Tikøb Æble.

Dette Æble er lagt af en Kærne i en Urtepotte 1876 af nu afdøde Smed Christensen i Byen Tikøb ved Fredensborg, Enken husker ikke, om det var en Nonnetittekærne eller Kærner af et Sukkeræble. Det lille Træ blev plantet ud ved Gavlen af det gamle Hus som toårigt men blev fritstående ved Husets Nedrivning, det bar første Gang, da det var 4-5 År gammelt. En Gartner Petersen, som den Gang boede i Tikøb men flyttede til Svendborg, førte Sorten med sig derover i Podekviste og kaldte Æblet »Willys Æble« efter sin Søn. Mod dette Navn protesterer Tiltrækkerens Enke, Æblet skal kaldes med ovenfor benyttede Navn. Gartner R.J.West, som senere overtog Petersens Gartneri, har flere Gange udstillet Sorten under Willynavnet, bl. a. i København 1912, men udtalte i Brev til mig, at Sorten rimeligvis havde et andet Navn i Nordsjælland, og dette Navn er altså nu fundet.

Beskrivelse af Frugten. —Størrelse og Form; middelstort, mere eller mindre fladrundt, Bugen på eller lidt under Midten, begge Halvdele omtrent éns udviklede. — Bæger: åbent eller halvåbent, Bladene grønne ved Grunden, svagt uldede, bøjer lidt indad, står lige op; Hulen dyb, snæver, Ribber brede, flade, strækker sig helt ned over Frugten lige til Stilkhulens Rand, Tværsnit kantet. — Stilk : snart lang, tynd og krum, snart kortere og tyk, grønlig med brunt, glat; Hulen middeldyb, middelvid med lidt gråbrun Rust. — Hud: grønlig gul til rent gul, Solsiden stænket og stribet af et smukt lakrødt, som ofte dækker helt; Punkter meget talrige, store med smal Hov, er lidt ophøjede; Rustfigurer træffes. Kraftig Lugt og stærkt fedtet. — Kærnehus: omtrent rundt, Aksen vid, Rum udrandet tilspidsede opad, rundt tilspidsede nedad, Vægge lidt årede eller svagt sprængte, to store, flade, brede, lysebrune Kærner i hvert.— Bægerrør: en grydeagtig Kegle, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet håret i og under Delingsstedet. —Kød: hvidt, fint, saftigt, af kraftig god Vinsmag. — Modningstid: Efterår, var i god Stand i Oktober. — Værd: smuk og god Bordfrugt.

Hr. West skriver: »ser godt ud, smager godt, når der ikke er for mange Frugter, som Træet er tilbøjeligt til at få. Træet er sundt og rundkronet. Vil ikke undvære Sorten, kan anbefales Privathaven, smager bedst fra Træet.«

Det rimeligste er, at Sorten er Barn af Nonnetitte, da det nævnte Sukkeræble er et rent Sødæble.

Fig. 504. Tikøb Æble.