Tjørnehøjæble.

Det gamle, mindst hundredeårige Træ er afgjort et Frøtræ. Det står ved Parcellist Nikolaj Jensens Ejendom »T]ørnehøj« på Grønholt Mark ved Fredensborg og er stærkt udsat for alle Vinde, ligesom det bærer tydeligt Vidne om aldrig at have været Genstand for Pleje af nogensomhelst Slags. De beskrevne Frugter stammer fra Modertræet.

Beskrivelse af Frugten. —Størrelse og Form: stort, i god Udvikling 95 mm bredt, 85 mm højt, afstumpet rundt eller afstumpet kegleformet, Bugen på eller lidt under Midten, den ene Halvdel altid stærkere udviklet; på unge og yngere Træer vil Frugten sandsynligvis blive endnu større. — Bæger: forholdvis lille, lukket, Bladene brede, grønne, uldede, er ofte lidt adskilte ved Grunden; Hulen mere end middeldyb, næsten snæver, Ribber indenfor Randen små, løber flade ned over Frugten og ind i Stilkhulen; Tværsnit kantet. — Stilk: kort, tyk, lysebrun; Hulen middeldyb til dyb, snæver med ubetydelig lysebrun Strålerust; Spor af Svulst er hyppig. —Hud: ved Plukningen lysegrøn, senere lyst, mat strågul. Solsiden mørkere, ofte med lidt rødt i Stænk og korte Striber; Punkter store, brune med bred, mat Hov, spredte; Rustfigurer træffes. Kraftig Lugt, og stærkt fedtet. — Kærnehus: rundt løgformet, Aksen vid, når lige op til Bægerrøret, Rum stærkt tilspidsede opad, mere rundt tilspidsede nedad, Vægge sprængte, filtede, Kærner lange, oftest golde. — Bægerrør: en spids Kegle, Tråde lidt over midtstillede. Griffel l1/3 kløvet, hvidflltet på den sammenvoksede Del. — Kød: hvidt, saftfuld, af kraftig vinsyrlig Smag. — Modningstid: Oktober-November eller lidt længere. — Værd: meget god Salgsfrugt og fortrinlig Køkkenfrugt.

Træet: har en bred Krone. — Årsskud: gråbrune, omtrent uden Barkporer. — Blade: omvendt ægformede med kort Spids, savtakkede, Stilkene grønne. — Frugtknopper: ægformede, tæt hvidfiltede.

Fig. 505. Tjørnehøjæble.