Elsborggaard: Elsborg sogn, Viborg Amt.    (se Udskiftning)

FT Elsborg 1787. Det vides ikke med sikkerhed, hvem der var på Elsborggaard, men det kunne være Niels Chresten Sune med familie. Han ses også med navne Andersen og Skræ.

viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Sogn, Elborg Bye, 7, FT-1787, B4055

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Chresten Sune

28

Gift

Mad Fader

Bonde og Gaard Beboer

1759

Maren Nielsdatter

24

Gift

Hands Hustrue

 

1763

Ane Nielsdatter

1

Ugift

Datter

Af 1ste ægteskab


Rasmus Nielsen

15

Ugift

Tieneste DrengKaren Jørgensdatter

14

Ugift

Tieneste PigeNiels Jacobsen

58

Gift

Mad Fader

Insidder og Bøtker

se nr. 10 FT 1801

Kiersten Pedersdatter

46

Gift

Hands HustrueAne Nielsdatter

9

Ugift

Datter

af 1ste ægteskabIfølge Kirkebog Højbjerg-Elsborg 27.7.1785 blev Niels Andersen Skræ og Maren Nielsdatter trolovet til Niels Sørensen i Højberg, forlovere Niels Moesgaard og Hartvig  Pedersen, begge gaardbeboere af Elsborg.
Ane blev ifølge Kirkebog Elsborg døbt 2. pinsedag 1786, far Niels Skræ, han kom muligvies fra Skræ, der ligger ved Thorning.
Elsborg Kirkebog 1794: Niels Andersen  Sune og Maren Nielsdatter fik datter Maren.
Sjørslev Kirkebog 1798 (87). Gaardmand Niels Andersen Sune af Øster Vandet og Maren Nielsdatter fik datter Kirsten.
Ved FT 1801 Sjørslev ses Niels Andersen og Maren Nielsdatter med 4 børn i Øster Vandet, han som bonde og  gaarbeboer.
Så det kan passe med, at familien, der har været fæstere, er flyttet fra Elsborg til Sjørslev mellem 1794 og 1798,  eller på det tidspunkt, hvor Elsborggaard bles solgt til Folsach:

...................................................

 

Foruden hovedmatrklen 2 var der mindre parceller 2 flere steder i ejerlavet.
1797.
Ifølge Bjerrum, blev Elsborggaard ved udskiftningen solgt til Folsach:
 

Folsach var i 1798 fadder ved dåb af barn i Elsborg. Etatsråd Folsach døde på Elsborggaard den 16.11.1799, 75 år gl.. f. ca. 1724.
http://www.bookmaps.de/lib/all/c/a/cat_71.html . Catalogus over Sal. Etatsraad [Christian Michael] de Folsachs efterladte Løsøre og Effecter, som ved offentlig Auction paa Elsborggaard vorder bortsolgt, den 22 April 1800 

 

Folsach  kom fra Skaungaard i Vindum sogn .  Folsach var fadder for præstens søn i Højbjerg i 1752, så han havde åbenbart længe haft tilknytning til egnen. Han boede FT 1787) på Gjesinggaard, Randers Amt. .

 

Folsach var en slægt hørende til lavadelen. Krigskommissær og etatsråd Hans Folsach (1684-1758) var fader til justitsråd Christian Michael Folsach (1726-1799) til Gjessinggård (han ses der ved FT 1787), som blev adlet 17. maj 1760 med ovennævnte våben. Han havde kun én søn, generalkrigskommissær Hans Folsach (1762-1830), ses på Gjesinggaard ved FT 1801.
http://da.wikipedia.org/wiki/Gjessingg%C3%A5rd
(1759-1793) Christian Frederik von Folsach, på Giessinggaard. Han ses Randers, Nørhald, Tvede, Tvede Sogn, Giessinggaard, 1, FT-1787 som Etats Raad Proprietair, med mange tyender, se link ovenfor.
Fra 1793 Hans von Folsach,
 Hans Folsach 1762-1830 ses bl.a. på Gjesinggaard, Tvede, Randers Am, han ses der ved FT 1801,


Justitsraad Christian Michael Folsach, til Gjessinggaard (ligger i Tvede ved Randers) blev adlet 17/5 1760. Hans Afkom er i Besiddelse af forskjellige Landeiendmme, Kammerjunker F. Folsach af Ristrup, Hofjægermester Frederik Jørgen Folsach af Wedelslund og Hofjægermester Johannes Folsach af Gjessinggaard.

 

'

...............................


Niels Grøn ses på Elsborggaaard ved FT 1801:viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 1, FT-1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Niels Grøn

46

Enkemand

Hosbonde

Gaardbeboer og Selwejer uden for Bondestanden


Peter Grøn

12

Ugift

Hans SønnerChristen -

10

-

Hans SønnerAnders Pedersen

30

-

TienestefolkMads Lassegaard

19

-

TienestefolkInger Pedersdatter

23

-

TienestefolkKirsten Pedersdatter

23

-

TienestefolkMariane Christensdatter

13

-

TienestefolkGrøn ses som fadder i Elsborg i 1804 og 1806.
 
Viborg, Lysgaard, Vinderslev, Vinderslev sogn, Winderslef Skole, 87, FT-1787, B4065, ses Niels Grønn som Skole Holder i Winderslef Sogn, 35 år gl.. Hustru Mette Catrine Christensdatter Woer. Han havde da en 2-årig datter Christine

Det vides ikke, hvor længe efter 1806 Niels Grøn var på Elsborggaard.

Fra 1815 ses gdr. Møller, Elsborggaard, som fadder ved dåb i Elsborg. Ved FT 1834-1840 ses Niels Møller, f. ca. 1770, på Elsborggaard. Niels Møllers navn ses også på matrikel kort 1815..., matr. 2 Elsborggarrd. Niels Møller døde 1841, efter at være flyttet til Levring, hvor sønnen Peder var gmd..
Deres børn, Ellen f. 1809, og Peder f. 1808, var ikke født i Elsborg.   
(En Niels Møller, 29, var ved FT 1801 ugift forvalter på Randers, Onsild, Svenstrup, Kellerup Howedgaard).
Så Niels Møller er formentlig kommet til Elsborggaard mellem 1809 og 1815.

.................................................

Elsborggaard var sogners næststørste gård (efter Højbjerg Mølle).
Se Matrikelkort Elsborg efter Bjerrum , matrikel 2, hovedparcellen  med selve gården lå SØ i ejerlavet, men der var også parrceller mod NV. Hartkorn var som nævnt 7.7.3.0 i 1797.  De nordlige dele blev efterhånden  udstykket (se eks., matr. 30 i det NV ejerlav hørte også oprindeligt til Elsborggaard, se skøder).  Hartkorn på hovedparcellen 2a var i 1925 5.4.1.2 1/4.
,  

Se  realregister Elsborg 1827.. skøde 1849,   realregister Elsborg 1842 ..,   skøder 1857 ff. --

Nogle af ejerne var udensogns (velsituerede?) personer, som kun havde gården i en kortere periode, eks.
FT 1845
hr. Ditlev Vaad, født i København
Frantz Vilh.Trojel, 37, født i Alborg A., skøde 1849 (der var fra FT 1834 en Sognepræst for Kornum og Løgsted, Aalborg Ami, navn Frans Wilhelm Trojel, f. 1783) . 
CT Frederiksen, 42, f. i Mariager, skøde 1857   
Johan Fr.Hasselmann, 33, født i Lybæk, skøde 1862 
Georg Kristian Pedersen, 51, f. 1828 i Gravenstein (Graasten), skøde 1872, hustru Elisabeth Cathrina Johanna Bervald, hun født 1836 i Ladegaard i Kværs /Quars, Aabenraa Amt. Hendes far Carl Friderich Berwald f. 1784 i Slesvig, døde 23.1.1880 på Elsborggaard. Hans søn, hendes bror, Heinrich Peter Wilhelm Berwald, f. 1839 i Slesvig, blev gift til Møllegaarden i Elsborg. ,-
Georg og Elisabeth ses ved FT 1860, 32 og 24 år gamle, på Rosenholm Hovedgård, Hornslet, Randers Amt, han som forpagter af Hovedgaarden. Georg døde 1882.
Proprietær H. Chr. Buus, skøde 1883 .  En Hans Christian Buus, 34, var ved FT 1880 gårdejer med kone og 3 små børn på en større gård i Haslund, Randers Amt.

Se videre  om alle beboere på Elsborggaard.
 

 .......................................................................

 Gravsten på Elsborg Kirkegaard:  

  

 

     

Rasmus Nielsen Døssing var gift med Oline Florentine, der var datter af Rasmus Johansen og Florentine Rebekka fra nabogården Bjerringggard, de var begge født i Elsborg. De boede først i Lee sogn, de overtog Elsborggaard i 1887, de ses der ved FT 1890-1906. Rasmus og Oline Døssing boede ved FT 1911 og senere i Rødkærsbro, matr. Elsborg 10... . Rasmus Døssing fik skøde til Elsborg matr. 10l 1906, til 10af 1913-1918, til 10i i 1919.  Rasmus Døssing døde i 1925.
De fik bl.a. sønnen Niels Anders Døssing, f. i Lee 1876, der blev gift med Mathilde Christensen i Randers Sankt Morten 7.4.1907, de kom da henh. fra Torup, hvor han var gårdbestyrer, og Randers, hvor hun var født. De ses på Elsborggaard ved FT 1911. De fik børnene Ragnhild, Oline, Rasmus og Niels. Men Niels Døssing døde allerede i 1912 som kun 35-årig.

Mathilde giftede sig i 1913 med Martin Christensen, der fortsatte driften af Elsborggaard. De fik sønnerne Martin. Christen, Karl og Thorkild. Efter deres død blev Elsborggaard overtaget af deres søn Karl, der døde i 1983. Se Elsborggaard under Elsborg-familier.

     

 Deres søn Katl Christensen døde i 1983

Kun sønnen Christen Christensen, f. 1915, blev, foruden Karl, boende i Elsborg sogn, han bosatte sig på nabomatrilkel til Elsborggaard, 7g (nu 17,5 ha), Svingelvej 11, Bellahøj, bygget 1938. Ses FT 1940 (II 88, 89) med hustru Kirstine og børn Oluf, f. 1935,  og Birgit, på matr. 7b.

Gravsten kan også ses på linket