Søren Andersen (uden tilnavn Serup)

f. ca. 1757, havde efterkommere som gårdbeboere-gårdejere i Sønder Rind, hvoraf nogle var jævnaldrende med og havde de samme navne, uden tilnavnet Serup, som Søren Nielsen, f. 1750 og Anders Sørensen Serups, f. 1792, efterkommere.


Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Rind by, 20, FT-1787, C2062

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

30

Gift

husbonde

bonde og gårdbeboer

1757

Maren Andersdatter

34

Gift

madmoderAnders Sørensen

1

Ugift

deres barn


f. 1786

Søren Sørensen

20

Ugift

tjenestefolkViborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 26, FT-1801, B5472

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

44

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

f. 1757

Ane Laursdatter

40

Gift

Hans KoneAnders Sørensen

15

Ugift

Hans Søn


f. 1787

Jens Sørensen

12

Ugift

Hans SønViborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, en Gaard, 35, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Anders Sørensen

48

Gift

Gaardmand lever af Gaardens Drivt

f.  1786

Kirsten AndersDatter

43

Gift

hans Kone


Søren Andersen

15

Ugift

Deres Børn

f. 1819

Johanne Kartrine Andersdatter

14

Ugift

Deres Børn


Ane AndersDatter

10

Ugift

Deres BørnViborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind, Gaard, 39, FT-1850, D2493

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Anders Sørensen

64

Gift

gaardmand, huusfader

Her i Sognet f. 1786

Kjersten Andersdtr.

60

Gift

hans kone

Do

Søren Andersen

31

Ugift

deres børn

Do f. 1819

Johanne Andersdtr.

29

Ugift

do

Do


Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind By, Rind Sogn, 3. En Gaard, 63, FT-1880, C9790

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Søren Andersen

60

Gift

Husfader, Gaardejer

Rind Sogn, Viborg Amt f. 1820

Ane Sørensen

48

Gift

hans Hustru

Rind Sogn, Viborg Amt

Anders Sørensen

22

Ugift

Deres Barn

Rind Sogn, Viborg Amt  f. 1.9. 1857

Søren Sørensen

19

Ugift

Deres Barn

Rind Sogn, Viborg Amt  f. 20.7.1860

Sørine Kjerstine Sørensen

9

Ugift

Deres Barn

Rind Sogn, Viborg Amt

Ane Johanne Sørensen

18

Ugift

Tjenestepige

Rind Sogn, Viborg Amt


Søren Sørensen  født 20.7.1860 videreførte gården, Søren Sørensen og hustruen Maren og eneste barn Søren Kristian Sørensen, f. 10.11.1893, var der ved FT 1901, 1906 og 1916. De boede på matrikel 8a, nuværende Sdr. Rind Vej 119, der ligger under 1 km fra Søren Andersen Serups gård på Brandstrupvej 133   Se kort
Ved FT 1930 var familien på matr. 21a, Søren Kristian var nu gift med Agnes, og de havde 2 børn. Smlgn. realregister nedenfor.
Deres gravsten står på Rind Kirkegård, Søren Sørensen døde i 1950,  Maren 1941, Kristian Sørensen, her med tilnavnet Mikkelsen, døde 1995. Han var gift med Agnes 1904-2004.

 Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind, 8a, 28, FT-1901, D6361

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Sørensen  

18600720  

G  

Husfader  

Gaardeier  

Rind, Viborg Amt  

Maren Sørensen  

18590420  

G  

Husmoder  

  

Rind, Viborg Amt  

Søren Kristian Sørensen  

18931110  

U  

Barn  

  

Rind, Viborg Amt  

Kristine Katrine Madsen  

18840425  

U  

Tjenestetyende  

  

...??, Viborg Amt  

Niels Peter Petersen  

18830312  

U  

Tjenestetyende  

  

Brandstrup, Viborg Amt  

Søren Andersen  

18190923  

G  

Husfaderens Fader  

Aftægtsfolk  

Rind, Viborg Amt  f. 1819

Ane Andersen  

18310329  

G  

Husfaderens Moder  

Aftægtsfolk  

Rind, Viborg Amt  

 
Maren Sørensen, f. Maren Kristensen , 20.4.1869, blev 1892 (77) gift med Søren Sørensen f. 1860. Hun hørte til Middelhede-familien. Se mere i linket.

Søren og Maren døde henh. 1950 og 1941, gravsten Rind (Sørensen).

Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herred, Sønder Rind 1833.., 45. Matr. 8a. Skøde 1848 til Søren Andersen, 1891 til Søren Sørensen. 1917 til Martin Hansen, så gården gik ud af slægten. Hartkorn  8a 1.6.3. 1 3/4,  Stuehus iflg. BBR opført 1848.  kort nr. 2. Sdr. Rind Vej 119.

Samme, opslag 93, matr. Sønder Rind 21a, skøder fra 1856, - 1917 skøde til Søren Sørensen, 1926 skøde til hans søn Søren Kr. Sørensen. Hartkorn 2.0.0.1, altså større end ovennævnte 8a. 8a og 21a var nabomatikler. 21a er nu Sdr. Rind Vej 121, Thorsgård. Stuehus iflg. BBR opført 1912.

 Så familien Sørensen flyttede omkring 1917 fra matr. 8a til den større nabomatrikel 21a, som da havde nyt stuehus.