Vedr. Bro Mølle, Vejrum mm.

Kort:

Bro Mølle, rød prik. nuværende adressse er Bromøllevej 21, Vejrumbro, 8830 Tjele, ligger ved Korreborg Bæk (ses tydeligst på nederste kort), der løber ud i Nørreå. Matrikel Bro Mølle 1, nu 1b.

Møllebro er vejbro over Korreborg Bæk, nuværende Løvskal Landsevej 230.

Vejrum Bro, Vejrumbrohus/Vejrumbro Kro har ligget nær vejen, som går over Nørreåen, NNV for Bro Mølle, Vejrumbro, Vejrum, matr. 14, .Matrikel 14a er nu udstykket, på Gl. Viborgvej 1A, 1C m. fl., 8830. Husene opført 2008 ifølge BBR.

Vejrumholt. Nuværende adresse Løvskal Landevej 235, 8830. Matrikel Fuglsang, Vejrum, 3.  Kirstine Rasmusdatters søster Ane Kirstine Rasmusdatter, f. 1790, blev gift og boede der. Se linket.

Nørreå ses (blåt) i øverste, venstre hjørne. Korreborg Bæk går mod SSØ forbi Bro Mølle, ses tydeligst på nederste kort.

Måleborsblade 1842-1899

Målebordsblade 1901-1979. Der er her kommet en gård, Bromølle Gde, Bromøllegård, nu Korreborgvej 57, lidt øst for Bromølle. Matrikel Bro Mølle, Vejrum 1a, nu 28 ha. Opført 1915 ifølge BBR.

.......................................................

Ejerskifter Bro Mølle 1808-1817:

Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng ( 1796 -1927)
1806-12. 1. serie opslag 97, fol. 94,
Viskum den 26.7.1808, lyst 22.9.1808. Hans Juul til Viskum, kongelige ...Krigs Raad gjøre vitterligt … til Fæstegaardmand Rasmus Saabye, Broe Mølle.....Underskrevet: Som sælger H. Juul, som køber R. Saabye. 3000 rdl.
Hans Juul var ved FT 1801 39-årig krigsråd og Jordegodsejer på Viskumgaard, Viskum gods, Viskum sogn, nabosogn til Vejrum. Hans ses der også ved FT 1787, hvor hans far Christen Juul stod som Cancellieråd, jordegodsejer.  Hans Juul ses som sælger i en del handler i Vejrum sogn især 1806-1808.

Rasnus Saabye døde i dec. 1808

Do 1812-1818. 2. serie, opslag 13, fol. 627-629.
27.3.1809 Peter Dinesen: auktion, på rekvisition af skifteretten og arvingerne efter afdøde Rasmus Saabye foretaget 3. og sidste auktion over Bromølle i Vejrum sogn. Conditioner i 8 punkter. Bromølle 23.6.1809, Villads, Jens og Hans Saabye, Jesper Madsen, Dinesen
7). Køber Peder Thustrup.    Underskrevet Dinesen Wiborg 24.6.1813. lyst 12.11.1818. 6100 rdl. -
I 1810  (Kirkebog Vejrum 30) blev  Sr Hr Peder Thustrups (Thustrups) søn af Bro-Mølle døbt Hans Juul. Se også Thestrup nedenfor.

Ifølge Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Sønderlyng Herred (1762 - 1927), 1762-1824.  Opslag 82, folie 112.
Bro Mølle, handler (alle lyst 12.11.1818):

8) 24.6.1813 Thustrup til Carl Christian Gander, Vejle.  2250 ? rdl.
9) 31.7.1813 Gander til Carl Henrik Mau, Kjøbenhavn   25000 rdl.
10) 6.9.1813 Mau til Frederik Reck af Kjøbenhavn, gift med Inger Dorthea Potter (Hertz) af Kjøbenhavn.  30000 rdl. Underskrevet Kjøbenhavn 6.9.1813, Mau.
11) 6.7.1817 Frederik Reck til Rasmus Møller 7000 rdl (4000+3000). (Skøde: Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng 1812..2, opslag 15, folie 629, øv. th..som sælger Frederik Rek, som køber kjøbmand Rasmus Møller i Nykøbing. Der indgik i handelen også panteobligatiom Frederik Jespersen på 2000 rdl. Lyst 12.11.1818)..
12) 6.7.1817 Rasmus Møller til Frederik Jespersen 14100 rdl. (Skøde: : Do opslag 11: folio 625 th., Rasmus Møller, Nykøbing til Frederik Jespersen fra Vejrumbro. Bro Mølle).   
11.10.1817 (Kirkebog Vejrum  5) fik Frederik Jespersen og Johanne Marie Nielsdatter sønnen Jesper i Broe Mølle.
De øvrige ovennævnte personer, bortset fraThustrup, ser ikke ud til at have fået børn i  Bro Mølle.
Frederik Jespersen og hans slægt videreførte møllen.


Viborg, Sønderlyng, Vejrum, Vejrum, Bromølle, 32, FT-1834, B8316  Frederik Jespersens enke gift igen, 3 børn ses på møllen.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Jensen  

37  

Gift  

  

Ejer af møllen  

  

Johanne Marie Nielsdatter  

49  

Gift  

  

Hans kone  

  

Jesper Frederiksen  

17  

Ugift  

  

Deres barn  

  

Karen Frederiksdatter  

16  

Ugift  

  

Deres barn  

  

Ane Cathrine Frederiksdatter  

14  

Ugift  

  

Deres barn  

  

NielsSørensen  

26  

Gift  

  

Møllersvend  

  

Mads Kjeldsen  

26  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Karen Sørensdatter  

27  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

 

.......................................................................

Nygaards Sedler:

Peder Thustrup/Tustrup stod 1809-1813 som ejer  af Bromølle i Vejrum. Han fik søn der i 1810, i 1812 datter i Viborg. Før og efter ses han som fuldmægtig hos en krigskommisær i Viborg, senere fuldmægtig i Aalborg, hvor han døde i 1831.

Viborg 1801 ugift, 24 år, fuldm. hos Krigskom. Skaumborg

http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1051.jpg

Viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Viborg købstad, St. Mathisgade 15, 299, FT-1801, B9111

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Leapold Hendrik von Skaumborg  

58  

Enke  

Husbonde  

Major, krigs- og landskommisair i det 3die jydske distrikt  

  

Dortea Magdalene Louise  

19  

Gift  

Hans datter  

  

  

Frederik Jacob Leapold  

14  

Ugift  

Hans søn  

Enroulleret landsoldat  

  

Johan Hendrik August  

11  

Ugift  

Hans søn  

Enroulleret landsoldat  

  

Frederike Amalia Augusta  

9  

Ugift  

Hans datter  

  

  

Elisabeth Dorotea Væring  

28  

Ugift  

Tjenestefolk  

Husholderske  

  

Peder Testrup  

24  

Ugift  

Tjenestefolk  

Fuldmægtig  

  

Christen Hansen  

21  

Ugift  

Tjenestefolk  

Tjener  

  

Nicoline Andersdatter  

18  

Ugift  

Tjenestefolk  

Kokkepige  

 

Viborg 1805  fuldm., 3 børn 1805-1808.
http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1046.jpg 

 

Vejrum 1810 Bromølle

Peder Thustrups søn Hans Juul døbt 1810 (30, folio 139), båret af  krigsrådinde Juul til Viskumgaard, krigsråd Juul var fadder, barnet blev opkaldt efter ham, krigsråd og jordegodsejer, senere justitsråd, Hans Juul, Viskumgaard. Hans Juul ses ved FT 1834 i Aalborg, se nedenfor.
En anden  fadder ved dåben var Jesper Madsen af Veirumbrohus.

http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1047.jpg

Viborg 1812: Datter
http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1048.jpg 

 

Aalborg 1818, fuldm.

http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1049.jpg


Aalborg 1831 Peder Thustrup død (druknet).

http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1052.jpg


1834 hans enke

http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_257/nyg_257_1050.jpg

Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Jomfru Ane Gade, No. 274, 3die familie, 560, FT-1834, B6292

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Magrethe Tuustrup født Kosbøll  

49  

Enke  

  

Lever af sine midler  

  

Hans Juul Tuustrup  

24  

Ugift  

  

Farer til søes  

  1810

Marie Kirstine Elisabeth Meyer  

13  

Ugift  

  

Pleiedatter  

  

 

Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Jomfru Anne Gaden, No 274, 274 F2, FT-1840, C5067

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Marie? Thustrup  

55  

Enke  

  

Lever af Haand Arbeide  

  

Charlotte Thustrup  

27  

Ugift  

  

hendes Datter  

født 1812, se ovenfor  

Flora Kogsbølle  

10  

Ugift  

  

Pleiedatter  

 

........................................

Rasmus Møller, Nykøbing 1817. Nygaards sedler.   
Ifølge Kirkebog for Nykøbing Mors blev Henrik Christeian Ejbert født den 16.4.1817, forældre Kiøbmand Rasmus Møller og Mariane Roerberg i Nykøbing.

http://ddd.dda.dk/nygaard/billeder/nyg_202/nyg_202_1575.jpg