Søllingeæble.

Jeg har modtaget denne Sort fra den kendte Frugtavler, Friskolelærer P. Petersen i Søllinge ved Pederstrup på Fyn. Hvorvidt det oprindeligt er en lokal Sort, kan ikke afgøres men antages på Stedet. Æblet er ganske ualmindelig smukt.

Beskrivelse af Frugten. —Størrelse og Form: middelstort, i almindelig Udvikling ca. 74-75 mm bredt, 65 mm højt, parmainformet, enkeltvis mere rundt, Bugen lidt under Midten éns udviklet til alle Sider. — Bæger: lukket, Bladene grønne, dunede, lidt adskilte ved Grunden; Hulen godt middeldyb, middelvid, Ribber små, spores til Bugen; Tværsnit omtrent rundt. — Stilk: kort med tykt Led, udfylder omtrent den middeldybe, snævre Hule, som kun har Spor af lysebrun Rust. —Hud: varmt gul, Solsiden omtrent dækket af et skinnende purpurrødt, hvori spores smalle Striber; Punkter fine, ret talrige, bred Hov, hvorved Solsiden får et forelleagtigt Udseende; små Rustvorter træffes. Svag Lugt, stærkt fedtet. — Kærnehus: bredt løgformet, Aksen snæver, Rum udrandede opad, tilspidsede nedad, Vægge glatte, én stor, brun Kærne i hvert. — Bægerrør : en lidt tragtagtig Kegle, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, filtet på den sammenvoksede Del. —Kød: hvidt, saftigt, af godt krydret, sød Vinsmag. — Modningstid: Oktober til lidt ind i det nye År — Værd: god Bordfrugt, glimrende smuk Salgsfrugt.

Fig. 501. Søllingeæble.