Giertrudbech under Tviis Closter   - Lauralyst

var sandsynligvis ladegård under Tvis Kloster  (Wikepedia). (En ladegård er en avlsgård tilknyttet en hovedgård eller kongsgård. Ladegården var udelukkende opført til landbrugsbedriften, hvor hovedgården selv kunne have både repræsentative og evt. militære formål (Wikipedia)).    1751 var Jens Hvass til Tvis Closter fadder for barn i Gertrudsbech.       Mindesten
 
Mads Andersen f. ca. 1655 var fæster der fra 1694, efterfulgtes af sønnen Anders Madsen f. ca. 1706, derpå af dennes søn Jens Andersen f. ca. 1743, død 1804, han ses ved FT 1787 og 1801 på en større gård med en del tjenestefolk. . Jens' søn Anders Jensen Bech f. 1789 var der nogle år efter sit bryllup i 1825, nok som forpagter, men forlod gården ca. 1831.

Gården blev overtaget af Hans Henrich Bay, hans navn ses på matrikelkort sammen Anders Jensens navn:

<

 Gården er udstykket på det seneste kort:

 

Hans Henrich Bay omdøbte gården til Lauralyst efter sin kones navn:

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, Lauralyst, en Gaard, 9, FT-1834, C4250

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Hans Henrich Bay

29

Gift

Eier af Gaarden

Laurentine, født Ricter

22

Gift

hans Kone

Andre Bay

3

Ugift

deres Børn

Caroline Bay

2

Ugift

deres Børn

Ane Katrine Bay

54

Enke

Huusfaders Moder der af ham forsørges

Mette Marie Bay

15

Ugift

hendes Datter

Lauritz Ricter

21

Ugift

den yngere Madamme Bays Broder

Peder Jacobsen

23

Ugift

-

Jens Christensen

29

Ugift

-

Peder Hansen

30

Gift

-

Laust Jensen

23

Ugift

Tjenestefolk

Laust Pedersen

18

Ugift

Tjenestefolk

Anders Sørensen

31

Ugift

Tjenestefolk

Ane Jensdatter

50

Ugift

Tjenestefolk

Johanne Jensdatter

31

Ugift

Tjenestefolk

Karen Espersdatter

27

Ugift

Tjenestefolk

Den ses stadig som en større gård med en del tjenestefolk, se også de næste tabeller.

Hans Henrich Bay døde i 1841, kun knap 36 år gammel, hans gravmæle er stadig på Tvis Kloster Kirkegaard.

Hans kone havde endnu gården ved FT Tvis 1850.

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, Lauraslyst, Parcelgaard af Tviiskloster hovedgaard, Gaard, 20, FT-1850, B8267

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Laurentine Severine Christiane Bay

38

Enke

Eierinde af Gaarden

Holstebro

Andrea C. L. Bay

19

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Johanne Sophie Bay

16

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Hans Peter A. Bay

14

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Laura Juliane M. Bay

13

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Nanne Bay

11

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Thora Nielsine Bay

10

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Søren Laurits Bay

9

Ugift

hendes Barn

Her i sognet

Ane Cathrine Bay

70

Enke

Eierindens Svigermoder der af Hende forsørges

Varde

Johanne Caroline Bay

36

Ugift

sidstnævntes Datter, logerende paa Gaarden

Paa Clausholm, Aarhuus Amt

Christian Jensen

34

Ugift

Tjenestefolk

Her i sognet

Mads Jensen

30

Ugift

Tjenestefolk

Her i sognet

Mathias Mathiasen

18

Ugift

Tjenestefolk

Her i sognet

Søren Lund Jensen

17

Ugift

Tjenestefolk

Her i sognet

Jens Jensen

29

Ugift

Tjenestekarl, bortreist til Armeen

Her i sognet

Kirsten Marie Pedersdatter

23

Ugift

Tjenestefolk

Albæk, Randers Amt

Ane Jensdatter

23

Ugift

Tjenestefolk

Hellesøe, Thisted Amt

Christiane Christensdatter

40

Ugift

Tjenestefolk

Meirup

Mette Magrethe Christensdatter

25

Ugift

Tjenestefolk

Sønder Lem


Ved 1855 og 1860 Edvard/Eduard Bluhme på gården:

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, Tviis, Lauralyst hovedgaard, 111.1, FT-1860, C9808

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Eduard Bluhme

35

Gift

Proprietair, huusfader


Angeln

Gerhardine født Knudsen

33

Gift

Hans kone


Nimtofte, Randers a.

Betty Camille Voss

10

Ugift

Pleiebarn


Holbek mølle, Randers a.

Henrik Sørensen Lund

63

Enkemand

??, pharm. . ??, kapitalist


Callundborg

Berthel Laursen

34

Gift

Avlsbestyrer


Idom s., Ringk. a.

Christiane Cathr. Johanne Marie Bang

24

Gift

Hans kone, huusholderske


Ryde s., Ringk. a.

Johan Uldal

49

Ugift

Tjenestekarl


Flensborg

Martin Samuelsen

27

Ugift

Tjenestekarl


Sverig

Christen Nielsen

20

Ugift

Tjenestekarl


Vind s., Ringk.a.

Abraham Pedersen

30

Ugift

Tjenestekarl


Sverig

Inger Kirst. Pedersen

25

Ugift

Tjenestepige


Her i sognet


(Ved FT 1880 var de i Lauralyst Skovhus med en logerende og en medhjælper, 1886 skøde på matr. 1b fra P. S. Smith til E. Blüme, opslag 284).
 

Ifølge Hjerm-Ginding Herredsfoged, Realregister, Hjerm-Ginding. 1846 Tvis I B78A-SP176 - 1954 (opslag 71)
Skøde på Hovedgaarden 1a i 1870 fra Ed. Blume til Søren Peter Smith: 

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, Tvis, Lauralyst, 68, FT-1880, C0925

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Søren Peter Smith

34

Ugift

Husfader


Egense Sogn, Svendborg Amt

Thora Benedikte Smith født Lund

27

Ugift

Husmoder


Holstebro

Christian Marius Anton Smith

2

Ugift

Deres børn


Tvis Sogn, Ringkjøbing Amt

Gerhard Frederik Peter Smith

1

Ugift

Deres børn


Tvis Sogn, Ringkjøbing Amt

Ane Kirstine Pedersen

21

Ugift

Mejerske


Niløse Sogn. Holbæk Amt

Anna Katrine Johanne Sfsøhr

15

Ugift

Barnepige


Odense

Jensine Christensen

36

Ugift

Kokkepige


Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt

Mette Marie Kristine Vang

21

Ugift

Stuepige


Ulfborg Sogn, Ringkjøbing Amt

Anton Pedersen

21

Ugift

Tjenestekarl


Svostrup Sogn, Viborg Amt

Carl Peder Pedersen

19

Ugift

Tjenestekarl


Tvis Sogn, Ringkjøbing Amt

Johan Peder Berg

18

Ugift

Tjenestekarl


Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt

Abraham Pedersen

51

Ugift

Tjenestekarl


Sverige

Peder Snedker Kjeldsen

17

Ugift

Tjenestedreng


Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt

Laurits Faldborg Pedersen

15

Ugift

Tjenestedreng


Fabjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Laurits Christian Christensen

60

Ugift

Røgter


Felding Sogn, Ringkjøbing Amt

Laura Line Sigaard Pedersen

29

Ugift

Datter i hjemmet


Tvis Sogn, Ringkjøbing Amt

Anna Marie Madsen

36

UgiftStaby Sogn, Ringkjøbing Amt


Fra 1883 udstykkede S. P. Smith flere matrikler, ses i ovennævnte opslag. Se matrikelkort nederst.

Ved 1901 var Lauralyst stadig en større gård med 8 tjenestefolk, gaardejer Anders Christensen.

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, -, 1, 32, FT-1901, D8026     Ejendommens navn Lauralyst, matrikel 1.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anders Christensen  

18540803  

G  

Husfader  

Gaardejer  

Aaby Sogn Thisted Amt  

Johanne Christiane Bech  

18620514  

G  

Husmoder  

  

Vester Torup Sogn Thisted Amt  

Vita Bech Christensen  

18961022  

U  

Barn  

  

Tvis Sogn Ringkjøbing Amt  

Alma Bech Christensen  

19000426  

U  

Barn  

  

Tvis Sogn Ringkjøbing  

Martin Nielsen  

18711206  

U  

Tjænestetyende  

Avlskarl  

Hjerm Sogn Ringkjøbing Amt  

Jens Jensen  

18850630  

U  

Tjænestetyende  

  

Tvis Sogn Ringkjøbing A  

Jens Christian Christensen  

18750615  

U  

Tyende  

Daglejer ved Agerbrug  

Flye Sogn Viborg Amt  

Bertel Pedersen  

18851226  

U  

Tyende  

Kræturpasser  

Mollerup Sogn Thisted Amt  

Inger Katrine Marie Særkjær  

18770719  

U  

Tyende  

Kokkepige  

Gjellerup Sogn Ringkjøbing A  

Else Marie Lauritsen  

18800124  

U  

Tyende  

Stuepige  

Tvis Sogn Ringkjøbing Amt  

Anthon Johannes Birk  

18791011  

U  

Tyende  

Røgter  

Tørring Sogn Ringkjøbing Amt  

Johan Magnus Nielsen  

18790617  

U  

Tyende  

Staldkarl  

Tvis Sogn Ringkjøbing Amt  

Carl Marinus Christensen  

18860820  

U  

Tyende  

Kreaturpasser  

Hjerm Sogn Ringkjøbing Amt  

Original

..................................................................

Gården ses på gamle kort, i dag er positionen i et bebygget område i Tvis By, hvor der er en gade med navnet Lauralyst, gården på gamle kort lå omkring nuværende Lauralyst nr. 32  (nu matr. 1sg). De udstykkede matrikelnumrene er 1 efterfulgt af forskellige bogstaver. De røde matrikelkort nedenfor er de nuværende:

 


 Giertrudsbech lå ca 4 km SSØ for det tidligere Tvis kloster, der blev grundlagt 1162, den har på et tidspunkt bestået af 200 bøndergårde. Der har også været kirke, i dag er der af kloster og kirke kun noget af kirkegården bevaret. Det er nær ved Tvis Mølle, der ligger ved Tvis Å og Storeåen.