Niels Møller køb af Tange Skovgaard 1913.  

Lysgård-Hids Herredsfoged,,  Skøde- og panteprotokol, 1740-1886, 1913..., 1, opslag 185-186.

Peder Tolrgaard af Tange sælger .. til  Niels Rasmjussen  Møller, Tange matr. 1a, Hartkorn 2.1.2. 3/4  (7,1 ha senere afgivet til Gudenåcentralen) .  Købesum 33400 kr.. heraf 10000 kr. kontant, ejendomsskyld 19000 kr.

Lysgård-Hids Herredsfoged,,  Skøde- og panteprotokol, 1740-1886, 1920..., 1, lb.nr. 42, opslag 25-26.
Niels Møller solgte gården til Rasmus Christian Hansen, købesum 60768 kr., herunder overtagelse af obligatiosnlån på 18000 kr., kontant 21522 kr. Samme hartkorn som ovenfor.