Tange Skovgaard.

1. Jens Roed, f. ca. 1759, bonde  og halvgaardsbeboer, og Karen Jensdatter, f. ca. 1770, var ved FT 1801 i Tange. De havde da 3 børn, Niels 6, Ane Chatrine 4 og Jens 1 år. Desuden dødfødt barn 1802, Berthe Sophie 1805, Ane Marie 1807. Ane Cathrine og Jens var gift og boede i Højbjerg By ved FT 1834.
Jens Roed døde 15.3.1811, 53 år gl.

2. Søren Mortensen, f. 1785, blev den 1.9.1811 som ungkarl, ca. 23 år, gift i Højbjerg med den ca. 41-årige enke Karen Jensdatter fra Tange, forlovere Morten Westergaard/Sørensen, gommens far, gårdbeboer i Tange, og Niels Johansen, Højbjerg. Så Søren giftede sig til gården, han kom muligvis fra nabogården, se nederst. De var barnløse, hun havde som nævnt børn af 1. ægteskab.
Ved steddatteren Ane Cathrines bryllup i 1819 var
gårdmand Søren Mortensen en af forloverne. Det var han derinod ikke i 1824, hvor stedsønnen Niels Jensen blev gift med Sørens søster Birthe Marie MortensDatter, begge af Tange. De flyttede til Grønbæk, hvor Søren Mortensen var fadder ved deres datters dåb i 1830, men ikke i 1833, hvor Sørens bror Hans var fadder. Søren Mortensen var også forlover ved stedsønnen Jens Jensens bryllup i Elsborg i 1828, og ved steddatteren Birtha Sophies bryllup i Højbjerg i 1831.

Søren ses som separeret gård i Tange ved FT 1834 i Højbjerg sogn:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høbjerg sogn, Tange - en Gaard, 3, FT-1834, B4474

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

 

Søren Mortensen

49

Separeret*


Gaardmand

1785, død 1838

Marie Kathrine Mortensdatter

32

Ugift

søster

Huusholderske


Ane Magrethe Pedersdatter

20

Ugift


Tjenestepige


Mads Pedersen

19

Ugift


Tjenestekarl


Peder Hansen

26

Ugift


Tjenestekarl


*Karen Jensdatter var ved FT 1834 separeret inderste og aftægtskone, 68 år. Hun boede da hos væver Jens Jensen, 34, i Højbjerg, det var hendes søn af 1. ægteskab. Hun var ved FT 1840 flyttet med dem til Sjørslev sogn. Her døde hun i 1852, 85 år gl., som aftægtskone hos sin søn.
Sørens far, Morten Sørensen/Westergaard, var ved FT 1834 77-årig aftægtsmand hos en anden søn,
Hans Mortensen, på en gård i Tange, så Hans overtog nok faderens gård. En bror Jens blev også forsørget af ham. De to brødre, Søren og Hans', gårde var nok nabogårde, se nederst.

matrikelkort Tange By, Højbjerg, 1815-1863, er der på matrikel 11 påskrevet navnet Søren Mortensen

Søren Mortensen, døbt i Elsborg 1785,
døde i 1838 i Tange, der var da lyst til nyt ægteskab for ham; der var i 1835 givet bevilling til, at han kunne indgå nyt ægteskab.

3. Nielsine Ingeborg Kirstine Marie Nielsen havde muligvis overtaget Søren Mortensens gård i Tange efter dennes død som 53-årig i 1838. Nielsine blev skilt i 1839 og havde måttet fraflytte Skaungaard, hvor hun da boede, se nedenfor.

Nielsine ses som Madame Dahl ved FT 1840:
Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Høiberg Sogn, Tange Bye - en Gaard, 59, FT-1840, B4487

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

 

madame Dahl

32

Enke   fraskilt


Eier af Gaarden


Mari Sophie Christiane Hollesen Dahl*

6

Ugift


Hendes Datter


hr. Viliam Juul

23

Ugift


Strømpevævermester


Thomas Hauge

31

Gift


Strømpevæversvend


Christen Sørensen

19

Ugift


Strømpevæverdreng


Mads Petersen

25

Ugift


Tjenestekarl


Peder Jensen

22

Ugift


Tjenestekarl


Peder Sørensen

29

Ugift


Tjenestekarl


Peder Christ. Jørgensen

15

Ugift


Tjenestekarl


i

Ane Pedersdatter

21

Ugift


TjenestepigeMadame Dahl står som enke, men hun var fraskilt,
for ved FT 1834 var
Nielssine Ingeborg Kjerstine Marie Nielsen, 27 år, gift med Hans Hollesen Dahl, 39, på Skaungaard, Vindum sogn:
Viborg, Middelsom, Vindum, Brandstrup Bye, Sohaungaard, en Gaard, 25, FT-1834, C6913   

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Hans Hollesen Dahl

39

Gift


Jordbruger

Nielssine Ingeborg Kjerstine Marie Nielsen

27

Gift


hans Kone


I 1834 fødtes *Marie Sophie Christiane Dahl, forældre Hans Hollesen Dahl og Nielsine Ingeborg Kjerstine Marie Nielsen, ejer af Skaungaard.
Forældrene blev
skilt i 1839, Hans Hollesen Dahl ses som ejer af Skaungaard ved de følgende folketællinger, han blev i 1841 gift med Nicoline Oline Lottrup fra Skals.

Nielsine Ingeborg Kirstine Marie Nielsen, 38, ses ved FT 1845 som Indlogerende hos hjulmager Lars Lassen i hus i Højbjerg By. Hun ses ikke i sognet ved FT 1850.

4. Anders Jensen Bech havde i 1843 købt Tange Skovgaard af Nielsine Dahl. Ifølge Realregister Højbjerg 1838-1951, Tange (164) fik Anders Jensen skøde til Tange matr. 11 den 1.6.1843, tinglyst 7.6.1844.

Han boede der som gaardmand og teglbrænder til sin død i 1859.
5. Enken Kiersten Bertelsdatter fik adkomst til matrikel 11 i 1870, hun drev gården videre sammen men nogle af børnene, i 1873 afhændede hun gården til sin søn 6. Bertel Andersen, født 1842, han fik skøde i 1874, se Realregister, han ses ved FT 1880 sammen med moderen:

Viborg, Lysgaard, Høbjerg, Tange By, Høibjerg, 10. En Gaard, 99, FT-1880, C6684

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Bertel Andersen Beck

37

Gift

Husfader, Inderste, Teglbrænder

Levring Sogn, Viborg Amt

Thomasine Rønning

25

Gift

hans kone

Fiskbæk Sogn, Viborg Amt

Anders Beck

3

Ugift

deres barn

Her i Sognet

Nicoline Beck

1

Ugift

deres barn

Her i Sognet

Kirsten Bertelsen

66

Enke

Aftægtskone

Houen Sogn, Ribe Amt

Jacob Jensen

26

Ugift

tjenestefolk

Aals Sogn, Randers Amt

Henrik Kristensen

82

Enkemand

nyder Fattigunderstøttelse

Her i Sognet

Men Bertel gik fallit og flyttede fra gården ca. 1880.

7. Gården blev overtaget af kommunen, skøde til Højbjerg-Elsborg sogneråd i 1880, se Realregister
Ved FT 1901 stod matrikel 11 som Tange Fattiggaard ejet af Højbjerg Kommune, der boede 4 personer der, desuden boede bestyreren Kristjan Pedersen med familie på matrikel 11.
Ved FT 1906 hed fattiggårds-bestyreren Karl Hansen.
Der var også fattiggård ved FT 1890, bestyreren hed da Jens Christian Jensen.

Senere blev gården solgt,  
8. Peder Storgaard f. 1859 i Kjellerup fik skøde til matr. 11a i 1907, han boede som gårdejer med familie på matr. 11 ved FT 1911. De fik datteren Kristiane Marie Pedersen Storgaard i Tange den 12.8.1906. De ældre børn var født i Hinge.

9. Niels Rasmussen Møller fik skøde til 11a i 1913, se Realregister, han boede der med familie ved FT 1916, han var Anders Jensen Bechs dattersøn. Datteren Elna blev født i Tange i 1913. Datteren Anna fra Tange blev konfirmeret 13.4.1919.

10. (Rasmus) Kristian Hansen, f. 9.12.1871, fik skøde i 1920, han ses ved FT 1921 med familie på Tange matrikel 11a (ca. 7 ha blev  oversvømmet ved Tangeværkets etablering). Rasmus ses også ved FT 1930, 58 år gl.. Matr. 11a er nu Tange Søvej 83
Kristian Hansen havde da allerede skøde på nabogården Tange Søvej 79, nuværende matr. 10b.
Den beboedes ved FT 1834 af Hans Mortensen, 40, med aftægtsmand Morten Sørensen, 77, hans far, også far til ovennævnte Søren Mortensen.
Gården videreførtes af hans tjenestekarl og "uægte" søn
Niels Hansen, f. 1824, Niels var der stadig ved FT 1901, på matrikel 10. 
Ifølge realregister
skøde til matr. 10 til Niels Hansen 1859, hans søn Rasmus Christian Hansen fik skøde 1905. Kristian Hansen, f. 9.12.1872, var på matrikel 10 med familie ved FT1911 og 1916. En stor del af jorden (16,7 ha) ved matr. 10 blev oversvømmet ved Tangeværkets etablering. (Anton Kirkegaard ses senere på matr. 10a, senere 10b)
11-12. . 1941 adkomst til Kristian Hansens enke Hansine Marie Hansen til både matr. 11 og 10. Deres søn Aage Hansen fik skøde til begge matrikler i 1942.

matrikelkort Tange By, Højbjerg, 1815-1863, er der på matrikel 11 påskrevet navnet Søren Mortensen, og på nabomatriklen 10 står Hans Christian Mortensen (hans bror) , med navnet Morten Westergaad overstreget. Morten Sørensen ses ved FT 1801 som bonde og halvgaardsbeboer i Tange, med bl.a. sønner Søren, 13, og Hans Christian, 7. Det passer med ovennævnte.