Niels Christian Christensen Middelhede født 1834, søn af Christen Jensen Middelhede, bror til Christiane Christensdatter f. 1831, Marie Serups mor. . Ifølge Realregister Middelsom-Sønderlyng Herreder, Sønder Rind 1833-1955 (33) fik Niels Christian Christensen skøde på matrikel Sønder Rind 6d i 1857, året efter at broderen Jens fik skøde på fødegarden matr. 6a. Ifølge BBR er bygningerne på 6d fra 1850. På matrikelkort Sdr. Rind by 1815-1864 er er på matrikel 6d påført navnet Christen Jensen, der var Niels Christian Christensen Middelhedes far, som ellers var bosat på matrikel 6a. Så Niels Christian Christensen Middelhede har nok overtaget parcellen fra sin far omkring ved den tid, hvor broderen fik fødegården. Hartkorn  6d 0.2.1. 3/4, så det var en lille matrikel  (6a 2.1.0.2½).   Se kort  Der er ca. 2 km mellem 6d og 6a.
Niels Christian tog dog først senere ophold på parcellen. Han ses hos med forældrene til og med FT 1855. Ved FT 1860 var han 26-årig tjenestekarl på en gård i Vinkel. Hans tilkommende hustru Bodild Margrethe Jensen var ved FT 1860 som 18-årig hos forældrene i Almind sogn. De må være blevet gift omkring 1865, det første barn Else Marie Christensen blev ifølge kirkebog (63) født i Rind i 1865. Han stod som husmand i Rind, og de fik flere børn:

Ved FT 1870 var Niels Christian Christensen gift husmand i Rind med 2 små døtre, Elsemarie f. 1866, Maren fl 1870.. De ses ved FT 1880 med 2 nye børn:, Christen f. 1872 og Jens f. 1878.
Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind By, Rind Sogn, 17. Et Huus, 36, FT-1880, C9790.

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

(Niels) Christian Christensen

45

Gift

huusmand og Avlsbruger


Her i Sognet 1834 Christianes bror

Bodild Margrete Jensen

37

Gift

hans Hustru


Almind Sogn, Viborg

Maren Christensen

10

Ugift

Deres Barn


Her i Sognet 1870

Christen Christensen

8

Ugift

Deres Barn


Her i Sognet 1872

Jens Christensen

1

Ugift

Deres Barn


Her i Sognet 1878

I 1882 blev datteren Ane Jensine født.

I 1886 døde Niels Christian Christensen Middelhede kun 51 år, husmand i Rind, af kræft i maven.

Ved FT 1890 i Rind var enken blevet gift igen, med den 14 år yngre Kristen Sørensen, som fik adkomst til 6d via vielsesattest. Hendes datter Elsemarie f. ca, 1862  (1865 ifølge kirkebog) ses sammen med de to sønner og Ane Jensine. Else Marie blev samme år gift i Rind  (82) med Laurids Pedersen af Rind, 32. Forlovere var hendes stedfar og hans bror.

Ifølge realregister (se ovenfor) Skifterretsattest 1902 til Bodil Margrete Jensen, adkomst via vielsesattest 1902 til Christen Sørensen.

Kristen og Bodil var der også ved FT 1901, på matrikel 6d, der er nuværende Stenmosevej 8, 8800 Viborg, ligger SØ for Rind By.  

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind, 6d, 23, FT-1901, D6361

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Kristen Sørensen  

18560427  

G  

Husfader  

Huseier, Landmand  

Rind, Viborg Amt  

Bodil Margrete Sørensen  

18420507  

G  

Husmoder  

  

Almind, Viborg Amt  

Jensine Kristensen  

18820429  

U  

Steddatter  hendes dattter

  

Rind, Viborg Amt  

Niels Andreas Mortensen  

18980727  

U  

Pleiebarn  

  

Hj...??, Viborg Amt  

Bodil døde 1903.
Fra 1914 overgik stedet til andre, ved FT 1916 ses da også en anden familie på 6d.    Se kort nr. 6.

Sønnen Jens, se mere nedenfor.
Elsemarie f. 1865, gift i Rind 1890 (82), med Laurids Pedersen af Rind, 32. Forlovere var hendes stedfar og hans bror. Børn Johanne f. 1894 (62) og Peder Kristian Pedersen f. 1896 (30) i Vindum sogn, Vindum Hede. De ses ved FT 1901 i Vindum, f. 1858 og 1865, på matr. 6b, som landmand med 3 børn. De ses der også FT 1911 (97). men ikke ved FT 1916 (121, Karl Hernan Jensen) ). Realregister, Middelsom-Sønderlyng Herred, Vindum 1860.., 1, 82, skøde 1894 til 6b til Lauridz Pedersen, 1916 til Carl Herman Jensen på 6k. Lille matrikel, 6b Hartkorn 0.0.3.2½. Nuværende Stenhusevej 16?
Maren Kristensen , f. 20.4.1869, blev 1892 (77) gift med Søren Sørensen f. 1860, se linket. De blev gårdfolk i Rind.
Ane Jensine Kristensen, 27, f. 1882, boende hos stedfaderen i Rind,  blev i 1909 (80) gift med Morten Peter Kristian Mortensen, husm., fra Stistrup, Foulum sogn, Aalborg Amt. Se mere i linket.
Chrsten ses ikke i Sønder Rind og Vindum sogne ved FT 1901.

-------------------------------

Niels Christian Middelhedes søn Jens Christensen Middelhede f. 1878 blev fotograf/repræsentant i Rødkærsbro. . Han var gift to gange. Han var fætter til Marie Sørensen Serup og far til Gerda, gift med Maries yngste søn Hans.

 

 De ses ved FT 1925 med børnene Gerda, Haakon, Iris og Olaf.
 De havde først boet i Feldignbjerg sogn (Stoholm), hvot konen kom fra, og hvor de to ældste børn blev født.
Gift i Feldingbjerg sogn i 1907. Jens var da fotograf i Stoholm, Karen Marie boede hos forældrene sammesteds.
Karen Marie Jensen blev født 27.5.1885, forældre snedker Jakob Jensen og Bodil Marie Andersen (23 år) af Stoholm, Feldingbjerg sogn, bror Janus Bernhard Jensen f. 1891.
Jacob Jensen var født i Smollerup ca.1860, forældre Just Jensen og Bodil Marie Jacobsen, Smollerup. Jacob Jensen døde 1911, Bodil Marie Andersen blev så gift med Niels Møller, Stoholm. Bodil Marie Andersen født ca. 1862.
Iris boede i Viborg, de tre andre børn i København.

Jens og Karen ses i Søndergade, Rødkærsbro  ved FT Vindum 1940 (2. serie 11, 12). Jens stod som repræsentant.
Karen Marie Middelhede døde 8.2.1941 (306), 55 år, gift med repræsentant Jens Middelhede, Rødkærsbro. Jens, ca. 63 år, blev gift igen, med Lis, der var en "fin" dame, de boede stadig i Rødkærsbro. Deres lille hund fik en is i pausen, når den var med i biografen. De kom på Bjerringggard juleaften, når Jens' datter Gerda, med mand Hans.og søn, kom fra København for at fejre jul.
Jens Middelhede, 75 år, døde som repræsentant i Rødkærsbro (Vindum sogn) 20.7.1953 (237). Han døde på Sindssygehospitaler i Viborg og blev begravet på Brandstrup Kirkegaard.  Hans kone (nr, 2) Elise Margrethe Christensen overlevede ham .
Jens var fætter til Marie Serup på Bjerringgaatd. Hans og Gerda var næstsøskendebørn.