Vindum Skov.  Huse mv.

Kort 1901-1971, se herunder :
Kølsøhus Stenhuse nu Sdr. Rind Vej 151, navnet ses også på kort 1980-2001 (matrikel Vindum Overgård Hdg. 5a).
Kølsøhus øst nu Skovmarken 10, navnet ses på alle kort 1842-2001 (matrikel Vindum Overgård Hdg. 4). -- *
Horsdal Skovløberhus nu Horsdalvej 50, -- Damhus Skovfogedhus nu Sdr. Rind Vej 165, --  Klosterhus Skovløberhus nu Skovmarken 1.  --   Hesselhus er nu Bjerring Hede 50, ligger lidt syd for Serupgaard og Dalsgaard i Bjerring sogn.
På kort 1842-1899 ses også navnene Damhus Skovfogedhus, Kelsøhus øst og Hesselhus, samt skovhuse i Skovmark.
Kort 1953-1976, alle de nævnte ses, undt. Kelsøhus Stenhuse (stedet ses, men uden navn). Skovløberhuse ses som Horsdalhus og Klosterhus.
Ved FT Vindum 1880 ses Damhus (24) med skovfoged Frederik Ferdinand Bin, 40.  - Ledvogterhus Hessel ses med skovarbejder Niels Jensen, 35.  -Kjlølsøhus (25) ses  med avslvruger Anders Christensen, 34. - Der var 2 Vindum Skovhuse.

 Der ses (periodevis) 2 huse  med navn Kelsøhus (Kielsøhus, Kjeldsøehus)

 

1. Matrikelkort Vindum Overgaard Hdg 1864-1973.
Matrikel 5a og 5c
i det nordvestlige ejerlav (Stenhuse). Kelsøhus.
På matrikelkort 1815-1854 ses navnet Jørgen Knudsen på matr. 5a. -- FT 1834 Jørgen Knudsen, 56,  f. i  Vinkel, Udfløttere paa Vindumovergaards Mark, et Huus. Ft 1860 ses Jørgens søn Knud Jørgensen, husmand, 54, i hus. Ved FT 1901 Vindum Stenhuse ses navnet Kilsehus eller lignende (ejer Jens Sørensen) på matrikel Vindum Overgård Hdg. 5c, nabomatriklen 5a er nuværende adresse Sdr. Rind Vej 151, ses som vist på målebordsblade 1928-40 med navnet Kølsøhus.  Skøde 1907 til 5a til Jens Jensen Iversen.
2. Matrikelkort Vindum Overgaard Hdg 1864-1973. Matrikel 4a, Kielsøhus (Kelsøhus) i det østlige ejerlav.

På matrikelkort Vindum Overgaard Hdg  1815-1854 ses navnet Anders Hansen på matr. 4, Kielsøhus. Se mere i linket. Ved FT 1901 var Anders Christensen Bjerring, f. 1845, på matrikel Vindum Overgård Hdg. 4, Kølsøhus.  1905 skøde til Anders Kjeldsen Andersen Bech på 4a.