Matrikler i Kvosted By, Borup By nr. 14, Rævind Hede, alle Taarup. Flere matrikler grænsede op til hinanden.
Jens Andersen (Hede) f. ca. 1807 i Gammelstrup sogn, spillede en aktiv rolle i omsætningen af matrikler fra midten af 1800-tallet, se nedenfor.

Oversigt:
Matrikel 14, Borup
Skovhus. Anders Andersen og Jens Andersen m.fl.
Hedegaard, Kvosted matr. 15a m. fl.  Jens Andersen m.fl.
Kvosted matrikler:
Kvosted matr. 8, Michel Sørensen m.fl.
Kvosted matr. 7, Jesper Sørensen m.fl., Anders Christensen Høigaard, Jens Andersen,
Kvosted matr. 9, Anders Christensen Høigaard m.fl.


 
Borup matr. 14 et stykke fra Borup By, senere delt i 14a og 14b.
Grænsede op til matrikler i Kvosted, bl.a. 15

Øverste billede: Borup By ejerlav, nuværende nabomatrikler (rød farve)
 14a, billedet til venstre, med Skovhus,  og
 14b, billedet til højre, ligger lige til  venstre for 14a
Ligger i nogen afstand fra Borup By og er nærmere Kvosted.
 15(a) hører til ejerlav Kvosted By, det er en stor matrikel

Nederste billede:
 Kvosted ejerlav 15a (rød farve). Nabo til Borup 14a.
 Rævind Hede 45a er matriklen ved Hedegaard.

Borup matr. 13, Knudby matr. 14  lå nær Borup By.


 

Skovhus, Taarup sogn. 

*Ved FT Taarup 1801 var der i Skovhuset bl.a. en Anders Andersen, 27, bror til Maren Andersdatter, hans afdøde far havde samme navn. En Anders Mørup af Skovhuset fik senere børn i sognet, han og andre med tilnavn Mørup optrådte som faddere for Maren Andersdatters børn, hendes søster Kirsten  bar Anders i 1802.
På matrkelkort
Borup By, Taarup, 1815-1864, ses navnet Anders Andersen på matrikel 14, der  lå i ejelavets sydvestlige udkant.-Anders Andersen Mørup, 61, ses ved FT 1834 som husmand i hus i Borup, med hustru Karen Christensdatter, han døde 1836 som skovfoged i Skouhuus. -- Jens Andersen Hede, 43, f. Gammelstrup,, ses ved FT 1850 Taarup i Skovhuset, han ses samme sted FT 1860.  Borup By matr. 14a  i 1860 ses skøde fra Jens Andersen til Jens Hansen. . Ved FT Taarup 1906 ses på matr. 14 Skovhus Karl Frederik Boas og hustru Cecilie.
Skovhus er nuværende Gammelstrupvej 10B.

Ved FT Taarup 1801 var der i Skovhuset bl.a. en ugift Anders Andersen, 27, nok bror til Maren Andersdatter, hans afdøde far havde samme navn, han ses ved FT 1787 Taarup i Krathuset. Han døde ifølge Kirkebog for Taarup som Anders Mørup i 1798, 55 år gl.. .- Anders Mørup af Skovhuset fik efter 1801 børn i sognet, bl. a. en søn Anders i 1806, i  dec. 1807 fik Anders Mørup i Skouhuuset søn Peder. Anders  og andre med tilnavn Mørup optrådte som faddere for Maren Andersdatters børn, hendes søster Kirsten  bar hendes søn Anders i 1802.

På matrikelkort Borup By, Taarup, 1815-1864, se lige herunder, ses navnet Anders Andersen på Borup matrikel 14, der  lå i ejerlavets sydvestlige udkant, se også billedet øverst. Hans navn som skovfoged A. Andersen ses også på naboparcellen, der lå i ejerlav Ræven Hede, og som senere fik matrikelnummeret Rævind Hede 45  -Anders Andersen Mørup, 61, ses ved FT 1834 som husmand i hus i Borup, med hustru Karen Christensdatter, 43, og flere børn. De fik bl.a. en søn Christen i 1818, Skovfoged Anders Andersen Mørups første hustru Kiersten Pedersdatter var død i 1815, 37 år gl.. Anders Andersen Mørup døde 1836 som skovfoged i Skouhuus. Hans enke og børn ses ikke i Taarup sogn ved FT 1840.
Fra ca. 1847 var Jens Andersen i Skovhuset, se nedenfor.

 

Jens Andersen (Hede) f. ca. 1807 i Gammelstrup sogn .

 Skovhuset, Taarup sogn
*Ifølge Kirkebog for Taarup Anders Christian Jensen født 1847, forældre husfolk Jens Andersen og Dorthe Marie Jensdatter i Skovhuset
Niels Jensen født 1848, forældre husfolk Jens Andersen og Kirsten Nielsdatter i Skovhuset (ny kone)

Jens Andersen (Hede), 43, f. i Gammelstrup 1807, ses ved FT 1850 Taarup i Skovhuset, han ses samme sted FT 1860:
Viborg, Fjends, Taarup, Borup Skoledistrikt, Knud By, Et Skovhus, 30 - F1, FT-1860, D6807

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Fødested:

Jens Andersen  

53, f. 1807

Gift  

Husfader. Husmand  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Nielsen  

45  

Gift  

Hans Kone  

Smollerup Sogn, Viborg Amt  

Anders Jensen  

14, f. 1846*

Ugift  

Deres Barn  

Gammelstrup Sogn, Viborg Amt  

Niels Jensen  

12, f. 1848*

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

Ane Kirstine Jensen  

10  

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

Anders Jensen  

8  

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  

Kirsten Jensen  

5  

Ugift  

Deres Barn  

Taarup Sogn, Viborg Amt  


Jens Andersen solgte Slovhuset, i realregister ses  på matrikel Borup By matr. 14a i 1860 skøde fra Jens Andersen til Jens Hansen. Senere flere ejere, bl.a. 22.12.1903, 937, købekontrakt og skøde fra Jesper Kristensen af Borup til teglbrænder Karl Johan Frederik Boas på matr. 14a af Borup, med bygninger og fast tilbehør.Ved FT Taarup 1906 og 1911 ses på matr. 14a Skovhus Karl Frederik Boas og hustru Cecilie, med børn.

Borup 14a er nuværende Gammelstrupvej 10B. Hører nu sammen med Borup 14d, nabomatrikel til 14a, samt matrikler under Kvosted og Rævind Hede:

 


 

Hedegaard
Ifølge realregister Kvosted, matr. 15a*, nabo til Borup matr. 14, se billedet øverst, ses adkomst til Jens Andersen i 1848. 1855 også skøde** til Kvosted matr. 7a og 7b.-
*På matrikelkort Kvosted By, Taatup, 1815-1864, er der på matrikel 15 anført: Qvosted Lundskov, fælles drift for samtlige Qvosted beboere samt for Skoufogedhuset, tilhører Taarupgaard. - Matr. 15 nabo til Kvosted matrikel 7.
** Skøde- og panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) skøde 1855 fra
Anders Christensen Høigaard til Jens Andersen på Kvosted 7a, 7b og Rævind  Hede 7a, 7b.

Ved FT 1870 ses Jens Andersen. 61, men nu som gårdmand på Hedegaard, med hustru og 3 børn.

Ved FT 1880 var Jens Andersen og hustru aftægtsfolk på gård i Kvosted.

Borup 14 (b) og Rævind 45 udstykket 1874.
1875 skøde til Jens Andersens søn Niels Jensen f. 1848, som i 1899 også fik skøde på Kvosted 11a.
1903 skøde fra Niels Jensens enke til sønnen
Mikael Jensen på Kvosted 15a, 7a, 7d, 11a, Rævind Hede 45. 7a, 7b, samt Borup 14b.
Niels Jensen ses ved FT 1880 på gård i Kvosted med søn Mikael (Mikkel) f. 1878. Niels Jensen ses FT 1901 som gårdejer på matr. 15 (Borup, ?). Ved FT 1906 var sønnen Mikal Jensen gårdejer på Hedegaard (matr. 2b, ?). Ved FT 1911 ses han på
Hedegaard, Kvosted matr. 15a, der nok er den korrekte matrikelbetegnelse.

Gammelstrupvej 21, Hedegaard, omfatter nu Borup 14b, Kvosted By 15a, 7 a,d,r,s, 11a, Rævind Hede 45a m.fl., .


(NB. Der er også Hedegaarde i Kvols sogn).  


 

Kvosted By matrikler

Kort:

 

Nederste billede: Bygninger på 7c mellem 7m og 8a, nuværende position Kvostedvej 36, ses kun på dette kort.
Nord for Kvosted matrikel 7 lå Kvosted matrikel 15, se øverste kort

Gårdene tilhørende matr. 7, 8 og 9 lå nær hinanden, som det ses på det forstørrede (næstøverste) billede. Matrikel 7 med gården blev senere til 7c.

......................................................................................

Ane Søren Christensen Brand, 1699 - 1766 Kvosted. Sidste kone død 1779.

 

To af hans sønner (halvbrødre), Jesper Sørensen, f. 1723,  og Michel Sørensen, f. 1734, se ovenfor,
var begge gårdbeboere i Kvosted, ved FT 1787 Taarup.

Måske boede de på to nabogårde, matrikel 7 og 8, se kortene og det følgende. Måske var faderens gård blevet delt mellem dem. Faderen var død i 1766, 68 år, begge brødre var gift inden da., se tabellen .


Sønnen Jens Sørensen f. 1739 ses også i Kvosted

Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , , FT-1787, C4124

Navn: 

Alder: 

Gift

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Jesper Sørensen*

64  

Gift før 1752

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

  1723

Else Jensdatter  

72  

Gift  

hans kone  

  

  

Søren Jespersen  

31  

Ugift  

deres barn  

  

  f. 1757

Magrethe Jespersdatter  

34  

Ugift  

deres barn  

 Mikkel Sørensen fadder

  f. 1754

Michel Sørensen 

52  

Gift  

husbonde  

gaardbeboer og bonde  

  f. 1734

Ane Danielsdatter  

52  

Gift 1757

hans kone  

  

  

Ane Cathrine  

22  

Ugift  

deres barn  

  

  

Karen Michelsdatter  

11  

Ugift  

deres barn  

  

  

Daniel Michelsen  

14  

Ugift  

deres barn 

Jens Sørensen **

49  

Gift  før 1781

mand  

hus, skrædder og har nogen avling  f. 1738

Kirsten Danielsdatter  

50  

Gift  

hans kone  

  

Kirsten Jensdatter  

6  

Ugift  

deres barn  

 

* Børn Lisbeth 1752, Margrethe 1754, Søren 1757, ifølge Kirkebog Taarup.
** De ses også ved FT 1801, i Kvosted, 62 og 64, husmand med jord og skrædder, uden barn.

 

Kvosted matr. 8
Ifølge det viste matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1863, var ane
Michel Sørensens gård nok matrikel 8 (tidligere matr. No. 2), den blev overtaget af hans svigersøn Peder Nielsen, hvis navn står på matriklen. Han var  gift med Michels datter Karen f. 1776.

Peder Nielsen ses på gården ved FT 1834:
Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Kvosted By, en Gaard, 50, FT-1834, C4553

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Peder Nielsen

67 aar

Gift

Gaardmand

f. 1767 Ørslevkloster   1767

Karen Mikkelsdatter

58 aar

Gift

hans kone

Michel Sørensens datter f. 1776

Niels Pedersen

31 aar

Ugift

deres børn

1803

Anne Pedersdatter

19 aar

Ugift

deres børn

1815

 
Mikkel Pedersen var Peder Nielsens søn og altså Michel Sørensens barnebarn og han videreførte gården. Han fik skøde til Kvosted matr. 8 i 1837 (Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), Taarup 1841-1943, Qvosted (opslag 229))

Viborg, Fjends, Taarup, Qvosted Bye, en Gaard, 39, FT-1840, C4675

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Mikkel Pedersen

35

Gift

Gaardmand

1805 Taarup

Maren Pedersdatter

31

Gift

hans kone

1809 Ørum

Anne Mikkelsen

1

Ugift

deres datter

Mathias Jørgensen

18

Ugift

Tjenestedreng

Peder Nielsen

70

Gift

Mikkels forældre

Aftægtsfolk

f. 1770 Ørslevkloster

Karen Mikkelsdatter

64

Gift

Mikkels forældre

hans kone

f. 1776 Taarup

Karen Hermandsdatter

50

Enke

Inderste og Daglejer

 
Ved FT 1845 havde de også børnene Karen, f. 1844, og Peder Mikkelsen, f. 1840, Karen Mikkelsdatter var død.
Ved FT 1850 var der ydermere Pethrine, f. 1846, og Niels Christian Mikkelsen, f. 1848.
Ved FT 1855 ses også datteren Anne Marie Mikkelsen, f. aug. 1851.
Ved FT 1860 var de på gård i Kvosted med 5 børn.

I 1863 fik sønnen Peder Mikkelsen skøde på matr. 8, han var da kun 23 år gl., faderen døde 1864. Se linket ovenfor.
Men Peder Mikkelsen solgte gården til Christen Christensen, der fik skøde i 1867. Ved FT 1870 ses 30-årig Christen Christensen, f. i Fiskbæk, på gård i Kvosted sammen med hustru Enge Marie, 25, og 1 årig søn, de ses også ved FT 1880 på gård i Kvosted, med flere børn. Ved FT 1901 var samme Kristen Kristensen, f. 1839 i Fiskbæk, med hustru Inger Marie f. 1845, på Vestergaard, Kvosted matrikel 8. 1905 udlægssøde til Kvosted 8a,, 15c og Rævinde Hede 8a.

Mikkel Pedersen døde som gårdmand i Kvosted i 1864, 59 år gl., f. 1805. - Maren Pedersdatter døde 2.8.1870, 62 år, som enke efter gmd. Michel Pedersen i Kvosted. Hun var ved FT 1870 i Taarup i aftægtshus sammen med en tjenestepige.

Der var altså ikke nogen af børnene, der videreførte Mikkel Pedersens gård i Kvosted.
Peder Mikkelsen, f. 1840, som havde gården 1864-1867, se lige ovenfor, afrejste 7.6.1869 som 28-årig og sammen med sin hustru fra Kvosted, Taarupgaard, til Højslev. Han ses der ved FT 1880 som husmand med 5 børn  --
Ved FT 1870 i Taarup var sønnen
Niels Christian Mikkelsen, 21, tjenestekarl på Taarupgaard. -

Petrine Mikkelsen, f. 1846, blev i 1865 gift med en tømrer Peder Pedersen af Kvosted, 31, f. i Ørum. -
Anne Marie Mikkelsen, afgik i 1867 fra Taarup sogn, hvor hun tjente i præstegården, hun rejste til Vorde sogn. Anne Marie fik i 1873 i Højslev, 3 år efter moderens død, et barn uden for ægteskab (hun blev ikke gift med barnefaderen). Som 28-årig var hun ved FT 1880 gårdmandskone i Kvosted gift med Niels Jensen, 31, f. i Taarup sogn, de fik flere børn fra 1879.

Matrikel Kvosted 8a er i dag Kvostedvej 34, 8831 Løgstrup. Gården ligger mod vest i Kvosted, måske derfor ses Michel Sørensen og gården også med navnet Vestergaard. Ældste nuvær. bygning er fra 1909, BBR.
(Dele af 8a nu udstykket. Matr. 8d, 8g ses i dag på Knudbyvej 16B, skilt fra ved skøde af 1909, se nederste kort, efter BBR bygget 1912. 8e er nabomatrikel på Knudbyvej 16A). byggrt 1975)..

 Kvosted matrikel 8, Michel Sørensen og hans slægt fortsatte her, på gården Vestergaard, indtil 1867, som allerede beskrevet, se også ovenfor,. Michel Sørensen var sidste ane på gården.
 
..................................................................

Kvosted matr. 7.

Jesper Sørensen, f. 1723, se tabellen ovenfor, Søren Chrisensen Brands søn og Michel Sørensens halvbror. Jesper Sørensen af Kvosted døde 1793, 69 år gl., f. 1724. Hans søn Søren Jespersen, f. 1757, ses ved FT 1801:
Viborg, Fjends, Taarup, Kvosted by, , 5, FT-1801, B8071

Navn: 

Alder: 

Gift?: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Søren Jespersen  

44  

Gift  

Husbonde  

Bonde og gårdbeboer  

f. 1757

Cathrine Chrestensdatter  

46  

Gift  

Hans kone  

  

  

Else Sørensdatter  

7  

Ugift  

Deres datter  

  

f. 1794

Magrethe Jespersdatter  

46  

Ugift  

Tjenestepige  

 Sørens søsterg

 

Søren Jespersens kone døde 1806, 51 år gammel.
Han blev derpå gift med Dorthe Pedersdatter.
Søren Espersen døde forår 1812, 55 år gl..
Enken Dorthe Pedersdatter, ca. 53, blev derpå 9.10.1812 gift med den noget yngre Daniel Pedersen.

matrikelkort Kvosted By, Taarup, 1815-1864, se kortet ovenfor, ses Daniel Jensens navn på Kvosted matrikel 7.

De ses ved FT 1834:
Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Kvosted By, en Gaard, 51, FT-1834, C4553

Navn: 

Alder: 

Gift: 

Pos. husstand: 

Erhverv: 

Fødested:

Daniel Jensen 

56 aar  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Dorthe Pedersdatter  

75 aar  

Gift  

  

hans kone  

  

Else Sørensdatter  

40 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

f. 1794

Karen Hermandsdatter  

38 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Nicoline Christensdatter  

13 aar  

Ugift  

  

Tjenestefolk  

  

Søren Jespersens datter Else Sørensdatter  boede der som ugift.
De ses også ved FT 1840.

Ved FT 1845 var Daniel Jensen enkemand og aftægtsmand på gården, som nok var overtaget af Gravers Pedersen Lund, 46, f. 1799 i Ørum, han var ved FT 1840 husmand i Borup. - Gravers Pedersen, 57, med hustru Magrethe Andersdatter, 44, og flere børn, ses også på gård i Kvosted ved FT 1850. Ved sønnen Jens' dåb i 1847 står de som gårdfolk i Kvosted. De fik næppe flere børn. Sønnen Peder Gravesen 18, forlod sognet i april 1850  og rejste til Øster Keilstrup. I 1851 rejste datteren Inger til Hjermind sogn. Familien var ikke i sognet ved FT 1855. De var ved FT 1855 og 1860 i Asmild sogn, han som inderste og slagter.
Matrkel 7 blev delt:
Måske har Gravers Pedersen mellem 1851 og 1855 solgt ejendommen til Jens Andersen, som i 1855 videresolgte den til Anders Christensen Højgaard, svarende til Kvosted matr. 7c beskrevet nedenfor?
Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), Taarup 1841-1943, Qvosted, opslag 224: Skøde til matr. 7a til Jens Andersen, Kvostedlund, 28.7.1855. Opslag 225 skøde til 7c til Anders Christensen Høigaard 30.6.1855.  
Skøde-panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328): skøde 1855 fra  Jens Andersen til Anders Christensen Høigaard 7c Kvosted og 7c Rævind Hede).. Skøde- og .panteprotokol bog 15, folio 797 (opslag 328) skøde 1855 fra Anders Christensen Høigaard til Jens Andersen i Qvostedlund Skovhuus på Kvosted 7a, samt 7b og Rævind  Hede 7a, 7b.
1863 skøde til 7c Jens Christensen, 1866 til Morten Christensen, 1884 til Jesper Jensen, som var på Kvosted 7c m.fl. til 1917. Jesper Jensen, f. 1850, ses i Kvosted ved FT 1901 Taarup med hustru og stedbørn. Ved FT 1906 var han på Kvosted 7c med hustru  og sammen med en anden familie. --
Matr. 7c er nu Kvostedvej 36. Ældste bygning ifølge BBR fra 1910
Gammelstrupvej 21, Hedegaard, omfatter nu Kvosted matr. 7a,d,r,s, m. fl..-
 Nuværende matr. 7m, o og p er Kvostedvej 38, 42 og 40. 7m efter BBR opført 1870.
Ifølge realrealregister Kvosted matrikel 15 adkomst til Jens Andersen i 1848.  Jens Andersen var også i Skovhuset.

.......................................................................

Kvosted matr. 9.

Christen Jensen Højgaard, 58, (gårdmand i Ørum sogn ved FT 1834),  ses som gårdmand i Kvosted ved FT 1840. Ifølge realregister Kvosted matr. nr. 9, skøde til søn Anders Christensen 1844, skøde til do 1855 på 7c.
Ved FT 1845 var Anders Christensen, f. ca. 1817 i Kvols, da også på gård i Kvosted med kone Cathrine Elisabeth Kjær og med hans forældre: Anders ses også ved FT 1850 og 1860 med kone og børn på gård i Kvosted. Skøde  matr. 9 fra Anders Christensen (Høigaard) 1879 til søn Hans Peder Christensen. Han havde også haft dele af matr. 7, som han igen afstod, se lige ovenfor.  Ved FT 1880 var de da også aftægtsfolk hos deres 30-årige, ugifte søn Hans Peder Kristensen. Han ses ved FT 1901 Taarup gift og med børn, som gårdejer på Kvosted matr. 9.  
Se matrikel 9 på
Kortet med navnet Rasmus Sørensen (en Rasmus Sørensen, f. 1791, fik som gådmand i Kvosted børn 1813-1824, men han ses ved FT 1834 i Knudby. Ved FT 1834 ses på gård i Kvosted en 31-årig Mogens Christensen, Han fik børn der i 1835 og 1836, mnen ses så ikke mere i sognet. Måske boede han på gården, inden Christen Jensen Højgaard overtog den kort før 1840).
Kvosted matr. 9a er nuværende Kvostedvej 32. Se røde markering på nederste Kort

 ..........................................................................

Andre gårde i Kvosted i 1800 tallet og senere:

Mo(e)sgaard (Tonne Sørensen)
Terkildgaard. matr. Kvosted By 6 (Lars Jensen Aakjer)
Siggaard, do 5 (Laurs Jensen)
Mørupgaard. do 10 (Jens Larsen)
Mølgaard, do 12 (Lars Christensen)
Matriklerne lå i den sydlige del af ejerlavet, modsat ovennævnte matrikler.
Navnene i parentes ses på matriklerne på matrikelkort Kvosted 1815-1864.