Højbjerg By matr. 15a

Matrikelkort Højbjerg By 1866-1884.  Hovedparcellen 15a lå øst for kirken, men der var også en mindre parcel 15a med aftegning af gård lige vest for kirken. Så her lå måske den oprindelige gård.

 

Matrikelkort Højbjerg By 1974-1994. Hovedparcellen 15a ses stadig øst for kirken, men parellen vest for kirken har heddet 15d, men tallet er overstreget, og den ses senere under 19b, der ses lige syd herfor.

 

Målebordsblad 1901-1971. Gården, nu matr. 1l,  er efter BBR stuehus bygget 1882. Så selve gården er nok flyttet omkring dette tidspunkt, nu position Højbjerg Møllevej 21, og ligger nu sammen med hovedparcellen 15a,