Knudsen nævnt i Kirkebogen for Vindum sogn som far, gift eller død, fra 1701 til ca. 1768. Faddere "Knudsen" ved de nævnte børn er også anført:
 

Knud Sørensen, Faarup, 1624 -1706, Faarup Overgaard, X Maren Nielsdatter, 1623-1709. Faarup matr. 10.
Peder Knudsen, Faarup,1658-1715, X Else Nielsdatter 1656-1724. Formentlig på nabogården Faarup matr.9.
Søren Knudsen, Faarup, 1660-1742, Faarup Overgaard X Johanne Nielsdatter til 1701, X igen ??.

Anders Knudsen i Skovhuset*=Anders Knudsen i Kielsøehus,1673-1730 X Kirsten Olufsdatter, 1666-1742
Søren Knudsen, Vindum, 1675-1759  X Bodil Eriksdatter, 1682-1733
Niels Knudsen,Vindum  X  Maren Nielsdatter gift 1704
Christen Knudsen Vindum (fadder 1716) X Kierstine Sørensdatter, 1700-1761

De var nok slægtninge, de var faddere for hinandens børn. Peder og Søren Knudsen fra Faarup var brødre, sønner af Knud Sørensen.
Fed skrift: Aner.


Følgende ses flere gange

Peder Knudsen i Faarup

Anders Knudsen i Faarup

Anders Knudsen i Skovhuset/Kielsøehuus

Søren Knudsen, Faarup

Søren Knudsen, Vindum

Niels Knudsen, Vindum

...........................................

1692 Peder Knudsen i Faarups Niels Pedersen født, opkaldt efter morfar. Se nærmere i linket. (Mattr. 9)

før 1701 Søren Knudsen, Faarup   børn?  bl.a. Knud Sørensen?

1701 Søren Knudsens kone Johanne Jensdatter, 31 år, død i Faarup

1703 Peder Knudsen i Faarup fik søn Knud Pedersen, faddere Anders Knudsen i Faarup og Niels Knudsen. Opkaldt efter farfar. Hustru ca. 47 år.
Knud Pedersen/Tømmermand af Faarup, 1703-1773, gift med Johanne Nielsdatter, fik en del børn i Faarup 1733-1755, bl.a.
-- Peder Knudsen f. 1745. Peder Knudsen, var gift husmand i Faarup ved FT 1787 og 1801 (henh. 43 og 56 år gl.), gift med Maren Christensdatter, de fik Niels Pedersen i 1774, Johanne i 1778.  
Niels Pedersen f. 1774 blev gift med Bodil Pedersdatter f. 1783 (far Peder Møller, bror Peder Pedersen Møller f. 1781), de fik som bønderfolk i Faarup bl.a. en søn Peder Nielsen Knudsen i 1815. Han overtog sin morbrors gård, matr. 9 i Faarup, se linket.
Gårdmand Niels Pedersen Knudsen i Faarup døde i 1830, 56 år gl.. Boddel Pedersdatter var derfor 50-årig enke ved FT 1834, og boede da hos sin datter Maren Nielsdatter, f. ca. 1808 i Faarup, og dennes mand, gaardmand Jens Bertelsen, 36, i Faarup. (NB der var 2 jævnaldrende Maren Nielsdatter i Faarup).
På matrikelkort Faarup 1815.. ses på matrikel 11, en stor (lang) parcel nord for Faarup By, navnet Niels Knudsen,  Skøde til Faarup matr. 11 til Jens Bertelsen i 1839 og til dennes søn Niels Jensen i 1862. Denne Niels Jensen Knudsen f. 1833 var stadig på Faarup matr. 11a ved FT 1901. Nuværende er matr. 11a på Duelundvej 7 i Faarup by, den grænser op til en stor parcel 11g. Der ses også en ejendom på 11a på gamle kort (!842..).
Matr. 11 i Faarup ser derfor ud til at være en gård, der i en periode blev beboet af Peder Knudsens f. 1658 efterkommere, ligesom hans søn Niels Pedersens gård nævnt ovenfor (matr. 9).
-- Maren Knudsdatter af Faarup, f. 1741, blev i 1763 gift med Daniel Hoppe, han var ved FT degn i Vindum, meget fattig. De fik en del døtre og endelig i 1780 en søn Knud Danielsen. De ses ikke ved FT 1801 i Vindum.

1704 Niels Knudsen, Vindum X Maren Nielsdatter, Vindum

1704 16.11 Søren Knudsen, Vindum X Bodil Eriksdatter.

1705, 27.9 Søren Knudsen, Brandstrup, søn Erik Sørensen (Vindum), fadder Niels Knudsen,Vindum. Opkaldt efter morfar.
-- Erik Sørensens søn var Søren Eriksen (Vindum) f. 1735, dennes datter Ane Sørensdatter (Brandstrup) f. 1767.

1706 Niels Knudsen, Vindum, søn Niels, faddere Peder Knudsen i Faarup, Else Knudsdatter, Niels Knudsens søster i Vindum. Opkaldt efter morfar. Niels Nielsen døde 1738

1706 Anders Knudsen X Kirsten Olufsdatter i Skovhuset. Hun var enke efter tidligere fæster af Skovhuset, se nederst på siden.

1706 Knud Sørensen f. ca. 1624, død 82 år, gårdmand i Faarup.

1707 13.4. Søren Knudsen i Faarup fik datter Johanne, faddere Niels Knudsen og Anders Knudsens hustru. Opkaldt efter Sørens første hustru.

1708 pinse Søren Knudsen, Vindum, søn Knud Sørensen, 1708-1762, fadder Niels Knudsen, Vindum. Opkaldt efter farfar.
-- Knud Sørensen, Vindum fik en del børn i Vindum 1734-1759, bl.a. Søren Knudsen 1734. Knud Sørensens søn Søren af Vindum blev konfirmeret i 1756. Søren Knudsen af Faarup fik søn Knud Sørensen i 1768. De var ikke i sognet ved FT 1787.

1708 nov. Søren Knudsen i Faarup nyfødte Christen døde, ingen faddere .

1708 Anders Knudsen i Skovhuset datter Maren, faddere Peder Knudsen, Faarup og Søren Knudsen, Faarup, Niels Knudsen, Vindumovergaard. Opkaldt efter farmor?

1709 Niels Knudsen fik barn (navn  ikke anført) i Vindum

1710 Anders Christensen X Anne Knudsdatter i Vindum

1710 Søren Knudsen af Faarup Overgaard fik søn Christen Sørensen Overgaard, faddere Peder Knudsen i Faarup, Anders Knudsen i Skovhuset, Niels Knudsen i Vindum   Christen overtog Faarup Overgaard.

1710 Anders Knudsen i Kielsøehus søn Niels, faddere Lass Andersen, Skovhuset, Peder Knudsen, Faarup, Søren Knudsens kone.
-- Niels Andersen overtog Skovhuset/Kielsøehus, se tilføjelse nederst.

1711 Niels Knudsen, Vindum datter Kirsten, fadder Peder Knudsens datter i Faarup Karen Pedersdatter.

1712 Anders Knudsen i Kielsøehuus datter Maren, faddere Søren Knudsen, Faarup, Johanne Knudsdatter, Vindum.

1713 Niels Knudsen, Vindum, søn Knud Nielsen, faddere Peder Knudsens datter Karen af Faarup  Opkaldt efter farfar

1714 Søren Knudsen i Faarup datter Maren, fadder Peder Knudsens datter Karen af Faarup. Opkaldt efter farmor?

1714 Anders Knudsen i Kiælsøehus søn Knud Andersen, fadder Peder Knudsen, Faarup. Opkaldt efter farfar. Hustru ca. 48 år.

1715 Peder Knudsen, Faarup, død 57 år, f. 1658

1716 Niels Knudsen, Vindum, søn Knud, fadder Christen Knudsen, Vindum.  Knud døde samme år.

1718 Søren Knudsen i Faarup datter Bodil, faddere Anders Knudsen af Kielsøehus, Peder Knudsens datter Karen af Faarup

1724 Peder Knudsens enke Else Nielsdatter af Faarup, død 68 år, født 1656

1727 Christen Knudsen af Vindum X Kirsten Sørensdatter af Faarup

1727 Peder Knudsens (Laursen?) kone af Vindum Johanne Jensdatter død 84 år, f. 1643

1730 Anders Knudsen af Kielsøehus død 57 år, f. ca. 1673

1731 Niels Knudsen, Brandstrup, død 72 år, f. ca. 1659

1733 Søren Knudsens kone i Vindum Bodil Eriksdatter død 55 år, f. ca. 1682

1738 Niels Knudsens søn Niels Nielsen af Vindum død, 32 år, født 1706

1738 Anders Knudsens datter Maren af Kielsøehus gift med Mads Pedersen, Brandstrup. Søren Knudsen, Faarup,, forlover.

1742 Søren Knudsen, Faarup, død 82 år, f. ca. 1660

1742 Kirsten Olufsdatter, Kielsøehuus, død 76 år gl., f. ca. 1666

1759 Søren Knudsen, Vindum, død 84 år, født ca. 1675

1759 Jens Knudsen af Brandstrup død 58 år, født 1701

1761 Christen Knudsen af Vindums hustru Kierstine Sørensdatter død 61 år, f. 1700

 

FT 1834 Jørgen Knudsen, 56, Udfløttere paa Vindumovergaards Mark, et Huus, f. i  Vinkel.


Skovhuset - Kølsøhus - Kielsøehus - Kjeldsøehus.   Se  kort   Ses i det østlige ejerlav Vindum Overgård Hdg.. I det vestlige ejerlav (Stenhuse) ses også periodevis et hus med samme navn.

 *About Niels Gregersen.  Fra giftermaalet 1702 til sin død 1706 boede Niels Gregersen i Vindum sogn, 1705 i "Laveshus". Han fik en søn Christen (Nielsen) i 1703, Søren blev født i Laveshuset i 1705. Før sin død 1706 maa han have overtaget fæstet af Vindum Overgaards afbyggersted Skovhuset eller Kjelsøhus nordøst for herregaarden nær skellet til Mammen sogn. Enken benævnes nemlig i "Skouhuset", da hun blev gift anden gang 1706 med Anders Knudsen, der de følgende ´år nævnes i Skovhuset/Kjelsøhus, som omkring 1740 blev overtaget af sønnen Niels Andersen. --  

Niels Andersen, Kielsøehuus i Vindum, f. 1710, blev i 1738 gift med Bodil Nielsdatter, f. 1714, Niels Hansens datter af Faarup. - Niels Andersen af Skouhuset=Kielsøhus fik datter Anne i 1739 og Ane Kierstine i 1741, Anders Nielsen blev født i 1743, Johanne 1745, Karen 1747, Karen 1748, søn 1750, Laurids 1752, Laurids 1755, Maren 1757, Knud 1759.  Ingen af dem ses i sognet ved FT 1787. -

Ved FT Vindum 1787 var en Jens Madsen, enkemand, 44 år, i Skovhuset, som Jens Snedker fik han bl.a. datter Maren Jensdatter i Kielsøhus i 1775. Jens Snedkers kone Edell af Skovhus døde i 1782 efter fødsel af tvillinger, de døde 3 uger gl.. Jens og datteren Maren ses også "paa Windum Overgaards Mark Skovhuset" ved FT 1801, hvor Jens Snedker, 58, havde en ny kone Christiane, 39, gift i 1789, og med hvem han havde 5 børn.

På matrikelskort Vindum Overgård Hdg., Vindum, 1815-1863, ses på matrikel 4 navnet Anders Hansen og Kjølsøehuus. Navnet Kielsøhuus ses også på matrikel 4a på matrikelskort 1864-1973, se linket. .
Anders Birch/Hansen fik søn Hans i Skouhuus i 1804 og Søren 1807, Margrethe 1812 og Kirsten 1814, alle Kjeldsøehuus, Vindumovergaards Mark.
Anders Hansen ses med hustru Ane Christensdatter ved FT 1834 Vindum og senere. Ved FT 1845 ses de i Kjeldsøehuus sammne med sønnen Hans Andersen, der nu var gårdmand på Kjeldsøhus. Han ses FT 1860.

Ved FT 1880 Vindum (25) ses Anders Christensen, 34 år, f. 1846, i Kjølsehus. Ved FT 1901 var samme Anders Christensen Bjerring, f. 1845, på matrikel Vindum Overgård Hdg. 4, Kølsøhus.  1905 skøde til Anders Kjeldsen Andersen Bech på 4a.  Nuværende er Kølsøhus på Skovmarken 10, 8850 Bjerringbro, er nok flyttet ca. 100 m i forhold til tidligere. Det er øst for Vindum Skov.

 

Ved FT 1901 Vindum Stenhuse ses navnet Kilsehus eller lignende (ejer Jens Sørensen) også på matrikel Vindum Overgård Hdg. 5c, nabomatriklen 5a er nuværende adresse Sdr. Rind Vej 151, ses på målebordsblade 1928-40 navnet Kølsøhus.  Skøde 1907 til 5a til Jens Jensen Iversen. Se mere i følgende link.

Se videre i  kort

(Der var også Dyrskovhuus i Faarup, ses som matrikel 18, Søren Pedersen, på matrikelkort Faarup By, Vindum, 1815-1863. Den ligger på grænsen til Rind og Brandstrup marker.  Ved FT 1901 i Vindum boede Martin Christensen Lindgaard f. 1847 med en stor familie i Dyrskovhuset i Faarup, den videreførtes af sønnen Anders Lindgaard Christensen f. 1881. - Nuværende adresse for Dyrskovhus er Vindumvej 138, 8840 Rødkærsbro.
Se tidligere beboere)