Gården Elsborg matr. 18 blev efter Mads Pedersens død 1870 delt i 3 parceller, som blev overtaget at hans 3 sønner.

På følgende højkkantkort 1840-1899 ses kun 1 gård, matr. 18, den senere Elsborgvej 80.

 

På lavkantkort 1901-1945 herunder ses, at der nu er 3 ejendomme på senere Elborgvej 80, 82 og 85. Tilkørselsvejen til 80 og 82 er desuden flyttet lidt mod øst. Det ses også, at både 80 og 82 havde jord ned til Tange å.

Anders Madsen overtog nr. 80 (matr. 18a), Peder Madsen nr. 82 (matr. 18c) og Rasmus Madsen nr. 85 (matr. 18d). Se mere tilbage i dokumentet. S