Tilbage

Ellen Kirstine Jensens familie fra Tange ud fra folketællinger (og matrikel-og ejendomsdata)

Hartvig/Hartvigsen .
Navnet stammer fra Ellen Kirstines 3 x tipoldefar Hartvig Christoffersen, som var opkaldt efter herremanden på Vindum Overgaard, Hartvig Bruun
 
Billeder Slægtbog 2, Jens Jensen (Hartvigsen) f. 1828 efterkommere, s. 307 ff.  - Ellen Kirstine Jensen f. 1858 m. familie, s. 318-320.

FT
1787

Tange Bye - Gaard
Tange matr. 8

Christen Hartvigsen

33

Ellen Kirstines oldefarEllen Jensdatter

29

oldemorHartvig Chrestensen

4
Jens Chrestensen

1

Ellen Kirstines farfar


1801

Tange Bye

Christen Hartvigsen

50

Ellen Kirstines oldefarHartvig Christensen

17
Jens - -

12

Ellen Kirstines farfarPeder - -

6
Jens - -

11834

Tange - en Gaard,

Jens Christensen

48

Ellen Kirstines farfarMette Jensdatter

38

farmorChresten Jensen

12
Jens Chresten Jensen

7

Ellen Kirstines farEllin Jensdatter

10
Ellin Marie Jensdatter

9
Caroline Jensdatter

5
Peder Jensen

3
Chrestine Jensdatter

1
1840

Tange Bye, en Gaard

Jens Christensen

54

Ellen Kirstines farfarMette Jensdatter

44

farmorPeder Jensen

9
Jens Jensen

13

Ellen Kirstines farKristine Jensdatter

7
Christian Jensen

4
Andreas Jensen

3
1845

Tange Bye - Gaard,

Jens Christensen

59

Ellen Kirstines farfarMette Jensdatter

49

farmorChristen Jensen

22
Ellin Jensdatter

21
Jens Jensen

18

Ellen Kirstines farPeder Jensen

14

hendes farbrorChristine Jensdatter

12
Christian (Andreas?) Jensen

8
1850

Tange Bye, Gaard,
Tvilum, Skand. a.

Jens Christensen

64

Ellen Kirstines farfar


Peder Jensen

19
Mette Marie Jensdatter

54

farmor


Ellen Marie Jensdatter

25
Christen Jensen

27

hendes farbror


ugifte tjenestefolk

Jens Jensen

22

Ellen Kirstines far


deres madmor født i Højbjerg s.

Christine Jensen

16
Andreas Jensen

13

hendes farbrorJens Jensen skøde  1860


Ellen Kirstines farbrødre, fætre og kusiner

1860

Tange- Gaard


Tange Hus daglejer
Skøde til Tange 9b 1852-1862 (161), 3 fjerdingkar


Højbjerg
(
Skøde til Tange 9b 1867-1974)


Højbjerg, HusJens Jensen, far

33

Christen Jensen

37

Peder Jensen

29

Andreas Jensen

23


Ane Klausen, mor

32

Ane Marie Larsen

34

ugift tjenestekarl


ugift snedkerMette Marie Jensen

6

Lars Christensen

10

Gift
1. 1860 Hansine Mikkelsen
2. 1864 Else Marie Andersen

Jens Christian Jensen

4

Mette Marie Christensen

9

1870 Tange hus 2f lille


1870 Elsborg HedegaardEllen Kjerstine Jensen

2

Birgitte Christine Christensen

6

Peder Jensen

38

Andreas Jensen

32


Klaus Jensen, f. 1862


Caroline Christensen

4

Gift 1869 m. 3. kone
Inger Marie Olesen

29

slægtning. enkem.Kristjan Jensen, f. 1864


Jensine Christensen

1

Jens Jensen
Hansine Nicoline

8
4 

Jens Jensen Hartvigsen døde 1864  

 

Højbjerg By matr. 22. skøde 1862 til Christen Jensen Hartvigsen

 

 

 

Andreas Jensens første kone Emine Jacobine Thormand døde i Elsborg 1870, 30 år gl..

 

1880

Tange By, En Gaard


Højberghuse, Hus


Tange By, Hus


Elsborg HedegaardAne Klausen


51

Christen Jensen

56

Peder Jensen

48

Andreas Jensen  gmd.

42


Morten Rasmusen
fra 1865, skøde 1865

46

Ane Marie Larsen

53

Inger Marie Olesen

38

Stine Boline Thormand

39


Klaus Jensen

18

Juliane Christensen

14

Anders Jensen

11

Henrik Jensen

14


Kristjan Jensen

16

Andrea Christensen

11

Peder Jensen, død 1896

8

Mettte Marie Jensen

13


Ellen Kjerstine Jensen

21Eskild Michael Jensen

6

Emine Jacobbine Jensen

8


Jensine Dorthea Rasmusen

13

 


Jens Kristian Jensen/Hartvig, f. 1875

4

Andrea Kjerstine Jensen

5


Rasmus Rasmusen

11

Christen Jensen Hartvigsen d.1884


Mette Marie Jensen

2

Jenssine Nikoline Jensen

3


Kristen Rasmussen

8

Jens Christian Jensen

1

1890

Tange, Gaard


Højbjerg, Hus


Tange, Hus


Elsborg, landmandMorten Rasmussen

56

Ane Marie Larsen

63

Peder Jensen

58

Andreas Jensen Hartvigsen

53


Ane Klausen

61

Søn Lars Martinus Kristensen

39

Inga Marie Olesen

49

Stine Boline Thormand

42


Christian Jensen

26

Juliane Kristensen

24

Mette Marie Jensen

12

Henrik Jensen

24


Kristen Rasmussen

18

Andrea Kristensen

21

Anton Jensen

9

Andrea Kjerstine Jensen

16


Andreas Jensen, død 1909

4

Jenssine Nikoline Jensen

13
Jens Kristian Jensen

11


 


Karl Kristian Jensen

9


Peder Jensen Hartvigsen d.1895


Niels Peter Jensen

7


Enke Inger Marie Olsen skøde til Tange 2f i 1899


Karoline Krestine Jensen

4
Kresten Emil Jensen

2


Efterkom

mereLars Martinus Kristensen Hartvigsen, f. 1850, skøde Højbjerg By matr. 22 1891, boede ved FT 1901 (kone og 6 børn, flest piger, mor) og 1906 på Højbjerg Huse mat. 22b
Matr. 22:
Hartkorn 0.4.2.1½
1915 andre på matriklen
 

Lars Martinus K. ses FT 1921 (21) som enkemand og bmd. i Højbjerg med 2 sønner, uden børn i sognet.- Lars død 1932 (149), fhv. boelsmand 

56

Søn Jens Christen Hartvig  f. 1875 skøde til Tange 2f i 1903, boede der ved FT 1906 m. familie og moder Inger Marie Hartvig.
Skøde til 2f til Jens Jacobsen i 1918.

Jens Christian Hartvig fik skøde til Højbjerg By matr.10f 11e i 1910 Søn Holger Hartvig f. 1902 skøde til samme i 1927, han ses ved FT 1930 på H. 10f,11e.


Andreas Jensen Hartvigsen var også på Elsborg mat. 14a ved FT 1901, 1906 var datteren Andrea f. 1874 gift med Peder Østergaard på Hedegaard, 14a. Nuværende Bredmosevej 29
Andreas Hartvigsen d.1910 i Elsborg.

 

Se mere om Elsborg Hedegaard, 1803 ff.
Realregister*

Jens fik 5 børn, 44 børnebørn, heraf 24 Hartvig
Billeder  Tange 6a


Christen fik 10 børn, 33 børnebørn, 1 Hartvig(sen)
Sløgtsbog 2, s. 36 ff


Peder, 3 koner, fik 12 børn, ? børnebørn, heraf 16 Hartvig
Slægtsbog 2, s. 329 ff


Andreas, 2 koner, fik 13 børn, 49 børnebørn, heraf 22 Hartvigsen
Slægtsbog 2, s. 354 ff


Nuvæ-
rende

 Oversvømmet

 

Tange 9b nu Tange Søvej 70, 2.2 ha
Højbjerg By matr. 22a og c er i dag Højbjerg Huse 36, 8840.
10.3 ha

 

Tange matr. 2f er i dag Tange Søvej 48, 8850. Udskilt fra 2d.
Højbjerg By 11e er i dag Lerskrængen 3, 8840, opført 1910. 11e udskilt fra 11a. 10 findes ikke i dag.

 

 Elsborg Hedegaard matr. 14a
Bredmosevej 29, 8840
 

 

* det er ikke givet, at alle børnebørn er registreret

Christen Jensen (Hartvigsen) 1823-1884 på matr. 22b Højbjerg Huse, f. i Tange. se ovenfor. Der var også en Christen Jensen, f. 1802 i Højbjerg sogn, som gårdmand i Tange på Tange matr. 12a.

Ellen Kirstine Jensens søskende i Tange og Højbjerg  Se oversig i linket.
Billeder Slægtbog 2, Jens Jensen (Hartvigsen) f. 1828 efterkommere, s. 307 ff.  - Ellen Kirstine Jensen f. 1858 m. familie, s. 318-320.
Ellen Kirstine Bog s. 220 IV C
 

 

Kristen Rasmussen,
født 1871,
halvbror

 

Jens Christian Jensen Hartvig, født 1856. Bog 152 IV B

 

Claus Jensen Hartvig,
født 1861
. Bog 251 IV D

 

Christian Jensen Hartvig.
født 1863
. Bog 296 IV E


Mette Marie Jensen, født 1854. Bog 132 IV A

 

1901

Tange 8a, gårdejer og landbruger, skøde 1897

 

Tange 2d boelsmand
mageskifte skøde 1893. Kort

 

Højbjerg 4g, agerbrug
skøde Højbjeg By 1884

 

Tange 7b 8d, landmand
skøde 1893-94  x)

 

Tange 7d, husejer, mageskifte skøde 1893
Kort.  Lille matrikel

 

1906

Tange mat. 8 gaardejer

 

Tange 2d landmand, hmd.

 

Højbjerg 4g  landmand, hmd.

 

Tange 7b 8d husejer, sognefoged


1890 Tange
husmand

 

 

Kr. Rasmussen

35

Jens Chr. Hartvig

50

Klaus Jensen Hartvig

45

Kristian Jensen Hartvig**

43

Søren Sørensen

42

 

Marthe Rasmussen

34

Andræ Hartvig

45

Marie Hartvig

45

Hansine Kjerstine Hartvig**

35

Mette Marie Sørensen*

35

 

Martin**

9

Ane 1884, Ane Marie 1888, Jens 1889, Ørum, karetmager
Jensine Hartvig
f. 1892. Nørresundby, g. m.vognmand

14

Jens Peder Jensen Hartvig 1)  Tange
I Ans 1905, adder for bror Sigurd

20

Jens Martin Jensen Hartvig 1894 6.8. Tange

12

Søren Sørensen

14

 

Jens Peder z

8

Martin Rasmus Jensen Hartvig f. 29.7.1895. Aarhus mm., vejmand

12

Ane Jensine J, Hartvig USA
Juliane Hartvig, Fredericia


16

Niels Hansen J. Hartvig lærer Mellerup

9

Jens Sørensen

12

 

Aage**

7

Klare Hartvig Sjørslev, Nørre Felding  Bog 207

8

Matilde Hartvig, Højbjerg

13

Astrid Hartvig  Tange, gårdmandskone, Børn mellemnavn Hartvig

5

Peter Kristjan Sørensen

9

 

Agnes

5

Ankær Harvig, lærer i Aarhus

5

Jens Hartvig, planteavlskonsulent, Højbjerg - Sdr. Rind

7

Sigurd Jensen Hartvig**Tange, se nederst

2

Kjersten Sørensen

6

 

Viggo

3

Dagny Hartvig. f. 25.4.1904. mor ugift Ane J. Hartvig 21 år.

3

Klara Hartvig Randers (manden uddeler)

5

 

 

Morten Sørensen

4

 

Elna Marie

2

 

 

Mary Hartvig. Nors. taxa mv

3

 

 

Kristen Sørensen

1

 

+ Kr.s forældre Morten og Ane, døde 1918 og 1913

 

 

 

Sigo (Sigurd) Hartvig**

1 

 

 

Søren Sørensen døde 1905, adkomst for Mette Marie i 1908

 

1916

Tange mat. 8a  landmand  Billeder

 

Tange 2d  landbrug

 

Højbjerg 4g  landmand, 4g (42)

 

Tange 7b 8d husfader

 

1906 Tange 7d, landbrug

 

 

Kristen Rasmussen, død 1917

45

Jens Chr. Jensen Hartvig

60

Klaus Jensen Hartvig

55

Kristian J. Hartvig**

53

Marie Sørensen*

52

 

Marthe Rasmussen**

44

Andrea Jensen Hartvig

55

Marie Hartvig

52

Hansine K. Hartvig**

45

Peter Christian Sørensen

26

 

Martin**

19

Klare Mathilde Hartvig

17

Mathilde Hartvig

19

Martin Jens Hartvig **

22

Maren Sørensen

11

 

Jens P.

18

Ankjær Hartvig

14

Jens Hartvig

 

Niels J. Hartvig

19

 

 

 

Viggo

13

 

 

Klare Hartvig

15

Astrid J. Hartvig

15

1916 Tange 7d

 

 

Elna M.

12

 

 

Mary Hartvig

13

Sigurd J. Hartvig**

12

Mette Marie Jensen

 63

 

Ragnhil

10

 

 

Sigurd Hartvig**

11

 

 

Morten Sørensen, skomager

31

 

Aksel

9

 

 

Hilda Hartvig  Pøl Mølle

9

 

 

Maren Jensine Sørensen

21

 

Vagn

7

 

 

Arne Hartvig bmd Brandstr.

8

 

 

 

 

 

Kristen Rasmussen, død 1917

 

 

 

Wagner Hartvig  Esbjerg, mejerist mv.

6

 

 

 * født Jensen

 

 

Tange 8a blev oversvømmet ca. 1919, 8a udgik 1924. Billeder

 

Tange 2d, dele blev oversvømmet

 

 

 

 

 

Tange 7d blev oversvømmet

 

 

Do Ellen Kirstines fødehjem

 

Nyt skøde, til P. M. Jensen 1925

 

 

 

 

 

Matr. 7d udgik i 1924

 

1925

1925 Højbjerg matr. 13.

 

Sjørslev Mark 12c  gaard

 

Højbjerg 4g  landmand

 

Tange 7b 8d gaardmand

 

 

 

 

Martin Rasmussen**

28

Jens Chr. Jensen Hartvig døde 1925

 

Klaus Hartvig

64

Kristian Jensen Hartvig**

62

 

 

 

Jens Peter Rasmussen

27

Andrea Hartvig

64

Marie Hartvig

 

Hansine Kirstine Hartvig, d. 1951

54

 

 

 

1925 Mat.?

 

Ankjær Hartvig 

23 

Sigurd Hartvig f. 30.6.1905**

20

Astrid Hartvig

24

 

 

 

Aage Rasmuissen**

26

 

 

Hilda Hartvig

18

Sigurd Jensen Hartvig f. 6.4.1904-1974

21

 

 

 

+ kone og børn

 

 

 

Klaus, Marie, Sigurd og Mary var der v. FT 1930

 

De samme var der ved FT 1930

 

 

 

 

Elna Marie R.

21

 

 

Claus J. Hartvig døde 1949

 

Christian J. Hartvig døde 1934 som husejer i Tange **
Gravsten  på Højbjerg Kirkeg.

 

Mette Marie døde 1922 i Randers Amt,

 

Efter

1925

 

 

Ved FT Sjørslev 1930 ses Ankjær Hartvig som pensionist, sammen med moderen Andrea. Ifølge Slægtsbog blev Ankjær lærer i Århus

 

Sigurd Hartvig**1905-1989 overtog gården, skøde Højbjerg By 4g 1927. Gmd., Hustru Stinne** (Nielsine Kirstine f. 1912). Fik Vera i 1935, Ivan Hartvig 1941, Knud 1943, Claus 1954 (11).
FT 1940 (171, 172) Sigurd med kone datter, og far Klaus. på Højbjerg matr. 4g, landbrug.

 

 

Dele af gården blev udstykket:
skøde Tange 7g,7b,8d 1931
til
Martin Jensen Hartvig, 1894-1972, gmd., hustru Meta**, børn Jørgen Gad Hartvig, f. i Laastrup 1928, d. 2008, Gravsten,  og Signe f. 1931, 
Ses FT 1940 ¨på matr. 7b som boelsm.  (69). Tange Søvej 56. 52

 

alle hendes børn flyttede fra sognet.

 

 

**Martin Rasmussen ses ved FT 1930 på Højbjerg matr. 13b med hustru og 3 børn. - Aage Rasmuissen ses på Højbjerg matr. 12c med hustru og 4 børn. - De var Marthas halvfætre. 

 

 Andrea Hartvig døde 1937 i Sjørslev

 

1).Jens Hartvig f. 1886, skøde til Tange 13k i 1910, solgt 1919, skøder til Tange matr. 13n, 13o, 13ø, 13aa, 13as 1919-1933. Var Maskinarb. i Tange FT 1930 på 13o, 13aa.
Ses  do FT 1940. 54. på matr. 13o med kone og datter (58). 13o er nu Husbondvej 1 i Tange By, opført 1921, 850 m
2.Bog 251

 

skøde Tange 7h, 8f 1932,
Sigurd J. Hartvig**
1904-1974
Gmd., Gift 1934 med Thyra**. Fik Grethe 1936, Vagn Hartvig 1938, Poul Hartvig 1939, Ib 1941, Helge 1943, Hans 1945, Ole 1946, Kirsten 1948, Jens 1950, Karen 1953
Ses FT 1940 på matr.
7h som boelsm. (102),  Tange Søvej 60.

 

 

 

Hansine Kr. Hartvig sea på Tange matr. 7i ved FT 1940. Skifte til Jens Mortensen i 1946. Hun døde i 1951.

*

 

 

7 børn; 28 børnebørn, heraf 10 Hartvig

 

13 børn; 26 børnebørn, heraf 11 Hartvig z)

 

4 børn; 17 børnebørn, heraf 14 Hartvig  z)

 

8 børn; 21 børnebørn ingen Hartvig

 

 Nuvæ-
rende

Tange matr. 8a findes ikke i dag (oversvøm-
met)

 

Tange matr. 2d er i dag Tange Søvej 42 (hus). Delvis oversvømmet (kort)

 

Højbjerg matr.4 g-u er i dag Træholtvej 14

 

Tange matr. 7b, 8d er i dag Tange Søvej 56. 52 x)

 

Tange matr. 7d findes ikke i dag,
oversvømmet

 

* antal børnebørn, se Slægtsbogen.    z) kun Klaus og Kristian efterkommere i Tange-Højbjerg.
Ellen Kirstine havde 12 børn; 40 børnebørn, ingen hed Hartvig til efternavn
Navnet Hartvig-Hartvigsen stammer fra Ellen Kirstines 3 x tipoldefar
Hartvig Christoffersen 

Ved FT 1940 var der i Højbjerg sogn 4 familier med navnet Hartvig, heraf 3 i Tange, se tabellen ovenover.
2009 (Krak) er der under postnumrene 8840 Rødkærsbro og 8850 Bjerringbro ca. 15 personer med efternavnet Hartvig/Hartvigsen.
Heriblandt (2014)
Hans Hartvig  f. 1945 på Tange Søvej 58, se tabellen.

Lokalkort     8a og en stor del af 8d blev oversvømmet, det samme gjorde den mindre matrikel 7d og dele af 2d. Gården på matr. 8a lå nok godt 50 m NØ for nuværende position Tange Søvej 71.  Se kort nedenfor. 8d var i 1893 udstykket fra 8a.
x) Ifølge nuværende BBR er Tange Søvej nr. 56 og 52 på matr. 7b, 8d, stuehus (7b) bygget i 1892, passer med det tidspunkt, hvor Christian Jensen Hartvig f. 1863 overtog matriklen.

..................................................

Ellen Kirstines halvbror Kristen Rasmussens familie
** Marthe Rasmussen f. 1872, enke på Tange matr. 8a, som blev oversvømmet, ses ved FT Højbjerg 1921 (23) som gårdejerske med nogle af børnene, i Højbjerg, Alleenlund. -Ifølge realregister Højbjerg 1838..(76) skøde til 12b, 14b m.fl. til Martha Petrine Rasmussen i 1919, og i 1924 til sønnen
Martin Rasmussen f. 1897, han ses med  kone og børn ved FT Højbjerg 1925 (60), ved 1930 , samt ved FT 1940 (38), her med 3 børn Niels, Anny, Christen*, f. 1921-1933. og ved landbrug på  Højbjerg matr. 14b, der hører sammen med bl.a. 12b, på nuværende adresse Højbjerg Huse 22,
Alleenlund. (Alleenlund var på under 1 Td. Hartkorn ialt, den opridelige Tange 8a var på Hartkorn  2.2.2.2½, dvs. meget større). Gravsten for Martin, død 1989, kan ses på Højbjerg kirkegård.  Gift med Ane/Anna f. 1901, død 1992.
Søn Aage Rasmussn f. 1894 ses ved FT 1925 med familie i Højbjerg, gartner-landmand (40).
Efterkommere efter Ellen Kirstines halvbror, som overtog hendes fødegård, blev altså boende i Højbjerg Huse,
Alleenlund.  
*Kresten f. 1933 gift i 1959 i Højbjerg, som chauffør af Viborg (64).

.
Alleenlund lå kun godt 3 km (i luftlinie noget kortere) fra den oversvømmede gård, Tange matr. 8a, der lå nær nuværende Tange Søvej 71 (målebordsblade 1901-1971):
 
SlutAlleenlund                  Ellsn Kirstines bror Kristian Jensne Hartvig og efterkommere. Boede på Tange matr. 7b, 8d.
Se kort ovenfor.

                        Nuværende kort.       1 = nuværende Tange Søvej 60, de røde tal er andre vejnumre på vejen. ?? angiver den mulige placering af gården Tange 8a, nu i Tange Sø.
                                                Nr, 52 og 56 ligger ved siden af hinanden.

              
       

   Matrikler nu.    
Tange Søvej 52 er nu matr. Tange 7b, 7g
Do 56 er nu 8d
Disse matrikler er den oprindelige gård, nu adresse Tange Søvej 56,
Udstykket herfra:
Tange Søvej 58 er nu matr. 7i, 8g.
Tange Søvej 60 er nu matr. 7h                 

Kristian Jensen Hartvigs sønner Martin og Sigurd Hartvig, boelsmænd, var på henh. nuværende nr. 56, 52, matr. 7b, 8d, ifølge BRF bygget 1892 og 1935, og på nr 60, matr. 7h, bygget 1931.  Bygningsår paser med skødeår. De ses ved FT 1940, se tabellen ovenover. Martin søns Jørgen Gad  Hartvig, f. i Laastrup 1928, d. 2008, Gravsten på Højbjerg Kirkegaard, han overtog måske stedet. Sigurds søn Hans Hartvig  var 2014 på Tange Søvej 58.
Nr. 58, matr. 7i, 8g, bygget 1986.   Nogle af matrikelbetegnelserne kan være ændret.

NB. Der var i sognet to fætre Sigurd Hartvig, f. 1904 og 1905, den anden boede i Højbjerg By. Se tabellen.


 


                                                                                      

Hvor lå matrikel Tange 8a?

Se kortet lige ovenover.

Tange matr. 8 a kan følges gennem anerne tilbage fra Hartvig Christoffersen f. 1640, død 1711. Den sidste ane som ejer af gården var Jens Jensen. død 1864, Ellen Kirstines far. Hans enke giftede sig igen og de samt deres søn fortsatte på gården til ca. 1920, hvor den blev oversvømmet i forbindelse med etablering af Tange Sø og Gudemåcentralen. Se Realregister. Se også ovenfor.

Gården lå på et areal ved Gudenåen, matrikel 8a, oprindeligt Hartkorn ved køb 1806 3 tdt., 4 skp.,  senere Hartkorn  2.2.2.2½*, som blev oversvømmet da man i 1920 anlagde den nuværende Tange sø, der blev afgivet 31,4 ha, til Gudenåcentralen, 21,1 ha blev inddraget under matr. 7b (opslag 154, skøde til Christian Jensen 1895), og 8,9 ha blev inddraget under matr. 9a (opslag 159, her  blev 24,9 ha afgivet til Gudenåcentralen).
*ser lille ud, men kan måske  skyldes af noget af jorden var af meget ringe bonitet, se kort nedenfor.

Billeder  ca. 1920.     

Gården 8a, der blev oversvømmet, lå formentlig godt 50 m NØ for nuværende Tange Søvej 71, der i dag er matr. 7n. - Eller godt 100 m SSØ for nuværende Tange Søvej 60, der i dag er matr. 7h.  Se ovennævnte billeder.
Se også ovennævnte og de følgende kort.


 Kort fra før og efter oversvømmelsen:   tv før, th efter oversvømmelsen   TS = Tange Søvej. De med blåt omkransede matrikler er ens på de to kort.

TS = nuværende Tange Søvej
Man kan se  på højdekurverne, at det er lave områder øst for daværende gård. Der er mod åen signatur for engagtige områder.

 Matr. 8a,  afgivet 31,4 ha til Gudenåcentralen, se ovemfor. oprindeligt Hartkorn  2.2.2.2½. køb 1806 3 tdt., 4 skp.
Matr.
8d, afgivet 13.9 ha til do  (Realregister opslag 154)
Syd herfor:
Matr. 9a, her  blev 24,9 ha afgivet til Gudenåcentralen (Realregister opslag 159). oprindeligt
Hartkorn 1.0.2.2½.  Nu Tange Søvej 72
Matr. 10,
16,6 ha afgivet til Gudenåcentralen (do 162). oprindeligt Hartkorn 2.4.1.2½.  Nu Tange Søvej 79.
Matr. 11, 7,2 ha afgivet til Gudenåcentralen (do 164),
Tange Skovgaard, oprindeligt Hartkorn 2.2.x.½. Nu Tange Søvej 83.
Hartkorn angiverlserne ser ret små ud, men kan måske  skyldes af noget af jorden var af meget ringe bonitet? I Jylland var en tønde hartkorn omtrent 14 ha.

.............................................................................s

Andre Matrikelkort før og efter oversvømmelsen (syd for Tange By):

Matrikler 7d, østlige 2d, og store dele af 8a  (se også kort ovenfor) og 8d, 3a og 4 blev oversvømmet ved anlæg af Tange Sø. (Der er i dag en del små matrikler 3., beliggende Tange Søvej ulige numre 27-59).

Matr. 3a  37,5 ha afgivet til Gudenåcentralen.  (Realregister opslag 129), oprindeligt Hartkorn 2.4.3.1.
Matr. 4  17,3 ha afgivet til Gudenåcentralen.  (Realregister opslag 139),
Matr. 7d afgivet til Gudenåcentralen.  (Realregister opslag 151), oprindeligt
Hartkorn 0.1.1.1 1/4.
Matr. 2d  5,6 ha afgivet til Gudenåcentralen  (
Realregister opslag 137), oprindeligt Hartkorn 0.7.0. 1/4.

øverst før, nederst efter oversvømmelsen:

før: 


Realregister

Lokalkort