Større gårde nær Blangstedgaard, beliggende i Vor Frue (Landsogn), ejerlav Ejby. Se kort nederst.  

Gårdene kan følges fra FT 1787.

Gårdene er nu udstykket, for Avlskov består selve gården (efter BBR opført 1870).

Sydøst for Blangstedgaard lå, i Fraugde sogn, var gårdene Lille og Store Tornbjerg, og Landkilde.  Se kort nederst.

 

Matrikelkort Ejby ejerlav 1810-1859, matrikler med påførte navne
Skødeoplysninger (serie 25)

FT Vor Frue 1787 Ejby

FT Vor Frue Landsogn 1801 Ejby

FT Vor Frue 1834...

FT Vor Frue Landsogn 1901, Ejby, gårde/matrikler/ejere

Matr. nu

Position nu

Matr. 15a, Anders Hansen. Rasmus Hansen Birkende  
Deres navne ses også på en mndre parcel 15a i det østlige ejerlav. Sidstes navn ses også på en lille parcel 15a vest for hovedgården. Se kortet.
118. Skøde 1831 fra?  (118)
1872 obligationsudstedelse til Peder Andreasen vedr, Korsløkkegaard, 15a
HK 5.1.0.0.

Fam. .4, Anders Hansen 41, gaardmand,
g. m. Maren Rasmusdatter.
Datter
Maren, 2
Ane 1

Fam. 13, Anders Hansen, 55, gaardfæster, døde 1822, 76 år, selvejergmd. i  Ejby.
Søn Hans Andersen, f. 1792
Datter Ane 13, f. 1787, 7.1.1831 (153) g.m. Rasmus Hansen f. i Birkende, Ane døde 10.7.1833 (153).
Datter Maren 14. f. 1786, 23.11.1834 som 48-årig g.m. Rasmus Hansen, 41. gmd. i Ejby (153, 41)

Rasmus Hansen (Birkende), 41, f. 1793, enkemand, med husholderske ugift Maren Andersdatter, 43. - FT 1840 hustru Maren Andersen, 51.
Hans Andersen, f. 1794, sindsvag,  har ophold der (husbonds svoger)
De
ses ved FT 1850. Rasmus død 1854,  61, gmd. (154), Maren ses FT 1855, 68 år, gårdmandsenke,  død 15.7.1860, 74 (200).   Barnløse.
Peder/Per Andre(a)sen, se skøde 1872, ses FT 1880 på gård , ved FT 1890 på Korsløkkeg., hestehandler, f. 1832 i Revninge.

132, Korsløkkegaard,  matr. 15a
Peder  Andreasen, f. 1881 i Revninge (ved Nyborg)

15af

Skovgårdsvej 16

Matr. 16 (21), Jens Laursen
125. 1865 skøde fra Anders Møller til Rasmus Larsen på Rosengaarden matr. 16,
1875 skøde til Jørgen Pedersen, 1887 til Niels Andersen på
Rosengaarden (125)
HK 8.3.1.1/4

Fam 9, Jens Larsen, 45, gaardmand, g.m.Karen Stephansdatter, 19.

Fam. 11, Jens Larsen, 57. fæstebonde, hustru Karen Stephansdatter, 32, f. 1769,  søn Lars Jensen, f. 1775

Karen Stephansen, 66, f. 1768, gaardmandsenke, Rosengaard. Lars Jensen, f. 1776, ugift, har ophold. Karen ses som enke ved FT 1845, bestyrer Hans Stephansen, 60, hendes bror, ses som gmd. ved FT 1850.  Karen døde 1846, 78 år (32).
FT 1855 (19) ses Anders G. Møller, 31, f. 1824, gift, gaardmand på Rosengaard.
Se skøde

99, Rosengaard,
matr, 16
Niels Andersen, f. 1842
ses også FT 1890

16cf-16cg

Ørbækvej 75,
Rosengårdscentret nord.

Matr. 5 (6) Peder Andersen, Peder Møller . Peder Andersen Møllers navn ses også på en mindre parcel 21 vest for hovedgården.
76. Ejby 5 Stærmosegaard 1816 skøde til Peder Andersen Møller fra Hans Hansen. - 1851 skøde til Peders søn Knud Ferdinand Møller (76)
HK 8.3.2.2.

Fam. 2, Hans  Hansen, 27, gaardmand, hustru Giertrud Hansdatter, 37.
Ungkarl Hans Hansen af Killerup og Pige Giertrud Hans Datter af Ejby gift 1786 (520):
Hendes mor var Anne Stephansdatter, 74, hun boede hos dem .

Fam. 12, Hans Hansen, 43, fæstebonde, hustru Giertrud Hansdatter, 50, datter Zidsel (Sidsel) Hansdatter f. 1792 (45), g. 1814 med Peder Andersen (Møller), 26, fra Blangsted Mølle (78)
Hans Hansen havde ikke andre børn .

Peder Møller, f. 1788, gaardmand, Stermosegaard.. gift med Sidsel Hansdatter, 41. f. 1793
Ses senest FT 1850 (enkemand) med sønner Anders G. Møller, 27, f. 1823. og Knud F. Møller, 24.
1851
skøde til søn Knud Ferdinand Møller, der ses på Stærmosegaard ved FT 1855 (18) , FT 18701880 med sin søn Peder Vilhelm Møller, se FT 1901 th.

96, Stærmosegaard, matr. 5
Peder Vilhelm Møller, f. 1864

5f

ved Stærmosegårdsvej 70,
Ikea nord.

Matr. 12b (18), hørte sammen med 10a. Hans Knudsen, Rasmus Hansen,
Deres navne ses også på en mindre parcel 20 vest for hovedgården,
88. 1835 Hans Knudsens enke skøde til søn Rasmus Hansen til 10a m.fl.
1848-49 adkomst for  dennes enke Mette Kirstine Rasmusdatter og vielsesattest for hendes nye mand Jørgen Nielsen.
 (88, 106)
HK 10a 1.5.2.2, 12b 3.4.2.
1

Fam.3, Knud Hansen, 63, g.m. Ane Hansdatter, 42, søn Hans Knudsen, f. 1767

Fam. 10, Ane Hansdatter, 58, søn Hans Knudsen, f. 1767, ugift, forestår gården. Gift med Kiersten Rasmusdatter,
1805 (170) Hans Kmudsens søn Rasmus, i Ejby.
Hans Knudsen døde 26.2.1833, 61 år, gmd. i Ejby (51)

(skøde 1835),  FT 1840:
Rasmus Hansen, 34, f. 1806, gaardmand., g.m. Maren K, Hansen, 26.
Kirsten Rasmussen, 60, enke (ses ogsåved FT 1850)
Rasmus Hansen enkemand FT 1845, ny kone Mette (Kirstine) Rasmussen, f. 1818, som enke ny mand Jørgen Nielsen, f. 1803, adkomst 1848, se til venstre. De ses ved FT 1850, 1855, 1860. Fra FT 1870, se th.

219. Mosegaard, matr.10a
Lars Hansen, f. 1838 i Hækkebølle, Rørup,
ses på Mosegaard FT 1870-1906  (1906 matr. 10a, 12b).

187a

nær Herluf Trulles Vej 136y

Matr. 3, Rasmus Møller  (der var flere parceller 3, se kort)
70. Ejby 3a, 1810 skøde fra kammerherre von Heinen til Stephan Nielsens enke Karen Ebbesdatter.- 1823 Testamente for adkomst for hendes svigersøn Rasmus Møller.- 1825 skøde fra Mads Andersen til Rasmus Møller (70).  1859 skøde til søn Anders Christian Møller.
HK 7.2.2.2

Fam. 7, Stephan Nielsen, 48, gaardmand, gift med Karen Ebbesdatter.
søn Mads Andersen f. 1771
datter Kirsten f. 1781.

Fam. 2, Stephan Nielsen, 62, gaardfæster, død 1802, g.m.Karen Ebbesdatter, død 1826. .
Datter Kirsten Stephansdatter, f. 1782, gift med Rasmus Andersen i 1809 (46).

Rasmus Møller, f. 1782, gaardmand. gift med Kirsten Stephansdatter, f. 1782
Rasmus Andersen (Møller), 58, gmd. Ejby, død 1839 (147).
Kirsten Stephansdatter ses som gårdmandsenke til og med FT 1855, her med søn
Anders C. Møller, f. 1821,  som gårdbestyrer, skøde 1859.  Han ses på Lykkegaard ved FT  1870, 1880 og 1890, med søn Rasmus Peder Møller, f. 1853, ses FT 1901 th.


Mads Andersen, 62, gårdmand i Ejby
 

216. Lykkegaard, matr. 3a
Rasmus Peder Møller, f. 1852

3bø

Cikorievej 32

Matr. 17 [22) Knud Rasmussen, Mads Larsen.
126. Ejby 17a, Avlskov,1815 skøde fra emeritus, kammerherre Heinen til Knud Rasmussens enke Sidsel Hansdatter.- 1822, 1832 vielsesattest og adkomst for hendes mand Mads Larsen (126)
HK 8.1.1.2

Fam10, Knud Rasmusser, 32 , gift med Sidsel Hansdatter, 21, f. 1766.

Fam. 14, Knud Rasmussen, 45, fæstebonde, gift med Sidsel Hansdatter, 34, f. 1767, barnløse.
Knud Rasmussen død 1814, 59, gmd. Ejby (65)
1816  Sidsel, 49, gift med Mads Larsen, 31, Hjallese (30).

Mads Larsen, 50, f. 1784, gaardmand, Avlskov, hustru Sidsel Hansdatter, 67, f. 1767, barnløse. Han ses til og med FT 1860 (enkemand).
1865 adkomst for hans broderdattersøn Christen Larsen, f. 1835, ses FT 1870, og 1880 gårdejer, 45, Avlskov (ses også ved FT 1901 th)

78 Avlskovgaarde, matr.17
Chresten Larsen, f. 1834

17a

Herluf Trolles Vej 259

 HK Blangstedgaard ca. 29

Nærmere Ejby By  (mod nord) lå bl.a. gårdene Juelsminde, Ejerslykke, Gl.  og Ny Møllegaard.
G
årdmand/gårdfæster Niels Hansen i Ejby, f. 1726, ses fra FT Vor Frue 1787, efterfulgt af søn Hans Nielsen, de var på Ejby matr. 11a, formentlig Ejerslykkegaard.  Hans Nielsen ses som 94-årig gårdejer ved FT 1890. Nu position Ejbygade 4T.
Boelsmand Peter Knudsen, f. 1806, ses fra ca. 1838 på
Arendal, matr. 18.  1864 skøde til Niels Ludvig Hansen på Arendal. Flere skødeskift. Ved FT 1890 ses gårdejer, hestehandler Jakob Nielsen Kruse på matr. 18, gården stod nu som Juelsminde. Nu position Nyborgvej 187. Se nederste kort.

 De større veje er Nyborgvej (Nyborg Landevej) mod øst, og Ørbækvej mod SØ.

 

Matrikelkort Ejby og Blangstedgaard ejerlav 1810-1859.  Matrikelnumre (Ejby ejerlav) påskrevet. Se påskrevne navne i tabellen.
På matrikelkortet ses på Blangstedgaard ejerlav 8 marker: fra syd mod nord: Kohave -, Mellem- , Grønne Have -, Lange Lykken, der lå syd for gården (det der senere blev forsøgsstation), mens Ny -, Torstenhave -,Uglekrogs -, Eiby Lykke lå nord for gården og åen.
 (-løkke, endelse i danske stednavne, oprindelig med betydningen 'indhegning, indhegnet mark' og især 'indhegnet skov(rydning)', beslægtet med verbet lukke; i marknavne også om ikke-indhegnede markstykker. De ældste landsbynavne er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, fx Dageløkke og Ebbeløkke, af mandsnavnene Daghe og Ebbe. Endelsen indgår i mange gård- og herregårdsnavne, fx Egeløkke og Broløkke på Langeland.,  

 

Nuværende kort. De påførte tal er nuværende vejnumre (se tabellen), hvor gårdene oprindeligt lå .
187 er nuværende nummer på Nyborgvej, hvor gården Juelsminde (Arendal) lå. -  4T en nuværende nummer på Ejbygade, hvor gården Ejerslykke lå. 40 er  Toftevej 40, hvor der lå gårde i Ejby By.
I Tornbjerg nederst th er markeret 3 gårdes nuværende positioner, Tornbjervej 5, Store Tornbjerg, Tornbjergvej 59, Lille Tornbjerg, og  Landkildevej  62, Landkilde. Tornbjerggårdene er udstykket.