Gammelstrup. Navn Nørgaard.  --  Nørgaard var også navnet på en gård i Gammelstrup By.

I tiden op mod 1779 befandt der sig 2 gifte Christen Nørgaard/Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup, 1. 1748-1797, og 2. 1732-1779. Benævnt henh. som "ung" og "gl.".  
Se tidsfølge:

I Kirkebogen for Gammelstrup fra 1688 ses navnet Nørgaard som Lars Nørgaard, fadder, i 1707.

Se videre om de to familer nederfor.


1. Christen Jensen 1695-1754 og Maren Larsdatter 1702-1729, gift 1727 / Ane Laustdatter (Schonning) 1706-1775 (98), gift 1731. Gammelstrup. Christen og Ane hørte til anerne.
Efter Christens død i 1754 blev enken Ane Schonning gift igen, hun døde 1775. Den nye mand endte som husmand og daglejer. Se nærmere om dem i linket.

 Deres Børn:

1.1. Søn med første hustru Laust Christensen f. 1729, gift 1760 (med Inger Nørgaard fra den anden familie), og gift igen i 1766, fik vist  ikke børn. Ses senere (fra 1766) også med navn Nørgaard. Ses ikke efter FT 1787
Laust Chriistensen  blev gift i 1760 med Inger Nørgaard (f. 1737) (81), hun hørte til den anden Nørgaard-familie. En forlover var Peder Jensen, gommens farbror, han far var død. .  (1758 bar Inger Christensdatter Nørgaard fra Gammelstrup Lars Skræders søn Peder ved hans dåb i Torsøe, Feldingbjerg sogn. Inger bar Birgitte i 1765).
Inger Christensen
(Nørgaard), 29 år, døde 1766 som Laust Nørgaards hustru. Han blev gift igen samme år, med den 11 år yngre Anne Jensdatter (81)..  Laust Christensen/Nørgaard eller hans kone var flere gange fadder/bar barnet ved dåb i Gammelstrup i 1760-70'erne.   Laust kan have overtaget navnet Nørgaard fra sin første hustru.
De ses ved FT 1787, uden børn,
de fik vist ingen børn:

Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 11, FT-1787, C4117

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Christensen

60

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

f. 1727

Anne Jensdatter

49

Gift

madmoder

Jens Jensen

14

Ugift

tjenestefolk

 (Der var også ved FT 1787 en 20 år yngre Laust Christensen i Fusager, Gammelstrup sogn. Han fik børn.).
Ovennævnte ses ikke ved FT 1801 

 

1.2. Christen Jensen og sidste hustru havde datter  Else Christensdatter f. 1739, gift 1763 med Jens Christensen Vraae f. 1732, Kvols, de hører alle til anerne.

..........................................

1.3. Søn Christen Christensen  1748-1797, Elses bror, ses senere (1776) med navn Nørgaard. Senere benævnt "unge". Gift 3 gange. han overtog nok gården Nørgaard, se følgende:

(1766 og senere, Christens halvbror Laust Christensen ses med navnet Laust Nørgaard, se lige ovenfor)
1775 10.11. (82) trolovet Christen Christensen og A) Maren Jepsdatter, begge af Gammelstrup, en forlover var Jep Christensen. Maren Jepsdatter født 1752 i Gammelstrup som Jep Engedals datter. (En gl. Christen Engedal døde 1769, 82 år gl.. han kunne være far til Jep Chrisenbsen/Engedal, Maren Jepdatters far. Jeppe Engedal døde i 1786, 66 år, f. 1720. -- En Anders Jepsen født ca. 1748, gift 1776 med Mette Jensdatter, død 1779 som gaardbeboer, 1778 søn Jeppe Andersen.  En Jep Jepsen blev gift i i 1737 og fik børn i årene derefter). .- Christens mor Anne Schonning i Gammelstrup blev jordet 29.11.1775 (98), 69 år, Christen blev trolovet 10.11. ssamme år. Han kan have overtaget hendes gård. Hendes nye ægtefælle blev husmand.

1776 døbt 11.12  "ung" Christen Nørgaards i Gammelstrup søn 1. Christen, båret af Else Christensdatter i Kvols, barnets faster. Opkaldt efter sin farfar.

1776 11.12. jordet "ung" Christen Nørgaards hustru i Gammelstrup, 25 år gl.. Samme år var unge Christen Nørgaard fadder ved dåb i Gammelstrup. Han var også fadder senere.

(den anden, gl. Christen Nørgaard f. 1732, døde i 1779, se nedenfor, så herefter var der kun een Christen Nørgaard i sognet).

1777 30.1. (82)  trolovet enkemand Christen Christensen af Gammelstrup og  B) Anne Madsdatter i Bæche.

1779 7.10  Christen Nørgaards hustru Anne Madsdatter i Gammelstrup jordet, og

1779 10.10  Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup søn 2. Mads jordet 14 dage gl., Opkaldt efter sin morfar.

1779. Christen Christensen gift med C) Anne Thomasdatter, gift 1779 i Nørre Borris kirke.

1780  26.12. Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup datter 3. Anne Marie. Lokale faddere.

1782 Christen Nørgaard i Gammelstrup sønner 4. Laust og 5.Thomas, fadder Jens Wraae i Kvols, børnenes fasters mand. Christen Nørgaards . Thomas opkaldt efter sin morfar. Laust efter sin oldefar?  Laust døde 1783 (99) .  Lokale faddere.

1784 Christen Nørgaard og hustru Anne Thomasdatter i Gammelstrup datter 6. Anne., død 1788. Båret af barnets faster Else Christensdatter af Kvols. Død 1788 3½ år gl. som Christen Nørgaards Anne

1786 Christen Nørgaard og hustru Anne Thomasdatter i Gammelstrup datter 7. Inger, båret af sin moster Inger Thomasdatter, fadder Jens Wraae, Else Christensdatters mand. Gifte med boelsmand Jacob Jacobsen, Skalmstrup.

De ses ved
Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 2, FT-1787, C4117 -  Der vat kun denne voksne Christen Christensen i sognet ved FT 1787.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Christensen

39

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

1748 - 1797

Anne Thomasdatter

32

Gift

madmoder

1755

Christen Christensen

10

Ugift

barn af 1. ægteskab

1776

Anne Marie Christensdatter

6

Ugift

deres barn

1780

Thomas Christensen

4

Ugift

deres barn

1782

Anne Christensdatter

2

Ugift

deres barn

1784, død 1788

Inger Christensdatter

1

Ugift

deres barn

1786

Anders Christensen

31

Ugift

tjenestefolk

Karen Nielsdatter

15

Ugift

tjenestefolk

 flere børn ....se følgende tabel.

1797 Christen Nørgaard i Gammelstrup døde, 48 år gl., født ca. 1749 (1748).

Enken med børn ses ved:
Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 3, FT-1801, B8079

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Ane Thomas, Enke efter Christen Christensen

43

Enke

Husbondeenke

Bondekone og gårdbeboer

1758, død 1838*

Ane Marie Christensdatter

21

Ugift

Hendes barn

Thomas Christensen

19

Ugift

Hendes barn

1782

Inger Christensdatter

14

Ugift

Hendes barn

8. Laust Christensen

11

Ugift

Hendes barn

opkaldt efter afdøde søskende

1790

9. Mads Christensen

9

Ugift

Hendes barn

opkaldt efter afdøde søskende

1792

10. Anders Christensen

7

Ugift

Hendes barn

1794

11. Ane Christensdatter

4

Ugift

Hendes barn

opkaldt efter afdøde søskende

1797

*død 1838 som aftægtskone af Nørgaard i Gammelstrup, 78 år, opholdende sig i Gundelund. Anne Tomadsdatter, 80, var ved FT 1834 i Gundelund, bebyggelse og ejerlav i Mønsted sogn, hos sin datter Anne Christensdatter, 34, f. 1800, , og hendes mand Niels Jensen, husmand og smed. De var blevet gift i Gammelstrup i 1823, forlover gårdmand Thomas Nørgaard.
Lars/Laust Christensen Nørgaard, f. 1789, blev gårdmand i Revn, Taarup sogn, gift med Kirsten Hansdatter, f. ca. 1791, og med flere børn.  Ses der FT Taarup 1834-1850. - Sidste barn, Anne Kirstine Larsdatter, født 1835 (32), far gårdmand Lars Christensen, Revn.
Mads Christensen blev gårdmand og sognefoged i Borup, (Knudby) Taarup sogn, gift med Else Pedersdatter f. ca. 1797, og med flere børn.
Anders, se nedenfor

Christen Chrisensen Nørgaard fik altså 11 børn.

..................................


1.3.1. var ved FT 1840-1845 (og tidligere) i Gammelstrup by to af ovennævntes børn som gårdmænd, Thomas Christensen (stod som Thomas Christensen Nørgaard ved sine børns dåb), og broderen Anders Christensen Nørgaard.
Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup, En gaard, 23, FT-1845, B7942

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Thomas Christensen

64

Gift

Gaardmand

Heri sognet 1781

Margrethe Jeppesdatter

59

Gift

Hans kone

Mønsted sogn Viborg amt

Laust Thomasen

26

Ugift

Deres børn

Heri sognet  12.7.1819, konfirmeret 1834 (64)*

Niels Thomasen

21

Ugift

Deres børn

Heri sognet  1824 (14)*, konfirm. 1839 (63)*

Ane Marie Thomasdatter

31

Ugift

Deres børn

Heri sognet  

* 1824, 1834, 1839 forældre gaardfolk  Thomas Christesen Nørgaard og Margrethe Jep(pe)sdatter.

Thomas Christensen var gårdmand fra før 1824. Ifølge matrikelkort for Gammelstrup By, Gammelstrup, 1815-1863, se nederst, ses matrikel 4a mod nord, med navnet Tomas/Thomas Christensen, og matr. 4e (rettet fra 4a) med aftegning af gård  (matr.4) i den nordlige ende af Gammelstrup landsby. Det var nok den oprindelige gård. På 4a, der er en større matrikel, kom der senere en gård det er nuværende Birkesøvej 19. Den mindre matrikel 4e er nuværende Birkesøvej 11, 7850 Stoholm J. Gården hedder Nørgaard, se nederst. Ved FT 1880 i Gammelstrup by ses Thomas Christensens sønner, Niels Thomasen, f. 1827, som gårdmand, og Laust Thomsen, f. 1820. som husmand  Ifølge realregister Gammelstrup By 1833..(serie 2, 29) skøde til 4a (Hartkorn 1.4.1.1, nu 2,8 ha) til Niels Thomsen 1855, fra ham til Jens Pedersen 1889, 1855 også skøde til 4e (Hartkorn 0.6.1.2½, nu 0,9 ha)  til Laust Thomsen, fra ham til Jakob Jakoben år 1900. De ses også begge på aftægt ved FT 1901, Niels Thomsen på matrikel 4a. Laust Thomsen på 4e, ved 4e står navnet Nørgaard, som nok er den oprindelige gård. Det var da den nordligste gård i selve Gammelstrup by, deraf nok navnet. Se nederst.. Der er med tiden sket ændringer i matrikelnumre og -størrelser.
Laust Thomsen døde som aftægtsmand i Gammelstrup i 1908, 88 år. Han var barnløs.

Christen Christensen/Nørgaard, 1748-1796, søn af Christen Jensen 1695-1754 (uden tilnavn Nørgaard) kan via efterkommere følges til gården  Nørgaard, så er det sandsynligt, at han selv har boet der.

 1.3.2. Ved siden af matr. 4e Nørgaard, ses, på matrikelkortet nederst, på matrikel 18, navnet Anders Christensen, f. 1794, en anden af Christen Christensen Nørgaards sønner..Ses, også som Nørgaard, ved
Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup Bye, en Gaard, 15, FT-
1840, C4669

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Anders Christensen Nørgaard

46

Gift

Gaardmand

1794, Gammelstrup

Mette Pedersdatter

50

Gift

hans kone

1790

Peder Andersen

22

Ugift

deres børn

Mogens Andersen

14

Ugift

deres børn

f. 1826 (16), far Anders Christensen Nørgaard, faddere Thomas (gårdmand i Gammelsetup), og Mads Nørgaard, (gårdmand i Knudby),  farbrødre.                   

Niels Andersen

10

Ugift

deres børn

Else Andersdatter

20

Ugift

deres børn

Ane Marie Andersdatter

18

Ugift

deres børn

Mariane Andersdatter

16

Ugift

deres børn

Ses også ved FT 1845 og 1850, gårdmand Anders Christensen med familie.  Hans navn ses på matr. 18, se matrikelkort nedenfor.
(der var også i Gammelstrup by en 47-årig boelsmand Anders Christensen, uden tilnavnet, han var der ikke ved FT 1845).
Ifølg
e realregister Gammelstrrup By skøde til 18a til Jens Christian Jensen i 1853. Så familien forlod stedet.
Datteren M
ariane gift 1852 med Ole Andersen, de ses på gård ved FT1860, med hendes mor Mette som enke og på aftægt.

På målebordsblade, se nedenfor, ses en aftegning ved nuværende Birkesøvej 15, der nu er matr. 17a, beliggende i matr. 18.

..................................................

Det kunne tyde på, at flere af Christen Jensens sønner førte navnet Nørgaard.
 2. Christen Christensen Nørgaard 1696-1750 og Dorethe Albrectsdatter 1697-1751. Christens far kunne være Christen Nørgaard, f. 1660. Gammelstrup.

Christen Christensen Nørgaard var forlover i Gammelstrup i 1718. Christen Nørgaard af Gamelstrup døde 1750, 54 år gl., (97), f.1696. Han var gift med Dorethe Albrectsdatter, død 1751, 54 år gl..
De fik flere børn, bl.a. Anne Marie 1717, Peder i 1719, Christen 1722, død 3 år gl., Jens 1725, Anne Marie 1728,
De fik også
Christen 12.3.1732, far Christen Nørgaard. Denne Christen f. 1732 må også have haft navnet Christen Christensen Nørgaard. Han døde som Christen Nørgaard i 1779. Se videre herunder.
Det sidste barn var
Inger  (Christensen Nørgaard) 1737-1766, far Christen Nørgaard i Gamelstrup.
Børnene ses ikke i sognet ved FT 1787.
Inger blev gift med Laust Christensen fra den anden familie, i 1760, hun døde 1766.

Det kan ikke afgøres, om et af børnene overtog forældrenes sted. De ældste børn var over 30 år ved faderen og moderens død 1750-1751. . Christen, se følgende, var kun 18 år.

 

2.1. Søn Christen Christensen Nørgaard 1732-1779  ("gamle" Christen Nørgaard) :

I 1764 blev Christen Nørgaard af Gammelstrup og Ane Christensdatter af Schalstrup trolovede og copulerede (ifølge Kirkebog for Feldingbjerg).

1766 Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup datter Anne Marie, døde 9 uger gl..(98)

1767 Christen Christensen Nørgaard i Gammelstrup datter Inger (Christensen Nørgaard) født.  Hun kunne være opkaldt efter sin afdøde faster, død 1766, se lige ovenfor.

(1765, 1766, 1768, 1771 var Christen Nørgaard, .- 1773 var Christen Christensen, - 1774 var Christen Nørgaard, fadder ved forskellige dåb i Gammelstrup sogn. Så det var nok gl. Christen Nørgaaard.
Ovennævnte
Christen Christensen Nørgaard f. 1748 blev først selv gift 1775, han er benævnt som "unge" som fadder i 1776).

1779 14.9. gl. Christen Nørgaard i Gammelstrup jordet, 48 år gl., dvs. født ca. 1731.  Han var nok gårdbeboer i Gammelstrup by, men næppe på Nørgaard (matr. 4), men på matr. 2a, se følgende:
Herefter ses navnet Nørgaard nok ikke mere i denne familie.

1779 18.11. blev enken Anne Christensdatter (ca. 40 år) i Gammelstrup trolovet med den 14 år yngre Niels Pedersen af Schalmstrup (Feldingbjerg sogn), de ses ved FT 1787 som gårdbeboere i Gammelstrup by, sammen med Annes datter Inger Christensdatter, 20. Anne Christensdatter kunne således være Christen Nørgaards enke og Inger hans datter.
Niels Pedersen Staaholm og Anne Christensdatter i Gammelstrup fik en datter Anne i 1785, båret af sin halvsøster Inger.  Anne døde året efter som Niels Staaholms datter. . Moderen var da ca. 46 år. Sa Nierls og Anne fik ikke børn sammen.

Viborg, Fjends, Gammelstrup, Gammelstrup by, , 6, FT-1787, C4117

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Pedersen

34

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

1753

Anne Christensdatter

48

Gift

madmoder

f. 1739

Inger Christensdatter

20

Ugift

barn af 1. ægteskab

f. 1767

Laurs Jensen

25

Ugift

tjenestefolk

Niels Staaholm/Stoholm var fadder i Gammelstrup i 1787,1791, 1799, 1802

Niels Pedersens hustru i Gammelstrup, Ane Kierstine Christensdatter, døde i 1811 (opslag 109) , 75 år gl., f. 1736.           Niels Pedersen, aftægtsmand i Gammelstrup, døde i 1833, 80 år gl., f. 1753-
matrikelkortet Gammelstrup 1815.. nedenfor, øverste billede, var til højre navn Niels Pedersen på matrikel 2a Gammelstrup By. Det er en meget langstrakt matrikel, navnet ses yderst til højre. .
Ifølge realregister Gammelstrup By skøde til matr. 2a til Jens Pedersen 1830. Han ses som 32-årig gårdmand ved FT 1834 Gammelstrup. 1875 skøde til Christen Jensen, han ses på matr. 2 ved FT 1901 Gammelstrup By.

.................................

(2.1.1. Annes og Christen Nørgaards datter Inger Christensdatter f. 1767 ses ikke i sognet ved FT 1801. Inger blev ifølge Børge Møller Andersen trolovet d 11. Sep. og gift d. 3. December 1797  i Viborg Domkirke med Ole Christiansen. [KB Ops 72]. De kom til at bo i Kølsengaard Matr. 6A og fik 3 Drenge og 3 Piger.
Viborg, Nørlyng, Vorde, Kølsengaard, , 1.familie, FT-1801, A8422

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Ole Christensen  

44  

gift  

Husbond  

Bonde og gårdbeboer  

  

Inger Christensdatter  

30  

gift  

Hustru til Ole Christensen  

  

  1771

Christian Olesen  

4  

ugift  

deres barn ( O.Christensen og hustru )  

  

  

Christiane Olesdatter  

3  

ugift  

deres barn ( O.Christensen og hustru )  

  

  

Johanne Olesdatter  

1  

ugift  

deres barn ( O.Christensen og hustru )  

  

  

Lauritz Christensen  

43  

ugift  

Tjenestekarl  

  

  

Karen Nielsdatter  

25  

ugift  

Tjenestepige  

  

  

Christen Jensen  

14  

ugift  

Tjenestedreng  

Ved FT 1834 Kølsengaarde var  Inger Christensdatter, 66, f. 1768, enke og på aftægt hos sønnen Christen Olesen, 37, fæstegaardmand)

...................................

Gården, matr. 2a, gik således ud af slægten ca. 1830, ligesom navnet Nørgaard forsvandt ud af denne slægt (1779).

Matr. 2a var en langstrakt matrikel, selve gården lå nok inde i Gammelstrup By, se kortene nedenfor. Ses også på målebordsblade, i den østlige del af selve Gammelstup By (ikke vist).  Gammelstrup  matr. 2a er nuværende Bækkegårdsvej 50. Nuværende bygninger fra 1903 og senere. Matr. 2a er nu 4,7 haVed FT 1801 i Fusager, Gammelstrup sogn, ses gårdbeboer Peder Nielsen, 46, f. 1755, med hustru Bodil Christensdatter, 31. Som Peder (Nielsen) Nørgaard fik han søn Niels Pedersen i 1800, Niels Christian 1805, Jens i 1806, Søren i 1810,  Maren 1812.   De blev ikke gift i Gammelstrup, de ses ikke i sognet ved FT 1787 og var næppe heller født i Gammelstrup sogn. -- Peder Nielsen var ved FT 1834 79-årig gård- og enkemand i Fusager, med den 36-årige gifte søn Niels på gården, han var senere gårdmand, han fik under navnet Niels Pedersen Nørgaard børn fra 1829.


Kort m.v:

t

             

målebordsblade 1842-1899 ses aftegninger ved nuværende Birkesøvej 19 (matr. 4a), 15 (matr. 17a-18a), 11 (matr. 4, 4e), og ved Bækkegårdsvej 50 (matr. 2a. ikke vist).
 

 


 Gammelstrup By FT 1901


fv1819f. 1824


 

Hovedoversigt