Bregnhoved og Bæksgaard.  Bøllund. Ulkjær Mølle. Store Hestlund.

Vejle, Nørvang, Give, Breinhoed, , 1, FT-1801, B5352

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Andersen

60

Gift

Mand

Huusmand med Jord og har Midler

født 1741, død 1815 i Bøllund, se nederst

Ane Kirstine Christensdat.

52

Gift

Hans Kone

født 1749, død 1829

Maren Nielsdat.

19

Ugift

Deres Børn

født 1782 1780

Bodil Nielsdat.

12

Ugift

Deres Børn

født 1789 1787

Anders Nielsen

11

Ugift

Deres Børn

født 1790*

* en ældre bror Anders Nielsen var født 1783.


Deres sønner:

Christen Nielsen

Vejle, Nørvang, Give, Breinhoed, , 2, FT-1801, B5352

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christian Nielsen

25

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

1776

Karen Pedersdat.

24

Gift

Hans Kone

1777

Johannes Jensen

13

Ugift

Tjenestedreng

På matrikelkort Bregnhoved 1820-1863 nedenfor ses det, at han havde været på matrikel 1a, så han må have været der efter 1820, men da hans navn er streget over, må han have forladt steder.
Hans Christensen Møller, 34, ses på 1a, han var gårdmand i Breinhold by ved FT 1834 og senere, han var født i Sdr. Omme.  

Christens mor Ane Kirstine Christensdatter, aftægtskone af Bechsgaard, døde i 1829. -
Christen Nielsen ses da også ved FT 1834 på Bæksgaard:
Vejle, Nørvang, Give, Bechsgaard Bye, en Gaard, 41, FT-1834, C1372

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Nielsen

59

Gift

Gaardmand

1775

Karen Pedersdatter

59

Gift

hans Kone

1775

Karen Jensdatter

12

Ugift

Pleiebarn i Datters Sted

Han var der også ved FT 1840, men var ved FT 1845 på aftægt i Bregnhoved, han var nok barnløs.
Hans navn ses ikke på matrikelskort for Bæksgaard nedenfor.


Anders Nielsen.

Vejle, Nørvang, Give, Breinhold Bye, en Gaard, 38, FT-1834, C1372

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Nielsen

51

Gift

Gaardmand

1783

Mette Andersdatter

41

Gift

hans Kone

1793

Niels Andersen

17

Ugift

deres Børn

Ane Kirstine Andersdatter

14

Ugift

deres Børn

Birthe Marie Andersdatter

10

Ugift

deres Børn

Karen Marie Andersdatter

6

Ugift

deres Børn

Anders Andersen

4

Ugift

deres Børn

1831

Han ses samme sted ved FT 1840, 1845, og 1850:

Vejle, Nørvang, Give, Breinhoed, En gaard, 70, FT-1850, C9352

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Nielsen

66

Gift

Gaardmand, husfader

Her i sognet (Give)

Mette Andersdatter

56

Gift

Hans kone

Her i sognet (Give)

Karen Marie Andersdatter

22

Ugift

Deres barn

Her i sognet (Give)

Anders Andersen

19

Ugift

Deres barn

Her i sognet (Give)


Anders Nielsens navn ses også på matrikel 2 på matrikelskort Bregnehoved 1820-1863 nedenfor.

Sønnen Anders Andersen f. ca. 1831 ses ved FT 1880 som 49-årig som gårdejer i Brejnhoved By, med kone Johanne Andersen og flere børn. Ved FT 1990 Give var de på gård i Breinhoved med datteren Nielsine Andersen f. ca. 1872.
Nielsine Andersen f. 1872 ses ved FT 1901 på Brejnhoved matr. 2a sammen med sin mand Anton Carl Christensen og flere børn. Det svarer til matrikelnummeret på kortet. Dvs. familien forblev på matr. 2a.

Bregnhoved By, Give, matr. 2a er i dag Bregnhovedvej 4, 7323 Give. Den hedder i dag Bankgård (på matrikelkort Bakgaard). Bregnhovedgård er Bregnhovedvej 1, matr. 1a, hvoraf det meste i dag er udstykket. Bregnhovedvej 3 er matr. 3a, på matrikelkort kaldet Søndergaard.
Niels Andersen, Ane Kirstine Nielsdatters far, var nok på matr. 1, Bregnhovedgaard.


Der var i Bechsgaard ved FT 1834 og 1840 en gårdmand Christen Hansen, f. ca. 1798, gift med Abelone Kirstine Simonsdatter, han havde nok overtaget efter sin far, Hans Christensen, hans navn er streget over (der var ved FT 1801 en 24-årig gårdbruger og væver Hans Christensen på Baxgaard (Bæksgaard), med 3-årig søn Christen Hansen). . Ved FT 1845 var Christen Hansen, f. i Tyregod sogn ca. 1798, husmand i Bregnhoved. De havde børn.Matrikelkort 1820-1863.

Bæksgård og Bregnhoved ejerlav er naboer, Bæksgård nordligst. Se kort.  

Bæksgård 3a er nu Vester Bæksgård, Bakkelyvej 10, 1a er Bæksgårdsvej 30, begge 7323 Give.

 

 


 

Ovennævte Niels Andersen, f. 1741, døde 1815 i Bøllund. Det er matrikel 6a og 7a . På 6a står navnet Thomas Nielsen, han ses ved FT 1834 Give som 55-årig gårdmand i Bøllund. På 7a står navnet Iver Truelsen, han var Niels Andersen svigersøn, han ses ikke ved FT 1834 (hans navn er streget over). Nuværende  er Hestlundvej 19 og 13, Give, henh. matr. 6a og 7a.

Niels Andersen boede ca. 1784 på  Ulkjer Mølle, det er matrikel 5.  Nuværende Ulkjærmøllevej 1, Give, matrikel 5r.