Elna og Erik Moltke. Elna, Inges moster, var arkitekt og Erik cand.mag., men de arbejdede begge på Kirkeværket (en beskrivelse af Danmarks kirker) på Nationalmuseet. Da de var blevet gift (i 1949), købte de villaen Fuglebakkevej 49. De var nogle meget gæstfrie mennesker. Inge boede der i de 2 år, hun læste til husholdningslærerinde mod at hun lavede middag (undtagen weekends). Hendes fætter Niels boede der også , han læste til læge. De havde også i en periode et værelse lejet ud, som regel til unge udenlandske forskere eller lignende fra Risø, der dengang arbejdede med atomkraft, så de blev kaldt atomspioner. Jeg læste dengang til hortonom på Landbohøjskolen og havde et værelse på Rebildvej. Men jeg kom der ofte til middag. Det gjorde også andre unge mennesker, bl.a. onkel Eriks voksne børn af første ægteskab. Datteren Gerd læste på husholdningsseminarium sammen med Inge. Når en af de unge mennesker havde været til eksamen og vi var til middag der, fik vedkommende, uanset hvad resten af selskabet fik, en engelsk bøf så stor som et lokumsbrædt, som onkel Erik sagde. Det var også i deres hjem at vi lærte at sætte pris på rødvin. Så vi har haft mange gode stunder i det hjem.

Elna og Erik fik senere datteren Hanne Vibeke, Elna var da over 40 og Erik over 50. Hanne var kun et år ældre end Per, de legede en del sammen som børn, hvor vi ofte var på Fuglebakkevej. Hanne har vist altid betragter Per mere som en fætter end sin kødelige fætre. Hanne bor i huset sammen med sin mand Torsten og 3 børn. - Erik Moltke havde to børn, Emmerich og Gerd, fra sit første ægteskab, Gerd blev uddannet som husholdningslærer sammen med Inge