Bygninger på Blangstedgaard Hovedgaard og Blangsted Mølle. Byggeår.

 

Hovedbygning og lade er efter BRF (OIS) opført sidst i 1600-tallet, de øvrige bygninger efter 1917.
I forsøgsstationes tid var dele af bygning 3 stald, bygning 1 (hovedbygning) var forstanderbolig, folke-spisestue, køkken. Af bygning 2 var den del, der vender mod gårdspladsen, folkeværelser, den øvrige del var kontorfløj.

 

 ...............................................

 

Øst for vejen;

På Blangstedgårds Alle 101 ligget Møllehus bygget år 1900, det var her Blangted Mølle lå.

Anden bygning øst for vejen. nu Blangsgtedgårds Alle 93 og 95, nu matr. 103, er også bygget år 1900. Den nordligste, bredere del, der senere var frugtlager, er nok først bygget senere, i forsøgsstationens tid.

.....................................................................

I det følgende ses sammenligning af ældre og nuværende kort.   Der er gentagelser.

 

 

Der ses en flerlænget gård på gamle kort, mærket er ved nuværende hovedbygning, Blangstegårds Alle 100.

 

 

......................................

 

Møllesø findes ikke på ældre kort. Blangstedgårds  Alle 101 er nuværende møllehus. Møllen og vandtilføring under vejen ses på ældre kort til venstre for 101. Åen fortsætter mod NØ. En anden gren af åen går vest for vejen og føres under vejen længere mod N (som nu).

 

...............................................

 

Hovedgården, her firlænget, ses til venstre, nær nuværende nr. 100. Blangsted  Mølle ses øst herfor på den andes side af daværende vej, vandet førtes under vejen og fortsætter mod NØ. Der ses en længe syd for møllen, nordligere end nuværende nr. 93.
Del af laden, nuværende Blangstedgårds Alle 92, skimtes på ældre kort syd for gården.

 

 

 

 

 

...........................................

 

Der var tidligere ingen andre bygninger øst for daværende vej.

 

 

 

................................................

 

 

Hovedgården ses som en firlænget gård, hvoedbygning nær nuværende nr. 100. Blangsted Mølle ses øst for daværende vej.Vander føres under vejen NV herfor og fortsætter med NØ. Der ses en længe syd for møllen, nordligere end nuværende nr. 93. Møllesøen ses ikke på gamle kort.

...............................................

Smlgn. ovenfor.

 

Åen føres ved opstemningen under vejen ved møllen, driver møllen, og føres videre mod NØ, En anden gren af åen går nord, vest for daværende vej, og føres så under vejen længere mod nord (omtrendt som nu, hvor der dog også her er en gren kommende fra vest).