Koustrup/Kovstrup  var/er en større gård SV for Mønssted By.    

Målebordsblade  1842-1899:

Rød prik: Harrestruplund, nu Kalkværksvej 7, 7850 Stoholm J. (Harrestruplund, Daugbjerg mat. 1)
Indrammet
: Kovstrupgaard nuværende adresse Holstebrovej 215, 8800 Viborg.  Kovstrup, Gde, Mønsted, matr. 1a.  Større kort.
Der er kun godt 2 km mellelm Koustrupgaard og Harrestruplund
Se
ejerlav

Jens Madsen Koustrup, f. ca. 1717, var i Mønsted-Daugbjerg området (Harrestruplund) midt i 1700-tallet og kan have taget Koustrup-navnet efter gården, som han også havde boet på, se  herunder. Se ejerlav

.............................

Kirkebog Mønsted-Daugbjerg:

Koustrup ses, ifølge nedennævnte, følgende persoener:

Jacob Thomasen 1738-1748

Thomas Jacobsen 1757-1758

Jens Madsen 1764-1769

Morten Andersen 1769-1782

Christen Nielsen 1782 - efter 1801.

1726, Kirkebog Mønsted (bog 1) 95, Christian Scheel. Peder Høgs og Juliana Maries i Harrestrrup.  Høeg (http://www.hoexbroe.dk/gen/4500/4745pch.htm), Christian død 1731 i Kobberup (244). Så Høeg var kun på Harrestrup i en kort
1738, do 105, Jacob Thomesens og Mette Jensdatters barn i Koustrup født
1741. Kirkebog Mønsted (bog 1) 126. Margrethe Jacobsdatter, Jacob Thomassøns og Mette Jensdatters født i Koustrup. Bog 2, 144. introduceret 1742 og 1744
1742. Jens Madsen og Inger Christensdatter trolovet. Kirkebog Mønsted (bog 2) 144. Inger Christensdatter, Jens Madsens i Mønsted, introduceret. Mads født.
1744. Kirkebog Mønsted 194. Jens Jacobsen, Jacob Thomasøns og Mette Jensdatters i Koustrup, død 12 uger gl.. 144. introduceret 1742 og 1744
1747. Do 195. Frierich Jacobsen, Jacob Thomasens og Mette Jensdatters i Koustrup død, 11 dage gi., . intrduc. 1747, 435
1748, Do 195. Poul Jacobsen, Jacob Thonassøs og Mette Jensdatters i Koustrup død, 22 mdr. - f. 1748, do 97, intrduc. 1748, 146  og 1749, 146.
1750. Do 100. Christian født, Jens Madsen og Inger i Harrestrup.
1751-1763. Do 101-112. Ingen døbte i Harrestrup.
1754. Daugbjerg 10, Maren, Jens Madsen og Inger i Harrestrup.
1763. Do 16, Fadder Peder Kold fra Harrestrup. Se flere i linket.
1756. Mønsted 170. Thomas Jacobsen af Koustrup og Else Madsdatter trol.. gift 1756, 178.  Do 1757 148 i Koustrup introducerede. Do  1758, 148 i Koustrup. 1758 Mette født 106
1766, Kirkebog Daugbjerg 19. en Jens Madsen, Søusøe, fadder (Søvsø er 4-5 km S for Koustrup). Se ejerlav  Ses ikke som fadder i Daugbjerg de nærmeste foregående år. - 1761, 41, introduceret. Det er nok en anden Jens Madsen.
1764. Kirkebog Mønsted 161. Dorthe Jensdatter, datter af Jens Madsens i Koustrup, 19 år, konfirmeret.
1766. Kirkebog Mønsted 201. Jacob Koustrup i Mønsted død, 54 år, f. 1712.
1768. Do 202. Peder Koustrup død, 87 år, f. ca. 1681
1768. Do 161. Christian Jensen, søn af Jens Madsens i Koustrup, 18 år. konfirmeret
1769. Do 179. 1, marts. . Peder Madsen af Rosgaard og Dorthe Jensdatter, Jens Madsens datter i Koustrup, copuleret.
1769, Do 115. 24. .uni. Dåb i Rosgaard, Mønsted. Jens  Madsen, Elsborg, fadder.
1769. Do 116. Dom.Trinitatu 17?, Kirsten Mortensdatter, Morten Andersens  og hustrsu, Koustrup. (Ikke gift i Mønsted, Daugbjerg eller Smollerup).
1771. Do 117. Anders Mortensen, Moten Andersens og huatru i Koustrup.  Nok første søn, opkaldt efter farfar.. Introduc. 1771, 150.  Do 1773, 150.
1775. Do 204.´Inger Pallesdatter, Morten Andersens hustru i Koustrup, 40 år, f. 1735 - Morten Koustrups barn, 3 uger gl.
1777. Do 172. Enkemand Morten Andersen i Koustrup og Anne Catrine, Jacob Olesens datter i Mønsted, trol..
1779. Do 205. Morten Andersens dødfødte barn i Koustrup. Introduc. 1779, 151.
Do.  Anders Jacobsens hustru i Koustrup, 67 år.  1782, do 125 Anders Jacobsen Koustrup fadder. 1786. do 127, samme. - 1787, do 208, Anders Jacobsen af Bryrup død 75 år. Bryrup ligger nær Koustrup.
(1779 Mads Jensen Kousttup (tilnavn) gift.
1781. Kirkebog Mønsted 123, Inger, Morten Anderrsens og Anne Cathrine Jacobsdatters i Koustrup. Opkaldt efter Morems førstw hustru. Introduc. 1781, 152.
1782. Kirkebog Mønsted 206, Morten Andersen i Koustrup, 42 år gl., f. ca. 1740.
1782. Do 181. Christen Nielsen og enkefru Anne Catrine Olesdatter af Koustrup copul.

Se ejerlav

Jens Madsen ses i Koustrup 1764-69, derpå i Elsborg. - Morten Andersen/Koustrup, f. ca. 1740, ses i Koustrup 1769, efter hans død i 1782 blev enken gift med Christen Nielsen, der ses ved FT 1787 til efter 1801.

Koustrup-gaard fra FT 1787:

Viborg, Fjends, Mønsted, Koustrup, , , FT-1787, C4120   (original opslag 6)

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Nielsen  

36  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde, selvejer  

  1751

Anne Cathrine Jacobsdatter  

30  

Gift  

madmoder  

  

  1757

Inger Mortensdatter  

5  

Ugift  

barn af 1. ægteskab  

  

  1782

Morten Christensen  

3  

Ugift  

deres barn  

  introduceret 1784, 152

  

Anne Marie Christensdatter  

1,  

Ugift  

deres barn  

  do 1786, 153.

  

Niels Michelsen  

24  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Anna Madsdatter  

24  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Mette Pedersdatter  

21  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

Peder Christensen  

13  

Ugift  

tjenestefolk  

  

  

  

Viborg, Fjends, Mønsted, Koustrup, , 58, FT-1801, B8066

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Chresten Nielsen  

51  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer og lægdsmand  

  1750

Anna Catarina Jacobsdatter  

46  

Gift  

Hans kone  

  

  1755

Inger Mortensdatter  

21  

Ugift  

Hendes datter  

  

  1780

Morten Christensen  

17  

Ugift  

Deres barn  

  

  

Anna Maria Christensdatter  

15  

Ugift  

Deres barn  

  

  

Jacob Christensen  

11  

Ugift  

Deres barn  

  

  

Knud Jacobsen  

23  

Ugift  

Tjenestekarl  

  

  

Niels Chrestensen  

17  

Ugift  

Tjenestedreng  

  

  

Maren Johansdatter  

45  

Ugift  

Tjenestepige  

  

  

Hans Christian Munch  

61  

Ugift  

  

Pensionist af Viborg Latinskole, hvor han har været 5te lektiehører  

  

   Der var flere Christen Nielsen i sognet.

matrikelkort Kovstrup, Gde, Mønsted 1815-1864, er navnet Christen Nielsen påført kortet (matr. 1).


 Viborg, Fjends, Mønsted, Mønsted By og Sogn, Koustrup, en Gaard, 40, FT-1834, C4550

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jacob Christensen  

44  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Maren Knudsdatter  

48  

Gift  

  

hans kone  

  

Christen Jakobsen  

12  

Ugift  

  

deres børn  

  

Anne Katrine Jacobsdatter  

8  

Ugift  

  

deres børn  

  

Karen Marie Jacobsdatter  

7  

Ugift  

  

deres børn  

  

Niels Jensen  

29  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Peder Jensen  

32  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Jens Jensen  

19  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Katrine Magrete Jensdatter  

27  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Der var også en gaardmand Jacob Christensen, 39, i sognet.

 

Ved FT 1845 var Maren Knudsdatter, 59, enke og ejer af gården, mens sønnen Chesten Jacobsen, 23, var gaardbestyrer.

 

1853. Ifølge realregister Fjends-Nørlyng, Mønsted 1837..., 70ff, Koustrup Gaard. fik Christen Jacobsen skøde til matr. 1a og 1b i 1853. Se mere i opslaget.

Der var en stor gård over 4 tdr., 3 skæpper hartkorn , matr Kovstrup, Gde, Mønsted, 1a, nu 61 ha.

 


(Kou/vstrup-navnet forekommer også flere andre steder. Der var en skoleholder Christen Pedersen Koustrup i
Lysgaard sogn, 51 år ved FT 1787.  I 1787 var der i Randers Amt, Ørum Djurs sogn, 4 brødre, 32-42 år, med efternavnet Pedersen Koustrup, alle født i sognet, lokalitet Dystrup, deres far hed Peder Sørensen Koustrup. Der er en lokalitet Kou/vstrup nær ved Ørum Djurs, og ved Herning, Ringkøbing og i Thy, foruden den ovennævnte ved Mønsted).
Ifølge Kirkebog for Almind døde husmand Anders Koustrup af
Vranum  23.2.1801 (56) , 54 år gl., f. i Borup 1747. Der ses ved FT Almind 1801 en aftægtsmand på gården, Anders Olesen, 57 år, med ung kone og børn, Ses ikke ved FT 1787. Almind er næst-nabosogn til Finderup.