arkiv.dk  1920

Matr. 8a. i Tange sø Gård i Tange
Det er meget fladt omkring gården.

 

 

Matr. nr. 8a i Tange Sø. Fra venstre Aage, Martin, Peter, siddende Viggo, tjenestekarl Niels Nielsen med Hestene, Agnes, Arbejdskone Marie Nielsen, Hinge, tjenestepige Marie Hartvig, Aksel, Vagn. Elna og Ragnhild.  Kursiv viser navne på børn på gården. De var Marthas halvfætre/kusiner.