Ole Pedersen Kirkegaard og hans familie

Ole Pedersen Kirkegaards slægtninge på fars side, bosat i Elsborg:

Ole Pedersen Kirkegaards oldefar, Niels (Andersen) Kirkegaard, død 1748, fik i 1706, døbt 2.1.1707 i Elsborg, en søn Søren (Søfren er gl. ord for Søren). - Oldemor var Kirsten Olufsdatter, død 1740.
Kirkegaard-navnet i Elsborg går derfor tilbage i 1600-tallet. Niels står også med navnet Niels Andersen  i  Kirkegaard, så måske har de boet på en gård nærved kirken og fået navnet derfra.
Oles farfar var Søren Nielsen Kirkegaard, født 1706, hans farmor Ane Nielsdatter, født 1721, de boede i Elsborg.
Oles far var Peder Sørensen, født i 1750, søn af Søren Kirkegaard
Se familieoversigt nederst


I 1748 døde Søren Kirkegaards far Niels Kirkegaard.  Niels' kone Kirsten Olufsdatter var død i 1740.

Følgende fik børn i Elsborg i samme periode som Søren Nielsen Kirkegaard f. 1706 gjorde, de kunne være hans brødre, altså Niels Kirkegaards sønner:  
 
Anders Nielsen, f. 1702, hans far var Niels Andersen i Kirkegaard, han fik børnene Niels 1745, Søren 1749, Christen 1751, Kirsten 1754. Niels og Peder Kirkegaard eller deres pige/hustru deltog ved Anders' børns dåb.  - Anders Nielsens søn Niels f.1745 var nok identisk med Niels Andersen Kirkegaard, der fik en søn i 1777 i Elsborg med navn Anders. Niels Andersen Kirkegaard var gift med Mette Nielsdatter, de flyttede i 1786 til Levring sogn som gårdbeboere. De fik foruden Anders i 1777, også Mette 1779, Maren 1781, Niels 1785 død, Kristen 1791, Else Kirstine 1793. De var stadig i Levring ved FT 1801. --

Oluf/Ole Nielsen/Kirkegaard 1712-1768. Gift 1741 med Anne Marie Nielsdatter Franck, børn ON: Anne Kirstine 1741. ? 1743, Maren 1746, - OK: Inger 1748-1749, Inger 1750, Niels 1755 (husmand, barnløs?), - ONK: Peder 1758 - Bl.a. Søren, Niels, Peder Nielsen/Kirkegaard, samt Anders Pedersen, deltog ved dåbene.  Enken næppe gift igen. Se også tabel.   Mulig efterfølger?
Peder Kirkegaard 1713-1750. Gift 1749 med Maren Nielsdatter af Ans, barn Niels 1750, døde samme år ligesom faderen. Som enke  blev Maren gift med Anders Pedersen fra Ans, de fik datter Kirsten i Elsborg i 1751, hun døde 1753.

Niels Kirkegaard 1721-1771, børn Kirsten 1750, Maren 1752, Niels 1753 død 1758, Anne 1757


Søren Nielsen Kirkegaard f. 1706 blev gift i Elsborg med Kirsten Nielsdatter Tange 25.3.1741, Søren Nielsen Kirkegaards Niels blev døbt 20.8.1741, Sørens søster Anne bar.
Søren Kirkegaards hustru og dødfødte barn af Elsborg blev begravet 22.2.1747. Søren Kirkegaard og Anne Nielsdatter blev trolovet den 30.4.1747.

Søren Kirkegaard fik flere børn med efternavnet Sørensen/Kirkegaard, ifølge Kirkebog: Niels 1748, - Peder 1750, Niels Kirkegaard var fadder, - Jens 1752, Niels Kirkegaards hustru bar, - Jacob 1755, Niels Kirkegaards hustru bar, - Søren 1757, Niels Kirkegaard fadder, - Kiersten 1760, Niels Kirkegaard, Anders Moesgaard, Ole Kirkegaards karl Søren faddere - Hans 1764, - Anna 1769  I Kirkebogen står de oftest som Kirkegaard. -  

Nogle af sønnerne flyttede nok udensogns.  
Niels Sørensen f. 1741 var gårdbeboer i Kjellerup, Hørup sogn, gift med Maren Jensdatter d.1779, derpå med Birgite Jensdatter f. 1752. Fik Kirsten 1775, Søren 1777, Kirsten 1780, Jens 1784, Inger Marie 1786, Christen 1790, nogle af hans brødre var faddere ved deres dåb som mandens bror.
Niels Sørensen f. 1748 kunne være ham, der i 1779 som Niels Sørensen Moesgaard blev gift i Elsborg med Karen Andersdatter, hun var nok datter af Anders Moesgaard, f. 1728 og død i 1778. Niels Sørensen ses også i kirkebogen med navnet Mo(e)sgaard, han fik mange børn, brødrene Niels, Jacob, Søren og Hans ses som faddere. Ved Jens Sørensen Kirkegaards f. 1752 trolovelse i Levring i 1784 var en forlover Fæstemandens bror Niels Sørensen Mosgaard af Elsborg. Niels Sørensen/Moesgaard købte i 1795 Mosegaarden, matrikel 10, til selveje (Kilde Bjerrum).  Niels må således have giftet sig til navnet Moesgaard. Se nederst
Jacob Sørensen 1755, blev skoleholder i Ungstrup, Thorning sogn, med kone Karen Sørensdatter og 5 børn, første barn født ca. 1781. Jakob døde i 1804, snedker Peder Sørensen, Elsborg, blev, som farbror til børnene, indsat som formynder,  http://www.brejl.dk/viborggejst.htm#lys27, nr. 87.
Peder 1750 , Jens 1752, og Søren Sørensen Kirkegaard 1757, se nedenfor.
Kirsten Sørensdatter f. 1760 blev gift i 1782 i Elsborg med John Pedersen, Brandstrup, Vindum sogn. 1790 trolovet i Brandstrup med Anders Laursen Horsdal fra Vinkel, forlover Kirstens bror Peder Sørensen Elsborg.. Gaardmand i Brandstrup by. Hun havde børn med begge mænd. Kirsten blev blev 90 år gl., hun døde i 1851, hun boede da på gården i Brandstrup hos sin søn, John Andersen Horsdal, f. 1795.
Hans´1764, Ane 1769 boede  hjemme ved FT 1787, de var faddere for broderen Peder Sørensens børn omkring 1790, de var ikke i sognet ved FT 1801.

Der var også en Niels Sørensen , f. 1746, far Søren Nielsen, Sjørslev, han boede i Vester Vandet, Sjørslev sogn, han eller hans kone medvirkede ved dåb i Elsborg.

Søren Kirkegaard f. 1706 begravedes ifølge Kirkebogen den 10.3.1784, 77 år gammel, ved folketællingen i 1787 stod hans enke som gaardfæster sammen med 3 voksne børn boende hjemme:
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 12, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Ane Nielsdatter

65

Enke

Mad Moder

Bonde og Gaard Fæster  født 1722

Søren Sørensen

30 30

Ugift

Søn

Af hendes* 1ste ægteskab.   Kirkebog: født 1757.  Oles farbror, fadder til ham

Hans Sørensen

14 23

Ugift

Søn

Af 1ste ægteskab....Kirkebog født 1764    Oles farbror

Ane Sørensdatter

15 18

Ugift

Datter

Af 1ste ægteskab    Kirkebog født 1769    Oles faster

* Ane Nielsdatters mand Søren Kirkegaard havde været gift 2 gange som vist ovenfor.


Sønnerne Jens som gaardbeboer og Oles far Peder Sørensen/Kirkegaard som indsidder og snedker ses ved FT 1787, Peders hustru var Ane Olufsdatter, Ole står her som Oluf:
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 13, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Sørensen  

36 35

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaard Beboer

Kirkebog: født 1752.- Oles farbror, fadder til Ole og hans søskende

Else Jacobsdatter

39

Gift

Hans Hustrue


1748

Eskild Pedersen

14

Ugift

Tieneste KarlEllen Andersdatter

15

Ugift

Tieneste Pige


 

Peder Sørensen

36 37

Gift

Mad Fader

Indsidder og Snedker

Kirkebog: født 1750, far Søren Kirkegaard

Ane Olufsdatter

30 29

Gift

Hands Hustrue


Kirkebog: født 1758, far Olle Hartvigsen

Oluf Pedersen

2  1

Ugift

Søn

af 1ste ægteskab

Kirkebog: Ole døbt 1786


Jens Sørensen, gaardbeboer 1787, og Else Jacobsdatter blev trolovet i Levring i 30.7.1784, Else var da hos sin mands kommende svigerinde Ane Olufsdatters bror Hartvig Olufsen . Jens' far var død i marts samme år, 1784  - Jens og Else fik en dødfødt søn i 1787, og de ser derefter ud til at have været barnløse.
At der var 2 tjenestefolk, kunne tyde på, at det var en af de lidt større gårde i sognet.
Peder Kirkegaard/Snedker og Ane Olufsdatter var blevet trolovet og gift i maj-juni 1785, mølleren Jens Fogh fra Højbjerg Mølle var en af forloverne. Deres søn Ole/Oluf blev døbt i februar 1786. Farbrødre og morbrødre var blandt fadderne.
Begge brødre var over 30 år, da de blev gift. Måske boede de hjemme, indtil faderen døde i 1784? Broderen Søren Kirkegaard, se nedenfor, var også op i 30'erne, inden han blev gift.
De har formentlig overtagdet fæstet kort tik før deres bryllupper i 1784-.85.
 

Døde i Elsborg 1784 og umiddelbart forud:
En
Peder Jacobsen, 58, blev begravet i Elsborg 2.5.1784, hans 21-årige søn Christen blev begravet 27.4. samme år. Det kunne således være hans gård, Jens og Peder javde overtaget. -
Peder Hindberg, 56, var død i Elsborg 1783. En Mette Knudsdatter/Hindberg ses som
indsidder og enke ved FT 1787 og 1801, henh. 47 og 60 år gl.. En Jens Pedersen/Hindborg, 33, f. ca. 1768, var selvejerhusmand ved FT 1801.


Peder Sørensen havde i 1796 købt jord til selveje*, hartkorn 0-2-0-0, 180 rigsdaler. Så det var en lille matrikel, da mange gårde lå på hartkorn 4-6-0-0. Det var matr. Elsborg By 19, oprettet 1811.
Ved FT 1801 var Peder Snedker og Husmand med Jord, han og Ane var der også med flere børn, men Ole, 16 år, var da ikke i sognet. Der var i 1801 hos sognepræsten i Højbjerg en Ole Pedersen, 15 år, som tjenestefolk, det kunne være ham.   
*Kilde: Paul Bjerrum Pedersen: Da Elsborgs bønder blev selvejere. Fra Bjerringbro kommune: meddelelser fra lokalhistorisk arkiv 1984, s. 9-24.
Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 29, FT-1801, B4068   .

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Peder Sørensen/Snedker

51

Gift

Mand

Snedker og Huusmand med Jord

Oles far, død 1822, 72 år, husmand og snedker

Ane Olesdatter**

42

Gift

Hans Kone


Oles mor, f. 1758, død 1831, 72 år, enke efter Peder Sørensen

Søren Pedersen

13 10

Ugift

Deres Børn


Kirkebog: født 1791, opkaldt efter farfar? Ved dåben båret af faster Ane Sørensdatter, farbrødre Jens og Hans Sørensen var blandt fadderne.

Ane Kirstine

10 13

-

Deres Børn


Kirkebog: født 1788, opkaldt efter farmor? Faddere ved dåb var bl.a. farbrødre Jens Sørensen og Søren Kirkegaard. Død 1818

Karen Olesdatter

40

Ugift

Konens Søster

 

**der var også i sognet en Ane Olufsdatter/Olesdatter f. ca. 1751, næppe født i Elsborg-Højbjerg, ved FT 1787 Elsborg gift med den 20 år ældre Søren Andersen/Westergaard, fra 1800 gift med den 24 år yngre bødker Michel Pedersen. Elsborg. Hun havde vist ingen børn.

Oles søster Ane Kirstine Pedersdatter f. 1788 døde i 1818 (30 år gammel), som husmand Peder Sørensens datter. Søren Pedersens datter Ane Christine født i 1820 blev nok opkaldt efter fasteren.

Ole Pedersen Kirkegaards broder Søren Pedersen f. 1791 blev gift med Maren Christensdatter, f. i Vium 1795, de fik flere børn, hvor faderen stod som husmand (lever af sin Jordlod ved FT 1834 Elsborg): Ane Christine 1820, Anine 1826, Kristine 1830, Peder Christian Sørensen 1832. - Oles bror, Gr. Kirkegaard, Berringgaard, var fadder ved flere af børnenes dåb. -
På matrikelskort Elsborg By, Elsborg, 1815-1863, ses nær kirken matrikel 19, senere delt i a og b.. Der er påført navnet Søren Pedersen. Det var hans fars Peder Sørensen Kirkegaards sted. Ifølge Realregister Elsborg fik Søren Pedersen skøde til Elsborg matrikel 19 i 1821, hartkorn 0-5-2-2 3/4 (19a 0-3-1-1/4).  Ifølge Skøde- og panteprotokol ( 1740 -1886), Lysgaard herred, bog 12, 1819-1821 folie 459 (serie 2 opslag 309) : "23.7.1821: Peder Sørensen Snedker i Elsborg skjøder min søn Søren Pedersen ... Huus i Elsborg ... efter skjøder af 13.6.1796 og 24.6.1811". (Peder Sørensen døde som vist ovenfor i 1822).   Familien ses ved FT Elsborg 1834-50, Søren Pedersen som husmand.
Husmand Søren Pedersen døde i Elsborg i 1851, 60 år gl.. Ved FT Elsborg 1855 var Maren Christensdatter, 59, husmandsenke, lever af sim jordlod. sammen med Peder Christtian Sørensen, 23, ugift, hendes søn tjener moderen. Han fik skøde 2.12.1859.

I 1859, 2.9.,  fik husmand Christen Sørensen Lund, ca. 32 år gl., skøde til matr. 19a, hartkorn 0-3-1-1/4. Matrikel 19a er nuværende Kjellerupvej 52, 8840 Rødkærsbro, ligger lidt vest for kirken. Jens Nielsen skøde til matriklen i 1918, han ses der ved FT 1921. I dag ca. 3000 m2.
I 1859, 2.12., også skøde til Søren Pedersens søn Peder Christian Sørensen, til 19b, hartkorn 0-2-1-2½.
Summen af hartkorn for 19a og 19b svarer til hartkorn for matr. 19 nævnt ovenfor i 1821. På historiske kort 1842.. ses kun aftegninger ved matr. 19a. Så matr. 19b er måske oprettet omkring 1859. 2 skæpper ville ifølge hartkorn være ca. 2 ha.

Peter Christian Sørensen f. 1832 var ved FT 1860 og 1870 ugift husmand boende sammen med moderen Maren Christensen.  Ved FT 1880 var Peter Christian husmand med kone Kristine Laursen, f. 18.12.1852 i Thorning, og med 4 børn. Han var der også ved FT 1890, 1901, 1906 og 1911, hvor Peter Christian Sørensen var husmand på matrikel 19b. Han døde i 1912.
Hans kone Kristine,  f. 1852, enke, boede stadig på matr. 19b i 1916, sammen med en anden enke. Hun ses også som Kristine Sørensen ved FT 1921, uden matrikelbetegnelse, anført med forkert fødeår. . Adkomst  til 19b i 1922. Hun ses alene ved FT 1925, uden yderligere oplysninger. Ved FT 1930 var hun sammen med sønnen og hans familie i Elsborg Brugs. Kristine døde i  1935 som 82-årig. . -
Peder Christian Sørensens søn Laurids Sørensen, f. 19.11.1879, ses  fra FT 1911 som uddeler i Elsborg Brugs (matrikel 19i, skøde til Elsborg Brugsforening 1912). Han ses der (matr. 19i) ved FT til og med 1940 (19i, brugsforeningsuddeler). 19i er nuværende Bredmosevej 7.  Laurids fik som nævnt skøde efter moderen til 19b i 1928, til 19o i 1943. Han døde 1960.  Gravsten (Sørensen).

Der skete senere udstykninger af matrikel 19, se kort, i dag findes kun en lille matrikel 19a, 19b findes ikke, mens der er mindre parceller 19 g,h,i,l,m,n,o,q,r,s. 19o blev udskilt fra 19b (første skøde til matriklen 19o var i 1920, på et tidspunkt ses begge parceller på området, senere blev det hele til 19o. ligger umiddelbart øst for kirkegården, ca. 1,5 ha, nuværende Elsborgvej 65. Nævnte uddeler boede her som pensionist, han fik skøde til 19o i 1943, der havde forud boet to lærere.  De fleste af nævnte parceller ser ifølge BBR ud til ar være bebygget/ombygget omkring år 1900 (1897-1912) (19a, 19h, 19i, 19g, 19m).  Ved FT 1921 var Frederik Kristiansen som forh. gårdejer på 19h (skøde 1915), ses senere på 19g, og Jens Jensen på 19m, Jens Nielsen på 19a.

Søren Pedersens datter Ane Kristine Sørensen var ved FT 1880 i Elsborg gift med en slagter og havde børn.

En anden søn Søren Sørensen, f. 1876, boede på matrikel 17l, nuværende Vindelsbækvej 19.
...........................................

Mulig konklusion:
?
?? Ole Pedersen/Kirkegaards far Peder Sørensen/Kirkegaard og hans farbror Jens Sørensen havde åbenbart i 1801 forladt den gård, som de boede på i 1787. Der  var i 1787 2 tjenestefolk på gården, som det kun sås på de lidt større gårde i sognet. Oles far Peder Sørensen købte som nævnt jord til selveje i 1796, en lille matrikel, og Jens blev indsidder.
Kan det være deres (fæste)gård ved FT 1787, der som Berringgaard blev solgt til
Jens Fogh i 1795? (Jens Fogh fra Højbjerg Mølle var forlover ved Peder Sørensens bryllup i 1785). Ved FT 1787 var tællingsrækkefølgen matr. 12, 11, 10, 9, Jens og Peder Sørensen. Det kan passe med at de lå på en rute, og at Jens og Peder var på Berringgard (matr. 3) , se Matrikelkort Elsborg efter Bjerrum.   Jens og Peder Sørensens gård  var den eneste ved FT 1787, der ikke kunne redegæres for på anden vis. .
I så fald vendte Ole Kirkegaard ved sit giftermål i 1815 tilbage til sin fødegård.  
Han blev så nabo til sin farbror Søren Sørensen Kirkegaards, senere fætteren Jens Sørensen Kirkegaards, Ilsøgaard matr. 9a. ???.'

.....................................

Oles farbror, Jens Sørensen var i 1801 indsidder og daglejer, så han havde forladt gården, hvor han var bonde og gaardbeboer i 1787 og med 2 tjenestefolk, måske i forbindelse med gårdens salg til selveje.
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, 23, FT-
1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Sørensen

49

Gift

Mand

Inderste og Daglejer

Død 1813, 63 år

Else Jacobsdatter

56

Gift

Hans Kone


Død 1817, 80 år, som almissekone

De havde ikke børn. 


Oles anden farbror, Søren Sørensen Kirkegaard, f. 1757, som var sammen med moderen i 1787, se ovenover, var selvejerbonde i 1801, hans mor boede der stadig i 1801. Han havde i 1795 købt matrikel 9, Ilsøgaard, hartkorn 4-6-0-0, 900 rigsdaler, til selveje for 900 rigsdaler, hvoraf han lånte de 675. Kilde: Bjerrum
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 26, FT-1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Søren Sørensen

41

Gift

Hosbonde

Selwejerbonde Gaardbeboer

Oles farbror, død 1827, 69 år

Karen Jensdatter

31

Gift

Hans KoneSøren Sørensen*

3

Ugift

Deres Sønner


Kirkebog 1798, faster Anne Kirkegaard bar, farbror Peder Kirkegaard fadder

Jens *- -

1

-

Deres SønnerAnders Hansen

24

Ugift

Tienestekarl

Land Soldat


Ane Nielsdatter

81

Enke

Moderens Moder **

 

Oles farmor

De fik også en datter Ane* i 1802, og sønner Jacob* i 1805 og Peder* i 1810 (båret af Anders Laursens kone i Brandstrup, som var barnets faster Kirsten Sørensdatter).
** skal være Faderens Moder. Søren Nielsen Kirkegaards enke Ane Nielsdatter døde i 1802, 80 år gl..

Søren Kirkegaards børn:
*Jens Sørensen/Kirkegaard f. 1800 var i ved FT 1834 i Elsborg gift gårdmand med bl.a. en 3-årig søn Mads, i forældrenes gård, hans mor boede der stadig. Hans navn ses også på matrikel 9 sammen med faderens.
*Jacob Kirkegaard
var gårdmand/husmand, -  
*
Peder blev husmand, begge med familier i Elsborg.-
*Søren Kirkegaard
blev skolelærer og kirkesanger i Thorning og fik mange børn.               
*
Ane Sørensdatter Kirkegaard blev i 1820 som kun 17-årig gift med skolelærer og kirkesanger i Elsborg, Jørgen Chr. Bach (han vaf født i Thisted ca. 1795). De fik 4 børn, hvoraf to døde som børn. Ane døde i 1835 som kun 33-årig, han blev gift igen og fik flere børn. Han var ved FT 1850 flyttet til Lysgaard skole.
Se oversigt over Søren Sørensen Kirkegaaards efterkommere i Elsborg. 


Ole, f. 1786, hans farfars bror, Oluf/Ole/Kirkegaard 1712-1768, se øverst. Hans (fæste)gaard kan ved hans død 1768 være blevet overtaget af Jens Koustrup, se mulig efterfølger, Dennes sviigersøn Mads Koustrup, købte senere gården til selveje, der var Elsborg matr. 18. Stenagergaard.
Hvis dette er korrekt, kan Kirkegaard-slægten i peroder have radet over 3 større gårde i Elsborg Østeby, Ilsøgaard, Bjerringgaard, Stenagergaard.Oles mor Ane/Anne Olufsdatter var som omtalt ovenfor født i 1758 med far Olle Hartvigsen

Oles morfar og mormor var Ole/Oluf/
Olle Hartvigsen/Mo(e)sgaard, født ca. 1717, og Birgitte (Berte) Andersdatter, født ca. 1722, de boede i Elsborg.

Ifølge Kirkebogen for Elsborg fik Ole/Oluf Hartvigsen/Moesgaard børnene: Hartvig 1746, Maren 1747 med første kone,der døde 10.6.1750 efter at hendes barn var født 4.5. og derpå døde.
Anders 1753, Søren 1755, Hartvig 1757 døde som spæd, Anne 1758, Karen 1761, Jens 1763, Ole død 1769 4 dage gl., med Birgitte Andersdatter.  Faderen står i nogle tilfælde som Ole/Oluf Hartvigsen, bl.a. ved Anders og Anne, i andre tilfælde som Mo(e)sgaard, bl.a. ved Karen og Jens som vist i tabellen nedenfor. Navnet Mosgaard skyldes måske, at han kunne være født på Mosegaarden.

Oluf Hartvigsen døde ifølge Kirkebogen for Elsborg i 1784 67 år gammel, f. ca. 1717, (i Kirkebogen ses han også som Ole eller Olle). Ole/Oluf Pedersen Kirkegaard, f. 1786, var formentlig opkaldt efter sin morfar. (Oles bror Søren var så nok opkaldt efter farfaderen).

Birgitte Andersdatter var derfor ved FT 1787 enke og gårdfæster, med bl.a. sønnerne Anders og Jens boende hjemme
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 2, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Birgitte Andersdatter

65

Enke

Mad Moder

Gaard Fæster og Bonde

Oles mormor født 1722

Anders Olesen

34

Ugift

Søn

Af 1ste Ægteskab

1753, far Ole Hartvigsen, Oles morbror, fadder til ham

Jens Olesen

24

Ugift

Søn

Af 1ste Ægteskab

1763, far Ole Mosgaard, Oles morbror, fadder til ham,

Karen Olufsdatter

26

Ugift

Datter

Af 1ste Ægteskab

1761, far Ole Mosgaard

Søren Sørensen

13

Ugift

Tieneste KarlMaren Mikkelsdatter

17

Ugift

Tieneste Pige


Oles mormor boede i 1801 hos sønnen som Berte, se næste.Oles morbror Anders Olesen var i 1801 selvejerbonde, måske var det forældrenes fæste han havde købt som matrikel 6 Stensbjerggaard i 1795 for 900 rigsdaler, som han alle lånte i Kreditkassen. Anders' mor boede der stadig.
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 12, FT-1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Anders Olesen

47

Gift

Hosbonde

Gaardbeboer og Selwejerbonde

Oles morbror, død 1822 68 år gl.

Inger Jacobsdatter

46

Gift

Hans KoneBerte Marie

10

Ugift

Deres Børn


Anders Olesens Birgitte Marie f. 1791

Ole Andersen

8

-

Deres BørnJacob - -

6

-

Deres BørnSøren - -

3

-

Deres Børn

 


Christen Christensen

27

Ugift

Tienestekarl*Berte Andersdatter

79

Enke

Mandens Moder

                                                  

Oles mormor født 1722

*stod som Birgitte i 1787


 En Berte Andersdatter døde i 1802, men hun står som 72 år gammel.


Sønnen Jacob Andersen var gårdmand med 2 børn i 1834. Han døde, i 1840 havde konen Barbara Jørgensdatter en ny mand Christen Vestergaard. - Datteren Berthe Marie Andersdatter blev gift med gårdmand Niels Nielsen Aagaard, de fik en del børn.

Oles morbror Jens Olesen blev også selvejerbonde:
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 7, FT-1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Olesen

38

Gift

Hosbonde

Gaardbeboer og Selwejerbonde

Oles morbror, død 1833, 74 år

Ane Marie Jensdatter

26

Gift

Hans Kone


død 1830, 60 år

Hans Jensen

2

Ugift

Deres SønnerOle - -

1

-

Deres Sønner


De fik også børnene Berte 1802, Agnete 1805, død 1809, Anders 1806,, Jens 1808, Søren 1809 døde 14 dage gammel, 1812 Berthe Catrine.  Ingen af dem blev i sognet.

Oles  moster Karen Olesdatter boede som 40-årig ugift hos sin søster Anne, Oles mor, ved FT 1801, se ovenfor
Hartvig Olsen/Ollufsen f. 1746 blev nok gårdbeboer i Levring; Anne, Anders og Jens fra Elsborg var som hans halvsøster/brødre fra Elsborg gudmor/faddere ved flere af hans børns dåb. Der var også en Anders Olesen/Ollufsen, f. ca. 1744, i Levring sogn, men ud fra faddere ved hans børns dåb så han ikke ud til at have forbindelse med familien i Elsborg.


Oversigt


Kirkegaard, Sørensen, Olufsen, Hartvigsen, Mo(e)sgaard, Aagaard i Elsborg

Mulige sammenhænge

 

1. generation, født før 1700

2. generation, f. ca. 1700-1720

3. generation, f. ca 1730-1760

4. generation

5. generation

 

Niels (Andersen) Kirkegaard død 1748 (alder ikke angivet)
gift med
Kirsten Olufsdatter død 1740  

Ilsøgaard?

Anders Nielsen 1702
Niels og Peder Kirkegaard eller deres pige/hustru deltog ved hans børns dåb

Niels Andersen Kirkegaard, 1745, gårdbeboer i Elsborg, fra 1786 i Levring, gaardbeboer-husm.  Hustru Mette Nielsdatter, f. 1755

Anders 1777, Mette 1779, Maren 1781, Niels 1785 død, Kristen 1791, Else Kirstine 1793

 

Søren 1749-1761, Christen 1751, Kirsten 1754.

 

 

Anne 1704

 

 

 

>Søren Nielsen Kirkegaard 1707-1784. Gift med Kirsten Nielsdatter Tange, hun begr. 22.2.1747 sammen med dødfødt barn
.....................................................
trol. 30.4.1747, gift 4.6. med
Anne Nielsdatter 1721-1802

 

Ilsøgaard?

Niels Sørensen f. 1741, opkaldt efter farfar,
gårdbeboer i Kjellerup, gift med Maren Jensdatter d.1779, derpå med Birgite Jensdatter f. 1752.

 

Kirsten 1775, Søren 1777, Kirsten 1780, Jens 1784, Inger Marie 1786, Christen 1790, Nogle af Niels' brødre var faddere ved deres dåb som mandens bror.

 

Niels Sørensen/Moesgaarda 1748-1819 72 år, opkaldt efter morfar, gift 1779 med Karen Andersdatter 1757-1800 43 år. >
Han købte i 1795 matr.12 Mosegaarden* til selveje

...................................................................
derpå gift 1801 i Vium med
Maren Nielsdatter, 1776 Vium-1852 Elsborg >>
efter mandens død var hun på aftægt hos svigersønnen på Mosegaarden*

>Anders 1780, Maren 1782, Anders 1787, Ane Kirstine 1789, Søren 1790, 8 børn døde som små. 

 

Faderens brødre Niels, Jacob, Søren og Hans ses som faddere ved børnenes dåb

Jens Andersen/Mosgaard fik mindst 9 børn ialt, hans slægt var på Mosgaard til efter 1901. -- Mo(e)sgaard som personnavn ses ikke i Elsborg sogn efter FT 1834

>>Karen Marie Nielsdatter 1801-1838, gift 1819 med Jens Andersen Mosgaarda, 1793-1878, f. i Sjørslev, ses ved FT 1834-1840 i Elsborg på Mosgaard. Jens fik ny kone Ane Laustdatter i 1839

Ane 1804, Ane Marie 1807, Maren 1810 .

 

Peder Sørensen Kirkegaard/Snedker 1750 (faddere Oluf Nielsen,, Niels Kirkegaard)-1822, snedker og FT 1801 selvejerhusmand  gift 1785 med
Ane Olufsdatter 1758-1831 

Ole/Oluf Pedersen Kirkegaard, Bjerringggard, 1786-1853, barnløs. -
Søren Pedersen 1791b>
Ane Kirstine 1798-1818

>Ane Christine 1820, Anine 1826, Kristine 1830, Peder Christian Sørensen 1832
Se
ovenfor

Jens Sørensen 1752 båret af Niels Kirkegaards hustru -1813, gårdbeboer FT 1787, daglejer FT 1801
Jacob Sørensen 1755, skoleholder i Ungstrup

Barnløs

 

>Søren Sørensen Kirkegaard 1757 Niels Kirkegaard fadder -1827, købte 1795 Ilsøgaard til selveje

>Jens Sørensen Kirkegaard 1800-1885,
afstod Ilsøgaard ca. 1862.
Søren 1798, Jacob 1805-1867, Peder 1810-1890

Se Søren Sørensen Kirkegaaards efterkommere

Kirsten 1760, Hans 1764, Anna 1769

 

 

Maren 1710

 

 

 

Johanne Nielsdatter, gift 1742 med Christen Nielsen Lemb, af Højbjerg. Han blev begr 1758 i Elsborg.  

Kirsten 1743 Højbjerg, faddere Oluf og Niels Nielsen, Elsborg -1749,, Maren 1746-1746, Niels 1748-1749, Kirsten 1750, Maren 1753, død,  Højbjerg

 

 

Oluf/Ole Nielsen/Kirkegaard 1712-1768, gift 1741 med Anne Marie Nielsdatter Franck 1709-1774. Enken næppe gift igen.  Mulig efterfølger?

ON: Anne Kirstine Olufsdatter 1741, faddere Johanne Nielsdatter Kirkegaard,, Søren Nielsen Kirkegaard, gift 1766. .  ?? 1743, Maren 1746, -- OK: Inger 1748-1749, Inger 1750-1756 faddere Søren Nielsen, Niels Nielsen , Niels 1755-- ONK . Peder 1758
Kun
Kirsten 1743 ses ved FT 1787. En Niels Olesen, 50, husmand (barnløs?) ses FT 1801 Elsborg.

 Se Mosgaard (Lundsgaard) herunder.

 

Peder (Nielsen) Kirkegaard> 1713-18.3.1750, 37 år.
Gift 1749 med Maren Nielsdatter af Ans,
som enke i 1750 blev hun gift igen med Anders Pedersen fra Ans >>

>Niels Pedersen Kirkegaard døbt 6.1.1750 død 19.4.. Peder Hartvigsens hustru bar, Oluf Kirkegaard fadder.


>>
Kirsten Andersdatter 1751 i Elsborg, død 1753

 

 

Niels (Nielsen) Kirkegaard 1721-1771

Kirsten 1750 (faddere Søren Kirkegaard, Peder og Oluf Hartvigen), Maren 1752, Niels 1753 døde 1758, Anne 1757

 

 

Hartvig Olufsen
Trol.4.2., gift 11.3.1703 i Elsborg med
Karen Andersdatter, 1673-1749 76 år (død som Peder Hartvigsens mor)

Mosegaarden?

(det kan undre, at Hartvig Olufsens første barn efter brylluppet hed Peder og ikke Oluf/Ole. Med mindre en af ægtefællerne havde været gift tidligere)

Søren (Søfren) Moesgaards hustru bar 2 af Kirsten Olufsdatters børn ved dåben.
S
øren (Søfren) Olufsen hustru i Moesgaard bar flere af Hartvig Olufsens børn.
Var Søren (Søfren) Olufsen/Moesgaard, Hartvig Olufsen og Kirsten Olufsdatter søskende og kom de fra Mosegården??

Mosgaard var oprindeligt 2 halvgårde, måske boede Hartvig Olesen først i 1700-tallet i den ene og Søren Olufsen/Moesgaard i den anden?

Søren Olufsen/Moesgaard, elller en eventuel søn Oluf Sørensen/Moesgaard, er ikke fundet i Kirkebogen efter 1738, hvor den er komplet.

>Peder Hartvigsen 11.3.1703-1767
hans hustru 1713-1764 (nr. 2 hustru?)

Mosegaarden?

(der var også en Peder Hartvigsen, 1670-1742, -med søn Hartvig Pedersen 1713-1782, næsten samtidigt i Tange, Højbjerg sogn)

>Hartvig Pedersen Mosgaard, 1745-1799 54 år, købte i 1795 matr. 11 Lundsgaard (Mosegaard)* til selveje.>
Gift 1766 med Kirsten Olufsdatter ca. 1743-1816
enke og selvejerbonde FT 1801, aftægt ved død 1816.


Se FT

 

>Maren Hartvigsdatter, 1767 (båret af Maren Olufsdatter, faddere Niels Kirkegaard, Ole Hartvigsen),  død 1827 >
gift
1788 med lille Niels Nielsen Aagaard 1765-1835.  Aftægt inden 1819

>Marens søn Niels Nielsen Aagaard 1790-1863, gift 1814, var ved FT 1840Mosgaard (senere Lundsgaard)

Barn uden navn 1769. Maren død 1771, 2 år gl..
3 børn,
Peder 1772 (båret af Chr. P. Moesgaards hustru, Højbjerg) , Ole 1774, Maren 1778, døde alle omkring jul 1779

 

Peder Hartvigsen 1786, (faddere Maren Hartvigsdatter, Niels Moesgaaard), gift 1817, blev indsiddet i Sjørslev sogn.

Navnet Hartvig...forekommer ikke i Elsborg sogn FT 1834-1890

>Anders Mosgaard, 1728-1778 50 år gl.

Maren 1753 (båret af Ole Kirkegaards hustru), døde ,
Maren 1755 (faddere Oluf Nielsen, Peder Hartvigsens hustru).

 

>Karen Andersdatter 1757-1800 43 år, gift 1779 med
Niels Sørensen Moesgaarda 1748-1819>.
Han købte i 1795 matr.12 Mosegaarden* til selveje.  Smlgn ovenfor

>Karen Marie Nielsdatter 1801-1838, gift 1819 med Jens Andersen Mosgaarda 1793-1878, f. i Sjørslev, ses ved FT 1834-1840 i Elsborg på Mosgaard, se videre ovenfor

Peder 1760 (faddere Niels og Ole Kirkegaard), død 1763, Anne 1762, død 1762.

 

Christen Pedersen Moesgaard, 1734-1811, gift 1771, kom fra Elsborg, med Maren Christensdatter f. 1740, Højbjerg. De boede i Højbjerg

Bodil Marie Christensdatter f. 1773 Højbjerg, gift 1808 med Jacob Nielsen (Moesgaarda), f. ca. 1767. Højbjerg

 

Anne 1738

 

 

Anne 1705
Anders Hartvigsen 1707-1781 70 år, begr. i Elsborg
Maren 1709

 

 

 

Oluf/Ole Hartvigsen Moesgaard, 1717-1784
første hustru begr. 10.6.1750,

 
gift 2. gang med
Birgitte Andersdatter 1722-1802
Ses FT 1801 hos gaardbeboer Anders Olesen som mandens mor

 

OM: Hartvig Olufsen 1746, opkaldt efter farfar, faddere Peder Hartvigsens hustru, Maren Hartvigsdatter af Elsborg, Anders Hartvigsen af Tange.   Gårdbeboer FT 1787 og 1801 i Levring by og sogn.  

søn Olluf 1782, Hartvigs halvsøster Anne Ollufsdatterfra Elsborg bar, Hartvig fik flere børn, 

 

OM: Maren Olufsdatter 1747, faddere Anders Nielsen,, Søren Kirkegaard.
Barn født 4.5. og død 7.5.1750 .

 

 

>OH:  Anders Olesen 1753**, opkaldt efter morfar, faddere  Peder Hartvigsen, Anders Hartvigsen i Tange, købte 1795 matr. 6 Stensbjerggaard til selveje. Gift med Inger Jacobsdatter.

>Jacob Andersen 1795-1837**

 

Berthe Marie Andersdatter1791-1859,
Ole Andersen 1793, Søren 1798

OH: Søren Olesen 1755 faddere Peder Hartvigsen, Ole og Niels Kirkegaard -1787.
Hartvig 1757 døde som spæd.

 

 

OH: Anne Olesdatter 1758 Anders Hartvigsen, Anders Moesgaard faddere -1831, gift 1785 med Peder Sørensen Kirkegaard-
Der var også i sognet1 en Ane Olufsdatter, f. 1752, gift mrd træskomand Søren Andersen FT 1787 og med bødker Michel Pedersen, 25 .FT 1891. .

Ole/Oluf Pedersen Kirkegaard 1786-1853, barnløs
Søren Pedersen 1791>
Ane Kirstine 1798-1818 

>Ane Christine 1820, Anine 1826, Kristine 1830, Peder Christian 1832, Sørensdatter/Sørensen

OM: Karen 1761, opkaldt efter farmor. FaddereNiels Kirkegaard, Anders Moesgaard . Boede 1801 hos søsteren Anne

 

 

OM: Jens Olesen 1763, selvejerbonde i Elsborg. Faddere Peder Hartvigsen, Niels Kirkegaaard

bl.a. Ole Jensen 1800, og mindst 7 andre børn

 

OH: Ole 1769, død 4 dage gl.

 

 

 

 

Se Oversigt

Niels Nielsen Aagaard 1733-1812, flyttede fra Aagaard i Hørup sogn til Levring 1778, videre til Elsborg ml. 1778 og 1787.
Gift 186x med Ane Nielsdatter 1733-1812
Gaardbeboer. Aftægt ved død 1812

Søn
Niels i Levring f. 1778, døde 1779

FT 1787 Elsborg:

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Nielsen Aagaard  

54  

Gift  

Mad Fader  

Bonde og Gaard Beboer  

  1733

Ane Nielsdatter  

54  

Gift  

Hands Hustrue  

  

  1733

Niels Nielsen  

22  

Ugift  

Søn  

af 1ste ægteskab  

 1765

Jens Nielsen  

13  

Ugift  

Søn  

af 1ste ægteskab  

 1774

Maren

Nielsdatter  

15  

Ugift  

Datter  

af 1ste ægteska

1772

 

Viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 11, FT-1801, B4068   Do FT

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Aagaard  

68  

Gift  

Hosbonde  

Bonde og Gaardbeboer  

  1733

Ane Nielsdatter  

67  

Gift  

Hans Kone  

  

  

Niels Nielsen  

36  

Gift  

Deres søn og Awlskarl  

  

  1765

Maren Hartvigsdatter  

32  

Gift  

Hans Kone  

  

  

Niels Nielsen  

11  

Ugift  

Disses Sønner  

  

  1790

Hartvig - -  

8  

-  

Disses Sønner  

1793

Niels f. 1733 ses som gaardbeboer 1801, så det var måske stadig et fæste. Han og hustruen døde 1812. Marens mor, enke, døde 1816.
Se Oversigt 

Mette Kirstinex 1763 Hørup, gift med halvgårdsbeboer Morten Sørensen /Westergaard f. 1757, Tange, Højbjerg sogn. Mange børn.

 

Niels Nielsen Aagaard 1765 Hørup-1835 Elsborg, gift i Elsborg 1788 som lille Niels Aagaard med Maren Hartvigsdatterx, 1767-1827
Niels og Maren boede ved FT 1801, se tv. han som 36-årig avlskarl, hos hans forældre.
Skøde til Mosgaard/Lundsgaard 1802. Aftægt inden 1819.

 

Niels Nielsen Aagaard 1790-1863, gift 1814 med Berthe Marie Andersdatter.
skøde 1812 til 11a,
Mosgaard, (senere Lundsgaard), Slægten boede på gården til ca. 1887, se Mosgaard.

Hartvig Nielsen 1792, gift 1823 i Sjørslev med Maren Mette Nielsdatter f. 1806 i Sjørslev, Vandet, gmd. der, fra FT 1840 gmd. Højbjerg

8 børn døde som små

Niels N. Aagaard f. 1765 gift igen ca. 1829 med 24 år yngre Berthe Kathrine Mikkeldatter . Død 1835.              >

Kirsten Marie Nielsd. 1830

Dorthex 1766 Hørup, gift 1787 i Elsborg med Anders Nielsen, Almtoft, Hørup sogn, hvor de boede.

 

Maren Nielsdatter Aagaardx 1768 Hørup, gift 1792 med Hans Pedersen, Skovgaard, Elsborg.

søn Niels Hansen 1801

Else 1770 Hørup, ses ikke ved FT Elsborg
Jens 1772 Hørup, ses ved FT Elsborg 1787, men ikke senere.

 

Flere børn

1774

Anders Nielsen  (1418), død 1776

1777

Anne Nielsdatter  (1419). død 1777 i Hørup sogn

1778

Niels Nielsen  (1420), død 1779 i Levring sogn.

 

Nogle børn døde som små, det sidste f. i Levring 1778, moderen var da ca. 45 år gl..
xbar/var fadder for hinandens børn

 

Personer under 3. generation, hvor der ikke er yderligere oplysninger, var ikke i Elsborg sogn ved FT 1787 eller 1801.
a
) Svigersønner overtog i nogle tilfælde svigerfaderens efternavn, eks. Moesgaard.

b) Søren Pedersens navn ses på matrikel 19a, på matrikelkort Elsborg By, Elsborg, 1815-1863. nuværende Kjellerupvej 52, 8840 Rødkærsbro

 

Gårde:

 

Mosegaard matr. 12, Lundsgaard matr, 11.
*De to gårde var 2 halvgårde (Mosegaard), der lå tæt sammen med kun vejen imellem, den ene gård blev senere som Lundsgaard flyttet ad 2 gange mod NØ (kilde Bjerrum)
Ved FT
1840 i Elsborg var der stadig 2 famillier på Mosgaard  Se Matrikelkort Elsborg By, Elsborg, 1815-1863.
1. Karen Marie Nielsdatter f. 1801 gift med Jens Andersen Mosgaard, f. 1793 i Sjørslev, ses ved FT 1834-1840 i Elsborg på Mosgaard; Jens'slægt var på gården til efter 1901, og  
2.
Maren Hartvigsdatters søn Niels Nielsen Aagaard f. 1790 var ved FT 1840 på Mosgaard (senere Lundsgaard). Aagaard-slægten var på gården til ca. 1885.
Mosegaarden, matrikel 12a, er nuværende Kjellerupvej 32. -- Lundsgaard, matrikelnummer 11a, er nuværende Kjellerupvej 33
Se oversigt over Mosgaard.
 

Stensbjerggaard matr. 6.
**Anders Olesen købte 1796 matr. 6 til selveje. Hans søn Jacob Andersen f. 1795 var på Stensbjerggaard ved FT 1834, gift med Barbara Jørgensdatter f. 1811. Efter Jacobs død 1837 blev Barbara gift med Christen Vestergaard f. 1804, de var der ved FT 1840-1850. Barbara døde 24.9.1850, og 18.7.1851 blev Christen Vestergaard gift med Bodild Marie Pedersdatter f. 1828, de boede på Stensbjerggaard, se mere i linket.
På matrikelkort Elsborg 1815-1863 er Anders Olesen og Christen Sørensen (Vestergaard)s navne anført på matrikel 6a. Stensbjerggaard. Matrikelnummer 6a, er nuværende  Svingelvej 12.

Ilsøggaard,  se ovenfor
Ilsøgaard,
matrikelnummer 9a, er nuværende Svingelvej 1 --

Matrikel 10a Elsborg-
Skøde 1795 til Elsborg matr. 10 til Michel Jensen. Hovedparcellen, den senere 10a, lå ved selve Elsborg By, nabo til Ilsøgaard, matr. 9. Der var også dele af matr. 10 ved Rødkærsbro, der senere blev udstykket.. Michel Jensen ses FT 1801 som gaardbeboer, 58. På matrikelkort 1815.. ses på matr. 10a navnet Anders Jacobsen, han ses, 48, som gaardmand  ved Elsborg FT 1834. Han var der også FT 1850. Ifølge realregister Elsborg skøde til matr. 10a i 1857 til Anders Jacobsens søn Mikkel Andersen, han ses som gaardmand ved FT 1860. 1895 skøde til Jens Daniel Thorsen. Se Wraa.  10a er nuværende Elsborgvej 73.

Bakkegaarden, matr. 5.
Niels Jensen f. 1720, gaardbeboer ved FT 1787, hans søn Jens Nielsen f. 1761 købte matr. 5 1795, ses FT 1801 med moderen boende, Jens døde 1806. Hans bror Anders f. 1773 overtog? Anders Nielsens navn ses på matr. 5 på matrikelkort 1815... - Anders' søn Niels Andersen overtog ifølge realregister matr. 5 i 1842, han ses ved FT 1845. Skøde til Niels Nielsen 1866, skøde til Johan Frederik Rasmussebn i 1892. Nu  Elsborgvej 50.

Møllegaard, matr. 15

Hedegaard, matr. 14a.
Se mere om Hedegaard.
Ifølge Bjerrum* købte Christen Bach i 1803 også (foruden Berringgaard) Elsborg Hedegaard (matrikel 14, Hartkorn 4-6-0-0) og Højbjerg Kirke, men han solgte gården allerede året efter (matrikel 14a på matrikelkort Elsborg By 1815-1863).
Efter Bjerrum skulle Jens Jensen Krog have købt Hedegaard af Christian Bach omkring 1804.
På matrikelkortet Elsborg 1815.. er er på matr. 14a påskrevet navnet Andreas Jensen Farsøe. Ifølge realregister Elsboog 1827.., 21, skøde til 14a 1832 ( Hartkorn  1.2.2.2 1/4, til Andreas Jensen Faarup.  Andreas Jensen, f. 1803 i Vindum (Faarup), gift med Kirsten Nielsdatte 40, ses som gaardmand vd Elsborg FT 1834.  De ses ved de følgende FT, uden børn, senere med en slægtning Andreas Jensen Hartvigsen, der overtog gården, se mere om ham. Ifølge realregister Elsborg 1842..., 56, skøde til Andreas Jensen Hartvigsen i 1871,  og til dennes svigersøn Peder Christensen Østergaard i 1904, de ses ved FT 1906 Elsborg. - 1934 skøde til Sigvald Kuhr.
 

Alle 8840 Rødkærsbro. Lokalkort.

Kilde:  *Paul Bjerrum Pedersen: Da Elsborgs bønder blev selvejere. Fra Bjerringbro kommune: meddelelser fra lokalhistorisk arkiv 1984, s. 9-24.
Matrikelkort Elsborg efter Bjerrum  

Oversigt