Johan Frederik Bach i Sinding.

Det vides ikke, hvornår Johan Friderik Bach, født 1797, flyttede fra Elsborg til Sinding. Han var 16 år, da hans far døde, og 18 år, da hans mor blev gift igen i 1815, hvor hun også gav ham et gavebrev. (Johans far Christen Bach havde haft forbindelse til Hastrup-familien på hovedgården Vester Kejlstrup i Balle sogn, der er nabosogn til Sinding).
Ifølge Kirkebogen for Sinding blev ungkarl Johan Friderich Bach, 22 år, og pigen Ane Kierstine Povelsdatter, begge Sinding Bye, gift i 1819. Brudens stedfader Søren Rasmussen var forlover ved brylluppet, den anden forlover var brudens svoger Rasmus Lauritsen fra Vester Bording i Balle sogn).

Johan Friderik stod som gårdmand i Sinding ved Christian Friderichs fødsel 24.9.1820 (han blev ved dåben båret af sin farmor, Kirkegaards kone fra Elsborg; han døde få mdr. gammel), og som gaardmand ved Florentines fødsel i 1822 (Kirkebog Sinding 32).  I 1825 fik gaardmand Johan Friderich Bache og Anne Kierstine Povelsdatter en søn Søren Christian (11) , Søren Christian Knabe Bach druknede i et vandhul i 1828, faderen var da gaardbruger. Gaardbruger Friderich Bach fik en ny søn Søren Christian Bach 14.4. 1829 (14), konfirmeret i Sinding i 1843.
Men ved Hans Christoffer Bachs fødsel i 1832 stod faderen ikke mere som gårdmand/gårdbruger, men som aftægtsmand i Sinding. Se også FT 1834 mv. nedenfor. Hans Andreas Bach født i 1835, boede som omtalt på Bjerringgaard. Jens Christian Bach blev født i 1838, konf. 1853. Faddere ved dåbene var mest lokale folk. - Hans Andreas og Jens Christian var faddere for nogle af søsteren Florentines børn .

Måske var Johan Frederik Bach gårdbruger på hans svigermoder Rebekka Knudsdatter og hendes mand Søren Ramussens gård. Gården blev solgt i 1828, og Johan Frederik og Ane Kirstine måtte fraflytte gården. ??. Så de har nok oplevet en deroute, flere af deres børn kom i pleje, se nedenfor.

Rebekka Knudsdatter og hendes datter Anne Poulsdatter, Johan Frederiks kone:
Anne (Kirstine)'s far var  gaardbeboer Poul Andersen, død 1799.
Hans enke og børn ses ved FT 1801: 

Viborg, Hids, Sinding, Sinding, , 13, FT-1801, B7213

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Rebekka Knudsdatter

45

Enkemand

Huusbond

Gaardbeboer

1756-1828

Magrethe Poulsdatter

11

Ugift

[hendes Børn]

Anne Poulsdatter

7

Ugift

[hendes Børn]

f. 1794

Mette Poulsdatter

3

Ugift

[hendes Børn]

Søren Rasmussen

31

Ugift, gift samme år med enken

tienestekarl

Landsoldat

f. 1770

 
Rebekka Knudsdatter blev gift igen, den 21.2.1801, med den 13 år yngre
Søren Rasmussen, se tabellen. Hun var da 45 år, og de fik ingen børn de nærmest følgende år.
Rebekka døde i Sinding 30.3.
1828, som aftægtsmand Søren Rasmussens hustru.

Søren Rasmissen ses også som aftægtsmand ved FT 1834, med en ny kone.  Han boede da hos den nye ejer af gården.

Viborg, Hids, Sinding, Sinding By, en Gaard, 4, FT-1834, B5362

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Erik Hansen Dam

42

gift

Gaardmand

Margrethe Jensen

24

gift

hans Kone

f. 1810

Ane Cathrine Eriksen

5

ugift

deres datter

1

ugift

deres datter

Knud Jensen

20

ugift

Tjenestekarl

Mette Marie Jensen

19

ugift

Tjenestepige

Søren Rasmussen

64

gift

Aftægtsmand, der forsørges af Huusfader

f. 1770

Kirsten Pedersen

50

gift

hans Kone

Ses også FT 1860, bl.a. søn Jens f. 1838,

På matrikelkort Sinding By, Sinding 1816-1865, ses på
matrikel 11 navnet Erik Hansen Dam, med navnet Søren Rasmussen overstreget. Det ser ud til at være en langstrakt matrikel, hvor selve gården lå i Sinding by.   . Hartkorn 4.2.0. 3/4, så det var en ret stor gård.
Lysgård-Hids Herredsfoged Realregister, Sinding 1814. serie 2, 4, matr. Sinding By 11, skøde 12.1.
1828 til Erik Hansen Dam.  Sinding 1862.., 40, skøøe til hans søn Jens 1866, se mere.
Ifølge Lysgård-Hids Herredsfoged Skøde- og panteprotokol 1827-1830, bog 15, 204 (opslag 211). lyst
28.1. 1828: "Aftægtmand Søren Rasmussen af Sinding skjøder og overdrager ... til Erich Hansen Dam af Gjødvad den mig tilhørende Gaard ...". Samme dato oprettet aftægtskontrakt mellem de to (side 206, opslag 213).
Erich Hansen Dam af Gjødvad sogn og Margrethe Jensen, 19 år, af Sinding, blev trolovet 10.8. og gift 12.10.1828 i Sinding, Søren Rasmussen var en af forloverne.
Margrethe blev født i Sinding i 1810, forældre Jens Nielsen og Maren Sørensdatter.

Erich Hansen Dom overtog altså  Søren Rasmussens gård i 1828. Det kunne være den gård, som Johan Frederik Bach og hans hustru Ane Kierstine Povelsdatter havde boet på, indtil den blev solgt af hendes stedfar efter hendes mors død i 1828.

Sinding matr. 11a er nuværende Sinding Hedevej 117A, Engvanggaard.

....................................  

Johan Frederik ses også som aftægtsmand i hus ved følgende folketællinger:

viborg, Hids, Sinding, Sinding By, et Huus, 14, FT-1834, B5362

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Frederik Bak

37

gift

Aftægtsmand

1797

Ane Kirstine Poulsen

40

gift

hans Kone

1794

Søren Christian Bak

5

ugift

deres søn

1829

Den kun 2-årige Hans Christoffer Bach ses ikke hos forældrene i 1834. Han var i pleje, se nederst.
Florentine født i 1822 boede ved FT 1834 hos farmoderen i Elsborg.

viborg, Hids, Sinding, Sinding Bye, et Huus, 15, FT-
1840, C8450

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Frederik Bach

43

Gift

Aftægtsmand

Anne Kirstine Poulsdatter

46

Gift

hans Kone

Søren Christian Bach

11

Ugift

deres Børn

1829

Jens Christian Bach

2

Ugift

deres Børn

1838

Florentine Rebekka og Hans Andreas Bach, f. 1835, ses ved FT 1840 hos farmoderen i Elsborg, Florentine ses der allerede ved FT 1834.

viborg, Hids, Sinding, Sinding Bye, et Huus, 14, FT-1845, B5376

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Frederik Bach

48

Gift

Aftægtsmand

Højberg Sogn, Viborg Amt

Anne Kirstine Poulsen

51

Gift

hans Kone

Her i Sognet

Jens Christian Bach

7

Ugift

deres Søn

Her i Sognet 1838


viborg, Hids, Sinding, Sinding, et Huus, 3, FT-1850, B5383

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Johan Fred. Bach

53

Gift

Indsidder og Aftægtsmand

Elsborg Sogn*, Viborg Amt

Ane Christ. Poulsdatter

56

Gift

hans Kone

Her i Sognet

Jens Christian Bach

11

Ugift

deres Søn

Her i Sognet 1839

*skal være Højbjerg Sogn
I 1853, den 18. maj, døde Ane Kirstine Poulsdatter, aftægtsmand Johan Frederik Bachs hustru i Sinding, død under Besøg for Svigersønnen Gaardeier Rasmus Johansen Bjerringgaard Elsborg Sogn og der begravet".
Johan Frederik Bach var altså enkemand, og han flyttede tilbage til datteren Florentine Rebecca Bach på Bjeringgaard, hvor han ses ved FT 1855 og senere. Johan Frederik Back døde i 1870 som aftægtsmand i Elsborg, 73 år gammel.

......................................

Florentine Rebakkas bror Hans Andreas Bach, f. 1835, som også voksede op på Bjerringgaard, flyttede noget omkring. Han boede først i Elsborg, ved FT 1855 var han 20 år og tjenestekarl på en gård i Elsborg. - Ved FT 1860 var han tjenestekarl på gården Raunholt i Højbjerg sogn. - Ifølge Kirkebogen Elsborg fik han den 7.4.1861 datteren Ane Kirstine Bach, han stod da som husmand i Vindelsbæk og med hustru Ane Elisabeth Nielsen, 22 år. - Niels Peter Bach blev født den 21.8.1862 med faderen indsidder Hans Andreas Bach på Elsborg Mark.  - Han flyttede senere til Højbjerg, den 8.9. 1865 blev Johannes Frederik født med far indsidder Hans Andreas Bach, Højbjerg Huse.  - 26.9.1868 blev Søren Kristian Bach født i Højbjerg, faderen var husmand. - Ved FT1870 boede han med familie i Højbjerg som jordbruger.  - Hans Kristoffer Magnus Bach blev født 1871 i Højbjerg Huse, faderen stod som husmand. - Marie Elisebet Bach blev født i 1874 i Ringkøbing amt. - Ved FT 1880 boede de i Kragelund, Viborg Amt, hvor han stod som 44-årig dagleier og hans 4 mindreårige børn nød fattigdomsunderstøttelse. Kragelund er nabosogn til Sinding, hvor Hans Andreas var født. I Kragelund havde de i 1877 havde fået datteren Sine Kjerstin Bach, og Hans Peder Bach blev født der 1881, men døde 2 dage gammel. Ved FT 1880 ses han, 44 år, i hus i Kragelund som daglejer med hustru og 4 børnd 3-11.år, der nyder Fattigunderstøttelse. Hans Andreas Bach var ikke i Kragelund sogn ved FT 1890, hvor han ville være 55 år, så han må være flyttet igen. Kun hans datter Ane Kirstine var som gift husmor i sognet i 1890.

En af Florentine Rebekkas øvrige brødre, opvokset i Sinding, Jens Christian Bach, f. 1838, konfirmeret 1853, som ved FT 1855 og 1870 var tjenestekarl Bjerringgaard hos søsteren og svogeren, var som ungkarl i Elsborg fadder til flere af Rasmus og Florentines børn, sidst i 1869, ligesom han var fadder til broderen Hans Andreas Bachs børn født i Elsborg og Højbjerg. I 1860-61 var han på Kjærsgaard. Ved FT 1870 var han ugift tjenestekarl på Bjerringgaard. I 1871 var Husm. Jens Kr. Bachs hustru, Højbjerg, fadder ved Hans Kristoffer Magnus' dåb, så han var da blevet gift og boede i Højbjerg. Den 3.6.1873 fik Husm. Jens Kristian Bach, Højbjerg Huse, og Kirsten Pedersdatter 23 år, sønnen Kristian Peder Bach, men den 10.6. døde Kirsten Pedersen, hun blev begravet den 16.6. samtidig med sønnens dåb. Ved FT 1880 ses Jens Christian som 41-årig i Mammen med ny hustru Christiane Marie Sinerup og yderligere en søn Johan Frederik Bak, navn som farfaderen, født i 1879 i Mammen. De må være flyttet igen, da de ikke var i Mammen ved FT 1890.

Broderen Søren Christian Bach, født i 1829, blev konfirmeret i Sinding i 1843, afrejste samme år fra Sinding til Haurum, der ligger nær Hammel.

Hans Christoffer Bach, født 1832 ses ved FT 1840-45 som plejesøn hos barnløse Jens Vinstrup og Ester* Rasmusdatter på en gård i Enslev sogn, Randers amt. Ved FT 1850 var han 18-årig tjenestekarl hos Rasmus Vinther i samme sogn. Enslev er nabosogn til Vinstrup, Dalbyover sogn, hvor Hans Christoffers farfar Christen Bach oprindeligt kom fra, så de har nok været slægtninge. *Ester ses også med efternavn Bach, født i Enslev i 1809 med forældre sognefoged og gårdmand Rasmus Bach og Ane Kirstine Lassen. To af fadderne ved dåben var Karen Christensdatter af Dalbyneder og Søren Christensen (hustru) af Enslev, de var nok faderens søskende. Faderens forældre var i så fald Christen Skiøtt, f.ca. 1739, og Anne Rasmusdatter, Enslev.  - Rasmus f. 1870, i Enslev, far Christen Rasmussen Schrøder.

De to brødres videre skæbne kendes ikke.

Florentines brødre ser ud  til at have haft en noget omtumlet tilværelse, ligesom deres far.