Huse i Ejby ejerlav, Ejby Mark, lige vest for Blangstedgaards nordlige ejerlav.  Ca. 1 km VNV for Blangstedgaard hovedgaard.
 
Rosenlund var Ejby matr. 2e, Mariendal var 2f og Lilliendal 2c/h. Matr. 2d Sofienlund.  Matr. 2b Eliselund?, samt matr. 30c Havelyst,  se målebordsblade, eller  med den sandsynlige placering af husene.   Se matrikelkort nederst.
Familienhaab, se nederst.

Havelyst. Matr. 30c
 

 Hans Madsen, f. ca. 1802, ses som husmand i Ejby FT 1834-1860, gift Birthe Henningsen, søn Henning Jørgen og tvillingebror Mads f. 6.21831, forældre husmand ved Gillestedgaard Hans Madsen og Barthe Kirstine Henningsen, flere børn.
Birthe døde 1883, 77 år, Hans Madsen i 1889, 87 år, arbejdsmand i
Gillestedhus. Så det var næppe forældrenes sted, som Henning Jørgen Hansen overtog.


Odense, Odense, Vor Frue, Eiby,
Havelyst 77, 77, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Henning Jørgen Hansen

38

Gift

Husfader

Skrædder

Odense Frue Sogn 1832

Ane Marie Hansen f. Christensen

29

Gift

Husmod/er

Hans kone

Munkeo, Odense Amt

Hans Christian Henningsen

6

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn  1864

Jørgen Henningsen

5

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Inger Kirstine Henningsen

4

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Johanne Kirstine Henningsen

3

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Gerda Marie Henningsen

under 1 år

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

 
 
1867, 2708, 20101867, Johanne Kirstine Henningsen, datter af skrædder Henning Jørgen Hansen og Anne Marie Christiansen, 27, Havelysthuset paa Eiby Mark
 
Henning Jørgen Hansen ses også ved FT 1880 og 1890 som skrædder og husejer. Søn Hans Kristian Henningensen, f. 1864, , f. ses som gift gartner ved FT 1890.
Realregister 25/148 matr. 30c Havelyst, 1862 skøde fra Hans Madsen til søn Henning Jørgen Hansen på Havelyst, matr. 30c.   
Ved FT Vor Frue 1901 (111) ses
Henning Jørgen Hansen, f. 1831, på matr. 30c, bl.a. med en (ugift) Hans Kristian Henningsen.??
1903 skøde til
Hans Christian Henningsen 30c, Havelyst.  
Ved FT 1906, Havelyst, matr. 30c (67) ses
Hans Christian Henningsen som husejer og gartner. Han ses der også ved FT 1911, gartner (43)

Realregister 25/148: 1926 skøde til gartner Søren Christian Sørensen til Ejby matr.  
30c, 2e, 2i, 2g samt Blangstedgaard matr. 1i og 2c.  Dvs. omfattende husene Havelyst og Rosenlund.  

Havelyst var ved nuværende Carlsen-Skjødts Vej 37, nu matr. 30f.Rosenlund  Matr. 2e (2i, 2g)

 

På matrikelkort  Ejby 1810-1859 ses navnet på Peder Nielsen på nogle af matriklerne (2e, 2f, 2d). Peder Nielsen ses som gårdmand og sognefoged i Ejby ved FT 1834 ff. Måske har han ejet maatrilerne, som så senere er blevet solgt.

 

Realregister 25/65: Ejby matr. 2e kan følges tilbage til Niels Madsen, f. ca. 1800, der ses i hus i Ejby ved FT 1834-1860 (1860 var han sammen med kone, 2 døtre og svigersøn Jørgen Nielsem. 1861 skøde til svigersøn Jørgen Nelsen, f. 1832, der ses som tømrer på Rosenlund:


Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Rosenlund 76, 76, FT-1870, D4621 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Nielsen

38

Gift

Husfader

Tømrer

Odense Frue Sogn 1832

Johanne Nielsen

42

Gift

Husmoder

Hans kone

Odense Frue Sogn

Maren Kerstine Jørgensen

12

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Ane Nielsine Jørgensen

10

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Johanne Marie Jørgensen

3

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Udøbt Drengebarn

under 1 år

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Niels Madsen

74

Enkemand

Aftægtsmand

Svigerfar

Lumby,Odense Amt 1796

1863, 2409, 20111863, Johanne Marie Jørgensen, datter af tømmersvend Jørgen Nielsen og Johanne Nielsen, 35, Rosenlundhuset paa Eiby Mark
Jørgen  Nielsen var ved FT 1880 som tømmersvend i Odense Kjøbstad, St. Jørgens Forstad 
 

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Rosenlund 23, 23 F1, FT-1870, D4621 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Nielsen

43

Gift

Husfader

Urtemand

Sct. Knuds Sogn 1827

Trine Nielsen f. Jensen

43

Gift

Husmoder

Hans kone

Søndersø, Odense Amts

Henriette Amalie Nelsen

14

Ugift

Datter


Sct. Knuds Sogn

Trine Nielsine Nielsen

12

Ugift

Datter


Frue Sogn

Ane Margrethe Nielsen

7

Ugift

Datter


Frue Sogn

Jens Lauritz Nielsen

5

Ugift

Søn


Frue Sogn

Hans Christian Nielsen

3

Ugift

Søn


Frue Sogn

Udøbt Drengebarn

under 1 år

Ugift

Søn


Frue Sogn

1864, 1403, 16101864, Jens Laurits Nielsen, søn af urtemand Jens Nielsen og Trine Jensen, 37, Rosenlundhuset (Kirkebog 24)
1870, 10.1, Marius Nicolai Nielsen, søn af urtemand Jens Nielsen og Trine Jensen, Rosenlundhuus Eiby Mark (bag gartner Olsen. Han var nok i huset Frydenlund, der lå i Blangstedgaard ejerlav, matr. 1e, 3e, ikke langt fra Ejby 2e).  (Kirkebog 112),
Jens Nielsen, gartner, ses i hus ved FT1880, men ses ikke i sognet ved FT 1890

 
1873 skøde til H.I Møller og Christian Johansen på 2e, sidste ses i hus ved FT 1880, 1890 og 1901 (120, landbruger,  f. 1840).
FT 1911 matr. 2g (44) Laurits Peter Andersen, f. 1864, fyrbøder.
1917 skøde til til 4. H. C. Henningsen og 5. Søren Christian Sørensen
FT 1921 2g (91) Laurits Hansen f. 1850, husejer.

Rosenlund matr. Ejby 2e hørte sammen med parceller 2c og 1i på Blangstedgaard ejerlav, se nærmere.

Dele af parcel 2e blev udskilt som matr. 2g (25/67), 1863 skøde fra Jørgen Nielsen, endte med de samme ejere som 2e.. FT 1911 (44) 2g med Laurits Pedet Andersen, f. 1867, fyrbøder.
samt som som
2i (25/69) , skøde fra Jørgens Nielsen i 1870, endte med de samme ejere som 2e.
Ejby 2e var en lille matrikel,
HK ..1.2.2,  2g meget lille HK ...2 1/4,   2i  ..2.1..  .
 

 Realregister 25/148: 1926 skøde til gartner Søren Christian Sørensen til Ejby matr.  30c, 2e, 2i, 2g samt Blangstedgaard matr. 1i og 2c.  Dvs. omfattende husene Rosenlund, og Havelyst, her befandt Søren Christian Sørensen, f. 1842, sig ved FT 1906, se ovenfor.

 


 

Mariendal  Matr. 2f    

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Marendal 75, 75, FT-1870, D4621 

 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anders Hansen

55

Gift

Husfader

Husmand

Aarslev Sogn, Odense Amt

Karen Marie Hansen

34

Gift

Husmoder


Revninge, Odense Amt

Ane Marie Hansen

7

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Hans Peter Hansen

3

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn


1866, 1808, 21101866,
Hans Peder Hansen, søn af huuseier Anders Hansen og Karen Marie Jensen, 31, Eiby Mark, Mariendal  

1887, 0111, 29011888, Carla Christine Jensen, datter af tjenestekarl Karl Jensen, paa
Mariendal og ugift Petrea Vilhelmine Mathea Hansen, 20, Ramsherred 15
 

Realregister  25/66, Ejby matr. 2f, Mariendal, 1862 skøde fra Hans Madsen til Anders  Hansenmatr. 2f. 1889 adkomst for hans enkes nye mand Frederik Petersen. Han ses også i hus i Ejby ved FT 1890. Ved FT 1901 (123) ses Frederik Petersen, f. 1845, på matr. 2b/2f?.
FT 1906 (70) Ejby Mark
2f Mariendal, Frederik Petersen. Fra 1910 solgt til andre.*
FT 1911 (44)
2f Mariendal  ses Axel Frandsen Andersen, f. 1885, gartner og landbruger.
FT 1925 (92) ses Valdemar Kristensen f. 1859.
 
HK  ..2.3.2½

 


 

2b var naboparcel til 2f.     Eliselund
  

Ifølge realregister 25/62 matr. 2b skøde til Niels Larsen 1853 (55-årig husmand og daglejer FT 1850,  f. ca. 1795) , til hans søn Lars Nielsen i 1860, ses FT 1870:
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Eiby Mark 73, 73, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Nielsen  

49  

Gift  

Husfader  

Husmand  

Odense  1821

Sidsel Nielsen f. Jensen  

48  

Gift  

Husmoder  

Hans kone  

Fraugde, Odense Amt  

Peter Larsen  

12  

Ugift  

Barn  

  

Odense Frue Sogn  1858

Rasm. Larsen  

9  

Ugift  

Barn  

  

Odense Frue Sogn  

Jens Christian Larsen  

4  

Ugift  

Barn  

  

Odense Frue Sogn  1866

De ses også i hus ved FT 1860 med sønner Niels f. 1853 og Peder f. 1857,

Lars Nielsen var der også ved FT 1880, sønner Peder f. 1858 og Jens f, 1865, og i 1890, som husejer.
NB Det var Lars Nielsen, f. ca. 1821 i Odense, gift med  Sidsel Jensen. Der var også en Lars Nielsen i Lilliendal. .
Skøde til Lars Nielsens søn Jens Christian Larsen i 1893, til anden søn? Niels Larsen i 1895 og til Lars Larsen i 1901. Ved FT 1901 Vor Frue (141) ses matr. 2f/2b? som Pottemagerhus, ejet af Niels Larsen, beboet af en arbejdsmand Hans Peder Hansen.
FT 1906 (70)
2b Eliselund ses Jens Larsen, f. 1874?, landbrug og husejer. FT 1911 (44) 2b Eliselund Lars Larseen f. 1874, gartneri og landbrug.

HK ..4.2. 1/4


 

Sofienlund   Matr. 2d

(
FT 1834-1850 ses Anders Rasmussen, f. ca. 1788, husmand (tømmermand) og Dorthea Maria Pedersdatter f. ca. 1782, i hus. Lars Andersen ses ved FT 1860 som 40-årig, ugift tømmersvend).
25/64
matr. 2d. 1858 skøde fra Anders Rasmussens enke til Lars Andersen på 2d. Lars Andersen, 49, ugift tømrer, ses ved FT 1970 på Sophienlund:

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Sophienlund 74, 74, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Andersen  

49  

Ugift  

Husfader  

Tømrer  

Paarup Sogn, Odense Amt  

Marie Kirsten Andersen  

43  

Ugift  

Husholderske  

  

Paarup Sogn, Odense Amt  

Jørgine Petersen  

16  

Ugift  

  

  

O???  

Han ses også som ugift tømrer i hus ved FT 1880 og 1890.
1896 skøde til 2d til
gartner Chritian Rasmussen. Ved FT 1901 (117) var 2d ejet og beboet af gartner Christian Rasmussen.  
FT 1906 (70)
2d Sofienlund Christian Rasmussen, gartner, husejer. Ses også på 2d, Sophienlund, ved FT 1911 (44), gartner og landbruger.
1934 ses Gartner Otto Hansen.
HK  ..4.1.½Lilliendal. Matrikel 2c, blev delt i 2c og 2h.

På matrikelkort Ejby 1810-1859 er på matrikel 2c påskrevet navnet Peder Christian Henningsen. Han ses i hus ved FT Vor Frue 1840-1850, f. ca. 1804, som hjulmand, klejnsmed, husmand mv. Peder Chr. Henningsen havde bl.a. sønner Hans Wilheln f. 1836 og Jacob/Theodor f. 1839
.*
Hans W. Henningsen, 24, og hans mor P. C. Henningsens enke, ses i hus i Ejby ved FT 1860, sammen med en anden familie.

Børn født i Lilliendal 1866, se længere nede..

Skøde 1867 (se mere nedenfor) til:
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby,
Lilliendal 68, 68 F1, FT-1870, D4621   matr. 2c

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Rasmussen*  

54  

Gift  

Husfader  

Husmand  

Vissenbjerg, Odense Amt  

Sidsel Rasmussen f. Rasmussen  

63  

Gift  

Husmoder  

Hans kone  

Vejstrup, Odense Amt  

Karen Rasmussen  

85  

Enke  

Slægtning  

  

Vissenbjerg, Odense Amt  

Birthe Marie Jacobsen  

27  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Vigerslev, Odense Amt  

* ses ikke ved FT Vor Frue 1860 og 1880.

 

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Lilliendal 68, 68 F2, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Elisabeth Christensen  

56  

Enke  

Husmoder  

  

Kragerup, Svendborg Amt  

Ane Kirstine Christensen  

49  

Enke  

Slægtning  

  

Kragerup, Svendborg Amt  


 Skøde 1872 til
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby Mark, Frue Landsogn, et huus,
Lilliendahl, 13, FT-1880, B0227 matr. 2c

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Nielsen  ses FT 1890 m. hustru

56  

Gift  

huusfader, huusejer  

  

Særslev sogn  1824

Abelonne Nielsen født Hansen  

48  

Gift  

hans hustru  

  

Skamby sogn  

Anne Katrine Larsen  

21  

Ugift  

deres barn  

  

do [Skamby sogn]  

Karoline Larsen  

11  

Ugift  

do [deres barn]  

  

Veflinge sogn  

Niels Peder Larsen  

6  

Ugift  

do [deres barn]  

  

her i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Simon Andersen  ses ikke FT 1870 og 1890

26  

Gift  

husfader, dagleier i agerbruget  

  

Ubberud sogn  

Kristine Magrete Andersen født Hansen  

31  

Gift  

hans hustru  

  

Odense  

Anders Jørgen Andersen  

3  

Ugift  

deres barn  

  

do [Odense]  

Johanne Kirstine Andersen  

under 1 aar  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Odense]  

Eskild Nielsen  ses ikke FT 1870 og 1890

36  

Gift  

husfader, arbeidsmand i agerbruget  

  

Valby sogn, Sjælland  

Maren Nielsen født Matinosen  

32  

Gift  

hans hustru  

  

Hjulby, Nyborg  

Agnes Katinka Nielsen  

7  

Ugift  

deres barn  

  

Ullerslev  

Hans Valdemar Nielsen  

5  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Ullerslev]  

Antoni Christoffer Nielsen  

4  

Ugift  

do [deres barn]  

  

Kirkeby sogn  

Anna Henriette Nielsen  

1  

Ugift  

do [deres barn]  

  

her i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Christian Johannes Nielsen  

3  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Vor Frue Landsogn]  

udøbt drengebarn  

under 1 aar  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Vor Frue Landsogn]  

Anne Kirstine Jensen født Christensen  

59  

Enke(mand)  

husleier  

  

Krarup sogn  

Elisabet Olsen født Christensen  

66  

Enke(mand)  

hendes fadster  

  

do [Krarup sogn]  

  Lars Nielsen ses som husejer ved FT 1890. sammen med hustruen.  

 Det var Lars Nielsen, f. ca. 1824 i Særslev, gift med Abelone Hansen. Der var også en Lars Nielsen på matr. 2b

  

Kirkebog Vor Frue 235, 1866, 2603, 26031866, Johanne Kirstine Mathilde Christensen, datter af dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Lilliendal i Eiby . Tvillingebror:  
Kirkebog Vor Frue 52, 26.3.1866 Hans Christian Christensen, forældre dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Lilliendal i Eiby.73 9.4.1866 døde han, far dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen Liliendal på Ejby marlk. Bror af delvis samme navn f. 1867 opkaldt efter ham?, se tabel.
Hans Jørgen Andreas Christensen var ved FT 1879 på Familens Haab, se herunder.

1883, 0204, 20051883, Maren Dorthea Rasmussen, datter af ugift Marie Kirstine Rasmussen, 22½, Lilliendal paa Eiby Mark og tjenestekarl Jørgen Rasmussen, i Næsby  

Realregister 25/63 Ejby 2c, 1867 skøde fra Hans Vilhelm Henningsen* til Rasmus Rasmussen på 2c (se FT 1870 ovenfor). Flere skødeskift, 1872 til Lars Nielsen. 1898 til Niels Peder Hansen, 1898 til Niels Peder Hansen, 1903 til Peder Pedersen. Smlgn. også FT 1870 og 1880 ovenfor.
FT Ejby 1901 114, matr. 2c Lilliendal, ejer Peder Hansen, beboet af arbejdsmand Niels Peder Hansen og Niels Sine Larsen
FT 1906 (70)
2c Lilliendal, Peter Petersen, f . 1880, gartner, husejer. Ses samme sted FT 1911 (43), gartner og landbruger.
HK ..2.1. 1 3/4

Realregister 25/68,
Ejby  2h , Lilliendal, deklaration 1866 fra brødre Hans Vilhelm Henningsen* og Jacob Henning Theodor Henningsen, matr. 1u?2h tilhører nævnte Jacob. Jacob boede ved FT 1870 på Ejershaab som maskinarbejder, 30 år. . Ses som ugift husejer, maskinist på Ejby Mark ved FT 1880 og 1890-
FT 1906 (70)
2h Lilliendal, Jacob Henning Theodor Henningsen, ugift husejer, maskinbygger. Ses også FT 1911 (43) samme sted, ugift mekaniker.
Solgt 1918.  
HK ..2.1.1½

Den oprindelige matrikel 2c blev nok delt i 2c og 2h omkring 1866-67.


Matrikelkort Ejby 1884-1913.  Parcellerne 2 og 1 herunder nederst th var Blangstedgaard ejerlav. Se oversigtskort
 
Den oprindelige matikel 2c blev delt i 2c og 2h, og den oprindelige 2e i 2e, 2i og en lille 2g.
2c/2h var som ovenfor vist Lilliendal, og 2f  Mariendal. 2e var Rosenlund.      Matr. 2d Sofienlund, se 25/64 ovenfor.  Matr. 2b Eliselund?, se  ovenfor. Matr. 30c nederst var  Havelyst, nuværende Carlsen-Skjødts Vej 37, nu matr. 30f.    Øvrige huse var nær nuværende Munkerisvej 151, hørende under Muunkeerisvej 150, hvor dele af matriklerne 2f, 2c og 30c samt bl.a. Blangstedgaard 1i indgår, de er nu udstykket ellere indgår i parkanlæg. Matr. 2b er muligvie nuværende Ørbækvej 42.
Se
målebordsblade,  med den sandsynlige sandsynlige placering af husene.

Se større oversigtskort

 


 

Familienshaab

Hans Jørgen Andreas Christensen, Drænsmester, som fik børn på Lilliendali 1866, ses ved FT 1870 på Familienshaab med kone og en del børn
:

 Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Familienshaab 66, 66 F1, FT-1870, D4621 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jørgen Andreas Christensen

35

Gift

Husfader

Drænsmester

? Næraa Sogn, Odense Amt

Maren Christensen f. Petersen

39

Gift

Husmoder

Kone

Horne Sogn, Svendborg Amt

Johanne Marie Hansen

16

Ugift

Datter


Horne Sogn, Svendborg Amt

Niels Peter Jørgensen

9

Ugift

Søn


Faaborg 1861

Christian Emil Christensen

6

Ugift

Søn


Fraugde Sogn  1864 

Carl Ludvig Christensen

6

Ugift

Søn


Fraugde Sogn1864

Hans Christian Andreas Christensen

2

Ugift

Søn


Frue Land Sogn  1868*

Vilhelm Christensen

under 1 år

Ugift

Søn


Frue Land Sogn  1869 **

*født 25.6.1867 (77) forældre drainmester  Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, Ejby Mark.
**født 13.9. 1869 (107), do
Hans Jørgen Andreas Christensen ses ved FT 1880 og 1890 som eng/dræningsmester i hus i Ejby,

Thrane, Anna Frederikke Natalie 15, datter af slagter Thomas Wiingaard Thrane, han f. 1855, Familiens Haab, paa Ejby Mark, Vor Frue Landsogn, 90. De ses ved FT Vor Frue 1890 i hus på Ejby Mark, hun 14 år. Søn Thomas Martin Thrane f. 31.10.1887 (109) på Ejby Mark .  De ses der ikke ved FT 1880.
1889, 2805, 0106, Carl Emil Valdemar Thrane, 10 uger, søn af slagtermester Thorvald Thrane, Familienshaab Ejby
1888, 0101, 0701, Carl Christian Poulsen, 6 uger, søn af tømrer Hans Vilhelm Poulsen, Ejby Mark (Familiens Haab)
1888, 0412, 1112, Sophus Poulsen, 3 uger, søn af tømrer Hans Vilhelm Poulsen, Familienshaab paa Ejby Mark.
Hans Vilhelm Poulsen, 36, ses i hus på Ejby Mark ved FT 1890.
( Ved FT Vor Frue 1901 (198) ses tømrer Hans Vilhellm Poulsen, f. 1853, på matr. 4j, sammen med  Emil Carl Nicolai Rasmussen, f. 1875, teglværksarbejder. Begge med familier. Måske var det ikke Familienhaab)
Familiens Haab ses ved FT 1906 (15) med Hans Marius Pedersen f. 1868 og Rasmus Rasmussen f. 1836 , begge på fattighjælp. Ikke set ved FT 1901.
Fammilienshaab ses FT 1911 (80)  med Hans Marius Petersen med familie, arbejdsmand og fattighjælp, (43) der ses også Rasmus Chresten Rasmussen, f. 1865, med familie, daglejer og fattighjælp.  

Familienhaab: lå ved Ørbækvej, nær nuværende vejnr. 167 og 100A, under 1 km vest for Hovedgården. Nær ved nuværende plejecenter Rosengården. Nu matr. 5a?  Familinhaab lå godt en km sydligere end Lilliendal, Havelyst m.fl..
 

På ældre matrikelskort ses matrilkler 1 (5a) , 21, 10d, 31a, 31b, 31c i det nævnte område, flere (25/76: 21, 31a, 31b) blev købt af ejere på Stæmosegaard (matr. 5).
Nu er alle matrikler nedlagte og hører under matr.5.

31c var Lidenlyst, købt af Ole Wilhelm Hansen i 1867 (25/151), han ses på Lidenlyst som vejmand ved FT 1870. Ses også i hus på Ejby Mark ved FT 1880 og 1890. Ved FT 1901 (90) ses han på matr. 31c som ejer og arbejdsmand. HK kun 2 album.  
10d  (25/91) skøde 1868 fra skolelærer Christiansen til Peder Nielsen.


¨

 

Odense - Vor Frue, 1883-1887, fødte

Odense - Vor Frue, 1883-1887, fødte - Virgo-Fyn

www.virgo-fyn.dk index.php 459-odense-vor-frue-1884-1892-fodte...

www.virgo-fyn.dk index.php 456-odense-vor-frue-1863-1869-fodte