Donneruplund

Niels Andersen Wonge købte i 1719 Donneruplund, kort 7.

Hans søn Anders Nielsen Wong f. 1714 levede på Donneruplund 1740-61. Han ejede den fra 1755 og solgte den 1761. Meget af løse gods på Donneruplund var blevet solgt fra
Niels Andersen Wonges svigersøn Christen Pedersen Donnerup forpagtede fra c.1743 til 1753 det halve af Donneruplund. Senere boede han igen på Donneruplund, han ses der bl.a. 1762 og 1772, så han må have overtaget den, da eks-svogeren Anders Nielsen Wong solgte den.

FT 1787 Give: Gården står som Donrupgaard, Malta Christian Friis, 66 år, var enkemand og cancelliraad.

FT 1801 Give: Rasmus Petersen, 30 år, drev hovedgården Donneruplund (uden Hoveri?). -- Fadder 1806  Hr. {Rasmus} Petersen Donnerup {Donneruplund hovedgaard}, Også fadder 1810.

matrikelkort Donneruplund, Give , 1820-1863, se nedenfor, ses på matrikel 1a navnet Proprietair Fischer

Ved FT 1834 Nyekirke Præstegaard ses

Frands Christopher Fischer, 58, forhen ejer af Donneruplund, nu indsidder.

FT 1834 Give: Hans Christjan Petersen, 37, ejer af Donneruplund.

Donneruplund er nu Donneruplundvej 7, Give, matrikel 1a.