Hartkorn.

https://da.wikipedia.org/wiki/Hartkorn  .  

1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Mindste enhed er 1/4 album, også kaldet en Penning, den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, svarende til 36 kvadratalen..

1 skæppe = 4 fjerdingkar.  .

1 fjerdingkar = 3 album

1844-matriklen:
På øerne udgjorde 1 Td. hartkorn omtrent 6 ha, i Jylland omtrent 14 ha og for hele landet omtrent 10 ha.[1 10 ha = ca. 18 tønder land.
Ved ligning af jordskatter brugtes enheden tønde hartkorn. Denne enhed var en kombination af arealet og jordens bonitet (produktivitet).  
En typisk bondegård havde et jordtilliggende på mindst 3 og højst 11 tønder hartkorn. Typisk omkring 5-8 tønder hartkorn.  

 https://da.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nde_land

En tønde land var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn. I 1688 blev størrelsen defineret som 14.000 kvadratalen - dog afrundet fra 13.824 kvadratalen. En tønde land svarer til cirka 5.516,2 m², eller 0,55 hektar.   1 ha = 10000 m2.

Dvs. 1 tønde hartkorn var 6-14 ha eller 11-25 tønder land afhængig af  jordens bonitet.