Gårde i Revn (Refn, Ræven, Rævind), Taarup sogn.
Jacob Danielsen
f. 1732  Bror til Anne Danielsdatter, f. 1735
Søren Andersen
f. 1801. Bror til Hans Andersen, de var Anne Danielsdatters f. 1735 dattersønner.

 Hovedoversigt

  Navnene skrevet med rødt er aner i slægten    Søren Andersen f. 1801 var søn af ane Anders Sørensen Rytter og bror til ane Hans Andersen, Borup, som videreførte fødegården.

Sted/matrikel

Nør Refn, gård (2a)

Nør Refn, gård (3a og 3b)

Sønder Refn (3a)

Riisgaard, Rismølle, Sdr. Refn (2)

Teigels/Telgaard

Jordbroe Mølle, Revn (Kvosted), Jordbro Mølle

før 1787

Peder Sørensen Refn

 

 

 

 

 

Hans datter Ane Pedersdatter 1701-1786 g.m. Daniel Jensen 1708-1768.

Deres datter Anne Danielsdatter
1735 -1805 gift og boede i Kvosted, Taarup sogn

FT 1787

Hendes bror Jacob Danielsen 55.
1732-1814
fortsatte gården.. Søn Laue, 13
Se nærmere nedenfor

Peder Clemensen 56
døde 1794, 69 år

Lars Chrestensen, 60

Erich Sørensen, 47

Søren Jensen, 34

Mette Lange Marck, 64, enke og fæster,
Christen Pedersen 39.

Christen Pedersen Dahl gift 1790

FT 1801

samme, 69, Søn Laue, 28.

Jens Chrestensen (Finderup) 53

Jens Chrestensen, 39

Erich Sørensen, 61

Søren Jensen, 57

Chresten Dahl, 50. Død 1803, 53 år.
Søn
Peder Chrestensen, f. ca. 1794.

mellem FT 1801 og FT 1834

Søn Lauge Jacobsen 1774-1826, g.m.Mette Pedersdatter.

Mette blev efter Lauges død gift i 1826 med Søren  Andersen, se nærmere nedenfor

Der var flere ejere/beboere på Revn Mølle: Niels Chrestensen/ Finnerup gårdmand, før 1813 til 1819, se nedenfor. - Gmd. Jens Sørensen fik Karen i Revn Mølle i 1821, Jakob Jakobsen (beboer) datter død 1828, Jens Pallesen (beboer, husmand) Inger Marie i 1830 og Palle i 1832.

 

 

 

Enke Karen Tonesdatter i 1804 gift med
Peder Thomasen, f. 1767, d. 1826
som aftægtsmand i Jordbromølle.

Peder Christensen, 33, f. ca. 1792, husmand, Kvols, gift 1825 med Anne Jensdatter, 30. - Søn Peder Christensen Pedersen i Jordbro Mølle i 1825

Matrikelskort 1815-1863
med navne påskrevet

Nr. Rævind Gde, Tårup 2a,
Jacob Danielsen/ Lauge Jacobsen
De samme navne ses på parceller 2a og 2b nord for matr. 3, se kortet

Nr. Rævind Gde, Tårup 3a og 3b
Jens Finnerup
(=Jens Christensen)

Sdr. Rævind, Tårup 3a, Jens Christensen/ Niels Jensen

 

Sdr. Rævind, Tårup 2 (tidl. 1), (Nr.Rævind 5, tidl. 1), Erich Sørensen, Riismølle

Tuskær, Tårup 2, Søren Jensen, Teilsgaard

Tuskær, Tårup 3, Peder Thom(a)sen, Jordbroe Mølle.

Peder Thomsen, 59, død 1826 som aftægtsmand i Jordbromølle.

Sted, fortsat

Nørre Revn, gård
Nr. Rævind Gde, Tårup 2a

Revn Mølle,
Nørre Revn, gård (mølle)
Nr. Rævind Gde, Tårup 3

Sønder Revn, gård, Sønder Revn matr. 3a

Revn, Riisgaard, Sønder Revn 2

Revn (Kvosted) , Theilsgaard (Thielsgaard, Theigels gaard)

Revn (Kvosted), Jordbro Mølle

FT 1834. 1828-1838

Søren Andersen 39, f. i Taarup, gmd., .-
g.m.Mette Pedersdatter Afgang 2.6.1838 fra Nørrevn gaard til Them som indsidder og forhenværende gårdmand, se link

 

Søren Andersens gård overtaget af Niels Laursen?, se næste

Peder Christoffersen Gjedsted 46 på gård i Revn
Tilgang 28.7.1833 til Revn Mølle, han var 45 år (de kom fra Mønsted). - Hans kone Maren Andersdatter døde 25.2.1838 i Nørrevn, han afgik 12.12.1838 fra Taarupgaard Mark. Ingen børn (plejedatter)

Lars (Laurs) Christensen 45, f. i Gammelstrup

(gift med Kirsten Hansdatter, f. ca. 1791)

Jens Pedersen 44, født i Borris

Anders Christensen 32, f. i Kobberup.
Skøde til Anders Christensen i 1828 til Teilgaard matr. 2 (300).

Peder Christensen 43, f. 1791, møller, og Anne Jensdatter 38, flere mindreårige børn.
Peder døde 1838, 46 år, født i samme mølle.
Konen gift igen, se næste rubrik.

FT 1840 (pr. 1.2.). 1837- 1841

Niels Laursen 42, f. i Romlund (Boller), Revn gaard.
Hustru Birthe Marie Thomasdatter 36, f
. i Finderup.-
Tilg. 4.5.1837 Nørrerevn. De kom fra Gammelstrup, var ved FT 1834 ugifte tjenestefolk på Lundgaard Hovedgaard. Gift 11.4.1837

Pr.1.2. 1840: Anders Sørensen 61, f. i Hvidbjerg,gård i Revn. Hustru Maren Jensdatter 62. Tilg. 8.8.1838 til Revn Mølle.
De var ved FT 1834 på en gård i Seistrup, Højslev sogn. Rerlaregister Nøree Ræven 3a (3239

 

 

Lars (Laurs) Christensen 51

do 50

do 39

Niels Sørensen 35, f. i Ørum, og Anne Jensdatter 45, f. i Kvols.
Skøde til Niels Sørensen i 1840 til Jordbro 3a

3a. Tilgang 13.5.1840 Niels Sørensen 33, f. i Borris, til Revn gaard  (kom fra Hald, Dollerup).skøde til 3a 18.7.1840 (323) ,
Hustru Ane Cathrine Christensdatter 40, hun havde børn af tidligere ægteskab i Hald, med Christen Sørensen.

3b. Gift 20.11.1841 Anders Sørensens datter Else Kirstine Andersdatter, 23, med Peder Christensen 27, f. i Romlund.
Fædrene forlovere.   Skøde til Peder Christensen til 3b den 16.1.1841

FT 1845

samme, han 46 år

Niels Sørensen 38.

Gård i Revn

Anders Sørensens datter Else Kirstine Andersdatter 27, og Peder Christensen 31.  
Gård i Revn.
Søn Christen Pedersen 3

Anders Sørensen, 66, aftægt

do 56

do 55, Revn Riisgaard, søn Peder Jensen 18
Skøde til ham til matr. 2  i 1849 (267)

do 44

do, 40 og 50 år

FT 1850

Samme, Niels Laursen 51. Nørre Revn. 4-årig datter Johanne Marie Nielsdatter.
Se  a), hustrus nye mand Jens Jacobsen adkomst til Nørre Ræven 2a i 1858 (313), se Realregister

Nørre Revn, ½ gård. Niels Sørensen 43,
Ny kone Karen Marie Laursdatter 30. Datter Ane Kathrine Nielsen f. 7.7.1850.  (Rævind Mølle)
b) se skøde i 1865 til 3a

Nørre Revn, ½ gård. 

samme, Peder Christensen 36.

c) se skøde (328) til 3b

Lars Christensen, aftægt, 61 år.

Datter Ane Marie Laursdatter 37 gift med gmd. Søren Christensen 25, f. i Romlund, Søren fik skøde til Sønder Rævn matr. 3a i 1850

Lars' søn Christen Laursen 33, husmand, fik skøde til Sønder Rævn 3b i 1850.

Peder Jensen, 23, f. i Taarup. Riisgaard. Skøde til Sønder Revn matr. 2 i 1849

do 49

samme personer

Matrikel nuværende

Nr. Rævind Gde, Tårup 2a

Nr. Rævind Gde, Tårup 3a

Nr. Rævind Gde, Tårup (Mark) 3b

Sdr. Rævind, Tårup  3a

Sdr. Rævind, Tårup 3b

Sdr. Rævind, Tårup 2

Tuskær, Tårup 2a

Tuskær, Tårup 3a

Adresse nuværende

Sparkærvej 12, 8800 Viborg
(flyttet fra position ved Risbankevej 2?).
Nuvær. bygninger fra 1917.

Risbankevej 2, 8800 Viborg (Rævind Mølle)
Ældste nuvær. bygninger fra 1914.

Sparkærvej 8, 8800.

Ældste nuvær. bygning fra 1872. Ifølge BBR

Risbankevej 1, 8800 Viborg

Risbankevej 4, 8800 Viborg

Risbankevej 6, 8800 Viborg

Skivevej 258, 8831 Løgstrup

Skivevej 260, 8831 Løgstrup
............
Se
lokalkort 

To gårde lå oprindeligt som Nør Rævengaarde nær hinanden


Den oprindelige gård matr. 2a havde formnetlig været Peder Sørensen og Daniel Jensens gård og  fødegård for Anne Danielsdatter 1735-1805, men den kom som vist på flere hænder efter hendes nevø Lauge Jacobsens død i 1826. Selve gården er nok flyttet, nu Sparkærvej 12.
Se Kort 

Peder og Søren Christensen var brødre. De ses også i kirkebogen med efternavn Boller. Det samme gjorde Niels Laursen. De var alle født i Romlund sogn, hvor der er en lokalitet Boller, nær Rævind.

matrikelkort Nr. Rævind Gaarde, Taarup, 1815-1863 ses to gårde med matriklerne, 2a, og 3. 3 blev delt i 3a og 3b, passer med de to halvgårde vist fra FT 1840 i tabellen ovenfor.
På 2a er påført navnene Lauge Jacobsen og Jacob Danielsen, overstreget, hvilket passer med det ovenstående.

Oplysninger vedr. adkomster til skøder mv. kan findes på Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), 1841 Tårup B44-SP110 - 1943, inden for opslag 267-328.

.............................................................................

Uddybene oplysninger:

Viborg, Fjends, Taarup, Nør Refn, , , FT-1787, C4124

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jacob Danielsen

55

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde

1732

Kirsten Lausdatter

40

Gift

hans koneLaue Jacobsen

13

Ugift

deres barn


1774

Ane Jacobsdatter

8

Ugift

deres barnInger Jacobsdatter

6

Ugift

deres barnJens Jacobsen

1

Ugift

deres barnPeder Clemensen

56

Gift

husbonde

gaardbeboer og bonde


Maren Christensdatter

52

Gift

hans koneElse Pedersdatter

12

Ugift

deres barnClemen Pedersen

10

Ugift

deres barn


I 1785 havde Jacob Danielsen fået to drenge, Chresten og Jens, der døde få dage gamle

............................................................

Viborg, Fjends, Taarup, Nør Refn, , 1, FT-1801, B8071

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jacob Danielsen

69

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

1732

Kirsten Lausdatter

50

Gift

Hans koneLaue Jacobsen

28

Ugift

Deres barn


1773

Inger Jacobsdatter

19

Ugift

Deres barnJens Jacobsen

11

Ugift

Deres barn


Jacob Danielsen døde i 1814, 82 år gl., f. 1732, som aftægtsmand i Nørrevn. Hans kone Kirsten Laugesdatter døde i 1819 som aftægtskone i Nørrevn.

Jacob Danielsens søn Lauge Jacobsen f. 1774 blev som gårdmand i Nørre Refn, gift med Mette Pedersdatter, f. 1788 i Borris (Sparkjær, far Peder Jensen), og de fik flere børn fra 1813.
Lauge Jacobsen døde i 1826, 52 år gammel (født 1774). Samme år blev enken gift med Søren Andersen.

Ved FT 1834 var Lauge Jacobsens enke, Mette Pedersdatter, 46, gift med Søren Andersen, 33, og de boede stadig på gården i Revn, Taarup sogn.
De forlod sognet. Se nærmere om dem længere nede i dokumentet.  
Lauge Jacobsen var Søren Andersens mors fætter.

..................................................

Der var 2 Jens Christensen i Refn ved FT 1801. De to gårde lå nær hinanden, nord og syd for Refn


Viborg, Fjends, Taarup, Nør Refn, , 2, FT-1801, B8071

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Chrestensen

53

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

f. ca. 1748

Kirsten Nielsdatter

45

Gift

Hans kone

Karen Pedersdatter*

6

Ugift

Hendes datter

Daugbjerg kirkebog: f.1794, far Peder Kier, han død 1795, 40 år.

Niels Lauridsen

14

Ugift

Tjenestedreng

Ifølge Kirkebog for Finderup blev ungkarl Jens Christensen gift med Kirsten Nielsdatter af Finderup i 1798.  - Ifølge Taarup Kirkebog døde Jens Finderups barn Birthe Marie fra Nør Refn i 1801.

*Kirkebog Taarup: 11.10. 1811 blev ungkarl Niels Chrestensen af Mørup, Mønsted sogn, og Pigen Karen Pedersdatter af Revn Mølle gift, hun var kun ca. 18 år og ca. 18 år yngre end ham. Forlovere hendes stedfar Jens Christensen af Revn Mølle og Lauge Jacobsen. - Gårdmand Niels Christensen og Karen Pedersdatter i Revn Mølle fik søn Peder Nielsen i 1814, i 1816 fik de Jens Christian, død 5 uger gl., i 1817 Bodil Marie og i 1819 Birthe Kirstine samme sted. I 1820 fik de Niels Christian, men nu som husmand i Closterhusene, ved Jens Christians fødsel i 1823 var de husmand i Knudby, Taarup sogn, hvor de også ses ved FT 1834, han som indsidder Niels Finnerup, 58.

 

Viborg, Fjends, Taarup, Sønder Refn, , 1, FT-1801, B8071

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Chrestensen

39

Gift

Husbonde

Bonde og gårdbeboer

f. ca 1762

Birthe Lauridsdatter

53

Gift

Hans kone

Maren Lauridsdatter

19

Ugift

Hendes barn

Ane Lauridsdatter

11

Ugift

Hendes barn


..............................................................................

a) Nørre Rævwn 2a
Niels Laursen Boller døde 16.7.1858 som gårdmand i Nørre Revn. Hans enke Birthe Marie Thomasdatter, 55, var på gård i Revn ved FT 1860 gift med den 29-årige Jens Jacobsen f. i Fly sogn, vielsesattest som Adkomst til 2a for Jens Jacobsen den 25.12.1858 (313). Birthe Marie døde i N. Revn 19.11.1870.  Jens Jacobsen var på gård i Revn ved FT 1880 gift med en ny, 17 år yngre kone og med flere børn f. i Nørre Revn, de fik også tvillinger i 29.3.1883. De ses ikke senere i Rævind i kirkebøger eller ved FT. - i 1884 afgav Jens Jacobsen skøde til Jørgen Jensen f. 1849, han og Ane Marie Madsen f. 1844 fik søn Jens Jensen i Revn 24.8.1884, deres forrige barn blev født i Sal, Ringkøbing amt, den 22.4.1882.  De ses også ved FT 1890, 1901 og 1906 på gård Nørre Rævind matr. 2a. 1910 fogedudlægsskøde, derpå fulgte forskellige ejere.   Se  Realregister
2a er nuværende Sparkærvej 12, 8800 Viborg. Der ses ikke nogen gård her på historiske kort, men gården kan være blevet flyttet fra den gård, som på det gamle kort ses som nabo til nuværende Risbankevej 2, se også de øvrige kort i linket. Bygninger på den nuværende gård Sparkærvej 12 er ifølge BBR opført 1917.

Søren Laursen fik skøde til Nørre Ræven 2b i 1857, i 1860 fik Thomas Christensen skøde, han ses som husmand ved FT 1860. Den havde hørt sammen med 2a, Matriklen skiftede ejere en del gange fra 1874.
Nuværende 2b er adresse
Sparkærvej 4A.

....................

b) Skøde til Nørre Ræven 3a til Niels Sørensen i 1840 (323), Adkomst til 3a for Niels Sørensens enke Karen Marie Larsdatter 29.4.1865. Skøde 15.7.1865 til 3a til Niels Jensen, f. 1832 i Gammelstrup (Karen Marie var også født i Gammelstrup). Gårdejer Niels Jensen blev gift i 1867 med  Niels Sørensens 17-årige datter Ane Kathrine Nielsen, de ses ved FT 1880, 1890, 1901 og 1906 og til 1916, hvor hun som enke afgav skøde til Jens Jensen, på matr. 3a i N. Rævind. - Matr. Nørre Rævind 3a er nuværende Risbankevej 2, 8800 Viborg, der også i dag optræder med navnet Rævind Mølle.
Rerlaregister Nørr)Ræven 3a (3239

...................

c) Peder Christensen skøde til Nørre Ræven 3b 1842 (328). Deres søn Christen Pedersen f. 1842 fik skøde til 3b i 1868 (328), han var ved FT 1901 og 1906 gårdejer på N. Rævind Mark matr. 3b, der er nuværende Sparkærvej 8. 1911 skøde til Henrik Pedersen.
Gården kan være udskilt fra 3a, hvor en gård omkring 1840-41 kunne være blevet delt i 2 halvgårde. Se underste tabel.

....................

Oplysninger vedr. adkomster til skøder mv. kan findes på Realregister, Fjends-Nørlyng Herreder ( 1833 -1968 ), 1841 Tårup B44-SP110 - 1943, inden for opslag 267-328. Se også ovenfor.Søren Andersen født i Borup, Taarup sogn, i 1801  Han var søn af Anders Sørensen Rytter og bror til Hans Andersen, Borup, som videreførte fødegården.

Søren Andersen, f. 1801, var som ungkarl i Nørrevn i 1826, 25 år gl., blevet gift med enken efter Lauge Jacobsen, Mette Pedersdatter, Nørrevn. De ses ved FT 1834, han som gårdmand i Revn (Refn), Taarup sogn, med den 13 år ældre kone Mette Pedersdatter, samt hendes børn af fårste ægteskab. Han havde altså giftet sig til gården, Søren og Mette havde 2 fællesbørn, Anders og Anne Sørensen/Sørensdatter, de var opkaldt efter Sørens forældre:

Viborg, Fjends, Taarup, Thaarup Sogn, Revn, en Gaard, 37, FT-1834, C4553

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

33 aar

Gift

Gaardmand

1801

Mette Pedersdatter

46 aar

Gift

hans kone

1788

Johanne Laugesdatter

21 aar

Ugift

deres* børn

1813**

Mette Kirstine Laugesdatter

14 aar

Ugift

deres* børn

Jacob Laugesen

12 aar

Ugift

deres* børn

1822

Anne Cathrine Laugesdatter

9 aar

Ugift

deres* børn

1825

Anders Sørensen***

7 aar

Ugift

deres børn

1827, fadder farbror Hans Andersens hustru, Borup

Anne Sørensdatter

4 aar

Ugift

deres børn

1830, moderen var da ca. 42 år.

*hendes børn med Lauge Jacobsen.
** hjemmedøbt 5.11.1813, gårdmand Lauge Jacobsens første barn, Nørrevn, fadder bl.a. Niels Chrestensen af Revn Mølle, nabo. - Johanne bar sin stedfars nevø, Hans Andersens søn, Mads ved dåb i 1835.
***Der var også en Anders Sørensen født i Taarup sogn (Knud) i 1822.

................................

Herpå fulgte en deroute for familien. Ingen af familien var i sognet ved FT 1840, ifølge afgangslister for Taarup sogn afrejste Søren og Mette fra Nørrevn Gård den 2. juni 1838, som forhenværende gårdfolk og nu indsiddere, de ca. 60 km til Them sogn i Skanderborg Amt, hvortil de ankom med håndtering husfolk i Røndalshuse. Ved FT 1840 var de da også, sammen med børn, i Them sogn, i Røndalshus, med Søren som daglejer;

Skanderborg, Vrads, Them, Røndalshuus, et Huus, 231, FT-1840, C6529

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

39

Gift

Dagleier

1801

Mette Pedersdatter

52

Gift

[hans Kone]

1788

Anders Sørensen

12

Ugift

deres Børn

Ane Catrine Sørensdatter*

14

Ugift

deres Børn* hendes b.

Ane Sørensen

10

Ugift

deres Børn

 *Laugesdatter  

 

 

 

 

Ane Magrethe (Nielsdatter)**

(50)

Enke

nyder Ophold af Huset

Hans Christian**

8

Ugift

hendes Børn

Rasmus Nielsen**

5

Ugift

hendes Børn

Niels Nielsen

4

Ugift

hendes Børn

Mette Nielsdatter

14

Ugift

hendes Børn

 
**Der var også en anden familie i huset. Børn Hans Christian født 1831, og Rasmus Nielsen født 1835, forældre Niels Christensen og Ane Magrethe Hansdatter, Røndalshuus. De blev gift i Balle sogn 1829, han var fra Løgager i Them sogn.. Hjulmand Niels Christensen med familie var også i Røndalshus ved FT 1834, hans far Christen Nielsen*** boede der også som aftægtsmand, han døde i 1839, 75 år gl.. Niels Christensen døde 21.7.1836, 35 år gl., som husmand i Røndalshus.*** På matrikelkort Løgager By, Them, 1818-1863, er der på matrikel 8, Rønbjerg, påført og overstreget navnet Christen Nielsen. Se kort 1842-1899 med Rønbjerg og Røndal og højdekurver.
D
enne familie Niels Christensen boede boede i Røndalshus i flere år, både før, sammen med og efter Søren Andersen med familie, der boede der ca. 1838- 1840.
 
Ved
FT 1845 ses enken Ane i Røndalshus som Ane Magrethe Hansdatter, alder usikker, enke, sammen med to af sine børn , og sammen med
familien træskomand
Søren Christensen. Han ses der, også, 38 år, som husmand med familie ved FT 1850, og med Ane Magrete Hansdatter, 54, som aftægtskone, uden nogle af sine børn. De var der alle ved FT 1855.. Ane Margrethe Hansdatter døde 5.10.1860 som Niels Christensens enke i Røndalshus.. Ifølge Realregister Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer. Them III, 61, Løgager matr. 8a, Rønddallshus, Hartkorn 0.1.2.2½, skøde i 1841 fra gaardejer Haubro i Sejlgaard til Søren Christensen.

Røndalhus er nuværende matrikel Them, Løgager 8a, Løgagervej 11, 8600 Silkeborg. Det ser ud til at være en mindre ejendom (nu 84 m2 boligareal). Se også hartkorn ovenfor.

---------------------------------

Ifølge tilgangslister i Funder sogn, Viborg Amt, afrejste Søren Andersen med familie fra Them sogn de ca. 10 km til Funder, Nørhedehuse, som indsidderfolk, den 2.11.1840. Søren og Mette boede der med nogle af døtrene i hus ved FT 1845, Søren var tjener.

Viborg, Hids, Funder, Funder Nørhedehuse, 1 Huus, 64, FT-1845, B5370

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Søren Andersen

44

Gift

Tjener

1801 Thaarup Sogn, Viborg Amt

Mette Pedersdatter

57

Gift

hans Kone

1788 Borris Sogn, Viborg Amt

Ane Catrine Laugesdatter

20

Ugift

deres hendes Datter

Thaarup Sogn, Viborg Amt

Ane Sørensdatter

15

Ugift

deres Datter

Thaarup Sogn, Viborg Amt

Mette Catrine Laugesdatter

25

Ugift

deres hendes Datter

Thaarup Sogn, Viborg Amt

 Mette Pedersdatter døde 27.1.1846 som hustru til indsidder i Nørhedehuse og halvkarl på Seilgaard, Søren Andersen Nørrerevn. Sejlgaard er en hovedgaard i Funder sogn, det var nok der, han var tjener.
Mettes søn Jacob Laugesen 22 år, tjenende, afgik i maj 1845 fra Funder til det nærliggende Sejling sogn. - Ane Sørensdatter 16
5/12 år og tjenestepige afgik i 1846 fra Funder til Haarup i Linaa sogn. - Anders Sørensen, 23, og Jacob Laugesen, 28, var ved FT 1850 i Funder tjenestekarle på Seilgaard.-Anders Sørensen Nørrerevn afrejste i nov. 1851 fra Funder sogn til Marienlund i Linaa sogn. En Anders Sørensen, 26, afrejste i sep. 1852 fra Linaa sogn (Silkeborg) som tjenestekarl til Them.
Der var ingen af børnene i Funder sogn ved FT 1860. Ane og Anders Sørensen ses heller ikke Skanderborg og Viborg amter ved FT 1860. De såvel som Laust ses ikke i Skanderborg, Viborg og Ringkøbing amter ved FT 1880.
Der lå flere huse på Funder Nørhede, som er 2-3 km NØ for Funder Kirkeby.
.................................................

Ifølge afgangslister for Funder sogn afrejste Søren Andersen Nørrerevn, 44 år, tjener og enkemand, fra sognet i 1847, ca. 63 km, til Nygaard i Ejsing sogn i Ringkøbing amt, hvortil han ankom 9.5.1847 fra Funder, han står som 45-årig tjenestetyende Nygaard. Her var han da også ved FT 1850 på Nyegaard hovedgaard som 49-årig enkemand og tjenestekarl.

Ringkøbing, Ginding, Ejsing, Ejsing, Nyegård, hovedgård, 35, FT 1850, A408:

Søren Andersen 49 enke Tjenestekarl, f. Borup, Viborg amt. Født 1801.
*Jens Christensen 25 ugift Tjenestekarl, f. Borup, Viborg amt.
Der var mange flere tjenestefolk på gården.  
*En Jens Christian Christensen født 1825 i Borup, forældre gårdmand Christen Jensen Strøm og Karen Jensdatter. Denne Jens døde 1826, så det kan ikke ham, der ses i Ejsing. Der ses ikke andre Jens født i Borup omkring 1825.

..............................................

Ifølge afgangslister i Ejsing afrejste Søren Andersen, 57 år, i 1858 de ca. 12 km fra Nygaard til Rønbjerg i Ringkøbing amt, hvortil han kom 31.10.1858 som husmand. Ved FT 1860 ses han her som husmand og daglejer på Rønbjerg Hede, gift med den 18 år yngre Mette Marie Laursdatter og med en 5 årig søn Laust (Laust Sørensen blev født i 1855 på Rønbjerg Hede, hvor moderen var ugift, faderen Søren Andersen tjente da stadig på Nygård i Ejsing. Opkaldt efter morfar, lokale faddere.  Forældrene blev gift i Rønbjerg 19.11.1858).

Ringkøbing, Ginding, Rønbjerg, Rønberg Hede, Et huus, 29, FT-1860, D4227

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Fødested:

Søren Andersen

59

Gift

Huusmand, dagleier

1801 Thorup (Taarup) Sogn, Viborg Amt

Mette Marie Laursdatter

41

Gift

Hans kone

1819 Her i Sognet

Laust Sørensen

5

Ugift

Deres barn

1855 Her i Sognet

Søren Andersen døde i Rønbjerg i 1866, 65 år, af alderdoms svaghed.
Ved FT 1870 Rønbjerg var Mette Maria Laursdatter 50 Enke Huusmoder Understøttes af fattigvæsenet, sammen med sønnen Laust.
Ved FT 1880 Rønbjerg By, Et Hus, ses, blandt flere:

Mette Marie Laursen  

60  

Enke  

Lever af sin jordlod.    Sønnen var ikke i sognet.


Søren Andersen havde børnene Anders f. 1827 og Anne f. 1830 af første ægteskab og Laust f. 1855 af sidste. Desuden 4 stedbørn. Se under FT ovenfor.

Søren Andersen førte således en omtumlet tilværelse og fik en tristere skæbne end broderen Hans Andersen, der videreførte fødegården i Borup.

Se kort over sogne i Viborg amt, og Skanderborg og Ringkøbing amt (se øverste højre hjørne).