Ane Kirstine Christensdatter født i Vinderslev 1775
Annas tipoldemor, gift med Jørgen Pedersen

Rød skrift viser i nummerorden samme slægt på gården i Vinderslev gennem henved 250 år. Slægtsfølge .  Kort 6. Matrikel 8a.


Anna Kirstine var født i Vinderslev 1775, far Chresten Hansen. Hans Christensens datter bar barnet, det kunne være en af Christens søstre.

Ane Kirstine Christensdatters forældre var gaardbeboer/gaardejer Christen Hansen, født 1740, og Karen Pedersdatter (4), født 1734, de boede i Vinderslev.  De var Annas tiptipoldeforældre.

Christen Hansen overtog sin svigerfars gård i Vinderslev. Matr. 8a.

De ses ved folketællingen i 1787:
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Winderslef Bye, 8, FT-1787, B4065

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Hansen

47

Gift

Hus bonde

Gaard beboer

født 1740

Maren* Pedersdatter

53

Gift

Madmoder

født 1734

Ane Kirstine Christensdatters (5)

12

Deres barn

                               

født 1775

* Maren er i Slægtsbogen omtalt som Karen, som hun også kaldes ved sin død. .
Christen Hansen fik en søn Hans 1766, en datter Anna Catrina i 1770 og 2 sønner Peder 1769 og 1777, de døde alle som små.

Christen Hansens fæstebrev indført Vinderslevgaards godsarkivs fæsteprotokol er omtalt i Slægtsbogen.

Selvejer Christen Hansen døde i 1793, 53 år gammel, som vist i Kirkebogen for Vinderslev.  
Christen Hansens enke Karen Pedersdatter i Vinderslev døde i 1807, 74 år gl., f. 1733. Hun ses ikke i sognet ved FT 1801.

 Til HovedoversigtJørgen Pedersen, født på Moselundgaard i Funder sogn i 1765, se pk. 5, , overtog ved giftermålet i 1794 med Christen Hansens datter Anna Kirstine Christensdatter, f. 1775, svigerfaderens gård i Vinderslev. Svigerfaderen var død 1793. Se skødet i slægtsbogen.  De var Annas tipoldeforældre. Kort 6.  Slægtsfølge

De ses ved FT 1801 og senere i Vinderslev
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Winderslev Bye, , 6te Familie, FT-1801, b4468

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jørgen Pedersen

38

Gift

Hosbonde

Bonde og Gaardbeboer

Ane Kirstine Christensdatters (5)

27

Gift

Hans Kone

Peder Jørgensen

6

Ugift

Deres Børn

Maren Jørgensdatter

2

-

Deres Børn

Jørgen Laursen

28

-

Tienestekarl

Mette Pedersdatter

76

Enke

Opholdende i Huset

nyder Almisse af Sognet


Jørgen Pedersen Moeslund og Ane Kirstine Christensdatter var også på gården ved FT 1834, 1840 og 1845.
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Winderslev Bye - en Gaard, 9, FT-1840, B4494

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jørgen Moeslund

76

Gift

Gaardmand

Ane Kirstine Christensdatter

65

Gift

Hans Kone  f. 1775

Jens Jørgensen

31

Ugift

Deres Søn

Niels Jørgensen

25

Ugift

Deres Søn

Peder Jensen

22

Ugift

Tjenestekarl

Karen Nielsdatter

27

Ugift

Tjenestepige

Ane Kirstine Jensdatter

25

Ugift

Tjenestepige

 
matrikelskort Vinderslev By, Vinderslev, 18h15-1866, ses navnet Jørgen Moselund på matrikel 8a, en stor matrikel, gården lå i Vinderslev By.
Gården lå i Vinderslev By. Matrikel 8a er nuværende Vinderslevvej 50A, 8620 Kjellerup.  Kort 6. 

Jørgen foretog flere ejendomshandler. Hans testamente bestemte, at sønnen Niels Jørgensen skulle overtage gården. Kort 6

Om Jørgen skrives også: Han var som ung ladefoged på Tvilumgaard. Han havde kro, købmandshandel og handel med uldvarer, og gården i Vinderslev, som var i dårlig stand, blev i hans tid til et velstående hjem med meget udstyr. Han regerede i Vinderslev som en sognekonge, og ingen begyndte at så eller høste før ham. Endnu på sit dødsleje var han en meget selvstændig mand. Det var dengang skik, at folk opbevarede deres rede penge i sølvdalere, og dem lå den dødssyge mand og rugede over i sengen. Sønnen Niels Jørgensen Moeslund, der skulle arve gården og som boede der, søgte at få pengene listet fra faderen, inden de andre arvinger kom til stede. Aldrig så snart var faderen død, inden pengene blev gemt væk, og der blev sendt bud efter de andre børn. Hurtigt skændtes de ved siden af den døde fader og gennemsøgte alle gemmer. De må nok havde fundet de fleste af pengene, men dog ikke alle, idet den unge kone til Niels efter familiens afrejse skulle have sagt: "Æ Peng i æ Klokhus fand de allivel æ".  Ifølge Slægtgsbogen


Jørgen og Anne Kirstine fik ifølge Kirkebogen for Vinderslev børnene: Peder 1795, Christen 1798 og død samme år, Maren 1800, Marie Katrine 1802, Christine 1804, Christen 1807, Jens 1809, Niels 1811 og død 1812, Niels 1815.
De blev stamforældre til en stor slægt, de fik 10 børn, de 3 døde som små, de øvrige blev gifte og blev ansete folk som deres forældre. 3 boede i Vinderslev. 3 i Højbjerg, se nedenfor.

Jørgen Pedersen Moeslund døde i 1847 84 år gammel som gårdmand, strømpehandler og kromand i Vinderslev. Ane Kirstine døde 1845.

Datteren Christine Jørgensdatter f. 1804 var det næste led i slægten. Christine Jørgens Datter Moeslund, Vinderslev, blev konfirmeret i 1821, 16 år gl., hun boede da hos forældrene. Hun blev i 1830 gift i Vinderslev med Jens Peder Møller fra Mausing Mølle, Vinderslev, de havde en gård i Højbjerg.

I 1847 overtog Jørgen Moeslund og Ane Kirstine Christensdatters (5) søn Niels Jørgensen (6) f. 1811 gården i Vinderslev. Ifølge Realregister Vinderslev 1837-1949 (64) fik Niels Jørgensen skøde til matr. Vinderslev 8a i 1847. Han fik de følgende åt skøde til flere andre matrikler (14a i 1850, 16a 1854, 7b 1854). Se videre om gården i linket Niels Jørgensen (6).

Sønnen Peder Jørgensen f. 1795 blev gift i Højbjerg i 1827 og blev gårdmand og strømpehandler der.

Maren Jørgensdatter Moeslund f. 1800 blev 1828 gift med Christen Pedersen Møller i Mausing Mølle, Vinderslev sogn.

Marie Catrine Jørgensdatter Moeslund f. 1802 blev i 1824 gift med Niels Jensen Bruus f. 1898 i Vinderslev Østergaard, Han var ved FT 1834 og 1840 gårdmand i Vinderslev by, de fik 5 børn 1824-1835. Ved FT 1845 var hun og de 3 ældste børn der, hun var nu som 43-årig gift med den 5 år yngre Jørgen Madsen. Han var ved FT 1850 enkemand med de 3 stedbørn boende på gården.

Christen Jørgensen (Moslund), f. 1807 blev gift i 1839, med Else Marie Lausdatter, datteren i Højbjerg Mølle (Elsborg sogn), se også, han var der som svigersøn. Han fik ifølge realregister skøde til Elsborg matr. 1a i 1845. Ved FT 1850 var han selv møller der. Han døde allerede 1854, 47 år gammel. Hustruen/enken Else Marie (Jørgensen) fik adkomst i 1859. De havde 3 døtre, Ellen Marie og en gift søster Laurine Jørgensen var stadig i møllen ved FT 1870, i 1880 var møllen via auktionsskøde i 1874 overtaget af G.E.Glud. Se linket realregister,

Jens Jørgensen f. 1809 var ved FT 1850 41-årig gårdmand i Levring sogn, gift med Ane Cathrine Mikkelsdatter, 35, også født i Vinderslev, og med en 8-årig datter Ane Kirstine Moeslund.

Til Hovedoversigt


Christen Hansen, født ca. 1740 ifølge det oven for viste.

I Kirkebogen for Vinderslev er der for 1740 vist en Hans Christensen, Mausing, med en søn Christen.  Faderens søster fra Pederstrup bar, og moderens bror Gregorius Olesen var fadder.

Ane Kirstine Christensdatter (5)'s aner ifølge Slægtsbogen* Numrene er anenumre i Slægtsbogen.  

Ane Kirstines forældre, Annas 2 x tipoldeforældre

Annas 3 x tip

Annas 4 x tip

Annas 5 x tip

6. Christen Hansen 1740 Vinderslev
- 1793 Vinderlev, fæster 1767, fra 1790 ejer, af svigerfaderen Peder Danielsens gård.

Se ovenfor

 

Søsteren Anemarie Hansdatter var ved FT 1787 gift med Jens Larsen/Lauridsen, gårdmand i Mausing, begge 36, gift 1779. Ved FT 1801 var de på aftægt hos hendes ugifte bror Ole Hansen, boelsmand i Mausing. Måske var det på faderens gård.

12. Hans Christensen f. ca.1707, død 1782 75 år gl.. Gaardfæster i Mausing, Vinderslev. Foruden søn Christen 1740, Ane Cathrine 1744 og 1745, Ole 1749, Anne Marie 1751. Ole Hansen 1754 konfirm. 1773, Anne Cathrine 1758.

24. Christen Hansen Hjort, Mausing, Vinderslev
Han havde også en søn Sørren Hiort, gartner på Allinggaard (Svostrup sogn). Der var også en søster Maren Christensdatter, 1710-1759, gift og boende i Pederstrup.

 

Hans trol. i Mausing Mølle i 1738 med
13
. Kirsten Olesdatter
Hendes bror Gorris Olesen fortsatte fæstet af Mausing Mølle indtil 1763.

26. Ole/Oluf Nielsen ca. 1665-1743, fæstemøller i Mausing Mølle fra 1692, gift med

52. Niels Olufsen ca. 1630. Medfæster til Funder Anneksgaard.

27. Anne Cathrina Pedersdatter, ca. 1676-1752. Hun gift 1. gang med Gorris Ebertsen 1664-1692, fæster til Mausing Mølle..  Se Ole og Annes børn

 

7. Karen Pedersdatter (4) 1734 Vinderslev
-1807 Vinderslev.
Se ovenfor

14. Peder Danielsen (3) f. ca. 1695 søn af Daniel Rasmussen. Gaardfæster i Vinderlslev 1722-67, fæstebrevet omtalt i Slægtbogen. Foruden Karen også børnene Anne Kirstine 1723 og Daniel 1727.

28. Daniel Rasmussen (2), gaardmand i Vinderskev. Omtalt som vidne. Gift med

56. Rasmus Sørensen (1), gaardfæster i Vinderslev fra 1663-1690

29. Maren Poulsdatter. Se notat om  arv i slægtsbogen.  Søn Rasmus Danielsen.

Poul Andersen

Rød skrift viser samme slægt på gården matr. 8a i Vinderslev gennem henved 250 år. Slægtsfølge . Kort 6. Matrikel 8a.   


*Slægtsbogen "Slægten Moselund" udarbejdet af Dansk Slægtshistorie, Kjellerup 1961-62

 Til Hovedoversigt