Tune Æble.

Frugten stammer fra et gammelt Træ i »Solvangs« Have, Tune Hede pr. Hedehusene eller Tostrup St. Jeg skylder Planteskoleejer Sandal-Petersen, »Osborn« ved Buddinge at være bleven gjort bekendt med dette fine Æble. Han skriver 25/9 1917 bl. a. om det: »Sorten er meget saftrig, jeg synes næsten mere end nogen anden af de Sorter, jeg kender, og tillige af en sjælden forfriskende Smag.« — Træet antages at være uforædlet.

Beskrivelse af Frugten. —Størrelse og Form: stort, de to af de sendte Frugter var 85 mm brede, 71 mm høje, af Form noget afplattet runde, medens den tredie og vist normale var mere tilsneddet mod Bægeret, Bugen træffes under Midten, og den ene Side er altid lidt stærkere udviklet. — Bæger: lukket, Bladene næsten smalle, lange, bøjer indad, fint dunede, adskilte ved Grunden; Hulen middeldyb, snæver. Ribber og Biribber omtrent ligestore, ret fremtrædende indenfor Randen, mindre ned over Frugten; Tværsnit ikke fuldt rundt. — Stilk: kort, kraftig, tæt dunet; Hulen dyb, vid med mørkegrå Strålerust. —Hud: skarp gul med grøn Tone, Solsiden lidt varmere, rødt fandtes ikke; Punkter meget spredte, fine med bred, ofte lidt grønlig Hov; Spor af Rust kan træffes. Svag Lugt, meget fedtet. — Kærnehus: lille, højt løgformet, Aksen snæver eller middelvid, Rum snart helt åbne, snart helt lukkede i sammede Frugt, dette var Tilfældet i alle Frugter, Vægge sprængte, rundt tilspidsede opad, tilspidsede nedad, Kærner lysebrune, de fleste golde. — Bægerrør: en mere eller mindre udpræget Tragt, Tråde næsten højtstillede, Griffel 2/3 kløvet, tæt håret i og under Delingsstedet. — Kød: hvidt med gulgrøn svag Tone næst Huden, noget løst marvet, overmåde saftfuldt, af god og godt krydret fin, kraftig Vinsmag. —Modningstid: midt i September-Oktober ud.—Værd: fortrinlig fin Bordfrugt, noget af det bedste for Årstiden Mærkeligt at en så ædel Frugt er forblevet upåagtet l så lang Tid.

Fig. 507. Tune Æble.