Eric Boesen

Ved folketællingen i Elsborg i 1801 boede Eric Boesen, hans kone Ane Chat. Aastrup og datteren Nille Ulrike på en gård i Elsborg, nok Berringgaard, som de nok havde overtaget i 1798.
viborg, Lysgaard, Elsborg, Elsborg Bye, , 27, FT-februar 1801, B4068

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Eric Boisen (Boesen)

39

Gift

Hosbonde

Selwejerbonde Gaardbeboer

1762  Koed 1761

Ane Chate. Aastrup

37

Gift

Hans Kone


1764. Dollerup 1763**

Nille Ulrike

8

Ugift

Deres Datter

 

1793. Lee 1792

Jens Andersen

36

Ugift

TienestekarlSimone Klock*

23

-

-pige

 

*søster til lærer Niels Klock, Elsborg.       **Navn i kirkebog: Anne Catrine.

Eric Henrichsen Jacobi Boesen på Lee Søgaard blev den 5.11.1790 gift med Anne Katrine Aastrup, præstens datter af Rødding, f. 1762, ifølge Kirkebogen for Rødding (Nørlyng herred). - Ifølge Lee Kirkebog fik Sr Boesen på Lee Søgaard sin datter Nille Ulrikke hjemmedøbt d. 11.12.1792, og fremvist i kirken den 24.1.1793, en af fadderne var Frederich (Bendix) Aastrup. købmand i Randers, han var Anne Catrines bror.
Thøger Funder i Lee Søgård, blev begravet i Lee 25.1.1787, 75 år; enke og børn (Morten Funder, 23)  ses ved Lee FT 1787, men de flyttede til Funder Sogn, hvor de ses ved FT 1801.
Lee Søgaard er nok nuværende Himmestrupvej 8, Lee, 8850 Bjerringbro. Det er kun ca. 10 km fra Bro Mølle i Vejrum, hvor mølleren Saabye boede, han havde kontakt til Jens Fogh, som var på Højbjerg Mølle, Elsborg sogn, og som købte Bjerringgaard i 1795. Måske er Eric Boesens kontakt fra Lee til Elsborg sket igennem disse personer. Se kort.

Anne Katrines far, præsten i Rødding, var der ved FT 1787 og 1801, her 77 år, som Lauritz Pedersen/Aastrup. Han var født i Aastrup, Løvel i 1724, var præst i Dollerup fra 1753, i Rødding fra 1786, han fik den del børn, se Nygårds sedler.  Aastrup er en bebyggelse i Løvel sogn, det må være derfra Aastrup navnet stammer.

Eric Boesen overtog nok Berringgaard sommer 1798, Jens Fogh stadig boede der i marts 1798. Måske boede der i første omgang en forvalter Anders Svendsen på gården. Boesen boede som vist ovenfor i Elsborg i 1801.
Der var 2 tjenestefolk.  Det var der også på Jens Sørensens gård ved FT 1787, som måske blev solgt til Jens Fogh, og derpå videre til Boesen??

Ifølge Kirkebogen for Elsborg bar Madame Boesen Anders Nielsens Maren til dåben den 16.10.1801, og den 8.8 1802 bar Madame Boesen Sognefoged Hans Pedersens søn Niels. Hans Pedersen var gårdmand på Skovgaard og nabo til Berringgaard. Anders Nielsen var landsoldat og husmand ved FT 1801, han var bror til Hans Pedersens hustru Maren Nielsdatter. Anders Nielsen blev senere gårdmand og skoleforstander i Almind sogn.
Boesens datter Nille Ulriche druknede den 15.8. 1802 10 år gammel, hun blev begravet den 20.8. - Derefter ses Boesen ikke mere i Kirkebogen for Elsborg.
24.6.1802 viser skøde, at Erich Boesen solgte Beringgaard til Christen Bach. Måske flyttede han i første omgang til Aagaard (Hørup sogn), da han i 1802 blev nævnt i et dokument med denne betegnelse.
På et tidspunkt efter
efter 1802 flyttede Eric Boesen og hustru til Sinding sogn, for ifølge Kirkebogen for Sinding bar Madame Boesen et barn til dåben der den 23.2.1806, og den 3.3 1807 døde Eric Boesen på Knøshede (ligger mellem Kragelund og Sinding, i Sinding sogn), i sin alders 45. år. Der er ca. 20 km mellem Elsborg og Knøshede.

Ane Catrine må derpå være flyttet tilbage til sit hjemsogn Rødding (Nørlyng herred), for i 1808 blev enkemadame Ane Katrine salig Boesen gift i Rødding Kirke med enkemand Lars Pedersen Keiser, Borger i Hobro. --Ved FT 1801 Hobro var Lauritz Pedersen Keiser 29 Kaabersmed med kone og datter. -- Lauritz Keyser, 63 og Ane Chatrine Aastrup, 71, f. 1763, var i Hobro ved FT 1834. De fik vist ingen børn.  Kobbersmed Laurits Keyser, 63, døde samme år.

Så Eric Boesen boede åbenbart kun for en kort periode på Berringgaard. Men i tiden efter selvejets indførelse blev større gårde åbenbart handlet jævnligt, måske især blandt bemidlede, udensogns folk, det ses f. eks. ved gårdene Elsborggaard, Højbjerg Mølle og Kjærsgaard.


Eric Boesen kom fra Randers amt, f. 1761, se nedenfor:

Hans forældre var:

Nille Olerica Reinfranck 1741-1803, og Henrik Jacob Boesen, ca. 1734- 1773. som var ejere af Vedø Hovedgaard, Koed sogn, 1758-1775 (Kilde Wikipedia). Boesen var også Krigsassessor**.

**I 1700- og 1800-tallet fandtes titlen krigsassessor, der var en dommer i militære anliggender. Denne titel degenerede efterhånden og blev undertiden tildelt som en blot og bar hædersbevisning uden funktion eller betaling. For at skelne disse ærestitularer fra de ægte fungerende militærdommere, fik disse titlen virkelig krigsassessor. Kilde: Wikipedia 

Boesen - Reinfranch i Randers amt. Deres aner.  Oplysninger ud fra skifter v. Erik Brejl.  Se links. 

 

Frederik Thomsen Lyngby, [præst i Lyngby og Albøge, d. 1734, skifte Brejl Djurs Sønder 49.
Også medejer til Vedø.

Frederik Th. Lyngby X Elisabeth M. Reinfranchs børn::

Peder Christian Reinfranch Lyngby, død uden livsarvinger

Mathæus (Mathias) Rudolf Reinfranch.   Mathæus' Barn >
Se Brejl 71 Handelsmand i København?

Nille Marie Behrs stedsøn.

 

>Hans Reinfranch, gartner, se Brejl 71, forpagter på Lykkesholm, Lyngby, d. 1746, (17401741), Hans Frederik Reinfranch, d.1746, i Bredstrup,  Børn >
Brejl Skifte 1746, 52

hustru Helle Birgitte [Olufsdatter] Bagge, d. 1749, g. 2. gang m. Jacob Mortensen. Se Brejl Djurs Nørre 37.

 

>Nille Ulrikke Reinfranch 1741-1803, g.m. Henrik Jacob Boesen

Nilles bror: Frederik [Mathias] Lyngby Reinfranch, f. 1742, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø, d. 1792, Brejl Djurs Sønder 125. Se børn, g.m. Christiane Sofie Storm. d.1788, nr. 120
Se
Brejl Djurs Nørre 37.


Nilles søster:
Inger Kirstine f. 1744.

Mathæus Rudolf Reinfranch på Fævejle, Lyngby sogn, sekretær i tyske kancelli. Se Brejl 71 Datter >

Frederik Thomsen Lyngbys
  1. hustru, Elisabeth Margrethe Reinfranch.        Børn > (Nilles stedbørn)
Se
Brejl 71, d. 1697, Brejl Djurs Sønder 16

Niels Thomsen på Rygård i Nørager sogn, død 1670, g.m. Anne Svendsdatter, der blev gift anden gang med Erik Henriksen til Vedø. Se Brejl 71. Hun døde 1714?

Anne Svendsdatters børn.>

(hvor kommer efternavnet Behr fra, det ses ikke hos nogen af forældrene??) 

Frederik Thomsen Lyngbys
  2. hustru, Nille Marie Behr til ½ Vedø [i Koed sogn], d. 1758.           Børn >
Se Brejl 71

Frederic Thomsen X Nille Marie Behrs børn:
Niels Erik Behr, død før 1734
Thomas Frederiksen Lyngby Behr, Hvitvedgård [i Thorsager sogn, .d. 1757, begge uden livsarviger
Begge døde før deres mor.

 

 

Nilles brødre:
Andreas Nikolaj Behr, ejede ½ Vedø, solgt til Frederik Thomsen. se øverst.  Præst
Thomas Nikolaj Behr [til Skaføgård] 1676-1749

se efterkommere

 

 

 

 

 

Morten Boesen (Køge 1698-Ebeltoft 1742), præst i Kerteminde og Ebeltoft

Henrik Jacob Boesen, ca. 1734 Kerteminde - ca. 1773. Se Brejl Mols 44
Ludvig (Mortensen) Boesen, der blev præst i Vigerslev ved Odense
Frederich Mortensen Boesen, præst i Tøstrup og Nimtofte, død 1776,
Martine Boecia Boesen
Christine Margrethe Boesen, g.m. Lorents Ditlevsen, by- og herredsskriver i Ebeltoft. Se Brejl Mols 44

 

 

 

 

g.m. Johanne [Cathrine Christiansdatter] Schreil i Ebeltoft, d. 1760. Se Brejl Mols 44

Børn >


Vedø Hovedgård (Koed sogn, Djursland):
(1692-?) Erik Henriksen (eneejer)..
(?-1714) Anne Svendsdatter (enke)  testamente 1704
(1714-?) Nille Marie Behr og Anders Nicolai Behr (Anne Svendsdatters børn af 1. ægteskab) . Se Nygaard.
(?-1734) Nille Marie Behr og Frederik Thomesen (ægtemand) (eneejere)
(1734-1758) Nille Marie Behr (enke). I 1746 var Niels Saaby forpagter på Vedø.
(1758-1775) Nille Olerica Reinfranck (Nille Marie Behrs stedsøns sønnedatter) og Henrik Jacobi Boesen 
(1755-1795) Palle Kragh Hoff
(1795-1803) Rasmus Christensen
(1803-1811) Elisabeth Thorbjørnsen
(1811-1824) Jørgen baron Rosenkrantz
Se videre i linket, til 2009
Se Kort

 Nille Marie Behr var som enke ejer af Vedø til hun døde i 1758, skifte 12.11.1759,
Henrik Jacob Boesen stod som fuldmægtig på Vedø 1753-1759. 
Derpå overtog han og hustruen Nille Ulrikke Reinfranch Vedø, som de arvede efter Nille Marie Behr, se Nygaard, se også Bagsider. Begge Nille Marie Behrs egne sønner var døde før hun selv døde. Derfor gik arven til en fjernere slægtning.

Erich Boesen, deres søn, blev født der i 1761. Han ses også senere med navnet Eric Henrichsen Jacobi Boesen, mellemnsvnene efter han far, se ovenfor. Han (fonavn) var nok opkaldt efter Nille Marie Behrs stedfar, tidligere ejer af Vedø, Erik Henriksen.
Hans søskende, se også følgende tabel, var Nille, f. 1762, opkaldt efter Nille Marie Behr, Johanne Lene, f. 1764, opkaldt efter farmor, Engel Magdalene 1766, Morten 1768, opkaldt efter farfar.

Erichs mor, med efternavn Boesen, var i 1787 enke (siden ca. 1773) efter Kriegsassessor og boede i Ebeltoft:

 

1787 Ebeltoft Adelgade

Nille Olrica Boesen

45

Enke

Kriegsass: lewer af hendes midler

 

f. ca. 1742

Nille Boesen

25

Ugift

datterLene Johanne

27  23

Ugift

datter


Johanne Helene 1764*

Engel

27  21

Ugift

datter


Engel Magdalene 1766*

Erich Boesen

26  26

Ugift

hendes søn nylig hjemkommet

er bortreist igen

Erich 1761*

*årstal for dåb ifølge Kirkebog for Koed sogn, Randers amt. Fader Asessor Boesen til Wedøe.  Desuden blev Morten født 1768.

Eric Henrichsen Jacobi Boesen står ved FT 1787 som bortrejst, han boede som vist ovenfor på Lee Søgaard i Viborg Amt 1790-92, hvor han blev gift og fik barn.

Nille Ulrika og datteren Engel boede også i Ebeltoft 1801:

Nille Ulrike Reinfranch?

63

Enke

husmoder

lever af sine midler

Erichs datter blev opkaldt efter sin farmor   .  1738

Engell Magdalene Bosen

31  35

Ugift

hendes datter


                                                                    1770                                                                      

Birthe Cathrine Jørgensdatter

22

Ugift

tjenestepigeDatteren
Nelle M Boesen, f. 1762, som ses sammen med moderen i 1787, blev som Jomfru Nille Marie Boesen i 1792 gift i Ebeltoft med Ole Jensen Egsmark/Esmarche, forpagter på Møllerup, Feldballe sogn, de fik datteren Anna Hedvig Elisabeth der i 1793.   Nille ses ved FT 1801 i Gjerrild sogn, Randers amt, som separeret hustru 39 år, f.1763, og med 5-årig datter Ulriche Henrichsdatter* Esmarch (født 1796), de boede da hos en ældre enke.  Ole stod i 1801 også som separeret:  Randers, Djurs Sønder, Aalsø, Katholm Hovedgaard, Ole Esmarch, 36, Separeret, Huusbonde, Forpagter. - Ole og Nille blev endgyldigt skilt i 1803. - Nille Marie Boesen døde i Gjerrild i 1814 52 år gl..--
*Det skal nok være
Hendriette, det stod der ved FT 1834, hvor hun var i Randers gift med en købmand.

Nille Ulrikes 2 øvrige døtres skæbne er uklar, Engel var i 1801 stadig ugift som 35-årig.  -

Sønnen Morten født 1768 blev skriverkarl, ved FT1787 var han, 19 år, på Calløe Ladegaard, Bregnet sogn, i
1795 var han skriverkarl i Randers, hvor han også var ved FT 1801, 33 år, ugift.  Han var nok senere forvalter på Rydhave, Sevel sogn, Ringkøbing amt, hvor han i 1815, 46 år gl., f. ca. 1769, druknede i søen ved Stubbergaard, muligvis i vildelse.

Eric Boesen og flere af hans søskende døde relativt unge, ligesom deres far gjorde, og de efterlod sig samlet set kun få arvinger.

Frue Nelle Ulriche født Reinfranch efter salig Krigsassessor Boesen døde i Ebeltoft i 1803, 63 år gammel.

Se sogne i
Randers Amt  

Oversigt