Autoforhandler Peter Wraa og hustru Anna Møller, Rødkærsbro - Viborg.

 Gå til

Peter Wraa, Jens Peter Jensen Wraa , 6.11.1902 -15.2.1986, begyndte sin egen virksomhed i Rødkærsbro, vist nok i en skurlignende bygning skråt over for, hvor den senere forretning i Rødkærsbro kom til at ligge. Ved FT 1925 var Jens Peter Jensen Wraa som mekaniker på matrikelnummer 10ar, nuværende Søndergade 49, Rødkærsbro (måske havde han lejet sig ind, N. T. Lykke Espersen fik skøde til 10ar 1924. Parcellen er nu ubebygget). I starten bestod han forretning vist mest i reparation af cykler, symaskiner og lignende. Peter og Anna blev gift i 1927. . Han byggede senere værksted og beboelse på den modsatte side af vejen, Søndergade 42, matrikel 10i, skøde 23.10.1929. Ifølge BBR bygget 1930, værksteder i 1934 og 1968. Se billedet nedenfor. Ved FT 1930 ses han sammen med hustruen og en svend.  Se FT 1940, hvor Peter står som automobil- og cykelhandler. I starten har det været reparation og handel med brugte biler, men der var endnu kun få mennesker, der havde bil før krigen. Under krigen, hvor kun få måtte køre bil, kunne man f.eks. endnu få lappet cykler mm.. Senere blev biler blev det dominerende. Familien boede i en stor lejlighed på første sal.

Efter krigen begyndte Folkevognen (VW) at komme til Danmark, vist nok i 1948 . Peter fik tildelt forhandlingen af folkevogne for Viborg amt. Han købte først en grund på Århusvej i Viborg og byggede udstilling og værksted. I 50'erne og senere blev det efterhånden et hit at sælge folkevogne (bobbelen), det blev den mest solgte bil i Danmark, og hans forretning voksede. Så han byggede en endnu større forretning med udstilling, værksted og lager på Falkevej, Viborg. Fra lageret solgte de reservedele til mange andre værksteder.

Omkring 1963 købte Peter en dejlig villa ved Nørresø i Viborg, hvor de så boede.

Nekrolog: VIBORG. Forhenværende automobilforhandler Peter Wraa, Sct. Ibsgade 34, Viborg, er død, 83 år. Peter Wraa blev som ung udlært mekaniker, ligesom han arbejdede ved forskelligt, blandt andet en overgang som jernbanearbejder. I 1925 oprettede han i Rødkærsbro en cykel- og radio- forretning og fik i 1946 SMC- forhandling. I 1949 fik han som en af landets første forhandling af folkevogne i Rødkærsbro, som siden blev udvidet til Viborg og Bjerringbro. Først havde Peter Wraa forhandling på Aarhusvej, men flyttede i 1964 virksomheden til dens nuværende plads på Falkevej. I efteråret 1984 overlod Peter Wraa af helbredsmæssige grunde ledelsen til sine to sønner, Arne og Jørgen Wraa. Peter Wraa var med til at stifte Automobilhandlerforeningen af 1943 og samme år Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, og har i begge foreninger haft såvel formands- som næstformandsposter. Senere stiftedes Foreningen af Folkevognsforhandlere, i hvis bestyrelse Peter Wraa sad i mange år. På det lokale plan har Peter Wraa været i bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen og i Borger- og Håndværkerforeningens repræsentantskab. For sit store arbejde inden for automobilverdenen modtog Peter Wraa anerkendelsesdiplom fra den finske og svenske forening, der svarer til Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark. Peter Wraa efterlader sig to døtre, der bor henholdsvis i København og Viborg, samt de to sønner, der fører virksomheden videre og som bor i Rødkærsbro og Viborg.   

Anna Wraa, født Møller, 19.12.1904 -17.6.1974, havde en huslig uddannelse, hun havde bl.a.været hos overlæge Videbæk i Viborg som kokkepige (ved FT Viborg 1916 var der en Poul Henrik Carl Videbech, overlæge i hæren og praktiserende læge, født i 1869, med hustru og 2 halvvoksne sønner, det har nok været ham). Og så var hun vist på højskole eller lignende i Nordsjælland. Hun og Peter blev gift i Højbjerg Kirke den 15.9. 1927, deres fædre var forlovere. Hun virkede hele resten af sit liv som en dygtig husmor, sådan som det var typisk dengang. I mange år var der en ret stor husholdning, med børn m.v., de havde også en overgang folk på kost.

Hun havde også sin andel i forretningens fremdrift, også ifølge brev til hende fra Skandinavisk Motor Co's direktør Axel Semler.

Peters aner                               Annas aner                         

Børn:

(dødfødt datter 5.4.1931)

Jørgen Møller Wraa 27.1.1933 - 15.2.1999.                                                                                         Datter: Mette

Inge Møller Vraa  27.1.1933 - 20.1. 1992.                                   Gift med Poul Hansen                     Børn:  Per, Lars, Anne

Arne Møller Wraa 6.2.1938 - 8.2.2008.                                        Gift med Helle Andersen.                Børn: Jane, Lotte, Mads

Else Møller Wraa 9.4.1945 - 2009.                                              Gift med Johannes Laursen, skilt     Børn: Jens, Lone, Lise

(Familien havde i mange år skrevet sig med efternavnet Wraa, selv om de i kirkebøgerne stod opført som Vraa, som derfor var det officielle navn. Peter fik det officielt lavet om til Wraa i 1960'erne, også for sine børn, undtagen for datteren Inge, der da var gift Hansen).

 

Forretningen i Rødkærsbro, med lejligheden ovenpå.

 

Villaen i Ibsgade ved Viborg Nørresø

 

  Fra venstre Arne, Anna, Jørgen og Else, Peter, Inge.