Højbjerg Mølle og Kro, Elsborg sogn.

Højbjerg Mølle var den største gård i Elsborg sogn, matr. 1a, lå ved grænsen til Højbjerg sogn.

Overfor møllen lå Højbjerg Gæstgiveri/Kro/Købmand, der hørte sammen med møllen.
Viborg-Aarhus Landvej gik tidligere forbi kroen.


Realregister - skøder.

 

 Kroen var på nederste del af matrikel 31

 

Højbjerg Mølle, Elsborg sogn

Beboere i Højbjerg Mølle fra 1784 kan ses i linket,
herunder
Søren Pedersen 1784
Jens Mogensen Fogh
FT 1787
Christen Nørgaard selveje
1797

Højbjerg Mølle   (Elsborg matrikel 1) blev ifølge Bjerrum købt til selveje af Christen Nørgaard den 24.6.1795, for ialt 4000 rigsdaler betalt kontant, fri hartkorn 7-2-3-1, dertil Elsborg øde Mølles 1-2-2-2.
Ifølge Kirkebogen for Levring blev Pigen Anne Kirstine, Christen Nørgaards datter, Døssing, gift i 1794.  Christen Nørgaards hustru, Anne Pedersdatter af Døsssing, døde 60 år gl. i 1801. I 1809 var Christen Nørgaard, Døssing, forlover for Pige Anne Kirstine Christensdatter af Døssing. Det kan dog ikke afgøres, om denne Christen Nørgaard er identisk med den ovenstående. .

..................................................................

Christen Nørgaard solgte ifølge Bjerrum Højbjerg Mølle i 1799 til
Niels Boddum:

Fra 1799 og Ved FT 1801 Højbjerg Mølle er der kun anført mølleejer Niels Boddum sammen med kone, tjenestefolk og broforpagter. Broforpagteren krævede penge for overkørsel over åen. Se mere i linket.Viborg, Lysgaard, Elsborg, Højberg Mølle, , 30, FT-1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Boddum

49

Gift

Hosbonde

Selwejer Møller

Født ca. 1752, død 1812

Ane Catrine Scaarup

38

Gift

Hans Kone


Født ca. 1763**, død 1807

Jens Christensen

50

Gift

TienestefolkChristens Espersen

40

Gift

TienestefolkMette Kirstine

24

Ugift

TienestefolkNicolaj Scaarup

41

Ugift*

Konens Broder

Broforpagter

Født ca. 1760

Niels Hansen

21

-

Hans Dreng


*enkemand, **1756?

Ifølge dis  og kirkebøger
kom Niels Boddum, f. ca. 1752, fra Thisted amt, hvor han var foged/forvalter, således var ved FT 1787 Niels Boddum, 35 (født 1752), ugift, tjenestefolk, Foged, på Todbøl Hovedgaard i Kallerup sogn, Thisted amt.  Ifølge Kirkebog for Kallerup 1785 var Mr Boddum, foged på Todbøll, fadder ved dåb. I 1786 døde på Todbøl Commersraad Niels Sommer til stamhuset Todbøl og Boddum Bisgaaard 86 år gl. og hans hustru Anna Marie Schell, 75. - Boddum Bisgaard ligger i Boddum sogn i det sydlige Thisted amt. Måske kom Niels Boddum derfra.  Han hed nok Niels Christensen Boddum.  Han kunne vær være født i Ydby, Sindrup (nabosogn til Boddum) i 1751, forældre Christen Nielsen/Boddum og Inger Christensdatter.  2 yngre sønner, Christen og Lars Christensen/Boddum, boede som ugifte i Ydby sogn ved FT 1787, men næppe i 1801, Christen døde i Ydby sogn i 1797, 44 år, nok som barnløs.  
Todbøl  Boddum Bisgaard

Sr Forvalter Niels Bodum var i 1796 den 17de November fadder for Peder Schaarups søn ved Nebel i Vester Vandet sogn, Peder var hans tilkommende svoger

Hr Forvalter Bodum fra Tanderup Hovedgaard blev ifølge Kirkebog for Vester Vandet, Thisted amt, viet den 7 Febr. 1797, uden foregaaende Trolovelse efter Kongelig Majestets Bevilling, til Enke Konen Anne Cathrine Schaarup, Tanderup, Vester Vandet.  Hun var i 1794 den 9de Maj blevet troloved med unge Karl Povel Gudichsen af Tanderup som Pigen Cathrine Niels Datter Schaarup paa Nebel; Forloverne: hr Oluf Knakkergaard fra Thisted og Peder Schaarup, hendes bror, de blev viede d. 29de Juli.  -- 1796 den 3 April døde Povel Gudichsen i Tanderup, Vester Vandet sogn, i sin alders 26 aar .--  Enkekonen i Tanderup Anne Cathrine Schaarup Sl: Gudichsen var 26de December 1796 fadder ved barnedåb.  --
Tandrups nuværende adresse er Tandrupvej 2, 7700 Thisted, ligger ved Vandet Sø. Det har dog næppe været en hovedgård, det er måske det, der kaldes
Lille Tandrup, Vester Vandet sogn, hvor Boddum befandt ved svigerindens død i august 1797 eller senere, se nedenfor. -- Tandrup Hovedgård var Thys støste gård, den ligger ved Ovesø, Bedsted, nord for Vestervig, nuværende adresse Tandrupvej 16, 7755 Bedsted Thy. (Der er også en Tanderup Hovedgaard ved Snejbjerg ved Herning i Ringkøbing Amt).

Niels Boddum må altså kort efter sit bryllup 1 1797 være flyttet fra Thy til Højbjerg Mølle, som han skulle have overtaget i 1799. Men allerede 1804 afhændede han møllen til sin svoger Nicolaj Scaarup, der ses som broforpagter i tabellen ovenover.

Han blev dog på egnen. Den 8.5.1807 døde hustruen Ane Chatrine Skaarup i Højbjerg sogn, 50 år gammel (født 1757).  Samme år den 22.sep. 1807 viedes ifølge Levring kirkebog Niels Boddam, Schouslund, og Mette Andersdatter, Levring, f. 1784 - I 1809 fødtes deres datter Ane Cathrine Nielsdatter (1809-1884) i Skouslund ved Palstrup i Høbjerg sogn. Opkaldt efter den første hustru. Ane blev senere gift med en snedker og boede i Sjørslev sogn.
Sr. Niels Boddum døde på Schouslund ved Palstrup, Højbjerg sogn, i 1812, 53 aar gammel (født 1759). Enken (Ane) Mette Andersdatter, Schouslund ved Palstrup, blev samme år gift igen, med husmand og skrædder Ole Laursen Riis, Højbjerg, de fik flere børn.

......................................................

Svogeren Nicolaj Nielsen Schaarup, født 1760 ovetog møllen i 1804.

Nicolaj Nielsen Schaarup:

Han kom også fra Thisted amt.

Schaarup som personnavn forekom flere steder i Thisted amt.-- Der er også flere lokaliter Skaarup (Schaarup) i Thisted amt:
1. Der er en lokalitet Skaarup NV for Sjørrring, med Skårupgård, Skårupvej 1, 7700 Thisted. Det er 6-7 km SV for Vester Vandet. --
2. Der er også en lokalitet Øster Skaarup med Schaarupgaard, Skårupgårdvej 7, 7700 Thisted. Det er ca. midt mellem Nors, Vester Vandet og Øster Vandet kirker, 3-4 km øst for Vester Vandet. --
3. Der er også en lokalitet Skårup med Schaarupgaarde lidt syd for Vestervig, ligger ca. 40 km syd for Vester Vandet

Nicolaj Nielsen Schaarup blev født 1760 i Taabel, Vestervig sogn. Forældrene Niels Andersen af Scaarup og Karen Madsdatter af Toobelbierg var blevet trolovet og copuleret i 1746. De fik en del børn foruden Nicolaj, bl.a. Anna Maria i 1752, Anna Catrina i 1756 og Peder i 1759. De sidste to var i 1787 faddere ved broderen Mads' søn Niels' dåb, og de boede hos forældrene ved FT 1787 Vestervig, Taabel Bye, hvor Niels Skaarup, 71, var kromand og Karen Madsdaater var 67 år. - Niels Andersen Scaarup, Taabel, døde i 1792, 76 år gl., sønnen Mads Nielsen Skaarup fortsatte kroen, hvor han var ved FT 1801 som gårdbeboer og kromand.
Niels og Karens datter Anna Maria født 1752, døde som Anne Marie Skaarup i Lemvig 5.8.
1797. Hun var gift med organist Friderich Ortmann, de havde ingen børn. I skiftet efter hende (http://www.brejl.dk/lemvig.htm, se 133) optrådte hendes søskende som arvinger, herunder Peder Skaarup i Nebel, Helene(Ane) Cathrine Skaarup gift med Niels Bodum i Lille Tandrup, og Nikolaj Skaarup i Klitmøller, alle i Vester Vandet sogn.  En søster Helene Skaarup boede også i Lille Tandrup på skiftetidspunktet.

I Vester Vandet 1793 den 9de April viedes uden foregaaende Trolovelse, efter Kongl: allernaadigste Bevilling Unge Karl Peder Nielsen Schaarup, Nicolaj og Ane Catrinas bror, og Pigen Cathrine Jens Datter Søegaard paa Nebel. Forloverne var Jens Christesen Søegaard, brudens far, og Hr Proust Hvas i Nors, nabosogn til Vester Vandet.  Hvas kom ud af en præsteslægt i Søndbjerg i det sydligste Thy. --. Ane Catrine boede hos broderen Peder Schaarup på Nebel ved sit første bryllup i 1794, se ovenfor.  -  Peder Schaarup, 42, var husbonde på Nebel Sædegaard i Vester Vandet sogn ved FT 1801, med flere børn. - Ved FT 1787 ejede Johannes Søltoft, 60 år, gården, han var flere gange fadder eller forlover i sognet, sidst i 1791.
Nebel havde væet en stor og rig adelig sædegård (sædegård = gård, hvor familien havde sæde, altså også boede, modsat avslgård).  Den forfaldt og
flyttedes flere gange på grund af sandflugt og brand. Nuværende adresse Egshvilevej 7, 7700 Thisted

Ungkarl Nicolaj Schaarup blev ifølge Kirkebog for Vester Vandet, Thisted amt, viet den 26.9. 1795, uden trolovelse, til enke kone Inger Blak, hun ses også som Inger Christensdatter Draxbech, født 1764. Hun havde været gift 2 gange tidligere, i 1782 og i 1790, og havde mindst 4 børn i disse ægteskaber.  Nicolaj Schaarup var fadder ved dåb i Vester Vandet sogn i 1795 og 1796, , i 1796 var Nicolaj Schaarups kone ved Klitmøller fadder.

I
1796 24de Juli fødte Nicolaj Schaarups kone, Inger Christensdatter, en Søn, der i daaben blev kaldet Anders Christian. I 1797 31te Maj døde Inger Christens Datter Draxbech 32 aar gl., Nicolaj Schaarups Kone. Deres søn Anders Christian blev boende i sognet, han var der ved FT 1801 som 5-årigt plejebarn, og han blev konfirmeret der i 1812, 16 år gl..

Nicolaj Schaarup var fadder for Peder Schaarups datter Kiersten i april 1798, Nicolaj Schaarup var da på Klatmølle.  Klatmølle, nu Klathøj, ligger i Torsted sogn, Klatmøllevej 27, 7700 Thisted. Torsted sogn ligger nær Vester Vandet.

Nikolaj var ved FT 1801 broforpagter ved Højbjerg Mølle som vist ovenfor. Han blev gift igen. Ifølge Levring kirkeborg: 24.apr.1801 viet Enkemand velbyrdige Nicolai Nielsen Skorup af Højbjerg mølle Brohuus og Pigen velbyrdige Jomfru Anne Andersdatter Pinenberg, f. 1779.  Pinnenberg er en lokalitet, hvor hendes stedfar Kristen Kristensen var som gårdbeboer, og hvor hun selv boede i 1781 og 1801.

I 1803 solgte Boddum ifølge Bjerrum Højbjerg Mølle til Nikolaj Schaarup (prisen var fra 4000 rd. i 1795 steget til 5200 rd.) I 1804 døde Højberg Mølleren Nicolaj Schaarups ½ år gamle datter Inger Chatrine.

Nicolaj Schaarup blev tilsyneladene ikke længe på Højbjerg Mølle, ifølge Levring Kirkebog 1805 fik Sr Schaarup og hustru Ane Andersdatter af Pennenberg en datter Inger Cathrine, Bodum på Palstrup Mark var en af fadderne.
På et tidspunkt flyttede de til Thorning sogn, hvor Nikolaj døde 5.5.1828 som indsidder i Oustrup, 67 år gammel (født 1761). Hans kone Ane Andersdatter var død 15.1. samme år, 49 år, f. ca. 1779, som gaardmand Nicolai Schaarups hustru i Vattrup.

 

Beboere i Høiberg Mølle 1817-1834, næppe ejere (der var forpagtere).

Kirkebog Elsborg  1817 ff. Personer i Højbjerg Mølle var fadder eller fik børn:

1817. Friderich Møllers pige i Højberg Mølle var fadder.

 

1819. Christopher Frederich Petersen og Anne Dorthea i Høiberg Mølle fik tvillinger i Høiberg Mølle.


1820 (11) . Forpagter Jens Juulsen og Kirstine Rasmusdatter fik barn i Høiberg Mølle.


1823 (14). Forpagter ?? og Ane Larsdatter fik barn i Høiberg Mølle.

Ikke set flere fødte i Høiberg Mølle indtil 1834.

1826, 1827: Forpagter Alstrup ?

 
Seå linket Højbjerg Mølle fra FT 1834

 

...................................................

 

Højbjerg Mølle og Kro fra FT 1834

FT1834 er nævnt både mølle og værtshus, med samme ejer:
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg sogn, Elsborg Bye - Mølle, 16, FT-1834, B447   privilegeret Wærtshuus, Møller.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Fisker  

52  

Gift  

  

Møller, privilegeret Wærtshuus.  

  

Ellen Seiers  

57  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Else Marie Lausdatter  

21  

Ugift  

  

deres Datter  

  

Jens Poulsen  

17  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Jens Pedersen  

45  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Maren Lausdatter  

24  

Ugift  

  

Tjenestepige  

  

Christian Lausen  

27  

Ugift  

  

Betjent ved Møllen  

  

Peder Sørensen  

18  

Ugift  

  

Betjent ved Møllen  

  

Søren Simonsen  

59  

Enke(mand)  

  

Betjent ved Wærtshuset  

  

  

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg sogn, Elsborg - en Mølle, 6, FT-1840, B4484  Møller og Gjestgiver  Samme som FT 1834.  

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Laust Fisker  

57  

Gift  

  

Møller og Gjestgiver  

  

Ellen Seiersdatter  

64  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Christen Jørgensen  

33  

Gift  

  

Deres Svigersøn  

  

Else Marie Lausdatter  

27  

Gift  

  

Hans Kone  

  

Jens Pedersen  

52  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Christen Ottesen  

32  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Peder Thomsen  

20  

Ugift  

  

Tjenestekarl  

  

Hans Chr. Jørgensen  

22  

Ugift  

  

Betjent ved Møllen  

  

Christian Jensen  

21  

Ugift  

  

Betjent ved Møllen  

  

Peter Smidt  

52  

Enke(mand)  

  

Møllebygger  

  

Christen Møller  

61  

Enke(mand)  

  

Broebestyrer  

  

Juliane Nielsdatter  

21  

Ugift  

  

Møllerens Tjenestepige  

  

 

Lars Fosker ses også som møller og gæstgiver ved FT 1845, samtidig ses

Christen Jørgensen Moslund  

38  

Gift  

  

Møllerens Svigersøn.´Hustru  Else Marie Larsdatter. Han fik skøde i 1845,

Se mere nederst.

 

Ved FT 1850 ses Christen Jørgensen MoselundHøjbjerg Mølle

Optræder sammen med Højbjerg Mølle  Kroforpagter. Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Kroehuset, 41, FT-1850, B4510    

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Joachim Buurmeister  

50  

Gift  

  

Kroe= og Kroeforpagter  

Oldenburg  

Bolette Sørensen  

48  

Gift  

  

Hans Kone  

Kjøbenhavn  

Ane Christensen  

22  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Vium Sogn, Viborg

 

FT 1855, og Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, 36, En Mølle og Kroe, 37, FT-1860, C5385   Ejerinde af Mølle og Kroe  

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Else Marie Jørgensen*

47  

E  

Huusmoder, Ejerinde af Mølle og Kroe  

  

Tvilum, Skanderborg Amt  

Ane Kirstine Jørgensen  

17  

U  

Hendes Datter  

  

Her i Sognet  

Laurs Jensen  

20  

U  

Møllersvend  

  

Her i Sognet  

Andreas Christensen  

21  

U  

Tjenestefolk  

  

Høiberg, Viborg Amt  

Jens Jensen  

25  

U  

Tjenestefolk  

  

Høiberg, Viborg Amt  

Peder Pedersen  

63  

U  

Tjenestefolk  

  

Bjerring, Viborg Amt  

Christian Nielsen  

14  

U  

Tjenestefolk  

  

Sjørslev, Viborg Amt  

Søren Christensen  

15  

U  

Tjenestefolk  

  

Rind Sogn, Viborg Amt  

Mette Marie Pedersen  

27  

U  

Tjenestefolk  

  

Grønbæk, Viborg Amt  

Ane Marie Laursen  

20  

U  

Tjenestefolk  

  

Høiberg, Viborg Amt  

Michelline Nielsen  

16  

U  

Tjenestefolk  

  

Høiberg, Viborg Amt  

Christen Christensen Østergaard  

25  

U  

Tjenestefolk  

  

Her i Sognet  

*Hustru FT 1845, se ovenfor.

 

 

FT 1770 ses Else Marie Jørgensen stadig op møllen, mens

Viborg, Lysgaard, Elsborg, 7. Distrikt, Høiberg Kroe, 11, FT-1870, D7451. Sammen med Højbjerg  Mølle. Købmand.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Mogens Peter Guldmann  

33  

G  

Huusfader  

Kjøbmand  

Kjøbstaden Aarhuus  

Ane Sofie Barthels  

34  

G  

Huusmoder  

  

Kjøbstaden Aarhuus  

Marie Kirstine Guldmann  

3  

U  

Datter  

  

Vb. A., Elsborg Sogn  

Joshep Guldmann *

1  

U  

Søn  

  

Vb. A., Elsborg Sogn   1869

Mads Lund  

22  

U  

  

Handelsbetjent  

Kjøbstaden Viborg  

Laurentine Christensen  

23  

U  

Tjenestepige  

  

Hovestaden Kjøbenhavn  

Marie Laursen  

16  

U  

Tjenestepige  

  

Vb. A., Elsborg Sogn  

Andreias Povelsen  

16  

U  

Dreng  

Handelslærling  

Vb. A., Høiberg Sogn  

Jens Chr. Andersen  

21  

U  

Opvartningskarl  

  

Vb. A., Grønbæk Sog

*Carl Christian Josef Guldmann født i Elsborg (20) 30.10.1869, far købmand Magnus Peder Guldmann af Høberg Kro

 
Fra FT 1880 ses Glud på Højbjerg Mølle, se  videre for møllen i linket

 

Højbjerg Kro/købmand fra 1880:

FT Elsborg 1880.  Under Højbjerg Mølle.    Købmand.

Martinus Steffensen  

36  

Gift  

Husfader, Kjøbmand  

  

Hodsager Sogn, Ringkjøbing Amt  

Laurine Cecillie Jensen  

35  

Gift  

Husmoder  

  

Thorning Sogn, Viborg Amt  

Laura Kirstine Steffensen  

6  

Ugift  

Barn  

  

Viborg By  

Valdemar Steffensen  

4  

Ugift  

Barn  

  

Viborg By  

Jensine Steffensen  

2  

Ugift  

Barn  

  

Thorning Sogn, Viborg Amt  

Karen Stefani Steffensen  

under 1 Aar  

Ugift  

Barn  

  

Elsborg Sogn, Viborg Amt  

 Karen født i Elsborg 23.6.1879, far kjøbmamd Martinus Steffensen af Højbjerg Mølle.  Søn Emil f. samme sted 24.11.1882.   Martin f. 27.1.1884 sammesreds. Næppe flere børn født i Elsborg sogn.

 

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg, , 2, FT-1890, B7842   Kjøbmand

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Fødested:

Henrik Petersen

37

Ugift

Huusfader

 Kjøbmand

Gjørslev sogn, Viborg amt

Poul Emil Petersen

24

Ugift

Tjenestetyende

Handelsbetjent

Levring sogn, Viborg amt

Maren Poulsen

24

Ugift

Tjenestetyende

Tjenestepige

Sahl sogn, Viborg amt

Henrik var ved FT 1880 Levring hos sin far Peder Povlsen.

Rasmus Madsen ses som kromand i  Højbjerg Kro, Elsborg sogn fra 1892 eller tidlgere til 1894, se mere i linket.

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Høibjerg Kro, FT 1901, Christian Jakobsen  var Kjøbmand og Gjæstgirer, hustru Marie Madsen. var der nok fra 1894. Hun var søster til forannævnte Rasmus Kadsem.

FT 1906 var Martin Enevoldsen Skov kroejer/kromand, sanmen med kone, barn og tjenestepige, Søn Anderas Enevoldsen ifølge Kirkebog  for Elsborg (33) født i Højbjerg Kro den 8.11.1906, far kroejer Martin Enevoldsen Skov.

Andreas' far Martin stod som kromand ved FT 1930.  Andreas står som tyende.

 

 

Skøde til Andreas Enevoldsen Skov i 1940. Nuværende bygniing er efter  BBR bygget samme år.

FT Elsborg 1940. Højbjerg Kro,  matr. 31c.  Marttin Skov rentier, søn Andreas, med hustru Anna, var købmand.
'''

Skøde 1940 til Andreas.


Andreas og Anna Marie Tapdrup Jensen, f. 1910, gift i Brandstrup i 1940.
9.8.1842 datter Ruth Enevoldsen Skov f. i Højbjerg Kro (28). Konfirmeret 18.3. 1956 i Rødkærsbro, Vindum sogn, far kroejer Rødkærsbro (110)

23.6.1943 søn Martin Enevoldsen Skov f. i Højbjerg Kro (8). Der var nok flere børn.

 

 

Andreas Skov blev 1948 kromand på Rødkærlsbro Kro, og Højbjerg Kro ophørte som kro og købmandsforretnig. Se billedet herunder.

 

 

https://arkiv.dk/vis/2718121

Forstørret billede

  

Skøder Højbjerg Mølle/Kro ifølge

Realregistre Lysgård-Hids Herredsfoged

Elsborg 1827-1863, opslag 1, Højbjerg Mølle, Elsborg sogn.
5 matrikler, samlet Hartkorn 3.3.1.1½,? hvoraf  matr. 1 var den største med over 2 Tdr. .  31 var næststørst. De øvige matrikler lå langs åen mod Vindelsbæk.
Ved salg af Højbjerg Mølle i 1797 (
Matrikelkort Elsborg efter Bjerrum) var Hartkorn  7.7.3.0
Christen Jørgensen Moselund fik skøde  (7.2.1845, 42) i 1845, her nævnes 5 Td. rug, 2 Td. byg, 1 Td. byggryn m.m..
Ved
skøde i 1921 var hovedparcellen Elsborg matr. 1a på Hartkorn 2.3.3.2 

 

Elsborg 1842-1946. Samme matrikler som ovenfor. Christen Jørgensen Moselund, se ovenfor, hans enke Else Marie Jørgensen fik adkomst i 1859. Se også de øvrige skødeoverdragelser i Elsborg -Højbjerg- familier

Ses også her i større målestok. Se også Elsborg -Højbjerg- familier

 

Elsborg 1908-1945. Den næststørste matrikel 31a  blev udstykket og dannede sammen med to andre matrikler en ejendom, Ny Møllegaard. Skøde til Anders Espersen 1937,

 Anders Espersen, f. 1896, ses som gdr. ved Elsburg FT 1940 med kone, 2 døtre og en tjenestekarl, på Ny Møllegaard, matr. 31a m.fl..(41. 42).


Højbjerg Kro, Elsborg sogn.

Højbjerg Kro, Elsborg sogm.  Realregister Elsborg 1908-1945, 47. Højbjerg Kro er nu Krovej 2 , matr. Elsborg 31c, 1e, 1b. Efter BBR er nuværende bygning opført 1940. Matrikel 31 c var  Kroen, 1b en lille parcel ved vejen

 

Højbjerg Kro ligger lige over for Højbjerg mølle, som den nok har hørt under/sammnen med.   Fra FT 1834 ses mølleren med privilegeret Wærtshuus, eller som gæstgiver. Senere var der kroforpagter. Kroen havde også i en periode købmandsfroretning, fra FT 1970 ses beboeren som købmand. Senere som gæstgiver, krormand, kroejer. Se mere nedenfor. .