Faarup Overgaard  Oversigt
: Matrikel Faarup By 10(a),

1. 2852 Las Skytte. Fæster Faarup Overgaard (1490).

2. 1426 Jens Lassen. Fæster Faarup Overgaard (1532)

3. 713 NN Jensdatter  x  712 Niels Jepsen død før 1591.Fæster Faarup Overgaard

4. 356 Jens Nielsen. Fæster Faarup Overgaard, død efter 1630

5. 178 Niels Jensen ca. 1600- efter 1664. Fæster fra ca. 1630 på Faarup Overgaard

6. 89 Maren Nielsdatter f. ca. 1623Faarup Overgaard -1709 Faarup, 87 år  x  88 Knud Sørensen ca. 1624-1706 Faarup, 82 år. Fæster af Faarup Overgaard
Søn Søren Knudsen f. ca. 1660

Med  Knud Sørensen slutter Marthas aner på Faarup Overgaard.  Knid Sørensens anden søn  Peder Knudsen f. 1658 fortsatte anerne på nabomatriklen 9a.


(Kirkebøger fra 1701, folketællinger fra 1787)

7. Søren Knudsen af Faarup f. ca. 1660, døde i 1742, 82 år gammel:

Søren Knudsens kone i Faarup Johanne Jensdatter 31 år død 1701. - Søren Knudsen i Faarup fik med ny kone datter Johanne 1707, nyfødte Christen døde i 1708. Søren Knudsen af Faarup fik søn Christen Sørensen i 1710. Maren blev født i 1714, Bodil 1718. Der kan have været børn forud for 1701, formentlig en Knud Sørensen.

Knudsen familie i Vindum sogn, se oversigt


8. Christen Overgaard (Sørensen) f. 1710 fik søn Søren Christensen Overgaard i Faarup i 1741:


Christen Sørensen af Faarup var blevet gift i 1739, med Inger Jensdatter af Heedegaard.  
Christen Overgaard fik også søn Niels Christensen i 1744. Han var gårdmand i Vindum By ved FT 1787, gift med den 58-årige Ane Jensdatter. Han fik som Niels Overgaard Birthe 1767, han fik flere børn indtil 1776, de døde som små.


9. Søren Christensen Overgaard f. 1741 fik søn Chresten Sørensen Overgaard i Faarup i 1774:


Søren Christensen/Overgaard f. 1741
og Christen Sørensen (Overgaard) f. 1774 ses som far og søn ved FT 1787 og 1801 i Faarup

FT Faarup 1787:

Søren Christensen 46 Gift husbonde gaardmand, meget fattig  f. 1741
Ane Lausdatter 43 Gift kone, f. 1744
Christen Sørensen
13 Ugift deres barn  f. 1774
Laus Sørensen 8 Ugift deres barn
Maren Sørensdatter 6 Ugift deres barn

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, , 11te, FT-1801, B5478

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Søren Overgaard

64

Gift

Hosbond

Gaardmand

1737

Ane Lausdatter

56

Gift

Kone


1745

Christen Sørensen

26

Ugift

Søn


1775

Maren Sørensdatter

19

Ugift

Datter


Søren Overgaard af Faarup døde 1811 73 år gl., f. 1738,  samme år døde hans hustru Ane Lausdatter, 67 år gl.. 


10. Christen Sørensen Overgaard f. 1774 havde ved FT 1834 overtaget gården

Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, en Gaard, 13, FT-1834, C6913

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Chresten Sørensen Overgaard

59

Gift


Gaardmand

1775

Johanne Mortensdatter

49

Gift


hans Kone


Søren Chrestensen

22

Ugift


deres Børn

1812

Ane Marie Chrestensdatter

10

Ugift


deres Børnhan var der også ved FT 1845, gården er her benævnt Overgaard
V
iborg, Middelsom, Vindum, Faarup Bye, Overgaard en gaard, 45, FT-1845, C0553

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Sørensen (Overgaard)

72

Gift


Gaardmand

Heri sognet 1773

Johanne Mortensdatter

60

Gift


Hans kone

Heri sognet

Søren Christensen (Overgaard)

33

Gift


Deres søn,hjelpende søn

Heri sognet 1812

Ane Pedersdatter

39

Gift


Hans kone

Heri sognet

Peder Sørensen

6

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Christen Sørensen

2

Ugift


Deres børn

Heri sognetPå matrikelkort Faarup 1815..., se nederst, ses Christen Overgaard og Søren Christensens navne på matr. 10a.
Ifølge realregister Vindum 1860..(2, 339) skøde på Faarup 10a  til Søren Christensen i 1835/læst 1848.

11. Søren Christensen Overgaard f. 1812 havde ved FT 1850 overtaget gården
Viborg, Middelsom, Vindum, faarup bye, Gaard, 42, FT-1850, D2498

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Søren Christensen Overgaard

38

Gift


gaardmand, huusfader

Her i Sognet 1812

Kirsten Laursdtr.

31

Gift


hans kone

Almind Sogn, Viborg Amt

Peder Sørensen

11

Ugift


deres børn

Her i Sognet

Christen Sørensen

7

Ugift


do

Do

Anders Sørensen

5

Ugift


do

Do

Laurs Sørensen

2

Ugift


do

Do

Johanne Mortensdtr.

65

Enke


huusfaders moder,som han forsørger

Do

Christen Pedersen

19

Ugift


tjenestekarl

Elsborg Sogn, Viborg Amt

Jørgen Christensen

31

Gift


indsidder, daglejer

Her i Sognet

Ane Marie Christensdtr.

27

Gift


hans kone

Do


han var der også ved FT 1880, hvor gården også står benævnt Overgaard:
Viborg, Middelsom, Vindum, Faarup By,Vindum, 5. En Gaard,
Overgaard, 97, FT-1880, C4610

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

 

Fødested:

Søren Christensen Overgaard

66

Gift

Gaardmand og Husfader


Her i Sognet 1814

Kirsten Lavstdatter

61

Gift

hans Hustru


Almind, Viborg Amt

Lavrids Sørensen Overgaard

31

Ugift

deres Barn


Her i Sognet

Niels Sørensen Overgaard

26

Ugift

deres Barn


Her i Sognet  1854

Ane Johanne Sørensen

23

Ugift

deres Barn


Her i Sogne

  

Ifølge realregister Vindum 1860..(2, 339) skøde på Faarup 10a til Niels Sørensen i 1883.

12. Niels Sørensen Overgaard f. 1853, Sørens søn,

var gaardmand ved FT 1890, forældrene var på aftægt:

Niels Sørensen Overgaard f. 1853, va ved FT 1901 på gården matrikel 10a som gårdejer. :
 

Niels Sørensen Overgaard ses også ved FT 1906, 1916 og 1921. Hans hustru var Marie Eriksen/Maul, f. 1856.
Ifølge realregister Vindum 1885.., 2. serie, 10, skøde til Faarup matr. 10a til Niels Sørensen 1883, til Frederik Nielsen Overgaard i 1925, og til Niels Sørensen Overgaard f. 1912 i 1954.
Denne Niels Sørensen blev født i 1912 (25) med forældre gårdmand Johan Nielsen Overgaard og Ane Kirstine Jensen Møller, 22., Faarup. Faddere var bl.a. gårdmaned Niels Overgaard og hustru  Marie. Det var barnets bedsteforældre, idet Johan Nielsen f, 1883 var søn af Niels Overgaard f. 1853, som det ses i tabellen ovenfor. - Johan Nielsen Overgaard  forlod sognet, han døde i 1961.


13. Frederik Overgaard (Nielsen) f. 1892, Niels' søn, var ved FT 1925 gift landmand på matrikel 10a, faderen var der som rentier:


Frederik Nielsen Overgaard og Emalie Marie Nielsine Kirkegaard, begge af Faarup, blev gift i 1923.
Ved FT 1930 boede Frederik Overgaard Nielsen, nu ca. 39 år, stadig på matr. 10a, sammmen med sin hustru og far.
Ved FT Vindum 1940 (3. serie, 479-480) ses Frederik Nielsen  Overgaard stadig som gårdejer på matr. Faarup 10a med hustru, enekarl og pige. De havde tilsyneladende ingen børn.
Frederik Nielsen Overgaard, 75 år, døde 3.7.1967 (22) som forhenværende gårdejer af Faarup. Hans kone, Emilie Marie Nielsien Kirkegaard var død i 1964.
Ifølge ovennævnte realregister fik Frederiks nevø

14. Niels Sørensen Overgaard f. 1912 skøde til matr. Faarup 10a i 1954. Han døde 2008. Han var gift med Thora 1918-2004. Han var barnebarn  af Niels Sørensen Overgaard, f. 1853, se ovenfor.

Flere af slægtens navne ses på gravsten på Vindum Kirkegaard. Her ses bl.a. gravsten for Niels Overgaard 11.07.1853-11.06.1931 og Niels Overggard

25.08.1912.- 08.05.2006. Han ses som født i 1912 (25) med forældre gårdmand Johan Nielsen Overgaard og Ane Kirstine Jensen Møller, 22., Farup. Faddere var bl.a. gårdmaned Niels Overgaard og hustru  Marie. Det var barnets besteforældre, idet Johan Nielsen f, 1883 var søn af Niels f. 1853. s

 


Faarup Overgaard var dermed i samme slægt fra Las Skytte ca. 1490 til efter 1954.

Bebos nu (2009) af familen Ydema.

Lokalkort 8

 

matrikelkort Fårup By, Vindum, 1815-1859, ses på matrikel 10a navnene Christen Overgaard og Søren Christensen, nr. 10 og 11 ovenfor

 Nuværende er Faarup matr. 9a på Fårupvej 11, 8840 Rødkærsbro, matrikel Faarup 10a er på.Fårupvej 7.Knudsen familie i Vindum sogn, se oversigt