lleBering, Berring, Biering, Bierring, Bjerring i Tange, Højbjerg sogn.
(Navnet ses ikke i Elsborg sogn) (Berring-navnet forekomh også i Bjerring sogn, se nedenfor)

I 1700-tallet var der flere familier i Tange, Højbjerg sogn, som førte navnet Bering eller lignende (oplysninger fra kirkebøger for Højbjerg-Elsborg sogne):

Sidst i 1600-tallet var der i Tange en fæstebonde under Vindumovergaard, Søren Bierring, ane nr. 48, omtalt 1670-1682, (han stammede formentlig fra Bjerring).  Han efterfulgtes af sin søn: 

Niels Sørensen Bjerring, (Niels Biering) f. 1670, Tange.

Denne Niels havde sønner Søren Nielsen Biering født 1701, Christen Nielsen Biering født 1702. Niels Bierings Anne blev født 1704. Christopher Nielsen blev født 1706, Niels Bierings søn Christen Nielsen 1709. Hans datter Kirsten Nielsdatter døde i 1716. Niels Biering fik en søn Niels Nielsen Bering 1714

 

Christoffer Nielsen f. 1706, sønnesøn af Søren Bierring, giftede sig til en fæstegård i Bjerring (matr. 6a, Bjerringgaard, mens nogle af brødrene kunne være blevet fæstebønder i Tange, se nedenfor.  Slægten fortsætter med ham.

Christen Bering 1702-1763, 61 år gl..
Christen Berings hustru døde 1750. Christen Bierrings hustru død 1763. Mulige børn, se nederst.

Niels Bering
Børn: Niels 1766, Chresten 1769. død 1771, Anna Maria 1771, Niels 1773 og 1775.

Mads Bering død 1746

.................

Søren Bering 1701-1769, 65 år gl..
Børn Jens 1739, Kirsten 1739.

Jens Bering 1739-1819. Gift 3 gange, se nedenfor.
Børn: Dorethe Marie 1765, Anna 1767, Maren 1768, Søren 1770, Karen 1773, Anne Kirstine 1776, Anders 1779, Marie Cathrine 1783, dødfødt barn 1784, Maren begravet 1788, Maren 1789, Søren 1790.
(
I 1727 fødtes i Vindum sogn Jens Biering, søn af Pastor Jens Biering, der var død få måneder forinden, 47 år gammel, f. ca. 1680).

Jens Berring født 1739 var der ved FT 1787 og 1801 med nogle af de nævnte børn. Han var gift 3 gange, første gang i 1764 med Maren Andersdatter Lemb, som blev begravet 16.3.1786, 44 år gl., se deres børn i tabelleb herunder, derpå med Kirsten Jensdatter med hvem han havde 2 børn, se nederste tabel, hun døde i forbindelse med 3. barns fødsel i 1791. Ved FT 1801 havde han den 31 år yngre Abelone Andersdatter som kone:

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange Bye - Gaar Mænd, 32, FT-1787, B4058

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Berring

48

Enkemand

Mad Fader

Bonde og Gaardbeboer

1739

Dorthe Jensdatter

24

Ugift

Datter

avlet i 1ste ægteskab

1763 = Dorothea Marie 1765

Maren Jensdatter

16


Datter

avlet i 1ste ægteskab

1771 1768? eller uden navn 1773?

Anders Jensen

8


Søn

avlet i 1ste ægteskab

1779 1779

Ane Kirstine

6


Datter

avlet i 1ste ægteskab

1783= Marie Cathrine 1783?

Mads Pedersen

26

Ugift

Tieneste Karl


Kursiv er fødselsdata ifølge kirkebog.
Marie Cathrine født 1791, hun og moderen Kirsten Jensdatter døde efter få dage. Derpå blev Jens gift med Abelone Jensdatter. Jens og Abelone fik datter Ane Cathrine født og død i 1794, det samme gentog sig i 1798, og igen i 1799. Ved FT 1801 ses de derfor kun med børn af de to første ægteskaber.
I 1802 fik de en ny Ane Cathrine, hun blev konfirmeret i 1818. Hun blev gift som 18-årig i 1820 med enke- og husmand Niels Nielsen, 31, af Brandstrup.

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Tange Bye, , 48, FT-1801, B4461

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Berring

63

Gift

Hosbonde

Sognefoged og Halvgard Beboer og Bonde

1738

Abelone Andersdatter

32

Gift

Hans Kone

 


Anders Jensen

19

Ugift

Hans Børn

avlet i 1ste ægteskab


Ane Kirstine

17

-

Hans Børn

avlet i 1ste ægteskab


Maren Jensdatter

11

-

Hans Børn

mor Kirsten Jensdatter, opkaldt efter den første kone

1789

Søren Jensen

10

-

Hans Børn

mor Kirsten Jensdatter

1790


Jens Bjerring døde i 1819, 77 år gl., f.ca. 1742

Hans søn Søren Jensen/Bjerring f. 1790 var ved FT 1834 44-årig gårdmand i Tange, gift med Marthe Cathrine Nielsdatter og med mange børn, hans stedmor Apelone Andersdatter boede der som aftægtskone. Det er derfor sandsynligt, at Søren Jensen frotsatte faderens gård.
Søren Jensen Bjerring døde 1836, så ved FT 1840 og 1845 var hans enke Marthe på aftægt i et hus i Tange hos datteren Kjerstine Marie Sørensdatter og svigersønnen Jens Pedersen, husmand og skolelærer.. Ab/pelone Andersdatter var på aftægt..

Ifølge matrikelkort Tange By, Højbjerg, 1815-1866, ses på matrikel 6 navnet Jens Bering, overstreget, og på 6a (den samme matrikel) navnet Søren Jensen, overstreget.
Ifølge realregister Elsborg-Højbjerg 1827...(100) skøde til 6a til Hans Olesen 1843. Han ses ved FT 1845 som gårdmand i Tange, f. 1820 i Vinderslev.
Passer med det ovennævnte.

 Nuværende er gården nok på adressen Højbjerg Møllevej 12, 8850, Lyngbakkegård, som nu er matrikel 6h, som ser ud til at være udstykket fra 6a.

............

Christen Berring 1709-1791 ses ved FT 1787 sammen med nogle af de nedennævnte børn. Gift 2 gange, hans første hustru Karen Sørrensdatter døde i 1772, og han blev samme år gift Maren Andersdatter. Derefter fik han flere børn, det sidste, da han var ca. 76 år gl..

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange Bye - Gaar Mænd, 38, FT-1787, B4058

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Chresten Berring

80

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaardbeboer

1707

Maren Andersdatter

36

Gift

Hands HustrueJens Chrestensen  

26

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab

1761 ikke fundet i kirkebog

Johanne Chrestensdatter

13

Ugift

Datter

avlet i 2det ægteskab

1774 1776

Karen Chrestensdatter

9


Datter

avlet i 2det ægteskab

1778 1773, opkaldt efter hustru død 1772

Anders Chrestensen

10


Søn

avlet i 2det ægteskab

1777 1779

Niels Chrestensen

3


Søn

avlet i 2det ægteskab

1784 1782

Ane Cathrine Chrestensdatter

1


Datter

avlet i 2det ægteskab

1786 1786

Fødested, kursiv er fødeår ifølge kirkebog.

Christen Berring døde i dec.1791, 86 år gammel. -
Enken, Maren Andersdatter, nu ca. 40 år gl., blev derpå gift med den 11 år yngre Niels Andersen, de ses ved FT 1801 som halvgårdsbebeoere og med to børn. nok Marens to yngste børn af det tidligere ægteskab, og med et fællesbarn Christen Nielsen født i 1794. Hendes børn Anders og Karen var ved FT 1801 tjenestefolk i sognet. Anders Christensen, 56, gift med Helene Pdersedatter  var ved FT 1834  gårdmand i Højbjerg By. Gårdmand Anders Christensen og Helene Pedersdatter i Tange fik søn Christen i 1810, båret ved dåben af Jens Bierrings datter Ane, fadder Anders Bierring kunne være henes bror.
Niels Andeersen ses ved FT 1834 som 61-årig gårdmand i Tange, med jævnaldrende kone. På matrikelkort Tange By, Højbjerg, 1815-1866, ses Niels Andersens navn på matr. 13a. Hans søn Søren Nielsen var ved FT 1845 gårdmand i Tange med moderen på aftægt. Ifølge realregister Elsborg-Højbjerg 1827...(111) han fik skøde til matr. 13a i 1841.
13a var en matrikel nordligst i ejerlavet, nu udstykket i selve Tange By, 13a er Husbondvej 6, 8850.


(En
Christen Bering 1709-1791, 86 år gl.. Gift 2 gange, se nedenfor, hans første hustru Karen Sørrensdatter døde i 1772, 52 år gammel, og han blev samme år gift med Maren Andersdatter, han var da ca. 63 år gammel).


....................................................

Børn med far Christen Bering (Biering, Bierring):
Else 1739, Niels 1741 død 1742, Niels 1743, Else 1745, Mandrup 1750, Niels 1752, Christen 1754 (døde samme år), dødfødt barn 1757. Maren 1758 (døde efter en måned), dødfødt 1762.
Karen 1773, Johanne 1776, Anders 1779, Niels 1782, Ane Kirstine 1786, Maren 1789. De sidste børn må være børn af Christen Bering f. 1709, se FT 1787 nedenfor.

Der var også en Christen Berring i Bjerring sogn, der fik barn i 1757 og Søren i 1761, en fadder var Søren Berring, Tange, barnet Søren døde samme år. Der var også en Michel Berring (død 1779, 68 år gl.. I Bjerring i 1712 blev en Michel født, far Niels Michelsen) og Anders Berring, der fik børn i Bjerring i 1750-60'erne.

...............................................

Konklusion:

Søren Bierring var som nævnt fæstebonde under Vindumovergaard, fæstet er nok videreført af hans søn Niels Sørensen Bjerring, (Niels Biering) f. 1670, Tange. Denne havde som vist flere sønner og efterkommere, som kan have videreført fæstet, såsom

Oldebarn Jens Bering f. ca. 1738, var gårdmand på Tange matr. 6(a),  Nuværende er gården nok på adressen Højbjerg Møllevej 12, 8850, Lyngbakkegård, som nu er matrikel 6h, som ser ud til at være udstykket fra 6a.

Sønnesøn Christen Berring 1709-1791, hans gård blev videreført af Niels Andersen. Niels Andersens navn ses på matr. 13a. Hans søn Søren Nielsen var ved FT 1845 gårdmand i Tange med moderen på aftægt. Ifølge realregister Elsborg-Højbjerg 1827...(111) han fik skøde til matr. 13a i 1841.
13a var en matrikel nordligst i ejerlavet, nu udstykket i selve Tange By, 13a er Husbondvej 6.

Det kan ikke afgøres, hvilken gård Søren Bierring har boet på, men da den sidste er nærmest Vindumovergård,  som Søren Bierrings gård var et fæste under, er matr. 13a måske den mest sansynlige.

.................................................,

Berring-Bjerring navnet ses ikke i Højbjerg sogn ved FT 1834 og følgende FT.