Anna Chrestensdatter gift med Them Sørensen i 1787, mor til Christen Themsen født 1788.

Hun havde nok været gift tidligere, ved folketællingen i 1787 står en Anna Christensdatter som enke. Hun stod som 28 år gammel  (hun stod til 36 år ved sin død 5 år senere i 1792).

Vejle, Tørrild, Jelling, Skovbølling Bye, , 3, FT 1787, A1001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anna ChristensDat

28

enke

Madmoder

Bondekone og gaardbeboer

født 1759

Peder Christensen

10

ugift

Søn efter faderens første ægteskab

Peder Christensen

3

ugift

Børn af sidste ægteskab

Rasmus Christensen

1

ugift

Børn af sidste ægteskab

 


Hun havde her sønnerne Peder, ifølge Kirkebogen for Jelling født 1783, og Rasmus døbt den 3.6.1787, hvor han stod med forældrene Chresten Pedersen og Anna Chrestensdatter, Skovbølling, Jelling:


Anna Chrestendatters første mand ser derfor ud til at være Chresten Pedersen. Han havde også været gift tidligere, da han havde en søn Peder Christensen af første ægteskab, se tabellen. Chresten Pedersen døde kort efter Rasmus' dåb, nemlig den 8.7.1787, 46 år gammel. Godt 3 månder senere, den 30.10. 1787, blev Anna Christensdatter gift med Them Sørensen.

Peder og Rasmus Christensen, født henholdsvis 1783 og 1787, er derfor Christen Themsens halvbrødre.

Peder Christensen  

18  

-  

Substitut   ses  hos degn i Jelling ved FT 1801, ses ikke i sognet ved FT 1834.   Rasmus ses ikke i sognet ved FT 1801 og 1834.   

 

 Til Hovedoversigt