Storskovæble.

Frugten er modtaget fra Gartner Thorvald Thomsen i Dorf pr. Flauenskjold i Vensyssel, som har givet Frugten her benyttede Navn. Han oplyser, at hans unge Træ er en Podning af et gammelt Frøtræ, som står ved Storskoven, og at Træet er sundt og meget rigtbærende. Sorten kan have Værd for udsatte Egne i Nordjylland.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse og Form: stort, noget fladrundt, Bugen lidt under Midten, den ene Halvdel lidt stærkere udviklet. — Bæger: stort, lukket, Bladene grønne, brede, dunede, bøjer indad med Spidserne lidt tilbages bøjede, når de findes, men de mangler oftest, er adskilte ved Grunden; Hulen flad, middelvid, Ribber flade, spores dog ned over Frugten og kanter Tværsnittet lidt. — Stilk: kort eller middellang, næsten tyk, grøn med lidt brunt, dunet; Hulen flad eller middeldyb, vid med brungrå Strålerust. — Hud: hvidlig grøn, senere gul med grøn Tone, Solsiden mørkere gul og fuld af smukke karmoisinrøde Stænk og korte Striber, ofte også med mindre Rustfigurer. Kraftig god Lugt og meget fedtet—Kærnehus: forholdsvis lille, Aksen lukket, Rum små, afrundede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte eller svagt årede, én Kærne i hvert. — Bægerrør: en lille skarp Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel kløvet til Grunden, glat. —Kød: hvidt, meget saftigt, vinsyrligt, dog med fornøden Sødme men uden Aroma. — Modningstid: August til lidt ind i September — Værd: værdifuld Køkken- og Salgsfrugt og brugelig Bordfrugt. Som Sommeræble godt og Opmærksomhed værd.

Fig. 495. Storskovæble.