Faddere for Niels Christian Jensen Vraa og Else Marie Christine Simonsens børn født i Elsborg sogn 1892-1902.  Niels Christian stod i alle tilfølde som husmand på Elsborg Mark. De var flyttet tii sognet sidst i 1890.

Fadderne var i starten mest lokale folk, mest husmænd eller håndværkere, dernæst især parrets søskende, ved de yngste børn var de ældste søskende faddere.

7. Andre Johannes Jensen født 17.5.1892, far husmand Elsborg Mark, Død 1893.

 2. Enken var barnets faster Elsine Kirstine Jensen, -  4. Murer i Elsbirg, boede forsk. steder. - 5. Træskomand, Træskohandler Jens Hanen i Elsborg, f. 1830?. -  6. Kunne være Claus Jensen Hartvig, Højbjerg, morbror til nedennævnte Rasmsu Madsen   - 7 Niels Povlsen husmand i Brandstrup, gift med Kirstine Madsen, f. 1860 i Elsborg, søster til næste nævnte Rasmsu Madsen,  - 8 Kromand Rasmis Madsen ,Højbjerg Kro  - 9 Husmand matr. 18d  -   10 Gaardbruger matr. 16a, i NV ejerlav
Måske har Niels Christian besøgt Højbjerg Kro og der fået kendskab til flere personer, måske har han haft lyst til en øl sådan som hans yngste søn Peter senere fik .

 

8. Petra Jenny Jensen 1510.1893, far husmand  

1. Fasters mands enke, dvs. faster.  - 2. Indsidder Marinus Hansen var husmand i Elsborg.  - 3. Morbror, i Pederstrup (ses ikke ved FT 1890),   -  4. Farbror, se også næste.

 

9. Meta Margrethe Jensen 15.3.1896 (47)

1, 4 . Farbrors hustru og farbror, ølhandler i Viborg. -  2. Faster.  - 3. Morbror, i Løvel.   -  5. Indsidder Marinus Hansen, husmand/landarbejder i Elsborg, ses også  ved forritge barn  Født 1861 i Gjørlev, Randers Amt. tilflyttet sognet 1888, .

 

10. Johannes Jensen  28.1.1897 (15), far husmamd Elsborg Mark.
 

 

1. Saddelmager Karl Krikstensen, 38, Elsborg matr. 10.  2. Søster f. 1880. -  3. Bror f. 1882.   - 4. Møllersevend på matr. 19t Elsborg (nær Elsborg kirke?).  - 5 Morbror i Asmild.

 

11.  Uffe Jensen 9.7.1899 (20), far husmand Elborg Mark. Hjemmedøbt, død.

 

12, Uffe Jensen 14.4.1901 (23), far husmand Elsborg Mark Døde 5.3. samme år.
 

1, 2, søstre, 3 der var både en bror og en farbror med navnet. Hobro, - 4 bror i Højbjerg

 

13. Jens Peter Jensen 6.11.1902 (27), far husmand Elsborg Mark
 

1, Barn zf saddelmagersvend Johan Jacob Kriegsbaum, Elsborg matr. 10, samme sted som ovennævnte saddelmager Karl Kristensen  -    2, 3 søskende.   -   4 snedkermester f. 1860, matr.Elsborg 13f (SV for Elsborg kirke)