Større gårde nær Blangstedgaard, beliggende i Vor Frue (Landsogn), ejerlav Ejby.

I Ejby ejerlav, som Blangstedgaard ejerlav stødte op til mod vest, nord og øst, lå der flere større gårde. Se de emkelte gårde længere nede.


Oversigt

A. Se gårdenes postion på kort.
B. Ejby ejerlav, de enkelte gårde
C. Matrikelkort Ejby ejerlav gårde
D. Lufttotos af gårde
E. Gårde i
Ejby By, supplerende oplysninger.
 

  

A. Se gårdenes postion på følgende kort.
Nærmere Ejby By  (mod nord) lå bl.a. gårdene Juelsminde, Ejerslykke, Gl.  og Ny Møllegaard.
G
årdmand/gårdfæster Niels Hansen i Ejby, f. 1726, ses fra FT Vor Frue 1787, efterfulgt af søn Hans Nielsen, de var på Ejby matr. 11a, formentlig Ejerslykkegaard.  Hans Nielsen ses som 94-årig gårdejer ved FT 1890. Nu position Ejbygade 4. Se tabellen.
Boelsmand Peter Knudsen, f. 1806, ses fra ca. 1838 på
Arendal, matr. 18.  1864 skøde til Niels Ludvig Hansen på Arendal. Flere skødeskift. Ved FT 1890 ses gårdejer, hestehandler Jakob Nielsen Kruse på matr. 18, gården stod nu som Juelsminde. Nu position Nyborgvej 187. Se  tabellen og nederste kort.
Smedie var matrikel 4c, senere 4 be, nær nuværende Nyborgvej 212, 214, se også tabellen.

Det er matrikel (v. Ejby By)- eller daværende vejnumre, der er påført med rødt.Vejen vest-øst var Nyborgvej, vejen mod SØ var Ørbækvej.

Matrikel 12 ses både ved Ejby By og i den sydlige del over for Rosengaard, men der var næppe beboelse på den sidste.
Juelsminde ses på begge kort.
Rødt mærke er nuværnde Ejbygade 4

283

For matrikler øst for Rosengaard, se Ejby Huse

 

Gårdene kan følges fra FT 1787.   

Gårdene er nu udstykket, for Avlskov består selve gården (efter BBR opført 1870).

Sydøst for Blangstedgaard lå, i Fraugde sogn, gårdene Lille og Store Tornbjerg, og Landkilde.  

E = Eybye, 21 familier. Ved FT 1787 Vor Frue sogn ses:  Grynhusene (Grynhusene blev til Georgsgade) med 6 familier,  Sct. Jørgen 6,  Eybye 21 (her var Jørgen Nielsens familie på Blangstedgaard nr. 20. Der var flere huslejere),  Killerup 12 familier (6 større gårde, matr. 1-6),  Biskorup 6 ,  Bankehuset 1,  Gaardhuse 7 familier, heriblandt indsiddere/indsiddersker.

                Se også ERjby Huse

 


 

B. Ejby ejerlav, de enkelte gårde:

 

Matrikelkort Ejby ejerlav 1810-1859, med påførte navne

Realregister - Vor Frue Landsogn (1871 - 1942), serie 25 (1815, 1940. Serienummer vist.

Odense Vor Frue Landsogn

Nutidig matrikeknummer

Nuværende position

FT 1787 Vor Frue

FT 1801 Vor Frue Landsogn

FT1834 ff Vor Frue

FF 1901 ff Vor Frue

Fam. = familienummer

Ejerslykkegaard

Matr. 11. Niels Hansens enke, Hans Nielsen
104. Ejby 11a.
!815 skøde til Anne Kirstine Hansdatter
1830 adkomst søn Hans Nielsen, 1893 skøde til Jens Hansen Knudsen, Veflinge, på 11a. 4p.
HK 7.1,2.1. en stor gård. .
Gården lå måske oprindeligt i Ejby By

Fam. E 13, Niels Hansen 61, Anne Kirstine Hansdatter, kone nr. 2
Kirsten Nielsdatter, 3.

Niels Hansen, 75, Kirstine Hansdatter 40
Kirsten Nelsdatter, 17
Hans Nielsen 5, f. 1796

Niels Hansen, gmd. i Ejby, døde 1805. 78 år (N 20).
Hans enke Kirstine Hansdatter døde 1830, 72.

Hans Nielsen 38, gmd. og hestehandler
Maren Jensdatter 41, med børn. .
Hans Nielsen ses til og med FT 1890, her 94 år, f. 1796, og med Jens Hansen Knudsen som gårdforpagter, han fik skøde 1893, se th..

FT 1870 gården nævnt som Ejerslykkegaard

183 Ejerslykkegaard
Ejby matr.11a
Jens Hansen Knudsen, gårdejer, f. 1860 i Veflinge.

FT Vor Frue Landsogn 1925 (116) 11a
Anders Andersen, 64. gmd.. Ejerslykke, med familie og 4 tyender, søn Knud Marius Andersen f. 1900, overtog gården, se herunder.

Korsløkke kirkebog 272
Anders Jørgen Andersen, gårdejer i Ejerslykke, Kirkegade, død 1932

FT 1940 Odense Ejbygade 4 (57. 58), gårdejer Knud Marius Andersen f. 1900 med familie og 5  tyender.
Søn Jens Erik født 1936 på
Ejerslykke (Korsløkke 8)
Konf. 1950 (Korsløkke 21) far gårdejerKnud Marius Andersen, Ejbygade 4.

11a

Er nu en lille matrikel syd for Korsløkke Kirkegård, området udstykket.

Ejbygade 4

Juelsminde (matr. 18) og nabomatrikler (matr. 4b, 12a(c), 4a):

Juelsminde (Arendal)

Matr. 18. Niels Simonsen,

130, Ejby 18a. Arendal.
1864 skøde fra Jens Henrik Jespersen til Niels Ludvig Hansen på 18a og 1e, var nabomatrikler
Arendal. Fra 1870-1877 6 skødeskift, 1878 til hestehandler Kruuse.

60, Ejby
1e, Arendal, samme skøder som 18a.
Matr. 1e sydlig nabo til 18a, med navn Anders Knudsen,

HK 18a ..6.2.1,
senere (1931) sammen med 1e (Arendal, 60) , 12a (105, se herunder), 12i , som een ejendom.
1e HK ..2.3. .2 3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Knudsen, f. 1733, gmd.,  og  Kirsten Knudsen, f. 1726. Gift 1756 (A 33)

Niels Simonsen, f. ca. 1733, brændevinsbr. gift i 1811 med Marie Hansdatter, enke (42 år) , Vor Frue sogn (N 50, M 82). Hun var Hans Nielsens enke.
Marie Hansen døde 1834, gift med Niels Simonsen, 65 år gl., f. 1769.

Hans Nielsen og Marie Hansdatter gift 1799 Vor Frue (H 63, M 82, kirkebog 221), de ses ikke ved FT Vor Frue Landsogn 1801,  Hans døde 1809, 59, f. 1750, gartner? (H 63).
Næppe børn lige efter brylluppet.

 

 

Anders Knudsen, 68, f. 1733, gårdfæster, g. m. Kirsten Knudsdatter, f. 1724. Barnløse.
Anders døde
1827, 94, f. 1733, som aftægtsmand i  Ejby.
Som gmd. i Ejby døde hans hustru 17.9.1801, 79, f. 1722 (A 33).

Niels/Njels Simonsen.,
fadder 1826, 2x. og 1831,
døde som brændevinsbræmder i Vor Frue sogn 22.11.
1836, 53 år, f. 1783 (N50, 187 på Overgaar? , 21)

Peder Knudsen, f. 1805 i Fraugde, boelsm. Arendal, hustru Mette Kirstine Arentz, 27, hun døde 1838 (P 100, M 110).
Peder Knudsen ses FT 1840-FT 1860 som boelsmand/gmd. i Ejby. Gift flere gange, bl.a. med Johanne Marie Larsdatter, 36, død 1850, gift med Else Marie Larsdatter samme år. Børn 3-19 år ved FT 1860.

Jens Henrik Jespersen 1864?

FT 1870 Niels Ludvig Hansen, 69, på Arendal.
FT 1880 gaardejer og hestehandler Jacob Nielsen Kruse, 43, med kone, børn og 4 tyender.
De ses FT 1890 og senere på
Juelsminde, se th..

138 Ejby matr. 18
Jacob Nielsen Kruuse, f. 1836 i Skanderborg amt. hestehandler.
Ses der også ved FT 1906 (72).

Ved FT 1911 (79, 80) ses Juelsminde matr.1e? (1e nabo til matr. 18) med ovennævnte Jacob Nielsen Kruuse, f. 1836 i Jylland, , med kone, barn og tyende.
Sammen med ses
Arendal med Gjerda Margrethe Kruse f. 1884 i Odense (gift 1905 med Frits Nellemann Kruuse f. 1879, hestehandler, søn af ovennævnte Jacob), med børn f. 1906-10, og der var 4 tjenestefolk. Frits, Arendal, Frits var ved FT 1911 bortrejst (81).

Fra Kruses arvinger i 1913 skøde til hestehandler  Georg Carstens, 1915 til do Chr. Rasmussen..

FT Odemse 1930 (29) Christian Rasmussen f. 1877, hestehandler

FT Odense 1940 (ulige 233, 234), Nyborgvej 187,- Chr. Rasmussen, f. 1874, hestehandler, søn Hans Rasmussen f. 1908 også hestehandler.

Billede

 

 

 

  

18a

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyborgvej 187

 

 

 

 Matr. 4b(c), nord for matr. 18  ved Ejby By

Niels Simonsen
74, 1852 skøde fra
 Peder Knudsen til Hans Hansen  på parcel HK 0.7.2. 3/4´
1877 auktionsskøde på 4b  til Hans Christian  Pedersen

1883  skøde 4b til Jens Rasmussen Christensen.
 slut, meget udstykket.
Kort Ejby By og gaarde 

HK 4b ..7.1. 1 3/4, før udstykning...4c ......2
 

 

 

FT 1860 og 1870: Hans Hansen f. 1805, ses som husm. 4b (4c).

Hans Christian  Pedersen på 4b, ses som gartner ved FT 1880.

..........................

Smedie
FT 1870 (4c) smed Søren Pedersen, f. 1836 i Trolleborg, gift med Ane Christiansen. Ses også som smedemester, gift med Maren Andersen, ved FT 1880 og 1890.

Udstykket, restparcel:
FT 1901 4b (261) Niels Julius Hansen, f. 1860, arbejdsmand med familie
Kort Ejby By og gaarde  

 

........................

FT 1901 4c (186) smed Lars Christian Hansen f. 1875

Matr. 4b, udstykket

 

..............

 

Matr. 4be

 

Ejbyvænget (1)

 

......................

nu nær Nyborgvej 214
FT 1940 (31) ses Niels Alfred Jørgensen på Nyborgvej nr. 212.


 

Matr. 12a(c) ved Ejby By

.
Der var 2 parceller 12a, gård i Ejby By 12a, senere 12c, nabo til 18 (nordfor), med navne Anders Poulsen/Povelsen og
Jens Pedersen,
samt 12a ved Ørbækvej vest for hovedgården med navn Jens Pedersen, se kort, denne parcel var næppe beboet.
105, 12a. (selve gård i Ejby By ).
1815 skøde på gård matr. 12a fra von
Heinen til Jens Pedersen.
1857 adkomst for søn Anders Jensen,   
1877 skøde på matr. 12a til Lauritz Hansen, Killerup (til sammenlægning med Killerup matr. 1)
1912 skøde på 12a til handelsm. Carl Andersen. 1917 skøde til hestehandler
Christian Rasmussen, 1918 også til 12i.
HK 12a opr. 3.5.3.2., senere 12c 1.5.2.2,  
12a 2..1....

Hus ved matrikel 28, sensere 12g

Anders Povelsen 47,
Kirsten Jørgensdatter 27, Ane 6, Kirsten Andersdatter, 3, f. 1784

Anders Povelsen 62, gaardfæster, med hustru, 40, og børn.
Anders døde 1812 som gaardmand i Ejby, Kirsten 1831 (A 42)

Kirsten Andersdatter, Ejby, gift med Jens Pedersen, Lille Tornbjerg, 9.12.1814 (J 44).

FT 1834. Jens Pedersen 48, f. 1796, gmd. Ejby
Kirsten Andersdatter 49, f.  1785. Ses FT 1840-1850 med børn/tyender.
Søn Anders Jensen 12, f. 1822

Anders Jensen  FT 1860, 1870 (4 tyender) og 1880 (ugift med 2 tyender), 37, 46, 56 år, gmd. Ejby (Anders ses i hus FT 1890)

FT 1880 Killerup gaard, Lauritz Hansen, 29 år, 5 tyender. Var der også FT 1890.

 (FT 1901. 36-37. Killerup 1.
Laurits Hansen f. 1849, proprietær med famulie og 6 tyender)
12a?

 

1912 skøde på 12a til handelsm. Carl Andersen. 1917 skøde til hestehandler Christian Rasmussen (Juelsminde), 1918 også til 12i.

1931 18a Juelsminde sammen med 1e (Arendal, 60) , 12a , 12i  som een ejendom, se denne ved Juelsminde FT1940.

 begge områder
udstykket

  Ejby By
4 xx


12g

 

12 r, u, q, m

12 syd (v. Ørbækvej)
 12 xx

 


nær Toftevej 45, Ejby By

Toftevej 32***
(iflg. BBR opført år 1700, billede)

Nyborgvej 234-238

omkring Edvard Weises Vænge


 

Matr.18a, senere 4a
ved Ejby By

gård i Ejby By
(nord for matr. 18)
Rasmus Madsen
72-73, 4a, to parceller, selve gården lå i Ejby By 1839 skøde fra Rasmus Madsen til Mads Rasmussen  Ranmus Madsens navn ses op begge parceller..
1874 adkomst til 4a for hans enke Ane Kirstine Larsen, samme år aftægtskontrakt skøde mellen hende og hendes søn Jens Madsen
.

HK 5.7.3. 1/4

Den anden parcel 4a  ses syd for Nyborgvej.
Måske ubebygget.

 

Matrikel 13a og 14a ligger også i området. se længere nede

Mads Hansen, 55
Kirsten Rasmusdatter, 51
Søn Rasmus Madsen, 21, f. 1766 (240)

Kirstine Rasmusdatter, 63, enke og gaardfæster.
Rasmus Madsen, 35, forestår gårdens drift.

FT 1834 Rasmus Madsen, 68, gmd., Anna Maria Knudsdatter 52,
Mads Rasmussen 30, ugift.
Mads Rasmussen ses FT 1840 (faderen aftægtsmand) -1860, gift (Anne Kirstine Jensen f. 1812 ) og med børn (Jens Madsen f. 1848). Mads døde 1864, 60, som gmd. i Ejby.
FT 1870 gaardejerinde og enke Ane Kerstine Larsen f. 1814, abomed søn Jens Madsen f. 1848.
FT 1880, 1890 Jens Madsen f. 1848, gårdejer med famlie og 4-5 tyender.

316.
4a
Jens Madsen, f. 1848, gårdejer.

(186 ff. Matr. 4. udstykninger)

Jens Madsen ses også ved FT 1906 (5).

1919 skøde til søn Jes Møller Madsen til matr. 4a og andre parceller i Ejby og Blangstedgaard ejerlav, se link.

FT 1921 4a Jes Møller Madsen f. 1891

FT Vor Frue 1925 (126)
matr. 4a m.fl. Jes Holger Møller Madsen f. 1891, hustru Kamilla , 3 børn f. 1920-1925, 3 tyende.

Korsløkke 1935 (22) Anders C. Møller Madsen,
Toftevej, konfirmeret, far gaardejer Jes H. Møller Madsen

Udstykket

 

 (4bz)

Toftevej 40 
(udstykket, opført 1951)

 

 

 

 

 

 

 

Korsløkkegaard,

Matr. 15a, Anders Hansen. Rasmus Hansen Birkende  
Deres navne ses også på en mndre parcel 15a i det østlige ejerlav (senere 15r*, o, h, m. fl.) og på en parcel 15a NØ for Ejby By. Sidstes navn ses også på en lille parcel 15a vest for hovedgården. Se kortet.
118. Skøde 1831 fra?
Obligationsudstedelse 1841 Rasmus Hansen, 1872 Peder Andreasen vedr. Korsløkkegaard, 15a
HK 5.1.0.0.

*15r 37/67 Skøde 1905 til Emil Rasmussen. HK 1 3/4 album,  Se også 37/71

Der var også en mindre parcel 15a i det sydligste ejerlav med navn Rasmus Hansen Birkende.

Fam. E 4, Anders Hansen 41, gaardmand,
g. 2. gang m. M
aren Rasmusdatter, f. 1765
Mads Andersen 15, se nedenfor
Rasmius Andersen 6 (339, Stephan Nielsens kone, Lykkegaard, bar), han ses ikke ved senere FT.
(fra før
ste ægteskab, barn og 1. kone Maren Knudsdatter, Ejby, død  1785. Gift 1768, M 55)
Maren, 2, Ane 1, fra 2. ægteskab

Fam. 13, Anders Hansen, 55, gaardfæster, døde 1822, 76 år, som selvejergmd. i  Ejby.
Søn Hans Andersen, f. 1792
Datter Ane Andersdatter 13,  f. 1787, som ugift fik hun datter Kirsten 1812. Den 7.1.1831 (153) Ane som 45-årig g.m. ungkarl Rasmus Hansen Birkende f. 1793 (115), Ane døde 10.7.1833 (153).
Datter Maren Andersdatter 14. f. 1786, den 23.11. 1834 som 48-årig g.m. enkemand Rasmus Hansen, 41. gmd. i Ejby (153, 41)
Kun Ane havde et barn. .

'Rasmus Hansen, 7, ses i Birkende ved FT 1801. far gaardbeboer Hans Jacobsen, 52.

Rasmus Hansen (Birkende), 41, 1793- 1854, enkemand, med husholderske ugift Maren Andersdatter, 43.  Maren gift med ham 1834. - FT 1840  hustru Maren Andersen, 51.
Hans Andersen, f. 1794, sindsvag,  har ophold der (husbonds svoger)
De ses ved FT 1845  og 1850. Kirsten Andersen f. 1812, død 1846?, Anes datter, ses som plejedatter FT 1834-45. Hendes datter Anne M(arie) Andersen f. 1844 ses som plejedatter FT 1850, 1855 (15) og 1860.
Rasmus døde 1854,  61, gmd. (154), Maren ses FT 1855 (15) og 1860 (70 år) gårdmandsenke,  død 15.7.1860, 74 år (200) Barnløse..---
Ca. 1863-1871 plejedatter (1. kones barnebarn) Anne Marie Andersen  f. 1844 gift med Jens Peder Hansen, død 1866, og derpå med Rasmus Laurits Dannesbo, de var gårdejere på Korsløkke.  Dannesbo flyttet ca. 1871.
Peder/Per Andre(a)sen, se skøde 1872, ses FT 1880 på gård, ved FT 1890 på Korsløkkeg., hestehandler, f. 1832 i Revninge. Ses FT 1901 th.

132, Korsløkkegaard,  matr. 15a (senere 15af)
Peder  Andreasen, f. 1831 i Revninge (ved Nyborg), hestehandler,
Hustru Mette  Steffensen, 3 tyender, ingen børn.

FT 1911 (79) var på Korslykkegaard Nelly Kirstine Luvise Kruuse f. 1877 i København, med børn Kruse og tyender. Hun blev i 1903 gift med Hestehandler Niels Peter Marius Nellemann Kruse, f. 1874, Korslykke, var ved F 1911 bortrejst (81).
Hans far
hestenabdler Jakob Nielsen Kruse, var på nabogården Juelsminde.

Odense Sankt Knuds Domsogn 15 1906 31.7 født Niels Aage Kruse , forældre Hestehandler Niels Peter Marius Nellemann Kruse og Nelly Louise Cloridine Hansen, 28 år. Langelinie Viede 26.7.03 i København.  De må derfor være flyttet til Korslykke 1906 ellert senere.

På matrikelkort Ejby 1913-1954 er store dele af matrikel 15 udstykket,
men kun lidt på kort 1884-1913,  måske var gården flyttet fra Ørbækvej til nyoprettet
matrikel 15af)


FT Vor Frue Landsogn 1925 (173)  ses Niels Christensen Carl Junker, f.1879, læge, hustru og 2 børn og 2 husassisteter, han har nok boet på en af de udstykkede matrikler.

FT Vor FT 1940 Odense Ørbækvej 25 (33ff) ses flere famlier, det havde nok været Korsløkke..

15af

Skovgårdsvej 16

Jervelund?  ved Ejby By

Matr. 14a. Mads Andersens enke, der ses på 2 parceller, den ene med gård i Ejby By .
114. Mads Andersen  fik skøde fra von Heinens bo i 1815, og søn Anders Madsen adkomst 1858
Adkomst til dennes svigersøn Claus Christian
Jervelund og i 1895 til datter Dorthea Kirstine Madsen
HK 7.2.3.2
37/70, 3h, skøde 1907, ½ album

Mads Andersen 15, f. 1771 (290, far Anders Hansen Borre, Ejby),
se lige ovenover
 

Mads Andersen f. 1771
1801 Ejby gift med Kirsten Rasmusdatter, hun døde som gårdmandakone i Ejby 1820 (M 24).  
1822 Mads som gmd. i Ejby gift med Anne Njelsdatter, se th.

Mads Andersen, 62, f. 1772, gårdmand i Ejby, skøde til matr 14a i 1815. Som enkemand, 51, g.m. Anne Nielsdatter i 1822 (M 25), han  død 1835 63 år (M 25), konen død 1855, 68 år, f. 1786.
 Børn Anders f. 1823, Niels 1826, Anders Madsen gmd. ved FT 1860,  død 1863 (A 36). Svigersøn Jervelund, f. 1852, se skøde, ses FT 1880 og 1890. Dennes søn ses FT 1901, se th.

FT 1901 324-325. matr. 14a
Gaaardbestyrer Kristian
Jervelund (Carl Anders Christian Madsen Jervelund)  f. 1877

FT 1921 14a Claus Christian
Jervelund f. 1851
FT 1925 (126) 14a Claus Christian
Jervelund f. 1851 med familie og tyende. Gaardejer (Kirkegade)

Billede 1938 se luftfoto

FT 1940 Odense Toftevej 37 (9, 10 ) Rasmus Andersen, f. 1898, forpagter, med familie og flere tyender, samt med rentier Dorthea Kirstine Jervelund f. 1858, og logerendse Else M. Jervelund f. 1922 som kontorist

14a

Toftevej 37,
nyopførte boliger 2005 ff, der ligger en bebyggelse Jervelundhaven ved siden af.

Den anden parcel 14a lå ved Nyborgvej, se matr. kort herunder. Måske semere matr. 14g

FT Odense Nyborgvej 283 (241, 242) Niels Peter Frederik Hansen f. 1880, med hustru, teglværksarbejder.

3h, 14g

nær
Nyborgvej 283, 289

Rosengaard

Matr. 16
(21), Jens Laursen
125. 1865 skøde fra Anders (G.) Møller til Rasmus Larsen på Rosengaarden matr. 16,
1875 skøde til Jørgen Pedersen, 1887 til Niels Andersen på Rosengaarden (125)
HK 8.3.1.1/4

Fam E 9, Jens Larsen, 45, gaardmand i Ejby, g. 1774?, hustru døde 1786, 40 år, gift 1787 m. Karen Stephansdatter, 19 (J 35)
Søn Lars Jensen, f. 1775.

 

Fam. 11, Jens Larsen, 57. fæstebonde, hustru Karen Stephansdatter, 32, f. i Vor Frue 1769,  
Jens Larsen, selvejer gmd, døde 21.4.1823, 80 år (J 35).
De havde vist ingen fællesbørn.

Karen Stephansen, 66, f. 1768, gaardmandsenke , Rosengaard. Stedsøn Lars Jensen, 58, f. 1776, ugift, har ophold, døde 1842. 67 (L 97). Karen ses som enke ved FT 1845, bestyrer Hans Stephansen, 60, hendes bror, ses som ugift gmd., 65 år, ved FT 1850.  Karen døde 1846, 78 år (32). Hans Steffensen, 65, døde 1851, gdr. på Rosengaarden.

1852, gaardeier Peder Christian Andersen, Rosengaarden
FT 1855** (19) ses Anders G(ottlieb) Møller, 31, f. 1824 (27) gift med Karen Nielsen f. 1831, gaardmand på Rosengaard. Ses også FT 1860 (8), uden børn. Se ham 1876. Se skøde 1865 tv.
FT 1870 Rasmus Larsen, 51, på Rosengaard. - FT 1880 Jørgen Pedersen.   Se videre th.

99, Rosengaard,
matr, 16
Niels Andersen, f. 1842 i Agedrup (gårdfæster der FT 1880)
skøde 1887, ses også FT 1890
og ved ved FT 1906. (70)

FT 1911 matr. 16 ( 42) Peder Olsen f. 1861
FT 1925 (179) Karl Georg Olsen, f. 1889.

FT 1940 Odense Ørbækvej nr. 75 (39, 40) ses planteskole med flere gartner-uddannede personer.

Billede

16cf-16cg

Ørbækvej 75,
Rosengårdscentret nord.

Stærmosegaard

Matr. 5
(6) Peder Andersen, Peder Møller . Peder Andersen Møllers navn ses også på en mindre parcel 21 vest for hovedgården.
76. Ejby 5 Stærmosegaard 1816 skøde til Peder Andersen Møller fra Hans Hansen. - 1851 skøde til Peders søn Knud Ferdinand Møller (76)
HK 8.3.2.2.

Fam. E 2, Hans  Hansen, 27*, gaardmand, hustru Giertrud Hansdatter, 37.
Ungkarl Hans Hansen af Killerup og Pige Giertrud Hans Datter af Ejby gift 1786 (520):
Hendes mor var Anne Stephansdatter, 74, hun boede hos dem .

Fam. 12, Hans Hansen, 43, fæstebonde, hustru Giertrud Hansdatter, 50, datter Zidsel (Sidsel) Hansdatter f. 1792 (Vor Frue 45, faddere bl.a.fra Eybye), hun g. 1814 med Peder Andersen (Møller), 26, fra Blangsted Mølle (78, S 222)
Hans Hansen havde ikke andre børn end Zidsel.
H 29, Giertrud Hansdatter døde 1813, 62 år.
H 30, Hans Hansen, gaardmand Stermose, døde 15.2.1827, 68 år.  

Peder Møller, f. 1788, gaardmand, Stermosegaard.. gift med Sidsel Hansdatter, 41. f. 1793. Død 1849, 57 år. (S 222).
Bl.a. datter Christiane Maria Møller f. 1820.
Peder ses senest FT 1850 (enkemand, død 1851, 63 år) med sønner Anders G(ottlieb) .Møller, 27, f. 1824, . (27), ugift, og Knud F. Møller, 24 år.
1851
skøde til søn Knud Ferdinand Møller (f. 1826, 7, fadder), der ses på Stærmosegaard ved FT 1855 (18) , FT 1870 (var også på matr. 21) -1880 med sin søn Peder Vilhelm Møller, ses FT 1901 th.

96, Stærmosegaard, matr. 5
Peder Vilhelm Møller, f. 1864.
Ses der også ved FT 1906 (67), FT 1911 (42) og FT 1925, f. 1864 (179)

FT 1940 Odense Ørbækvej nr. 167 (43- 44) ses Peter Vilhelm Møller f. 1864 som gaardejer med familie og  5 tyender.

Billede     1953   1958

1953-1976

 

5f

ved Stærmosegårdsvej 70,
Ikea nord.

Mosegaard,
Matr. 12b, Anders Pedersen, Hans Knudsen, Rasmus Hansen,12b hørte sammen med 10a, ses øv. th., også med navn Rasmus Hansen. Navnene ses også på en mindre parcel 20 (10d) vest for hovedgården,
88. 1835 Hans Knudsens enke skøde til søn Rasmus Hansen til 10a m.fl.
1848-49 adkomst for  dennes enke Mette Kirstine Rasmusdatter og vielsesattest for hendes nye
mand Jørgen Nielsen.  (88, 106) 1867 adkomst for søn Rasmus Jørgensen.. Flere skøde skift, 1875 til Lars Hansen,
HK 10a 1.5.2.2,
12b 3.4.2.
1

 

 

 

 

.....................

Moselund

Fam E 3, Knud Hansen, 63, g.m. Ane Hansdatter, 42, søn Hans Knudsen, f. 1767.
K 59: Knud Hansen, gmd. i Ejby, døde 19.1.1797, 74 år.
En Ane Hansdatter, 84, døde 1825 som hospitalslem.

 

Fam. 10, Ane Hansdatter, 58, søn Hans Knudsen, f. 1767, ugift, forestår gården. Gift 1801 (H 51) med Kiersten Rasmusdatter.   1805 (170) Hans Kmudsens søn Rasmus Hansen f. i Ejby.

Hans Knudsen døde 26.2.1833, 61 år, gmd. i Ejby (H 51)

(skøde 1835),  FT 1840:
Rasmus Hansen, 34, f. 1806, gaardmand., g.m. Maren K, Hansen, 26.
Kirsten Rasmussen, 60, enke (ses ogsåved FT 1850, død 1852, 75 år)
Maren død 1844 på Mosgaard.   Rasmus Hansen FT 1845, ny kone Mette (Kirstine) Rasmussen, f. 1818, hun som enke ny mand Jørgen Nielsen, f. 1803 i Brænderup. De ses ved FT 1850, 1855, 1860.
Jørgen Nielsen, Mosegaard, døde 17.11.1866, 63 (J 135). Mette Kirstine Ramussen døde 13.7.1867, 50.  enke efter Jørgen Nielsen (M  118).
Fra FT 1870, se th.

 

219. Mosegaard, matr.10a
Lars Hansen, f. 1838 i Hækkebølle, Rørup,
ses på Mosegaard FT 1870-1906  (1906 (30) matr. 10a, 12b). FT 1890 børn 4-14 år.
FT 1911  10a (37) Lars Hansen


FT 1925 10a, 12b (160), søn Johannes Hansen, f. 1880. skøde 1913.

FT 1940 (249, 250) Ejby Mosegaard, Nyborgvej 421
Gaardejer
Johanndes Hansen f. 1880 med kone, søn og 5 tyender.

 

 

..................

FT 1930 N, 283 (30)  Niels Frederik Hansen, Teglværksarbejder

 

187d

Nyborgvej 421 i dag udstykket.
Nu nær Herluf Trolles Vej 136 (d, y).

Lykkegaard
Matr. 3
, Rasmus Møller  (der var flere parceller 3, se kort. Del af matr. 3, SØ for Ejby By, blev til matr. 13)
70. Ejby 3a, 1810 skøde fra kammerherre von Heinen til Stephan Nielsens enke Karen Ebbesdatter.- 1823 Testamente for adkomst for hendes svigersøn Rasmus Møller.-
1825 skøde fra Mads Andersen til Rasmus Møller på 30a (70).
 1859 Rasmus skøde til søn
Anders Christian Møller.
HK 7.2.2.2
Gården lå måske oprindeligt i
Ejby By .

 

 

 

 


 Nabomatrikel: matr. 13a, gård i Ejby By
Hans Mortensen,
Morten Jensens enke 107: 1829 skøde fra Kirsten Madsdatter til søn Hans Mortensen. Flere skædeskift, 1895 til Vilhelm  Anthonius Theiodor Hansen på 13a.
HK 5.6.3.1½

Fam. E 7, Stephan Nielsen, 48, f. 1739, gaardmand, gift med Karen Ebbesdatter, f. 1744 .
Karen Stephans- datter f. 1769 (281), far Stephan Nielsen,
Søn Niels Stephansen, 27, f. ca 1774. Han var nok 1821 forpagter på Blangstedgaard. Boede senrere som ugift hos en niece,
Datter
Ane Cathrine Stephansdatter f.  1778.
Kirsten f. 1781 (347), se th.
Hans Stephansen, 1785  (371), fadder Karen Andersdatter Blangsted Mølle .


 Kirsten Madsdatter f. 1769,  far gmd. Mads Hansen, 55, Ejby

 

Fam. 2, Stephan Nielsen, 62, f. 1739, gaardfæster, død 1802, g.m.Karen Ebbesdatter, død 1826 som enke (S 240).

Datter Kirsten Steffenssdatter, Ejby, f. 1781, gift med Rasmus Andersen (Møller) fra Fraugde i 1809 (46, K 46).


 Morten Jensen, f. 1755 og Kirsten Madsdatter, f. 1770.

Hans Mortensen, f. 1799.

 

Rasmus Møller, f. 1782, gaardmand. gift med Kirsten Stephans -datter, f. 1782, 3 børn 13-22 år.  
Rasmus Andersen (Møller), 58, gmd. Ejby, død 1839 (147).
Kirsten Stephansdatter døde 1857 (K 46),  ses som gårdmandsenke til og med FT 1855, her med søn
Anders C(hristian) Møller, f. 1821 (15)  som gårdbestyrer, skøde 1859.  Han ses på Lykkegaard ved FT  1870, 1880 og 1890, med søn Rasmus Peder Møller, f. 1853, ses FT 1901 th.
Karen og Kirsten var altså
søstre, de blev koner på henh. Rosengaard og Lykkegaard.
Broderen Hans, ugift, overtog Rosengaarden efter Karen


Kirsten Madsdatter, 65, enke
Hans Mortensen, f. 1799, gmd. Kirsten Nielsdatter, f. 1794.
Søn  Morten Hansen f. 1824.

Flere ejere, bl.a. Morten Hansen skøde 1872, ses FT 1890, søn Vilhelm Antonius Theodor Hansen 29 , se th.

 

 

vætr 216. Lykkegaard, matr. 3a
Rasmus Peder Møller, f. 1852. Død 1905, 53, f. 1852, gaardejer Lykkegaard (95)
FT 1906  matr. 3 (30) enke Else Kirstine Møller (Hansen)
FT 1911 3a (38) søn Søren Møller f. 1884
Rasmus' hustru Else Kirstine Hansen (Møller) f. 1857.
1917 fik hun skøde på parceller i
Blangstegaard ejerlav

FT 1925 (152) og 1930 (127) var Else Kirstine Møller på 3a. Lykkegaard.
1930 skøde til søn
Hans Valdemar Møller
Billede
FT 1940
Nyborgvej nr. 390 (553-554) ses Hans Vsldemar Møller f. 1901 med familie og 6 tyender.


 FT 1901 321 Matr.13a.
Vilhelm Antonius Theodor Hansen, f. 1860

Luftfoto 1939

FT 1940 Odense Toftevej 26 (35, 36) Harald Hansen, gaardejer med  kone og tyende

 

 

3bø

 

 

 

 


 13a

 

 

Cikorievej 32
Nyborgvej 390 udstykket.

 

 

 

 


  

 Toftevej 26, 28
udstykket

Avlskovgaarde
  
Matr. 17
[22) Knud Rasmussen,
Mads Larsen, udflytter, Knud Rasmussen overstreget.
126. Ejby 17a, Avlskov, 1815 skøde fra emeritus, kammerherre Heinen til Knud Rasmussens enke Sidsel Hansdatter.- 1822, 1832 vielsesattest og adkomst for hendes nye mand Mads Larsen (126)
HK 8.1.1.2

Måske lå garden oprindeligt ved Ejby By
Se mere om Avlskov

Fam E 10, Knud Rasmusser, 32 , gift med Sidsel Hansdatter, 21, f. 1766.

Fam. 14, Knud Rasmussen, 45, fæstebonde, gift med Sidsel Hansdatter, 34, f. 1767, barnløse.
Knud Rasmussen død 1814, 59, gmd. Ejby (65).
1816  Sidsel, 49, gift med Mads Larsen, 31, Hjallese (30).

Mads Larsen, 50, f. 1784 i Hjallese/Dalum, gaardmand, Avlskov, hustru Sidsel Hansdatter, 67, f. 1767, død 1837, 70 år. Barnløse. Han ses til og med FT 1860, død 1864 79 år (M 30)
1865 adkomst for hans broderdattersøn Christen Larsen, f. 1835, ses FT 1870, og 1880 gårdejer, 45, Avlskov (ses også ved FT 1901, se th)
Nuvær. gård opført 1870

78 Avlskovgaarde, Ejby matr.17
Chresten Larsen, f. 1834
Ses også FT 1906.

FT 1921 (84) og 1925 (167)  søn  Svend Aage Larsen. f. 1888
FT 1930 (139) Sven Aage Larsen . f. 1888, landmand med 3 sønner f. 1913-1917.
(
ikke død i sognet 1930-1940)

FT 1940 Odense Avlskovvej 90 (11, 12) Hans Junger Estrup Hansen f. 20.8.1904 i Vissenbjerg, gaardejer, med mor Johanne Kirsrine Hansen f. 14.4.1865, som husmoder, og 4 tyender.

Billede

17a

Herluf Trolles Vej 259
(nye veje)

HK på Blangstedgaard var ca. 29 Td. .
*der var også en Hans Hansen, 32. bødker, 6. familie i Biskorup. .   ** der var også en Anders C. Møller, 34, på gård i sognet (12)   *** ved FT 1940  (38) var der på Toftevej 32 fodermester Kaj Andreas Kristian  Mortensen, f. 1914
Personer på gårdene, incl. Blangsted Mølle, var flere gange faddere for hinandens børn.


 

 C. Matrikelkort Ejby ejerlav gårde::

De genenmgående veje NV-SØ er Nyborgvej,  og den sydgående er Ørbækvej. Matr. 18, øst for krydset mellem de to veje, ses på alle kort.

Matrikelkort Ejby og Blangstedgaard ejerlav 1810-1859.
 Matrikelnumre (Ejby ejerlav) påskrevet. Se påskrevne navne i tabellen.
På matrikelkortet ses på Blangstedgaard ejerlav 8 marker: fra syd mod nord: Kohave -, Mellem- , Grønne Have -, Lange Lykken, der lå syd for gården (det der senere blev forsøgsstation), mens Ny -, Torstenhave -,Uglekrogs -, Eiby Lykke lå nord for gården og åen.
 (-løkke, endelse i danske stednavne, oprindelig med betydningen 'indhegning, indhegnet mark' og især 'indhegnet skov(rydning)', beslægtet med verbet lukke; i marknavne også om ikke-indhegnede markstykker. De ældste landsbynavne er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder, fx Dageløkke og Ebbeløkke, af mandsnavnene Daghe og Ebbe. Endelsen indgår i mange gård- og herregårdsnavne, fx Egeløkke og Broløkke på Langeland.,  '
''
Nordligste del.
På matriklerne syd for Ejby By er påskrevet matr. 18a foruden henh. 4 og 12. Tallet 18 forsvandt på senere kort, se kortet nedenfor, og ses så kun på matriklen mod syd, Arendal-Juelsminde. 12a blev til 12c, se følgende kort. Der var også en 12a vest for Hovedgården, se næstfølgende kort. 14a  ses både md øst og syd i billedet. :
Ved FT 1930 var der mange matrikler udstykket fra matr. 10 (S-SV for Ejby By).Syd herfor. Matrikel 18 ses på alle kort.  

Se mere detaillerede kort for Ejby By

Matrikelkort Ejby 1859-1884
Matr. 4a og 12 lå nord for matr. 18, syd for Ejby By, hvor selve gårdene lå. Gårdene er omtalt i tabellen ovenfor.   Gårdene 11a og 3a i Ejby By er nok udflyttet som henh. Ejerslykke og Lykkegaard.
Gård 12a, nu 12g, er nu Toftevej 32 (iflg. BBR opført år 1700).  Gård 13a. er nu 13a, nu Toftevej 28, nu hus opført 1984.   4a er nok nu Toftevej 40, nu matr. 4bz, udstykket boligkompleks. Den anden parcel 4a lå syd for Nyborgvej, se  næstfølgende kort. Nok ubebygget.
Gård 14a er nok i dag Toftevej 37.
Matr10e og 10b lå nord og vest fot matr. 11a. Matr. 11a er nu Ejbygade 4, ligger ved sydlige ende af Korsløkke Kirkegård. Er nu en lille matr. på 150 m2.

 

Matrikelkort Ejby 1884-1913
F
lere matrikler havde parceller både nord og syd for Nyborgvej. Matrikler 4a (ses to steder), 4au, 12c, samt 11b, hørte senere (fra 1919) under samme ejere, sammen med matrikler i Blangstedgaard ejerlav. Flere af de tilhørende gårde lå i Ejby By, se lige ovenfor.

 

Se detailkort af de sydvestlige parceller   4a ses både ved Ejby By og syd for Nyborgvej, nabo til 14a.

 

 


Nuværende kort.
De påførte tal er nuværende vejnumre (se tabellen), hvor gårdene oprindeligt lå .
187 er nuværende nummer på Nyborgvej, hvor gården Juelsminde (Arendal) lå. -  4 en nuværende nummer på Ejbygade, hvor gården Ejerslykke lå. 40 er  Toftevej 40, hvor der lå gårde i Ejby By. Toftevej 37E  er/var  matr. 14a.
I Tornbjerg , se link, th er markeret 3 gårdes nuværende positioner, nu Tornbjervej 5, Store Tornbjerg, Tornbjergvej 59, Lille Tornbjerg, og  Landkildevej  62, Landkilde. Tornbjerggårdene er udstykket.

 

 


 

D. Lufttotos af gårde:
 

 http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/?q_fritekst=juelsminde&q_stednavn=&q_bygningsnavn=&q_person=&notBefore=1890&notAfter=2015&category=subject203&itemType=all&thumbnailSize=&correctness=&thumbnailSize=&sortby=&sortorder=#zoom=7&lat=54.82931699800844&lng=16.330396415507888

 Ejby gaarde                          Grøn pil på sidekort angiver nuværende position.

 

 Rosengaarden, Jensen, H. gartner. 1939, Ørbækvej. Der ses drivhuse ol. th. i billederne. Nordlige del af nuværende Rosengårdscenteret.

Do:

 

Stærmosegaard 1953, 0dense.  Nordlige del af nuværende Ikea.s

 

Stærmosegaard 1959, Odense. Der var en alle fra Ørbækvej op til gården.

 

Lykkegaard 1958, Odense´

Vejen i forgrunden er Nyborgvej. 

 

Juelsminde
Hestehandlwe Rasmussen  1951, Nyborgvej, Odense.
Ved FT 1930 (29) og 1940 (233) ses hestehandler Chr. Rasmussen på Nyborgvej 187, Juelsminde.
Vejen vest-øst på billedet er Nyborgvej.

 

 

Jervelund, Matr. 14a, gårdmand. 1938   Toftevej 37

 

 

Matr. Ejby 13a. Harald Hansen. Gårdmand 1939. Toftevej 26-28.
FT Odense 1940 Toftevej 26 (35, 36) Harald Hansen f. 1895. Gaardejer med hustru og tyende. Se tabellen.

 

Avlskov 1951
Nu Herluf Trollesvej 239, tidligere Avlskovej 90, den kom fra Nyborgvej.

Avlskov 2020, nyrenoveret 

 

 

  Huse på Ejby Mark.


 
 

E. Gårde i Ejby By.  Målebordsblade og matrikelkort.  Se mere om Ejby By hustorie i link.

Nord for gården Juelsminde lå flere større gårde i daværende Ejby By. Flere af gårdene er omtalt i tabellen ovenfor (4a, 4b. 12a, 13a, 14a)

Kort Ejby By, Odense Vor Frue (Landsogn)

Målebordsblade 1843-1899.

Rød prik nuværende  Toftevej 45.  De røde tal er position  nuværemde Toftevej 43 og 32, hvor der lå huse langt tilbage.  Det er   matr. 23 og 28 , se kort herunder,                                      
Lige under mærket nok matr. 4a/12a, mens gårdene th nok er 2a, 14a. 13a fra oven og nedad.

'

Måleborsblade 1901-1971

 

Topografiske kort 1953-1976.  Meget er udstykket.

 

......................................................

Matrikelkort Elby 1810-1859

 

 

Matrikelkort Ejby 1859-1884

Flere af gårdene er omtalt i tabellen ovenfor (4a, 4b. 12a, 13a, 14a)  Parcel 23 og 28 havde huse, der stadig eksisterer.

 

Matrikelkort Ejby 1884-1913

 Juelsminde, matr. 18, lige syd for 4b-4a.

Matrikelkort Ejby 1913-1954.  Hovedparten af matriklerne 4a og 12 er udstykket. 2a, 13a og 14a ses stadig. Der ses en lille restparcel 12, måske den der blev til 12g, tidligere matr. 28.

 

 

 Slut

Top