Anders Jensen Bechs ældste søn født 1828 i Tvis, Jens Andersen Bech, boede hjemme hos faderen i Tange ved FT 1850, han var da 22 år.

Jens fik sit første barn i Ans, Grønbæk sogn. Ugift Bodild Marie Andersdatter af Ans fik 2.6.1856 sønnen Anders Jensen Bek, udlagt barnefader hendes forlovede Jens Andersen Bek af Tange. Jens Andersen Bech af Tange  og Bodil Marie Andersdatter, 26, blev gift 12.7.1856 i Grønbæk. Bodil Marie Amdersen døde 1.10.1856. Hendes far var Anders Madsen, gårdmand, Ans, Grønbæk sogn. Hun ses med afgang ¨fra Grønbæk sogn okt. 1850, 20 år, tjenende, til Silkeborg.

Ifølge tilgangslister Elsborg kom Jens Andersen Bech og ny hustru *Karen Marie Hansen til sognet i aprils 1857, fra Grønbæk, hans håndtering hmd. i Vindelbæk.
Hans blev født i Elsborg sogn 10.12.1857, Jens stod som husmand, hustru Karen Marie Hansen. Jens' helsøster Karen var fra 1851 gift gårdmandskone i Elsborg. Hendes svigerfar, aftægtsmand Peder Madsen (f. 1792), som også boede på gården, var blandt fadderne ved Karens nevøs Hans' dåb i 1857.

Frantz blev født i Hørup sogn 10.8.1859, Jens var husmand i Almtoft, hustru Marie Hansen. 27 år.

Skanderborg, Gjern, Silkeborg Handelsplads, Silkeborg Handelsplads, Søgade, 19, FT-1860, C4409

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Andersen Beck  

32  

Gift  

Arbejdsmand, Husfader  

  

Holstebro  (Tvis)

Karenmarie Hansen  

28  

Gift  

Hans Kone  

  

*Trust, [Tvilum Sogn Skanderborg Amt]  

Anders Jensen Beck  

4  

Ugift  

Deres Søn  

  

Ands  

Hans Jensen Beck  

3  

Ugift  

Deres Søn  

  

Vindelsbek  

Frank Jensen Beck  

1  

Ugift  

Deres Søn  

  

Kjellerup, Hørup Sogn Viborg Amt  

Christian Arnold Jensen Bech blev født i Silkeborg 11.9.1861, Jens var arbejdsmand. Moderen var Karen Marie Hansen, 29 år.
*far gårdmand Hans Jensen. Ans, Grønbæk sogn
4 børn, Ane Mette Marie Bolette Kirstine, Jens Karl, Karen Marie og Frederikke Kirstine blev født i Troelstrup, Feldingbjerg sogn 1865-71,
her befandt de sig ved FT 1870, hvor Jens var banevogter. 

De flyttede til Søby i Kobberup sogn, hvor de fik en søn Peter Vejvad Jensen Bech den 8.12.1874, barnets brødre Anders og Hans Jensen Bech, ungkarle, tjenende i Højbjerg, var faddere.

Jens Andersen Bech døde som banevogter i Søby i 1879, han hængte sig:

Hans enke boede i Søby ved FT 1880.

Viborg, Fjends, Kobberup, Søby, Et Hus, 61, FT-1880, D3840

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Karen Marie Hansen

47

Enke

Husmoder


Trust, Tvilum Sogn, Skanderborg Amt

Hans Jensen Bæk

22

Ugift

Hendes Barn


Elsborg Sogn, Viborg Amt

Frantz Jensen Bæk

21

Ugift

Hendes Barn


Almtoft, Hørup Sogn, Viborg Amt

Karen Marie Jensen Bæk

11

Ugift

Hendes Barn


Troelstrup, Feldingbjerg Sogn, Viborg Amt

Frederikke Kristine Jensen Bæk

9

Ugift

Hendes Barn


Troelstrup, Feldingbjerg Sogn, Viborg Amt

Peter Vejvad Jensen Bæk

5

Ugift

Hendes Barn


Søby, Kobberup Sogn, Viborg Amt

 

Jens Andersen Bech flakkede noget omkring ligesom faderen Anders Jensen Bech, men på et mere kummerligt niveau.