'

 

Almind sogns Kirkebog. Fødte på Ladding Gaard.