Niels Pedersens søn, alias Edel Nielsdatters bror, var Peder Nielsen (Overgaard) f. 1723    Faarup By matr. 9. Se kort nederst.
(NB, der var flere Niels Pedersen/Peder Nielsen i Faarup).

Edel Nielsdatters bror, Peder Nielsen/Overgaards efterkommere:

Han ses som 64-årig ved FT 1787, gift med Ane Kirstine, som gaardmand i stor fattigdom, i Faarup, han havde søn Niels Pedersen, født i 1763 som Peder Overgaards søn, Cathrine f. 1770, Jens 1774. Enke og børn var der ved FT 1801.
FT 1787

Peder Nielsen

64

Gift

husbonde

gaardmand i stor fattigdom f. 1723

Ane Kirstine !!

52

Gift

kone

Niels Pedersen

24

Ugift

deres barn

f. 1763

Catrine Pedersdatter

17

Ugift

deres barn

f. 1770

Jens Pedersen

13

Ugift

deres barn


Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, , 10de, FT-1801, B5478

 

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

AnKirstine

67

Enke

Huusmoder

GaardKone

Niels

36

Ugift

Søn

f. 1765

Catrine

31

Ugift

Datter

f. 1770

Jens

27

Ugift

Søn


Datteren Cathrine Pedersdatter blev i 1812 som ca. 42-årig gift med den 12 år yngre Peder Pedersen Møller (f. 1781, far Peder Møller, søster Bodil Pedersdatter f. 1783), de fik ingen børn, de var ved FT 1834 på gård i Faarup, broderen Niels Pedersen boede der som ugift.  
 

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, en Gaard, 14, FT-1834, C691

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Pedersen Møller

52

Gift

Gaardmand

f. 1782

Katrine Pedersdatter

64

Gift

hans Kone

1770-1835

Niels Pedersen

71

Ugift

Huusfaderens Svoger, der af ham forsørges

f. 1763

Peder Pedersen

19

Ugift

Tjenestefolk

  

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, en Gaard, 63, FT-1840, C7158

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Pedersen

60

Enkemand

Gaardmand

Niels Christensen

57

Enkemand

Tjenestefolk

Maren Nielsdatter

29

Ugift

Tjenestefolk

1811

Niels Pedersen

77

Ugift

Huusfaderens Slægtning, som af ham forsørges

1763

NB der var 2 næsten jævnaldrende Maren Nielsdatter i Faarup

Ved FT 1845 var Peder Pedersen Møller enkemand (døde 1849) , boende sammen med sin plejedatter Maren Nielsdatter, f. ca. 1801 i Vium, gift (i 1844, hun var da husholderske for gårdmand Peder Møller i Faarup)  med  Peder Nielsen Knudsen, 30, f. i Vindum, han står som hjælpende søn, men det må skulle være Peder Pedersen Møllers søstersøn, se nederst. De var på gården i Faarup ved FT 1850. De fik en søn Niels Pedersen i 1851, han døde samme år. Moderen var da ca. 43 år. De fik ikke flere børn.

 


Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, Overgaard en gaard, 44, FT-1845, C0553

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Pedersen (Mølle)

65

Enkemand

Gaardmand

Heri sognet 1780

Peder Nielsen (Knudsen)

30

Gift

Hjelpende søn, ? nevø? ,  se ovenfor

Heri sognet 1815

Maren Nielsdatter

38

Gift

Hans kone,huusfaders pleiedatter

Vium sogn Viborg amt 1807

Niels Christensen Kjær

64

Enkemand

Tjenestekarl

Høiberg sogn Viborg amt

 

Peder (Pedersen) Møllers navn står på matrikel 9, matrikelkort Faarup 1815-1859, se nederst.
Ifølge realregister Vindum 1860..(2, 333) skøde til Faarup 9a til Peder Nielsen i 1845.

Peder Nielsen Knudsen og Maren Nielsdatter ses også ved FT 1860, de fik ingen børn. Han blev gift igen, ved hans død giftede konen sig igen, og parret videreførte gården Faarup matr. 9a. Se detailler nedenfor:

Ved FT 1880 ses Peder Nielsen Knudsen på Overgaard, Faarup  med en ny, ung kone Ane Margrete Danielsen og 3 små døtre.
Peder Nielsen Knudsen
døde som gårdmand i Faarup 11.2.1885, 69 år gl..
Enken
Anne Margrethe (Maul), 39 år, blev gift i Vimdum den 30.11.1886 med ungkarl Søren Jensen f. 1853. uskiftet bo for Ane Margrethe Maul i 1886, adkomst for Søren Jensen 1886.
Søren J. Kragsdal, gårdejer, og Ane Margrethe Maul, ses ved
FT 1901Faarup matr. 9a med to fællesbørn. .
Gården var dermed gået ud af slægten.

På matrikelskort Fårup By, Vindum, 1815-1859, på kortet nederst ses som nævnt matrikel 9 med navnet Peder Møller.  Han formentlig havde overtaget Matr. 9 efter Peder Nielsen, og denne efter Niels Pedersen og Peder Knudsen. De to sidste hører til anerne, som derfor nok havde boet på Matr. 9, som dermed også var Edel Nielsdatters fødegård. -
Matr. 9a er nabo til 10a, Faarup Overgaard, hvor
Peder Knudsen var født.
Nuværende er matr. 9a på Fårupvej 11, 8840 Rødkærsbro.

...........................................................


Peder (Pedersen) Møller    hans aner: 

FT 1787 Faarup

Peder Christensen

45

Gift

husbonde

gaardmand og ...?? f. 1742

Christine Sørensdatter

49

Gift

kone

Christen Pedersen

15

Ugift

deres barn

Søren Pedersen

12

Ugift

deres barn

Lars Pedersen

10

Ugift

deres barn

f. 1777

Peder Pedersen

6

Ugift

deres barn

f. 1781

Boel Pedersdatter

5

Ugift

deres barn

f, 1783

Ane Clausdatter

25

Ugift

tjenestefolk

 

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, , 8de, FT-1801, B5478

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Peder Møller

59

Enkemand

Hosbond

Gaardmand

f. 1742

Christen Pedersen

30

Ugift

Søn

Soldat

Peder Pedersen/Møller

20

Ugift

Søn

f. 1781

Boel Pedersdatter

16

Ugift

Datter

f. 1785

 

Peder Pedersen Møllers bror Lars/Laus Pedersen Møller f. ca. 1777 var også gårdmand i Faarup ved FT 1834. Det kan være faderens gård, han har overtaget.

Peder Pedersen/Møllers søster Boel/Boddel Pedersdatter blev gift i 1774 med Niels Pedersen, de fik som bønderfolk i Faarup bl.a. en søn Peder Nielsen Knudsen i 1815, se ovenfor. Hans morbror var altså Peder Pedersen/Møller, hvis gård han overtog.
Bodil Pedersdatter var ved FT 1834 enke og aftægtskone på en gård i Faarup hos sin datter Maren Nielsdatter f. 1808, se link.

..........................................................'

Nuværende er Faarup matr. 9a på Fårupvej 11, 8840 Rødkærsbro, matrikel Faarup 10a er på.Fårupvej 7.