Jørgen Mogensen,  f. ca. 1706, og Anders Mogensen ses fra ca. 1730 i Kirkebogen for Resen (Fjends), de havde nær kontakt med Mads Olufsens efterkommere.

Det kan ikke afgøres, om der var slægtskab mellem familierne.

(1706, 57, blev Mogens Mogensen begravet. 58 år gl..  Kunne være far til Jørgen og Anders Mogensen))

 

Mads Olufsen død 8.2.1728  (61), Søren Boel død 3.1729 (61).  (11) Jørgen Mogensen, 1729, 9.9 trolovet, 29.11. gift med Søren Boels enke.
Der ses kun een enke gift i sognet.
Mads Olufsen døtre Inger og Bodil havde begge sønner med navn Mads, opkaldt efter deres morfar,  De havde også begge døtre med navn Johanne, der kunne være ders mormor. alias Mads Olufsens kone?


1729 (11) Jørgen Mogensen 9.9. trolovet, 29.11.gift med Søren Boels enke.   !729, 6.3, (61) Søren Boel i Resen død, 55 år gl..

1731 (35) Jørgen Mogensens kone bar barnet. 1741, 1742, 1744 (43. 45) Jørgen Mogensen fadder (Bodil Madsdatter bar barnet. Johanne Madsdatter fadder).  
1744 forlovere Jørgen Mogensen, og Envold Michelsen (16) ved Jens Knudsen, Høgild og Inger Madsdatterr, Resen,  trolovede og gift,    Inger Madsdatter , Mads Olufsens datter f. ca.1713, død                       1786 73 år gammel. (162).-

1745 (63) Jørgen Mogensens kone, Johan Christensdatter 71 år, død, f. ca. 1674. Hun var jævnaldrende med Mads Olufsen, der blev født ca. 1679 .
(Jørgens mor Johan Jørgensdatter, 60, også død, f. ca. 1685)
1746 (16) Jørgen Mogensen, Resen og Mette Thomasdatter af  Vester Børsting (Vroue sogn)  gift. En forlover var Anders Mogensen.

1746, 27,11 (47)  Jørgen Mogensens søn Mogens født, død 1750 (66), Anders Mogensen fadder. 1748 15.9. (48) søn Thomas, 1751 (50) Mogens,  fadder Anders Mogensen. Mogens og Thomas  kunne være opkaldt efter henh. farfar og morfar. 1758 (54) Jørgen Mogensens søn Jens født.
1767 (134) Jørgen Mogensen fadder.  1768 (136) Jørgen Mogensens kone bar barnet.
1778 (175) Jens Jørgensen, Jørgen Mogensens søn, konfirmeret

1791 (163)  Jørgen Mogensen død, 85 år,  f. ca. 1706.   NB. Dette passer dog ikke med, at hans kone var Mette Thomaadatter, der står som enke ved FT 1787 herunder.  Jørgen Mogensen ses dog ikke ved FT 1787.


FT Resen 1787

Thomas Jørgensen  

39  

Gift *

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

  1748

Ane Jensdatter  

35  

Gift  

madmoder  

  

  

Mette Thomasdatter  

6  

Ugift  

deres barn  

  

  1781 (1782, 148)

Jens Jørgensen  

29  

Ugift  

tjenestefolk  

  

 1758

Mette Thomasdatter  

67  

Enke  

husb.s moder  

                                      

1720

 Jens ses ikke ved FT 1801 Resen .  
*1780-1781 (90) Thomas Jørgensen, Resen.  og  Jens Smeds datter Anna Jensdatter trol. og gift. En forlover var gaardbeboer Willi Madsen i Resen, 44 ved FT 1787 Resen, gift med Karen Jensdatter, som kunne være brudens søster.  
1798 (163) Thomas Jørgensen mor Mette, 73, begravet, f. ca. 1725                                                        

 

 Viborg, Fjends, Resen, Resen by, , 6, FT-1801, B8076

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Thomas Jørgensen  

53  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

  1748

Ane Jensdatter  

48  

Gift  

Hans kone  

  

  1753

Mette Thomasdatter  

19  

Ugift  

Deres datter  

  

  1782,  Konfirmeret?

Anders Sørensen  

11  

Ugift  

Tjenestedreng  

Mette Thomasdatter f, 1782 ses ikke ved FT 1834 Resen sogn eller i Viborg amt.

 Thomas Jørgensen døde 1815 (123), 65 år. f. ca. 1750, af bondestand og gaardmand fra Resen.
Ane Jensdatter, aftægtskone fra Resen, døde 1830 (126), 78 år gl..  f. ca. 1752. Hun blev næppe gift igen efter mandens død 1815.

Se Thomas Jørgensens mulige efterfølger, Christen Bertelsen  (gårde i Resen By med matrkelkort)

......................................

1739 (42) Anders Mogensen fik datter Johan. Opkaldt efter afdøde Mads Olufsens kone?
1740 (74) Anders Mogensens hustru introduceret.
1745 (46) Anders Mogensen søn Mogens. Johanne Madsdatter bar, Jørgen Mogenses fadder. Opkaldt efter sin farfar-
1755 (67) Anders Mogensens kone Kirsten Christensdatter, 51 år, død. Resen, f. ca. 1704
1757 (54) Anders Megensen fik datter Mette, fadder Jørgen Mogensen. Konfir. 1774 (174).
1775 (160) Anders Mogensens kone Dorthe Thomasdatter, 46, død. Resen, f. ca. 1729
1780 (147) Anders Jørgensens søn Thomas Andersen fik datter Dorthe (opkaldt efter afdøde kone?), båret af faderens søster Mette Andersdatter, en fadder var Jørgen Mogensens søn Thomas , ses ovenfor. Thomas Andersen ses ved FT 1787 Resen, gaardbeboer, 29 (f. 1758) , med familie. Ses også som gaardbeboer ved FT 1801.
Hans søn var Simon Thomasen, f, 1783, hans navn ses på matrikelkort Rabus  1815.. på martr, 1a, han  var ved FT 1834 Resen By, Rabis. gårdmand. med familie. Han var FT 1850 enkemand med sønner Niels og Mads Simonsen, 25 og 16 år gl.. Niels Simonsen  han fik skøde (Resen 1850, 2, 31) til Rabis By 1a i 1850, ses som gårdmand på Rabis ved FT 1860 og FT 1880. Dennes søn Simon Nielsen f. 1860  skøde 1881, ses ved FT Resen 1901 på Rabis, matr. 1a, med en stor familie.Gørden fortsatte i slægten. Nuværende  Høgildvej 21. ligger ved Rabis Bæk Aftegning af gård ses på målebordsblade 1842-1899. Det var nok en mindre matrikel, Hartkorn 0.4.2.1.
Det ser altså ud til, at Anders Mogensens slægt fortsatte længe i Resen sogn (Rabis), modsat Jørgens Mogensens slægt.

(NB der var også en matrikel 1a i Resen By ejerlav, på matrikellort ses navnet Peder Thomsen, ved FT 1834 Tvar homas Pedersen, 50, på Mølgaard. - Resen 1850.., 1, 16, skøde 1850 til Jens Nielsen, han ses fra FT 1850 på Mølgaard, Skøde til Niels Andersen, han var ved FT 1901 på Resm 1a  Nuværende Nørrehedevej 5, Mølgaard, NV for Resen By   .Hartkorn  2.5.1. 2 3/4)
Rabis er ca. 7 km SØ for Resen By.

Anders Mogensen ses ikke ved FT 1787 Resen. Død?
Anders var flere gange fadder ved dåb i Resen.
Anders og Jørgen Mogensen var nol brødre, var faddere for hinandens børn. I så fald var deres sønner Thomas Andersen og Thomas Jørgensen, der begge ses som gaardbeboere, fætre.

 

............................................

Matrikler Resen By.

Ved FT  Resen By 1801 var der talt 18 familier/personer, se nogle af løbenumrene i tabellen.
 

FT 1801 familie nr

Navn FT 1801

Navn på matrikel kort 1815...

Matrikel nr. Resen

Bemærkninger

Adreese nu

1

Niels Jensen. 47

do

10

 

 

2

Lars Jensen Brix

Christen Laursen

2 Bækgaard

FT 1901 (26, 27) Resen 2a Bækgaard, Jens Peder Kristjansen

nu Resenvej 2, Bækgaard

3

Niels Pedersen, 78

søn Peder Nielsen

3 Østergaard

FT 1834 gaard- og stævningsmand 71  se linket

 

4

 

 

 

 

 

5

Kresten Friederichsen

 Christen Friederichsen

4

 

 

6

Thomas Jørgensen, død 1815

Christen Bertelsen, fra ca 1816

5 Grønvang

Se matr, 5  Grønvang

nu Kongenshusvej 2. Grønvang, matr. 5a

7

Christen Nielsen,
søn Peder Christensen

Jens Laaursen

6

Se Jens Laursen,

nu Resenvej 3

8

Knud Nielsenn død 1808

søn Jesper Knudsen

7a Langagergaard

Se Jesper Knudsen.

nu Resenvej 1. Langagergaard, matr. 7a

9

Thomas Andersen

søn Simon Andersen

Rabus martr. 1a

Se Thomas Andersen

 

10

Niels Agerbek, 48

Niels Jensen Agerbek

8, Agerbæk

 

nu Torpvej 2

  

 

Matrikelkort Resen By 1815-1864. Matriklernumre med påførte navne. Der var også en parcel 5 længere mod syd.

 

Der var også mindre parceller ved bækken øst for Resen By, bl.a. med Thomas Jørgensens navn på. Det var måske engagtige arealer.

 

Nogle af gårdene ses med matrikelnumre i selve Resen By, med resten af jorden (matriklerne) udenfor. Nogle gårde kan senere være flyttet ud (5, 8)

 

...................................

Matr. 5
Christen Bertelsen og Maren Larsdatter kom ca. 1816 fra Haderup sogn i Ringkøbing Amt til Resen sogn, de var på matrikel 5.  Konen på matr. 7a kom også fra Haderup, gift der 1813, så måske er deres kontakt til Resen blev etableret gennem  hende. Thomas Jørgensen døde 1815 uden arvinger. Så måske har Christen Bertelsen overtaget hans sted, hvor han senere stod som gaardmand..
I så fald kan Thomas Jørgensen f. 1748, og måske også Mads Olufsen død 1728, have boet på matr. 5.

Realregister  Resen 1,  43:  5a Grønvang   Måske lå gården oprindeligt i Resen By.   
nu Kongenshusvej 2  Grønvsng Resen 5a      SØ for Resen By.   Aftegning af gård ses på målebordsblade fra 1842. .  Grønvang
Matrikelkort 1815..,matr. 5  Christen Bertelsens navn, se kort.

Viborg, Fjends, Resen, Resen By og Sogn, En Gaard, 13, FT-1834, C4551

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Bærtelsen  

52 aar  

Gift  

  

Skoleforstander, Synsmand og Gaardmand  . FT 1801 tjenestekarl i Haderup sogn

  

Maren Larsdatter  

43 aar  

Gift  

  

hans kone  FT 1801, 9 år, hos sin far gaardbeboer Laurs Christensen i Haderup sogn.

  

Thomas Christensen  

17 aar  

Ugift  

  

deres børn  f. 1817 (6) forældre Christen Bertelsen og Maren Larsdatter, bønderfolk og gaardbrugere i Resen Sogn. Opkaldt efter Thomas Jørgensen død 1815?

  

Lars Christensen  

8 aar  

Ugift  

  

deres børn  opkaldt efter morfar

  

Christen Christensen  

5 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Lars Bærtel Christensen  

1 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Mette Katrine Christensdatter  

16 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Kjersten Christensdatter  

11 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Stephan Laursen  

25 aar  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

 FT 1840 også Christen Bertelsen  do FT 1845  63   do FT 1850 Aftægtshuset med kone

Viborg, Fjends, Resen, Resen, En gaard, 9, FT-1845, B7946

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Bertelsen  

63  

Gift  

  

Gaardmand  

Haderup sogn Ringkjøbing amt  

Maren Larsdatter  

54  

Gift  

  

Hans kone  

Haderup sogn Ringkjøbing amt  

Kirsten Christensdatter  

21  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Lars Christensen  

19  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Bertel Christensen  

12  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

Peder Christensen  

9  

Ugift  

  

Deres børn  

Heri sognet  

 børn næppe der 1850 Bertel og  Lars? tjenestekarl

1832  1852 skøde til 5a til Peder Pedersen
1860 skøde til Thomas Mogensen  , ses ikke ved FT 

Viborg, Fjends, Resen, Resen Skoledistrikt, Resen By, En Gaard, 7, FT-1860, D6805

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Pedersen  

56  

Gift  

Husfader. Gaardmand  

  

Lem Sogn, Viborg Amt  

Bodil Christensdatter  

48  

Gift  

Hans Kone  

  

Haasum Sogn, Viborg Amt  

Maren Pedersen  

19  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hem Sogn, Viborg Amt  

Karen Pedersen  

16  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hem Sogn, Viborg Amt  

Larsine Pedersen  

14  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hem Sogn, Viborg Amt  

Christen Pedersen  

10  

Ugift  

Deres Barn  

  

Hem Sogn, Viborg Amt  

Peder Christian Pedersen  

7  

Ugift  

Deres Barn  

  

Resen Sogn, Viborg Amt  

Niels Pedersen  

5  

Ugift  

Deres Barn  

  

Resen Sogn, Viborg Amt 

 

1865 1873 skøde til Laust Anderrsen

Viborg, Fjends, Resen, Resen By, En Gaard, 10, FT-1880, D3659

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Andersen  

59  

Gift  

Husfader  

  

her i Sognet  

Mette Marie Thomsen  

44  

Gift  

hans Hustru  

  

Østrup Sogn Ringkjøbing Amt  

Thomas Laustsen  

17  

Ugift  

} deres Børn  

  

Do [?? Sogn Ringkjøbing Amt]  

Else Katrine Laustsen  

13  

Ugift  

} deres Børn  

  

her i Sognet  

Ane Marie Laustsen  

10  

Ugift  

} deres Børn  

  

Do [her i Sognet]  

Anders Laustsen  

8  

Ugift  

} deres Børn  

  

Do [her i Sognet]  

Kristjan Laustsen  

2  

Ugift  

} deres Børn  

  

Do [her i Sognet]  

Søren Andersen  

48  

Ugift  

Kapitalist  

  

Do [her i Sognet]  

 

Skøde på 5a  til:

Viborg, Fjends, Resen, Resen, 5a, 14, FT-1901, D9191

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Thomas Jensen Thistel..??  

18660706  

G  

Husfader  

Gårdbruger  

Ha..??? Viborg Amt  

Laura Jørgensen  

18750123  

G  

Husmoder  

  

?? Sogn Svendborg Amt  

Juliane Larsen  

18770617  

U  

Tyende  

  

Vig Sogn. Holbæk Amt  

Anton Olsen  

18840327  

U  

Tyende  

  

Sjørlev Sogn Aarhus Amt  

Jens Andersen Thistel??  

18270913  

G  

Aftægtsnyder  

  

Vindum Sogn Viborg Amt  

Kristen?? Pedersen  

18331006  

G  

Aftægtsnyder  

  

?? Sogn. Viborg Sogn  

 

.....................................

 

Matr. 6. Jens Laursen.
Området ved Resen By. Der var3 parceller 6, en større matrikel NV for byen, og en mindre parcel syd for, foruden lillld parcel mod øst. .  Selve gården lå i Resen By,
Jens Laursen, som ses ved matr. 6 på kortet. var, f. ca, 1786 i Vroue, gift med Ane Søremsdatter,  de ses på gård i Resen ved FT 1834-1845. En datter Maren ses f. 1821 (12), moderen Ane Sørensdatter. f. ca. 1792, var da gift med Peder Christensen, gaardbruger i Resen By. Denne Peder, f. ca. 1773, var søn af ovennævnte Christen Nielsen. Så måske har denne familie været på matr. 6.
Viborg, Fjends, Resen, Resen, 6, 5, FT-1901, D9191

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Kristian Jensen Birkkjær  

18630711  

G  

Husfader  

Gårdejer  

Daubjerg Sogn. Viborg Amt  

Sine Knudsen  

18620422  

G  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

Kristjane??? Jensen  

18880618  

U  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

Maren Kathrine Jensen  

18900126  

U  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

Sig..?? Kristine Jensen  

18910906  

U  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

Jens Kristjan Jensen  

18930318  

U  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

Thora Margrethe Jensen  

18950303  

U  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

Kurt Jespersen Jensen  

18970120  

U  

Barn  

  

Resen Sogn. Viborg Amt  

 

................................................

Matr. 7a.
På matrikelkort Resen 1815..,ses ved matr. 7a navnet Jesper Knudsen. Han  og hustru Ane Jensdatter var blevet gift i Haderup, Ringkøbing amt, i 1813 .De fik ifølge Kirkebog Resen (3)  2.9.1814 en søn Knud  (1. barn, opkaldt efter farfar?) og i 1816 Jems, forældrene stod som bønderfolk og gaardbrugere i Resen sogn. De ses alle, med flere børn ved FT 1834
Viborg, Fjends, Resen, Resen By og Sogn, En Gaard, 5, FT-1834, C4551

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jesper Knudsen  

62 aar  

Gift  

  

Gaardmand  

  1772-1840, e FT 1801

Ane Jensdatter  

44 aar  

Gift  

  

hans kone  

  1790

Knud Jespersen  

20 aar  

Ugift  

  

deres børn  

 1814

Jens Jespersen  

18 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Niels Jespersen  

4 aar  

Ugift  

  

deres børn  

 

Birte Katrine Jespersdatter  

13 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Ane Marie Jespersdatter  

12 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Maren Jespersdatter  

9 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Kjersten Jespersdatter  

7 aar  

Ugift  

  

deres børn  

  

Jens Pouelsen  

77 aar  

Enkemand  

  

Aftægtsmand og af husfaderen forsørges  

  

 Ved FT 1845 var sønnen Knud Jespersen gaardmand og ungkarl, sammen med nogle af sine søskende,. Ved FT 1860 havde Knud egen familie, hustru Maren Simonsdatter f. 1827, søn Jesper Knudsen, nsf. 1852. . Ses også FT 1880. Ved FT 1901 var sønnen Jesper Knudsen f. 1858 gårdmand på matr. 7b* (7a?) med kone, uden børn, og med Kurt Jespersen f, 1814/Knud, hans far? og Maria Somon??/f, 1827/Maren, hans mor? på aftægt. Realregister Resen 1850, serie 1, 64, matr. 7a: Skøde til Knud J espersen 1841, 1897 skøde fra Knud Jespersen tll Jesper Knudsen,  
*7b (Resen 68) var et hus med andre beboere,
Matr. 7a er nu Langagergaard, Resenvej 1, i Resen By.

Kirkebog  Haderup (14): 9.10.1813 Karl Jesper  Knudsen fra Resen og Jens Poulsens datter l Heusgaard, Anne (Jensdatter), trolovet.  En forlover var Niels Knudsen, Høgild.
(21) 7.11.1813 blev de viet i Haderup Kirke.
Annes far Jems Poulsen og hendes søster Kirsten, samt Niels Knudsen, Høgild, var blandt faddere ved deres børns dåb.

Niels Knudsen, 50, ses som gaardmand m.m. ved FT 1834 på Mølgaard. Høgikd, Resen sogn, Ved FT 1801 var han, 17 år, hos sin far gaardbeboer Knud Nielsen, 56, Resen.
Knud Nielsens søn Esper blev døbr i Resen i 1772 (140). Så Jesper (Esper) og  Niels Knudsen var brødre.

Viborg, Fjends, Resen, Resen by, , 8, FT-1801, B8076

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Knud Nielsen  

56  

Enke  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

  1745

Esper Knudsen  

29  

Ugift  

Hans barn  

National soldat  

  

Maren Knudsdatter  

26  

Ugift  

Hans barn  

  

  

Niels Knudsen  

17  

Ugift  

Hans barn  

Knud Nielsen døde i 1808 (165),  63 år gl ., f. ca. 1745

.................................................

Matr. 3

 

Viborg, Fjends, Resen, Resen by, , 3, FT-1801, B8076

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Pedersen  

78  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

  

Bodild Jensdatter  

73  

Gift  

Hans kone  

  

  

Peder Nielsen  

38  

Ugift  

Deres søn  

  

 1763

Else Sørensdatter  

30  

Ugift  

Tjenestepige  

  

  

Zidsel Christensdatter  

12  

Ugift  

Tjenestepige  

 

Viborg, Fjends, Resen, Resen By og Sogn, En Gaard, Østergaard, 15, FT-1834, C4551

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Peder Nielsen  

71 aar  

Enkemand  

  

Stævningsmand og Gaardmand  

  1763

Niels Pedersen  

29 aar  

Ugift  

  

disse er mandens børn  

  1805*

Jens Pedersen  

27 aar  

Ugift  

  

disse er mandens børn  

  

Anders Pedersen  

23 aar  

Ugift  

  

disse er mandens børn  

  

Ane Marie Pedersdatter  

25 aar  

Ugift  

  

disse er mandens børn, og husholderske  

  

Else Marie Pedersdatter  

19 aar  

Ugift  

  

disse er mandens børn  

  

Jens Pedersen  

13 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Mette Marie Pedersdatter  

25 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Lorentz  

12 aar  

Ugift  

  

Omgangs Almisselem i sognet, hører til Natmandsfolket  

*Kirkebog Resen 155, 1805, gaardmand Peder Nielsen, Østergaard, Resen. fik søn Niels.

 

.............................