*'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890  *Martha og Sigvald  *Marthas aner   *Pouls barndom   Anekort


 

Marthas aner  

  Martha Rasmine Madsen var gift med Sigvald Hansen

Omtale og Billeder af Marthas forældre,  Peder Madsen og Ellen Kirstine Jensen


 

Ga til Marthas far Peder Madsen      Se også Marthas søskende og søskendebørn       Se oversigt over Elsborg-Højbjerg-familier


Anetavle 1.   Marthas mor Ellen Kirstine Jensen, 1858 Tange (Højbjerg) -1928 Elsborg     Numrene i tabellerne er anenumre i Slægtsbogen.  Anekort

Hendes forældre

Hendes bedsteforældre

Hendes oldeforældre

Hendes tipoldeforældre

Marthas bedsteforældre

Marthas oldeforældre

Marthas tipoldeforældre

Marthas 2x tip

Ane Clausdatter (Klausen), 1828 Højbjerg
-1911 Tange

 

I 1865 gift med Morten Rasmussen
1834-1918.
Tange matr. 8 til 1897.

Garden oversvømmet ca. 1920.

Claus Nielsen, 1799 Højbjerg
-1881 Højbjerg. Gårdmand.

Højbjerg matr. 17

Niels Hansen, ca. 1757 Levring?-1827 (99) Højbjerg . Gårdbeboer, blev selvejer, gårdmand. Højbjerg matr. 17?

Hans Christian Christensen 1710-1792 Levring. Gårdbeboer. Levring matr. 18?

Maren Christensdatter Drejer

Maren Clausdatter, 1755 Lysgaard-Højbjerg - (boede 1840 i Højbjerg) -1849 Vindum

Claus Jensen 1716-1785 Lysgaard. Fæstebonde. Neder Katballe matr. 2a?

Ane Friederichsdatter 1725 Lysgaard-1806 Højbjerg

Ell (Ellen, Ellin) Andersdatter, 1798 Brandstrup, Vindum sogn
-1838 Højbjerg

Anders Madsen, 1756 Vindum-1847 Brandstrup (Vindum sogn), matr. 11a. Gårdmand.

Mads Nielsen 1719- 1789 Vindum, gårdmand, se anetavle 2

Mette Nielsdatter 1711-1796 Vindum

Ane Sørensdatter, 1767 Vindum-1849 Brandstrup (Vindum sogn)

Søren Eriksen 1735 Vindum.Hans kone 1737-1774. Se anetavle 2

Jens Jensen (Hartvigsen) 1828, Tange
-1864 Tange.
Overtog faderens gård,
Tange matr. 8 

2. Jens Christensen (Hartvigsen)
1786 Tange-1854 Tange
Overtog faderens gård, Tange matr. 8

4. Christen Hartvigsen 1751 Tange
-1830 Tange  Blev Selvejer i 1806. Tange matr. 8

8. Hartvig Pedersen 1713 Tange -1782 Tange. Fæster af gaard Tange matr. 8 under Vindum Overgaard se anetavle 2

9. Maren Christensdatter  1720 -1800 Tange se anetavle 2

5. Ellen Jensdatter 1757 Faarup, Vindum
-1799 Tange

10. Jens Pedersen 1727 Faarup, husmand,  se anetavle 2

11. Edel Nielsdatte 1731 Faarup-1804 Faarup, se anetavle 2

3. Mette Jensdatter
1796, Faarup, Vindum sogn
-1850 Tange

6. Jens Christophersen 1764 Bjerring
-1829 Faarup. Skolemester
Skole ved Faarup By.

 

12. Christopher Nielsen 1707 Tange -1790 Bjerring,  gårdbeboer, se anetavle 2

13. Mette Jensdatter 1729 Bjerring? - efter 1801 (Bjerring), se anetavle 2

7. Ellen Marie Pedersdatter 1763 Faarup
- 1836 Tange (boede i Faarup indtil mandens død)

14. Peder Jensen Høyberg 1721 Faarup -1792 Faarup, Skolemester, se anetavle 2

15. Johanne Pederdatter 1723 Faarup  -1781 Faarup, se anetavle 2

Ellen Kirstines forældre

Hendes bedsteforældre

Hendes oldeforældre

Hendes tipoldeforældre

Marthas bedsteforældre

Marthas oldeforældre

Marthas tipoldeforældre

Marthas 2x tip

Gå til Ane Clausdatter og aner, Marthas mormor, Ellen Kirstines mor  

Fødselsårene er omtrentlige, da der kan være afvigelser i angivelserne.
De har oftest levet i Tange, Højbjerg, Levring, Faarup, Brandstrup,Vindum, Bjerring området (Højbjerg, Levring, Vindum og Bjerring sogne), samt i Lysgaaard sogn, og har som oftest været fæstebønder, hus- eller gårdmænd. I Ellen Kirstines farmor Mette Jensdatters slægt var der skolemestre.
Se
matrikler.      Se kort over sogne i Viborg Amt.

Oplysningerne om Marthas morfars Jens Jensen (Hartvigsen)'s slægt er fra Slægtsbogen "Slægten Hartvigsen fra Tange i Højbjerg sogn" (om Jens Christensen (Hartvigsen), født ca.1786, og hustru og deres forfædre og efterkommere), Nordisk Slægtsforskning Bredegaard, Skals 1970. Marie har et eksemplar af bogen. Der er udkommet en ny udgave i 2008, Poul-Per-Anne har et eksemplar. Numrene i tabellerne er anenumre i Slægtsbogen.
Peder og Ellen Kirstine og deres børn er også omtalt i Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket)  


Anetavle 2.  Fortsættelse af anetavle.    Numrene i tabellerne er anenumre i Slægtsbogen.

Ellen Kirstines tip

Ellen Kir. 2 x tip

Ellen Kir. 3 x tip

Ellen Kir. 4 x tip

Ellen Kir.5 x tip

6 x tip

Marthas 2 x tip

Marthas 3 x tip

Marthas 4 x tip

Marthas 5 x tip

Marthas 6 x tip

7 x tip

Mads Nielsen 1719-1789  Vin-

dum, gift ca, 1745?, matr.7a. Se 46

Niels Hansen 1675-1750. Faarup,  matr. 2b/16?

 

 

 

 

Anna Madsdatter 1685-1752

 

 

 

 

Søren Eriksen 1735 Vindum
Hans kone 1737-1774

Erik Sørensen 1705  Vindum

Bror Knud Sørensen, f. 1708

Søren Knudsen 1675-1759  Vindum/Brandstrup

 

 

 

Bodil Eriksdatter 1682-1733

 

 

 

Maren Jensdatter 1704 -1763

Jens Pedersen ?  1659-1730. Vindum ?  Se 46

 

 

 

8.Hartvig Pedersen
1713 Tange
1782 Tange, 72 år *  
Fæster af gaard Tange matr. 8 under Vindum Overgaard.

Se mere om gården Tange 8a


Gift ca.1748 med

16 Peder Hartvigsen 1670 Tange
-1742 Tange, 72 år. Fæstegårdmand

Gift 1703 med:

32 Hartvig Christoffersen 1640 -1711 Tange. Fæster af gård under Vindum Overgaard* Måske ud af præsteslægt. Opkaldt efter herremand Hartvig Bruun til Vindum Overgaard.  Slægtsnavnet Hartvig/Hartvigsen stammer herfra.  matr. Tange 8a

 

  

 

33 N.N Andersdatter

66 Anders Andersen 1600-efter 1662. Fæstegårdmand i Tange

 

 

67 Maren Jensdatter

 

 

17 Karen Jensdatter
1675 Tange -1755 Tange som Hartvig Pedersens moder.

34 Jens Sørensen 1637 Tange?
-1717 Tange,  80 år gammel.

 

 

 

35 Anne Andersdatter 1628
-1713 Tange, 85 år gammel.*arvesag

70 = 66 Anders Andersen 1600- efter 1662. Fæstegårdmand i Tange

 

 

71 = 67 Maren Jensdatter *

 

 

9 Maren Christensdatter  1720-1800 Tange som Hartvig Pedersens enke, 79 år *

Christen

 

 

 

 

Lauritsdatter*

Laurits Madsen, Borre, Vejerslev, død 1710

Mads Sørensen, Borre, ca. 1625-1707

 

 

10 Jens Pedersen.. 1727 Faarup, husmand (gårdmand)
død 1773 i Faarup ?

20 =30? Peder Jensen
1671 Faarup-1729 Faarup, 58 år. Fæstegårdmand
Peder Jensen af Faarup gift 1715,
børn: Helle 1716, Anna 1718, Dorothe 1720,
Johanne 1723 (nr. 15 nedenfor), Jens Pedersen 1727, se t.v.

40 =60? Jens Pedersen 1625-1704 Faarup, 79 år.
Gårdfæster Faarup matr. 3 under Vindum Overgård, nuværende Fårupvej 35. d)

 

 

 

41 =61? Helle Jensdatter 1646- 1725 død i Faarup som Peder Jensens moder, 79 år

 

 

 

21 =31? Ellen Lasdatter 1688 Vindum -1755 Faarup, 66 år.
Blev som 42-årig gift 2. gang i 1730 med Morten Nielsen af Bering, f. 1706, de fik Karen Mortensdatter 1731, hun døde 1752, 20 år, Morten døde 1751 i Faarup, 45 år.

42 =62? Las Christensen 1639-
1714 Vindum, 75 år . Gaardmand.
 

Datter ? Maren Lasdatter af Windum Overgaard, fadder til Ellen Lasdatters børn. Gift 1730 med Peder Nielsen?

 

 

 

11 Edel Nielsdatter
1731 Faarup
-
1804 Faarup

22 Niels Pedersen
1692 Faarup-1764 Faarup, 72 år gammel.
Fæstegårdmand Faarup matr. 9 --trolovet og gift 1723 i Vindum med 23.
Børn:
Peder Nielsen/Overgaard 1723 (fadder Søren Knudsens Johanne) , fortsate gården, Jens 1725 død 1740, Else 1727, Edel 1731 (fadder Knud Pedersen kunne være hendes farbror)
Børnene opkaldt efter deres bedsteforældre.
 

Se link Niels Pedersen/Peder Nielsen om matr. 9

44 Peder Knudsen 1658 Faarup
-1715 Faarup, 57 år, Faarup matr. 9
Foruden Niels også søn Knud Pedersen, f. 1703. Efterkommere på Faarup matr. 11, se linket.
 

Peders bror Søren Knudsen  Faarup f. ca. 1660, død 1742, 82 år gl., fortsatte fæstet på Faarup Overgaard, Faarup matr. 10.

 

(Der var også en Søren Knudsen i Vindum f. 1677, sønner Erik og Knud Sørensen)

88 Knud Sørensen 1624-1706  a) Faarup, 82 år. Fæster af Faarup Overgaard,64 Tdr.pløjeland
Faarup matr. 10. *læs om gårdens jorder i slægtsbogen    

 

 

89 Maren Nielsdatter 1623 på Faarup Overgaard
-1709 Faarup 87 år

178 Niels Jensen ca. 1600- efter 1664. Fæster fra ca. 1630 på Faarup Overgaard *  b)

356 Jens Nielsen. Fæster Faarup Overgaard, død efter 1630
* fortsættes

Else Nielsdatter 1656, død 1724 som Peder Knudsens enke i Faarup, 68 år

Niels

 

 

23 Cathrine Jensdatter
trolovet og gift 1723 som Jens Pedersens datter, Vindum.

Bror Laurits Jensen ?, (1691-1751,  121, 60 år), opkaldt efter morfar,
Laurits Jensen og Bodil Pedersdatter af Vindum blev gift i
1725. Datter Maren i 1726, en fadder Niels Pedersens kone af Faarup, hans søsters mand.

46. Jens Pedersen 1659 Vindum -1730 Vindum, 71 år*. Fæste af matr. 7, Vindum, 7a er nuværende Husbondvej 68, 8850 (Engdalgaard). Se Mads Nielsen, gift ca. 1745

92 Peder Jensen Fæstegårdmand Vindum

 

 

47 Edel Lasdatter f. ca. 1654 i Skaungaard, Vindum sogn.

94 Las Jensen Nævnt 1634-1649 som gårdmand Skaungaard, Vindum sogn..

 

188 Jens Lassen beboer Skaun- gaard. Nævnt 1634, 1641, 1647.

Las Pedersen?

Mette Madsdatter?

12 Christopher Nielsen 1707 Tange-1790 Bjerring *
Fæster, Bjerringgaard?, Bjerring matr. 6a

24 Niels Sørensen Bjerring, 1670 Tange - Fæstegårdmand.  Gift 1699 med

48 Søren Bierring. Tange *
Omtalt 1670-1682. Se stævning 1677
Matr. Tange 13 eller 6? 

Christoffer Nielsen, Bjerring?

Niels Christoffersen Lee ?, præst i Bierring 1587-1607

 

25 Kirsten Christensdatter 1675 Tange.
Sønner Søren, Christen, Christoffer

? Christen Svendsen. boszt i Tange. død 1715, 84 år gl..

 

 

 

13 Mette Jensdatter 1729

Jens Jensen Hyrde, Bjerring.

 

 

 

 

14 Peder Jensen Høyberg
Skolemester 1721 Faarup
-
1792 Faarup.

Fætter Peder Nielsen Høyberg f. 1721 Faarup

28 Jens Pedersen Høyberg
1673 Faarup -1761 Faarup, 88 år gammel. Fæstegårdmand
Gift 1709 med 29
Bror Niels Pedersen Høyberg , Faarup 1679-1750 71 år gl..Over tog nok  faderens fæste.

56 Peder Nielsen Høyberg 1633 Faarup -1718, 85 år. Faarup. Fæstegårdmand. Faarup matr. 17?

112 Niels Høyberg Gårdfæste, gård nr.  3 i Faarup, under Vindum Overgaard. Faarup matr. 17?

 

 

57 Dorthea Jensdatter 1635
- 1705 Faarup, 70 år

 

 

 

29 Birthe Madsdatter 1677 Faarup? -1752 Faarup, 75 år gl.

Mads Christensen? 1650
-død 1720, Faarup, 70 år

 

 

 

15 Johanne Pederdatter 1723 Faarup -1781 Faarup

30=20. Peder Jensen
1671 Faarup -1729 Faarup, 58 år. Fæstegårdmand
Peder Jensen af Faarup gift 1715,
børn: Helle 1716, Anna 1718, Dorothe 1720,
Johanne 1723, Jens 1727 (se nr 10 ovenfor)

60=40. Jens Pedersen 1625-1704 Faarup, 79 år.
Gårdfæster Faarup matr. 3 under Vindum Overgård, nuværende Fårupvej 35, d)

 

 

 

61=41. Helle Jensdatter 1646 -1725 død i Faarup som Peder Jensens moder, 79 år

31=21. Ellen Lasdatter 1688 Vindum -1755 Faarup, 66 år.
Blev som 42-årig gift 2. gang i 1730 med Morten Nielsen af Bering, f. 1706, de fik Karen Mortensdatter 1731, hun døde 1752, 20 år, Morten døde 1751 i Faarup, 45 år.

62=42. Las Christensen 1639-
1714 Vindum, 75 år . Gaardmand.
 

Datter ? Maren Lasdatter af Windum Overgaard, fadder til Ellen Lasdatters børn. Gift 1730 med Peder Nielsen?

Ellen Kirstines tip

Ellen Kir. 2 x tip

Ellen Kir. 3 x tip

Ellen Kir. 4 x tip

5 x tip

6 x tip

Understregede årstal er tjekket i Kirkebogen.
 

Ellen Kir. 6 x tip

Ellen Kir. 7 x tip

Ellen Kir. 8 x tip

Ellen Kir. 9 x tip

Marthas 7 x tip

Marthas 8 x tip

Marthas 9 x tip

Marthas 10 x tip

356 Jens Nielsen.
Fæster
Faarup Overgaard
* fortsat

712 Niels Jepsen død før 1591.Fæster Faarup Overgaard *vidne til drab

 

 

713 NN Jensdatter

1426 Jens Lassen.
Fæster Faarup Overgaard (1532)

2852 Las Skytte.
Fæster Faarup Overgaard (1490) *  c)

Anerne i anetavle 2 boede især i Tange (Højbjerg sogn) og i Faarup, enkelte andre steder i Vindum sogn, oftest var de fæstebønder (fæstegårdmænd), i flere tilfælde under Vindum Overgaard.  Se matrikler.   

Der var flere Jens Pedersen blandt anerne i Vindum sogn, f. ca. 1625, 1659, 1673 (tilnavn Høyberg), 1727.
Det vides ikke om Jens Pedersen 1659-1730 med datter Cathine Jensdatter er den samme som Jens Pedersen med datter Karen Jensdatter f. 1704.

* se yderligere oplysninger i slægtsbogen.  
Se Vindum matr. 7a  1815-1863.

a) Knud Sørensens efterkommere ses på 3 store matrikler i Faarup, nr. 9, 10, 11.

b) Niels Jensen anklagede to mænd i Faarup for at have overfaldet ham, sagen kom for landstinget i Viborg. Han var også med til at syne Faldborg kirke for brøstfældighed (der er nu et mindesmærke for kirken lige nord for Rødkærsbro).

c) Las Skytte var fæster af Faarup Overgaard i Vindum Sogn, der i lige linie og uden afbrydelser har været beboet af slægten siden Las Skyttes tid, dvs. i mere ned 500 år. Det er en anden gren end vores, der ophører med Knud Sørensen 1706.  Se oversigt

d)  På matrikelkort Fårup By, Vindum, 1815-1863, ses på matrikel 3 navnet Peder Frederichsen Smed.

Der er også aner fra Skaungaard, (94, 188), de kan have været fæstebønder.

Las Skytte nævnes i 1490 som synsmand på et herredsting.

 

Links:

Anernes matrikler

Knudsen i Vindum sogn, Kølsøhus.
Faarup Overgaard
Høyberg familien i Faarup mv.
Bering, Berring, Biering, Bierring, Bjerring i Tange, Højbjerg sogn.
Ellen Kirstine Jensens familie fra Tange ud fra folketællinger

Lokalkort
Hansen, Levring
Billeder Slægtbog 2, Jens Jensen (Hartvigsen) f. 1828 efterkommere, s. 307 ff.  - Ellen Kirstine Jensen f, 1858 m. familie, s. 318-320.

 


 

Ellen Kirstine Jensens aner:

Oplysningerne nedenfor om Marthas morfars Jens Jensen (Hartvigsen)'s slægt stammer fra bogen "Slægten Hartvigsen fra Tange i Højbjerg sogn" (om Jens Christensen (Hartvigsen), født ca.1786, og hustru og deres forfædre og efterkommere), Nordisk Slægtsforskning Bredegaard, Skals 1970. Marie har et eksemplar af bogen. Der er udkommet en ny udgave i 2008, Poul-Per-Anne har et eksemplar.

Peder og Ellen Kirstine og deres børn er også omtalt i Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket).

Det følgende er et kort sammendrag af oplysninger om Jens Jensen (Hartvigsen)'s slægt , der kan have særlig interesse for Marthas børn og efterkommere. De ældste aner kan ses i anetavle 2 ovenfor.  Se også en oversigt over Ellen Kirstines familie fra Tange ud fra Folketællinger.

De personer, der er nævnt i anelinierne, har oftest levet i Faarup, Vindum, Tange området (Højbjerg og Vindum sogne) og har som oftest været fæstebønder, hus- eller gårdmænd.

Først er der en kort oversigt, derpå en mere udførlig oversigt. Tekst med kursiv er tekst fra folketællinger og kirkebøger.

1. Martha Rasmine Madsen

2. Ellen Kirstine Jensen  x  Peder Madsen  født 1858, 1852

3. Jens Jensen (Hartvigsen) x  Ane Clausdatter, 1828, 1828

4. Jens Christensen (Hartvigsen) x  Mette Jensdatter  1786, 1796

5. Ellen Jensdatter x  Christen Hartvigsen  1757, 1751

6. Edel Nielsdatter  x  Jens Pedersen  1731,  1721?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Martha Rasmine Madsen x Sigvald Hansen       Mere om Sigvald og Martha.

5.10.1905-1967----gift i Elsborg 20. oktober 1928 ----21.9.1898-1974

Sigvald Hansen overtog sin fødegård Bjerringgaard, hvor de boede til deres død.


2. Ellen Kirstine Jensen x Peder Madsen

Marthas forældre, billeder og omtale

4.9.1858-5.4.1928----gift i  Højbjerg 21.8.1880----12.9.1852-6.10.1927.      Hun døde således knap 70 og han 75 år gammel.

Hun er født i Tange, død i Elsborg. - Født på matr. Tange 8a.
Se oversigt over Ellen Kirstines familie.

Peder Madsener født og døde i Elsborg. Søn af gårdmand Mads Petersen og hustru Karen Andersdatter Bech, Elsborg. Peder Madsen ejede gården i Elsborg, på 24 tdr. land, han drev den til død, den overtoges af sønnen Otto.

Der var 12 børn, hvoraf Martha var den yngste. Se omtalen af Marthas søskende længere nede i dokumentet. 


3. Jens Jensen (Hartvigsen)  x  Ane Clausdatter            Ellen Kirstines forældre og søskende   Se mere om gården Tange 8a
                                                       Se
 Ane Clausdatters aner.

3.1.1828-6.9.1864----Gift 29.10. 1853  i  Højbjerg (deres fædre var forlovere ved brylluppet). ----21.8. 1828-24.11.1911

Begge kom fra større gårde i Tange-Højbjerg. Jens overtog sin fødegård, matr. Tange 8a.

Ane blev født i Højbjerg som datter af gårdmand Claus Nielsen, hun døde i Tange 83 år gl.. Hun var kort før sit bryllup tjenestepige i Højbjerg Mølle. Se linket ovenover.

Jens er født og døde i Tange. Han overtog ifølge Realregister Lysgarrd 1813.., Højbjerg 1838.., 155, folio 153. fødegården i Tange matrikel 8a, hartkorn 2.2.2.2½, skøde i 1850, hans mor døde samme år, hans far i 1854. Han drev gården til sin død den 6.9.1864, kun 36 år gammel. Han deltog i krigen i 1864 og skulle her have fået en skade, som førte til hans død. Ved hans død var der 5 børn mellem 10 og 3 år, Ellen Kirstine var den mellemste og var 6 år ved faderens død. Afdødes bror Christen Jensen (se under næste ane) fra Højbjerg blev beskikket som værge for de umyndige børn. Der blev lavet skifte og afsat arvelodder til børnene på hver 300 Rdr. Der er en længere udredning om skiftet i Slægtsbogen under Ane IV. -- Enken giftede sig mindre end et år efter mandens død (den 5.5.1865) med Morten Rasmussen. fra Gerning. Se også linket: boskifte den 6.9.1864, vielsesattest den 5.5.1865 med adkomst for Morten Rasmuusen, alle dateret den 30.11.1865. Se også Realregister Mortens søn Christen Radsmussen fik skøde 1897 (opslag 155, Hartkorn  2.2.2.2½, 0.3.1.1½ blev senere skilet fra til matr. 8d) .
Der er mange efterkommere efter Jens og Ane. Billeder Tange 8a 1920.   

Se mere om gården Tange 8a

Jens Jensen (Hartvigsen) og Ane Clausdatter ses ved folketællingen i Højbjerg i 1855 og 1860:
1855:


 1860:

De fik 5 børn, bl.a. datteren Ellen Kirstine f. 4.9.1858, Marthas mor. Ved hendes dåb var moderens søster og to af faderens brødre faddere.

Men Jens Jensen døde allerede i 1864, så Ane giftede sig igen, med  Morten Rasmussen.

Ellen Kirstines 4 hel-søskende var:                                               Se også Oversigt over Ellen Kirstines familie og søskende

Mette Marie Jensen (Hartvigsen), født 1854, blev gift i 1875 med Søren Sørensen, gårdejer? (husmand) og bådebygger i Tange. Søren døde allerede i 1905, ved FT 1906 stod Mette Marie som enke Marie Sørensen, født 1854, på matrikel Tange 7d sammen med børnene Peter Kristian Sørensen, født 1880, og Maren Sørensen, født 1895. Hun var landmand på samme matrikel ved FT 1916. Hun fik 8 børn (der altså er fætre og kusiner til Martha), Søren var husmand og døde i Aalborg, Jens blev meneribestyrer nær Bjerringbro, Peter Kristian var metalsliber og døde i Århus, Kirsten blev gift og flyttede til Faaborg, Morten arbejdede bl.a. som skomager, jæger og fisker og købte en ejendom i Hjermind, Kristen blev mejeribestyrer i Ulstrup, Anna blev gift og flyttede til Hobro, Maren Jensine flyttede til Gentofte, hvor hendes mand var anlægsgartner.-- Mette Marie døde i 1922 i Dronningborg, Randers Amt, men blev begravet på Højbjerg Kirkegård.

Jens Christian Jensen Hartvig født 1856 havde bl.a. en ejendom (Tange By matrikel 2d ved FT 1906 og 1916), der blev delvis oversvømmet ved dannelsen af Tange sø, derpå fik han en ejendom i Sjørslev. Han fik 7 børn: Ane Jensen Hartvig, Ane Marie, som blev gift og flyttede til Holstebro, Jens havde karetmagerværksted i Ørum Sønderlyng, Jensine blev gift og flyttede til Nørresundby, Martin Rasmus arbejdede med ved Gudenåcentralens bygning og blev senere vejmand, Klara Mathilde blev gift og flyttede senere til Nr. Felding ved Holstebro, Ankjær blev lærer og flyttede til Århus. Der er mange efterkommere.

Ellen Kirstine født i 1858 var nr. 3 barn. Se ovenfor.

Claus Jensen Hartvig født 1861, han fik bevilling til at bære navnet Hartvig også for sine efterkommere. Han drev en gård i Højbjerg (Matrikel 4g ved FT 1906, 1916 og 1925), ved FT 1930 ses han sammen med sønnen Sigurd Hartvig, født 1905,der senere ovetog gården. Claus fik 13 børn: Jens Peter Jensen Hartvig boede i Tange og arbejdede ved Tangeværket, bl.a. som maskinsmed (Jens Hartvig f. 1886 var Maskinarb. i Tange FT 1930, matr. Tange 13o,aa). Ane blev gift med Martin Jensen fra Gulev, de rejste til Californien, hvor han blev farmer. Juliana blev gift og de bosatte sig i Fredericia, hvor manden var lagerforvalter og kordegn. Mathilde blev gift med en mand, der var født på Bornholm, de bosatte sig i Havredal vest for Viborg, hvor manden var skovarbejder. Jens bosatte sig i Brandstrup og virkede son planteavlskonsulent. Dagmar døde kun 2 år gammel. Clara blev gift og flyttede til Randers, manden var købmand og senere uddeler. Mary blev gift og flyttede til Nors ved Thisted, hvor manden drev en mekanikerværksted. Sigurd Hartvig overtog som nævnt fødegården i Højbjerg. Hilda blev gift og flyttede til Hammel, hvor hendes mand bl.a. var skovarbejder. Arne Hartvig f. 1908 blev gårdejer (boelsmand) i Brandstrup. Vagner, født 1910, blev driftsleder i Esbjerg.

Christian Jensen Hartvig, 1863-1934, blev i 1893 gift med Hansine Kirstine Hansen, der kom fra en større gård i Tange. Samtidig overtog han en udstykning, se skøde, fra faderens/stedfaderens gård (matr. 8d, Tange Matrikel 7b.8d ved FT 1906, 1916 og 1925, se Oversigt, Ved FT1930 ses han sammen med sønnen Sigurd) . Ifølge BBR er stuehuset bygget i 1892 (nuværende Tange Søvej 56).
Han havde mange tillidsposter og var bl.a. sognefoged og sognerådsformand.  Han fik bevilling til at bære navnet Hartvig for sig selv og sine efterkommere.
Han fik 4 børn: Jens Martin Jensen Hartvig var forpagter af en præstegård, men 1932 overtog han 39 tdr. land af faderens gård. Hen var direktør i den lokale sparekasse, sognerådsformand og skatterådsmedlem. Niels Hansen Jensen Hartvig var skolelærer først i Flemming, senere i Mellerup, hvor han også var kirkesanger. Astrid blev uddannet son lærerinde og virkede som sådan indtil sit giftermål med Peder Christian Pedersen, der overtog sin 65 tdr. land store fødegård, Næsegården i Tange. Sigurd Jensen Hartvig, f. 1904, overtog 1931 36 tdr. land af faderens gård i Tange, han var med i flere bestyrelser. Han fik 10 børn. Se Oversigt,

Desuden havde Ellen Kirstine 3 halv-søskende (fælles moder):
Jensine Dorthea Rasmussen, født 1867
Rasmus Rasmussen, født 1869
Kristen Rasmussen, født 1872.

3. Jens Jensen (Hartvigsen)  x  Ane Clausdatter            Ellen Kirstines forældre og søskende 
                                                       Se
 Ane Clausdatters aner.

Hovedoversigt


4. Jens Christensen (Hartvigsen) x  Mette Jensdatter    Ellen Kirstines farfar og farmor
                                                      
Se Mette Jensdatter, Ellen Kirstines farmor

9.7.1786-4.5.1854----ca. 1822----1796 - 22.7.1850

Ellen Kirstines farfar:

Jens Christensen (Hartvigsen) var født 1786 i Tange, og døde i 1854 i Tange. Han døde af et broktilfælde.  
Han købte i 1810 fødegården i Tange af sin far, se nr. 5 nedenunder. Hans navn ses på Tange matrikel 8a på matrikelkort 1815-1863. I 1819 købte han på auktion Tange gamle skolebygning med tillagte jorder, se en udførlig omtale af Jens' handler, låntagninger og ejendomsbesiddelser under Ane 3 i slægtsbogen. Se mere om gården Tange 8a

Famlien med her 7 børn ses også ved folketællingen i 1834:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange - en Gaard, 7, FT-1834, B4474

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Christensen

48

Gift

Gaardmand

Mette Jensdatter

38

Gift

Hans Kone

Chresten Jensen

12

Ugift

Deres Barn

Jens Chresten Jensen *

7

Ugift

Deres Barn

Ellin Jensdatter

10

Ugift

Deres Barn

Ellin Marie Jensdatter

9

Ugift

Deres Barn

Caroline Jensdatter

5

Ugift

Deres Barn

 

Peder Jensen

3

Ugift

Deres Barn

Chrestine Jensdatter

1

Ugift

Deres Barn

Ellin Marie Pedersdatter

72

Enke(mand)

Konens moder

Skolelærer-enke, lewer af sin Pension

Peder Christensen

27

Ugift

Tjenestekarl

Ellin Marie Nielsdatter

30

Ugift

Tjenestepige

* Jens ses ikke med mellemnavnet Chresten andre steder. Ved hans dåb i 1828 er kun anført navnet Jens.
Familien ses også ved folketællingerne i 1840, 1845 og 1850.
 

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Tange Bye - en Gaard, 10, FT-1850, B4513

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Christensen

64

Gift

Gaardmandog Huusf

Her i Sognet [Høbjerg, Viborg Amt]

Mette Marie Jensdatter

54

Gift

Hans Kone

Windum Viborg

Christen Jensen

27

Ugift

Deres Børn

Her i Sognet [Høbjerg, Viborg Amt]

Jens Jensen

22

Ugift

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt]

Christine Jensen

16

Ugift

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt]

Andreas Jensen

13

-

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt]


Mette Jensdatter døde i 1850. Efter Jens Christensens død i 1854 stod sønnen Jens Jensen ved FT 1855 og 1860 som gårdejer, Jens overtog gården i 1850. se ovenfor.

Jens og Mette fik 9 børn, hvis efterkommere også er omtalt i slægtsbogen: Christen f. 17.2.1823 opkaldt efter farfar, Ellen 17.5.1824 opkaldt efter farmor, fadder Hartvig Christensen af Brandstrup, farbror, og degnen (Peder) Jensen i Bjerring og Christopher Jensen af Faarup, morbrødre, Ellen Marie 13.11.1825, opkaldt efter mormor,  fadder gartner Jens Christensen af Viborg, farbror, Jens Jensen 3.1.1828, opkaldt efter morfar, Caroline 17.9.1829, fadder gartner Jens Christensen, Viborg, Peder 6.1.1832, fadder ungkarl Hartvig Christensen af Tange og skolelærer (Peder Jensen) Faarup fra Hjermind, Mettes bror, Christine 9.1.1834, faddere var barnets morbror Andreas Jensens kone fra Elsborg og morbror Peder Faarup, Christian 26.3.1836, død 1848, Andreas 17.5.1837, fadder P Faarup af Hjermind, barnets morbror.  Som faddere ved børenenes dåb medvirkede bl.a. også Claus Nielsen, Højbjerg og især dennes hustru (Ell) samt Claus' far Niels Hansen, se hovedoversigt. Ell Andersdatter f. i Brandstrup 1798 og Mette Jensdatter f. i Faarup 1796 har nok kendt hinanden. Brandstrup og Faarup ligger nær hinanden. Mette var også fadder for Ells børn. Se Mettes søskende.

Jens Jensen se ovenfor nr. 3, han overtog gården i 1850.

Især Christen, Jens, Peder og Andreas fik mange efterkommere.

Se flere data i oversigt ud fra folketællinger.

Christen Jensen (Hartvigsen), 1823-1884, boede i Tange og Højbjerg, fik 9 børn, flest piger, hvoraf en del flyttede fra sognet, men de forblev dog på egnen, undtagen en enkelt, der rejste til USA. Der er mange efterkommere. En søn, Lars Martinus Kristensen Hartvigsen f. 1851, boede ved FT 1901 og 1906 på Højbjerg Huse mat. 22b. - En Christen Jensen f. 1802 i Højbjerg sogn blev gårdmand på Tange matr. 12a.

Peder Jensen (Hartvigsen) havde et husmandssted i Tange. Han blev gift 3 gange 1860-1869 og fik i alt 12 børn. Nogle døde tidligt eller fik ingen børn. En søn og en datter emigrerede til USA. Derudover flyttede en søn fra egnen. Nogle af sønnerne skiftede efternavnet Jensen ud med Hartvig. Der er mange efterkommere efter Peder.

Andreas Jensen (Hartvigsen) f. 1837 var ejer af Hedegaard i Elsborg. Han var gift med to søstre, Andreas Jensens første kone Emine Jacobine Thormand døde i Elsborg 1870, 30 år gl., han blev derpå gift med Stine Boline Thormand. Familien flyttede nok fra Højbjerg til Elsborg i 1867, hvor de fik et barn der. Andreas stod da som husmand. Ved FT 1870 i Elsborg stod han på en gård (Hedegaard*) hos den 66-årige, barnløse Andreas Jensen f. 1803 (som slægtning, det var hos hans morbror, der var gift med den noget ældre Kirsten Nielsdatter, f. ca. 1787 i Løvel, død 1870 i Elsborg). Det var nok denne gård, han overtog. FT 1880 var han gårdejer med 6 børn og 2 tjenestefolk, Andreas Jensen, f. 1803, 76-årig enkemand, boede stadig på gården som Husfaderens Morbroder, der af  ham forsørges. Andreas Hartvigsen havde ialt 13 børn,
en datter Andrea, f. 1874, blev gift med den 2 år ældre Peder Østergaard, og de fortsatte på Hedegården. matr. 14a, skøde 1904, de ses fra FT 1906.
Ifølge realregister Elsborg 1842..., 56, skøde til Andreas Jensen Hartvigsen i 1871,  og til dennes svigersøn Peder Christensen Østergaard i 1904, de ses ved FT 1906 Elsborg. - 1934 skøde til Sigvald Kuhr.
Andreas Hartvigsen, f. 1837, døde på Elsborg Mark i 1910 som forhenværende gårdmand. En del børn flyttede fra sognet, men de fleste forblev i det midterste Jylland, en søn rejste til Argentina. Der er mange efterkommere efter Andreas.
* Ved FT Elsborg 1840 ses  Andreas Jensen, f. som skoleholdersøn i 1803 i Faarup, Vindum sogn, på Hedegaard, han ses i Elsborg sogn fra FT 1834 til FT 1890. På matrikelkort Elsborg By 1815-1863 er navnet Andreas Jensen Farsøe påført matrikel 14a, som er Hedegaard. Der er også påført navnet Niels Kloch, han var skolelærer i Elsborg, senere gårdmand, han ses som sådan så sent som i 1829, hvor hans søn Mikkel døde i Elsborg. Han flyttede inden 1833 til Thorning sogn, Så han har formentlig haft Hedegaard før Andreas Jensen, som så skulle være flyttet dertil mellem 1829 og 1833. Ifølge Kirkebogen for Viborg, Sortebrødre, blev pigen Kirsten Nielsdatter, 45 år, den 18.4.1832, gift med tjenestekarl Andreas Jensen, 29 år, begge tjenende på Sønder Tegelgaard (Sønder Teglgaard), som lå syd forViborg By, lidt nord for Vintmølle Sø. De må ret hurtigt efter brylluppet være flyttet til Elsborg. Konens relativt høje alder kan forklare, at de ingen børn fik. Se mere om Hedegaard

(Kirsten Nielsdatters far var gårdmand Niels Pedersen Dalsgaard døde i Løvel i 1814. Hans søn Peder Dahlsgaard var gårdmand i Løvel ved FT 1834, med moderen Kirsten som aftægtskone. Denne Peder Dahlsgaard fik datter Kirsten Marie i Løvel i 1828, hun blev ved dåben frembåret af Kirsten Nielsdatter fra Sønder Theilsgaard ved Viborg, faderens søster. Broderen Jens Nielsen, ungkarl i Løvel, født 1803, var fadder. Kirsten Nielsdatter ser altså ud til at have været på Sønder Teglgaard i al fald fra 1828 til 1832. Ved FT 1834-1840 var der 5-6 tjenestefolk på gården).

(Niels Lucasen Kloch, f. i Elsborg 1770, ses som skolelærer i Elsborg til 1819, men fra 1820 og til 1829 eller senere som gårdmand. Hans første kone Mette Marie Mikkelsdatter døde i Elsborg i 1823. Han blev som gårdmand gift igen i 1824 med den 9 år yngre enke Bodil Andersdatter. Han flyttede til Skræ i Thorning sogn som pensioneret skolelærer, hvor Bodil Andersdatter døde 11.6.1833. Han blev som 62-årig gift for 3. gang den 19.9.1833 med den 25 år yngre Anne Marie Christensdatter fra Gjellerup i Ringkøbing Amt. De fik en datter i Skræ i 1834, lokale faddere, samt barnets søster. Der var andre med navnet Klock i Thorning sogn).

De øvrige børn efter Jens og Mette Marie er kun sparsomt omtalt, sønnen Christian (Kristian) døde som 12-årig af tyfus.  

 

4. Jens Christensen (Hartvigsen) x  Mette Jensdatter    Ellen Kirstines farfar og farmor
                                                      
Se Mette Jensdatter, Ellen Kirstines farmor

Hovedoversigt


5. Ellen Jensdatter  x  Christen Hartvigsen      Ellen Kirstines oldeforældre

6.3.1757-1800---gift 1782----14.1.1751-26.3.1830

Hun er født i Faarup, hvor hun også boede ved sit bryllup. Hun døde i Tange.
Ellen og Christen blev trolovet på Vindumovergaard i 1782, en af forloverne var Jens Biering fra Tange.

Christen er født og døde i Tange. Han var fæster af en gård i Tange, matrikel 8, som han overtog efter sin far, gårdene ejedes af en oberst Johan Schuchardt til Nøragergaard, Christen Hartvigsen købte i 1806 fæstet til selveje. 3 tdr., 4 skp.. Han købte også noget hede- og tørvejord af Niels Hansen, se udførlig omtale i slægtsbogen under Ane 5. Han overdrog 1810 gården til sin søn Jens Christensen (se ovenfor, 4), som han gik på aftægt hos.  Se mere om gården Tange 8a

Christen og Ellen ses med sønnen Jens ses ved folketællingerne i 1787 og 1801:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange Bye - Gaar Mænd, 35, FT-1787, B4058

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Chresten Hartvigsen

33

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaard beboer

1754, 1751*

Ellen Jensdatter

29

Gift

hands Hustrue

1758, 1757*

Hartvig Chrestensen

4

Søn

avlet i 1ste ægteskab

1783, 1783*

Jens Chrestensen

1

Søn

avlet i 1ste ægteskab

1786, 1786*

Peder Hartvigsen**

30

Ugift

Tieneste Karl

* ifølge Kirkebogen for Højbjerg      **Chrestens bror
Ifølge Kirkebogen fik de foruden
Hartvig f. 1783 og Jens f. 1786,  også en datter Karen i 1791, hun døde 1792, Peder i 1794, død 1805, en søn den 4.4. 1799, han fik også navnet Jens som sin storebror, se næste tabel. Hartvig og Jens var nok opkaldt efter deres bedstefædre. - Ellen Jensdatters søster Else Kathrine Jensdatter fra Brandstrup bar Karen, og søster Karen Jensdatter, Faarup, bar Peder, ellers var faddere fra Tange.

Ellen Jensdatter døde den 9.4.1800 kun 42 år gammel. Så i 1801 var Christen Hartvigsen enkemand:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Tange Bye, , 43, FT-1801, B4461

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Hartvigsen

50

Enkemand

Hosbonde

ligeledes [Bonde og Halvgaardbeboer]

1751, 1751

Hartvig Christensen

17

Ugift

Hans Søn

1784, 1783*

Jens - -

12

-

Hans øvrige Børn

1789, 1786*

Peder - -

6

-

Hans øvrige Børn

1795, 1794*, død 1805*

Jens - -

1

-

Hans øvrige Børn

1800, 1799*

Karen Jensdatter

30

-

Tienestepige

hans svigerinde?

1771

* ifølge Kirkebogen for Højbjerg

Jens (den ældre) overtog i 1810 gården,  Tange matrikel 8a,  og Christen Hartvigsen gik på aftægt hos ham, han døde i 1830.
Jens 1786's brødre Hartvig 1783 og Jens 1799 var ikke i Højbjerg sogn ved FT 1834 eller senere. De optrådte som faddere ved nogle af Jens 1786's børns dåb. Hartvig Christensen, Brandstrup, i 1824, han afrejste samme år fra Brandstrup, som tjenestekarl, 39 år. Han afrejste fra Tange nov. 1834, som 50-årig tjenende hos Søren Mortensen, Tange.
Jens Christensen f. 1799 ses som gartner i Viborg 1825 og 1829, gartner Jens Christensen og Ane Christensdatter fik datter Eline Birgitte i Viborg Domsogn i 1826. De ses ikke i Viborg Købstad ved FT 1834.

5. Ellen Jensdatter  x  Christen Hartvigsen     Ellen Kirstines oldeforældre

Hovedoversigt

.............................................................................................................................................................

Ifølge Kirkebogen for Højbjerg blev Christen Hartvigsen født den 14.1.1751, hans far stod som Hartvig Pedersen, Tange. Han var født 1713. Moderen var Maren Christensdatter, født 1720. 

De var blevet gift ca. 1748. - Hartvig Pedersen fik foruden Christen i 1751, et dødfødt barn i 1752, Peder 1753, han døde 1757, et barn (navn mangler) i 1755, og en ny Peder 1757. Denne Peder var ved FT 1787 tjenestekarl hos broderen Christen, se ovenfor. Han var ikke i sognet ved FT 1801. -- Christen og Peder var nok opkaldt efter deres bedstefædre.   

Hartvig Pedersen døde 1782, 76 år gl., i Tange, gården, matrikel 8 Tange, overgik til sønnen Christen, som blev gift samme år, se under 5 ovenfor.
Maren Christensdatter ses ikke i sognet ved FT 1787, hun døde i 1800 i Tange som Hartvig Pedersens enke, 79 år .

Hartvig Pedersen, f. 1713 og  Maren Christensdatter, født 1720, Tange. Fæster af gaard Tange matr. 8 under Vindum Overgaard.
De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.    Se mere om gården Tange 8a

Se videre under aner

Hovedoversigt


6. Edel Nielsdatter  x  Jens Pedersen   Ellen Kirstines tipoldeforældre

1731-1804----gift 1755 i Vindum kirke----f. 1727

Edel var født i Faarup, og Jens Pedersen og Ædel Nielsdatter af Faarup blev gift i 1755 . Datteren Ellen Jensdatter blev født i Faarup i 1757, ligesom en søster Else Cathrine i 1759. Ellen kunne være opkaldt efter farmor og Cathrine efter mormor. Blandt fadderne ved deres dåb var Peder Skolemester fra Faarup, eller hans hustru Johanne Pedersdatter bar barnet. Hun kunne være Jens Pedersen søster.

Jens Pedersen var husmand i Faarup. Han blev som vist gift i 1755 (21.10) og har måske overtaget forældrenes sted, faderen var død 1729 og stedfaderen i 1751, halvsøsteren Karen var død 1752 , moderen var som enke død i 1755 (begravet 20.4.). Se aner

Ifølge slægtsbogen fraflyttede de muligvis sognet, da der ikke findes oplysninger om deres død. 
Dog ser det ud til, at Jens døde og Edel blev gift igen: Ifølge Kirkebogen for Vindum 1773, 11.7., blev en Jens Pedersen af Faarup, 66 år, begravet, og

Edel Nielsdatter, enke af Faarup, blev trolovet og copuleret med Laus Nielsen Terp af Rind i 1774, henh. 30.6. og 21.10. Edel ville da være ca. 43 år. Hendes børn var da 6-17 år gamle.
 
Laus og Edel ses også ved  FT Vindum sogn, Faarup By, 1787:

Laus Nielsen 43 Gift husbonde gaardmand                            født 1744
Edel Nielsdatter 56 Gift kone                                      født 1731, gift 1. gang 1755, 2. gang 1774
Niels Jensen 25 Ugift hendes barn af 1. ægteskab,                f. 1762
Karen Jensdatter19 Ugift hendes barn af 1. ægteskab,         f. 1768

Edels døtre
Ellen  og Else Cathrine, var da gifte, se nedenfor.

Edels datter Ellen Jensdatter var som nævnt født 1757 og Else Cathrine Jensdatter i 1759, opkaldt efter henh. farmor og mormor.-- Niels f. 1762 (opkaldt efter morfar?,  farfaderen Peder Jensen var allerede død i 1729), og Karen f. 1768 nævnt i tabellen kan ikke ses døbt i Kirkebogen for Vindum sogn., ligesom Jens Pedersens hustru heller ikke ses introduceret ved disse børn, sådan som hun gjorde ved de to første børn. Karen Jensdatter kunne være opkaldt efter hendes fars halvsøster Karen Mortensdatter, død 1752. -  Else Cathrine og Karen Jensdatter bar to af Ellen Jensdatters børn til dåben.. Jens Pedersens hustru var fadder i 1763 , så da var de i sognet.

Laus Terp og
Edel Nielsdatter var også i Faarup ved FT 1801:
Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, , 3die, FT-1801, B5478

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Laus Terp

55

Gift

Hosbond

Gaardmand

født 1746

Edel

71

Gift

Kone


født 1730

Birgitt

14

Ugift

TienestepigeEdel Nielsdatter
døde i Faarup i 1804, som Lavs Terps  kone, 72 år gammel (f. 1732). -  
Hendes mand Laus blev gift igen, Lars Torp fik sønnen Niels 4.3.1808, moderens navn er ikke nævnt.- Niels blev konfirmeret i 1822 som Niels Larsen fra Faarup, f. 4.3.1808, forældre Lars Nielsen og Maren Nielsdatter af Faarup. Laus Terp ser ud til i 1810 at have optaget
pant i gården. Lars Torp ses død som aftægtsbondemand i Faarup i 1819, 80 år gl.. Gården/stedet blev nok afhændet, måske til nedennævnte Peder Frederichsen.

Jens Pedersens farfar af samme navn havde været fæster på Faarup matrikel 3 ifølge slægtsbog.
På matrikelkort Fårup By, Vindum, 1815-1863, ses Peder Frederichsen Smeds navn på Faarup matr. 3. Denne Peder Frederichsen og hustru Johanne Nielsdatter fik i 1815 en søn Peder i Brandstrup, men i 1817 varhan fadder som gårdbruger i Faarup, og i 1818 fik de Anders som gårdbrugere og sognesmed i Faarup. Det var omkring ved den tid, hvor Lars Torp døde. De ses også ved FT 1834 og 1840 i Faarup.
Ved FT 1845 var Johanne Nielsdatter enke hos sønnen gårdmand Anders Pedersen (Smed) i Faarup, gift 1845 med Kjerstine Laustdatter. Anders døde 1845, og konen blev gift til anden side, og gården blev overtaget af Johanne Nielsdatters anden søn
Peder Pedersen, 1815 -1881, skøde 1846. Han var stadig på gård i Faarup ved FT 1880 og fik mange børn.
Hans søn
Peder Pedersen 1850-1931, skøde 1884, var ved FT 1901 på Faarup matr. 3a,.med to døtre, Petrine og Kirstine.-- Jens Pedersen f. 1727's 2 x tipoldebarn Klaudi Madsen havde som svigersøn til Peder Pedersen (gift med Kirstine) kortvarigt skøde til Faarup matr. 3a, fra 1918-1919, hvorefter Peder Pedersen igen havde skøde.  Peder Pedersen Smed f. 1850  var stadig på Fårup matr. 3a ved FT 1930, han døde 1931, med hustru Ane Marie, død 1938, og 3 tjenestefolk.
Hans datter Petrines søn
Peder Madsen, 1916-2002, gift 1939 med Ingrid, var på 3a ved FT 1940. Han var 3 x tipoldebarn af Jens Pedersen f, 1727. Peder Madsen f. 1916 og Ingrid fik søn Jens Oluf Madsen i 1948, han ses på Fårup matr. 3a nu år 2016.
Slægten startende med Peder Fredeichsen f. ca. 1818 har altså været på matr. 3a i henved 200 år, Jens Pedersen f. 1727's efterkommere blev gift ind i familen først i 1900-tallet og fik igen adgang til gården.
Matr. Faarup 3a er nuværende Fårupvej 35, 8840. Ejendommen ses på kort fra 1800-tallet. Selve gården har nok oprindeligt ligget i selve -Faarup  By.

Det kan være dette sted, som Jens Pedersen f. 1625, Peder Jensen f. 1671, og Jens Pedersen f. 1727 havde boet på, og hvor Ellen Jensdatter blev født i 1757, og hvor efterfølgerne var som beskrevet lige ovenfor.  

Matr. Faarup 3e er i dag Vindumvej 109, Det er en mindre matrikel, nok udstykket fra 3a. En bror til Peder Pedersen f. 1850, Kristen Pedersen f. 1857, fik adkomst i 1884. Han var på matr. Faarup 3e ved FT Vindum 1901 med 6 børn, herinder en søn Peder Pedersen f. 1891. Ses også FT 1911 med 4 børn. Boelsmand Jens Madsen, gift med  Peder Pedersens datter Petrine, fik skøde til 3e 22.6.1916, han var nævnte Klaudis bror, Peder Madsens far, Jens Pedersen f. 1727's 2 x tipoldebarn.


Laus' søn Niels Lausen Torp f. 4.3.1808, var også i sognet FT 1834 og senere, han  var tjenestekarl, senere husmand og væver i Faarup. Niels Laursen Torp blev gift med Ane Cathrine Christensdatter, begge af Faarup, i 1842, forlovere fra Faarup.De ses stadig med navnet Torp i Faarup ved FT 1880 Vindum. De fik søn Laurs i 1843, samt nogle døtre.

Jens Pedersen og Edel Nielsdatters børn:
--
Ellen Jensdatter f. 1757 boede, som vist ovenfor i sektion 5, i Tange fra 1782, men døde 1800.
--
Else Catrine Jensdatter, f. 1759, blev gift med den 3 år ældre Christen Mortensen i Brandstrup i 1784, han ses som ynkelig fattig gaardmand i Brandstrup ved FT 1787 Vindum sogn.. De fik datter Birthe i 1785, opkaldt efter sin farmor, og Eddel i 1787, opkaldt efter sin mormor. Else Kathrine Jensdatter fra Brandstrup bar søster  Ellen Jensdatters Karen i 1791. Ved FT 1801 i Faarup ses Else Catrine, 42 år, som gift huskone uden jord, bandt strømper, med 7-årig Morten, født 1794 som Christen Mortensens søn i Brandstrup, faddre fra Brandstrup. Ved FT 1845 ses en 53-årig Morten Christensen, f. i Vindum, som daglejer i Hornbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt. Han var der også ved FT 1834, datter Elsekatirne, f. 1821 i Hornbæk, opkaldt efter farmor, lokale faddere. Morten Christensen var fætter til gårdmand Jens Christensen i Tange
--Søn
Niels Jensen f. 1762 ses ikke i sognet efter 1787, heller ikke som fadder for sine søskendebørn.
--Datter
Karen Jensdatter, 30, f. 1771, Karen Jensdatter, Faarup, bar søster Ellen Jensdatters Peder i 1794. Det kunne være Karen, der var ugift tjenestepige hos svogeren Christen Hartvigsen i Tange ved FT 1801 Højbjerg, efter at hans kone/hendes søster Ellen Jensdatter var død 1800. -
(Der var to Karen Jensdatter, f. ca. 1770, i Højbjerg sogn omkring år 1800, se også ovenævnte. I 1804 blev en Pige Karen Jensdatter gift med en ca. 64-årig enkemand og skovfoged Niels Michelsen, begge af Tange, lokale forlovere.. -  Ved FT 1801 ses i Tange halvgaardbeboer -Jens Roed og hustru Karen JensDatter, i 1804 fik de en datter Berthe Sophie, fadder Hartvig Christensen. - Der var ingen Karen Jensdatter ved FT 1801 Vindum sogn).

Se Edel Nielsdatters aner

..............................................................................  

Der er usikkerhed om Jens Pedersen og hans aner:

I
1773 var som nævnt en Jens Pedersen af Faarup, 66 år, død. Det kan passe med, at enken, 43 år, hurtigt blev gift igen, i 1774. Men Jens Pedersen skulle så være født ca. 1707, og ikke som angivet ovenfor i ca 1727.  

Der var flere Jens Pedersen født i Vindum sogn:
Jens Pedersen født i Vindum i 1707 og i 1710,
og
Jens Pedersen født i Faarup 1727, hvor ovennævnte Jens Pedersen også blev gift og boede.  Jens fra Faarup havde også en søster Johanne, og en Johanne Pedersdatter eller dennes mand var faddere ved Jens Pedersens døtres dåb, se ovenfor,  ligesom Jens Pedersens hustru bar eller var fadder for nogle af Johannes børn. Jens fra Faarups ældste datter hed Ellen, det passer med at hun er opkaldt efter sin farmor. Dette øger sandsynligheden for, at Jens Pedersen født 1727 er den rigtige.  Hvis det var ham, der døde i 1773, ville hans alder havde været 46 i stedet for de 66, der er anført i kirkebogen.

(
En Jens Pedersen i Vindum fik Søren i 1742 og Anna Sophia i 1744.
Alle Jens havde fædre
Peder Jensen. Der var en Peder Jensen født ca. 1671, død 1729 Faarup, 58 år gammel, og Peder Jensen født ca. 1664, død 1730 Vindum.  
(Der var også en Jens Pedersen født 1735 i Vindum, far Peder Duelund. Han blev gift 1. gang i 1768 , han var der med familie i Vindum ved FT 1787, som eneste grandvoksne Jens Pedersen i sognet)). 
Der er ikke fundet andre relevante Jens Pedersen døde i Vindum eller Faarup 1701-1787, men han kan have forladt sognet.

Se Jens Pedersens f. 1727 aner

Hovedoversigt
 Ane Clausdatters aner, Marthas mormor, Ellen Kirstines mor      Se hovedoversigt

De fleste af hendes aner boede på gårde (gårdmænd, gårdbeboere, boelsmand), i Højbjerg, Vindum (Vindum og Brandstrup), Lysgaard og Levring sogne.

Ane Clausdatter, hendes 2. ægteskab, og hendes forældre:

Ane Clausdatter blev, som omtalt, gift i 1853 med Jens Jensen, de boede på en gård i Tange, og de fik 5 børn, heriblandt Ellen Kirstine Jensen. Men Jens døde allerede i 1864 36 år gammel, så Ane giftede sig igen, i 1865 med Morten Rasmussen fra Gjerning, se link, og de videreførte gården. De fik 3 børn sammen. -
3 af Anes 5 børn af 1. ægteskab står nedenfor anført som tjenestefolk:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Tange By, Høibjerg, 13. En Gaard, 102, FT-1880, C6684

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Morten Rasmusen

46

Gift

Husfader, Gaardejer

Gjerning Sogn, Viborg Amt

Ane Klausen

51

Gift

hans Kone

Her i Sognet 1828

Klaus Jensen

18

Ugift

tjenestefolk  Hendes barn

Her i Sognet

Kristjan Jensen

16

Ugift

tjenestefolk  Hendes barn

Her i Sognet

Ellen Kjerstine Jensen

21

Ugift

tjenestepige Hendes barn

Her i Sognet. 1858

Jensine Dorthea Rasmusen

13

Ugift

deres barn

Her i Sognet 1867

Rasmus Rasmusen

11

Ugift

deres barn

Her i Sognet 1868, konfir. 1882

Kristen Rasmusen

8

Ugift

deres barn

Her i Sognet 1871

Morten Rasmussen  og Ane Klausen boede der også på gården i Tange ved FT 1890, Anes søn Christian Jensen, 26 år, og fællesbarnet Kristen Rasmussen, 18, boede hjemme.
 
Kristen Rasmussen (Ellen Kirstines halvbror på mødrene side), født 1871, fik skøde på gården i 1897 og der blev oprettet aftægtskontrakt for hans forældre.
Kristen Rasmussen ses ved FT 1901, 1906 og 1916 som gårdejer på gården i Tange, Tange matrikel 8a, med kone og 9 børn.
Morten Rasmussen og Ane Rasmussen (Klausen) boede der som aftægtsfolk, .
Ane Klausen døde i Tange i 1911, 83 år gammel.
Morten Rasmussen boede stadig hos dem ved FT 1916, Morten Rasmussen døde i 1918, 85 år gammel, året efter sin søn
Christen Rasmussen, som døde i 1917, kun 46 år gl. Nogle af Kristen Rasmussens sønner boede i Højbjerg sogn, se oversigt.
Gården Tange matrikel 8a blev oversvømmet ved anlæg af Tangeværket ca. 1920. 31,4 ha blev afgivet. Matr. 8a blev slettet i 1924.

Gården matr. 8a gled altså ved Jens Jensens død i 1864 ud af hans slægt, hvor den havde været fra Hartvig Pedersen, født 1713, gift ca. 1748, eller måske endnu længere tilbage, se hovedoversigt.

Ellen Kirstines helbror Christian Jensen havde ved sit giftermål i 1893 overtaget en udstykning fra gården.

Ellen Kirstines halvsøster Jensine Dorthea Marie Rasmussen f. 1866  blev i 1887 gift med Frederik Carl Sørensen f. 1759 i Tange, han var da skolelærer i Attrup Skole, Koed sogn, Randers Amt. -
Hverken Jensine eller
Rasmus Rasmussen f. 1869, konfirmeret 1882, var faddere ved deres bror Kristen Rasmussens børns dåb i Højbjerg sogn 1898-1909, så Rasmus havde nok også forladt sognet. -
Kristen Rasmussens 3 halvbrødre i Tange-Højbjerg var derimod faddere for flere af hans børn.

Hovedoversigt


Ane Clausdatters forældre var gårdmand Claus Nielsen, født 1799, og Ell (Ellen, Ellin) Andersdatter, født 1798 (hun blev kun 39 år gammel). De boede i Højbjerg.

Ane Clausdatter var ifølge ovenstående født ca. 1828 i Højbjerg, ifølge Kirkebogen for Højbjerg blev hun født den 21.8.1828 , med fader Claus Nielsen og moder Ellen Andersdatter (Ellen står andre steder som Ell eller Ellin).
Claus og Ell var ifølge Kirkebogen for Vindum blevet gift 17.12 1825 , begge 27 år gammel. Som forlover stod Anders Madsen, Brandstrup, som var Ells far. Claus' far Niels Hansen ses ikke som forlover, han døde først i 1827; Søren Sørensen, Tange, der var forlover, var nok en næsten nabo (under 3 km afstand).

Ifølge Lysgård-Hids Herredsfoged, Realregister (1813 -1955), 1827 Elsborg Højbjerg - 1863, Højbjerg (80), fik Claus Nielsen skødeHøjbjerg matr. 17 i 1827. Det var en ret stolr gård, oprindeligt godt 3 Tdr. Hartkorn. Se selve  skødet vedr. salg fra Niels Hansen til sin søn Claus Nielsen. Hartkorn 2.6.3. 3/4.
På matrikelskort Højbjerg By, Højbjerg, 1815-1863, er der på matrikel 17a påskrevet navnene Niels Hansen, overstreget, og Claus Nielsen,  På matrikelkort Højbjerg 1884-1974 (2) ses matrikel 17a som en større parcel med aftegning af gård, i det østligste ejerlav (mod Tange). Se Kort.

Ane ses da også sammen med forældre søskende ved folketællingen i 1834, hvor de boede på en gård i Højbjerg. Claus' mor Maren Clausdatter boede der også. Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Høiberg Bye - en Gaard, 20, FT-1834, B4474

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Claus Nielsen

35

Gift

Gaardmand

født 1799

Ell Andersdatter

36

Gift

Hans Kone

født 1798

Niels Clausen

8

Ugift

Deres Barn

Ane Clausdatter

6

Ugift

Deres Barn

Dorthea Marie Clausdatter

1

Ugift

Deres Barn

Niels Pedersen

23

Ugift

Tjenestekarl

Jens Andreasen

15

Ugift

Tjenestedreng

Maren Clausdatter

78

Enke(mand)

Inderste og Aftægtskone


Familien var var der også ved folketællingen i 1840, bortset fra moderen Ell, der nu var død. Hun døde den 2.8. 1838, kun 39 år gammel, og efterlod sig en søn og to døtre. - Claus' mor og søster boede der også.

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høiberg Sogn, Palstrup - en Gaard, 49, FT-1840, B4487

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Claus Nielsen

40

Enkemand

Gaardmand

Niels Clausen

14

Ugift

Hans Barn

Ane Clausdatter

12

Ugift

Hans Barn

Dorthe Marie Clausdatter

7

Ugift

Hans Barn

Ane Kierstine Christensdatter

23

Ugift

Tjenestepige

Maren Clausdatter

84

Enke

Inderste og Aftægtskone

Ell Marie Nielsdatter

37

Ugift

Hendes Datter

 
Ved FT 1845 var Claus Nielsen blevet gift igen, med Maren Pedersdatter:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Høiberg Bye - en Gaard, 19, FT-1845, B4500

Navn:

Alder:

Civilstand

 

Erhverv:

Fødested:

Claus Nielsen

46

Gift

Gaardmand

heri sognet [Høbjerg, Viborg Amt]

Maren Pedersdatter

41

Gift

hans Kone

Sahl sogn Viborg Amt

Niels Clausen

19

Ugift

deres Børn  hans børn

heri sognet [Høbjerg, Viborg Amt]

Ane Nielsdatter Clausdatter ?

17

-

deres Børn  hans børn

Do [Høbjerg, Viborg Amt]

Dorthea Marie Clausdatter

12

-

deres Børn  hans børn

Do [Høbjerg, Viborg Amt]

Ellin Kirstine Clausdatter

5

-

deres Børn

Do [Høbjerg, Viborg Amt] død 1847

Claus og Maren havde fået et barn, Anes halvsøster, Ellin Kirstine. Hun døde af mæslinger i 1847, 6 år gl..
De boede der også ved FT 1850 som gårdmand i Højbjerg sogn, sammen med børnene Dorthea Marie, 18, og og et nyt barn, Anes halvsøster Ane Marie, født i 1846, sønnen Niels Clausen var i krigstjeneste og
Ane Clausdatter var nu flyttet hjemmefra her 3 år før sit giftermål med Jens Jensen, hun stod ved FT 1850 som 22-årig tjenestepige i Højbjerg Mølle.

Claus Nielsens børn med Ell Andersdatter var Niels 1826, opkaldt efter farfar, fadder var bl.a. faster Ellen Marie Nielsdatter, morbror Søren Andersen. Sognefoged Søren Sørensen, Tange, der var forlover ved deres bryllup, var også fadder, - Ane 1828, opkaldt efter mormor, fadder moster Ane Andersdatter, - Dorthea Marie 1833. Jens Chrestensens (Hartvigsens) hustru af Tange (Mette Jensdatter)  var fadder for disse børn, ligesom Ell var fadder for Mettes børn.
Claus fik med Maren Pedersdatter El Kjerstine 1840, død 6 år gl. , og Ane Marie 1846.
Dorthea Marie og Ane Marie døde som unge mødre, se næste afsnit. Niels blev 52 år, kun Ane Clausdatter blev gammel, 83 år.

Ane Clausdatters helsøster Dorthea Marie Clausen, f. 1833, blev i 1859 gift med enke- og husmand Johannes Mathiasen, Skousborg, f. 1826.  Skovsborg ligger i Levring sogn  De fik Mathias der i 1861. Men Dorthe Marie Clausen døde i 1863 kun 29 år gammel. De forlod nok sognet derefter.
Halvsøsteren
Ane Marie Klausen, f. 1847, blev i 1865 gift med Niels Kristjan Lassen af Højbjerg, f. 1838. De boede i Ans og fik Dorthe Marie i 1766, hun blev formentlig opkaldt efter Ane Maries nys afdøde søster. Men Ane Marie døde af tæring i 1768 kun 22 år gl., hun blev efter eget ønske begravet på Højbjerg kirkegård. Datteren Dorthe Marie Larsen var stadig i Ans, Grønbæk sogn, ved FT 1880, sammen med faderen, hans nye, meget yngre kone, og flere halvsøskende.

Ved FT  1855 og 1860 var Claus og Maren på gård i Højbjerg sogn og skoledistrikt, sammen med deres datter Ane Marie, og med Claus' ældste barn Niels Clausen, der i 1855 var blevet gift med Ellen Marie Jensdatter (Jensen) og nu havde 2 børn, herunder sønnen Jens Nielsen.:

 

Claus Nielsens søn, Ane Clausdatters bror, Niels Clausen, fik ifølge Lysgård-Hids Herredsfoged, Realregister ( 1813 -1955 ), 1838 Højbjerg A B47-SP157 - 1951 (84) skøde på Højbjerg By matr. 17a i 1865. Ved FT 1870 var han, 43 år, gårdbruger i Højbjerg Huse*, med hustru Ellen Marie Jensen og børn,
Klaus Nielsen og Maren Pedersdatter var der som aftægtsfolk.  -- Maren Pedersdatter døde den 29.11.1870, 67 år gl..
* ved de tidligere folketællinger var alle poster opført enten under Højbjerg By/skoledistrikt (eller Tange do). Men det var i alle tilfælde Højbjerg matr. 17a.

Niels Clausen døde som gårdejer i Højbjerg i 1879, 52 år gammel, enken fik adkomst samme år.
og ved FT 1880 var
Claus Nielsen aftægtsmand og enkemand hos svigerdatteren Ellen Marie Jensen:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Højbjerg Mark, 4. Gaard, 54, FT-1880, C6684

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Elen Marie Nielsen F. Jensen

54

Enke

Husmoder

Tange

Jens Nielsen

24

Ugift

Barn

Høibjerg 1856

Ellen Kjerstine Nielsen

22

Ugift

Barn

Høibjerg

Clausine Nielsen

11

Ugift

Barn

Høibjerg

Claus Nielsen

81

Enke

Husmoderens Svigerfader, Aftægtsmand

Højbjerg, Viborg Amt

Peter Christian Christiansen

23

Ugift

tjenestekarl

Claus Nielsen døde den 26.11 1881 som aftægtsmand i Højbjerg, 82 år gammel. Ane Clausdatter var den eneste af hans børn, der overlevede ham.

Claus Nielsens sønnesøn
Jens Nielsen fik skøde på 17a i 1882. Ved FT Højbjerg Mark 1890, stod Niels Clausens søn, Claus Nielsen og Ell Andersdatterers sønnesøn, Jens Nielsen, som 34-årig gårdejer gift med Karoline Amalie Nielsen og med 3 døtre under 5 år gamle.
Ved FT 1901 var
 gårdejer Jens Nielsen, født 16.5.1856, på Højbjerg Mark, matrikel 17a, med kone og 5 børn,
I 1906 var de på Højbjerg Mark, matrikel 17, nu 7 børn, heriblandt 2 sønner, Niels Klausen Nielsen f. 1891 og Niels Møller Nielsen f. 1902. Se
kopi.
Jens Nielsen, 55, var stadig på matr. 17 ved FT
1911. Derefter blev gården solgt:

Anders Andersen Bay fik
skøde 17a i 1916. Arealet på matr. 17a var her reduceret til Hartkorn 2.5.3.?. I 1931 udgjorde matr. 17a og 15c (lille parcel) en landbrugsejendom.

Jens Nielsen og Karoline var stadig i sognet ved FT 1916 med den yngste søn og datter, men nu som husmand på Højbjerg matrikel 3, skøde 1915-1919 (13) til den nedlagte skole. Jens var da 61 år gammel. Måske flyttede de senere fra sognet. - Jens Nielsen eller sønner ses ikke ved FT1921 og 1925 i Højbjerg sogn. - Jens' datter Ellen Marie Nielsen f. 1885 blev i 1910 (117) gift i Højbjerg med højskolelærer Peder Pedersen, Tommerup, hendes far stod slm gårdmand. - Kirstine f. 1887 blev i 1913 gift med kusk Søren Jensen Tougaard af Viborg, hendes far stod her som gårdmand på Højbjerg Mark. - Klara Nielsine f. 1894 blev i 1916 (123) gift med stationsarbejder Søren Anker Sørensen, Aarhus, hendes far stod her som husmand i Højbjerg.- De to yngste døtre blev næppe gift i Højbjerg.


Højbjerg matr.17a er nuværende Højbjerg Byvej 35, se Kort     Lokalkort       Ejendommen ses også på målebordsblade (1901..)
(Jens Andersen, 75 år, ses ved FT 1834 på aftægt hos svigersønnen Michel Andersen, 42. dennes navn ses på matrikel 13a, nabo til matrikel 17a. Jens Andersen var fadder til børn i familien).

Gården matr. Højbjerg 17a var nok i slægtens eje i 4 generationers mandslinier, fra Niels Hansen giftede sig til den i 1781, gennem Claus Nielsen (Ane Clausdatters far), Niels Clausen, og Jens Nielsen indtil ca. 1916. Nuværende stuehus ifølge BBR opført 1890, dvs. få år efter at Jens Nielsen overtog gården..

Se også Elsborg-Højbjerg-familier

Ane Clausdatters forældre var altså gårdmand Claus Nielsen, født 1799, og Ell (Ellen, Ellin) Andersdatter, født 1798 (hun blev kun 39 år gammel). De boede i Højbjerg.  De var Ellen Kirstines morfar og mormor.

Til Hovedoversigt


Ane Clausdatters farfar og farmor var Gaardbeboer/Selvejergaardmand Niels Hansen, født ca. 1757, og Maren Clausdatter, født ca. 1755. De boede i Højbjerg. Maren boede til sidst i Vindum sogn hos en datter, Maren blev 94 år gl..  De var Ellen Kirstines oldeforældre.

Ane Clausdatters far, Claus Nielsen, blev ifølge folketællinger i Højbjerg vist ovenfor født i ca. 1799 i Højbjerg. Han blev i Kirkebogen for Højbjerg registreret som født den 16.12. 1799. Ved FT 1801 findes han som 1-årig sammen med sine forældre, Niels Hansen og Maren Clausdatter, samt mormoderen, se tabellen længere nede.

Niels Hansen var gift 3 gange:

1). Den 16.11.1781 var Niels Hansen (ca. 24 år, f. ca. 1757) og Anne Marie Sørensdatter (ca. 63 år, f ca. 1717), Chresten Pedersens enke, blevet viet i Højbjerg Kirke, ifølge Kirkebogen for Højbjerg . Niels Hansen kan have været tjenestekarl på gården.
Anne Maries første mand Chresten Pedersen var blevet jordet i Højbjerg den 22.7 samme år, 58 år gammel, f. ca 1723. - Ane Marie og Chresten Pedersens søn Laurids Chrestensen, som var ca. 16 år ved moderens bryllup, står i tabellen nedenfor. De havde fået børn ældre end Laurids f. 1765 (moderen var da ca. 47 år), nemlig Søren 1757 (25) og Søren 1760 (36) , et barn døde i 1762. Det ældste barn burde have heddet Peder, men ses ikke i kirkebogen  (1755, 18, en Chritsten Pedersen af Astrup (Levring sogn) var fadder for et barn i Højbjerg)  (Kirkebog Levring findes først fra 1762).

Ved folketællingen i Højbjerg i 1787 stod den 30-årig Niels Hansen gift med den 70-årige Ane Marie.  
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Højberg Sogn, 16, FT-1787, B4058

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Hansen

30

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaardbeboer

født 1757

Ane Marie

70

Gift

Hands Hustrue

født 1717

Laurids Chrestensen

22

Ugift

Søn, hendes

af 1ste ægteskab

født 1765

Ane Hansdatter

13

Tieneste Pige

Niels Hansens Ane Marie blev begravet i Højbjerg i august 1787, 73 år gammel.

Niels Hansen giftede sig altså til en gård. Måske havde han været tjenestekarl på gården.  Niels Hansen købte gården til selveje og fik skøde den 1.6.1795.

2). Niels Hansen, nu ca. 31 år, blev hurtigt gift igen, den 30.3.1788 blev Niels Hansen og den kun 20-årige Ellen Marie SørensDatter gift i Højbjerg Kirke.--De fik børnene Søren Nielsen (januar 1789, opkaldt efter sin morfar), Mette født 1791, Maren født 1793 (kunne være opkaldt efter sin farmor), Hans født 1794 opkaldt efter sin farfar og død 1796, de var Claus's halvsøskende.  - 25.5.1797 blev Ellen Marie Sørensdatter forløst med et dødfødt drengebarn, og hun døde, kun 29 år gammel. (Ellen Marie blev født i 1768, far Søren Sørensen, Højbjerg, hendes mor døde 1771. Se link 1788).
Maren Nielsdatter fra Højbjerg blev konfirmeret i 1810, 17 år gl..

3). Niels, nu ca. 40 år gammel, blev dog hurtigt gift igen, trolovet i Hinge sogn den 3.10.1797, gift den 10.11.1797 i Højbjerg, med Maren Klausdatter (ca. 41 år gammel), fra Katballe, Lysgaard sogn, tjenende i Tanghuus, Hinge sogn.  Se mere i linket.
Den 15.11.1798 fik Niels og Maren sønnen Hans, et år efter blev broderen Claus født. I januar 1802 fik de en dødfødt datter, og i 1803 fik de datteren Ellen Marie. Claus f. 1799, havde altså helsøskende Hans 1798 og Ellen Marie 1803
(Hans var formentlig opkaldt efter sin farfar/afdøde halvbror, Claus efter sin morfar og Ellen Marie efter Niels' afdøde kone. Fadder Peder Hansen fra Mistrup var Niels Hansens bror, se næste sektion. En fadder Jens Andersen, Høbjerg, eller dennes hustru, var deres nabo, en anden fadder var Christen Hartvigen fra Tange, se Hovedoversigt, boede nok mindre end 2 km fra Niels Hansen.. Faddere var altså især lokale folk. Der var tilsyneladende ikke faddere fra Maren Clausdatters slægt).

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Højbjerg Bye, , 19, FT-1801, B4461

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Hansen

46

Gift

Hosbonde

Halvgaardbeboer og Selvejer

født 1755

Maren Clausdatter

44

Gift

Hans Kone

født 1757

Søren Nielsen

13

Ugift

Deres Børn Hans børn

Mette Nielsdatter

9

-

Deres Børn Hans børn

Maren - -

7

-

Deres Børn Hans børn

Hans - -

2

-

Deres Børn

født 1798

Claus - -

1

-

Deres Børn

født 1799

Ane Friderichsdatter

78

Enke

Konens Moder

 

født 1723


Hans og Claus blev konfirmeret i 1814, forældre Niels Hansen og Maren Clausdatter, Ellen Marie blev konfirmeret i 1818.
Claus Nielsen var fadder for sin halvbror Sørens søn Christen i Højbjerg 1822, Claus stod da som tjenestekarl i Reistrup. (Der er en Rejstrup i Sønderbæk Sogn i Viborg Amt på grænsen til Randers Amt, men der kan måske også være andre lokaliteter med navnet). Claus blev gift i 1825, han var da i Højbjerg, se ovenfor.

Niels Hansen døde den 5.4.1827 som gårdmand i Højbjerg, 78 år gammel (herudfra skulle han have været født i 1749, folketællinger siger 1755-57). Hans søn Claus Nielsen overtog gården samme år. Se skødet. Hartkorn 2.6.3. 3/4,  se Kort

Maren Clausdatter var i 1834 enke og boede hos sin søn Claus Nielsen, se ovenfor. Hun boede der også i 1840, hun var da 84 år gammel; hendes ugifte datter, Claus' søster, Ellen (Ell) Marie født 1803, boede der også.  Maren var i 1845 flyttet med datteren til Vindum efter dennes giftermål:
Viborg, Middelsom, Vindum, Vindum Bye, En gaard, 37, FT-1845, C0553

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Jens Nielsen

48

Gift

Gaardmand

Høiberg sogn Viborg amt

Ellen Marie Nielsdatter

42

Gift

Hans kone

Høiberg sogn Viborg amt

Maren Clausdatter

87

Enke

Huusfaders svigermoder,der af ham forsørges

Lysgaard sogn Viborg amt, 1758

Jens og Ellen Marie var der også ved FT 1850, uden børn, Ellen Marie var da 47 år.

Ifølge Kirkebogen for Vindum døde Maren Clausdatter i 1849, 94 år gammel. Hun står som født i 1755 i Katballe, Lysgaard sogn.

Ved FT 1834 i Højbjerg var der af Claus Nielsens søskende, foruden Ellen Marie lige nævnt,
kun Søren Nielsen, f. 1789, Claus' halvbror, som indsidder, han ses som almisselem fra FT 1834. Han var gift med Ane Marie Sørensdatter, de havde børnene Niels 1817, Søren 1818, Christen 1822, Laurs 1825, Ellen Marie 1828, opkaldt efter sin farmor, Mette Marie 1832. Som faddere ses bl. a. Sørens far Niels Hansen. hans søster Maren Nielsdatter (Jens Lunds kone) og hans halvsøskende Ellen Marie Nielsdatter og Hans (1818) og Claus Nielsen. Fattiglem Søren Nielsens hustru Ane Marie Sørensdatter døde i 1858. Søren Nielsen døde i 1859, 78 år, som fattiglem i Tange.

Claus' helbror Hans Nielsen, f. 1898, konfirmeret 1814, ses som fadder i 1818 og 1825, han var da i Højbjerg, derefter ses han ikke i sognet.

Halvsøster Maren Nielsdatter, 27, blev i 1822 gift i Højbjerg med den 1 år yngre ungkarl Jens Sørensen af Mammen. Hendes far Niels Hansen var forlover. De ses fra FT 1834 i Hinge sogn, hvor  han stod som Jens Sørensen Lund, og hvor de fik en del børn. Han stod som husmand i Hinge Skov ved det første barn Ellen Maries dåb i 1823, barnet blev båret af mosteren Ellen Marie fra Højbjerg, og morfaderen Niels Hansen var blandt fadderne. Ved Sørens dåb i 1825 var morbrødre Hans og Claus Nielsen fra Højbjerg faddere. Morbror Søren Nielsens hustru af Højbjerg bar Mette Marie i 1829. - Claus Nielsen var også fadder for det sidste barn Karen Marie i 1834.

Der er ikke efter FT 1801 fundet oplysninger om halvsøster
Mette Nielsdatter f. 1791
Niels Hansens stedsøn
Laurids Chrestensen født ca. 1765 var muligvis indlogeret, ugift, træformand og inderste ved FT 1801 Højbjerg som Laus Christensen 38 år. Han var der ikke ved FT 1834.

På matrikelskort Højbjerg By, Højbjerg, 1815-1863, er der på matrikel 17a påskrevet navnene Niels Hansen, overstreget, og Claus Nielsen.
Højbjerg matr.17a er nuværende Højbjerg Byvej 35, se Kort  Lokalkort 1a  
 

Ane Clausdatters farfar og farmor var altså Gaardbeboer/Selvejergaardmand Niels Hansen, født ca. 1757, og Maren Clausdatter, født ca. 1755. De boede i Højbjerg. Maren boede til sidst i Vindum sogn hos en datter, Maren blev 94 år gl..  De var Ellen Kirstines oldeforældre.

Til Hovedoversigt


Niels Hansen kom fra Levsring.

Hans Christensen, Levring, født ca. 1710 var nok Niels Hansens far, se nærmere i linket ovenfor. Hans gård var måske Levring matr. 18. Matrikelkort Levring-

Ane Clausdatters oldefar på farfars side kunne være Hans Christian Christensen født ca. 1710, fra Levring. - Oldemoderen kunne være Maren Christensdatter Drejer.  De var i så fald Ellen Kirstines tipoldeforældre.

Hovedoversigt


Ane Clausdatters oldeforældre på farmors side var fæstebonde Claus Jensen, født ca. 1716, og Ane Friederichsdatter, født ca. 1725. De boede i Neder Katballe, Lysgaard sogn. Ane boede til sidst i Højbjerg hos sin datter. -  De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.

Maren Clausdatters mor, Ane Friderichsdatter boede hos hende og svigersønnen Niels Hansen i Højbjerg ved FT 1801, se ovenfor. Ifølge Kirkebogen for Højbjerg døde Ane i Højbjerg i 1806 som Claus Jensens enke, 84 år gammel (f. 1722).

Maren Clausdatter var som nævnt ovenfor født 1755 i Katballe, Lysgaard sogn, hvor moderen Ane Friderichsdatter da også boedeved FT 1787, hun var da allerede enke og boede hos en søn, Marens ugifte bror Jens:
Viborg, Lysgaard, Lysgaard, Lysgaard sogn, Katballe, 18, FT-1787, B4062

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Clausen

35

Ugift

Husbonde

Bonde og BoelsMand

født 1752

Cicil Andersdatter

13

Ugift

Tieneste Pige

Anne Friderichsdatter

60

Enke

Husbondens Moder

 

født 1727


Jens Clausen blev gift (ca. 1788) med Mette Willumsdatter, f. i Vium ca. 1767 (en Mette Willumsdatter, 21, var tjenestepige i Sjørslev sogn ved FT 1787).  Jens og Mette fik døtrene Anna Marie og Else Marie i Lysgaard i 1789 og 1791. Jens¨datter Anna Marie blev ved dåben båret af Jens' søster Maren, se næste afsnit. - Datter Else Marie blev båret af hustru til Friderich Pedersen af Sjørup, Lysgaard sogn, gårdbeboer f. ml. 1749-1757. Han var måske Jens' fætter. Hans far var nok Peder Friderichsen, Friderichs ældste søn havde samme navn. Peder Frederichsen kunne være bror til Anne Friderichsdatter, som så måske kom fra SjørupJens Clausen eller hans hustru af Katballe var faddere i Lysgaard sogn i 1792, 1793 og 29.11.1795.
Jens¨søn Claus Jensen blev født i februar 1800 (64, lokale faddere), efter at de var f
lyttet til Romlund, hvor de befandt sig ved FT 1801, og hvor Jens Clausen stod som huusmand med jord, 53 år gammel, Mette var da 36 år. - Deres søn Claus Jensen f. 1800 var gift husmand i Romlund ved _FT 1834. .

Claus Jensens datter Dorethe af Katballe var fadder ved dåb i Lysgaaard i 1778, Dorethe må være Maren og Jens' søster. Hun ses ikke ved FT Lysgaard 1787 og 1801. Der ses heller ikke andre claus... bortset fra nævnte Jens Clausen FT 1787.- I 1780 var Claus Jensens datter (navn ikke nævnt) fadder.
En ···the Clausdatter af Neder Katballle blev konfirmeret i 1776.

Katballe, se mere i linket.
Neder Katballe By matr. 2a er i dag Bisballevej 26, 8800 Viborg. Det kunne være Maren Clausdatters fødested, hvor også hendes forældre Claus Larsen og Ane Frederichsdatter, og hendes bror Jens Clausen, kan have boet.

Ifølge Kirkebogen for Lysgaard var Maren Clausdatter, Neder Katballe, født ca. 1755, fadder ved barnedåb i 1777 og 1783, men hun var ikke at se i sognet ved FT 1787. (En Maren Clausdatter, 27 år, var kokkepige hos en major i Viborg ved FT 1787).  I Lysgaard sogn i 1789 blev Marens broderdatter Anna Marie "båren til Kirke af Maren Clausdatter, Neder Katballe". I Lysgaard sogn 1793 bar Maren Clausdatter af Tanghuus (Hinge sogn) Peder til dåben, han var søn af Frederich Pedersen, Sjørup, Lysgaard sogn, som kunne være Marens fætter, se ovenfor.
Ifølge Kirkebogen for Hinge blev Maren Klausdatter af Katballe, tjenende i Tanghuus, den 3.10.1797 trolovet med enkemand Niels Hansen, Høyberg, og de blev viet i Højbjerg kirke den 10.11.1797 Forloverne var Niels Johansen i Højbjerg Skovhus, han ses i hus i Højbjerg sogn ved FT 1801 (her 36 år) og senest 1834 (69 år), hans  navn ses på matrikelkort Højbjerg By 1815.. på matr. 20a, der var en lille matrikel i det sydøstligste ejerlav. nær skov. Nu nok Højbjerg Huse 42. ca. 3 km fra Niels Hansens sted.
En anden forlover var Peder Hansen, Mistrup, der var gommens bror, han boede under 3 km fra Tanghus, så det er nok gennem ham, st forbindelsen mellem Niels og Maren er etableret. (Tanghus er nuværende Tanghusvej 22, 8620 Kjellerup, matr. Hinge By 32a). Der var altså ingen forlover fra Marens familie.

Se kort

Maren Clausdatter ser altså ud til at have opholdt sig i Tanghus, Hinge sogn, fra 1793 eller tidligere til 1797, hvor hun som nævnt blev gift. -
Ved FT 1801 i Tanghuus, Hinge sogn, var der en ugift, 44-årig Anders Christensen, bonde, gaardbeboer og snedker med 4 tjenestefolk, måske var det der, Maren Clausdatter havde tjent. -
(Snedker Anders Christensen, Tanghusgaard, og Kirsten Rasmusdatter fik søn Christen i 1802 (Hinge 15). Ved FT 1834 ses far og søn som husmand i Hinge By. mens Gaardmand Rasmus Sørensen, 64, var på Tanghusgaard. Ifølge Kirkebog Hinge 1817 (9) fik Rasmus en søn Anders på Tanghusgaard.  Ses også FT 1840. Rasmus Sørensen, 71, aftægtsgaardmand Tanghusgaard, døde 1844 (173). Skødde 1852 til Anders Christian Pedersen . - Anders Christensen, 30, var ugift indsidder i Hinge ved FT 1787. En 66-årig Anders Pedersen var da i Tanghuset. Hans hustru døde 1789 (https://www.brejl.dk/lysgaard.html, 368).   Der var 2 familier i Tanghus, den anden familie havde ikke tjenestefolk., det kunne være i Lille Tanghus).

På målebordsblade 1842-1899 ses Tanghus/Tanghusgaard på nuværende Tanghusvej 22, 8620 Kjellerup, nu matr. Hinge By 32a. Der ses senere Ny Tanghus på Tanghusvej 11,  og Lille Tanghus på nr. 14. Ved FT 1901 Hinge ses gårdejer på Tanghusgaard på  Hinge By matr. 32a (332). Der var da flere huse på matr. 32x og 33x.
Der er ca. 17 km mellem Katballe og Tanghus.

Anne Friderichsdatters mand Claus Jensen af Neder Katballe, Lysgaard sogn, var fra 1747 fæstebonde under Kiersholm Gods i Thorning, ifølge fæstebrev udstedt i 1747 i Palstrup, som Kiersholm dengang hørte under (oversigt ved Thorbjørn Bertelsen).

Claus Jensen af Neder Katballe døde 17.4.1786, 70 år gammel. Han var altså født ca. 1716. --
Claus Jensens hustru af Neder Katballe var fadder ved dåb i Lysgaard i 1783. Ane Friderichsdatter boede nok hos sønnen Jens indtil denne forlod Lysgaard sogn mellem 1796 og 1800. Hun fulgte så med datteren Maren efter at denne var blevet gift i Højbjerg i 1797. Hun døde som vist ovenfor i Højbjerg i 1806, 84 år gl., f. 1722, ifølge FT 1787 f. 1727, ifølge FT 1801 f. 1723)

Ane Clausdatters oldeforældre på farmors side var fæstebonde Claus Jensen, født ca. 1716, og Ane Friederichsdatter, født ca. 1723. De boede i Neder Katballe, Lysgaard sogn.
Ane boede til sidst i Højbjerg hos sin datter. -  De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.

HovedoversigtAne Clausdatters morfar og mormor var Anders Madsen f. 1756 og Ane Sørensdatter f. 1767:

Forloveren Anders Madsen ved Ell Andersdatters og Claus Nielsen bryllup i 1825 kan være Ells far. Ell er ifølge folketælling 1834 vist ovenfor født ca. 1798, ifølge Kirkebogen for Vindum er hun født 1798 som Anders Madsens datter af Brandstrup. Det passer med Ell ved folketællingen i Brandstrup, Vindum sogn, i 1801, se tabellen nedenfor.

Anders Madsen og Ane Sørensdatter var ifølge Kirkebogen for Vindum blevet trolovet (på Windumovergaard) og copuleret (gift) i 1793. Anders Madsen var på Vindumovergaard forud for sit bryllup. Anders' far, Mads Nielsen i Vindum, var død i 1789. Anders' bror Niels havde overtaget faderens gård i Vindum By omkring 1785.  Ane Sørensdatters far og bror var ikke i sognet, forloveren Peder Knudsen, Faarup, kunne være ud af Anes fars slægt.
Så Anders og Anne har formentlig overtaget gården i Brandstrup omkring ved deres bryllup. De var da på Windumovergaard, måske overtog de en af herregårdens fæstegårde. Ifølge Navneregister til skøde- og  panteprotokoller, Middelsom Herred, og Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng, ser Anders Madsen, Brandstrup, ud til at have fået adkomst og skøde i 1801.
På matrikelkort Brandstrup By, Vindum, 1815-1863, er der på en langstrakt matrikel 11a påført navnene Anders Madsen og Søren Andersen.
Matr. 11a har nuværende adresse Brandstrup Søvej 1, 8840 Rødkærsbro (ligger lige nord for Brandstrup kirke). Søren Andersen var Anders' søn, se næste.

Deres sønner Søren og Mads Andersen findes som døbt i sognet i henholdsvis 1794 og 1796, ligesom Ell  af Brandstrup i 1798. Anders Madsens bror, Niels Madsen, Vindum, var fadder ved flere af børnenes dåb. Anders' svoger Jens Hvas, Mammen sogn, var fadder ved Mads' dåb. En anden svoger, Søren Madsen, Vium, var fadder ved Anes dåb. Der var vist ingen faddere fra Ane Sørensdatters side.
De fik 5 børn, foruden de 4 nævnt i tabellen fik de i 1805 datteren Ane.

Viborg, Middelsom, Vindum, Brandstrup Bye, , 8de, FT-1801, B5478  

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Madsen

45

Gift

Hosbond

Gaardmand

født ca. 1756

Ane Sørensdatter

34

Gift

Kone

født ca. 1767

Søren Andersen

6

Ugift

Søn

opkaldt efter morfar

født 1794

Mads Andersen

4

Ugift

Søn

opkaldt efter farfar

født 1796

Ell Andersdatter

2

Ugift

Datter

født 1798

Met Marie Andersdatter

1

Ugift

Datter

opkaldt efter farmor

født 1800

Morten

15

Ugift

Tienestedreng

Ane Madsdatter

15

Ugift

TienestepigeAnders Madsen stod i 1801 som gårdmand i Brandstrup. . Anders og Ane boede der også ved folketællingerne i 1834, 1840 og 1845, men alle år som aftægtsfolk hos den ældste og ugifte søn Søren Andersen, der står som gårdmand og nok har overtaget gården. Sørens bror Mads boede der også. Husholdersken Ane Andersdatter var deres søster. Ell var blevet gift i 1825, se ovenfor.

Viborg, Middelsom, Vindum, Brandstrup Bye, en Gaard, 11, FT-1834, C6913

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

40

Ugift

Gaardmand

1794

Ane Andersdatter

30

Ugift

Huusholderske

1804

Mads Andersen

38

Ugift

Huusfaderens Broder, forsørges af Huusfaderen

1796

Anders Madsen

79

Gift

Aftægtsfolk

1755

Ane Sørensdatter

70

Gift

Aftægtsfolk

1764


Viborg, Middelsom, Vindum, Brandstrup Bye, En gaard, 20, FT-1845, C0553

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

51

Ugift

Ells bror

Gaardmand

Heri sognet 1794

Mads Andersen

49

Ugift

Ells bror

Hjemme hos broderen

Heri sognet 1796

Ane Andersdatter

39

Ugift

Ells søster

Ligeledes hjemme, huusholderske

Heri sognet 1806

Hans Christian Nielsen

14

Ugift

Pleiebarn

Heri sognet

Anders Madsen

89

Gift

Huusfaders forældre,der af ham forsørges

Heri sognet 1756

Ane Sørensdatter

79

Gift

Huusfaders forældre,der af ham forsørges

Heri sognet 1766


Anders Madsen
døde den 10.6.1847 som aftægtsmand i Brandstrup, 91 år gammel, og 2 dage senere døde hans ugifte søn Søren Andersen af brystsvaghed, 53 år gammel og som forhenværende gaardmand i Brandstrup. Han og faderen blev begge begravet den 20.6. -
Ane Sørensdatter døde den 23.7. 1849 som enke efter Anders Madsen og som aftægtskone i Brandstrup, 83 år gammel. Alderdom angives som årsagen til hendes og mandens død.

Den 3.10.1847, 4 mdr. efter Anders og Sørens død, blev Sørens søster, gaardeierinde Ane Andersdatter, 42 år, gift med den 31-årige Jens Laursen, tjenestekarl fra Rind.
Ifølge Realrester
1860 Vindum - 1916 (2), Brandstrup (142) matr. 11a ses Vielsesattest som adkomst for Jens Laursen i 1848. Så de overtog gården.
Jens stod som gårdmand i Brandstrup ved FT 1850, og Jens Laursen og Ane var der også ved FT 1860, og i 1880, nu 63 og 74 år gamle; de fik ingen børn:

Viborg, Middelsom, Vindum, Brandstrup, Vindum Sogn, 6. En Gaard, 130, FT-1880, C4610

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Jens Laursen

63

Gift

Husfader, Gaardejer


Rind Sogn, Viborg Amt død 1897

Ane Laursen F. Andersdatter

74

Gift

hans Hustru


Her i Sognet   død 1888

Mattias Bæk Johannesen

18

Ugift

Tjenestefolk


Lævring Sogn, Viborg Amt

Chrestine Jenssine Tommadsen

20

Ugift

Tjenestefolk


Karup Sogn, Viborg Am

Ane døde i 1888.
I
1889 skøde på 11a til Jens Christian Pedersen, ifølge ovennævnte realregister.
Ved FT 1890 var Jens Laursen, 73 år, enkemand, nyder ophold, på en gård i Brandstrup hos den 26-årige Jens Christian Pedersen. - Jens Laursen døde i Brandstrup i 1897 som aftægtsmand.
Så gården gik ud af slægten.


Ells bror Mads Andersen, der nok har været handicappet, stod ved FT 1834 og 1850 som "forsørges af husfaderen", hos henholdsvis broderen Søren Andersen og svogeren Jens Laursen. Han døde i 1867, 70 år gl., som aftægtsmand hos sin svoger Jens Laursen i Brandstrup, Vindum sogn.

Søsteren
Mette Marie Andersdatter, f. 1800 (se FT 1801 ovenfor), var ved FT 1834 gift i Hinge med husmand Niels Christensen Skou, datter Hasine f. der 1833. Deres søn Christen Nielsen blev født i Brandstrup i 1837 (mosteren Ane Andersdatter var fadder), Mariane Nielsen født 1844 (Mette Maries søsterdatter Ane Clausdatter fra Højbjerg var gudmor). Ved FT 1840 boede de i Brandstrup, hun 39, han 42 år og husmand. De var også ved i Brandstrup ved FT 1845, 1850 og 1860 med flere børn. Niels stod først som husmand, men fra 1850 som gårdmand. Ifølge ovennævnte realregister fik Niels Christensen Skov skøde til matr. 11b i 1848. Mette Marie Andersdatter døde i Brandstrup 1868, 67 år gl.. Datter Hansine Marie, f. 1834, blev i 1861 gift med Andreas Enevoldsen, skøde til 11b til Andreas Enevoldsen i 1867. Niels Christensen Skov døde i 1870 som 72-årig aftægtsmand hos sin svigersøn gmd. Andreas Enevoldsen i Brandstrup. Andreas Enevoldsen ses også som gårdejer i Brandstrup ved FT 1880, med 6 børn. Deres søn Jens Chr. Enevoldsen f. 1864, fik skøde til 11b i 1898, ses ved FT 1901 på matr. Brandstrup 11b (realregister), hvor han var gårdejer med familie, bl.a. en datter Hansine Marie f. 1895. Jens Enevoldsen var Anders Madsens oldebarn.
11b var stadig i familien ved FT 1901, men de forlod matriklen.
11b er
nok nuværende Brandstrupvej 50. Der blev senere i den sydlige del ned mod Rødkærsbro by lavet mange små udstykninger med matrikelbetegnelsen 11..
-Realregister Middelsom.., Vindum 1846.., opslag 142, 220, . 1950, 11b lille matrikel på 2½ album.
Ved FT
Vindum 1940, 2, 131-132, var gaardejer Jens Anderas Jensen på matr. Brandstrup 11b.


Matrikel
Brandstrup 11a, som tilhørte Anders Madsen, var nok oprindeligt en langstrakt matrikel med dele både nord og syd for Brandstrup kirke. Ved den sydligste del lå matrikel 11b, som måske også har tilhørt Anders Madsen, og som så er overtaget af hans datter Mette Marie Andersdatter og hendes mand efter Anders Madsens død i 1847.

 
Hartkorn oprindeligt 11a 1.7.0..1 3/4,   11b 1.1.2..2 3/4.   11a nu 14 ha.
Mette Maries sønner
Anders Nielsen f. 1835 og Christen Nielsen Skou f. 1837 ses med familier i Brandstrup ved FT 1880, begge boende i hus. De var fætre til Ells børn

Mette Marie i Brandstrup og Ell i Højbjerg var således de eneste af Anders og Anes børn, som selv fik børn og efterkommere. Ell døde i 1838 kun 39 år gammel.

Ane Clausdatters morfar og mormor var altså Gaardmand Anders Madsen, født 1756, og Ane Sørensdatter, født 1767. De boede i Brandstrup, Vindum sogn.  De var Ellen Kirstines oldeforældre.

Hovedoversigt


Ane Clausdatters oldeforældre på hendes morfars side ser ud til at være Mads Nielsen, født 1719, og Mette Nielsdatter, født ca. 1711. De boede i Vindum.
De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.

Anders Madsen var ifølge ovennævnte folketællinger født ca. 1756, han boede ved sit bryllup i Vindum. I Kirkebogen for Vindum i 1756 ses der en Anders døbt, fader Mads Nielsen. En af fadderne ved Anders' dåb var Hans Nielsen, der kunne være Mads Nielsens bror.

Mads Nielsen ser ikke ud til at være blevet gift i Vindum sogn. Mads Nielsen i Vindum fik børnene Niels Madsen i 1747, Anne i 1749, Elisabeth 1752 død samme år, Niels 1753, Anders Madsen 1756, Lisbet 1758,  moderen Mette Nielsdatter var da ca. 47 år gl.. De to Niels kan være opkaldt efter henholdsvis farfar og morfar. Anne 1749 kan være opkaldt efter farmor.  

Niels Madsen var Anders Madsens bror. Niels Madsen var fadder ved flere af Anders Madsens børns dåb, ligesom Anders var fadder ved nogle af Niels' børn, se følgende tabel FT 1801.
Mads Nielsen og Mette Nielsdatter må derfor for være Anders Madsens forældre.

Ved folketællingen i Vindum 1787 var der kun een Mads Nielsen, og han boede hos sin søn Niels Madsen født i 1747 (en af fadderne ved Niels Madsens dåb var Anders Nielsen, han var Mads Nielsens bror).
Niels havde nok havde overtaget faderens gård:
Viborg, Middelsom, Vindum, Vindum sogn, Vindum by, , FT-1787, C2058

Niels Madsen

40

Gift

husbonde

gaardmand

født 1747

Kirsten Christensdatter

25

Gift

kone

Mads Nielsen

68

Gift

mandens fader

opholdes af sønnen

født 1719

Mette Nielsdatter

76

Gift

mandens moder

 

født 1711

Niels Madsen af Windum og og Kirsten Christens Datter af Lil Mølle blev trolovet dec. 1784 og gift febr. 1785. Niels Madsen fik sit første barn Mads i 1786, en fadder var Niels Hansen (farfar), Mads døde 17 uger gl..

Anders Madsen f. 1756 ses ikke i sognet, eller i nærliggende sogne, ved FT 1787. Han var på Vindumovergaard forud for sit bryllup i Vindum 1793, og var derpå gårdmand i Brandstrup, se ovenfor.

Anders Madsens bror, Niels Madsen f. 1747, se tabellen ovenfor, var stadig gårdmand i Vindum ved FT 1801, med hustru og 5 børn. Det var omkring ved den tid, at bøndergodset fra Vindum Overgaard blev frikøbt til selveje
Viborg, Middelsom, Vindum, Windum Bye, , 16de, FT-1801, B5478 k

Navn

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv

Fødested:

Niels Madsen

57

Gift

Hosbond

Gaardmand

1744. Død 1815, 67 år, 8 mdr.

Kierstine

37

Gift

Kone

Chresten Nielsen

12

Ugift

Søn

1789 29.3., Anders Madsen fadder. En Christen f. 1788 døde 16 uger gl..

AnMargrethe Nielsdatter

10

Ugift

Datter

1791 Kirkebog Anna Magrethe, fadder Anders Madsen, Windumovergaard*

Mads Nielsen

6

Ugift

Søn

opkaldt efter farfar

1795, 31.5., Anders Madsens hustru af Brandstrup bar barnet

Bergitte Nielsdatter

4

Ugift

Datter

1798 Birthe

Mette Nielsdatter

6

Ugift

Datter

opkaldt efter farmor

1795. - En Mette var død forår 1794, 4 uger gl..

Claus

37

Ugift

Tienestekarl

*før han blev gift, det blev han i 1793.

Niels Madsens datter Ane Margrethe Nielsdatter f. 1791, blev gift med gaardmand Hans Niels Hansen i Vindum By. Deres søn Jens Hansen født 1820, videreførte deres gård fra ca. 1850, han var der ved FT 1880, men var barnløs.
De andre børn ses ikke i sognet ved FT 1834.

På matrikelkort Vindum By, Vindum, 1815-1863, ses på matrikel 7a navnene Niels Madsens Enke og Christen Nielsen (hendes søn) påført. Den tilhørende gård lå i Vindum By. Det havde så nok været Mads Nielsens gård og Anders Madsens fødegård.
Niels Madsens søn Christen Nielsen overtog gården, blev gift og fik 6 børn. Ifølge Realregister Vindum 1860...(1, 86), matrikel 7a Selvejergaard, skøde til Christen Nielsen i 1824 . FT 1860 boede han stadig på gården med sine 3 voksne, ugifte sønner 33, 27, 16, boende hjemme.  Han afhændede gården i 1862, hvor Jens Hansen fik skøde til 7a, se mere i linket. .  I 1870 var Christen Nielsen aftægtsmand hos den ældste søn Niels Christensen, der var smed, sønnen Thomas var arbejdsmand. Den yngste søn Laurs var ikke i sognet. .Christen Nielsen døde 28.4.1873 som aftægtsmamd i Vindum, 86 år (48).

Matrikel 7a er nuværende adresse Husbondvej 68, 8850 Bjerringbro (Engdalgaard, stuehus bygget 1908 ifølge BBR), men gården har nok oprindeligt ligget i selve Vindum By (nuværende Vindumvej 77, matr. 7l?, opført 1905) og ligger nu syd for. Se linket ovenfor. Oprindelig en større matrikel Hartkorn 3.3.1. 1/4, nu 7a kun ca. 4 ha. .    Se den mindre matr. 7b.
Mads Nielsens gård og Anders Madsens fødegård gik altså ud af slægten.

(Det ser ud til, at der tidligere har været en anden anegren på Vindum 7a, Jens Pedersen f. 1659, død 1730. Mads Nielsen blev ifølge ovennævnte gift ca. 1745 og overtog da måske fæstet af Vindum matr. 7).

Mads Nielsen og Mettes øvrige børn Anne 1749, Niels 1753, og Lisbet 1758 var ikke i Vindum sogn ved FT 1787 eller senere, men

Ane Madsdatter af Vindum, f. 1749, blev trolovet og gift i 1783 med Søren Madsen fra Baastrup-Marsvinslund i Vium sogn, gårdmand i Vium by ved FT 1787 og 1801. Søn Mads blev født i 1789.

Lisbeth (Elisabeth) Madsdatter af Vindum, f. 1758, blev trolovet og gift med Jens Andersen af Dalsgaard i 1784. De ses i Dalsgaard, Mammen sogn, ved FT 1787 og 1801, Jens, også kaldet Hvas, som gårdbeboer, de fik mindst 5 børn.  --
Søren Madsen og Jens Andersen var
faddere for nogle af svogeren Anders Madsens børn.

Mads Nielsen døde ifølge Kirkebogen for Vindum i 1789, 69 år gammel, f. 1720.  - Mette Nielsdatter døde i 1796 som Niels Madsens gamle moder Mette i Vindum, 87 år gl., f. ca. 1709.

Ane Clausdatters oldeforældre på hendes morfars side ser derfor ud til at være Mads Nielsen, født 1719, og Mette Nielsdatter, født ca. 1711. De boede i Vindum.
De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.

 

Hovedoversigt


Mads Nielsen blev ifølge ovennævnte FT 1787 og ud fra alder ved død født 1719-1720. Ifølge Kirkebogen for Vindum blev der i 1719 født en Mads med far

Niels Hansen af Faarup, født ca. 1675. Moderen var Anna Madsdatter, f. ca. 1685. De ville være Ellen Kirstines tiptipoldeforældre.

Der blev ikke døbt andre Mads i Vindum sogn 1715-1724 end ovennævnte (en Mads i Brandstrup blev døbt i 1725).

Niels Hansen i Faarup fik ifølge Kirkebogen for Vindum børnene Johanne 1709, Hans 1711, opkaldt efter farfar,  Bodil 1714, Mette 1716, Mads Nielsen 1719, opkaldt efter morfar,  Anders 1722, død 1726, Anders 1726. Hans og Anders Nielsen var faddere ved nogle af broderen Mads Nielsens børns dåb, se ovenfor.

Niels Hansens søn, Hans Nielsen af Faarup, f. 1711, blev i 1739 trolovet og gift med Anna Jensdatter Faarup af Brandstrup, Jens Faarups datter.  Hans Nielsen af Vindum, fik i 1740 datter Kierstine og i 1743 en søn Niels Hansen, der altså hed det samme som sin farfar. Denne Niels Hansen blev i 1768 gift med Anne Sørensdatter, og ved FT 1787 og 1801 var han gaardmand med familie i Vindum Bye.
Hans Nielsen af Vindum døde i 1773, 62 år gl.,
f. 1711..

Niels Hansens søn Anders Nielsen, f. 1726, overtog nok faderens gård i Faarup, faderen døde i 1750. . Anders blev gift med Kierstine Jensdatter i 1752. De boede i Faarup og fik 4 dødfødte børn og en datter død 3 mdr. gl.. Konen døde sammen med et dødfødt barn i 1766.
Anders Nielsen blev gift igen, med Maren Jensdatter, han fik en søn Niels Andersen i 1769 (6), Anders' brødre Mads og Hans Nielsen var faddere. Krestian 1775 (fadder farbror Mads Nielsen).  Jens blev født i 1776 og Inge Kierstine i 1781 (hun var nok opkaldt efter Anders' første kone).
Anders Nielsen, Faarup, blev begravet  19.11.1786 60 år gl. (født 1726).  og
6.3.1787 blev enken
Maren Jensdatter trolovet med Christen Sørensen af Tange, forlovere Thomas Vestergaard, Tange, der nok var Christens bror, og Peder Møller, Faarup.  Ved FT pr. 1.7.1787 var Maren, 42 år, i Faarup Bye gift med den 14 år yngre Christen Sørensen, nu gaardmand, samt Marens og Anders' 2 yngste børn:

Faarup by, FT-1787
Christen Sørensen 28 Gift husbonde gaardmand
Maren Jensdatter 42 Gift kone   f. 1745
Jens Andersen 11 Ugift konens barn af 1.ægteskab  f. 1776
Inge Andersdatter 7 Ugift konens barn af 1.ægteskab  f. 1780
Peder Knudsen 22 Ugift tjenestefolk
Ane Mogensdatter 21 Ugift tjenestefolk

Parret var der også i Faarup ved FT 1801,
Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, , 7de,
FT-1801, B5478

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Chesten Vestergaard  

40  

Gift  

Hosbond  

Gaardmand  

  

Maren Jensdatter  

60  

Gift  

Kone  

  

  

AnCatrine Chrestensen  

12  

Ugift  

Datter  

  

hvor manden stod som gaardmand Chresten Vestergaard, 40, Maren var 60 år, f. 1741, og med deres 12-årige fællesbarn AnCatrine Chrestensen (Anne Kierstine døbt i 1789, far Christen X (55) , hvor moderen var 42 år, Ane Krestine konfir, i 1805, far Christen X (84) . Hun ses ikke ved FT 1834 Vindum sogn). - Ingen af Maren Jensdatters børn af 1. ægteskab ses ved FT Vindum 1801.

1812 (100) døde Møllerens Moder Maren Jensdatter af Vindum Mølle, 71 år, f. 1741.

På matrikelkort Faarup By, Vindum, 1815-1859, matr. 16,  ses navnene Christen Sørensen, overstreget, og Peder Andersen. De ses ikke senere i sognet. Matr. 16a var en mindre matrikel i de sydlige ejerlav, mellem 2b og 5b, 2b og 16a ses senere sammen, skøde til til 2b, 16a (272) i 1846 til husmand Ole Simonsen, hans familie fortsatte på stedet, 1905 skøde til 2b, 16a til sønnesøn Niels Simonsen. Hartkorn under 4 skæpper.
(På nævnte matrikelkort ses på matr. 2 b navnet Hans Mortensen, hans navn stod også på en langt større matrikel 2
a NØ for Faarup By, hans familie fortsatte på dette sted).

Faarup 2b er i dag nær position Bjerrevej (92-92A-) 94. 8840. Der er også aftegninger her på ældre kort. Det kan være i dette område, at Niels Hansen boede.

(En Niels Jensen Westeraard/Skovhus blev gift i 1793 og fik derefter børn i Vindum Bye. *Der var også ved FT 1801 i Faarup en Christen Sørensen (Overgaard), 26 år gl.).

Niels Hansens øvrige børn:
Mads Nielsen, f. 1719, blev som vist ovenfor gaardmand i Vindum, nok kort tid efter faderens død i Faarup i 1750.

Ifølge Kirkebogen for Vindum:
Johanne Nielsdatter, f. 1709, Niels Hansens datter af Faarup, blev i 1732 trolovet og gift med Knud Pedersen, tømmermand i Faarup.

Bodil Nielsdatter, f. 1714, Niels Hansens datter af Faarup, blev i 1738 gift med Niels Andersen, Kielsøehuus i Vindum, f. 1710.

Mette Nielsdatter af Faarup, f. 1716, og Peder Nielsen blev trolovet og gift i 1752. Peder Høyberg i Faarup fik i 1753 en søn Niels Pedersen. Peder Nielsen Høyberg var i familie med en anden gren af slægten.
Johanne, Bodil og Mette var ikke i Vindum sogn ved FT 1787, hvor de også ville være 71 år gamle eller mere.

Niels Hansen af Faarup blev ifølge kirkebogen for Vindum begravet i 1750, 75 år gammel, dvs. født ca. 1675.  
Hans hustru, Anna Madsdatter, blev begravet i 1752, 67 år gl., dvs. født ca. 1685.

Niels Hansen af Faarup, født ca. 1675, og Anna Madsdatter, f. ca. 1685, kunne være Ellen Kirstines tiptipoldeforældre.

Hovedoversigt


Ane Sørensdatter, Ane Clausdatters mormor, var ifølge folketællinger vist ovenfor født 1764-1767. Hun boede ved sit bryllup på Vindumovergaard. Ifølge Kirkebogen for Vindum blev der da også døbt en Anne (Ane) i 1767,

Faderen var Søren Eriksen. Vindum. Han kunne derfor være Ane Clausdatters oldefar på mormor Ane Sørendatters side,  Ellen Kirstines tipoldefar.
Han kunne være født 1735, se næste sektion.

Søren Eriksen blev ikke gift i Vindum sogn (heller ikke i nabosogne Højbjerg-Elsborg eller Bjerring-Mammen), han fik børnene Maren (opkaldt efter farmor) født 1764*, Anne og Erik (han opkaldt efter farfar) født i henholdsvis 1767 og 1769, begge frembåret af Anna Eriksdatter, Søren Eriksens søster.   *forældrene var da ca. 29 og 27 år gamle.

Søren Eriksens kone (navn ikke nævnt) i Vindum døde i 1774, kun 37 år gammel, dvs. født ca. 1737. Sørens yngste barn var da kun 5 år, og Søren kun ca. 39 år. -  
Søren Eriksen blev ikke gift igen i Vindum sogn, han ses heller ikke som som barnefader eller som død og næppe heller fadder i sognet indtil FT 1787 Vindum, hvor han heller ikke ses i sognet eller i nærliggende sogne. (Der var ved FT 1787 i Viborg amt en Søren Eriksen i nabosognet Vinkel , men han var født i 1749 og kan derfor ikke have fået barn i 1764, sådan som nævnte Søren gjorde. Der var en 54-årig Søren Eriksen i Nibe, Aalborg amt, ved FT 1787, "farer med en sildkaag").

Ane Sørensdatter og hendes søskende var muligvis tjenestefolk ved FT 1787. Ved FT 1801 var Ane Sørensdatter som vist ovenfor gift i Brandstrup.
Hendes søskende  Maren og Erik var ikke i sognet ved FT 1801. De ses heller ikke som faddere ved Anes børns dåb omkring år 1800.  (Der var en Maren Sørensdatter, 37, i Tange ved FT 1801, gift i Tange 1796 med husmand Rasmus Jensen (lokale faddere ved deres børns dåb)).

Søren Eriksen, Vindum, f. 1735,  var Ane Clausdatters oldefar på mormor Ane Sørendatters side,  Ellen Kirstines tipoldefar.

HovedoversigtSøren Eriksen omtalt lige ovenfor boede i Vindum, hans kone var født ca. 1737.
I 1735 blev der født en Søren med far Erik Sørensen, Vindum, det kunne være Søren Eriksen (Der blev ikke fundet andre Søren døbt, med far Erik, i Vindum sogn 1720-1749).

Erik Sørensen og Maren Jensdatter af Vindum var blevet gift i 1731.

De havde flere børn, bl.a. Søren født 1732 (opkaldt effter farfar, samme faddere som næste Søren), død 5 uger gl., Bodil 1733 (opkaldt efter farmor, samme faddere som Søren), Søren Eriksen 1735 (faddere Christen Knudsen, Søren Knudsens søn Peder), Jens 1737 (opkaldt efter morfar, faddere Knud Sørensen, Søren Knudsens søn Peder), død 1739, Anna Eriksdatter 1739 (fadder Søren Knudsens søn Thomas), Mette 1741 (fadder Peder Sørensen), Kirsten 1743 (faddere Peder og Thomas Sørensen), Jens 1746, dødt barn 1749. Se videre om de nævnte faddere i næste sektion.
Anna Eriksdatter bar som vist broderen Søren Eriksens
børn ved dåben.

Ingen af de nævnte børn var at finde ved FT 1787 og 1801 i Vindum. Ved FT 1787 var der i Vellev sogn to søstre, Anna Eriksdatter, 48 gift med husmand og skræder Las Christensen, 78, og nok barnløs, og boende hos dem hendes søster Bodil Eriksdatter, 58 ugift. Las Skræders hustru Birthe Nielsdatter, 55, var død i Vellev i 1774

Maren Jensdatter døde 1763 som Erik Sørensens kone af Vindum, 58 år, dvs. født ca. 1705.  Erik Sørensen ses ikke som død i Kirkebogen for Vindum.

Erik Sørensen, født 1705, og Maren Jensdatter, født 1704, Vindum kunne derfor være Ane Clausdatters tipoldeforældre, Ellen Kirstines tiptipoldeforældre.

Hovedoversigt


Erik Sørensen blev som nævnt gift i Vindum i 1731. Først i 1700-tallet blev der ifølge kirkebogen kun døbt en Erik Sørensen, nemlig med far Søren Knudsens (opkaldt efter morfar?), fadder Niels Knudsen af Vindum.

I 1704 var Søren Knudsen, Vindum, og Bodil Eriksdatter blev trolovet og gift. De fik også, foruden Erik 1705 (faderen står her i Brandstrup), en søn Knud Sørensen, i 1708 i Vindum. Se 1708. Knud fik søn Søren Knudsen i 1734  og sønnesøn Knud Sørensen i 1768.

Først i 1700-tallet var der i Vindum sogn en del personer med navnet Knudsen, de var nok beslægtede, de var også faddere for hinandens børn. Foruden Søren Knudsen f. ca. 1675, i Vindum, var der også en Søren Knudsen fra Faarup, født ca. 1660, Han døde i 1742, 82 år gl.. Han var fæster af Faarup Overgaard, hans bror var Peder Knudsen, Faarup, de tilhørte en anden gren af slægten.  
Se oversigt over Knudsen-familter.

I 1730-40'erne fik
Erik Sørensen som vist ovenfor flere børn, det samme gjorde Eriks bror Knud Sørensen, samt Peder Sørensen alias Søren Knudsens Peder, og Tomas Sørensen alias Søren Knudsens Thomas. De var faddere for hinandens børn. De var nok slægtninge, men relationerne vanskeliggøres af, at der var en Søren Knudsen både i Vindum og i Faarup.

Søren Knudsen af Vindum døde i 1759, 84 år gammel, dvs. født ca. 1675. -- Bodil Eriksdatter døde 1733, 55 år gl., f. ca. 1682.

Søren Knudsen, Vindum, f. ca. 1675, kunne være Ellen Kirstines 3 x tipoldefar.    Bodil Eriksdatter, f. ca. 1682, kunne være hendes 3 x tipoldemor. Se hovedoversigt.


Maren Jensdatter, se forrige sektion, kunne være hende, der i  1704 (opslag 10,, fadder Rasmus Madsens hustru på Windumovergaard) blev født en med far Jens Pedersen i Vindum. Han kunne derfor være Ellen Kirstines 3 x tipoldefar.
En Jens Pedersen af Vindum døde 1730, 71 år gl., født ca. 1659.

HovedoversigtEllen Kirstines farmor og hendes aner:   
Se oversigt

Mette Jensdatter blev født i Faarup, Vindum sogn, i 1796, som datter af Jens Skoleholder. -- Hun døde den 22.7.1850 i Tange af apopleksi.

Ved folketællingen i Vindum 1801 stod Mette Jensdatter som 5-årig med
forældre skolemester Jens Christophersen, Faarup Bye, født 1764, og hustru Ellen Marie Pedersdatter, født 1763:

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, , 1st, FT-1801, B5478

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Christophersen

37

Gift

Hosbond

Skoelmester har jord

født ca. 1764

Ellen Marie Pedersdatter

38

Gift

Kone

født ca. 1763

Mette Jensdatter

5

Ugift

Datter

konfirmeret 1812

1796

Christopher Jensen

4

Ugift

Søn

konfirmeret 1812

1797

Peder Jensen

1

Ugift

Søn

konfirmeret 1815

1801


Jens Christophersen af Biering (Bjerring) og Ellen Marie Pedersdatter af Faarup (Brandstrup) blev trolovet i 1792 og gift i 1793. Begge deres fædre var da døde, så der optræder andre forlovere.
(se en beskrivelse af trolovelse og vielse i slægtsbogen under Ane 7)
Måske har Jens Christohersen efterfulgt
svigerfaderen som skolemester.

Ifølge Kirkebogen for Vindum fik Jens Skoleholder i Faarup  følgende børn: Mette i 1796, opkaldt efter farmor, se næste sektion; en af fadderne var Niels Christophersen fra Bjerring, som faderens bror. Christopher, opkaldt efter farfar, blev født i dec. 1797, død 1827.-  Peder, opkaldt efter morfar, i dec. 1800, - Else Catrine 1802 blev kun få dage gl. I 1803 blev degnen i Faarups Andreas Jensen født.

Ifølge Kirkebogen for Bjerring blev Jens Christophersen født i 1764 i Bjerring som søn af Christopher Nielsen, se næste sektion.
Ifølge Kirkebogen for Vindum blev Ellen Marie Pedersdatter født i
1763 i Faarup, far Peder Jensen Skolemester.

Jens Christophersen døde 20.6.1829, skolelærer i Faarup, 66 år.  Ved FT 1834 var Hans Nielsen, 22 år, ugift skolelærer i Faarup.
Ellen Marie Pedersdatter flyttede til datteren Mette Jensdatter i Tange, hvor hun  var ved FT 1834, og hvor hun døde i 1836 74 år gammel, som enke efter afdøde skoleholder Jens Christoffersen.

Mettes søskende var ikke i Vindum sogn ved FT 1834. Kun i 1824 ses Christopher Jensen af Faarup som fadder for et af søsteren Mettes børn i Tange. Han ses også som fadder i Faarup i 1823. Men han døde som snedker i Faarup i 1827, kun 30 år gl...-
Andreas Jensen f. 1803 blev gårdmand i Elsborg, ses der fra FT 1832, han var barnløs, hans kone var ca. 16 år ældre end ham.
Kirkesanger og skolelærer
Peder Jensen Faarup af Bjerring, 28 år, blev 5.5.1829 gift i Højbjerg med Ellen Kirstine Sørensdatter af Tange, 18 år. De fik en datter i Bjerring 10.8.1830, hun døde kort efter. Fra FT 1834 var Peder Faarup, født i Vindum sogn ca. 1800, skolelærer og kirkesanger i Hjermind sogn, og de fik flere børn. Kun søsteren (barnets faster) Mette Jensdatter fra Tange ses som fadder.

På matrikelkort Fårup By, Vindum, 1815-1863, ses på matriklerne 1, 1b, 1c og 1d påført ordene Skoleembedet og Jens Christophorsen. Det var mindre matrikler, der lå forskllige steder NØ, Ø og S for Faarup By. Brug af arealerne var måske en del af lærerens løn. Matriklerne findes jikke i dag.
Skolen lå ved selve Faarup by, lige nord for gadekæret, nok i nærheden af nuværende Duelundvej 3, 8840 (matr. 20q). Se kort i linket,

Mette Jensdatters (f. 1796) forældre var Jens Christophersen, skolemester i Faarup Bye, født 1764 i Bjerring, og hustru Ellen Marie Pedersdatter, født 1763 i Faarup. De var Ellen Kirstines oldeforældre.

HovedoversigtMette Jensdatters (f. 1796)  farfar og farmor var .Christoffer Nielsen, født 1707, og Mette Jensdatter, født ca. 1729. De var gårdbeboere i Bjerring, muligvis på gården Bjerringgaard, Bjerring.   De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.

Mettes far
Jens Christoffersen var født 1764 i Bjerring, han stod ved folketællingen i Bjerring i 1787 som ugift 23-årig, med

fader gaardbeboer
Christoffer Nielsen, født ca. 1706, og moder Mette Jensdatter, født ca. 1729, de er altså Mettes (f. 1796) farfar og farmor.  
Viborg, Middelsom, Bjerring, Bjerring sogn, Bjerring by, 14, FT-1787, C2051

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christoffer Nielsen

81

Gift

husbonde

gaardbeboer

født 1706

Mette Jensdatter

58

Gift

madmoder

1729

Niels Christoffersen

25

Ugift

deres barn

1762

Jens Christoffersen

23

Ugift

deres barn

1764

Kirstine Christensdatter

18

Ugift

tjenestefolk


Christoffer Nielsen havde været gift en gang tidligere. Ifølge Kirkebogen for Bjerring 1733 blev Christopher Nielsen og Johanne Michelsdatter trolovet og gift. De fik vist ingen børn, men Johanna har nok været ca. 47 år ved brylluppet, Johanne må have været gift tidligere.
Christoffer var ca. 26 år ved brylluppet 1733. Så Christoffer Nielsen har formentlig giftet sig til gården, som han var på ved FT 1787.
I 1758 blev den 51-årige Christophers hustru på 72 år begravet
(født ca. 1686).

Ifølge Kirkebogen for Bjerring blev
Christopher Nielsen og Mette Jensdatter trolovet den 11.3.1759 og gift 27.4.1759, de var da 52 og 30 år gamle. En af forloverne var S. Berring i Tange, der nok var Christophers bror.
De fik datter
Johanne døbt 27.6.1759, opkaldt efter den afdøde hustru, hun døde 1762, Niels, født 1762, opkaldt efter farfar, og Jens i 1764, opkaldt efter morfar, igen en datter Johanne i 1766, Christoffer Nielsen var da ca. 60 år gl..Christen Berring i Bjerring var fadder til flere af børnene, han fik selv børn i Bjerring i samme periode, her var Christopher Nielsen også fadder. Christoffer Nielsen havde nok brødre i Tange, Højbjerg sogn, som bar navnet Berring

Christopher Nielsen var født i  1707 i Tange, se aner
Christoffer var fæster af en gård i Bjerring, under Vindum Overgaard.  Det var måske Bjerringgaard i Bjerring, se følgende.

Christopher Nielsen døde i Bjerring i 1790. Han må da have været ca. 84 år gl..

Mette Jensdatter, født 1729, var måske datter af Jens Jensen Hyrde i Bjerring.

Mette Jensdatters død må være efter 1801, hendes død er ikke fundet i kirkebøgerne for Bjerring og Vindum. Hendes barnebarn, Mette Jensfatter, f. 1796,, havde samme navn.

..........
Ved folketællingen i Bjerring i 1801 var Mette Jensdatter 72-årig enke (født 1729) og boede hos den ugifte, 40-årige søn Niels Christoffersen som "Inderste og nyder Ophold hos Huusbonden". Niels havde formentlig overtaget faderens gård.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Christophersen

40

Ugift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

født, 1761, gift 1802

Peder Jensen

38

Ugift

Tienestekarl

Anden Karl


Helene Pedersdatter

25

Ugift

Tienestepige

Udpige


Mette Jensdatter

72

Enke

Huusbondens Moder

Inderste og nyder Ophold hos Huusbonden

født 1729


Niels Christophersen blev gift i 1802 med Ane Andersdatter af Mammen, søn Christopher i 1803, Anders 1804, Johanne døbt 6.7.1806. Niels Stophers hustru og søn Anders døde henh. 5. og 9.8.1807. 13.11.1807 blev gårdmand Niels Kristoffersen af Bjerring gift i Hjorthede med Pigen Inger Adamsdatter. 30.12.1808 blev Adam døbt, han døde i 1810. Ane blev født i 1811, Ane Marie i 1813, Johanne i 1816 og Adam i 1819. Niels var gårdmand med sin 16 år yngre kone Inger Adamsdatter ved FT 1834 Bjerring, sønnen Christopher stod som bestyrer af gården.Ved FT 1840 var Niels Chrisophersen 79-årig enke- og gårdmand sammen med de 3 yngste børn, mens Christopher Nielsen var gift gårdmand i Vindum sogn.. Niels Christophersen døde i 1841.
Gården videreførtes nok af hans søn
Adam Nielsen, f. 1819, se link- Ifølge Realreosster 1838 Bjerring B46-SP82 - 1954 (55) fik han skifteattest for adkomst til Bjerring matr. 6a i 1842  
(Hartkorn 3.1.2. 13/4, dvs. stor gård, 6a i dag 98 ha)  Han ses som gårdejer fra FT 1845, ved FT 1860 var han gift og havde flere børn. - Adams ugifte søn Søren Julius Nielsen, f. 1851, var ved FT 1880 i Bjerring gårdbetyrer hos moderen Johanne, f. 1823, der var enke. Julius Nielsen, f. 1856, fik skøde til 6a, tillægges navnet Bjerringgaard, i 1883. Ved FT 1901 varhan gård- og enkemand med 2 børn, Johan Adam og Agnes Nielsen, f. 1892 og 1893, og hans mor Johanne, f. 1822, som aftægtsnyder, på Bjerring matrikel 6a, Bjerringgaard, ikke at forveksle med Bjerringgaard, Elsborg. Julius Nielsen, stadig enkemand, og de to børn og flere tjenestefolk var der også ved FT 1906.
Senere gik gården ud af familien, i 1909 fik Hans Hansen skøde tik 6a m.fl., gården blev derefter handlet flere gange. (
1935 skøde til Niels Hansen, Bjerringgaard, Bjerring, søn af Martin Hansen. Gårdejer Niels Hansen, Bjerringgaard, Elsborg, var død i 1925).
Ved FT 1911 var Julius Nielsen på matr. 10o og levede af formue.  . Julius Nielsens
gravsten står på Bjerring Kirkegård, med tekst: født 15.12.1856 på Bjerringgaard, og død 4.6.1933 i Møllevang.

Niels Christoffersen ses også med sit navn på matrikel 6a på matrikelkort Bjerring By, Bjerring, 1815-1863.
6a,
Bjerringgaard, Bjerring, nuværende adresse er Bjerring Hede 18, 8850 Bjerringbro. Den ligger godt ½ km nord for Bjerring By., se link. Ifølge BBR er nuværende bygninger fra 1933 og senere.
Bjerringgaard, mat. 6a, havde så nok også været Christoffer Nielsens gård, som han formentlig giftede sig til, og som således var i slægten gennem 4 generationer fra 1733 til 1909, og hvor ane Jens Christophersen var født i 1764.

Sønnen Jens Christoffersen, næste led i slægten, blev som vist skoleholder i Faarup, se sektionen ovenover.

Jens og Niels' søster Johanne Christophersdatter, f. 1766, var ved FT Bjerring 1787 som 21-årig gift med Jens Mortensen, derpå i 1801 med Niels Sørensen, begge gaardbeboere i Bjerring, hun fik børn med begge mænd. Med Jens Mortensen fik hum bl.a. Mette Marie 15.9.1783, en fadder var skoleholderen fra Faarup, barnets morbror. Med Niels Sørensen fik hun Jens i år 1800, en af fadderne var barnets morbror Niels Christoffersen.

Mette Jensdatters (f. 1796) farfar og farmor var Christoffer Nielsen, født ca. 1706, og Mette Jensdatter, født ca. 1729. De var gårdbeboere i Bjerring, muligvis på Bjerringgaard.  De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.      Se aner

Hovedoversigt


Mette Jensdatters (f. 1796) morfar og mormor var Peder Jensen Skolemester (Høyberg) født 1721 og Johanne Pedersdatter født 1723. Faarup.

Mette Maries mor, Ellen Marie Pedersdatter var født 1763 i Faarup, far Peder Jensen Skolemester, det må være hende der ved folketællingen i Vindum i 1787 står som ugift 25 årig,
sammen med sin far enkemand og skoleholder
Peder Jensen, født 1721 i Faarup, Mette Maries morfar.  
Viborg, Middelsom, Vindum, Vindum sogn, Faarup by, , FT-1787, C2058

Peder Jensen

67

Enkemand

mand

Skoleholder, født 1720

Ellen Pedersdatter

25

Ugift

hans barn

født 1762

Peder Jensen var omgangsskolelærer i Faarup og Brandstrup. (Peder Jensen Høyberg var som skoleholder fritaget for ydelser til herskabet på Vindum Overgaard).

I Kirkebogen for Vindum 1781 ses, at Peder Skolemesters kone Johanne af Faarup var død, 59 år gammel, født 1722.  Mette Maries mormor må derfor formodes at hedde Johanne, født ca. 1722. I slægtsbogen står hun med efternavnet Pedersdatter, og at hun var født i Faarup 1723,
Peder Jensen Høyberg og Johanne Pedersdatter var blevet gift i Vindum Kirke i 1747.

Peder Skolemester i Faarup fik en del børn: Peder Skolemesters Peder 1749. opkaldt efter farfar (konfirmeret 1767), fadder Christen Høyberg af Høyberg, og Mads Høiberg af Faarup.  barnets farbror. - Peder Jensen Skolemesters Jens marts 1751, opkaldt efter morfar, fadder Christen Høybergs hustru af Høyberg og Mads Jensen Høibergs hustru.  - Peder Skolemesters Morten juli 1753, fadder Christen Jensen af Høyberg, konfirmeret 1772,  - Peder Skolemesters Birthe 1755, opkaldt efter farmor, fadder Peder Høybergs hustru - Peder Skolemester fik dødt barn april 1757, Peder Skolemester fik dødt barn jan. 1759, - Peder Skolemester fik Mads 1760, frembaaren af Jens Pedersens hustru i Faarup, han var Johanne Pedersdatters bror, fadder Christen Høyberg i Høyberg.- og som nævnt fik Peder Jensen Skolemester Ellen Marie Pedersdatter i 1763, hun blev frembåret af Peder Høybergs hustru, fadder Christen Faarup i Høyberg, og Jens Pedersens hustru. Peder Skolemesters Ellen Marie blev konfirmeret i 1781.
Peder Jensen Høyberg, gift med Johanne Pedersdatter i 1747, var den samme som Peder Jensen Skolemester. Peder Høyberg Skolemester i Faarup var fadder ved broderen Christen Jensen Faarups datters Annes daab i Højbjerg i 1749.  Se oversigt.

Ingen af Ellen Maries søskende var i sognet ved FT 1787.

Peder Skolemester døde i Faarup i 1792, 75 år gammel, f. ca. 1717.- Johanne var som nævnt død i 1781.
Peder (Nielsen) Høyberg af Faarup  døde i 1795, 74 år gl., f. ca. 1721.

Det er sandsynligt, at datteren Ellen Marie Pedersdatters mand, skolemester
Jens Christophersen , født 1764, gift 1793, har fortsat svigerfaderen Peder Jensens skolearbejde i Faarup efter dennes død i 1792. Jens var 29 år ved brylluppet, Ellen Marie 30 år.

Mette Jensdatters (f. 1796) morfar og mormor var Peder Jensen Skolemester (Høyberg) født 1721 og Johanne Pedersdatter født 1723. De boede i Faarup.  De var Ellen Kirstines tipoldeforældre.

Peder Jensen Skolemester (Høyberg) havde en jævnaldrende fætter Peder Nielsen/Høyberg i Faarup, han havde efterkommere der.

Se aner.

HovedoversigtPeder Jensen var ifølge folketælling vist ovenfor født ca. 1720, ifølge Vindum Kirkebog født 1721 i Faarup, som Jens Høybergs (Jens Pedersen Høybergs) søn. En fadder ved Peders dåb var Niels Høyberg, han var Jens' bror, og Peder kunne være opkaldt efter deres far (sin farfar), Peder Nielsen Høyberg.
Jens Høyberg i Faarup blev i 1709 gift  med Birthe Madsdatter.  
De havde flere børn.

Jens Pedersen Høyberg f, 1673 havde en bror Niels Pedersen/Høyberg, f. 1679, i Faarup, som havde efterkommere der.

Jens Høyberg døde i 1761 i Faarup, 88 år gammel, f. 1673 . Står i Slægtsbogen som fæstegårdmand.  Birgithe Madsdatter døde i 1752 i Faarup, 75 år gl.

Mette Jensdatters (f. 1796) oldeforældre var Jens Pedersen Høyberg født 1673 og Birthe Madsdatter født 1677, de boede i Faarup. Se aner.

Se oversigt.
*Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890 *Pouls barndom  *Marthas aner   

 

Peder Madsens slægt.    Peder Madsen 1852 Elsborg -1927 Elsborg     Anekort

Hans Forældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

Peders ældste fundne ane:

Mads Pedersen  1817 Elsborg
-1880 Elsborg. Gårdmand.

 

Sønner

Peder Madsen 1852

Anders Madsen 1857

Rasmus Madsen 1966

Peder Madsen  1792 Elsborg
-1876 Elsborg. Gårdmand

 

Ses med tilnavnet Koustrup på matrikelkort 1815-1863.

 

Bror Anders Madsen. Elsborg 1804-1883. Ingen efterkommere.

 

Hlavbror Peder Madsen 1783-1865 boede i Højbjerg/Elsborg sogne
Søn Mads Pedersen Koustrup 1815-1870. Barnløs.

Mads Nielsen Koustrup* 1747 Demstrup, Sjørslev sogn
-1824 Elsborg. Blev selvejer gårdmand
Gift 1774-1791 med Maren Jensdatter.
Fra 1791 gift med:

Niels Pedersen Rask 1719 Demstrup -1771 Elsborg,
se ham og aner

Peder Rasmussen Rask
1693-1772 Demstrup.

 

 

Karen Nielsdatter, 1680 Karup?-1764 Demstrup.

Bodil Madsdatter 1716 Resen - 1801 Elsborg
Svigersøn Peder Nielsen Sand, Møllegaard

Mads Olufsen 1679-1728 Resen 

 

 

 

Ane Pedersdatter 1770 Elsborg
-1820 Elsborg  

Peder Nielsen 1726-1796 Elsborg. Gårdbeboer, sognefoged. Skovgaard.
Søn Hans Pedersen 1762-1834 fortsatte gården

Niels Pedersen?

 

 

Kirsten Hansdatter 1735-1814 Elsborg

 

 

 

Kirstine Rasmusdatter 1788 Veirum
-1869 Elsborg

Rasmus Christiansen Saabye 1746 Vester Velling
-1808 Bro Mølle, Veirum. Gårdmand, møller og snedker

Degn Christian Rasmusen Saabye 1709
-1781 V.Velling.

 

 

 

Anne Kirstine Hans(Christians)datter født 1714 Aarhus - død 1762 Vester Velling.

Hans Christian Brodersen, død 1728 i Aarhus. Rebslager.

 

 

Anne Marike (Marie) Samuelsdatter, død 1742 Aarhus

 

 

Anne Margrethe Villadsdatter  
1750 Voldum
- 1804 Bro Mølle, Veirum

Degn og skoleholder Villads Pedersen Qvist 1701 - 1791 Voldum, Randers A.

Med aner

Præst Peder Villadsen Qvist,1668. Jørlunde, Frederiksborg Amt 

Præst Villads Andersen Quist 1626. Lynge, Frederiksborg Amt.

 

Christence Pedersdatter Bircherod, d. 1699. Præstedatter, aner

5 x tip

Lene Andersdatter 1678

Brygger Anders Rasmussen, d. 1684. København.

 

Ellene Olufsdatter 1660. Bryggerdatter København, aner

4 x tip

Kristine Iversdatter 1724-1789 Voldum, se aner

Møller Iver Niels Knudsen Aagaard, død før 1730 i Mell Mølle, Voldum.

Præst Knud Jensen Smerup 1630 Smerup, Roskilde Stift-1688 Voldum.

 

Margrete Jensdatter, Stadsegård, død før 1720 Voldum. Se aner

7 x tip 1500-tal

Karen Pedersdatter Schalstrup, 1692
-1770 Mell Mølle, Voldum

 

 

Karen Andersdatter Bech  1826 Tvis, Ringkøbing Amt
-1902 Elsborg

Anders Jensen Bech (Beck), 1789 Gertrudbech, Tvis, Ringkøbing Amt
-1859 Tange (Højbjerg), Viborg Amt. Gårdmand, teglbrænder.

 

Uddrag

Jens Andersen 1743 Gertrudbech, Tvis-1804 Gertrudbech, Tvis, Ringkøbing Amt. Gårdmand, hestehandler.

Anders Madsen 1706 Gertrudbæk. Tvis
-1766 Tvis, Fæster, se aner

Mads Andersen 1653-1752 Gertrudbech, Tvis. Fæster.

 

 

Maren eller Karen Jensdatter 1712 Tolstrup, Nørre Felding Sogn-1792, se aner

Jens Povelsen 1678 Tolstrup

Povel Mogensen 1642 se ane

4 x tip

Maren Poulsdatter 1638

 

Mette Povelsdatter 1679 Nørre Felding

Povel Tolstrup ca. 1640

 

Karen Pederdatter 1754 Vejvad
-1824 Tvis, Ringkøbing Amt

Peder Pedersen 1729 (1717?) Vejvad Søndergård, Vinding-1785, fæstegårdmand, se aner

Peder Nielsen 1680 Vejvad, Vinding-1750. fæster Vejvad Søndergaard

Niels Pedersen 1643 Vinding- 1706 Vejvad, Vinding, fæster,  se aner

6 x tip

??

 

Karen Madsdatter 1689 Hvirgel, Vinding-1731

Mads Andersen 1655 Vorgod- 1711 Vinding

 

Karen Lauritsdatter 1662 Vinding -1721 Hvirgel,Vinding,  se aner

5 x tip
1500-1600

Mette Kirstine Mouritsdatter 1730 Vildbjerg -1791 Vejvad, se aner* 10 generationer tilbage

Mourits Knudsen 1680 Vildbjeg -1755 Merrild Vildberg. Fæster af Merrildgaard

Knud Madsen 1640 Merrild,Vildbjerg. Fæster af Merrildgaard, se aner

11 x tip
1300-tallet

Ellen Jensdatter 1693-1769 Merrild, Vildbjerg

Jens Jensen. Beboer  på den ene Merrildgaard

 

Kirstine (Christine) Andersdatter, 1806 Randers
-1834 Rind, Ringkøbing Amt. Død 28 år gl..

 

Anders Jensen Bech giftede sig 2. gang i 1836, med
Kirsten Bertelsdatter,
1813 Hoven, Ringkøbing Amt - 1893 Højbjerg.

Anders Nielsen 1770 Virring, Randers Amt
-1848 Randers, høker, spisevært.

Niels Jensen Smed 1717 Hørning-1779 Virring,
se aner

Jens Jensen Smed 1680. Hørning,

 

 

Inger Rasmusdatter 1690-1731 Hørning

Rasmus Jensen 1665-1746 Uggelhuse, Virring

 

Maren Rasmusdatter 1668-1752 Uggelhuse

Maren Frandsdatter 1742 Essenbæk, Randers Amt,  se aner

 

Marena bror Laurs Frandsen f. 1747 og efterkommere fortsatte på Drastrup indtil ca. 1894.

Frands Christensen 1706 -1766 Drastrup, Essenbæk sogn. FæsterDrastrup.  

Christen Frandsen 1660-1734 Drastrup, Essenbæk sogn. Fæster.

 

Maren Jepsdatter 1664-1738 Drastrup, Essenbæk sogn

 

Karen Laursdatter 1701-1774 Drastrup, Essenbæk sogn

 

 

Kirsten Pedersdatter 1773 Lime, Randers A. -1855 Randers

 Peder Hojer? Peder Bøyer?

 

 

 

Peders forældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

Peders ældste fundne ane

 

 Fødselsårene er omtrentlige, da der kan være afvigelser i angivelserne.

Se kort over sogne i Viborg Amt, i Ringkøbing Amt,  i  Randers Amt og i Aarhus amt.

*Mads Nielsen Koustrup, 1747-1824, købte i 1795 sin gård i Elsborg til selveje (matrikel 18), hartkorn 4-6-0-0.. Den overgik til sønnen Peder Madsen, 1792-1876, så igen til dennes søn Mads Pedersen, 1817-1880. Den blev ved Mads' død 1880 delt, hvor hans søn Peder Madsen, 1852-1927, overtog den ene, mens Peders bror Anders, født 1857, overtog den anden gård.  Matrikelsnumre påført ved folketællingerne i 1906 og 1916 viser, at Peder Madsen boede på gården, der senere blev overtaget af sønnen Otto Madsen (matrikel 18k/18c, nuværende Elsborgvej 82), mens Anders Madsen boede på nabogården, nuværende Stenagergaard (matrikel 18a, nuværende Elsborgvej 80). Se nærmere om udstykningen. Se kort

Se oversigt over Elsborg-Højbjerg-familier  

  Peder og Ellen Kirstine og deres børn er også omtalt i Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket) 

  Ved Folketællingen i Elsborg i 1890 ses Peder Madsen, født 1852, med kone og 5 børn (Peder og Ellen Kirstine var blevet gift i 1880):

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, , 7, FT-1890, B7842

Peter Madsen

37

Gift

Husfader

Landmand

Elsborg

Ellen Kirstine Madsen

31

Gift

Husmoder

Højbjerg sogn

Karen Marie Madsen

9

Ugift

Børn

Elsborg

Mads Peter Madsen

8

Ugift

Børn

Elsborg

Jens Hartvig Madsen

6

Ugift

Børn

Elsborg

Morten Rasmus Madsen

4

Ugift

Børn

Elsborg

Ane Madsen

1

Ugift

Børn

Elsborg

Det sidste barn, nr.12, Martha, blev født i 1905

Se mere om Peder og Ellen Kirstine i Marthas forældre, billede og omtale


Peder Madsen f. 1852, hans søskende og deres forældre, Mads Pedersen, gaardmand i Elsborg, født 3. juni 1817, og Karen Andersdatter Bech, født 6. juli 1826.:

Mads og Karen blev gift i Højbjerg kirke den 17. oktober 1851, Karen står her med fødenavnet Bech, (andre steder står hun med efternavnet Beck, Andersdatter, Andersen eller Madsen) , født i Gertrudsbech i Tvis sogn, som er i Ringkøbing Amt, se senere. Forlovere var deres fædre, Gaardmand Peder Madsen af Elsborg og Gaardmand Anders Bech af Tange. - Mads havde tilsyneladende hele tiden boet hjemme og overtog fødegården ved eller kort efter brylluppet, hvor han var 34 år. -
Ifølge Realregister (1813 -1955 ), 1827-1863 Elsborg Højbjerg, matrikel 18a, (hartkorn  4-2-3- 2½, ved køb 1795 4-6-0-0), blev der oprettet skøde for Mads Pedersen den 24.11.1851, lyst 14.3.1852, og på de samme datoer oprettet og lyst aftægtskontrakt for Mads' forældre, Peder Madsen og hustru. - Der blev tinglyst obligationer til Jens Nielsen i 1852 og 1857, på henh. 400 og 300 rdl..
Der var også en mindre matrikel 18b i den nordlige del af sognet (nuværende 18b er Vindelsbækvej 20, 8840). I 1854 blev matriklen tilskødet Jacob Mathiassen, i 1859 til Jens Thomassen, han ses som daglejer i hus ved FT 1860. 

Karen havde boet forskellige steder inden brylluppet, hun boede dog hjemme hos sin far i tiden inden brylluppet.

Peder Madsen blev født den 12.9.1852 som det første barn, et lille år efter brylluppet (faddere ved dåben var især fra faderens familie, gaardmand Christen Vestergaards hustru i Elsborg var Mads' søster Bodil Marie, husmand Niels Sørensen/Brandstrups hustru fra Vindum sogn var Mads' søster Kirsten Marie, husmand Jens Kirkegaards hustru i Brandstrup var Mads' søster Ane.  - Anders Madsen, f. 1804, var Mads Pedersens' farbror, som var 12 år yngre end Mads' far Peder Madsen).

Familien ses ved de følgende folketællinger med Mads som gaardmand, og hans forældre som aftægtsfolk:
De ses ved folketællingerne i Elsborg i 1855 og i 1860, hvor Peder var 8 år, og han og den yngre bror Anders stod der sammen med forældrene Mads og Karen (her Andersdatter), de øvrige søskende var endnu ikke kommet til. Mads' forældre var der som aftægtsfolk. De to tjenestefolk Peder og Ane Kirstine Poulsen i 1860 var Mads' søskendebørn; Peder Poulsen var der også ved FT 1855 som 12-årig. -- Peder Madsen blev konfirmeret i 1867, karakter mg for både kundskab og opførsel, det var det højeste niveau ved konfirmationerne i denne periode.

 

Tjenestefolk hos Mads (M) Pedersen, ifølge Kirkebog for Elsborg, Tilgangs- og afgangslister 1858-1874: Tilgang 1.11.1858 Mette Johanne Pedersen f. Højbjerg 19 år, afgang 1.11.1859 til  Faarup.  - Tilgang 9.11.1859 Kirsten Marie Carstensen f.. Sjørslev 17 år, afgang 1.11.1860 til Skjød sogn - Afgang 1.11.1861 Peder Poulsen til Viborg. - Afgang 1.11.1864 Ane Kirstine Poulsen til Bjerring. - Tilgang 29.11.1864 Christian Ludvig f. København, 18 år, fra Vium. - Afgang 1.11.1866 Johan Erik Petersen 26 til Vinderslev.-. Tilgang 15.11.1669 Ane Marie Andersen 18 år, fra Vindum.  - Tilgang 7.11.1870 Inger Jønsson 17 år, fra Vium.  - Tilgang 18.11.1971 Severine Nielsen 19 år, fra Brandstrup - Tilgang 4.11.1872 Sofie Jensen 16 år, fra Vindum.

Ved FT 1870 i Elsborg var familien der, nu med 5 børn. Mads' far Peder Madsen var der stadig som aftægtsmand, 78 år, han døde i 1876. Mads' mor var død i 1869.

Ingen af børnene ses i afgangs- og tilgangslister for Elsborg sogn 1870-1875, listerne ophørte med 1875.

Ved folketællingen i februar 1880 boede Peder Madsen på fødegården på Elsborg Mark som 27-årig sammmen med forældrene Mads Pedersen og Karen, født Beck, der altså var Martha farfar og farmor. Desuden var der 5 søskende, herunder broderen Anders, Marie var kommet til siden FT 1770. Mads og Anders blev gift kort tid derefter, se nedenfor.

Ifølge Kirkebogen for Elsborg var Mads og Karens børn:
Peder som nævnt født i 1852, Anders i 1857, Kirstine 1860, Karen Kirstine 1862, død 1864, Rasmus i 1866, Karen Kirstine 1868, Marie 1871 - De ældste sønner kunne efter tidens skik være opkaldt efter farfar og morfar, to døtre efter bedstemødre, der bagge hed Kirstine, Rasmus kunne være opkaldt efter oldefar på farmors side. Oldefar på farfars side hed Mads som faderen.
(faddere ved dåbene var som ved Mads' dåb bl.a.fra faderens
familie, gaardmand Christen Vestergaards hustru i Elsborg var Mads' søster Bodil Marie, senere hendes 2. mand Jens Christiansen Østergaard, Elsborg, - husmand Niels Sørensen/Brandstrups hustru fra Vindum sogn var Mads' søster Kirsten Marie, - husmand Jens Kirkegaards hustru i Brandstrup var Mads' søster Ane. - gmd. Søren Nielsen, Elsborg. - Mads havde på det tidspunkt ingen brødre. - Desuden moderen Karens søster Kirstine Andersdatter og halvbroderen Berthel Andersen).

Mads Pedersen døde 10. august 1880, 63 år gammel, og blev begravet den 16. august, ifølge Kirkebogen for Elsborg. Det var kort før sønnen Peders bryllup den 21. August 1880 , hvor Mads Petersen stod som forlover, selv om han var død. Mads døde kun 4 år efter sin far, Peder Madsen, f. 1792, død 1876. Fra 1852-1876 var der 2 Peder Madsen i Elsborg, den ældste farfar til den yngste.

(Mads Pedersen havde en jævnaldrende halvfætter af samme navn i Højbjerg).  

Flere af familien Madsen er begravet på Elsborg Kirkegård (søg Madsen). Gravmæler 

Til Hovedoversigt

Gården, (hartkorn  4-2-3- 2½, ved køb 1795 4-6-0-0), blev efter Mads' død delt mellem 3 sønner, ifølge Adkomster ses skøder dateret den 21.1.1881 og lyst den 4.3.1881. Se kort.
Ifølge  skøde af 4.3.1881: Karen Andersen Beck, enke efter gårdejer Mads Pedersen, Elsborg, tilstaar hermed og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed skjøder til min søn Peder Madsen en parcel som ved Udstykningsapprobation af 30. Octbr. 1880 er 18c....- 18c blev da også ifølge BBR bebygget 1880, dvs. da Peder Madsen, født 1852, stiftede familie. Hartkorn  18c 1-4-3-1, 18d 0-5-1-½. Tilbage matr. 18a 2-1-2-3/4.  I dag udgør 18a, 18c og 18d de oprindelige ejendomme (bygninger), det meste af den øvrige jord er udmatrikuleret. Til 18a hører dog en del af engen.

Samme dato, den 4.3.1881, fik Peders bror, Anders Madsen, af sin mor skøde på den tilbageværende del hovedparcellen matr. 18a. (Ifølge BBR er nuværende stuehus opført 1912, samtidig med at en ny familie flyttede ind, og ældste udhus i 1939). Matrikel 18a, som Anders Madsen overtog, var den oprindelige gård, på historiske kort fra 1800-tallet ses kun denne gård. .  
Dette passer med, at på matrikelkort Elsborg 1815-1863 er der på matrikel 18(a) anført navnene Mads ....(overstreget) og Peder Madsen Koustrup, på kort 1863-1894 og senere er matriklen delt op i parceller, 18a, 18c og 18d.          Lokalkort a.   
Brødrene fik også af deres mor i fællesskab skøde på en moselod i Østervandet i Sjørslev sogn.

En tredie søn Rasmus Madsen fik, også 4.3.1881, skøde på den mindre matrikel 18d, det er dog et spørgsmål, om han boede der. "21.8.1891 tilskødede Købmand Rasmus Madsen af Højbjerg Mølle, til Mikkel Tønnesen, Højbjerg, den af mig tihørende ejendom Matr. 18d, Elsborg". Måske har moderen Karen boet der indtil 1.5.1891, sønnen Peder Madsen var ifølge aftægtskontrakt for moderen af 4.3.1881 forpligtiget til at drive ejendommen for hende. Ved folketællingen i Elsborg i 1890 var der en Karen Madsen født i Tvis og 63 år gammel, der var nok Karen Bech, Peders mor, der her står med efternavn Madsen lige som sine børn, hun boede sammen med sin datter Marie Madsen. De står som boende i hus. Det kunne være matrikel 18d.  Se mere om Rasmus i linket 18d. Se også FT.
Se mere i linket Rasmus Madsen.  Rasmus blev gæstgiver og hotelejer.

Peders bror Anders Madsen, 1857-1929, landmand, gårdejer og nabo til Peder, blev gift med Edel Kirstine Hansen (1863-1944) i Vindum den 8.11.1881, hvor Anders' bror Peder var forlover, dvs. det var godt et år efter faderen Mads' død og Peders giftermål. 1881 skøde til matr. 18a som vist ovenfor. Anders og Edel var der også ved folketællingen i Elsborg 1890, i 1901, 1906, 1911 på Stenagergaard, matr. 18a, og med flere børn, de fik første barn Katrine Madsen i 1884, de fik 13 børn ialt. I 1916 var de flyttet fra Stenagergaard til Elsborg Møllegaard, matr. 15a, skøde  hertil 1913-1919. Ved FT 1921 var der en ny familie på 15a, ved FT 1921 og 1925 var Anders Madsen og hustru da også på en anden adresse i Elsborg, skøde til Elsborg matr. 8d fra 1919 indtil Anders Madsens død i 1929, han stod da som forhenværende gårdejer i Elsborg, 72 år. Edel døde 1944, og svigerdatteren overtog 8d.  8d er i selve Elsborg by, efter BBR bygget 1917, se mere i følgende link.
Kun sønnen tømrer Martin Madsen f. 1890 blev boende i Elsborg sogn.  (Aage Madsen f. 1904 havde mælkeudsalg i Rødkærsbro, også Thorvald Madsen f. 1908 boede i Rødkærsbro, Vindum sogn).

Anders Madsen 1857-1929, hans far Mads Pedersen havde en farbror, der også hed Anders Madsen, 1804-1883, husmand i Elsborg. De to navnebrødre var altså 1857-1883  samtidige i Elsborg, med 53 års aldersforskel.
Nye famulier flyttede ind på matr.  18a, Stenagergaard

De øvrige af Peders søskende var ikke registreret ved folketællinger i Elsborg 1890 og 1901.

Kirstine født 1860 i Elsborg , gift 1885 med Niels Povlsen, født 1858 i Vindum sogn. Han var husmand i Brandstrup, Vindum sogn. De fik Karen Marie der i 1887. Ved FT 1901 sås de med 4 børn. De flyttede senere til Bjerringbro, hvor han var ansat på savværket. De havde 5 børn.

Karen  Kirstine født 1868 i Elsborg, blev gift i 1893 med Simon Jacobsen Busk, f. ca. 1867 i Mønsted K.. Han blev kroejer og købmand i Hald, senere hotelbestyrer  (gæstgiver) i Skive. Se mere i linket.

Marie Madsen blev i 1894 gift med Kristian Jacobsen , hun var da tjenestepige i Højbjerg Kro. De ses som Købmand og Gæstgiver i Højbjerg Kro ved Ejnars dåb ved FT 1901 Elsborg, senere i Ulstrup og Hammershøj, se mere i linket.

Pesers bror Rasmus og to søstre var altså inden for kro/hotelfaget.

Peders søskende, ses også omtalt  i uddrag fra slægtsbog. 

Karen Andersen Bæk var ved FT 1901 hos datteren Marie Kirstine, der da var gift med en købmand i Hald, Ørslevkloster.  Hun døde på Elsborg Mark den 5.5. 1902, hun var da 76 år, aftægtskone og enke efter Gmd. Mads Pedersen, Elsborg.

Ved FT 1925 i Elsborg sogn var der med efternavnet Madsen foruden Peder Madsen med to hjemmeboende børn, hans søn Ejnar Madsen med familie, Peders bror Anders Madsen og dennes søn Martin Madsen med familie.
Flere af familien Madsen er begravet på Elsborg Kirkegård (søg Madsen). Gravmæler

Peder Madsens forældre, Marthas bedstefirældre, var Mads Pedersen, gaardmand i Elsborg, født 3. juni 1817, og Karen Andersdatter Bech, født 6. juli 1826.

Til Hovedoversigt


Peder Madsen f. 1852, hans farfar og farmor,  Mads' forældre, var Peder Madsen, født 1792 i Elsborg, gaardmand i Elsborg, og Kirstine Rasmusdatter, født 1788 i Veirum:

Peder og Kirstine  af Elsborg blev gift i Elsborg den 30.12. 1813.  Kirstine kom oprindeligt kom fra Vejrum, hendes forældre, fra Bro Mølle i Vejrum, var på det tidspunkt døde, der er nok derfor at brylluppet foregik i Elsborg, hvor hun da også boede ved brylluppet. Forlovere var Mads Koustrup, Peders far, og Christen Drejer, Elsborg (han stod ved FT 1834 som murermester i Elsborg).  - Peder og Kirstine fik deres første barn Ane Magrethe PedersDatter den 11.12. 1814.  - Se hvordan Peder og Kirstine muligvis mødte hinanden.  
Mads blev født den 3. juni 1817, i kirkebogen for Elsborg dette år ses han sammen med forældrene. 

Peder Madsen fik 3.6.1820 skøde fra sin far Mads Nielsen Koustrup: "Jeg underskrevne Mads Nielsen Koustrup af Elsborg skjøder og afhænder til min søn Peder Madsen, Elsborg ....Underskrevet: Som Kjøber Peder Madsen, som Sælger Mads Nielsen Koustrup". Peders mor Ane døde 26.6. samme år, og faderen Mads var da 72 år gl., han døde som aftægtsmand i 1824.
På matrikelkort Elsborg 1815-1863 ses navnene Mads (overstreget) og Peder Madsen Koustrup matrikel 18a. Han står altså her med faderens tilnavn Kousrtup, se forrige sektion.

Ved folketællingen i Elsborg i 1834 var den 17-årige Mads med sine forældre gårdmand Peder Madsen og Kirstine Rasmusdatter og 4 søskende:

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg sogn, Elsborg Bye, 17, FT-1834, B4471

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Madsen

44

Gift

Gaardmand

Kirstine Rasmusdatter

47

Gift

Hans Kone

Mads Pedersen

17

Ugift

deres Barn

Rasmus Pedersen

15

Ugift

deres Barn

Ane Pedersdatter

12

Ugift

deres Barn

Kirstine Marie Pedersdatter

9

Ugift

deres Barn

Bodild Marie Pedersdatter

6

Ugift

deres Barn

Peder Sørensen

28

Gift

Inderste og Dagleier

Maren Jensdatter

41

Gift

Hans Kone

Inger Marie Pedersdatter

4

Ugift

deres Barn

 Familien Peder og Kirstine optrådte også ved folketællinger i 1840 og 1845. Mads Pedersen boede stadig hjemme.

Ved folketællingen i 1850 boede Mads Pedersen som 33-årig på sin fødegård hos sine forældre Peder Madsen og Kirstine Rasmusdatter.
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elsborg Bye - en Gaard, 32, FT-1850, B4510

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Madsen

59

Gift

Gaardmand

Her i Sognet [Elsborg, Viborg Amt]

Kirstine Rasmusdatter

64

Gift

Hans Kone

Veirum Sogn, Viborg Amt

Mads Pedersen

33

Ugift

Deres Børn

Her i Sognet [Elsborg, Viborg Amt]

Ane Pedersdatter

27

Ugift

Deres Børn

Do [Elsborg, Viborg Amt]

Rasmine Rasmussen

6

Ugift

Pleiedatter*

Do [Elsborg, Viborg Amt] 1844

Søren Nielsen

16

Ugift

Tjenestedreng

Do [Elsborg, Viborg Amt]

* Anes datter, se nedenfor.

Mads blev gift den 17. okt. 1851 og overtog samtidigt gården, se ovenfor

Fra 1851 og ved Folketælling i 1855 og 1860 var Peder og Kirstine stadig i Elsborg, men som aftægtsfolk, de boede stadig på gården, nu hos sønnen gårdmand Mads Pedersen.
Peder var der også som aftægsmand i 1870, se ovenfor.

Ifølge Kirkebogen for Elsborg døde Peder Madsen som aftægtsmand i Elsborg den 21.7.1876 84 år gammel, og Kirstine Rasmusdatter samme sted den 2.7.1869, 81 år gammel. 

Peder og Kirstine havde vist ialt 6 børn, i følge Kirkebogen: Ane Magrethe født 1814, Mads 1817, Rasmus 1819, Ane 1822, Kirsten Marie 1825, Bodild Marie 1829
Ved Mads 1817 var faddere bl.a. moderens svigerinde og bror, Ellen (Elle) Rasmusdatter og Villads Rasmussen, og moderens søster Ane Kirstine Rasmusdatter fra Vejrumholt, samt Friderich Møllers Sigrid og Peder Madsen, begge i Højbjerg Mølle. Denne Peder Madsen var Peders ældre halvbror, f. 1783, denne fik selv en søn samme år, 1817, hvor Peder den yngre var fadder.- Ved øvrige børns  dåb medvirkede som faddere bl.a.: Kirstines søskende eller deres ægtefæller:  Ane Rasmusdatter fra Vejrum, Villads Rasmussen fra Mammen, Johannes Rasmussen fra Thisted (Tapdrup sogn), tjenestekarl Jens Rasmussen, Thisted, - Peders ældre halvbror Peder Madsen  eller hans kone (Højbjerg), Peders morbror Hans Pedersen, Elsborg, dennes søn, Peders fætter, Niels Hansen, Peders farbror Niels Nielsen Rask, Kjellerup, Peders fætter Niels (Pedersen) Rask, Elsborg, søn af hans moster Ane Nielsdatter Rask. Peders 12 år yngre bror Anders Madsen boende i Elsborg ses ikke som fadder, det gjorde han derimod ved Peders søn Mads Pedersens børn. Peders søster Kirsten Madsdatter f. 1802 bar Ane 1822. Peders øvrige søskende boede ikke i sognet og ses ikke som faddere.
Ane Magrethe var nok opkaldt efter sin mormor, Mads efter farfar, Rasmus efter morfar, Ane efter farmor.  Bodild Marie havde en
faster af samme navn, f. 1796.

Mads overtog fødegården, som vist ovenfor.  (Mads Pedersen havde en jævnaldrende halvfætter af samme nzvn i Højbjerg).

Ane Magrethe Pedersdatter, f. 1814, var hjemme ved FT 1840, hun blev gift den 30.3.1843 i Elsborg med husmand og daglejer Poul Pedersen*. De kom til Grønbæk sogn juni 1843, han kom fra Ulstrup, Sønder Vinge sogn, hun fra Elsborg. Den 7.7. samme år, 1843, fik de sønnen Peder Poulsen i Ans, Grønbæk sogn . I 1845 fik de Anne-Kirstine samme sted. Der var ikke flere børn der ved FT 1850, hvor Poul stod som husmand og daglejer. De ses ikke i Grønbæk kirkebog eller ved FT 1855, 1860 og 1870, men de stod som husfæstere på Ans mark, Grønbæk sogn, da deres børn blev konfirmeret i 1858 og 1860, børnene boede da som tjenestefolk i Elsborg hos husbond, gmd og morbror Mads Pedersen. Ved FT 1880 var begge børn gift og havde selv børn og boede i Ungstrup, Thorning sogn.
*Poul Pedersen født ca. 1803 i Sevel, Ringk. amt, var ved FT 1834 daglejer der. Han forlod Sevel sogn i 1835, måske rejste han til Grønbæk sogn, Viborg amt. Han opholdt sig som tjenestekarl i bl.a. Vellev 1839-41 hvor han var på Østergaard Hovedgaard, Sahl 1841-42, og i Ulstrup, Sønder Vinge sogn 1842-43, inden han kom til Grønbæk i 1843.

Rasmus Pedersen var ved FT 1840 tjenestekarl hos Niels Aagaard, men døde 28.6.1841, kvalt i en mergelgrav, 22 år gammel.

Ane Pedersdatter, 1822-1898, boede ved FT1850 som ugift datter hjemme, sammen med sin datter Rasmine, se ovenfor. De var der også ved FT 1845. Rasmine Rasmussen, født 1844 havde far Rasmus Albertsen, smed på Palstrup. I 1845 var han 23-årig dragon i Randers, født i Hinge. Han døde af brysttæring i Hinge den 4.12.1846, 24 år gammel..  
Ane blev 11.3.
1851 gift med ungkarl Jens Jensen af Sjørslev, 1822-1886.  Forlover var, foruden brudens far, Søren Kirkegaard fra Sjørslev, det kan være gommens stedfar fra 1824, ellers benævnt Søren Andersen*, og det kan være derfra Jens har annekteret Kirkegaard-navnet. Jens Jensen var tjenestekarl i Sjørslev sogn ved FT 1850. Godt en måned efter brylluppet, den 18.4.1851, fik indsidder Jens Jensen og Ane Pedersdatter datteren Ane Jensen (opkaldt efter farmor) i Elsborg. - 9.9.samme år ankom Jens Jensen (Kirkegaard) af Sjørslev og Ane Pedersdatter af Elsborg til Brandstrup, Vindum sogn, som husejer på en parcel købt af John Andersen* - 27.9.1853 fik husmand Jens Jensen Kirkegaard f. 1822 og Ane Pedersdatter en søn Jens Peter Jensen (1905 tilladelse til at føre navnet Jens Peter Kirkegaard) i Brandstrup.- Ved FT 1855 boede Jens Jensen Kirkegaard f. 1822 og Ane Pedersdatter i hus i Brandstrup med børnene Rasmine (Anes datter), Ane og Jens. - De var der ved FT 1860 med de to yngste børn.  De var der også ved FT 1870 Brandstrup, men ved FT 1880 boede Jens Jensen f. 1822 og Ane Pedersen sammen med den 26-årige søn Jens Peter Jensen f. 1853, i Rødkjær (Rødkærsbro), Vindum sogn. Hmd. Jens Jensen Kirkegaard døde i Rødkærsbro i 1886,  Ane Pedersdatter døde 1898 i Rødkærsbro, Vindum sogn.
Sønnen Jens Peter Jensen Kirkegaard, 1853-1932, og Andersine Cathrine Møller, 1860-1941, blev gift i Højbjerg i 1882, hvor Jens var husmand, de boede senere i Rødkærsbro, hvor de i 1886 havde overtaget hans forældres ejendom *(Ifølge Realregister Vindum, Brandstrup, 1860.. fik Jens Jensen skøde til Brandstrup matr. 12b i 1852, i 1886 skøde til sønnen Jens Peder Jensen, og i 1915 skøde til dennes søn Peter Jensen Kirkegaard),
Se nærmere i linket
Se slægtslinie

*Søren Andersen var ifølge FT 1845 født i Elsborg i 1798, han var søn af Anders Olesen, hans bror Jacob Andersen var forlover ved hans bryllup i 1824, hvor han kom fra Elsborg.. De førte dog ikke Kirkegaard-navnet, som ellers var almindelig i Elsborg, de var naboer til Søren, senere Jens, Kirkegaard. 
Søren Andersens kone Ane Christensen blev gift 1813 med sin første mand,
Jens Jensens far, Jens Pedersen, Sjørslev, han døde 2.7.1824, 38 år gl., de ses heller ikke med navnet Kirkegaard. Søren Andersen fik ikke børn med Ane Christensen f. 1787, gift 23.10.1824, men efter hendes død i 1841 blev han gift med den 21 år yngre Kirsten Pedersdatter, med hvem han fik børn, Anders Sørensen 1843, Peder f. og død 1844, Peder 1846, Anders 1849, Anders igen 1853. Søren Andersen, gårdmand i Sjørslev, døde i 1858, 72 år gl..

Kirsten Marie Pedersdatter var ved FT 1845 tjenestepige i Elsborg. Hun blev gift i 1846 med husmand Niels Sørensen Astrup, 40 år, Faarup, Vindum sogn.  De fik 5 børn i Faarup 1847-1857. Ved FT 1860 boede familien i Sjørslev, hvor Niels Sørensen var husmand.  I 1866 blev Kirsten Marie, 41, enke, gift med ungkarl Niels Andersen, 25, begge var af Vandet. De fik barn i 1868 og 1870. Ved FT 1880 var Kirsten Marie, 54 år, og tørvearbejder Niels Andersen, 38, i Østervandet, Sjørslev sogn, med deres 2 fællesbørn.

Bodild Marie Pedersdatter, 1828-1870, var tjenestepige hos Niels Døssing ved FT Elsborg 1850, hun blev i 1851 gift med gård- og enkemand Christen Sørensen Vestergaard i Elsborg. De var der FT 1860, hvor han var 57, hun 31 år gammel, med 8 børn, hvoraf de 4 yngsgte, 2-8 år gamle, måtte være fællesbørn.  Christen Sørensen Vestergaard døde 17.6.1867, 64 år, og 19.11.1867 blev  Bodil Marie gift med Jens Christiansen (Østergaard), f. 1833 i Elsborg. De var der FT 1870 med fællesbarn Christen Christiansen, født 1868.. Bodil Marie, 41 år, døde af barselsfeber den 26.4.1870 efter at have født en søn Mads Christiansen den 15.4., han døde den 19.5. Ved 1880 var Jens Christiansen Østergaard, 47, enkemand og var på gården sammen med den nu 11-årige Christen Christiansen. Ved FT 1890 var Jens Christensen Østergaard 57-årig gårdmand, nu gift med Ane Kirstine Jensen, 47.  Fra FT 1901 var Jens og Bodil Maries søn, her som Kristen Østergaard født 1868, på gården Stensbjerggaard, matr. 6a, med kone og børn. Kristen Østergaard var således fætter til Peder Madsen født 1852.   Kristen var stadig på matr. 6a ved FT 1921, hans yngste barn var født i 1916. Kristen, gift to gange, fik mange børn, heriblandt 15.12.1911 en søn Jens Østergaard, som senere fortsatte gården. Jens og Martha var altså næstsøskendebarn..  2017 er der stadig en Østergaard på gården.
Ifølge realregister Elsborg 1842.. (14) matr. 6a adkomster: vielsesattest for Christen SørensenVestergaard i 1853, adkomst for Bodil Marie Pedersen 1868, samme år vielseattest som adkomst for Jens Christiansen Østergaard. Skøde til Chriisten Christiansen Øsergaaaard1893.
Stensbjerggaard, matr. 6a, er nuværende Svingelvej 12, Elsborg, 8840 Rødkærsbro, ligger lige syd for den tidligere skole.

Bodil Pedersdatter 1780-1843 i Elsborg var Mads Koustrups søsterdatter (niece), hans sønnedatter var nævnte Bodil Marie Pedersdatter 1828-1870.  Deres respektive mormor og oldemor hed Bodil Madsdatter.

 

Ved folketællingen i Elsborg i 1880 var der af de 6 børn kun Mads tilbage i Elsborg sogn (han døde samme år), 2 var døde og 3 boede i nærliggnede sogne, som vist ovenfor. Mads og Bodil boede på gårde, henh. Srenagergaard og Stensbjerggaard.

Mads Pedersens forældre, var Peder Madsen, født 25.8.1792 i Elsborg, gaardmand i Elsborg, og Kirstine Rasmusdatter, født 1788 i Veirum.

Til Hovedoversigt


Peder Madsen f. 1852, oldeforældre og aner på farfars Peder Madsens side var Mads Nielsen Koustrup, gaardbeboer og selvejerbonde i Elsborg, født 1748 i Demstrup, og Ane Pedersdatter, født 1770 i Elsborg.

Peder Madsen er ud fra folketællingerne fra 1834 ovenfor født i Elsborg omkring 1790-91, kirkebogen for Elsborg siger 25. aug. 1792,
forældre Mads Koustrup og Ane Pedersdatter. Han blev konfirmeret i Højbjerg Kirke i 1810, 17 år gammel.

Mads Nielsen (Koustrup) blev født i Demstrup, Sjørslev sogn i 1748, fader Niels Pedersen Rask. Familien flyttede til Elsborg ca.1753, se nedenfor, og Niels Pedersen Rask døde ifølge Kirkebogen i Elsborg i 1771.

Mads Nielsen, 27 år, blev gift 1. gang i Elsborg i 1774 med Anne Jensdatter, ellers står hans kone med fornavnet Maren, både ved folketælling 1787 og i kirkebog fra 1783 ved hendes børns dåb (tidligere stod kun faderens navn), samt ved hendes begravelse. Med Maren f. 1754 havde Mads flere børn, se under tabellen, bl.a. også en Peder; ved disse børns dåb står Mads i kirkebogen som Nielsen eller oftere som Koustrup. Han stod som Mads Koustrup allerede ved det første barn Christianes dåb i 1775.

Mads Nielsen Koustrup var også i Elsborg i 1787, men med sin første kone:
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 4, FT-
1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Mads Nielsen Koustrup

40

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaard Beboer

Født 1747 Peders oldefar

Maren Jensdatter

34

Gift

Hands Hustrue

Mads' første kone

Født 1753 1754?

Niels Madsen

10

Ugift

Søn

opkaldt efter farfar

Født 1777, konf. 1792

Jens Madsen

8

Ugift

Søn

opkaldt efter morfar

Født 1779, død 1791

Peder Madsen

5

Ugift

Søn

opkaldt efter farfars far?

Født 1782, konf. 1800

Chresten Madsen

2

Ugift

Søn

Født 1785, konf. 1803

Jens Madsen Koustrup

70

Gift

Mad Fader

Aftægt Mand hos forrige

Født 1717

Maren Wistisdatter

42

Gift

Hands Hustrue

Aftægt Kone hos forrige

Født 1745


Ifølge Kirkebogen for Elsborg var Mads' børn af 1. ægteskab, Peders, født 1792, halvsøskende:
Christiane født 1775, båret af Johanne Nielsdatter, Elsborg, fadder Peder (Nielsen) Rask, Elsborg, de var Mads' søskende. Christiane død samme år,
Niels født 1776, båret af Anne Nielsdatter, Elsborg, Mads' søster, nok opkaldt efter sin farfar, død samme år,
Niels 1777, Marens (halv)søster Dorthe Jensdatter fra Rosgaard, Finderup sogn, bar barnet. Konfirmeret 1793.
Jens
født 1780, nok opkaldt efter sin morfar, båret af Mads Ladefogeds kone til Vedhoved, Mønsted sogn, alias Mads Jensen. Marens bror. Jens døde 1791.
Peder og Christian Madsen døbt sammen i 1783. Da tvillingen Christian født 1783 ikke var der ved FT 1787, var han muligvis død, men det ses ikke i kirkebogen  Peder opkaldt efter farfars far. Lokale faddere.
Chresten 1785, båret til dåben af Peder Sands kone Ane Nielsdatter, Mads' søster, Lokale faddere
Ole 1790.
Faddere var som vist i flere tilfælde forældrenes søskende.
Kun
Peder og Ole ses i Elsborg ved FT 1801, se nedenfor. Christen Madsen, 16 år, var nok tjenestekarl på Kiersgaard, Højbjerg Sogn. En Niels Madsen var avlskarl i Sjørslev Sogn, 22 år gl..

------------------------------------------------------

Koustrup et nok et tilnavn, Mads Nielsen har annekteret, hans far og flere af hans søskende brugte tilnavnet Rask. Ved FT 1787 stod der en 70-årig Jens Madsen Koustrup som aftægtsmand på gården, det var Mads' daværende svigerfar, som han nok havde overtaget Koustrup-navnet fra.

Jens Madsen Koustrup havde her en yngre kone, men han havde nok været gift 4 gange:

1.Ukendt. - Jens Koustrus søn Mads Jensen, se følgende, havde tilsyneladende en (halv)søster Dorthe Jensdatter, hun var ved FT 1787 som 48-årig gift med Peder Madsen på Rosgaard, Mønsted sogn. (Kort 2. Rosgaard, Holstebrovej 195, 8800 Viborg)  Dorthe blev gift 1769 som Jens Madsens datter af Koustrup.  Dorthe Jensdatters datter Inger f. 1779 boede ved FT 1787 hos Mads Jensen som søsterens datter. Mads og Dorthe var altså søskende, og Dorthe var Jens Madsen Koustrups datter. Denne Dorthe ville da være født ca. 1739, altså før Jens Madsen blev gift med kone nr. 2, se næste.  
(Jens Smed i Mønsted fik i 1739 en datter Dorthe Jensdatter, mor Dorthe Jensdatter, måske døde moderen i barselsseng, og datteren blev opkaldt efter hende).


2. hustru Inger Christensdatter, Maren Jensdatters mor. var blevet trolovet med Jens Madsen i ? Huus i Mønsted 11.4.1742 (166, 365). Samme år den 1.7.1742 blev deres søn Mads Jensen i Mønsted døbt (lokale faddere)   Christian Jensen blev født i 1750 i Harrestrup, Kirkebog Mønsted. Jens Madsen i Harrestrup fik ifølge kirkebogen for Daugbjerg en datter Maren i 1754 (10) men moderen står her som Inger Andersdatter. Lokale faddere. (En Inger Andersdatter gift med Søren Tougaard fik børn i sognet i samme periode). (Se kort. 4. Harrestruplund, Kalkværksvej 7, 7850 Stoholm J., ligger i ca.samme afstand fra Mønsted og Daugbjerg).  Se mere om Harrestrup.
Jens Koustrups søn Mads Jensen f. 1742, var ved FT 1787 i Finderup sogn 48-årig gårdbeboer i Vedhoved, han var ifølge Kirkebogen for Finderup i 1779 som Mads Jensen Koustrup blevet gift med enken af Wedhoved Mette Mads Datter, hun var 49 år ved FT 1787 og havde børn af det tidligere ægteskab. (Kort 1.Vedhoved, Hvidevej 48, 27, 7470 Karup J.)

Maren, Mads og Dorthe, Jens Madsen Koustups børn, var faddere/bar barnet for hinandens børn, Jens Madsen fra Elsborg var også fadder for Dorthes børn 1771-1779. Mads og  Dorthe var som nævnt på henh. Vedhoved og Rosgaard
Der er og var en Kou/vstrupgaard kort 3, lidt SV for Mønsted by, nuværende adresse Holstebrovej 215, 8800 Viborg, det kan være herfra tilnavnet Koustrup stammer.  Jens Madsen ses på Koustrup i 1764-1769. (Jacob Thomasen/Kosustrup nok døde der 1766).   Se mere om Koustrup.
Der er kun godt 2 km mellelm Harrestruplund og Koustrupgaard,
Jens Madsen må være flyttet fra det ene til det andet sted mellem 1754 og 1764.
Se
ejerlav 

Jens Madsen må væe flyttet fra Koustrup til Elsborg ca. 1769. Jens Madsen ses som nævnt i Koustrup ved datters bryllup i 1769. Morten Andersen/Koustrup, f. ca. 1740, ses i Koustrup 1769, efter hans død i 1782 blev enken gift med Christen Nielsen, der ses ved FT 1787.   Jens Madsen nævnes i Elsborg som fadder i 1771, hustru Inger Christensdatter døde i Elsborg i 1775, 71 år gammel, f. ca. 1704. Da Mads Nielsen allerede året efter sit bryllup i 1775 er benævnt Koustrup, er det sandsynligt at svigerfaderen Jens Koustrup, her ca. 58 år, allerede var etableret i Elsborg, og at datteren Maren og svigersønnen Mads har boet på/overtaget gården. Så Mads har formentlig giftet sig til en gård (Stenagergaard?). Mads som nævnt gift 1774, hans far var Niels Pedersen Rask, født ca. 1719 i Demstrup, Sjørslev. Flyttede til Elsborg ca. 1753. - Niels Pedersen Rask døde i Elsborg 1771, 52 år gl., hans datter  Anne  Nieksdatter Rask gift 1772 med Peder Nielsen Samd, de overtog nok hans gård Elsborg Møllegaard.

 

En Oluf/Ole Nielsen/Kirkegaard 1712-1768, gift 1741 med Anne Marie Nielsdatter Franck 1709-1774, døde i Elsborg i 1768. Enken blev næppe gift igen, og ingen børn efterfulgte ham. Det kan være hans gård, Jens Madsen Koustrup overtog?3. Jens Koustrup blev som enkemand fra Elsborg gift 3. gang i Svostrup i 1776 med Anne Nielsdatter, enke efter Søren Skrædder i Nebel.

4. I 1781 (Finderup 36) blev han som enkemand i Elsborg gift 4. gang, i Finderup med Maren Wistis Datter, tjenestepige i Vedhoved, forlovere Christen Wistesen (60 år ved FT 1787 i Daugbjerg sogn) og Peder Madsen i Rosgaard, Jens¨svigersøn. Maren var hans 28 år yngre kone ved FT 1787 ovenfor. Jens' søn Mads boede fra 1779 i Vedhoved,
Finderup, Mønsted og Daugbjerg er nabosogne.
Jens Koustrups (sidste) kone bar Mads Nielsen Koustrups børn Peder i 1783 og Jens 1800.

Husmand
Jens Koustrup døde i 1799 82 år gl., f. ca. 1717, hans kone Maren Wistisdatter blev gift igen, med Jens Powelsen i Astrup, Hinge.--
Ved FT i 1787 i Sjørslev var der i Øster Vandet en 50-årig Thomas Jacobsen Koustrup med 22-årig datter Maren, det kan være hende, der under navnet Maren Koustrup fra Wandet bar
Ole ved hans dåb i 1790. Så de var nok slægtninge.

(Ovennævnte oplysninger delvis fra Thorbjørn Bertelsen).
Ingen af Mads Nielsen Koustrups børn ser ud til at have videreført
navnet Koustrup, dog ses på matrikelkort Elsborg 1815-1863 navnet Peder Madsen Koustrup, Mads' søn. - Koustrup navnet var tilføjet ved barnebarnet Mads Pedersens død i Højbjerg i 1870. - Mads Nielsen Koustrups oldebarn Anders Madsen f. 1857 i Elsborg havde en søn Martin Madsen, der i 1917 fik en søn døbt Frants Holm Koustrup Madsen, der ses med samme navn ved sin konfirmation i 1931, kaldenavnet var dog nok Holm Madsen (han ville være Mads Nielsen Koustrups 2x tipoldebarn). Frants Holm K. Madsen ses sammen med forældre og søskende ved FT 1940 i Elsborg, han opholdt sig da som tømrersvend i Raaby, Randers Amt. Her blev Frants Holm Koustrup Madsen i 1944 gift med Anna Dahl Sørensen, han var da tømrersvend i Randers.

...................................................................................

Ifølge kirkebogen for Elsborg blev Mads' første hustru Maren Jensdatter begravet 16.10.1791 (17. søndag efter Trinitatis), kun 39 år gammel (født 1751). Ved skiftet 8.11.1791, nr. 37, blev børnenes morfar, Jens Madsen, udlagt som formynder.

Allerede den 22.11.1791 blev Mads trolovet med og den 20.12.1791 gift 2. gang med den noget yngre Ane Pedersdatter. Forlovere var Peder Østergaard, Elsborg, der kunne være den samme som Peder Nielsen, brudens far, og Anders Hansen, der var/blev halvgaardsbeboer i Elsborg, Mads' far var død 1771. Ane kom fra den nærliggende Skovgaard, se næste sektion. Den 25.aug. 1792 er den yngste Peders fødsel og dåb omtalt i kirkebogen, og han er nævnt som søn af Mads Koustrup og Ane Pedersdatter. Så Ane Pedersdatter må være Peder (den yngres) mor ligesom hun var for de børn, der var endnu yngre. Derimod er ved Mads's søn Oles dåb i 1790 Maren Jensdatter opført som mor, se også skiftet ovenfor.

Peder, født 1792, ses sammen med forældrene Mads Koustrup og Ane Pedersdatter ved FT 1801. Han havde som vist ovenfor en ældre halvbror af samme navn.

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 20, FT-1801, B4068    Stenagergaard

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Mads Koustrup

53

Gift

Hosbonde

Selwejer Bonde Gaardbeboer

1748, Peders oldefar

Ane Pedersdatter

30

Gift

Hans Kone

1771, Peders oldemor

Peder Madsen

17

Ugift

Hans Sønner

1784

Ole - -

11

-

Hans Sønner

1790

Peder - -

8

-

Hans Sønner

Skal være Deres Børn herfra

1792, Peders farfar

Bodil Marie

5

-

Deres Børn

1796, konfir. 1812, 16 år

Niels Madsen

3

-

Deres Børn

1798, konfir. 1815

Jens - -

1

-

Deres Børn

1800, konfir. 1818, død 1822

26.5.1802 fik de datteren Kirsten (konfir. 1817), i 1804 fik de Anders (konfir. 1819), i 1806 Ane Johanne (konfir. 1821), i 1809 fik de en dødfødt pige.


Peder, født 1792, nok opkaldt efter sin morfar, hans helsøskende var: Maren 1794 død 7 uger gl., nok opkaldt efter Mads' 1.kone, - Bodil Marie 1796, nok opkaldt efter farmor, - Niels 1798, - Jens 1800, død 1822, - Kirsten 1802, Anders 1804,  Ane Johanne 1806. -NB. Der var også en søn Niels af det første ægteskab, se ovenfor, ligesom der var en Peder af begge ægteskaber.
Anes bror Hans Pedersen eller dennes kone var faddere eller bar ved flere af Anes og Mads' børns dåb. - Jens Koustrups kone bar Peder i 1783 og Jens 1800. - Peder i 1792 blev frembåret af Johanne Nielsdatter fra Hørup, hun boede der med familie og var der ved FT 1787, og i 1801 som 47 årig, hvilket passer med Mads' søster. Ligeså passer det med Mads' bror Niels Rask fra Kjellerup, alias Niels Nielsen 43 år ved FT 1801, som fadder ved sønnen Niels dåb i 1798. Her var blandt fadderne også en søn af Jens Fogh, som købte Bjerringgaard i 1795.

Mads Koustrups børn så ikke ud til at være i Elsborg sogn ved folketællingen i 1834 - udover Peder født 1792, som overtog gården 1820, og hans

12 år yngre bror Anders Madsen 1804-1883. Han var fra FT 1834 Elsborg ugift inderste og skrædder eller daglejer, ved FT 1850 var han husmand, gift i Elsborg i 1848 som 40-årig med den 17 år yngre Else Marie Hansdatter, af  Elsborg, f. 1821 i Sjørslev sogn. Anders' bror Peder Madsen , samt Jacob Kirkegaard, Elsborg, var forlovere. Ifølge realregister Elsborg 1842.. 52 fik Anders Madsen skøde til Elsborg  matr.. 12b i 1849. Der var en matrikel i det nordligste ejerlav, nu  er 12b Møllegårdsvej 7. Det var en lille matrikel Hartkorn 0.3.3.2.
Else Marie Hansdatter, 17, havde tilgang fra Sjørslev til Elsborg som pige på Elsborggaard i 1839. Hun fulgte med familien der til Levring 5.4.1840, hvor de ses med  afgang i Elsborg og tilgang i Levring. Allerede 16.10 1840 returnerede hun til Elsborggaard.  Else Marie Hansdatter, Pige og indsidder i Elsborg, fik søn Peter Andersen i 1844, udlagt barnefader Anders Madsen, ingen faddere fra faderens familie. Peter døde 1866, 22 år gl., som husmand Anders Madsens søn. -
Efter giftermålet blev Mads født 1849, fadder Peder Madsens datter og hans søn ungkarl Mads Pedersen, Mads døde 1870 af tæring, 21 år gl., som husmand Anders Madsens søn, - Niels 1854, fadder Mads Pedersen, Niels døde af tæring i 1864, 10 år gl., - Ane Kathrine Andersen blev født 1857 og døde 1871, 14 år gl. . - Hans Christian Andersen 1859 (Mads Pedersen og Peder Madsen faddere), han døde 2.8.1883, 24 år gl., som afdød Anders Madsen søn, og - Jens Andersen 1862 (Mads Pedersen fadder), død 11.3.1883, 21 år gl., som husmand Anders Madsens søn. Mads Pedersen var altså fadder for flere af sin kun 13 år ældre farbror Anders Madsens børn, ligseom Anders var fadder for nogle af Mads Pedersen børns børn, f.eks, for børn af Peder Madsen f. 1852, i 1880, 1882.  Mads' søn Anders Madsen født 1857. Der var altså en overgang (1857-1883) 2 Anders Madsen i Elsborg.
Ved FT 1880 Elsborg boede Anders Madsen f. 1804 og Else Marie i hus, de 2 yngste sønner var da hjemme. Men sønnen Jens Andersen f. 1862 døde som nævnt 11.3.1883,
21 år gl., husmand Anders Madsen døde i Elsborg 2.5 samme år, 79 år gl., og den 2.8.,stadig 1883, døde som nævnt den sidste søn Hans Kristian Andersen f.1859, 24 år gl..  Anders Madsen og 2 sønner døde altså i 1883 inden for ca. 5 måneder.
Alle Anders Madsens børn døde altså som børn/unge, to 10 og 14 år gl., de fire 21-24 år gl.. Anders Madsen f. 1804 fik altså ingen efterkommere, modsat broderen Peder Madsen f. 1792, der fik mange efterkommere.
Ifølge realregistret solgte Anders Madsems enke Else Marie Hansen (Madsen), f. 1821 i Sjørsl
ev sogn, i 1886 stedet til Christen Anderrsen.   Kristen Andersen, f. 1855 i Demstrup, ses som  husmand på matr. 12b ved FT 1901
. Else Marie boede ved FT
1901 på matr. 12b som slægtning (som ugift, men hun var enke) hos ovennævnte Kristen Andersen. Han havde bl.a. en søn Anders Madsen Andersen, f. 1886, Anders Madsens enke var fadder, og en datter Else Marie Andersen f. 1896. Det vides ikke, hvordan Else Marie Hansdatter og Christen Andersen var i slægt med hinanden, de var begge født i Sjørslev sogn.
Else Marie døde 1902, 80 år gl., aftægtskone på Elsborg Mark, enke efter husmand Anders Madsen.
Kristen Andersens søn Peder Andersen f. 1892 fik skøde til 12b i 1917.
Ved FT 1940 var Søren Peter Kristian Sørensen f. 1890 på matr. 12b (1, 143, 144).


Peders' helsøster Ane Johanne Madsdatter f. 1806 blev i 1826 gift i Elsborg med ungkarl Laurits Christensen, 23 år, fra Hjorthede, Peder var forlover (faderen Mads døde 1824).  
Ved FT 1834 og senere stod der Laurs Christensen, husmand, i
Hjorthede, og Johanne, de fik 6 børn, bl.a. Ane 1830 og Mads Laursen 1836 (lokale faddere), et døde som barn. De var der stadig ved FT 1870, hvor Laurs var daglejer, 71 år. Ved FT 1880 var de aftægtsfolk boende hos sønnen husmand Niels Laursen f. 1839. -
Ane Johanne Madsdatter døde i Hjorthede i 1883, 77 år, som husaftægstmand Laurs Christensen Koues hustru. Laurs Christensen (Koue) døde 1887, 88 år gl.. Sønnen Niels og hans børn førte også navnet Koue.


Halvbroderen Peder Madsen f. 1783 blev gift i 1814 med Birgitte Sophie Chreutsberg 27 år, enke efter broforpagteren på Højbjerg Mølle, Elsborg sogn. Peders far Mads Nielsen var forlover. De fik 6.6. 1815 sønnen Mads Pedersen, og i 1817 Niels Christian , hvor Peder Madsen stod som broforpagter, og hvor hans far Mads Koustrup og hans yngre bror Peder Madsen var faddere,. I 1820 (søn Jens Christian, faddere Mads Koustrup, Hans Pedersen, Niels Rask af Elsborg) var Peder Madsen husindsidder i Elsborg, det samme i 1824 (f. Marie Elisabeth, faddere Peder Madsens kone, Niels Hansen, Niels Rask af Elsborg), og i 1827 (f. Kirstine Vilhelmine). Fadderne var i flere tilfælde sammenfaldende med faddere ved den yngre halvbror Peders børns dåb.
Fra FT 1834 var de i
Højbjerg sogn, hvor Peder var daglejer, ved FT 1840 var de indsiddere hos Hartvig Nielsen, og fra FT 1845 var Peder tjenestekarl på gårde, mens hustruen ernærede sig ved uldspinderi. Ved FT 1860 i Højbjerg var Peder Madsen, 81, f. i Elsborg, inderste og almisselem, i hus sammen med en anden familie, og sammen med hustruen Sophie, 79. Peder Madsen døde som fattiglem i 1865, 82 år gl., født i Elsborg.  
Kun Peders
søn Mads Pedersen, f. 6.6.1815, ses senere i Højbjerg sogn, han kom til Højbjerg sogn 1.11.1847 som pramfører fra Randers, sammen med hustruen Ane Marie Pedersen (hun var født 1810 i Løgumkloster). De ses ved FT 1850 i Højbjerg, 36 og 40 år gamle, han var kaagfører (kaag=fladbundet båd), uden børn. (Han var halvfætter til den samtidige Mads Pedersen f. 3.6.1817 i Elsborg og boende i Elsborg).
Mads, kaagfører, og Marie var der også i hus, ved FT 1855 Højbjerg, og FT 1860, her som kaagmand og høker, uden egne børn. Mads Pedersen,
55, døde som husmand og høker i Højbjerg i 1870. Han ses med tilnavnet Koustrup (efter farfaderen).
 

Halvbroderen Ole Madsen f. 1790, var ved FT 1845 57 år, Gift, Eier af huset, lever af sin jordlod, født Elsborg sogn, i Sønder Vinge sogn, Rønge bye, Et huus, med hustru Mariane Madsdatter og flere børn, bl.a. en søn Mads Olesen født 1830 (lokale faddere). Ved FT 1850 var han enkemand og boede hos en datter og svigersøn, han døde 1861, 72 år gl..

Peders (1792) øvrige søskendes skæbne kendes ikke, de ses heller ikke som faddere til Peders børn.
 

Mads Nielsen Koustrup købte i 1795 gården til selveje som matrikel 18, Stenagergaard, pris 800 rigsdaler, heraf 200 kontant, hartkorn 4-6-0-0. Gården hørte da under herregården Palstrup, men havde tidligere hørt under Aunsbjerg.  Matrikel 18c blev oprettet i 1881 ved deling af gården.  (Kilde: Paul Bjerrum Pedersen: Da Elsborgs bønder blev selvejere. Fra Bjerringbro kommune: meddelelser fra lokalhistorisk arkiv 1984, s. 9-24.). På matrikelkort Elsborg 1815-1863 ses navnene Mads (overstreget) og Peder Madsen Koustrup på matrikel 18a.
Se nærmere om gården.

Mads Nielsen Koustrup døde ifølge Kirkebogen for Elsborg den 1.12.1824 som aftægtsmand 74 år gammel (født 1748 skulle han være 76 år gammel), og Ane Pedersdatter 50 år gammel den 26. juni  1820.
Peder Madsen fik i 1820 skøde fra sin far Mads Nielsen Koustrup.

Peder Madsen f. 1852, hans oldeforældre på farfars Peder Madsens side var Mads Nielsen Koustrup, gaardbeboer og selvejerbonde i Elsborg, født 1748 i Demstrup, og Ane Pedersdatter, født 1770 i Elsborg.

Til Hovedoversigt


Peder Madsen f. 1852, hans tipoldeforældre, Ane Pedersdatters forældre, var Peder Nielsen, Sognefoged, Bonde og Gaardbeboer i Elsborg, født ca. 1726, og Kirsten Hansdatter, f. ca. 1735. De boede nok på Skovgaard.

Ane Pedersdatter var ifølge det ovennævnt født i ca. 1771, ifølge kirkebogen i 1770, hun boede i 1787 hjemme hos sin far Peder Nielsen, ifølge folketælling i 1787:
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 5, FT-1787, B4055           Original

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen

61

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaardbeboer

født 1726

Kirsten Hansdatter

52

Gift

Hands Hustrue

1ste gang gift**

født 1735

Hans Pedersen

25

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab**

født 1762 (*1763)

Ane Pedersdatter

15

Ugift

Datter

af 1ste ægteskab**

født 1772 (*1770)

Willum Nielsen

26

Ugift

Tieneste KarlSøren Andersen

56

Gift

Mad Fader

Inderste og Træsko Mand

født ca.1731

Ane Olufsdatter

36

Gift

Hans Hustrue


født ca. 1751

* ifølge Kirkebogen
Der er uklarhed om Peder Nielsens hustrus fornavn, ifølge Kirkebogen blev Peder Nielsen gift i Elsborg i nov. 1757 med Anne Hansdatter. Men ved FT 1787 og 1801 og ved sin død stod hun som Kirsten Hansdatter. Ved børnenes dåb er kun faderens navn nævnt. **Der er ikke noget, der tyder på, at Peder Nielsen havde flere ægteskaber.

Deres børn: Deres søn Niels blev døbt i pinsen 1759, men Peder Nielsens søn Niels døde i 1779. Da første søn normalt blev opkaldt efter farfaderen, hed denne nok Niels Pedersen. - De fik et dødfødt barn i 1761,
Hans blev født i 1763, - tvillinger Søren og Anders i 1765, de døde henholdsvis ca. 6  (1771) og 1 år gamle. - Der var en dødfødt søn i 1768,
og Ane, født 1770. Afdøde Niels var nok opkaldt efter sin farfar, Hans efter sin morfar. -- Faddere/gudmødres navne mangler i flere tilfælde (der ses navne som Søren Kirkegaard, Niels Jensens søster og hustru og Anders Mosgaards kone, mændene var nok gaardbeboere i Elsborg (på Ilsøgaard, Bakkegaarden og Mosegaarden?) ligesom Peder Nielsen (på Skovgaard). Niels Jensen døde i Elsborg i 1788, 69 år gl., efterfulgtes af sin søn Jens Nielsen).
Hans og Ane, de eneste der overlevede som voksne, ses i tabellen ovenover.
 
Peder Nielsen døde i august 1796, 69 år (født ca 1727). Ved datteren Anes bryllup i 1791 var en forlover Peder Østergaard, det kunne være den samme som Peder Nielsen. Skovgaard, som de nok boede på, ligger i den østlige del af Elsborg.
Ved FT 1801 boede den 65-årige (født ca. 1736) enke Kirsten Hansdatter hos Hans Pedersen som dennes mor, se følgende tabel. - Kirsten Hansdatter døde i 1814 som Sognefoged Peder Nielsens enke, 79 år gammel (født i 1735).

Ane blev som ovenfor vist gift i 1791 med Mads Nielsen Koustrup.

Hans Pedersen, f. 1763, Ane Pedersdatters bror, gift i 1792, var i 1801 39-årig Sognefoged, Selweier, Gaardmand og Bonde i Elsborg, se tabel. Han havde i 1795 købt gården, matrikel 17, Skovgaard, nabogård til Bjerringgaard, hartkorn 4-6-0-0, til selveje for 900 rigsdaler. I sin funktion af sognefoged anmeldte han i 1823 6 af sognets gårdmænd for ulovligt brændevinsbrænderi (Kilde: Bjerrum). -- Hans Pedersen fik i 1802 sønnen Niels Hansen, han var ved FT 1834 ejer af gården, Hans Pedersen var da 72-årig aftægtsmand, han døde 21.2.1834, 72 år gammel. . Efter Niels Hansens død ca. 1843 overgik gården til enken Ane Andersdatter og dennes nye mand Søren Nielsen f. 1812, og derefter til deres søn Niels Sørensen, hvorpå i 1910 gik over på andre hænder.  Se oversigt

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 3, FT-
1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Hans Pedersen

39

Gift

Hosbonde

Sognefoged og Selweier og Gaardmand og Bonde

f. 1762, død 1834

Maren Nieldatter

36

Gift 1792*

Hans Kone


f. 1768 i Hørup, død 1810

Kirsten Hansdatter

8

Ugift

Deres Børn

opkaldt efter farmor

f. 1793

Ane - -

6

-

Deres Børn

opkaldt efter mormor

f. 1795

Else Marie - -

4

-

Deres BørnMette - -

3

-

Deres BørnNiels Pedersen

28

Ugift

TienestekarlKirsten Hansdatter

65

Enke

Mandens Moder


f. 1736

Søn Peder Hansen født 11.3.1801, opkaldt efter farfar, Niels Hansen 9.7.1802, opkaldt efter morfar, konfirmeret i 1818,  2.12.1804 Ane Margrethe, død 1807. Blandt gudmor/faddere ved dåbene var Mads Koustrup eller hans kone (naboer), Niels Aagaard, Madame Boesen i 1802, hun var muligvis nabo. samt Marens Nielsdatters søstre eller deres mænd.
*bruden står ved brylluppet som Maren Nielsdatter Aagaard. Forlovere var Mads Koustrup, som var Hans Pedersens søsters mand (fra 1791), og Anders Nielsen, Almtoft, Hørup sogn, som  var brudens svoger, gift i 1787 i Elsborg med hendes søster Dorthe f. 1766 i Hørup. Begge fædre var ganske vist stadig levende på tidspunktet.  ,Se videre i oversigt:

Både Peder Nielsen og sønnen Hans Pedersen var altså sognefogeder.

Ane Pedersdatters forældre (Peder f. 1852 tipoldeforældre) var Peder Nielsen, Sognefoged, Bonde og Gaardbeboer i Elsborg, født ca. 1726, og Kirsten Hansdatter, født ca. 1735. De boede nok på Skovgaard.

Ane Pedersdatter f. 1770, hendes far Peder Nielsen, f. 1726, gift 1757, som lige vist, må ikke forveksles med Peder Nielsen Sand, f. 1741, gift 1772, også bonde og gårdbeboer i Elsborg.  De bode nok på henh. Skovgaard og Møllegaard.   -  Se også Elsborg-Højbjerg-familier -
Der var også en
Peder Nielsen i Højbjerg, død 1787, 78 år gl., f. 1708, enkemand, indsider, nyder Almisse og Bætler ved FT 1787 Højbjerg,, han fik nogle af sine børn i samme periode som Peder Nielsen , Elsborg, gjorde, flere af disse børn døde som små.

Til Hovedoversigt


ANER for Peder Madsen, født 1792, og hans forældre Selvejer bonde Mads Nielsen Koustrup og Ane Pedersdatter. -  Peder Madsen blev født den 25. august 1792 i Elsborg, døde den 21. juli 1876 i Elsborg, i en alder af 83 år, og blev begravet den 27. juli 1876 i Elsborg . Oplysninger delvis fra http://home4.inet.tele.dk/whisky/slaegt/nielsen/a1.htm#i104

Peder Madsens (født 1852, Marthas far) oldeforældre

 Hans tipoldeforældre

Hans 2 x tip

Mads Nielsen Koustrup født i 1748 i Demstrup, Sjørslev sogn, død 01.12. 1824 i Elsborg. Selvejer bonde i Elsborg.

 

Se Mads ovenfor.

a)Niels Pedersen Rask, født ca. 1719 i Demstrup, Sjørslev. Flyttede til Elsborg ca. 1753. - Niels Pedersen Rask døde i Elsborg 1771, 52 år gl..
Til Hovedoversigt

b)Peder Rasmussen/Rask, ca. 1693-1772 Demstrup, Sjørslev sogn. Gift 1715 med

b)Karen Nielsdatter, 1680 Karup?-1764 84 år Demstrup, Sjørslev sogn

c)Bodil Madsdatter ca. 1716 Resen-1801, 85 år, Elsborg.   De blev gift i Resen i 1747.

d)Mads Olufsen 1679-1728, 49 år. Resen, Fjends herred.  Til Hovedoversigt

 

Ane Pedersdatter, 1770 i Elsborg, og død 26.6.1820 i Elsborg. Se lige overfor. Kone nr. 2.

Peder Nielsen født i 1727, død 1796, 69 år, i Elsborg. Se lige ovenfor.

 

Kirsten Hansdatter, født 1735, død 1814, 79 år, i Elsborg.

 


a) Niels Pedersen Rask's børn, se også link. Fik foruden Mads 1748: Anne Nielsdatter Rask 1749 (båret af Peder Rask' hustu (24), Peder 1751 (25) , Oluf/Ole 1753 i Sjørslev. - Johanne 1754, barn 1756 og Niels 1759 blev født i Elsborg. Se dåb, mest lokale faddere. Mads var nok opkaldt efter sin morfar, Peder efter sin farfar, Oluf/Ole måske efter sin afdøde morbror/respektive sin oldefar?  Den ældste datter Anne kunne være opkaldt efter en af sine bedstemødre,- -Farmor, som Peder Rask' hustru, bar de 3 ældste børn (Mormor var i Resen)
Niels gift med Bodil Madsdatter, se c.

Niels Pedersen Rask. f. ca. 1719, flyttede fra Sjørslev til Elsborg sogn ca. 1753, nok til Elsborg Møllegaard. Han døde der i 1771.

Børnene  Mads  f. 1748  (22), og Anne Nielsdatter Rask  f. 1749 blev begge boende i Elsborg.

Ole /Oluf Nielsen. (Rask) f. 1753 i Demstrup (27), død 1811 i Hessellund i Haderup Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt; gift med (1) Maren Ibsdatter omk. 1792; født 1757; gift med (2) Inger Larsdatter 1808, enkekone i Haderup., Ole kom da fra Hørup Mølle.

Johanne Nielsdatter. f. 1754, død 1823; gift med gårdbeboer Mads Michelsen 1778 i Hørup Sogn, de var der ved FT 1787, de fik en del børn. Ved FT 1801 var Johanne gift med Jacob Madsen.

Niels Nielsen Rask f. 1759 i Elsborg, død 1835 i Kjellerup i Hørup Sogn, gift med (1) Anne Elisabeth Nielsdatter Riis 1793 i Hørup Kirke; gift med (2) Anne Marie Christensdatter omk. 1797, de var der ved FT 1801 som gårdbeboere i Kjellerup, Hørup sogn, med et barn; gift med (3) Maren Nielsdatter 1809 i Hørup Kirke. Niels Nielsen, gårdmand, og Maren var der som 75 og 52-årige ved FT 1834 i Kjellerup, Hørup sogn, de havde flere børn, heriblandt en Niels Nielsen f. 1813.  - Niels Nielsen Rask f. 1813 videreførte gården (på matrikelkort Kjellerup By, Hørup, 1815-1863, ses navnet Niels Nielsen Rask på matrikel 12, SV for Kjellerup By, selve gården lå nok i nuværende Kjellerup By). Skøde 1839. Han fik som Niels Nielsen Rask en søn Niels Nielsen i 1838,  i 1841 fik han Søren.  Denne Søren Nielsen Rask f. 1841, Skøde 1875, ses, sammen med faderen Niels Nielsen Rask på aftægt, på gård i Kjellerup ved FT 1880, med en 3-årig søn Niels Nielsen Rask, f. 1876. Familien Rask var stadig på gården i Kjellerup ved FT 1901, med Niels Nielsen Rask f. 1876 og kone på matrikel 12, Skøde  1899. Niels Nielsen Rask f. 1876 var nok 4. generation på matriklen. Niels Rask f. 1876 var på matrikel 12 ved FT 1911 med 2 børn, og de var der stadig ved FT 1930. 1938 Skøde  til Carl Matin Rask.
Matriklen er i dag udstykket og findes ved Parallelvej (8, 17, 19, heromkring ved ses en gård på gamle kort).
Niels Nielsen Rask f. 1838 var også på gård i Kjellerup ved FT 1880. Ved FT 1901 var Niels Nielsen Rask f. 1838' enke Kjerstine Nilsen Rask f. 1841 og datter Karen Marie Nielsen Rask f. 1877 på matr.17b, Gedbækholm, nuværende Geddebækvej 10, 8620 Kjellerup, NV for byen. Flere af deres sønner var døde som små. Ved FT 1911 var der andre på matr. 17b.


b) Peder Rasmussen Rask blev ifølge Kirkebogen for Thorning gift i 1715 med Karen Nielsdatter fra Karup, f. ca. 1680. De boede i Demstrup. Efter hendes død 1764 (84 år gl.) giftede Peder Rask sig med Karen Ingvoldsdatter, alder 69 år, født 1695. Hun døde i 1786 i Demstrup, Sjørslev, som Peder Rasch'es enke 91 år. Peder Rask af Demstrup var blevet begravet 10.5.1772 (Dom Jubilate), 79 år gl., dvs. født ca. 1693.

Peder Rasmussen Rask havde foruden
Niels Pedersen Rask f. 1719 også sønnerne Peder (Peder Rasch søn Peder f. 1751 (26)?), og Rasmus Pedersen Rask. Disses hustruer var fadder eller gudmor ved Niels Pedersen Rask' to ældste børns dåb.

Rasmus Rask, 1715-1794, fæstegårdmand Aunsbjerg, gift 3 gange, fik bl.a. en søn Anders Rasmussen i Sjørslev i april 1748 (23)*,  fadder Niels Pedersen Rask. - Rasmus Pedersen, 71, f. 1716, boede hos denne søn Halvgaards Beboer Anders Rasmussen, gift med Anne Jemsdatter, ved FT 1787 Sjørslev By!834. Anders Rasmussen Rask havde bl.a. en søn Rasmus Andersen Rask f. 1785 (55) , som blev gårdmand i Demstrup. Denne Rasmus havde bl.a. sønner Peder Rasmussen Rask f. 1816, gårdmand i Sjørslev, og Anders Rasmusssen f. 1818, træarbejder, de havde begge sønner med navnet Rask ved FT 1880 i Sjørslev.
*Anders Rask  af  Demstrup, 77 år, døde 1771 (28), dvs. ca. 1694-1771. - 1779 (39): Anders Rasch i Sjørslev og Anna Jensdatter datter Gertrud, hun døde 11 uger gl. (40). Anna fadder 1780 . Anders Rasch fadder (44).    1785 (55)  Anders Rasch søn Rasmus i Sjørslev, se Anders Rasmussen. 39, FT 17871 Sjørslev.
Bodil Rasmusdatter Rask blev i 1768  (22) gift i Sjørslev, en forlover var Niels Rask, Elsborg.
Rask/Rasch brugtes som forkortelse for Rasmussen, som det efterhånden fortrængte.

Anne Nielsdatte Rask' søn bar navnet
Niels Pedersen Rask ved FT 1834 og ved sin død i Elsborg i 1838, derpå fosvandt navnet fra sognet. I Sjørslev og Hørup sogne var der stadig ved FT 1880 efterkommere med navnet Rask.  Ved FT 1901 Sjørslev  ses der mange med Rask som efternavn, evt. mellemnavn.. Der var også en del Rask i Hørup sogn.


c) Bodil (Boel) Madsdatter f. ca. 1716, død 05 jun 1801, 85 år, i Elsborg; gift med Niels Pedersen Rask 30 mar 1747 (16) i Resen Kirke, Fjends Herred. Forloverne ved hendes bryllup var Thomas Jensen og Anders Mogensen, de boede i Resen og begge fik børn i Resen i 1730-40'erne. Bodils far var død før brylluppet, i 1728, , og hun havde vist ingen brødre. Hun boede til sidst hos sin datter Ane i Elsborg, se linket Bodil.
 Ifølge Kirkebog for Resen, Fjends. bar
Bodil Madsdatter i 1742 barnet ved dåb af Christensens Mas, Jørgen Mogensen og Johanne Madsdatter, Bodils søster, var faddere. - I  1745 var Bodil Madsdatter fadder ved Moritz Olesens barn Oles dåb i Resen  - Johanne Madsdatter bar et af Anders Mogensens børn.

(I et
link står Rasmine Thomas Hansen (Rask) som hustru til Niels Pedersen Rask og som mor til Mads 1747, Peder 1752 og Niels 1759, men det kan ikke passe, Anne født 1749 havde som vist Bodil Madsdatter som  mor. -- En Thomas Hansen var fadder ved Mads',  og hans hustru ved Olufs dåb. Thomas Hansen, gift med Maren Christensdatter, fik selv 11 børn i Sjørslev sogn, i samme periode som Niels Pedersen Rask fik børn, se 246, Niels Rask' hustru ses som fadder. - Rasmine Thomas Hansen er også en unormal navnekonstruktion for tiden).

d) Mads Olufsen blev født ca. 1679; døde 8.2.1728  (61), kun 49 år gl., i Resen i Resen Sogn, Fjends Herred. Det vides ikke, hvad der skete med hans enke og børn, der da var under 16 år gamle. Enken ses ikke at være blevet gift igen, men hendes navn ikke nævnt.  (Mogensen  blev ikke gift ind i familien)
Børn af Mads Olufsen
, ifølge Kirkebog Resen, Fjends:
1. Inger Madsdatter f. ca.1713, død 1786 73 år gammel. (162).- 1744 (16) Jens Knudsen, Høgild og Inger, Resen,  trolovede og gift, forlovere Envold Michelsen, og Jørgen Mogensen,  Resen (Ingers far var død 1728).  Børn: Inger f. 1746 (47, Karen Madsdatter fadder) , Johanna 1748 (48), Mads f. 1750 (49, opkaldt efter morfar?, Anders Mogensen fadder). Knud Jensen f. 1752 (51, opkaldt efter farfar) , gårdbeboer ved FT Høgild 1787 og 1801 i Høgild, Resen sogn, datter Inger Knudsdatter f. 1785 (Høgild, opslag 149).
Samme opslag
Knud Nielsens Niels f. i Resen 1784, se linket).  
Anders Olesen må have overtaget Knud Jensens sted, matr 9a, som i dag er Stadionvej 91, Karup. Se mere i linket.   Høgild ligger godt 4 km SSØ for Resen.
2. Bodil Madsdatter, f. ca. 1716, se ovenfor.   1717 datter (21, navn ikke nævnt).   1719 Mads Olufsens kone introduceret (69).  1727 (71)  do.
3. Kirsten f. 1721, død 1731, Mas Olufsens datter, 9 år gl. (61).  -
4. Johanne Madsdatter f. 1724, boede FT 1787 og 1801 som ugift hos sin nevø gårdbeboer Knud Jensen, Ingers søn. Johanne døde 1803. -
5. Oluf Madsen, født 1726 i Resen i Resen Sogn, Fjends Herred; døde 1727. Han kunne være opkaldt efter sin farfaar .- Mads Olufsen døde 1728, så der var ingen voksne sønner.

(1732 (11) Ellin Knudsdatter gift).


 

NB. Det er sognet Resen i Fjends herred, ca. 25 km VNV for Demstrup.  Der er også et sogn Resen ved Skive i Hindborg herred, Viborg Amt.

Til HovedoversigtPeder Madsen f. 1852, hans farmor Kirstine Rasmusdatter og hendes aner.

Peders oldeforældre på farmor Kirstine Rasmusdatters side var møller, snedker og bygmester Rasmus Christiansen Saabye, Bromølle, Vejrum, født 1746, og Anne Margrethe Villadsdatter Qvist, født 1750.

Kirstine Rasmusdatter var ifølge folketællinger født 1786-88 i Veirum. Ifølge kirkebogen for Veirum blev hun døbt 12.10.1788 i Veirum (Vejrum),Viborg Amt, som datter af Møller Rasmus Saabye.

Ifølge Kirkebog for Voldum, Randers Amt, blev Rasmus Saabye af Broe Mølle og Anne Margrethe Villadsdatter Qvist af Woldum, trolovede og copulerede i Voldum i 1772. De var da ca. 26 og 22 år gamle.  Deres fædre, der begge var degne, var forlovere, se dem nedenfor. De har som degne nok kendt hinanden, og derigennem er deres børns forhold opstået. Det første barn Christian blev døbt i Vejrum 12.7. samme år, dvs. ca. 4 måneder efter brylluppet.

................................................

Broe Mølle ifølge Kirkebogen for Vejrum, og folketællinger i Vejrum (det er nok som fæste): Se Kort. Se lokalkort mv.   Matrikelkort

1)  I 1694 fik
Jens Christensen Møller, født ca. 1669, af Broe Mølle en datter Kirsten Jensdatter nok som sit sidste barn, han døde 1716.

2)  I 1715 blev
Christen Christensen Møller, født ca. 1682, af Bromølle, gift med Kirsten Jensdatter, de fik en datter Karen i 1717, hun døde, de fik igen en Karen 1723. I 1730 døde Christen Christensen af Bromølles hustru Kirsten Jensdatter. I 1730 blev Christen Christensen Møller trolovet og gift igen med Karen Jensdatter af Vejrum . I 1734 fik de en søn Jens. Christen døde 1744, født1682.

3)  1756-1765 fik sønnen Jens Christensen Møller, født 1734, Broe Mølle, en del børn der, men familien ser så ud til at have forladt sognet.

4)  I 1766 og 1768 fik
Niels Friderichsen, født ca. 1734, og Dorthe Christine Nicolaidatter, børn på Broe Mølle (de var også i sognet inden da). Men i 1769 blev Niels Friderichsen fra Broe Mølle begravet, 35 år år gammel. Hans enke Dorthe Christine Nikolajs Datter blev trolovet i dec. 1769 og gift den 26. jan. 1770 i Vejrum Bromølle

5)  med Iver Jørgensen Hasselbalch, f. ca. 1735 i Mell Mølle, hvor han kom fra (datidens møllere kendte åbenbart til hinanden). Iver Hasselbalch af Vejrumbrohuus fik datter Kiersten i 1776 (død samme år) ( i 1773 fik broderen Jørgen Hasselbalch en datter Karen sammesteds, Rasmus Saabye af Bromøllen var fadder).. Så det tyder på, at Iver er flyttet fra møllen  til brohuset (se nedenfor). Det kan passe med, at

6) i 1772 var Rasmus Saabye, født i Vester Velling 1746, på Vejrum Broe Mølle ved sit bryllup, deres fædre, begge degne, var forlovere. Christian blev døbt 12.7.1772, far Rasmus Saabye af Broemølle. Hans hustru Anne Margrethe Villadsdatter Qvists mor, Kirstine Iversdatter, kom fra Mell Mølle, hun var halvsøster til ovennævnte Iver Hasselbalch, han var fadder til Rasmus Saabyes børn Christian og Villads. Kirstine Iversdatters far Iver Niels Knudsen Aagaard havde været møller på Mell Mølle, Voldum Sogn, Randers Amt, og hans efterfølgere var stadig der, og de var gudmor/fadder ved Friderick Saabyes dåb i 1775 (Peder Winthers kone fra Meldmølle var Leene Villadsdatter Qvist, (halv)moster til barnet).
Rasmus Saabye var nok kommet til bromøllen via hans kones forbindelser til Mell Mølle.
Rasmus Saabye ses som møller ved FT 1787 og 1801, se nedenfor.
Møllen var åbenbart
fæstegård under Viskumgaard i nabosognet.
I 1808 købte fæstegaardmand Rasmus Saabye Bro Mølle til selveje.
Rasmus Saabye døde 1808, 62 år gl. (
Da han lige havde købt møllen til selveje, og da der var 9 børn, havde nok ingen af disse råd til at købe deres søskende ud. Der var formentlig ikke blevet oprettet testamente). 2 sønner blev gift 1808-09)

Bro Mølle efter Rasmus Saabye:
7)  På begæring af arvingerne kom møllen på auktion. og blev i 1809 overtaget af Peder Thustrup.
I 1810  (Kirkebog Vejrum 10) blev  Sr Hr Peder Thustrups (Tuustrups) søn af Bro-Mølle døbt
Hans Juul.

8-11) . De følgende år blev møllen handlet flere gange mellem bemidlede, udenbys personer, måske med henblik på at opnå profit, se nærmere.

12)  Frederik Jespersen   (1793-1833, dvs. 24 år gl.) fik skøde på møllen i 1817. Matrikelkort.  1817 fik Frederik, og Johanne Marie Nielsdatter (f. i Sønder Vinge), en søn Jesper Frederiksen i Bro Mølle (en af fadderne var Frederiks bror Jens Jespersen af Vejrumbrohus), Møller Frederik Jespersen fik datter Karen i 1818, senere flere børn. Frederik Jespersen var fadder til nogle af Saabyes datter, Ane Kirstine Rasmusdatters, børn i Vejrum, Vejrumholt. Frederik var født 1793 som søn af Jesper Madsen, Vejrumbrohus, se nedenfor.
Ved FT 1834 var Frederik Jespersen død og enken Johanne Marie Nielsdatter, 49, gift med

13)
Christen Jensen, 37, der stod som ejer. Matrikelkort, De var der også ved FT 1840. Jesper Frederiksen stod som deres søn (hans stedsøn) og betjent ved møllen. Ved FT 1845 ses de (han 49 år, hun 58 år, begge født i Vinge sogn) som aftægtsfolk hos

14) Frederiks søn,  Jesper Frederiksen, 1817-1887, der var mølleejer med familie på Bromøllen ved FT 1845, 1850, og 1880.
Han fik ifølge
realregister Middelsom..,Vejrum 1842,,. Bro Mølle, matr. 1, (opslag 200 ff, 202, folio 98), skøde i 1843. Gården var da angivet til Hartkorn 2.1.1.½

15)  Ved FT 1901 og 1906 var Jesper Frederiksens søn
Anders Jespersen, 1849-1929, (skøde 1884), gårdmand og møller på Bro Mølle, Vejrum matr. 1/1a, med flere børn, i 1906 var han enkemand. Ved FT 1916 stod der matr. 1b

16) Ved FT 1925 og 1930 var Anders Jespersens søn, mølleejer
Anton Jespersen, 1897-1982, med familie på Bro Mølle, matr. 1b (2b). Han fik skøde  i 1923 til matr. Bro Mølle 1b, Vejrum Enge 2b , Fuglsang 2b, m.fl..Ved FT 1940 Vejrum (opslag 285-286) ses Anthon Jespersen som gårdejer og mølleejer på Møllen, Korn og foderstoffer, Bro Mølle 2b. med hustru og 5 børn, heriblandt 1 søn, Johannes Jespersen f. 1924.

17)  Han blev gift i 1950, han fik som
Møller Johannes Jespersen børn i Vejrum, herunder Ole Anthon Klitte Jespersen i 1951.

18)  I dag (2017) er gårdejer og udlejer
Ole Anthon Klitte Jespersen på Bromøllevej 21, matr. Bro Mølle 1b, 1d, m.fl...
Frederik Jespersens slægt har hermed været på Bro Mølle i 200 år.

matrikelkort Bro Mølle, Vejrum, 1815-1863, ses på matrikel 1, Bro Mølle, navnene Rasmus Møller (alias Saabye?), Frederik Jespersen  og Christen Jensen, de to første navne overstreget..De ses ovenfor. På matrikelkort 1864-1973 er matrikelnummeret 1b. Rasmus Møller og Frederik Jespersens navne ses også på matrikel Vejrum Enge 18.
Bro Mølles nuværende adressse er Bromøllevej 21, Vejrumbro, 8830 Tjele, ligger ved Korreborg Bæk, der løber ud i Nørreå. Matrikel Bro Mølle 1b.
Der er også en
Bro Møllegaard under ½ km øst for møllen (luftlinie), nuværende Korreborgvej 57. Matrikel Bro Mølle, Vejrum, 1a. Denne gård ses ikke ¨på gamle kort. Første  skøde i 1903. Opført 1915 ifølge BBR.
Der findes også nu godt 1 km fra Bro Mølle en ejendom ved Bromøllevej 20, matr, Bro Mølle 2b. ØSØ for Bro Mølle

Der er et større familiegravsted Bro Mølle på Vejrum Kirkegaard med mindesmærker for slægten tilbage til Frederik Jespersen 1793-1833. Anders Jespersen 1849-1929 var dannebrogsmand.


Vejrumbrohus/Vejrumbro Kro har ligget nær vejen, som går over Nørreåen, NNV for Bro Mølle, Vejrumbro, Vejrum, matr. 14,  Se også lokalkort mv.  Brohuset fik også kro og senere købmandsforrtning. Vejrum kros bevilling var af 2l.marts 1737. Der er kun godt 1 km mellem Vejrumbrohus og Bro Mølle.
Chresten Juul, ejer af Viskum gods 1756-1788, udstedte fæstebrev til sin skytte Jesper Madsen, født i 1746 i Batumgård under Viskum gods. Han beboede kroen fra dec. 1778 (i 1776 fik Iver Hasselbalch af Vejrumbrohuus en datter der, se ovenfor). Årsagen til, at det blev skytten Jesper Madsen, som Chresten Juul bortfæstede bro og kro til, var, at han havde tjent Viskums ejer til dennes fulde tilfredshed - fæstebrevet var en erkendtlighed for god og tro tjeneste. Jesper Madsen ses ved Ft 1787 som brohusmand i Veirum Brohus, og som 55-årig kromand ved FT 1801, Jesper Madsen, Vejrumbrohus, født 1745, død 1811, h

 

an var fadder ved nogle af Rasmus Saabyes børn og vice versa.  Han fik i sit ægteskab med Ane Cathrine Jensdatter 3 sønner:
1)..
Mads, født 1781, blev gårdmand i Bjerring.-
2).
Jens Jespersen, født 1784, fortsatte brohuset og blev kromand i Vejrum (han havde også haft et stykke jord syd for Nørreå). 1809 (30) fik Jens Jespersen af Weirum Broehus søn Jesper. Jens Jespersens hustru af Weirumbrohuus bar et barn til dåben i 1811. Han var gift 2.gang med Ane Marie Eneboldsen, som efter hans død i 1822 blev gift med Erich Pedersen. Han ses som kromand i Vejrumbrohus fra FT 1834. Deres plejedatter, Ane Maries søsterdatter, Laura Andersen blev gift med Jens Hesselbjerg Sørensen, ifølge realregister (198) fik han skøde til Broen i 1860, Han var stadig købmand og kroejer ved Vejrum FT 1901.Ved FT 1906 var han på aftægt, og hans datter Marie Martine Severine Sørensen gift med Anton Martin Pedersen, der nu var købmand, kro. og gårdejer, på Vejrumbro, Vejrum, matr, 14a.   
Ved FT 1940 (opslag 145-146) var Jens Peter Thiorsen købmand på matr. 14a med 6 ansatte. -
Matrikel 14a er nu udstykket, på Gl. Viborgvej 1A, 1C m. fl., 8830. Husene opført 2008 ifølge BBR.
3).
søn Frederik Jespersen, født 1793, blev i 1817 møller i Bro mølle og stamfader til Jespersen-slægten der, se ovenfor.
Matrikelkort

.....................................

Rasmus Saabye af Broe Mølle og Anne Margrethe Villadsdatter, ses ved følgende folketællinger:
Viborg, Sønderlyng, Vejrum, Vejrum, Bro mølle, 1, FT-1787, B6868

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Rasmus Christiansen

45

Gift

husbond

Gårdmand, møller og snedker

1742

Anne Magrethe Villadsdatter

38

Gift

Madmoder


1749

Christian Rasmusen

15

Ugift

Deres barn


1772

Villads Rasmusen

13

Ugift

Deres barn


1773

Frederich Rasmusen

11

Ugift

Deres barn


1776

Hans Christian Rasmusen

7

Ugift

Deres barn


1780

Jens Rasmusen

3

Ugift

Deres barn


1784

Peder Rasmusen

1

Ugift

Deres barn


1786

 En Kierstine Jensdatter af Broe Mølle, 75 år gl., blev begravet 20.4. 1789, f. ca. 1714.

viborg, Sønderlyng, Vejrum, Bromølle, , 34, FT-1801, B7043

Navn:

Alder:

Civil- stand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Født år

Rasmus Saabye

55

Gift

Husbond

Møller snedker og bygmester  

1746

Anne Magrethe Villadsdatter

51

Gift

hans kone

    

1750

Villads Rasmussen

28

Ugift

Deres barn

Af børn assistere hvad dersom angår faderen med håndværket

1773 1773

Hans Rasmusen*

26

Ugift

Deres barn

Af børn assistere hvad dersom angår faderen med håndværket

1775 ?*

Jens Rasmusen

16

Ugift

Deres barn

Af børn assistere hvad dersom angår faderen med håndværket

1785 1784

Johannes Rasmusen

9

Ugift

Deres barn

Af børn assistere hvad dersom angår faderen med håndværket

1792 1793

Kirstine Rasmusdatter

12

Ugift

Deres barn

 

1789 1788

Ane Kirstine Rasmusdatter

10

Ugift

Deres barn

1791 1790

Inger Rasmusdatter

30

Ugift

Tjenestefolk

Kuesiv: kirkebog

* ifølge Kirkebog ingen Hans født ca. 1775, Frederich født 1776. en Hans Christian f. 1777, døde som barn. ny Hans Christian f. 1780. Se herunder.
Peder
, nu 15 år, Christian, nu 29 år, og Frederich, 26, ses ikke under navnet Saaby eller Rasmus.. ved FT 1801 i Vejrum eller nærliggende sogne.
4 sønner, heraf 3 voksne, arbejdede på møllen.


Ifølge Kirkebog for Vejrum fik Rasmus og Anne Magrethe børnene
1. Christian døbt 12.7.1772, far Rasmus Saabye af Broemølle,
2. Villads dec. 1773 (fadder til Christian og Villads var bl.a. Mons. Hasselbalch, Vejrum. Konfirmeret 1790),
3. Friderick født 1775,
4, Hans Christian født 1777, døde,
ny
5. Hans Christian 1780,
6. Jens 1784, konfirm. i 1801, i Viskum,
7
Peder 1786,
8 . Kirstine 1788, konfirm. 1803, kun hendes navn er nævnt,
9.
Ane Kirstine 1790 (Kirkebog Vejrum 17), konf. 1805,
10, ,
Johannes 1793, Johannes  Rasmussen Broe Mølle konf. 1808, samme år døde faderen.
Alle med efternavnet Rasmu(s)sen/Rasmusdatter/Saabye, ialt 10 børn, heraf kun 2 piger, en søn døde som lille. De to ældste sønner (Christian og Villads), samt de to døtre, var opkaldt efter deres bedsteforældre.
Som faddere eller gudmor ved børnenes dåb medvirkede bl.a. deres farfar degnen Saabye, degnekonen Madame Saabye fra Vester Velling bar Christian i 1772, faddere var også deres fastre Anna Petronella, og Anne Spliid Torup fra Viborg, i 1780 mosteren Charlotte Emerentze (degnens datter fra Woldum), i 1788 hendes mand skovridder Sandberg, i 1775 Peder Winter og hustru fra Mell-Mølle, han havde været gift med mormoderens afdøde søster.  Jesper Madsen Vejrumbrohus, se ovenfor, var fadder bl.a. ved Kirstines dåb 1788. Rasmus Saabye var også fadder til hans barn.  Møllerkonen af Højberg bar Peder i 1786, se nedenfor. Ellers mest lokale faddere.

Rasmus Saabye og hans hustru døde i Broe Mølle henholdsvis i dec. 1808 (begravet 16.12.) og i 1804, 64 og 54 år gamle. Møllen blev i 1809 solgt ved auktion, Rasmus Saabye havde kort før sin død købt møllen til selveje, se ovenfor.

Rasmus Saabye og Anne Margrethe Villadsdatters børn, Kirstine Rasmusdatters søskende, deres videre skæbne:
Peder, nu 15 år, Christian, nu 29 år, og Frederich, 26, ses ikke under navnet Saaby eller Rasmus.. ved FT 1801 i Vejrum eller nærliggende sogne. De ses heller ikke ved FT 1834.
1. Villads Rasmussen, f. 1773, fra Bro Mølle blev gift med Elle Rasmusdatter i Vejrum i 1809, broderen Jens var forlover, faderen var død. Peder Pedersen solgte i 1809 en parcel i Vejrum til Villads Rasmussen Saabye, Villads Rasmussen i Mammen solgte i 1823 jord i Vejrum til husmand Søren Sørensen i Lee. Parret flyttede til Mammen, hvor de i 1811 fik datteren Ane Magrete Villadsdatter (opkaldt efter farmor), og i 1817 Rasmus (opkaldt efter farfar). Villads døde i 1832 som husmand og tømmermand. Konen var i 1834 gift igen, Ane Magrete boede hos dem.  Mammen er nabosogn til Vejrim, Sogne i Viborg Amt 

2. Hans Christian Rasmussen/Saabye, f. 1780, fra Broe Mølle og Mariane Christensdatter af Thisted, Tapdrup sogn, blev gift 16.9.1808 ifølge Kirkebogen for Tapdrup, begge forlovere fra Thisted, hendes far, 67 år, var en af dem, måske overtog de hans gård.. Hans' far døde senere samme år.  De fik 4 børn i Thisted 1809-1816, Hans Christian stod da som gårdmand. Sønnen Christen Hansen blev konfirmeret i 1827, da stod faderen stadig som gaardmand Hans Christian Saabye. Hans Rasmussen Saaby var ved FT 1834 55-årig husmand og daglejer i et hus i Thisted sammen med hustruen; ved FT Thisted 1840-1850 blev han støttet af fattigvæsenet/var almisselem. Hans børn var ikke i sognet.

3. Jens Rasmussen Saabye, f. 1784, ungkarl og tjenende hos broderen Hans i Tisted, blev som 35-årig gift med Maren Pedersdatter, 32, den 21.10.1820, ifølge Kirkebogen for Tapdrup, og den 9.12.1821 fik de Anne Marie, Jens Rasmussen stod som indsidder. Jens var på et tidspunkt tjenestekarl i Thisted.  Ved FT 1834 var Jens, 50, gift tjenestekarl i Vejrum, mens hustruen Maren Pedersdatter, 43, var indsidderske i Tapdrup sammen med den 13-årige datter Anne Marie Jensen. .

Sogne i Viborg Amt 

4. Ane Kirstine Rasmusdatter, f. 1790, blev som den eneste boende i Vejrum sogn, hun blev i 1816 som Rasmus Saabyes datter af Broe Mølle gift med Christen Pedersen, Veirumholt. Ifølge navneregister solgte krigsråd Juul, i 1808, samme år som han solgte Bro Mølle, også Veirumholt, til Peder Christensen, der allerede boede på Veirumholt. Han videresolgte samme år stedet til sin søn Chritsten Pedersen, f. 1787, for 200 rdl. Christen ses som han gårdmand/ husmand, de fik en del børn, bl.a. Rasmus i i 1829. De ses på Veirumholt fra 1817 til FT 1850. Ifølge realregister Middelsom..., Vejrum 1842.., 1 (220) fik sønnen Rasmus Christensen skøde til Vejrumholt, ejerlav Fuglsang, Vejrum, matr. 3, i 1855, Hartkorn 1.5.2.2.  Se lokalkort mv
(på matrikelkort Fuglsang, Vejrum, 1815-1864, ses Christen Pedersens navn på matrikkel 3). 1879 skøde til Laurits Sørensen. Nuværende adresse Løvskal Landevej 235, 8830.
Hustruer til Villads Saabye fra Mammen og til gårdmand Johannes Saabye fra Thisted var blandt faddere ved Ane Kirstines børns dåb, det samme var Frederik Jespersen fra Bro Mølle. Ved hendes datter Marens dåb i 1834 var gaardmand Peder Madsens hustru Stine Rasmusdatter af Elsborg fadder, hun var Anes søster Kirstine.

5. Johannes Rasmussen, f. 1793, blev som møllersøn fra Broe Mølle gift i 1818 i Viskum sogn med Ane Kirstine Nielsdatter, 28 år. gårdmandsdatter i Ø.. De fik deres første barn, Laurs/Lars i Viskum i 1819, Johannes' bror Villads Saabye fra Mammen var fadder. Johannes stod som tjenestekarl. I 1823 fik han datteren Dorthe Marie som gårdmand i Thisted By, Tapdrup sogn, hvor de fik flere børn, de fik vist 7 ialt. Hans og Jens Rasmussen/Saabye af Thisted var blandt faddere for Johannes' børn. Se mere.

Af de nævnte Saabye-sønner var det åbenbart kun den yngste, Johannes, der blev veletableret som gårdmand. Det er ikke alle børnene, der kan redegøres for.
Tapdrup (Thisted), Mammen og Viskum er nabosogne til Vejrum
, se sogne i Viborg Amt.

Kirstine Rasmusdatter, f. 1788, var kun 20 år ved sin fars død i 1808. Møllen blev solgt 1809. Det vides ikke, hvor hun derpå opholdt sig, Hun ses ikke som fadder/bar barnet hverken i Vejrum eller Elsborg i årene efter 1809. Hun blev som omtalt ovenfor gift fra og i Elsbog i 1813, med Peder Madsen. Kirstine har åbenbart opholdt sig i Elsborg allerede inden brylluppet. Ved hendes første barns dåb i Elsborg i 1814 var en af fadderne hendes 2 år yngre søster Ane Rasmusdatter af Bro Mølle, denne søster blev som lige nævnt gift i Veirum 1816 og boeder der.
I Kirkebogen for Elsborg er i 1785 omtalt dåb af Jens Foghs søn Mogens fra Højbjerg Mølle, en af fadderne var Mølleren Saabye fra Broe Mølle. Ligeledes bar Møllerkonen fra Højberg Rasmus Saabyes søn Peder i Vejrum i 1786. Så der var åbenbart forbindelser mellem de to møller-familier fra Højbjerg Mølle og Bro Mølle, og måske derigennem lærte Kirstine fra Vejrum og Peder fra Elsborg hinanden at kende, da Peders familie boede som nabo til Højbjerg Mølle. Der er ca. 15 km mellem de to møller.
Jens Foghs søn var også fadder ved Peder Madsens bror Niels' dåb i 1798. Jens Fogh var ganske vist flyttet fra Elsborg sogn i 1801, Peder blev født i 1792. Men Kirstine og Peder havde også begge ældre søskende, der kan have kendt hinanden.

Saaby(e)-navnet:
Der var flere
Saaby(e) i der østlige Jylland i 1700-1800 tallet, se linket. Der ses ikke umiddelbart slægtskab til ovennævnte. .

Peders oldeforældre på farmor Kirstine Rasmusdatters side var derfor møller, snedker og bygmester Rasmus Christiansen Saabye, Bromølle, Vejrum, født 1746, og Anne Margrethe Villadsdatter Qvist, født 1750.

Begge deres fædre var degne, se følgende, i henholdsvis Vester Velling og Voldum, der ligger med ca. 30 km afstand. Vejrum ligger ca. 20 km vest for Vester Velling. Kort

Til Hovedoversigt


ANER for Kirstine Rasmusdatter Saabye, og hendes forældre Møller Rasmus Christiansen Saabye og Anne Magrethe Villadsdatter Qvist. -- Kirstine blev født i 1788 i Vejrum, døde den 02. juli 1869 i Elsborg. Oplysninger fra http://home4.inet.tele.dk/whisky/slaegt/nielsen/a1.htm#i89  og  http://kaspershus.se/phpgedview/individual.php?pid=I74&ged=mintavla1  og N. J. Enevoldsen. Træk af Voldum Sogns historie. Hadsten Bibliotek 1997.

 Peder Madsen f. 1852 (Marthas far) oldeforældre

 Hans tipoldeforældre

 2 x tip

3 x tip

Møller Rasmus Christiansen Saabye, født i 1746 i Vester Velling, Viborg Amt, død i december 1808 i Vejrum, Viborg Amt.

Kort nr. 1

 

Se ovenfor

Konens morfar var også møller.

Degn Christian Rasmusen Saabye*, ca. 1709-1781. Gift 2.11.1741 i Aarhus Vor Frue sogn som vellærde studiosus Christian Rasmusen Saabÿ, sognedegn til Vester Velling og Skjern sogne.  Han og Anna fik børnene Anne Splid* 1743 (2 år efter brylluppet) , Hans Christian* 1745 (opkaldt efter morfar), Rasmus 1746, (opkaldt efter farfar?), Peder1749 død samme år, Anna Marie 1750 (opkaldt efter mormor), Anna Petronella 1754 (opkaldt efter farmor?), Kristiane 1757 død samme år, Peder 1759 død 1763. .Der var ingen Saabye blandt faddere. -  Degnen Christian Saabye begr. 5.6.1781 i Vester Velling sogn, Viborg Amt, 72 år gammel. Se skifte. Kun 3 af hans børn var da levende.    Kort nr. 2

Rasmus Saabye?,
Saaby(e) navnet

 

Anna Petronella?

 

Anna Kirstine Hans(Christians)datter født 1714 Aarhus - blev begr. 3.9.1762 i Vester Velling som Degnen Christen Saabyes hustru.--
25.11.1763 blev Degnen til Vester-Velling og Skjern Sogne gift for anden gang, med Jomfru Sophie Bonsach fra Vindum-Overgaard, Vindum sogn. De fik ingen børn. Hun døde 1773.

Hans Christian Brodersen, død 1728 i Aarhus. Rebslager.     

 Til Hovedoversigt

Anne Mariken/Marie Samuelsdatter, død i Aarhus 1742, 3.2.    se note

 

17.3.1772  blev Rasmus Saabye af Broe Mølle og Anne Margrethe Qvist af Woldum copulerede i Voldum.

 

Anne Margrethe Villadsdatter Qvist, født i 1750 i Voldum, Randers Amt, døde i december 1804 i Vejrum.
Opkaldt efter faderens første hustru.

 

Se ovenfor

 

Degn Villads Pedersen Qvist født i 1702, døde i december 1791 i Voldum. Degn i Voldum Rud Sogne, Randers Amt, fra 1732, skoleholder samme sted fra 1764. Læs om skole og degnekald. Kort nr. 3
Han fik mange børn: Friderich Charl 1734**, Leene 1736, Anne Katrine 1739 født og død,

med ny kone, se nedenfor:
Peder 1745, Iver 1747 død 1764, Jacob og Jørgen 1749, Anne Margrete 1750, Karen 1756, Charlotte Emerentze 1758 (ved FT 1787 gift med skovridder Sandberg i Hornslet, Randers Amt), Jørgen 1761. Mindst 5 børn døde som små eller var dødfødte.  
Kun Leene, Peder og Jørgen var i sognet ved
FT 1787, sønnerne boede som ugifte hos forældrene.  Villads står da som 86-årig sognedegn, han døde i 1791
Til
Hovedoversigt

 

Præst Peder Villadsen Qvist 1668 Lynge -1740 Jørlunde, Frederiksborg Amt.


Link, 2 koner:

Præst Villads Andersen Quist, Lynge, Frederiksborg Amt. 1626-1671

Christence Pedersdatter Bircherod, præstedatter, d. 1699. Aner

1.LeneAndersdatter 1678 København -1703 Jørlunde.
Død som 25-årig. året efter sønnen Villads' fødsel.

2. Gift 1705 med Geske Marie Knopper 1683-1749

Datter Lene Qvist 1717-1797. Gift 1738 med en præst. Slangerup.

Brygger Anders Rasmussen, d. 1684. København

Ellene Olufsdatter 1660-1722. Bryggerdatter København. Aner

Villads var gift 1. gang med Anne Margrete Nielsdatter, med hende havde han bl.a. Leene Villadsdatter Qvist født 1736, se ovenfor. Anne Margrete Nielsdatter fik en dødfødt søn og døde i april 1744, i oktober samme år blev Villads gift med:

Kirstine Iversdatter, født ca. 1724, hun døde i juni 1789 i Voldum som Chirstine Ivers Datter Aagaard, 65 år gammel. Hun var Anne Margrethe Villadsdatter Qvists mor.

 

Kirstine Iversdatter havde en søster Margrete Ivers Datter Aagaard, Mell Mølle, f. ca. 1721, konfirmeret 1740 som enkens datter i Mell-Mølle, hun blev den 21.7.1741 gift med møllersvend Peder Jensen Winter, f. 1716, de fik datteren Marie Katrine døbt 4.10.1741. Peder må have overtaget Mell Mølle***, Kort nr.4. Margrete blev begravet den 9.8.1763, 42 år gammel, sammen med en dødfødt søn. 5.7.1764 blev Peder gift med Leene Villadsdatter Qvist født 1736, nævnt lige ovenfor. De fik søn Jens Pedersen Vinter, f. 1770. Madame Leene Vinter i Meel Mølle døde jan. 1801, 65 år gl., sønnen fortsatte møllen.

Se fortsættelse om Mellem Mølle nedenfor***.

 

 

Møller Iver Niels Knudsen Aagaard, født i Voldum, fra 1720 møller på Mell Mølle, Voldum, Randers Amt, døde der før 1730. Kort

Ivers børn (flere angivelser, søg)::
Margrete Iversdatter Aagaard, født ca. 1721, se t.v.
Kirstine Iversdatter , født ca. 1724, se t.v.
Knud Iversen Aagaard , født før 1730, død før 1771.

Halvbrødre Iver og Jørgen på moders side. f. ca. 1735 og 1737, se nedenfor

 

Iver var gift med:

Præst Knud Jensen Smerup, født omkring 1630 i Smerup, Roskilde Stift, Præstø Amt og døde den 19. 8.1688 i Voldum. fortsættes      Til Hovedoversigt

Først gift med Elsebeth Knudsdatter

Gift 1675 med Margrete Jensdatter, født i Stadsegård, Ormslev sogn, Århus amt, hun døde før 11. marts 1720 i Voldum. Hun blev gift 2. gang med efterfølgeren som præst i Voldum, Laurids Rasmussen Schalstrup, han døde 1720
fortsættes

Karen Pedersdatter Schalstrup, født omk. 1692, døde 1770  78 år gl. i Mell. Mølle, Voldum, Randers amt.
Hun blev gift igen efter Ivers død, med Jørgen Hasselbalch, og hun døde som hans enke. Jørgen døde i 1737, 42 år gammel, kort efter at han havde fået en søn Jørgen. De havde også en søn
Iver Jørgensen Hasselbalch sammen (f. ca. 1735, konfirmeret 1751 i Mell Mølle som enkens søn). Han var sikkert opkaldt efter moderens første mand,
Han blev gift med Dorthe Christine Nicolajs Datter i 1770 i VejrumBromølle. Iver Hasselblach af Vejrumbrohuus fik datter Kiersten i 1776, hun døde 8 dage gl. ( i 1773 fik broderen Jørgen Hasselbalch en datter Karen sammesteds). . I 1782 fik Iver og Dorthe en søn Jørgen døbt i Amstruphuus, han døde året efter, Iver selv døde 1784, 49 år, i Amstruphuus, Haslund sogn. Haslund er nær Randers, næst-nabosogn til Voldum, NV for denne.   Kort

 

 

 

 

 


Note. Ifølge Århus Købstad Skifteprotokol 1669 - 1815, nr. 974 og 1270:
Anne Mariken (Marie) Samuelsdatter, død 3.2.1742 i Århus, se tabellen.- . Første ægteskab med Hans Christian Brodersen, rebslager i Århus, død 1728 - Børn: Anne Kirstine 1714, 1741 g.m. Christian Saaby, degn i Vester Velling, - Nikolaj f. 1716, rebslager i Horsens, - Marie Cathrine 1719 i Århus, - Marie Lisbeth 1721, - Samuel 1723, - Mette 1724 (Mette Hansdatter fadder til søsterdatteren Anne Splid 1743).  Anne Marikens andet ægteskab med : Peder Henriksen, rebslager. fælllesbørn: Hans Christian 1731 - Henrik 1735. --
Anne Kirstines far
Hans Brodersen var således død ved hendes bryllup i 1741 i Aarhus.  

*Christen Jensen Saabye, f. ca. 1709, der var Student, blev kaldet d. 5. April 1741. Han har i Gradualen indtegnet sig saaledes: „Seign. Christen Saabye, Degn over Wester-Welling og Sehiern".- Der er nok fejl i navnet, det skal være Christian Rasmusen Saaby, det navn blev han gift under den 2.11.1741, ca. 32 år gl., og han døde som Christian Saabye i 1781.  En af forloverne ved brylluppet var Christian Cramer, underdegn til Domkirken (han ses en del gange som lavværge eller formynder ved skifter i Aarhus fra 1737.  Søn ses også FT 1787)). Så han og Christian Saabye har været en slags kolleger og måske har Christian Saabye opholdt sig i Aarhus inden degnekaldet i Vester Velling, og mødt sin tilkommende der.  De blev gift i apoteker Jacob Helms hus i Aarhus, han havde en  høj status..  

Apotekerens s kone hed Anne Splid (begge døde 1753, barnløse). Det er formentlig hende, Saabyes ældste datter blev opkaldt efter: Da de første af følgende børn er  opkaldt efter moderens (og ikke faderens forældre), har moderens famikle måske haft en højere status.
Saabyes datter *Anne Spliid f. 1743 blev erklæret umyndig ved skiftet efter hans død i 1781, men hun blev gift i Viborg 1783, og igen i 1784 gift med en smed i Viborg, hun ses ved FT 1787 i Viborg som Anne Christiansdatter (de ses også ved FT 1801, hun som Anne Soubye):

Søren Sørensen Thorup

60

Gift

Hosbonde

Grovsmed

Anne Christiansdatter

44

Gift

hans Kone


Anne Spliid bar broderen Rasmus' søn Johannes ved dåben i 1793.
Sønnen *Hans Christian Saabye døde i 1777 som skippet i Aarhus.
En Petronelle Saabye f. 1716, jævnladernde med Christian Saabye, . enke, ses som priorinde ved FT 1787 i Københsvn, med tjenestepige Anne Maria f. 1755, ugift, hun kunne være Christian Saabyes datter.
Degnen Christian Saabye blev som nævtn begr. 5.6.1781 i Vester Velling sogn, Viborg Amt, 72 år gammel. Se skifte. Kun 3 af hans børn var da levende.

Der var flere Saaby(e) i der østlige Jylland i 1700-tallet, se linket, der ses ikke umiddelbart slægtskab til ovennævnte. .

** Der var åbenbart prestige i at opkalde efter og have "fine folk" som faddere mv.: "D. 24 Decembr 1734: Degnens Willads Qvistis Søn Friderich Charl døbt, blev baaret af Enke Droningens Kamer Frøken Dorthea Margrete Offenberg, Faddere Kamer Junker Friderich Rantzov, Justitz Raad Hoffman, Frøken Holst. De var fra Clausholm Slot".

*** Mellem Mølle.  Kort nr.4. Vinter familien var på Mellem Mølle i omkring 200 år, fra Peter Jensen Vinter i 1741. I 1770 fik Peder Jensen Winther og Leene Willadsdatter Qvist af Mell Mølle en søn Jens, Leenes halvbror Peder Qvist af Voldum varf en fadderne. Ved FT 1787 var Leene Villadsdatter 48-årig enke på Melmølle, Voldum sogn, Peder Jensen Winther var død 1782, 66 år gl.. Madame Leene Vinter i Meel Mølle døde jan. 1801, 65 år gl..
Ved FT
1801 stod Jens Pedersen Vinter, f. 1770, Peder og Leenes søn, som møller med jord på Meel Mølle. Vinther familien var fortsat på Meel Mølle ved folketællinger op gennem 1800-tallet, FT 1834-50 var førnævntes søn Peder Jensen Winther, f. 1802, på møllen med hustru Maren Ostenfeldt og bl.a. datter Severine f. 1835. Faderen Jens Winther f. 1770 var aftægtsmand til og med FT 1840. Ved FT 1860 var Severine Marie Winther f. 1835, gift med mølleforpagter Rasmus Sørensen, f. 1825 på møllen. Peder Jensen Vinther 1803-1884 var der igen som møller og jordbruger  ved FT 1880, hvor der stod Mellem Mølle, med ny, yngre hustru Ane Sophie Jensen f. 1836 og deres søn Martinus f. 1862. Slægten Vinther var stadig på Mellem Mølle ved FT 1906 ved Martinus Vinther 1861-1930, og ved FT 1925 og 1930 ved Poul Vinther 1899-1961. Nogle af gravstenene er fotograferet på Voldum Kirkegaard, herunder Peder Jensen Vinthers Familiebegravelse, Mellem Mølle 1884.
Mellem Mølle er i dag på Lynghøjvej 30, Mellem Mølle, Hadsten (Favrskov), godt 5 km ØNØ for Voldum. Matrikelnummer Mellemmølle, Voldum, 1a.  
Se
uddrag fra bog, ssamt kort.

Se kort over Viborg,  Randers  og  Aarhus  amter. 

Til Hovedoversigt 

Peder Madsen f. 1852, mor, Karen Andersdatter Bech, og hendes aner:

Karen blev døbt i Tvis sogn (nær Holstebro), Ringkøbing Amt den 6. juli 1826, som det fremgår af Kirkebogen for Tvis sogn, hvor Karen Bek står sammen med
forældrene Anders Jensen (Bech) (Giertrudsbek) og Kirstine Andersdatter. Ved dåben deltog Kirstine Pedersdatter og Anders Nielsen, værthusmand i Randers, de var barnets mormor og morfar, samt Frands Bek, der var hendes farbror. Han var også fadder ved de 3 følgende børns dåb indtil 1832.

Peders morfar var Anders Jensen Bech (Beck), født 1789 i Tvis (Giertrudbech under Tviis Closter), og bosat i Tvis, Rind (Ringkøbing Amt) og i Svostrup, Levring, og i Tange, Viborg Amt. Han stod som gaardmand, senest også som teglbrænder.
Mormor
var Kirstine Andersdatter, født 1806 i Randers, men hun døde som 28-årig, så Anders giftede sig igen, med Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatter.

Slægtslinier.

Tilnavnet Bech, som Karen og hendes far Anders brugte, kommer formentlig fra gården Giertrudbech, hvor de var født. Det var almindeligt, at folk fik tilnavn efter den lokalitet, de kom fra. Ved sit giftermål står Karen med fødenavnet Bech, født i Gertrudsbech, Tvis, ved folketællinger står Karen også med efternavnene Beck, Andersdatter, Andersen eller Madsen. Se nærmere om Karen i uddrag fra slægtsbog.

Anders Jensen Bech og Kirstine Andersdatter var blevet gift i Randers den 2. maj 1825, hvor han stod som 33 år og hun som 18 år gammel. (Da Anders var døbt den 11.9.1789, må han have nærmet sig 35 år ved brylluppet). Kirstines far Anders Nielsen var forlover. Se om den mulige årsag til at Anders visiterede og fandt sin brud i Randers i uddrag af Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn.

1. Anders var i starten forpagter på gården Giertrudbek, hans far var død i 1804, da Anders kun var 15 år gammel. Anders var der ved sin mors død i 1824, og ved datteren Karens dåb i 1826. Ved Jens' dåb i 1828 var forældrene Anders Jensen gaardmand i Giertrudbek og Kirstine Andersdatter, det samme var tilfældet ved Kirstine Andersdatters dåb 9.2.1830.  Frands Jensen Bech var fadder ved den 2 år ældre bror Anders Bechs 4 ældste børn, 1826-1832, Frands var da  i Tvis.
Men ved Anders Jensen Beks dåb 11.3.1832 (han døde som spæd) var forældrene gaardmand Anders Jensen Bek og Kirstine Andersdatter i Fjederholt, Rind sogn, Ringkøbing amt, Anders Jensen Bechs bror Frands Jensen Bek fra Tvis var igen fadder.. Så de forlod Giertrudbek omkring 1831 (ses ikke i afgangs- og tilgangslister). Ved FT 1834 boede der da også andre på gården. Se også uddrag fra slægtsbog, herifølge erhvervede han gården maj 1830. Han fik dog først tinglyst skøde i 1833.

Se mere om
Giertrudbek, herunder kort, matrikelkort.
.....................................

Ved folketællingen i 1834 ses familien da også i
2. Rringkoebing, Hammerum, Rind, Fjedderholt [Fjederholt], en Gaard, 45, FT-,1834 C4247

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen Beck

45

Gift

Peders morfar

Gaardmand

født ca. 1789

Kirstine Andersdatter

28

Gift

Peders mormor

hans Kone

født ca. 1806

Karen Andersdatter

7

Ugift

deres Børn

født 1726, opkaldt efter farmor

Jens Andersen Beck

5

Ugift

deres Børn

opkaldt efter farfar

Kirsten Andersdatter

3

Ugift

deres Børn

opkaldt efter mormor, f. 1830.

Lars Andersen

24

Ugift

Tjenestefolk

Anders Sørensen

17

Ugift

Tjenestefolk

Niels Jensen

19

Ugift

Tjenestefolk

Mikkoline Andreasdatter

24

Ugift

Tjenestefolk

Johanne Maria Pedersdatter

20

Ugift

Tjenestefolk


Det var ifølge uddrag en større gård i Fjederholt, Rind sogn ved Herning, med Hartkorn på 8 tdr. l skp. 2 fjdkr. 1/4 alb., der ses også 5 tjemestefolk
Skøder køb 1833, salg 1841. Ca. samme størrelse som Lauralyst, Hartkorn 8.6.0.2 1/4.  

De var altså flyttet de mindst 35 km fra Tvis til Fjederholt i sognet Rind i Ringkøbing Amt. Se kort over sogne i Ringkøbing amt,  og i Viborg Amt kort over sogne. Se uddrag fra slægtsbog.
Karens mor Kirstine Andersdatter døde den 23. maj 1834 ifølge Kirkebogen for Rind i Ringkøbing Amt. Hun døde i Fjederholt efter i 2½ år at have været angrebet af tæring (tuberkulose). -- Så Anders fik i 1836 en ny, ung kone, Kirstine Bertelsdatter, fra Ørbæk i Hoven sogn, hvor de også blev gift.  Deres datter Kirstine Andersdatter Bech blev født i Fjederholt i april 1837 (lokale faddere).

Billede af Anders Jensen Bech og Kirsten Bertelsdatter, kilde
 

Den 25. januar 1841 afhændede han gården i Fjederholt: Hammerum Herredsfoged Skøde- og panteprotokol 1839-1842, serie 1, opslag 410 - 412, folio 404 ff . 23.1.1841. Anders Jensen Bech skøde til Jacob Peter Rabek. Gaard i Fjederholt. Hartkorn 7.6.3.2 1/4, der var mindre end ved overtagelsen, se længere oppe, men dog stadig en stpr gård. . Købesum 2400 Rdl. -   
men da var familien allerede i juli 1838 flyttet til Borup i Svostrup:
Ifølge
Skøder var Fjederholt før Anders Jensen Bcch ejet af Christen Hansen og efter ham som nævnt af J. Rabek. Disses navne er påført matrikel 1a på matrikelskort Fjederhoft By, Rind, 1817-1858.
Matr. 1a er i dag på Fjederholtvej 11, Herning, navn Fjederholtgaard. Efter BBR er stuehus opført 1824. Det kan være her, at Anders Jensen Bech boede.
Billede nu

..............................................
De var ifølge tilgangslister for Svostrup  i 1838 flyttet fra Rind sogn i Ringkøbing amt over 50 km mod ØNØ til Svostrup sogn i Viborg Amt. 2 børn blev født her, i 1838 og 1840. Ved folketællingen i 3. 3. 1840 stod Anders som gaardmand i Borup, Svostrup sogn:

viborg, Hids, Svostrup, Svostrup Sogn, Borup Bye, en Gaard, 3, FT-1840, C4944

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen Bech

52

Gift

Gaardmand

født ca. 1788

Kirsten Bertelsdatter

26

Gift

hans Kone

Karen Andersdatter

14

Ugift

 

deres Datter  hans børn

Kirstine Andersdatter

10

Ugift

 

deres Datter  hans børn

Jens Andersen

12

Ugift

 

deres Søn     hans børn

Kirstine Andersen

3

Ugift

 

deres Datter Opkaldt efter 1. kone?

f. 1837*

Karen Marie Andersen

2

Ugift

deres Datter

f. 1838

Johan Jensen

22

Ugift

Tjenestekarl

Søren Christensen

64

Enkemand

Aftægtsmand.

Christian Sørensen

26

Ugift

hans Søn, Skræder

Elle Pedersdatter

20

Ugift

Huusholderske

Mette Marie Jensdatter

21

Ugift

I Skræderlære

*Kirstine Andersen Bech f. 12.4.1837 (17) i Fjederhoft, lokale faddere.               Karen Marie og Andreas født 1838 og  1840 i Svostrup

Se mere om Anders Jensen Bedhs børn.

Anders fik først skøde på gården 3.4.1841, selvom han ifølge ovennævnte var kommet til sognet i 1838: Lysgård-Hids Herredsfoged, Skøde- og panteprotokol, 1839-1841, 2, opslag 342-343. folio 703. Skøde fra Søren Christensen af Borup til Anders Jensen Bech. på gård  Hartkorn 4.0.2. 2 5/6. 3.4.1841. Købesum 1800 Rdl., -- Anders ejede kun gården i godt 2 år, skøde til ny ejer 30.6.1843 (1841-44, 2, opslag 147, no. 33, folio 505 skøde 30.6.1843). Købesum 3150 Rdl.  Søren Christensen ,  Lever af sin aftægt fra en gaard i Borup, boede ved FT 1845 i hus hos sønnene  og dennes familie.
Søren Christensen ses ved FT Svostrup 1834 som Gaardmand og Sognefoged og Lægdsmand på gård i Borup. På matrikelkort Borup By, Svostrup, 1816-1848, ses navnene Søren Christensen og Anders Jensen, begge overstregede, på matrikel 5a. I dag er
matr. Borup By, Svostrup, 5a  Grønbækvej 53 (55), gårdens navn Klostergaarden. Det var formentlig her, Anders Jensen Bech boede. Nuværende stuehus efter BBR opført 1900.

!843 skøde til ny ejer af gården i Borup.

....................................................

4. De boede kortvarigt i Levring sogn, ifølge tilgangs- og afgangslister i Kirkebog for Levring flyttede de de fra Svostrup til Levring 29.4 1842, de fik en søn Bertel der døbt 13.11.1842, og de flyttede fra Levring igen 14.8.1843, Anders Bech stod som gaardmand i Skovsborg, men han er ikke fundet med adkomst/skøde.
Se også uddrag.

.........................................................

5.  14.8. 1843 afgik de fra Levring og flyttede så til Tange, de boede på Tange Skovgaard, hvor Anders fik skøde 1.6. samme år, 1843 (lyst 7.6 1844), købesum 3410 Rdl., se mere i linket.. I 1844 blev sønnen Peter født i Tange, Højbjerg sogn, hvor de boede ved FT 1845, Anders stod som gaardmand:. Ifølge Uddrag  Hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 alb. samt anpart i en tørvemose i fællesskab med 2 gårdmænd i Højbjerg.

viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Tange Bye - Gaard, 62.8, FT-1845, B4500

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen Bech

55

Gift

Gaardmand

Tvids Sogn Ringkjøbing Amt

Kjerstine Bertelsdatter

32

Gift

hans Kone

Houng Sogn Ringkjøbing Amt Hoven

Kjerstine Andersdatter

15

Ugift

 

deres Børn  hans barn

Tvids Sogn Ringkjøbing Amt

Kjerstine Andersdatter

8

Ugift

deres Børn

Rinds Sogn Ringkjøbing Amt   1837

Karen Marie Andersen

7

Ugift

deres Børn

Svostrup* Sogn Viborg Amt

Andreas Andersen

6

Ugift

deres Børn

Do Do [Svostrup* Sogn Viborg Amt]

Bertel Andersen

4

Ugift

deres Børn

Levring* Viborg Amt

Peter Andersen

1

Ugift

deres Børn

Her i Sognet*

Søren Gregersen

26

Ugift

Tjenestetyende

Grønbek Sogn Viborg Amt

Anders Jensen Skræ

26

Ugift

Teglbrænder

Boesberg Sogn Ringkjøbing Amt


Karen Andersdatter Bech (Beck) står ikke i tabellen fra 1845, hun ser ud til at være blevet i Svostrup sogn indtil 1843, hvor hun ifølge tilgangs- og afgangslister som knap 18-årig rejste fra Svostrup til faderen, der nu boede i Tange. I 1844 flyttede hun fra faderen i Tange til Allingmølle i Svostrup sogn, hvor hun ved folketællingen i 1845 optrådte som tjenestepige på Allingmølle:

Karen Bech

20

Ugift

Tjenestepige

født i Tviis sogn Ringkjøbing amt

Senere i 1845 flyttede hun fra Allingmølle tilbage til Tange (i Kirkebogen for Højbjerg står 3 steder, at Karen Bech flyttede mellem Tange og Grønbæk sogn. Men det må være en fejl, Karen Bech ses ikke i kirkebogen for Grønbæk, så det må skulle være Svostrup i stedet for Grønbæk).
Karen Bech rejste i november 1846 fra Tange til Randers, til skomagermester Kragballe i Dydmersken 317, under ½ km fra Snaregade 443, hvor hendes bedsteforældre (hendes afdøde mors forældre) boede.
Ved FT 1850 boede Karen Andersen, 23 år, igen boede hjemme. Det er kort før hendes bryllup, Karen blev gift med Mads Pedersen fra Elsborg, i Højbjerg Kirke i 1851.

Anders Jensen, 61 år, optrådte også ved folketællingen i 1850 i Tange sammen med sin familie incl. 2 nye børn.
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg Sogn, Tange Bye - et Huus, 4, FT-1850, B4513  Fejl i fødestedsangivelser

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Jensen

61

Gift

 

Jordbruger

Gertru Besk Aalborg A  Giertrudbech, Ringkøbing Amt

Kiersten Bertelsdatter

36

Gift

 

Hans Kone

Houls Sogn Aalborg    Hoven

Karen Andersen

23

Ugift

 

Deres Børn  hans børn

Gertrubesk Aalborg

Jens Andersen

22

Ugift

 

Deres Børn  hans børn

Dito [Gertrubesk Aalborg]

Kerstine Andersen

20

Ugift

 

Deres Børn  hans børn

Dito [Gertrubesk Aalborg]

Kierstine Andersen

13

-

 

Deres Børn

Flerholt Aalborg (Fjederholt, Rind, Ringk.)

Karen Maria Andersen

12

-

 

Deres Børn

Grønbeck Viborg Svostrup 1838*

Andreas Andersen

10

-

 

Deres Børn

Dito [Grønbeck Viborg] Svostrup 1840*

Bertel Andersen

8

-

 

Deres Børn

Levring  1842* Viborg

Peter Andersen

6

-

 

Deres Børn

Her i Sognet 1844* [Høbjerg, Viborg Amt]

Niels Peter Andersen

3

-

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt]

Mariane Andersen 

1

 

Deres Børn

Dito [Her i Sognet] [Høbjerg, Viborg Amt] 

* Ifølge kirkebøger

Anders Jensen Bech var ved FT 1855 på gård i Tange som gårdmand og teglbrænder og med hustruen og flere af børnene. Et barn, Søren Peter Andersen, var kommet til i 1851.

Anders Jensen Bech fik ialt 12 børn fra han var knap 37 år gammel til han var ca. 62 år gammel. 4 børn, Karen 1826, Jens 1828, Kirstine 1830, Anders 1832 døde som spæd, med Kirstine Andersdatter, og 8 børn, Kirstine 1837, Karen Marie 1838, Andreas 1840, Bertel 1842, Peter 1844, Niels Peter 1847, Mariane, Søren Peter 1851 med den anden kone Kirstine Bertelsdatter.  Fadderne ved børnenes dåb var mest lokale folk.

Anders Jensen Bech døde i Tange den 14. maj 1859, 69½ år gammel, som det fremgår af Kirkebogen for Højbjerg. Han stod som gaardmand og teglbrænder.

Ved FT 1860 stod Kjersten Berthelsen som 46-årig enke og gaardmand med en del af børnene boende hjemme.
Hun var der også ved FT
1870 som gaardmandsenke, hun havde fået adkomst samme år, nogle af børnene boende der, bl.a. den 27-årige søn Berthel Andersen. Han fik skøde på gården i 1874, og stod ved FT 1880 som Husfader, Inderste, Teglbrænder på en gård i Tange, Kirsten Bertelsen var der som aftægtskone. Men Bertel gik fallit og gården blev solgt.

Se nærmere under Tange Skovgaard.

Ved folketællingen i 1880 var Kirstens datter Karen Marie bosat med familie på gård i Højbjerg By, gift 1862 med Peder Jensen Møller, gårdmand i Højbjerg By.
Kirsten Bertelsdatter boede hos dem ved FT 1890, hun døde den 6. marts 1893, hun boede da i Tange.

Læs mere om
Anders Jensen Bechs levnedsforløb og om Anders' børn, Karen Andersdatters Bechs søskende og børn, i uddrag fra Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (den kan lånes via Folkebiblioteket).
Anders Jensen Bech startede på store gårde i Ringkøbing Ame, Giertrudsbech og Fjederholt (over 8 tdr. hartkorn) og flyttede til mindre, men dog stadig ret store, gårde i Borup, Svostrup (ca. 4 tdr.) og i Tange  (godt 3 tdr. hartkorn) i Viborg Amt. Han døde 1859, 69 år gl..s
De fleste af Anders Jensen Bechs 7 sønner klarede sig tilsyneladende ikke så godt, eller døde som børn eller i en i en ung alder. To døde ved selvmord (hængte sig). (Jens f. 1828, af første ægteskab, Peder f. 1844, af andet ægteskab).
Anders Jensen Bech flyttede hele tiden fra større til mindre gårde eller foretog frasalg. Sønnen gik fallit efter overtagelse af gården i Tange. Så måske har familen ikke været de store økonomer??
Af de 5 døtre blev de 3 gårdmandskoner

Peder Madsen, f. 1852, hans morfar var Anders Jensen Bech (Beck), født 1789 i Tvis (Giertrudbech under Tviis Closter), og bosat i Tvis, Rind, begge i Ringkøbing Amt, og i Svostrup, Levring og Tange, Viborg Amt. Han stod som gaardmand, senere også som teglbrænder. -
Anerne på begge Anders' forældres side kom fra større gårde i Rindkøbing Amt, se nedenfor.
Mormor
var Kirstine Andersdatter, født 1806 i Randers, men hun døde som 28-årig, så Anders giftede sig igen, med Kirsten (Kjerstine) Bertelsdatter.

Anders Jensen Bech er også omtalt under Wraa

Til Hovedoversigt


Peder Madsen f. 1852, hans oldeforældre på morfars Anders Bech Jensens side var gaardmand og hestehandler Jens Andersen, Giertrudbech under Tviis Closter, født ca. 1743, og Karen Pederdatter, født ca. 1754:

Se mere om Giertrudbek, herunder kort, matrikelkort. 

De ses ved

Ringkøbing, Hammerum, Tvis, Giertrudbech, , 1, FT-1787, C1676

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Andersen  

44  

Gift  

husbond  

bonde og beboer af en under hovedgaards taxt liggende gaard  

  1743

Karen Pedersdatter  

33  

Gift  

hans kone  

  

  1754

Niels Jensen  

9  

  

Deres børn  

  

  1778

Mariane Jensdatter  

6  

  

Deres børn  

  

  

Søren Jensen  

4  

  

Deres børn  

  

  

Povel Jensen  

2  

  

Deres børn  

  

  

Mette Kirstine Jensdatter  

1  

  

Deres børn  

  

  1786

Jens Pedersen  

23  

  

Tienestefolk  

  

  

Christen Jørgensen  

26  

  

Tienestefolk  

  

  

Anne Marie Pedersdatter  

29  

  

Tienestefolk  

  

  

Maren Nielsdatter  

25  

  

Tienestefolk  

  

  

Maren Jensdatter  

75  

Enke  

mandens moder  

Jordemoder  

  

Mads Andersen  

46  

  

mandens broder  

fra forstanden  


Jens' mor, Maren Jensdatter, 75 år, jordemoder, boede hos dem
Jens Andersen af Giertrudsbech, hans ældste søn Anders begravet 23.7.1786, 11 år gl., døbt oktober 1775. Han var formentlign opkaldt efter farfaderen. Den nye Anders f. 1789 er opkaldt efter broderen.
Anders Jensen
blev døbt 11.9.1789 som det fremgår af Kirkebogen for Tvis i 1789, søn Anders står her sammen med forældrene Jens Andersen, Giertrudbech og Karen Pedersdatter:

Anders Jensen findes i 1801 ved folketælling i Tvis, Giertrudbech under Tviis Closter som 11-årig, hvilket passer med at hans aldre i folketællingerne ovenfor såvel som at han skulle være født i 1789, ligesom lokaliteten passer med andre opgivelser.
ringkoebing, Hammerum, Tvis, Giertrudbech under Tviis Closter, , 4, FT-1801, B9005

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Andersen

58

Gift

Mand

Gaardmand og hestehandler   

født ca 1743

Karen Pedersdatter

47

Gift

Hans kone

                                              

født ca.1754

Peder Jensen

24

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

døbt 15.2.1777

Niels Jensen

22

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Mariane Jensdatter

20

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Søren Jensen

18

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

Povel Jensen

15

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

døbt 17.8.1785

Anders Jensen

11

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

døbt 11.9.1789

Frands Jensen

9

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

1792

Mette Kirstine Jensdatter

6

Ugift

Deres fælles børn

De ældste tiener forældrene og de yngste opfostres af dem

f. 1795, afdød søster f. 1786

Lauge Simonsen

32

Ugift

Tienestefolk

 

Magrete Lauridsdatter

20

Ugift

Tienestefolk

 

 

De fik ialt 10 børn.

Der var ingen af Jens Andersens børn i Tvis sogn ved FT 1834.  -

.
.Peder Jensen, 68, f. 1787, var ved FT 1845 Fæster, lever af sin Jordlod, i Rødding, Vildbjerg sogn, med kone og børn. Ved FT 1834 var han fæstehusmand i Røddinglund, to af hans børn stod som almisselem. En søn Jens Beck blev døbt i Vildbjerg 17.11.1812, Peders søskende Mette Kirstine fra Giertrudsbech, Poul Bech og Frans Bech bar eller var faddere. Jens Christian blev født 19.3.1814. Vildbjerg er i nærheden af Tvis sogn.
..Mariane f. ca. 1781 blev måske gift i 1810.  - 
..Poul Jensen, 60, var gårdmand i Vind sogn, Rørkjær By, ved FT 1845, med kone og børn. Gaardmand Poul Jensen fik bl.a. en søn Anders Beck i Vinding i 1815, der blev han også gift i 1806. Tvis, Vinding og Vind er nabosogne.
..Mette Kirstine Jensdatter, Giertrudbek, 24 år, blev i 1819 gift med enkemanden Peder Dÿnesen, af Holflod, Nausling (Nøvling), 50 år, Anders Bech var forlover. Peder Dynesen, gaardbeboer, 33, ses ved FT 1801 i Holflod, Nøvling sogn, med kone og stedbørn. Ved FT 1834 i Holflod, Nøvling, ses Mette Kirstine Jensdatter, 40, med ny mand Anders Madsen, 38, gårdmand. Hun havde børn med begge mænd. Nøvling ligger ligesom Tvis i Hammerum herred. Nøvling er næst-nabosogn til Rind, som broderen Anders Jensen Bech flyttede til ca. 1831.
..Frands Jensen Bech var fadder ved den 2 år ældre bror Anders Bechs 4 ældste børn, 1826-1832, Frands var da  i Tvis.

(Brejl: Niels Christensen Pogager i Skavtrup i Tvis sogn. 28.3.1804, fol.16B. E: Maren Madsdatter. LV: Didrik Sørensen i Tvislund. B: Christen 5, Maren 4, Mette 1. FM: Jens Andersen Gertrudbæk, Niels Madsen Grønbæk.)
Jens Andersen,
Giertrudbech, blev ifølge Kirkebogen for Tvis begravet den 24.6.1804, 61 år gammel (født .1743)  
(Brejl: Skifte 2079
Jens Andersen i Gertrudbæk i Tvis sogn. 25.7.1804. VI, fol.65B. E: Karen Pedersdatter. LV: Mikkel Vejvad i Vinding sogn.   Peder, Niels, Marianne 23, Søren 21, Poul 19, Anders 15, Frands 13, Mette Kirstine 10. FM: fødte værger Laurids Smedsgaard, Didrik Sørensen i Tvislund.. Enkens bror var Mikkel Vejvad (Pedersen), se følg. tabel, )
Karen Pedersdatter Weivad døde 31.12.1824, på Giertrudbek hos sønnen Anders Jensen. hun blev 71 år gl. (f. 1753).
Giertrudbech gled senere ud af famlien, se ovenfor.

Peder Madsen f. 1852, hans oldeforældre på morfars Anders Bech Jensens side var gaardmand og hestehandler Jens Andersen, Giertrudbech under Tviis Closter, født ca. 1743, og Karen Pederdatter, født ca. 1754.

Begge ægtefæller kom fra slægter fra store gårde, se nedenfor.

Til Hovedoversigt

 


Ifølge slægten http://www.slaegt.ostergaard-andersen.dk/fam004xx/fam00462.htm  
samt Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket)

er Jens Andersen og Karen Pedersdattes aner (Numrene i tabellen nedenfor er anenumre i slægtsbogen):

Peder Madsen f. 1852 oldeforældre

Peders tipoldeforældre

Peders tiptip

Peders 3x tip

Peders 4x tip

Peders 5x tip

Peders 6x tip

2.Jens Andersen 1743-44 i Giertrudbæk, Tvis, død 1804. Gift 1774, overtog ved giftermålet fæstet af den ret store gård Giertrudbæk efter forældrene.
Se lige ovenfor.
 

Til Hovedoversigt

4.Anders Madsen 1706 i Gertrudbæk. Tvis, døde der i 1766. Anders overtog fæstet af den store gård Giertrudbæk efter faderen , og den gik videre til sønnen Jens. Fik flere børn, bl.a. Mads 1741, Søren 1751 (50, fadder Jens Hvass til Tvis Closter) , Maren 1754 (56, Anders' søster Anne fadder).

 

8.Mads Andersen 1655 i Munksgård, Vorgod Sogn?, død 1752 i Tvis sogn, 97 år,  f. ca. 1653. Var fra 1694 fæster eller forpagter af Gertrudbech (i Tvis sogn), som sandsynligvis var ladegård under Tvis Kloster. Fik under navnet Mads Giertrudbech flere børn, herunder Mette 1695 (Kirkebog 30), Maren 1698 (31), Dorethe 1702 (33), Poul 1704 (33), Anders 1706, Anne 1812, Aser 1717. Faddere bl.a. fra Tvislund, der ligger under 1 km øst for Tvis.
Mads' kone
Dorethe Lorensdatter 33 døde 1701, Dorethe 1703 er nok opkaldt efter hende, hun og de følgende børn, incl. Anders, må derfor have en anden mor.
Navneforbistring1, 2

 

 

 

 

5.Maren Jensdatter 1712 i Tolstrup som Jens Tolstrups datter, Nørre Felding Sogn, jordemoder, boede hos sønnen ved FT 1787.  Maren Jensdatter, Gertrudsbech, 80 år, døde 1792 (55).

Jens Povelsen 1678 Nørre Felding
Børn i Nørre Felding: Mads1705, Mogens 1707, Kiersten 1708, Maren 1712, Karen 1715, Poul 1719, Anne 1723.

Povel Mogensen 1642

Mogens Povelsen

 

 

Maren Poulsdatter 1638

 

Mette Povelsdatter 1679 i Nørre Felding

Povel Tolstrup ca. 1640

 

 

 

3.Karen Pedersdatter 1753 i Vejvad, Vinding Sogn som Peder Wejvads datter, død 1824 i Giertrudbek

Efter Jens' død i 1804 blev der foretaget skifte mellem Karen og 8 børn, se Slægtsbogen eller nr. 2079

Efter Karens død i 1824 var sønnen Anders Jensen Bech forpagter, se uddrag fra slægtsbog.

6.Peder Pedersen 1729  i Vejvad Søndergård, Vinding, død 1785 i Weivad. Var fæstegårdmand af Vejvad Søndergaard ligesom faderen.
Første barn Karen Pedersdatter 1753. Fæstet overgik til sønnen Mikkel Pedersen, f. 1762, han var på gården ved FT 1787 i Vinding, hans efterkommere var på gården i mere end 100 år.

Datter Maren Pedersdatter, hendes mand død 1779,
skifte 662

 

Mads Pedersen f. 1712, Mads Pedersen af Vejvad død 1772, 60 år (52)

 

Se mere om Vejvad gårde

12.Peder Nielsen 1680 i Vejvad Søndergård, Vinding, død 1750 70 år gammel. Overtog fæstet af Søndergaard efter faderen.
Fik foruden Peder 1729 også en søn Peder i 1717, han døde 11 uger gammel.
Fik ialt 13 børn 1709-1729, 8 døde som små.

Til Hovedoversigt
 

En Frands Nielsen Weivad f. ca. 1685 var stamherre på Vejvad Nørregaard. Han kunne være bror til ovennævnte.

24.Niels Pedersen 1643 i Vejvad, Vinding, død i Vejvad 1706, 63 år gl. Niels var sammen med brødrene Peder og Simon fæster af Enestegaarden Vejvad, som blev delt, Niels overtog Vejvad Søndergaard.

48.Peder Pedersen ca.1597 Vejvad, Vinding Sogn, død 1666 som Peder Vejvad. Han var fæster på den store gård Vejvad

Peder Pedersen ca. 1560 i Vejvad, Vinding sogn

Peder Nielsen Veyvaadh

Johanne Pedersdatter

 

49.Maren Nielsdatter 1615, død 1684

 

 

25.Maren Mikkelsdatter
eller Else Reving?

 

 

 

13.Karen Madsdatter 1689 Hvirgel, far Mads Hvirgel, Hvirgel, Vinding, hun døde 1731 i Weivad.

 

 

Hvirgel og Vejvad Søndergaard lå nær hinanden.

26.Mads Andersen Munksgaard ca. 1655 i Fjestervang, Vorgod, død 1711 som Mads Hvirgel i Hvirgel. Overtog fæstet af svigerfaderens gård.

Navneforbistring1, 2

 

 

 

27.Karen Lauritsdatter 1662 på gården Hvirgel, Vinding Sogn, død der i 1721 som Mads Hvirgels hustru 58 år.

54.Laurits Gregersen 1615-20 på gården i Hvirgel, Vinding Sogn, død 1688. Overtog fæstet af gården efter sin far

108.Gregers Andersen før 1580, død 1647, fæster af gården Hvirgel

109.Ingeborg Jørgensdatter ca.1582, død 1669

55.Anne Sørensen Fonager eller Fonvad, ca. 1624 i Fonager, Vinding Sogn, død 1692

Søren Fonager, død 1673     

7.Mette Kirstine Mouritsdatter 1730 i Merrild, Vildbjerg Sogn, død 1791 i Vejvad.
Boede ved FT 1787 som 57-årig enke på Weivad hos den 25-årige søn Michel (Mikkel) Pedersen

 

 

Aner 10 generationer tilbage, se th.

14. Mourits Knudsen ca. 1680 i Merrild, Vildbjeg Sogn, død 1755. Overtog efter faderen fæstet af en af de to store Merrildgaarde. Skifte, 1723, Sindinggaard nr. 1, efter den 1. kone Mette Andersdatter, børn Knud Mouritsen 1713, Karen 1715, Anders 1717, Maren  1719. Ved skiftet efter den første kone berettes der om ret stor velstand. -
2. kone
Kirsten Christensdatter døde i 1725 (skifte 3).  
3. kone?, datter
Mette Kirstine 1730,

Sønnerne Knud Mouritsen og Jens Mouritsen overtog fæstet.

Deres efterkommere var på Merrildgården indtil 1912.

28. Knud Madsen ca. 1640 i Merrild, Vildbjerg Sogn., fæster af en af de to Merrildgårde, hans fødegård. Han var temmelig velstående.

56. Mads Jensen ca. 1590. Var fæster af en af de to Merrildgårde. Solgte selvejerdelen i gård i Barde

 

 

 

 

57. Johanne Mouritsdatter ca. 1600 i Trøstrup ved Videbæk

114. Mourits Jørgensen, ca. 1560, fæstegårdmand i Tøstrup (Trøstrup?) ved Videbæk (nabosogn til Vorgod), samt selvejer af en gård i Barde, Vorgod Sogn

 228.Jørgen Jensen (Skriver)/Nielsen* ca. 1525, sad på Risomgaard i Borbjerg Sogn

229.Inger Jensdatter ca. 1530 på Gimsinggaard, Gimsing sogn    fortsættes ..

115. Kirsten Andersdatter ca. 1579 på den store gård Abildtrup i Vorgod Sogn

 

230.Anders Nielsen ca. 1535, død 1603. Velstående med selvejergårde i Abildtrup og Barde, Vorgod sogn.
fortsættes ..

231.Maren "Anderskone" ca. 1545

15. Ellen Jensdatter 1693 nok i Merrild, død 1769, Mourits' kone nr.3. deres børn var Knud, Jens, Karen, Mette, Maren. Skifte 61 ved Mourids død 1755. enke Ellen Jensdatter.

 Jens Jensen , beboer af den ene Merrildgaard

 

 

 

De understregede årstal er tjekket i kirkebøger.
* I andre søgninger er Inger Jensdatters mand opført som Jørgen Nielsen, de er ikke andre steder anført med børn.

Inger Jensdatters og Anders Nielsens aner var som vist i følgende tabel, Disse aner går helt tilbage til 1400-1500 tallet: 

Peders Madsen f. 1852 6 x tip

Peders 7 x tip

Peders 8 x tip

Peders 9 x tip

Peders 10 x tip

Peders 11 x tip

Inger Jensdatter ...
ca. 1530 på Gimsinggaard,
gift med Jørgen Nielsen.
Jørgen Nielsen solgte til Erik Krabbe til Bustrup en søsterlod i Movstgaard med mølle, samt nogle gårde, som han i 1566 påstod aldrig at have fået betaling for.

Jens Pedersen (Persen) 1480. Movstgaard. Havde bl.a. en søn Mourids Jensen, der blev dræbt i krigen i Svarterå i Sverige i 1565. Mourids havde en konflikt med stedfaderen, der ses i næste rubrik.

Peder Thomsen. Adelsmand. Moustgaard

 

 

 

Ingrid Mouridsdatter

Mourids Nielsen Kalf f. ca. 1410

Niels Thorsen Kalf, født ca. 1380. Gimsinggaard.

 

Edel Andersdatter 1520. Gift 2. gang med Anders Christensen.

Anders Jepsen Hvid. 1498 ejer af Trabjerg og Abildtrup, men boede næppe på Abildtrup. Herredsfoged, var nok af adelig stand.
Gift med Fru Margrethe Qwie, enke efter adelsmanden Jes Qwie.
Død ca. 1557

Jep Christensen (Hvid) født før 1450. Trabjerg. Meddommer

Christen Ibsen (Jepsen) (Hvid) født før 1430. Trabjerg. Sandemand

Ib (Hvid) født før 1390. Trabjerg, Borbjerg sogn

Anders Nielsen ... boede i 1587 i Abildtrup, men boede nok 1597-1615 i Pilgaard i Barde. Begge i Vorgod sogn.
Broderen Lauge Nielsen blev ejer af Abildtrupgaard, men der var nok medejere. Læs om følgende ejere i omtalte bog.

Niels Andersen (Hvid). Boede 1522 på Abildtrupgaard, Vorgod sogn,men flyttede nok ca. 1550 til Trabjerggaard.
Gift med Johanne Christensdatter.
Død ca. 1557

 

Hustru ud af adelsslægten Qvie

Povl Qwie, Adelsmand, Kviesgaard i Fabjerg sogn.

 Ifølge bogen "J. Abildtrup. Abildtrupggaard og dens beboere. 1498-1925. Samt nogle oplysninger om slægterne Qwie i Kviesgaard, Hvid i Trabjerg, Nyegaard i Borris og Købke i Vorgod. En Slægtshistorie gennem 550 Aar. 1925, 143 sider". Flere tilhørte lavadelen (knapadelen), men der var ikke stor forskel mellem denne og store selvejerbønder.

Til Hovedoversigt

GÅRDENE:    Se A gårdene

Gertrudbech (Gertrudbæk) Kort nr. 5

Merrildgaarde, Kort nr. 2. Mourits Knudsens søn Knud Mouritsen f. 1713 overtog fæstet. Knuds søn Chresten Knudsen havde Vester Merrildgaard. Hans datter Ane Margrethe blev gift med Mads Nielsen, som videreførte gården. Deres efterkommere var på Merrildgården indtil 1912.
Christen Knudsens anden datter Maren blev gift med Iver Nielsen og de købte den anden Merrildgaard, Øster Merrild.
Nuværende adresse på Merrildgårde er Merrildvej 2 og 11, 7480 Vildbjerg. Matrikel Merrild Gdr. 1a og 2a.
14. Mourits Knudsen ca. 1680 i Merrild, Vildbjeg Sogn, død 1755, var den seneste ane på Merrild.

Vejvad Søndergaard, Kort nr. 4, nuværende Horslundvej 2, 7550 Sørvad. Fæstet overgik fra Peder Pedersen til sønnen Mickel Pedersen, han var på gården ved FT 1787 i Vinding, hans efterkommere var på gården i mere end 100 år. --
6.Peder Pedersen 1729  i Vejvad Søndergård, Vinding, død 1785  var den seneste ane på stedet.

Hvirgel. Kort nr. 3. Mads Andersen Hvirgel f. 1659, slægten på Hvirgel kan føres længere tilbage vis hans kone, se linket. Mads  fik børnene: Laurids Madsen 1687 - Karen Madsdatter 1689, ane, - Anders Madsen Hvirgel 1691 - Anne Madsdatter 1693 - (dødfødt) Madsen 1697 - (dødfødt) Madsen 1698 - (dødfødt) Madsen 1699 - Kirsten Madsdatter 1700 - Ingeborg Madsdatter 1703 - Else Madsdatter 1706. -
Anders Madsen Hvirgel f. 1691 overtog gården, han blev i 1718 gift med Ane Sørensdatter Horslund, datter af den rige Søren Horslund (1671-1758, Horslndgaard); de fik 13 børn, bl.a. Nov 1719 (58) Anders Hvirgels søn Mads. 1727 Anders Hvirgel søn Søren (61).  April 1738 Anders Hvirgels søn Christen (64). Christen døde 1786 i Suderbæk, Ikast sogn. han havde mindst 7 børn. Hans enke Johanne Sørensdatter, 42, ses ved FT 1787 i Ikast, Vester Suderbeck, med nogle af børeme.
Anders Madseni Hvirgel døde i 1765, 74 år. Ingen af børnene ses i Hvirgel (Vinding) ved FT 1787. Familien havde altså forladt Hvirgel.
Matriklen 1688: Hvirgel, der angives ikkun at skulle være et boel. Der er 36,5 Td. land, ½ skarp, ½ ond. 4 høveders græsning og 6 læs godt hø. Marknavne: Brøndhøj Agre, som er skarp rugjord, der dyrkes 4 år og hviler 4; Schouffhussted Agre, ialt 21, som dyrkes 2 år og hviler 4; Skaff Agre Fald -Mandtal vedrørende kop, heste, stude og rentepengeskat i Lundenæs -Bøvlinge amter af 31.12.1699 / 5.2.1700. Mads Hvirgel og hans hustru, 1 pige 1-0-0 . Ifølge realregister HK 3.3...2 3/4.

Ved FT 1787 var der tilsyneladende en anden familie på Hvirgel, Niels Christensen 65 år. Han var der også FT 1801, 80 år gl.. Ved FT 1787 ses Niels Christensen, 65, på Hvirgel, f. ca. 1712. Her ses han med 3-rig datter Sidsel, i 3. ægteskab. Hun blev ifølge Kirkebog Vinding (31) døbt. 15.2.1785 med far Niels Hvirgel. Niels Hvirgel ses 1759-1773 med en del fødte eller døde børn i Vinding sogn.
Hvirgel  må være matrikel 3, matrikelkort Vejvad Gde. Vinding, 1817-1868. Her er på matrikel 3 påført navnene Poul Jensen og Christian Knudsen. Povel Jensen fik børn på Hvirgel i 1816, 1819 og 1823. Jens Christian Knudsen var gårdmand på Hvirgel FT 1834-1860, havde ikke børn. .
Ifølge realregister Hjerm-Ginding Herredsfoged, Realregister, Hjerm-Ginding, Vinding 1848.. (130) skøde fra Poul Jensen til Jens Chr. Knudsen skøde til Vejvadgaarde matr. 3, Hvirgel, i 1834.  1882 skøde til Jens Christian Hvirgel Andersen. 1903 til Niels Ansgar Laugesen.
Hvirgel, Hvergel, nu Hvirvel, er nu Aulumvej 4, 7550 Sørvad, mindre end 2 km vest for Vejvad-gårdene.
26.Mads Andersen Munksgaard ca. 1655 i Fjestervang, Vorgod, død 1711 som Mads Hvirgel i Hvirgel., han var den seneste ane på stedet.

Gimsinggard, Gimsing sogn, Kort nr. 7, blev senere kaldt Movstgaarde, der har været 3 gårde, der har ligget på det nuværende Hjermvej 55, 53, 66, 7600 Struer, nuvær. matr. 4a, 3n, 3a, den vestlige del, Gimsing. 4a hedder Øster Movstgård. Hjermvej 66 hedder i dag Vester Movstgård. På matrikelskort Den vestlige del, Gimsing, 1817-1858, ses Mausgaarde da også på matrikel 4 og 3.
Niels Thorsen Kalf, født ca. 1380 tilhørte lavadelen og boede på Gimsinggaard. Sønnesønnen Peder Thomsen benævnes også som adelig.
Inger Jensdatter ca. 1530 Gimsinggaard, gift med Jørgen Nielsen var de seneste aner.

Abildtrup Nedergaard, Vorgod sogn, Kort nr. 1, nuværende Herningvej nr. 49, 6920 Videbæk. Oprindeligt var der kun 1 Abildtrupgaard, den nuværende Abildtrup Nedergård. Abildtrup Nedergård er nuværende matrikel Abildtrup By, Vorgod, nr. 1a. Nr. 2a er nuværende Abildtrup Overgård, Overgårsvej 1. og matrikel 3a er Lyngkildegård, Overgårdsvej 3.
Matriklerne ses også på matrikelkort Abildtrup By, Vorgod, 1817-1865.  se linket
Læs uddrag fra bogen om Abildtrupgaard i linket..
115. Kirsten Andersdatter ca. 1579 på den store gård Abildtrup i Vorgod Sogn, var den sidste ane, som ses på gården,

Trabjerggaard Kort nr. 6, er nu Vester Trabjergvej 5, 7500 Holstebro, men der var flere gårde, på nuværende Trabjergvej, i Trabjerg. Det er ca. 40 km fra Abildtrupgaard. Den lavadelige slægt Hvid boede gennem 1400- og 1500 tallet på Trabjerg i Borbjerg sogn ved Holstebro.
Niels Andersen (Hvid) flyttede nok ca. 1550 til Trabjerggaard, han var den seneste ane, der ses der.

Kvi(e)sgaard, Kort nr. 8, i ældre folketællinger står Qvi(i)sgaard, i Fabjerg sogn, ligger i dag Kviesgårdvej 7, 7620 Lemvig, der er også en Øster Kviesgaard. Gården har måske fået navn efter familien Qwie/Qvie, der står som adelig.

Se Kort over gårdene

Se kort over sogne i Ringkøbing amt.  Både Tvis, Nørre Felding, Vinding, Vorgod, Vildbjerg, Videbæk, Gimsing, Borbjerg og Fabjerg sogne ligger alle i Ringkøbing Amt i Lemvig-Struer-Holstebro-Herning området..

Til HovedoversigtPeder Madsen, f. 1852, hans oldeforældre mormors Kirstine Andersdatters side var småhandler og høker i Randers Anders Nielsen født 1770, og Kirsten Pedersdatter, født 1773:

Peders morfar Anders Jensen Bech blev gift første gang den 2. maj 1825 i Randers, med Kirstine (Christine, Kirsten) Andersdatter, hvor han var 33 (35) og hun var 18 år gammel. Kirstines far Anders Nielsen var forlover,

Christine var født i 1806 (den 12.9.) i Randers (sammen men søsteren Maren, men Maren døde 12 uger gammel) som datter af Anders Nielsen (der også står som den ene forlover ved Anders og Kirstines bryllup) og Kirsten Pedersdatter. Se om årsagen til at Anders visiterede Randers i uddrag af Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket).-- Kirstine Andersdatter døde som ovenfor omtalt som kun 28-årig den 23. maj 1834, ifølge Kirkebogen for Rind i Ringkøbing Amt. Hun døde i Fjederholt efter i 2½ år at have været angrebet af tæring (tuberkulose). Hun havde da fået 4 børn sammen med Anders, se ovenfor

Kirstine Andersdatters forældre Anders Nielsen og Kirsten Pedersdatter var blev gift året før hendes fødsel , den 14.9.1805 i Randers. Forlovere var kobbersmed Lars Fasting og hans far Hans Fasting. Kirsten Pedersdatter var ved FT 1801 i Randers 27-årig tjenestepige hos den 43-årige kobbersmed Lars Fasting.

Anders Nielsen blev født i 1770 i Langkastrup (Castrup),Virring Sogn. Hans far var smed.
Ved FT 1787 ser han ud til at være tjenestekarl hos gaardmand Peder Knudsen i Ladegaarde, Essenbæk sogn, Randers amt, herfra blev han konfirmeret samme år.
Ved FT 1801 Randers Købstad var han måske købmandskarl hos en købmand, i Randers:

Anders Nielsen  

23  

Ugift  

Tjenestefolk  

Kjøbmandskarl 

Ved datteren Marens død i Randers 1806 stod han som gårdskarl, og ved sønnen Lars' død i 1809 som daglejer.
Anders var senere småhandler i Snarregade i Randers, senere igen spækhøker og spisevært (pensionat). Se nærmere i slægtsbogen "Slægten Bech fra Tvis Sogn"

De fik som nævnt ovenfor børnene Kirstine (død som 28-årig) og Maren (død 12 uger gammel) i 1806. De fik tvillinger igen i 1809, Niels og Lars, Lars døde få måneder gammel. Peter blev født i 1812, se tabellen nedenfor , Maren født 1816 står i Kirkebogen som Mariane. Der kan have været flere børn end de viste.

Kirstine blev som nævnt  gift i Randers i 1825 med Anders Jensen Bech.

Anders og Kirsten findes ved flere folketællinger i Randers:
Randers, Støvring, Randers Købstad, Snarregade, No. 445, 1. Familie, , FT-1834, C7120

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested

Anders Nielsen

65

Gift

Hødker *

1769

Kirsten Pedersdatter

62

Gift

hans Kone

1772

Maren (Mariane)

18

Ugift

deres Datter

1816

Peter

22

Ugift

deres Søn

1812

Frederik Ernst

11

Ugift

Pleiebarn


*(Høker: person, som (under beskedne former) driver detailhandel, især med levnedsmidler)).

Anders og Kirsten sammen med sønnen Peter var der også ved FT
1840.
Randers, Støvring, Randers Købstad, Snarregaden, No. 445, , FT-1840, C7121

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anders Nielsen  

74  

Gift  

  

Høkker  

  

Kjerstine Pedersdatter  

68  

Gift  

  

hans Kone  

  

Peder Andersen  

27  

Ugift  

  

deres Søn  

  

Inger Marie Randrup  

15  

Ugift  

  

Tjenestepige 

 

Randers, Støvring, Randers Købstad, Snarregade, 443, FT-1845, B6436

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Nielsen

82

Gift

 

Spisevært

Wirring sogn Randers amt. 1763

Kirsten Petersdatter

93 73?

Gift

 

Hans kone

Lihme sogn Randers amt .

Peter Andersen

33

Gift

 

Hans søn og medhjælper

Randers 1812

Else Cathrine Frederichsen

33

Gift

Hans kone

Elsborg sogn Viborg amt

Edit Kirstine Margretssine Andersen

7

Ugift

Disses børn

Randers

Andreas Peter Andersen

2

Ugift

Disses børn

Randers

I 1845 var husnummeret 443 i stedet for 445 og erhverv spisevært, og sønnen Peter Andersen, nu 33 år, stod der som søn og medhjælper med kone og 2 børn.
Datterdatteren Karen Andersdatter Bech rejste i nov. 1846 fra Tange til Randers, til skomagermester Kragballe i Dydmersken 317, som ligger nær Snaregade.
Peter Andersen med kone og 4 børn boede også i Snaregade ved FT 1850, Peter stod nu som høker. Peter og sønner ses ikke ved FT 1880 Randers Købstad.

Ifølge Kirkebog for Randers Sankt Morten døde Anders Nielsen som spækhøker i 1848 85 år gammel
(herudfra skulle han være født 1763. Folketællinger siger 1763, 1766 og 1769. I Kirkebogen for Virring er der i perioden kun 1 Anders med far Niels, nemlig Niels Jensen Smed, med Anders født i
1770 i Castrup (Langkastrup) , se følgende tabel).

Ved FT 1850
Randers Købstad ses Kirsten Pedersdatter 80 år, født i Lihme, Randers Amt:
Randers, Støvring, Randers Købstad, Hospitalet, Hospitalet, 1, F2, FT-1850, C5638
Kirsten Pedersdatter 80 Enke ligesaa [ Forsørges som Lem i Hospitalet]
Lihme, Randers Amt 1770
Ifølge Kirkebog for Randers Hospital døde
Kirsten Pedersdatter den 1.10.1855, som enke efter høker Anders Nielsen Randers, 84 år gammel, af alderdom,  
Kirsten var ifølge FT, og Kirkebog ved død, født 1770-1774, hun blev nok født i 
1773 i Castrup i Lime sogn, Lime som fødested ses også ses ved FT 1845 og 1850 ovenfor.
Se lokalkort.

Peder Madsen, f. 1852, hans oldeforældre mormors Kirstine Andersdatters side var småhandler og høker i Randers Anders Nielsen født 1770, og Kirsten Pedersdatter, født 1773.

Til HovedoversigtDeres aner er ifølge Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket). Numrene i tabellen nedenfor er anenumre i slægtsbogen:

Peder Madsen f. 1852 oldeforældre

Peders tipoldeforældre

2 x tip

3 x tip

2.Anders Nielsen 1770 i Langkastrup* (Castrup),Virring Sogn,
død 1848 Randers

 

Se ovenfor

4. Niels Jensen Smed 1717 Hørning, død 1779 Virring 62 år gl.. - Boede 1741** i Hørning, flyttede så til Castrup (Langkastrup), i nabosognet Virring, hvor han var husmand og smed. Var gift 5 gange og fik mindst 15 børn
Niels Jensen Smed af Castrup (Langkastrup) gift i Essenbæk 28.11. 1765 med:

8.Jens Jensen Smed ca. 1680. Fæstehusmand og smed i Hørning,

 

9. Inger Rasmusdatter ca. 1690, død 1731 i Hørning

18.Rasmus Jensen ca. 1665, døde 1746 81 år i, og boede i Uggelhuse, Virring Sogn

19.Maren Rasmusdatter, ca. 1668, død 1752 som Rasmus Jensens enke 84 af Ogelhusene (Uggelhuse)

5. Maren Frandsdatter 1742 i Drastrup, Essenbæk Sogn, Niels' sidste hustru. Fik i Virring sogn Frantz i 1767 og Kirsten i 1768, Anders i 1770. Christen 1773, døde 1779, Karen 1775, Mette 1777, døde 1779. Frantz opkaldt efter morfar, Kirsten efter den forrige kone,

Maren blev efter Niels' død i 1779 gift igen i Virring i 1780 med den 14 år yngre Jens Jensen (Smed).

Maren kom fra en større gård i Drastrup, se th., hendes bror Laurs Frandsen f. 1747 og efterkommere var gårdfolk der indtil 1894***

10. Frands Christensen 1706 i Drastrup, Essenbæk Sogn, død 1766. Overtog ved faderens død sammen med broderen Knud Christensen fæstet på gården i Drastrup, Essenbæk sogn.
Børn: Edel 1736, Kirsten 1727, Maren 1739, død 1741, Maren 1742, Anne 1744, Christen Frandsen 1746, Laurs Frandsen 1747***

20.Christen Frandsen ca. 1661, død 1733 i Drastrup . Var fæster af en temmelig stor gård i Drastrup***, Essenbæk sogn, hørende under Tustrup Gods

21.Maren Jepsdatter ca. 1664, død 1738 i Drastrup, Christen Frandsens enke.

11. Karen Laursdatter 1701, død 1774 i Drastrup, Essenbæk sogn.

 

3.Kirsten Pedersdatter 1773 i Kastrup* (Castrup), Hvilsager Sogn? eller Lime sogn
-død 1855 i Randers

 Peder Hojer? Peder Bøyer?, Lime

 

 

Sognene ligger lidt øst-sydøst for Randers, se kort.
* Det nuværende Langkastrup nær ved Virring og hørende til Virring sogn, og det nuværende Kastrup nær Hvilsager og Lime, kaldtes begge for Castrup i kirkebøgerne for Virring og Lime i 1700-tallet (smlgn. 1770 og 1773).  Kastrup (Castrup) hørte til Lime sogn, selv om stedet lå nærmest Hvilsager Kirke, Hvilsager sogn er nabo til Lime sogn. En lokalitet Bøjen ligger lidt vest for Kastrup. Personnavne nok afledt af Bøjen optræder i kirkebøgerne både for Lime og Hvilsager sogne sidst i 1700-tallet.
Der er ca. 15 km mellem
Langkastrup og Kastrup. Se lokalkort.

** I 1741 var Niels Jensen Smed af Hørning fadder ved dåb i Hørning.

*** Drastrup, Essenbæk sogn. Der var flere gårde i Drastrup. Ved FT 1787 og 1801 ses to af Christen Frandsens sønnesønner, Frands Christensens søn Laurs Frandsen, og  Knud Christensens søn Christen Knudsen, som gaardbeboere i Drastrup. Laurs Frandsen f. 1747. Marens bror, var altså gårdbeboer med familie i Drastrup. - Laurs Frandsens søn Frans Laursen f. ca. 1783 var gårdmand med familie i Drastrup ved FT 1834, han var der også i 1840.  -- Ved FT 1845 var Frans Laursens 24-årige datter Ane Cathrine Fransdatter gift på gård i Drastrup med Peder Knudsen, der var gårdmandssøn fra det  nærliggende Assentoft, Ane Cathrines yngre brødre stod som tjenestefolk. Ifølge realregister (249) skøde til Drastup 5a til Peder Knudsen i 1845. Oprindeligt Hartkorn 5.0.3.1½, dvs. en stor gård. - Ved FT 1860 var Peder og Ane Catherine der med 6 børn. -- Ved FT 1880 var Ane Katrine Frandsdatter, 58 og enke, hos sønnen Knud Pedersen f. 1845, på gård i Drastrup By, skøde til ham til 5a i 1878. Han havde bl.a. en søn Peder Knudsen Pedersen født 1878. Der var 4 tjenestefolk. Knud var der også ved FT 1890 i Drastrup med kone Ane og 6 børn, 12-1 år gamle, men de var der ikke ved FT 1901.  Skøde til Drastrup 5a til Søren Peter Nielsen i 1894. Så Maren Frandsdatters fødegård glk ud af hendes slægt ca. 150 år efter hendes fødsel.
matrikelkort Drastrup By , Essenbæk, 1816-1864, ses på matrikel 5a navnet Frands Larsen, se FT 1834-1840 lige ovenfor. Gården lå i Dragsted By med matriklen syd for. Der var flere gårde i Drastrup.
Matrikel Drastrup By 5a, navn nu Toftgård, er i dag i et bebygget område ved Assentoft, Skolevej 22, 8960 Randers SØ. Nu daginstitution. 6a er nok nuværende Skolevej 30.
Se
lokalkort.

Til Hovedoversigt

 

 Ellen Kirstine og Peder Madsens børn og børnebørn,   Marthas søskende og søskendebørn

 

Egne data og oplysninger fra Slægtsbogen "Slægten Hartvigsen fra Tange i Højbjerg sogn" (om Jens Christensen (Hartvigsen), født ca.1786, og hustru og deres forfædre og efterkommere), Nordisk Slægtsforskning Bredegaard, Skals 1970. Marie har et eksemplar af bogen. Der er udkommet en ny udgave i 2008, Poul-Per-Anne har et eksemplar.
(de er også omtalt i Slægtsbogen: Slægten Bech fra Tvis Sogn (Hammerum Herred) (om Anders Bech og hustruer og deres forfædre og efterkommere). Nordisk Slægsforskning ApS, 8832 Skals, 1986 (kan lånes via Folkebiblioteket)).

Billeder         Billeder Slægtbog 2, Jens Jensen (Hartvigsen) f. 1828 efterkommere, s. 307 ff.  - Ellen Kirstine Jensen f, 1858 m. familie, s. 318-320.

Martha og Sigvalds søskende og næstsøskendebørn ca. 1950

Peder Madsen og Ellen Kirstines 5 ældste nedenfor kan ses under fødte i Kirkebogen Elsborg 1880-1888.
Karen er nok opkaldt efter sin farmor, Mads efter sin farfar, Jens efter sin morfar og Ane efter sin mormor, og Morten efter Ellen Kirstines stedfar. Faddere var familiemedlemmer fra Elsborg og Tange (søskende, heriblandt Peders bror Anders Madsen, deres mødre, Ellen Kirstines stedfar Morten Rasmussen). Ved de sidste børn var nogle af de ældre søskende faddere, se nedenfor.

Karen Marie Madsen, 1880-1953. Billede. Hun blev født 27.9.1880 (46), dvs. kort tid efter brylluppet den 21.8. samme år (faddere bl.a. faster Kirstine Madsen, Elsborg, stedmorfar Morten Rasmussen, Tange, Peder far Mads' farbror Anders Madsen, Elsborg). Hun blev konfirmeret den 30.9.1894, karakter ug? og mg. Hun blev gift i Elsborg den 28.4.1904 med Valdemar Johannes Jensen Ørum, født i Sjørslev i 1879. død 1958. Her fik de den 1.4.1905 sønnen Jakob Ørum, men han døde 4.10. samme år. Marie Ørum blev født den 25.8.1906. Der var også en søn Peder Knud død som lille. De boede også i Sjørslev ved FT 1916, Valdemar var skomager, og datteren Elna Ørum født den 16.6.1915 var også opført.  - Valdemar fik senere en stilling som bestyrer på FDF i Roskilde, hvor de havde en villa på Ringstedgade 44. De boede der ved FT 1925 sammen med de to døtre samt Karens bror Elvin Peder Madsen.  -- Marie var på kontor, men passede derpå huset og forældrene, indtil de døde, også senere førte hun huset, hun døde 1991. Elna var cand.mag. (hun var vist den første i slægten siden præsten Knud Jensen Smerup i 1600-tallet, der fik en studentereksamen og en akademisk uddannelse). Hun var en overgang adjunkt i Herning, senere blev hun ansat på Høreinstituttet i København og boede sammen med søsteren i huset i Roskilde. Ingen af dem blev gift eller fik børn. Elna døde i 2007, hun boede da stadig i forældrenes hus. De er alle begravet på Sjørslev Kirkegård, hvor deres gravsten stadig står, søg Ørum.

Min moster var en bestemt og måske lidt dominerende dame, måske derfor blev døtrene aldrig gift? Niels og jeg var på ferie hos dem, da vi var halvstore drenge. Der var en telefonboks på gaden overfor. Niels gik en dag over og ringede for sjov til dem (det var dengang man kunne ringe for 10 øre). Moster Karen tog telefonen og sagde meget bestemt: Niels, nu kommer du hjem!

Mads Peder Madsen, 8.1.1882-1933 (faddere farmor, og Anders Madsen, Elsborg, samt fra mormoderens familie i Tange). Hans farmor bar ham ved dåben. Han blev konfirmeret den 12.4.1896, karakter mg. Han blev gift i Hammel 8.11.1908 med Kristine Kathrine Dorthea Jørgensen, født 1884 i Hammel. Mads havde arbejdet på Hammel savværk, haft ejendomme i Thorsø, købte så i 1919 en ejendom på Grølsted Mark ved Thorsø. De ses ved FT 1925 og 1930 på Grølsted Mark, pr. Thorsø, Grølsted matr. 13, Skorup sogn, Skanderborg amt, nuværende Snuhøjvej 22, 8881 Thorsø. Efter Mads' død 20. okt. 1933, kun 41 år gammel, fortsatte konen driften sammen med sønnen Tage.
De havde 8 børn: Peder Karl blev født 14.3.1910 i Hammel, han blev kun 7 år gammel. Anker Elvin, født 1911 på Thorsø Mark, blev glassliber i Århus. Han fik 2 børn. Tage, født 1913, overtog gården og arbejdede senere på en træbetonfabrik. Han blev ikke gift. Karl blev bosat i Slagelse og fik 5 børn. Kaj, født 1917 som søn af husmand Mads Peter Madsen af Thorsø Mark og Katrine Kirstine Dorthea Jørgensen, fik egen bagerforretning i København og fik 4 børn. Edel Petre Karle blev gift og bosat i Grenå, hun var kontorassistent og hendes mand politibetjent. De fik 2 børn. Anna, født 1921, blev gift i Skorup den 28.9.1841 med Kresten Aagaard, han var gårdmand i Vejerslev (er nær Grølsted), de fik 5 børn. Niels Marius, født 1925, blev snedker og var værkfører på en møbelfabrik i Silkeborg, han fik en søn.

Af denne familie har jeg aldrig kendt mine fætre og kusiner, undtagen Tage, som kom på besøg sammen med moderen, og den yngste Niels Marius, som en overgang var tjenestekarl ved Bjerringgaards nabo, Thomas Thomsen.

Jens Hartvig Madsen 26.8.1883-1955 (fadddere farbrødre Anders og Rasmus Madsen og morbrødre Kristian og Klavs Jensen), ´Billede. Han blev konfimeret 3.10.1897, karakter g+ og og mg. Han var udlært tømrer og startede bødker-tømrer-snedker-forretning i Elsborg. 1916 overtog en ejendom i Faarup, Faarup matr. 3e, hans kone hed Petrine, 1887-1955 (se under Klaudi længere nede). De fik 4 sønner: Peder Alfred, 1916-2002, gift 1939 med Ingrid Kristine, 1919-2009, købte sin moder Petrines fødegaard, Peder Pedersens gård, matr. 3a i Faarup, de fik 7 børn, heriblandt Jens Olaf Madsen i 1948, han videreførte gården (ses der 2016), samt Karl Erik i 1956. -. Hartvig Peder Erhart, 1913-1992, var uddannet tømrer, men hjalp senere faderen og overtog hans gård, han blev ikke gift. - Henry og Børge var tvillinger, f. 1921. Henry var landmand, gift i 1951 i Gerning med Doris Andrea Carlsen, Gerning. og de overtog 27 tdr. land gård i Truust (Tvilum sogn) , fra 1865 40 tdr. land Brochgaard i Danstrup, senere var han graver ved Gerning kirke. Han og Doris fik 7 børn og har mange efterkommere. - Børge var landmand og overtog sin hustru Odas fødehjem i Faarup, han fik 3 børn. Jens og Petrines og 2 sønners gravsten kan ses på Vindum kirkegård.  Henry døde som det sidste barn i 2019.

Morten Rasmus født 11.7.1885. Han blev konfirmeret den 1.10.1899, karakter g og mg. Han døde den 29.2 1904, 18 år gammel. Han var nok opkaldt efter sin stedfar Morten Rasmussen.

Ane, 29.6.1888-1951 (60) (faddere farbrødre Rasmus og Anders Madsen, fars farbror Anders Madsen, Elsborg, mormor oa halvmorbror Kristen Rasmussen, Tange). Hun blev konfirmeret den 5.10.1902. Ved FT 1911 boede hun som syerske hos forældrene, hendes tilkommende Laurs/Laust Andreas Laursen, født 1886 i Sjørslev som søn af husmand Jens Laursen, boede der også, han stod som stationsarbejder. De blev gift i Elsborg 22.10.1913. De boede senere i Horsens, hvor Laust var ansat ved DSB som overportør. De fik 3 børn: Leo Jens, 1915-1997, var finmekaniker og havde egen forretning, bl.a,. med kontormaskiner. Han var gift med Jonna og fik 3 børn.
Ellen Kirstine. 1917-1982., var læreruddannet og underviste i forskellige skoler. Senere var hun på studieophold i England og rejste så som missionær til Indien ved Santalmissionen, hvor hun senere blev leder af en skole. Hun tog også en Master grad i Chicago. Hun blev ikke gift. Se artikel om et forsinket brev fra Ellen til hendes forældre.
Gunner Aage Laursen og hans kone Inga var missionærer i Nigeria 1946-1952 (Sudanmissionen), hvor de ledede Numan Teacher Training College. Han var forfatter/medforfatter til flere skrifter. Han var senere skoleinspektør lidt uden for Horsens, gift med Inga, de fik 3 børn, men han døde som kun 44-årig. -
Horsens-børnene var nogle meget levende personligheder, de var vist også alle med i Modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.
Jeg tror Ane, eller moster Anne, som vi kaldte hende, og min mor lignede hinanden en del af udseende, jeg husker også Ane som helt hvidhåret.

Klaudi, 20.7.1890-1968 (faddere faster Marie, farbrødre Anders og Rasmus Madsen, halv-morbror Kristen  Rasmussen). Billede. Han blev konfirmeret den 2.10.1904. Han var udlært karetmager. Han blev den 10.7.1918 gift i Vindum Kirke med Petra Kirstine Pedersen, 1893-1977, deres fædre, gårdmænd i Elsborg og Fårup, var forlovere: Kirstine var en søster til Klaudis bror Jens' kone Petrine.. Det var to ret stille damer. Deres far var Peder Pedersen, f. 1850, på Faarup matr. 3a. Klaudi Madsen havde fra 1818-1819 skøde på matr. 3a, derefter var det Peder Pedersen. Datter Dagmar Mary blev født i Rødkærsbro, Elsborg sogn, den 14.5.1919, faderen stod her som arbejdsmand. Mary blev sygeplejerske og bosat i Hostebro, hun fik en søn. Klaudi og Kirstine var i 1920 på Vestergaard i Engedal vest for Viborg (Holstebrovej 251, 8800 Viborg). De ses også her ved FT 1930 i Daugbjerg. De fik Valborg Edith, født i Engedal, Daugbjerg sogn. 17.8.1920, hun blev gift med gårdmand Aage Toftgaard f. 1918, de boede i Sjørup, de fik ingen børn. Jeg kan huske, vi var med til Valborgs bryllup. Vi var også med til Klaudi og Kirstines sølvbryllup, det var en stor fest med stort telt på gårdspladsen (det var den 10.7.1943), vi kom til en stor frokost, om aftenen stor middag m.v. Der var masser af mad, men det var inden vinens tid. Jeg tror vi havde lejet en rutebil derud, da en stor del af familien kom fra Rødkærsbroegnen. Jeg tror de havde en lille vold i haven, som vi gerne ville løbe op og ned af, da vi var børn. Vi besøgte dem også på den eneste sommerudflugt, vi var på med vore forældre, det må have været i 1950'erne, den gik til Hjerl Hede. De var nogle hyggelige mennesker, Klaudi var ret lun. - Klaudi og Kirstine døde i henholdsvis 1968 og 1977, de er begravet på Daugbjerg Kirkegård. Aage og Valborg er begravet på Vroue kirkegård, de døde henh. 1982 og 5.7.2013.

Ejner blev født den 3.7.1892 (faddere familie + husmand Thomas Pedersen, som fik skøde til matr. 18d i 1892). Billede. Han blev konfirmeret den 30.9.1906. Han blev gift med Laura Marie Christensen i Højbjerg i 1922, hun hørte også til slægten Hartvigsen (de var næstsøskendebørn, hendes far var Lars Marthinus Christensen, søn af Christen Jensen Hartvigsen. Ejner var søn af Ellen Kirstine Jensen, datter af Jens Jensen Hartvigsen. - Christen og Jens Jensen Hartvigsen var brødre). Ejner var uddannet møllebygger, senere arbejdede han som tømrer. Han overtog 17.5.1922 matr. 18d, oprindeligt udstykket i 1881 til hans farbror Rasmus Madsen. Det er en mindre ejendom i Elsborg. Det er nuværende Elsborgvej 85, matrikel 18d, (nabo til Bjerringgaard og faderen Peder Madsens gård), hvor de ses ved FT 1925 og 1930, her lavede han smørdritler til Rødkærsbro Mejeri. (Ved FT 1930 står matrikelnummeret som 18e, men det er nok en fejl, beliggenheden passer med 18d).
De fik 4 børn: Esther, f. 1923, blev gift med en gårdejer Kristen Thorup Jensen i Sdr. Rind, vi var med til brylluppet i Elsborg Kirke. De fik 4 børn. Tage var maskinarbejder og arbejdede bl.a. i Struer og Kjellerup. Gift med Karen Margrethe Olsen. De boede senesi Rødkærsbro, og fik 2 børn. Harry var tømrer og arbejdede bl.a. i Viborg, han bor i Rødkærsbro sammen med Irma, de fik 4 børn. Ruth blev født i 1938 og var den yngste af søskendebørnene næst efter Ole (født 1941), hun blev gift med Vagn Verner Brink og flyttede til Skern og fik 4 børn.
Der var også en datter Edith, næstældst, der døde som lille, hendes gravsten stod på kirkegården i Elsborg, uden årstal, ifølge Kirkebog født 25.6.1924 og død 31.7. samme år. Ejner og Laura døde i henholdsvis 1974 og 1978, se gravsten.

Elvin Peder blev født den 2.6.1894 (faddere bl.a. Thomas Pedersen og fasterens mamd Kristian Jacobsen i Højbjrtg Kro). Død 1975. Billede. Han blev konfirmeret den 4.10.1908. Han blev udlært som skomager og havde selvstændig forretning i Rødkærsbro, blev så ansat på FDB's garveri i Roskilde, nok ved svogeren, Valdemar Ørums medvirken, han boede hos dem ved FT 1925. I sit otium havde han tobaksforretning. Gift 6.11.1926 i København med Alma Elisabeth Christensen, 1900-1983, født i Landskrona, Sverige, hun virkede som kontoruddannet. Til sidst ansat ved forsikringsvirksomhed i Roskilde. Peder var 32 år inden han blev gift, og inden da forkælede han min mor, sin lillesøster, med kjoler og smykker, bl.a. et par guldørenringe med perler, det har hun selv fortalt. De byggede hus i Roskilde. Vi besøgte dem ofte, da vi var studerende i København og blev altid godt beværtet. De havde 2 børn: Albert Vilhelm, 1930-1998 (det var ham, der drillede mig med mine krøller), han var kontoruddannet, men interesserede sig meget for landbrug (men hans far syntes ikke, det var noget at satse på en landbrugsuddannelse), han og hans kone Grethe havde på et tidspunkt en gård. De overtog senere forældrenes hus. De havde vist 2 børn. Aase f. 1834 blev gift med Ivan, der var politibetjent og sømand, de bor i Roskilde. De har mindst 4 børn. Når vi besøgte Peder og Alma i Roskilde, spillede vi kort med Aase og Ivan. Vi var med til deres bryllup i Roskilde, middagen var på en restaurant, det var ukendt for mig på det tidspunkt. .

Karl blev født den 18.10.1896 (faddere bl.a.som forrige samt søsteren Karen og farbroderen Anders Madsen). Død 4.5.1996. Billede. Uddannet ved landbrug, købte en ejendom i Brandstrup, var gift med Ella, 1899-1980, der var meget snaksom og bramfri, mens han var meget lun. De havde 3 døtre, Ellen Marie, der blev gift og flyttede til Tåstrup, hun fik 2 børn. Anna Lise, kaldet Lis, hun var en overgang servitrice, blev gift og flyttede til Randers, hvor manden var slagteriarbejder. De fik 4 børn. Birgit, kaldet Bitte, bor i Brandstrup, hvor de har et husmandssted, manden Søren arbejdede på Grundfos. De har børn. Karl og Ellas gravsten kan ses på Brandstrup kirkegård, de døde henholdsvis 1996 og 1980.
Samtale og tidsbillede ved Karl, 97 år.

Otto blev født den 1.11.1898 (faddere bl.a. som forrige, samt Gmd. Rasmus Johansen, tidligere Bjerringgaard). Billede. Han var uddannet ved landbrug og overtog fødegården. Ane, kaldet moster Anna, var husbestyrerinde hos ham, de blev senere gift, den 11.7.1933, se billede. Hun var utrolig god til at bage og kunne diske op med et stort kaffebord. De fik Knud Eigil, der har været chauffør, blev senere gift med Gerda, de bor i Ans. Knud har ikke børn, men Gerda har. Knud ejede gården, som var hans fars og min mors fødegård, den er nu solgt. Otto og Anne døde begge i 1986, se gravsten. Knud døde 2020.

Marie blev født den 19.12.1900, blandt fadderne var brødrene Jens Hartvig og Mads Peter Madsen. Hun døde i 1957. Hun blev gift 24.5.1921 i  Elsborg med slagtermester Kriesten Alfred Kristensen af Stoholm, hvor han havde slagterforretning, han var også kvægeksportør. De boede senere i Rødkærsbro. Marie var god til at sy. Min mor og hun talte ofte i telefon sammen, de havde nr. 101. De fik 5 børn: Lilly blev gift med en arbejdsmand, de boede i Rindsholm, de fik mange børn. Inga Margrethe var uddannet som skrædder, hun arbejdede ved faget, blev gift og boede i Bjerringbro, manden Poul var møbelsnedker, de havde senere en benzintank, som hun passede. De fik 4 børn. Oda blev uddannet som ekspeditrice inden for trikotage. Hun blev gift med en gårdmand Harald Skjøtt i Brandstrup, de fik 2 børn. Gert var maskinarbejder, senere rationaliseringsingeniør, bl.a. ved Danfoss. Blev gift og boede i Århus, de fik 3 børn.

Martha Rasmine blev som den sidste født i 1905, hendes ældste søskende Mads, Jens, Ane, Klaudi, samt søsteren Karens mand Valdemar Ørum, var faddere. Navnet Rasmine var efter hendes afdøde bror Morten Rasmus, død i 1904. Hun har fortalt, at hun ellers skulle have heddet Dusine, som nr. 12 i børneflokken. Hun kunne ikke lide mellemnavnet, derfor skulle hendes børn intet mellemnavn have. Jeg ville godt have haft et mellemnavn, når man nu engang hedder Hansen. Martha havde børnene Marie, død som knap etårig, Poul, Niels, Marie, Ole.

Peder Madsen og Ellen Kirstine fik ialt 42 børnebørn, iberegnet 4, der døde som små (Karen 2, Ejnar 1, Martha 1), og et barn, der døde som 7-årig (Mads' søn). .