Frydenlund
var hus under Blangstedgaard, beboet af landarbejderfamilier. Udstykket og solgt 1917.

Ved FT 1845 ses Rasmus som avlskarl på Blangstedgaard. De ses også i hus både ved Vor Frue FT 1840 og 1845. Deres børn var født før 1840, i Fraugde sogn, FT 1834 ses Rasmus Sørensen i Fraugde sogn, i Skovhuset, der også hørte under Blangstedgaard.

Rasmus Sørensen (avlskarl) f. ca. 1800, og Karen Hansen ses i hus ved Blangstedgaard ved FT Vor Frue 1850 (deres søn Hans Rasmussen konfirmeret i  Vor Frue sogn i 1850, far Rasmus Sørensen. Blangstedgaard), og ved FT 1855 og ved FT 1860 (11).

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, et huus, 66, FT-1850, B5535  (original se 14).  Huset ses ved FT sammen med Blangstedgaard.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Sørensen  

50  

Gift  

  

indsidder og avlskarl  

Sønder Næraa, Odense Amt  

Karen Hansen  

53  

Gift  

  

hans kone  

Søby sogn, Odense Amt  

Thrine Rasmussen  

13  

Ugift  

  

deres datter  

Fraugde, Odense Amt  f. 1837


Ifølge Kirkebog Vor Frue sogn (92) døde Rasmus Sørensen, 29.3.1866, 66 år gl., som indsidder i Frydenlundhuus ved Blangstedgaard. 
FT 1870 Vor Frue er nævnt et hus under Blangstedgaard, hvor der boede en aftægtskone (Karen Hansen, 73, f. ca. 1797 i Søby). Karen Hansdatter, 75, døde i 1872 (Vor Frue 252) som enke efter indsidder Rasmus Sørensen, f. ca. 1800, Blangstedgaard, Eiby Mark.

1874, 1877, børn født i Frydenlund, far Jørgen Rasmussen. se tabellen.  Ældre børn født i Birkende.

Odense, Odense, Vor Frue, Frue Landsogn, Frydenlundhuset, ..., , FT-1880, B0227    Daglejer Jørgen Rasmussen f.  ca. 1838 ses på stedet.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Rasmussen  

46  

Gift  

husfader, dagleier ved agerbruget  

  

Marslev, Odense  f. 1834

Margrethe Rasmussen født Pedersen  

46  

Gift  

hans hustru  

  

Munkebo, Odense  

Rasmus Johannes Rasmussen  

13  

Ugift  

deres børn  

  

Birkende, Odense  

Karen Dorthea Rasmussen  

11  

Ugift  

deres børn  

  

Birkende, Odense  

Dagmar Christine Rasmussen  

5  

Ugift  

deres børn  

  

Frydenlund, 1875**, her i landsognet [Frue Landsogn]  

Hans Valdemar Rasmussen  

2  

Ugift  

deres børn  

  

Frydenlund, 1878*, her i landsognet [Frue Landsogn]  

* født 4.7.1877 (55) , far arbejdsmand Jørgen Rasmussen, Blangstedgaard. Faddere fra Holsedore.
** født 16.6.1874 (356) far husmand Jørgen Rasmussen, Blangstedgaard, faddere fra Blangstedgaard. bl.a. Smed Hans Madsen (Smediehset) og fra Blangsted Mølle

Jørgen Rasmussen var nok stadig i Frydenlundhuset ved FT 1890:
Odense, Odense, Vor Frue, Vor Frue Landsogn, hus paa Blangstedgaards Grund, [2], FT-1890, B0319   Jørgen Rasmussen f. 1834 ses nu som arbejdsmand.

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Rasmussen  

56  

Gift  

husfader  

arbeidsmand, do [landbrug]  

Marslev  

Margrethe Rasmussen  

56  

Gift  

husmoder  

hustru  

Munkebo  

Hans Valdemar Rasmussen  

12  

Ugift  

søn  

  

Frue Landsogn, f. 4.7.1877 (55),, se ovenfor

Søn Hans Valdemar Rasmussen konfirmeret 1892 (78), far arbejsmand Jørgen Rasmussen, Ejby Mark.

............................................

Ved FT Vor Frue Landsogn 1901 (81) og 1906 (13) ses et hus under Blangstedgaard, i 1906 benævnt Frydenlund.  Der boede en landarbejderfamilie der, nu Lars Rasmussen.
(Han var ved FT 1880 Vor Frue tjenestekarl på Avlskovgaard (Ejby ejerlav, nabo til Blangstedgaard), ved FT 1890 arbejsmand i hus på Ejby Mark, gift med Karen Marie, med døte Karen Kirstine, og Kristine, hun født der (Ejby Mark, 279) 1.2.1888, blandt faddere var kusk Hans Eriksen og mejerske Laurine Johansen samt mosteren Maren Madsen, de ses på Blangstedgaard FT 1990)
Lars Rasmuusen var ifølge Kirkebog for Verninge født i Sanderum 2.8.1853.

Svigermoderen Karen Madsen havde tidligere boet i Smediehuset.  Lå ligesom Frydenlund ved Blangstedgaard.
Christine Rasmussen født 1.2.1888 (279), se ovenfor.
 

FT 1906 (13) Frydenlund, hus under Blangstedgaard, parret og svigermoderen (Fattighjælp) ses også her:

 

FT 1911 (41) Blangstedgaard mv.
Lars Rasmussen ses stadig som husfader og arbejdsmand, sammen med konen.

Ses sammen med Blangstedgaard og Smedehuset..
 

Lars Rasmussen ses ikke på/ved Blangstedgaard ved FT 1916.  Der var 5 familier i forbindelse med Blangstedgaard, 1 arbejdsmand, 3 husmænd, 1 gartner.

Matr. 1e, 3e, i 1917 skøde til Johan Laustsen Jensen, flere skødeskift fra 1919, se videre herunder:
37/34 1e, 3e 1917 skøde til Johan Laustsen Jensen. 1919 skøde til Emil Anndreas Andkjær, f. 1877, han ses ved FT Vor Frue 1921 som husmand.  1922 skøde til Rasmus Jørgensen.
I
1923 skøde til Niels Henrik Johansen,  f. 1896 i Odense. Han ses ved FT Vor Frue 1925-1940, ved matr. 1e, 3e som land/husmand, eller som gartnerBlangstedgaardsvej nr. 85. Han var gift 2 gange, se i link.   1931 opført nye bygninger ifølge BBR.  I 1943 (Korsløkke 94) fik Niels sin datter Karen konfirmeret på nr. 85. I 1951 blev hans (sted)datter Camilla Elisabeth Johansen gift på nr. 85, med en chauffør fra Sverige.  Niels Henrik var da 55 år gl., han havde 5 døtre/steddatter og ingen sønner.  
Nu matr. 1e. Blangstedgaardsvej nr. 85.  Stedet hed Frydenlund, som også nævnt ovenfor, og som ses på kort herunder. . I dag privatejet.  Se billeder.

 
Stedet Frydenlund var på nuværende Blangstedgaardsvej 85 ifølge næste kort:

 

Navnet Frydenlund ses også på nutidige skærmkort:, på matr. 1e.


Frydenlund, Blangstedgaardsvej 85, er ca. ½ km nord for Blangstedgaard. Nuværende hus er ifølge BBR opført 1931, med tilbygninger i 1987 og 2012.  
Der ses aftegning på målebordsblade tilbage fra
1842, som passer med stedet.