Frydenlund
var et hus under Blangstedgaard, bl.a. beboet af landarbejderfamilier. Udstykket og solgt 1917.

Kirkebog Vor Frue 1826 (44). 1828 (19) og 1831 (32) Hans Jørgensen og Mette Marie Larsen i Frydenlund fik henh. datter Christiane og 2x søn Carl Christian Hansen (brændevinsbrænder N. Simonsen (Juelsminde) var fadder for to børn). De ses ikke ved FT 1834 og 1840. Gift 1820 (H 48), han, 36, var da kusk på Sanderumgaard. En Hans Jørgensen, 50, avlsmand, døde 19.1.1835 (H 48).  Mette døde som hans enke i 1850.

Der ses aftegning på målebordsblade tilbage fra 1842, som passer med stedet.

Ved FT 1845 ses Rasmus Sørensen som avlskarl på Blangstedgaard. De ses også i hus både ved Vor Frue FT 1840 og 1845. Deres børn var født før 1840, i Fraugde sogn, FT 1834 ses Rasmus Sørensen i Fraugde sogn, i Skovhuset, der også hørte under Blangstedgaard.

Rasmus Sørensen (avlskarl) f. ca. 1800, og Karen Hansen ses i hus ved Blangstedgaard ved FT Vor Frue 1850 (deres søn Hans Rasmussen konfirmeret i  Vor Frue sogn i 1850, far Rasmus Sørensen. Blangstedgaard), og ved FT 1855 og ved FT 1860 (11).

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, et huus, 66, FT-1850, B5535  (original se 14).  Huset ses ved FT sammen med Blangstedgaard.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Sørensen  

50  

Gift  

  

indsidder og avlskarl  

Sønder Næraa, Odense Amt  

Karen Hansen  

53  

Gift  

  

hans kone  

Søby sogn, Odense Amt  

Thrine Rasmussen  

13  

Ugift  

  

deres datter  

Fraugde, Odense Amt  f. 1837

Ved FT 1860 ses

Rasmus Sørensen  

61  

Gift  

huusmand, avlskarl  

  

Næraa, Odense Amt 


1866. Ifølge Kirkebog Vor Frue sogn (92) døde Rasmus Sørensen, 29.3., 66 år gl., som indsidder i Frydenlundhuus ved Blangstedgaard. 
FT 1870 Vor Frue er nævnt et Blangstedgaardshus, hvor der boede en aftægtskone (Karen Hansen, 73, f. ca. 1797 i Søby, sammen med en tjenestepige). Karen Hansdatter, 75, døde i 1872 (Vor Frue 252) som enke efter indsidder Rasmus Sørensen, f. ca. 1800, Blangstedgaard, Eiby Mark.

  

FT 1870 var avlsbruger og gartner Rasmus Olsen på Frydenlund.  Han var også i sognet, som gartner, i hus, ved FT 1860.
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Frydenlund 22, 22, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Olsen  

52  

Gift  

Husfader  

Avlsbruger og gartner  

Kølstrup, Odense Amt  

Bolette Marie Olsen f. Evald  

52  

Gift  

Husmoder  

Hans kone  

Odense  

Laura Kristine Olsen  

12  

Ugift  

Datter  

  

Frue Land Sogn  

Petrine Marie Olsen  

10  

Ugift  

Datter  

  

Frue Land Sogn  

Rasmus Thorvald Olsen  

8  

Ugift  

Søn  

  

Frue Land Sogn  f. 30.1.1862,
far gartner, Nyborg Landevej

Niels Olsen  

55  

Enkemand  

Slægtning  

  

Kølstrup, Odense Amt  

Henrik Henriksen  

33  

Ugift  

Tjenende  

  

Paarup, Odense Amt  

Rasmus Pedersen  

19  

Ugift  

Tjenende  

  

Sct. Knuds Sogn  

Niels Peder Jørgensen  

17  

Ugift  

Tjenende  

  

Stenløse, Odense Amt  

Niels Peder Jeppesen  

15  

Ugift  

Tjenende  

  

Frue Sogn  

Bolette Marie Larsen  

15  

Ugift  

Tjenende  

  

Lumby, Odense Amt  

 Ved FT 1880 ses Rasmus Olsen, 62, f. i Kjølstrup, som gartner på gård på Ejby Mark, med 5 tyender. Han var ved FT Vor Frue 1890 72-årig particulier i Allegade i Odense.  

1874, 1877, børn født i Frydenlund, far Jørgen Rasmussen. se følgende tabel.  Ældre børn født i Birkende.

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, Frydenlundhuset, ..., , FT-1880, B0227    Daglejer Jørgen Rasmussen f.  ca. 1834 ses på stedet.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Rasmussen  

46  

Gift  

husfader, dagleier ved agerbruget  

  

Marslev, Odense  f. 1834

Margrethe Rasmussen født Pedersen  

46  

Gift  

hans hustru  

  

Munkebo, Odense  

Rasmus Johannes Rasmussen  

13  

Ugift  

deres børn  

  

Birkende, Odense  

Karen Dorthea Rasmussen  

11  

Ugift  

deres børn  

  

Birkende, Odense  

Dagmar Christine Rasmussen  

5  

Ugift  

deres børn  

  

Frydenlund, 1875**, her i landsognet [Frue Landsogn]  

Hans Valdemar Rasmussen  

2  

Ugift  

deres børn  

  

Frydenlund, 1878*, her i landsognet [Frue Landsogn]  

* født 4.7.1877 (55) , far arbejdsmand Jørgen Rasmussen, Blangstedgaard. Faddere fra Holsedore.
** født 16.6.1874 (356) far husmand Jørgen Rasmussen, Blangstedgaard, faddere fra Blangstedgaard. bl.a. Smed Hans Madsen (Smediehset) og fra Blangsted Mølle

Jørgen Rasmussen var nok stadig i Frydenlundhuset ved FT 1890:
Odense, Odense, Vor Frue, Vor Frue Landsogn, hus paa Blangstedgaards Grund, [2], FT-1890, B0319   Jørgen Rasmussen f. 1834 ses nu som arbejdsmand.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Rasmussen  

56  

Gift  

husfader  

arbeidsmand, do [landbrug]  

Marslev  

Margrethe Rasmussen  

56  

Gift  

husmoder  

hustru  

Munkebo  

Hans Valdemar Rasmussen  

12  

Ugift  

søn  

  

Frue Landsogn, f. 4.7.1877 (55),, se ovenfor

Søn Hans Valdemar Rasmussen konfirmeret 1892 (78), far arbejsmand Jørgen Rasmussen, Ejby Mark.

............................................

Ved FT Vor Frue Landsogn 1901 (81) og 1906 (13) ses et hus under Blangstedgaard, i 1906 benævnt Frydenlund.  Der boede en landarbejderfamilie der, nu Lars Rasmussen.
(Han var ved FT 1880 Vor Frue tjenestekarl på Avlskovgaard (Ejby ejerlav, nabo til Blangstedgaard), ved FT 1890 arbejsmand i hus på Ejby Mark, gift med Karen Marie, med datter Karen Kirstine, og Kristine, hun født der (Ejby Mark, 279) 1.2.1888, blandt faddere var kusk Hans Eriksen og mejerske Laurine Johansen samt mosteren Maren Madsen, de ses på Blangstedgaard FT 1990)
Lars Rasmuusen var ifølge Kirkebog for Verninge født i Sanderum 2.8.1853.

Svigermoderen Karen Madsen havde tidligere boet i Smediehuset.  Lå ligesom Frydenlund ved Blangstedgaard.
Christine Rasmussen født 1.2.1888 (279), se ovenfor.
 

FT 1906 (13) Frydenlund, hus under Blangstedgaard, parret og svigermoderen (Fattighjælp) ses også her:

 

FT 1911 (41) Blangstedgaard mv.
Lars Rasmussen s
es stadig som husfader og arbejdsmand, sammen med konen.

Ses sammen med Blangstedgaard og Smedehuset..
 

Lars Rasmussen ses ikke på/ved Blangstedgaard ved FT 1916.  Der var 5 familier i forbindelse med Blangstedgaard, 1 arbejdsmand, 3 husmænd, 1 gartner.

Matr. 1e, 3e, i 1917 skøde til Johan Laustsen Jensen, flere skødeskift fra 1919, se videre herunder:
37/34 1e, 3e 1917 skøde til Johan Laustsen Jensen. 1919 skøde til Emil Anndreas Andkjær, f. 1877, han ses ved FT Vor Frue 1921 som husmand.  1922 skøde til Rasmus Jørgensen. 1917, 1923 skøde
I
1923 skøde til Niels Henrik Johansen,  f. 1896 i Odense. Han ses ved FT Vor Frue 1925-1940, ved matr. 1e, 3e som land/husmand, eller som gartnerBlangstedgaardsvej nr. 85. Han var gift 2 gange, se i link.   1931 opført nye bygninger ifølge BBR.  I 1943 (Korsløkke 94) fik Niels sin datter Karen konfirmeret på nr. 85. I 1951 blev hans (sted)datter Camilla Elisabeth Johansen gift på nr. 85, med en chauffør fra Sverige.  Niels Henrik var da 55 år gl., han havde 5 døtre/steddatter og ingen sønner.  Hans dødsår vides ikke.
Nu matr. 1e. Blangstedgaardsvej nr. 85 Stedet hed Frydenlund, som også nævnt ovenfor, og som ses på kort herunder. . I dag privatejet. 

 
Stedet Frydenlund var på nuværende Blangstedgaardsvej 85 ifølge næste kort  (Danske stednavne):

 

Navnet Frydenlund ses også på nutidige skærmkort:, på matr. 1e.


Matrikel Blangstedgaard 1sl ses nu under Elby Møllevej 18 sammen med mange andre matrikler.


Niels Johansen 1951. Gartner, se ovenfor. Kort herunder. Der ses mistbænke m.m.. Huset th er nok nuværende Blangstedgaardsvej 85, bygget 1931. Der gik en stikvej forbi sydgavlen af dette hus, hen til et andet hus, hvide mure, der nok er det oprindelige Frydenlund. Der ses også et hus mod vest, smlgn. kort ovenfor. Disse huse findes ikke mere. Blangstedgaardsvej er uden for billedet til højre (mod øst).

Nuværende kort med højkantskort viser også, at den oprindelige Frydenlund lå lidt vest for nuværendel, ligrsom Blangstedgaardsvej tidligere lå lidt vestligere,


 
Lufttfotos (http://www.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/index.html): 1951:

Ved FT 1940 ses ingen beboere ved Blangstedgaardsvej nr. 87 og 89.

 

Nr. 85 nu. Nybygget 1931. Der har som vist været hus forinden, se ovenfor, navn Frydenlund. Udstykket som matr. 1e. 3e.
Frydenlund, Blangstedgaardsvej 85, er ca. ½ km nord for Blangstedgaard. Nuværende hus er ifølge BBR opført 1931, med tilbygninger i 1987 og 2012.   Se nutidig billede herunder. Kaldes nu Eriks oase. der er en righoldig have.

 

nu grønt område syd og vest for Blangstedgaardsvej 85.