Vejle, Tørrild, Jelling, Schoubølling, , 12, FT 1801, A1002

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Sørensen  

34  

gift  

husbonde  

bonde og gaardbeboer  

  f.. 1767

Anemette Clausdatter  

33  

gift  

hans kone  

  

  

Søren Sørensen  

10  

ugift  

deres børn  

  

  f. 1791*

Lars Sørensen  

7  

ugift  

deres børn  

  

  

Claus Sørensen  

4  

ugift  

deres børn  

  

  

Anders Sørensen  

2  

ugift  

deres børn  

  

  

Anemagrethe Rasmusdatter  

20  

ugift  

tienestepige  

  

* Ifølge Kirkebog Jelling  44 1791 Søren Sørensem og Anne Mette Clausdatter søn Søren, Them Sørensen fadder.