Christen Bach og Florentine Kuhr før 1801:

Ved folketælling i 1787 fandtes Christen Bach som 32-årig ugift forpagter og uhrmager på Grauballegaard*, Svostrup Sogn:
Viborg, Hids, Svostrup, Grauballegaard*, , 26, FT-1787, B5949

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Bach

32

Ugift

hosbonde

forpagter, uhrmager

1755

Niels Bach

29

Ugift

hans broder


1758

Jomfru Anne Hansen

24

Ugift

huusholderskeJens Pedersen

48

Gift

tjenestekarlKristian Andersen

53

Enke(mand)

tjenestekarlLars Bærentsen

19

Ugift

tjenestedrengSøren Jacobsen

11

Ugift

tjenestedrengAnne Kristine Povelsdatter

25

Ugift

tjenestepigeElse Nielsdatter

24

Ugift

tjenestepige


* Grauballegaard er en hovedgård dannet i 1660 ved sammenlægening af 4 gårde. Ejer 1774-1804 var Johan Arenbold Mouritzen Fischer = Jean Arnol Fischer (Kilde Wikipedia). Han ejede også Allinggaard i Svostrup sogn, hvor han boede ved FT 1787 og 1801, en overgang ejede han også Vindum Overgaard. 1785 bortforpagtede han gårdene, han solgte dem i 1804 og døde 1805, 56 år gl. og barnløs. Fischer slægten havde betydelige jordbesiddelser på egnen i 1600-1700 tallet.- Grauballegårds nuværende adresse er Grønbækvej 34, 8600 Silkeborg.

Christen (Nielsen) Bach og broderen Niels blev født i Vinstrup, Dalbyover sogn, Randers amt, i henholdsvis 1755 og 1758, deres far var skoleholder Niels Bach , se nærmere nederst.
1793 var Christen Bach, forpagter på Grauballegaard, fadder ved søsteren Anne Chathrine Nielsdatter Bachs søn Niels Bachs dåb i Stangerum, Dalbyover, Randers Amt.

Forpagter Christen Bach og Jomfru Florentine Kuhr blev ifølge Kirkebogen for Svostrup gift den 15.4.1795 på såkaldt "Kongebrev" uden foregående trolovelse, Florentine boede nok også på Grauballegaard inden brylluppet, hun var da 23 år mod Christens ca. 40 år
Forloveren ved brylluppet Niels Bach til Demstrup, var nok ikke Christens bror, Niels (Nielsen) Bach, født 1758, som ses sammen med ham ved FT 1787, men en
Niels (Sørensen) Bach fra Demstrup Hovedgaard, Raaby, Randers amt. Ligeledes var Christen (Nielsen) Bach fra Grauballegaard fadder ved Niels Sørensen Bachs søn Thomas' dåb i Dalbyneder, Randers amt, i 1794. Christen Nielsen Bach og Niels Sørensen Bach var nok fætre, se nederst på siden.
Den anden forlover Niels Hastrup var proprietær og landvæsenskommissær på Vester Kejlstrup (Westerkielstrup) Hovedgaard i det nærliggende Balle sogn.
 


Mindre end 2 måneder efter brylluppet blev datteren Maren født i Svostrup sogn den 7.6. 1795. Bach var da stadig forpagter på Grauballegaard. Maren Bach ses også ved FT 1801, hun fik gavebrev i forbindelse med moderens nye ægteskab, tinglyst 1816k, herefter er hendes skæbne ukendt. Hun blev ikke gift hos moderen i Elsborg sogn. Hun ses heller ikke som fadder for sin brors børn, døbt i Sinding sogn.
MEN: Ved skiftet efter hendes
faster Mette Marie Bach i Dalbyover i 1822 er nævnt dennes søskende, herunder bror Christen Bach, ejer af Bjerringgård, død 1816, og hans to børn
a Frederik
Bach i Sinding
b
Marie Bach g.m. Niels Broch Juul, købmand i Randers, Marie var den samme som Maren, f. 7.6.1795, i kirkebogen står der Maren. Niels Jensen Broch Juul ses som løbmand ved FT Randers Købstad,  Middelgade 16, 1834-1845, hvor Niels var 53 år, Marie/Maen 50 år. FT 1850 boede de i Østergade, Kjøbmand lever af sine Midler, ingen Handel. De var barnløse. Niels Broch Juul døde 5.7.1858, 67 år gl. (191). Ved FT 1860 Randers Købstad ses Marie, f. Juul, 64,  f. ca. 1796, som købmandsenke og kapitalist  i Brødregade 169, med tjenestepige og 2 logerende.
Marens moster  Ane (Magrethe) Cuur var gift med købmand Johan Didrich
Hiulbye i Randders, som de stadig havde kontalkt med efter mosterens død, se  længere nede. Også Marens faster Maren Nielsdatter Bach havde været gift med en købmand (Søren Knabe) i Randers. Så måske derfor var Maren kommet til Randers og havde mødt sin tilkommende der.
Ifølge Kirkebog for Randers Sankt Morten 1815 (123) blev ungkarl Niels Brok Juul, 24, handelsmand i Randers, den 27.9.1815 trolovet og viet til jomfr. Marie Bach, 20, for Mad. Knabe (hun død 1849). En forlover var nys nævnte købmand Hiulbye.


Det ser ud til, at Bachs i en kortere periode boede på Kjeldgaard, der er en gård på Levring Vesterhede i Levring sogn,  idet Christen Bach på Kjeldgaard blev nævnt  som lavværge* ved skiftet efter Lukas [Didriksen] Kloch, skoleholder i Elsborg, død i 1795 (http://www.brejl.dk/viborggejst.htm#lys27  nr 75). Kjeldgaard, tidligere Kildegaard, er nuværende adresse Vesterhede 8, 8620 Kjellerup.

Maren blev ved dåben båret af Landvæsens Commissaire Hans Gundorph's Frue fra Palstrup, som de åbenbart har haft en forbindelse til, i 1797 boede de på Kiersgaard (Palstrup), hvor sønnen Johan Friederik ifølge kirkebogen for Højbjerg-Elsborg blev født i 1797. Her var Gundorph fra Palstrup også med ved dåben, som fadder.  Christen Bach på Kærsgård er også nævnt som lavværge ved skiftet efter Laurids Jacob Hald, præst i Høbjerg og Elsborg, død 1798. Ved FT 1801 stod Christen Bach som nævnt som ejer af parcellen Kiersgaard. Nuværede er Kjærsgaard på Palstrupvej 14, 8840 Rødkærsbro.

Forloverne, og f
adderne ved børnenes dåb, var bl.a. proprietærer, kommissærer, herredsskriver, det tyder på, at Christen Bach har hørt til det såkaldte bedre borgerskab.  Propritær og Landvæsenskommisær Niels Hastrup fra Vester Kejlstrup (Westerkielstrup) Hovedgaard i Balle, som var forlover ved bryllupet, var også fadder for Maren, og hans kone var for Johan Friederik.
*Lav-værge, en person, der af øvrigheden beskikkes, eller vælges, til raadgiver og hjælper (i sager ang. formuen, retslige forpligtelser olgn.) for en enke.


Florentine Kuur blev født i Skallerup Præstegaard, Hjørring amt, i 1772, forældre Johan Frederik Kuur og Cathrine Marie Elling.

Florentine Kuur boede i 1787 som 12-årig hos sin mor i Lønstrup, Maarup sogn,  moderen var nu enke efter præsten Johan Frederik Kuur i nabosognet Skallerup, han var død i 1777:
hjoerring, Vennebjerg, Maarup, Lønstrup Bye, , 8, FT-1787, A7009

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Cathrine Mar: Kuur fød Elling

46

Enke

Madmoder

PræsteEnke efter Hr Kuur, død 1777.

Florentine Kuur

12

 

Hendes Børn

Anne Magdalene Kuur

11

Hendes Børn

Anne Jensdatter

26

ugivt

tienestepige


Johan Frederik Kuur var født i 1729 i Als, Aalborg amt, hans far Johan Henriksen Cur var præst i Als, han og hans aner kom fra Randers, hans mor var også af præstefamilie. Johan Frederik Kuur overtog svigerfaderens embede i Skallerup i 1766 ved dennes død, efter at have været hjælpepræst der. -Hustruen Cathrine Marie Christiansdatter Elling var født i Skallerup i 1739 som datter af præst Christian Jensen Elling  - Johan og Cathrine fik 9 børn 1760-1774, hvoraf de 5 døde som spæde, tilbage var Johan 1760, Christen Elling 1769, Florentine 1772, Anna Magdalena 1774.
Johan Frederik Kuur døde 1777, ingen af hans efterkommere videreførte navnet Kuur, se følgende. - Florentine Kuurs søn Johan Frederik Bach født 1797, se ovenfor, blev formentlig opkaldt efter morfaderen (søsteren Maren var nok opkaldt efter farmoderen, se herunder).

Christen Elling Cuur, 1769-1833, blev gift med Marie Elisabeth Hedegaard, 1759-1849. De fik børene Cathrine Marie Kuur i 1795 og Johan Frederik Kuue 1797, begge i Elling sogn, Hjørring amt. Ved FT 1801 var de i Schomager Gaden, Ålborg Købstad, han fejlagtigt opført som Christen Huus 34, Marie Elisabeth 42, samt de to nævnte børn, opført uden efternavn. Christen Elling Kuur døde 1.11.1833 i Aalborg Budolfi sogn som skomagermester i Skomagergaden, 64 år gl.. Hans hustru døde 1845 i Randers. -Datteren Cathrine Marie Kuur blev gift med en købmand i Randers og fik børn, men de førte deres fars efternavn Hassager.  
Johan Frederik Kuur ses ved FT 1834 i Dynkarken i Aarhus Købstad som handelsbetjent, ugift, 37 år, hos en købmand, ved FT 1845 var han ugift, 47-årig købmand i Skolegade i Aarhus Købstad. Han døde i Aarhus 1857.

Florentines søster Jomfru Ane (Magrethe) Cuur fra Randers var fadder ved nevøen Johan Frederics dåb i 1797. - Hun blev som Jomfru Ane Magdalene Kuhr, 24, samme år, 20.9.1797, gift i Randers Sankt Morten med købmand Johan Didrich Hiulbye, 39 (1758-1824) fra Randers. De fik 3 børn, det første Rasmus 1.7.1799 (død 1828), men Ane Magdalene døde 5.6.1804, og 15.5.1805 blev Johan gift igen, med Magdalene Kiergaard. - De må have bevaret forbindelsen med Florentine, for Johan Hjulbye var forlover ved Florentine og Ole Kirkegaards bryllup i 1815.

Så Florentines familie havde/havde haft relationer til Randers by. Christen Bach kom fra Randers amt og havde bl.a. en søster boende i Randers by, se nedenfor. Så kontakten mellem Christen og Florentine er måske opstået i Randers.

Se kort over sogne i Hjørring og Aalborg Amter

Oversigt
 Bach, Gjerlev herred, Randers amt.
Navnet Bach, især Niels Bach, var almindelig i 1700-tallet i Dalbyover sogn
Data fra kirkebøger og folketællinger. For Dalbyover mangler data bl.a. fra ca. 1763-1768.  For sognene Raaby og Dalbyneder er kirkebøgerne kun tilgængelige for sidste del af 1700-tallet.  
Dalbyover, Dalbyneder og Raaby er nabosogne.

1721 Niels Bachs Niels døbt i Stangerum  -- 1728 Niels Bachs datter af Stangerum begravet. - 1729 Niels Bach fadder

1726 Niels Bach den gamles kone af Stangerum begravet - 1737 den gamle Niels Bach, Stangerum, begravet

1743 Niels Bach, Stangerum, begravet

Peder Bach

1730 Peder Bach og Anders's Datter gift, begge af Stangerum, Dalbyover sogn
1732 søn Niels Pedersen Bach i Stangerum
1736 søn Anders
1746 datter Anne, Søren Bach fadder
ca. 1747 datter Maren Pedersdatter Bach
datter Karen Pedersdatter

 

1740, 1748, 1749, 1752, 1756, 1757, 1759, 1762:
Peder Bach af Stangerum fadder

1759 Peder Bachs datter af Stangerum fadder

 

Niels Nielsen Bach, ca. 1721-1802 i Vinstrup

1749 gift med Christen Michels Datter af Vinstrup, Maren Michelsdatter, 1721-1781
Niels var skoleholder i Vinstrup, Dalbyover sogn
1751 Maren, skifte
1753 Anne, skifte
1755, 25.5., søn Christen Nielsen Bach, d.1813 se ovenfor
Mette Marie, skifte
1758 søn Niels Nielsen Bach
1760 datter Anne Chatrine, skifte
1761 søn Hans Christ. Nielsen

1759 Niels Bachs kone af Vinstrup fadder

1781 begravet Sogne Degnen Niels Bachs hustru, 59 år gammel (Maren Michelsdatter født 1721)

FT 1787 Dalbyover, Niels Nielsen Back, 66 år, enkemand, Sogne Degn og Skole Hoelder i Vinstrup.
Hans ugifte datter Anne Nielsdatter, 34, boede hos ham
Anne Bach af Winstrup var fadder i Dalbyover 1783

1791 Niels Nielsen Bach bevilling for sine døtre

FT 1801 Dalbyover, 80-årig enkemand, boede hos sin datter Anne Nielsdatter, 48, i Vinstrup. Hun blev i 1794 gift med sognedegn og skolelærer Søren Christensen, Gierlev. I 1796 blev hun som enken Madame Anne Bach, Gierlev, trolovet i Vinstrup skole med den 16 år yngre Osten Nielsen Brandt, Degn og Skolelærer i Dalbyover, han havde nok overtaget den tilkommende svigerfars embede.

1802 døde i Winstrup degnen Niels Nielsen Back 80 år gl.

 

Søren Nielsen Bach, ca. 1716-1797 i Raaby

ca. 1750 søn Niels Sørensen Bach (ikke fundet i Kirkebogen)
1757 Søren Bachs datter Anne, Stangerum, fadder Peder Bach

1746, 1749, 1752. 1756, 1759 1762:
Søren Bach, Stangerum, Dalbyover sogn, fadder

1768 Søren Nielsen Bach forlover

1768 Søren Bachs kone af Stangerum død 43 år gl. (født ca. 1725)


 

FT 1787 Demstrup Hovedgaard, Raaby sogn
Søren Bach, 71 år, enkemand, husbondens fader, se nedenunder


1797 Raaby, Søren Nielsen Bach 80 år død 

 

Niels Pedersen Bach, 1732 i Stangerum-1775 i Stangerum

gift 2 gange
1770 Niels Bachs kone i Stangerum død 41 år gl. (født ca. 1729)
1771 enkemanden Niels Pedersen Bach, Stangerum, gift igen, med Mette Sørensdatter Hammer af Dalbyover
1772 søn Peder Nielsen, faster Karen Pedersdatter og Maren Pedersdatter, Binderup, Dalbyneder sogn, fulgte ved dåben
1772, 1774 Niels Bach, Stangerum, fadder
1775 Niels Bach af Stangerum død 43 år gl., født ca. 1732

FT 1787 Mette Sørensdatter, 54, gift igen (i 1775), med Poul Sørensen Baj, 43, gårdmand i Stangerum.
Fællesbarn Niels Poulsen, 10, og hendes søn, Peder Nielsen, 15, boede hos dem.
FT 1801 var de der også.

FT 1787 Niels Pedersen Bachs søster Maren Pedersdatter Bach, 40, var i Binderup, Dalbyneder sogn, gift i 1772 med Hans Lausen/Lauridsen, han havde 2 særbørn. Marens søstersøn Niels Povelsen, 9, boede der også.
Var der også ved FT 1801.

Christen Nielsen Bach, 1755 i Vinstrup-1813 i Elsborg, Viborg Amt

FT 1787, Christen Bach 32-årig forvalter på Grauballegaard, Viborg amt, se videre øverst på siden.

FT 1787 Niels Nielsen Bach, født 1758,
29-årig broder på Grauballegaard.

FT 1787, Hans Nielsen, 25, broder, tjenestekarl på Demstrup Hovedgaard, der ses i cellen til højre.

Søsteren Anne Chathrine f. 1760, blev gift med Anders Sørensen , Stangerum og fik flere børn, bl.a. Niels i 1793, hvor Christen Bach fra Grauballegaard var fadder, sammen med søstrene, Anne, samt Jomfru Mette Marie Bach fra Randers.

Søsteren Maren Bach, f. ca. 1751, blev gift med købmand Søren Knabe i Randers, hun var barnløs, ved FT 1787 boede søsteren Mette Marie hos dem. De var også i Randers som Købmand ved FT 1801. Ved FT 1834 ses Maren Bach som 84-årig enke i Kirkegaden, Randers Købstad. lever af sine midler.

 

Niels Sørensen Bach, ca. 1750-1817 i Holbæk, Randers Amt

FT 1787 Demstrup Hovedgaard, Raaby sogn
Niels Bach 37 år, ugift forpagter, husbond. Far Søren Bach 71 år, f. ca. 1716

FT 1801 Demstrup Hovedgaard, Raaby sogn:
Niels Sørensen Bach, 52 år, gift med Apellone Nielsdatter Møgelgaard, 52. Lever af Gaardens Avl, som han selv lader drive 
Datter Pauline Sophie f. 1790, Søn Thomas Bach f. 1794, han blev jurist i København. Tvillingebroderen Marcus døde få dage efter fødslen i Raaby sogn.
Niels Bach var flere gange lavvætge ved skifter sidet i 1700-tallet
1817 Niels Sørensen Bach, førhen Demstrup, døde i Holbæk Mølle, Holbæk sogn, Randers amt, 68 år gl.. Han blev en velstående mand.
 

FT 1787 og 1801: Niels' søster Anne Sørensdatter, f. 1757, var gift med Jens Jensen/True i Enslev sogn, Gjerlev Herred. - Madame Bach, Demstrup, bar to af hendes børn ved dåben.

Det er sandsynligt, at Niels Nielsen Bach født ca. 1721 og Søren Nielsen Bach født ca. 1716 var brødre, da deres far må hedde Niels Bach, og der er kun 5 års aldersforskel mellem dem.   Peder Bach var noget ældre, og da hans ældste søn sikkert hed Niels, har Peder Bachs far nok også heddet Niels Bach, så Peder hed Peder Nielsen Bach.

Kort over sogne i Randers Amt