Ejby Huse.  Ejby ejerlav (vest-nord-øst for Blangstedgaard ejerlav). Der var flere navngivne huse/ejensomme i området. Flere af husene var i perioder beboet af gartnere.  Der var også navngivne huse ved Ejby By (Jægershuset, Gillstedhuset, Skomagerstedet, Palleslykkehuset, Bakkehuset m. fl.) og andre steder.           
Se også huse under Blangstedgaard ejerlav                  Ejby Gaarde   Blangstedgaard

Nordligste del af Blangstedgaardsvej lå i Ejby ejerlav. Den røde prik er nuværende Blangstedgaardsvej 2, ejendommen i højre hjørne var daværende Nyborgvej 385, ved daværende Blangstedgaardsvej, daværende Ejby matr. 4au, nu udmatrikuleret. . Der ses også gårdene Lykkegaard og Mosegaard i Ejby ejerlav. Fabrik var nok Cikoriefabrik.  Parcellen i nederste, højre hjørn hørte til Blangstedgaard ejerlav. smlgn. kortet ovenover.
Der var også huse på Ejby Mark, nær Blangstedgaard:
Havelyst var også i Ejby ejerlav, ved nuværende Carlsen-Skjødts Vej 37, nu matr. 30f. Ved FT Vor Frue (Ejby) 1870 og i kirkebøger Vor Frue i 1860'erne og 1880'erne er nævnt husene Rosenlund, Mariendal og Lilliendal (børn døbt/død der i 1866, ved FT 1870 ses familien på Familienshaab). De lå nok nær mærket Ejby mark 2 x. (grønt mærke er nuværende Munkerisvej 151, som husene lå i nærheden af)  2f og 2c/h ses med navnene henh. Mariendal og Lilliendal, 2e var Rosenlund. Ejendommen lidt vest for mærket var nok matr. 2b (Eliselund?),  nuværende Ørbækvej 42. Se mere nedenfor.
Se kort med den sandsynlige placering af husene nedenfor. Se også matrikelkort nederst.

 

 

...................................................................

Ejby Huse  sandsynlige placering

Mnukerisvej del af nuværnde ringvej. Nogle huse lå nord for denne, andre sydfor. Rød prik på billedet herunder er nuværende Munkerisvej151.
 Rosenlund var Ejby matr. 2e, Mariendal var 2f og Lilliendal 2c/h, daværende Ørbækvej 50.  Matr. 2d Sofienlund.   Matr. 2b Eliselund  nu-og daværende Ørbækvej 42, samt matr. 30c Havelyst, nuvær. placering Carlsen-Skjødts Vej 37, daværende Ørbækvej  68.   Husene lå nok ved daværende Ørbækvej 42-68.

Ved FT 1940 ses følgende vejnumre på Ørbækvejs østlige side og sydpå (lige numre): 2. 10, 10, 10,    36, 36 ,     42, 44, 46, 48, 50, 50, 52, 54, 56,    66, 68 ,   110,    268, 270.

Grøn skrift: skønnet placering, ikke nøjagtig.
Påskrevet hvid skrift: 42 = da/nuværende Ørbækvej 42 = nu Johannes Larsens Vej 1,  --  44 , 46, 48, 50 daværende Ørbækvej, 50 nu lyskryds Ørbækvej-Munkerisvej, flere af husene indgår nok i vejanlæg Munkerisvej. ----
Gul skrift 37A
= nuværende Carlsen-Skjødts Vej 37A, 37= nu Carlsen-Skjødts Vej 37, -- 82 nu Carlsen-Skjødts Vej

 Husene ses også på målebordsblade 1842-1899:
 

 

Matrikelkort Ejby 1884-1913.  Parcellerne 2 og 1 herunder nederst th var Blangstedgaard ejerlav. Se oversigtskort  Se Oversigt over matrikelskort, realregistre og skøder.
 
Den oprindelige matikel 2c blev delt i 2c og 2h, og den oprindelige 2e i 2e, 2i og en lille 2g..
Matr.
2b Eliselund?, se  ovenfor. 2f  Mariendal.  2c/2h var som ovenfor vist Lilliendal.  Matr. 2d Sofienlund, se 25/64 ovenfor. 2e var Rosenlund.  Matr. 30c nederst var  Havelyst, nuværende Carlsen-Skjødts Vej 37, nu matr. 30f.    Øvrige huse var nær nuværende Munkerisvej 151, hørende under Muunkeerisvej 150, hvor dele af matriklerne 2f, 2c og 30c samt bl.a. Blangstedgaard 1i indgår, de er nu udstykket ellere indgår i parkanlæg. Matr. 2b er muligvie nuværende Ørbækvej 42.
Se målebordsblade,  med den sandsynlige
sandsynlige placering af husene, ligr ovenfor.

Matrikelkort Ejby 1884-1913:   Parcellerne 2 og 1 nederst th var Blangstedgaard ejerlav (Uglekrogs Lykkrn)

.

Se større oversigtskort
Nogle af matriklerne blev senere
nedlagt eller slået sammen, ses på matrikelkort Ejby,Odense jolrder, 1913-1954, så der kun ses matrikler 2b(u), 2f, 2c, 2q(h), 2d, 30c.  Se Oversigt over flere matrikelskort, realregistre og skøder.

 Havelyst placering. Forstørret del af ovennævnte kort.  Matrikler er de nuværende. Nr. 37 er nu børnehus. Se link for flere oplysninger.

 

...........................................

Oversigt  huse:

Huse  i Ejby ejerlav, Ejby Mark, lige vest for Blangstedgaards nordlige ejerlav.  Ca. 1 km VNV for Blangstedgaard hovedgaard.
Se Familienshaab nederst.

Matr. 2b. Eliselund  nu-og daværende Ørbækvej 42?, Mariendal var 2f og Lilliendal 2c/h, daværende Ørbækvej 50. Matr. 2d Sofienlund  Rosenlund var Ejby matr. 2e, samt matr. 30c Havelyst (nuvær. placering Carlsen-Skjødts Vej 37, daværende Ørbækvej 68),  Husene lå nok ved daværende Ørbækvej 42-68. Ved FT 1940 ses følgende vejnumre på Ørbækvejs østlige side og sydpå (lige numre): 2. 10, 10, 10,    36, 36 ,     42, 44, 46, 48, 50, 50, 52, 54, 56,    66, 68 ,   110,    268, 270.

........................................

36

FT 1940 Ørbækvej 36 (73, 74) Gartner Hans Marius Hansen, f. 1893, med hustru og 4 børn, Else f. 19.2.1936 Svemborgvej 36. En fadder var gartner Peder Pedersen, Liliendal.

Nok ved nuværende Ørbækvej lidt vest for Johanndes Larsens Vej 20. Udstykket.

Mariius Hansen 1956. Lå ved daværende Ørbækvej.


 

42

2b var naboparcel til 2f.   Eliselund,   nu-og daværende Ørbækvej 42, nu også Johannes Larsens Vej 1.    Se Oversigt over matrikelskort, realregistre og skøder.
   

Ifølge realregister 25/62 Ejby matr. 2b skøde til Niels Larsen 1853 (55-årig husmand og daglejer FT 1850,  f. ca. 1795) , til hans søn Lars Nielsen i 1860, ses FT 1870:
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Eiby Mark 73, 73, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Nielsen  

49  

Gift  

Husfader  

Husmand  

Odense  1821

Sidsel Nielsen f. Jensen  

48  

Gift  

Husmoder  

Hans kone  

Fraugde, Odense Amt  

Peter Larsen  

12  

Ugift  

Barn  

  

Odense Frue Sogn  1858

Rasm. Larsen  

9  

Ugift  

Barn  

  

Odense Frue Sogn  

Jens Christian Larsen  

4  

Ugift  

Barn  

  

Odense Frue Sogn  1866

De ses også i hus ved FT 1860 med sønner Niels f. 1853 og Peder f. 1857,

Lars Nielsen var der også ved FT 1880, sønner Peder f. 1858 og Jens f, 1865, og i 1890, som husejer, her uden børn.
NB Det var Lars Nielsen, f. ca. 1821 i Odense, gift med  Sidsel Jensen. Der var også en Lars Nielsen i Lilliendal. .

 

Skøde til Lars Nielsens søn Jens Christian Larsen i 1893, til anden søn? Niels Larsen i 1895 og til Lars Larsen i 1901.
Ved FT 1901 Vor Frue (141) ses matr.
2f/2b? som Pottemagerhus, ejet af Niels Larsen, beboet af en arbejdsmand Hans Peder Hansen.
FT 1906 (70) 2b Eliselund ses Lars  Larsen, f. 1874, landbrug og husejer med hustru og 4 børn f. 1899-1904   

FT 1911 (44) 2b Eliselund Lars Larsen f. 24.2.1874 i Odense*, gartneri og landbrug.
* FT 1880 Odense Købstad Anders Larsen 46, søn Lars 6. år. ?  Lars kan næppe være barn af Lars og Sidsel, da Sidsel i 1874 ville være 52 år.
FT 1925 Vor Frue Landsogn (174) Eliselund matr. 2b.  Lars Larsen f. 1874, landmand og handelsgartner med famlie. 3 børn født i Frue Landsogm 1910-1916.
FT 1930 Vor Frue Landsogn (121) matr. 2b  ses Lars Larsen f. 1874 med hustru og 3 børm f. 1910-1916.
FT Odense
1940 Ørbækvej 42 ses Lars Larsen f. 1874, 66 år, stadig, som gartner, med hustru og 2 personer ved land- og havebrug.
Lars Larsen  havde således været på Eliselund i en lang peride, fra før 1906 til efter 1940

Ørbækvej 42, nu
Johannes Larsens Vej 1, matr Ejby 2b. Efter BBR ældste nuværende bygning fra 1925.  Nu Ungdomscenter under Odense Kommune. Billede

HK ..4.2. 1/4


44

Mariendal  Matr. 2f, daværende Ørbækvej 44.   Se Oversigt over matrikelskort, realregistre og skøder.
 

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Marendal 75, 75, FT-1870, D4621 

 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Anders Hansen

55

Gift

Husfader

Husmand

Aarslev Sogn, Odense Amt

Karen Marie Hansen

34

Gift

Husmoder


Revninge, Odense Amt

Ane Marie Hansen

7

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Hans Peter Hansen

3

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn


1866, 1808, 21101866, Hans Peder Hansen, søn af huuseier Anders Hansen og Karen Marie Jensen, 31, Eiby Mark, Mariendal  Skøde 1862

1887, 0111, 29011888, Carla Christine Jensen, datter af tjenestekarl Karl Jensen, paa Mariendal og ugift Petrea Vilhelmine Mathea Hansen, 20, Ramsherred 15
 

Realregister  25/66, Ejby

matr. 2f, Mariendal, 1862 skøde fra Hans Madsen til Anders  Hansenmatr. 2f. 1889 adkomst for hans enkes nye mand Frederik Petersen. Han ses også i hus i Ejby ved FT 1890.
Ved
FT 1901 (141, 142) 2f Pottemagerhus Hans Peder Hansen f. 1869, arbejdsmand på kirkegård, med hustru og 2 børn.
FT 1906 (70) Ejby Mark 2f Mariendal, Frederik Petersen f. 1849 med hustru,                Fra 1910 solgt til andre.*
FT 1911 (44) 2f Mariendal  ses Axel Frandsen Andersen, f. 1885, gartner og landbruger. Skøde 1810
FT
1921 (92) 2f ses Valdemar Kristensen f. 1859 med kone. formue.
FT
1925 Vor Frue Landsogn (174) Mariendal matr. 2f Valdemar Rasmus Peter Hansen, f. 1885, landmand med kone. Skøde 1825
FT
1930 Vor Frue Landsogn (121) f2 Rasmus Valdemar Peter Hansen, f. 1885, 45 år gl., med hustru.
18
38 Skøde Søren Godskesen
FT 1940
(77, 78) Ørbækvej 44, Søren Christensen Godskesen f. 1888, husmand, murersvend, med hustru og barn.


 
HK  ..2.3.2½

Se billede

 


46

FT Odense 1940 Ørbækvej 46 (79, 80), Svend Peder Hjære Pedersen, f. 1907. mælkehandler med hustru.  Matr. 2g?

 

Billede 1939 S. H. Pedersen, gartner, Ørbækvej 46. Midt i billedet.  Kunne være matr. 2g, der var en meget lille matrikel, se Rosenlund.  Ejendommen tv med drivhuse er formemtlig nr 48, 2d se næste nr.  - Ejendommen øverst kunne være nr. 44, Mariendal, 2f, ses lige ovenfor. Smlgn. billede nedenfor.

2f grænsede mod øst mod Ejby matr. 4a og 4au.
(Ved FT Ejby 1930 (127) var gaardejer Chr. Møller Madsen, f. 1883, på matr. 4au med hustru, 3 børn og 2 medhjælpere.  Han fik bl.a. søn Jens Madsen Korsløkke sogn 1910 (11) som gaardejer på Ejby Mar

 

 


48

Sofienlund/ Ejbylund? Daværende Ørbækvej 48.  Matr. 2d.    Nu nær Carlsen-Skjødts Vej 84.  Se Oversigt over matrikelskort, realregistre og skøder.

(
FT 1834-1850 ses Anders Rasmussen, f. ca. 1788, husmand (tømmermand) og Dorthea Maria Pedersdatter f. ca. 1782, i hus. Lars Andersen ses ved FT 1860 som 40-årig, ugift tømmersvend).
25/64
matr. 2d. 1858 skøde fra Anders Rasmussens enke til Lars Andersen på 2d. Lars Andersen, 49, ugift tømrer, ses ved FT 1870 Sophienlund:


Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Sophienlund 74, 74, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Andersen  

49  

Ugift  

Husfader  

Tømrer  

Paarup Sogn, Odense Amt  

Marie Kirsten Andersen  

43  

Ugift  

Husholderske  

  

Paarup Sogn, Odense Amt  

Jørgine Petersen  

16  

Ugift  

  

  

O???  

Han ses også som ugift tømrer i hus ved FT 1880 og 1890.
1896 skøde til 2d til gartner Chritian Rasmussen. Ved FT 1901 (117) var 2d ejet og beboet af gartner Christian Rasmussen.  Skøde 1896 til ham.
FT
1906 (70) 2d Sofienlund Christian Rasmussen, f. 1858, gartner, husejer, søn Hermand Christian Rsmussen f. 1889?.   
 Ses også på
2d, Sophienlund, ved FT 1911, Christian Rasmussen f. 1853 (44), gartner og landbruger med hustru
1918 og 1924 skifteudskrifter. Arveudlægsskøde til Herman Christen Rasmussen.
FT
1925 (174) Sofienlund matr. 2 f?, Herman Christen Rasmussen f. 1893, handelsgartner med hustru.  (2f ses ved Mariendal 1925 
FT 1930 (125) 2? Herman Christian Rasmussen

1934 skøde til gartne Otto Hansen, se realregister ovenfor.

FT Odense 1940 Ørbækvej 48 (81, 82), Otto Hansen, f. 1900, gartner, ringer og graver. Viet i Haarslev 1932 (191), boede da i Stige. Børn 1934-1940 i Korsløkke sogn (320, 9, 17. 31) på Ejbylund/Ørbækvej 48.

Billeder Otto Hansens gartneri:

1939


 

1953.  Der er kommet huse til mod nord. Se  nøste bkillede.

 

 

 Billede 1958  Otto Hansens gartneri, daværende Ørbækvej 48, matr. 2d, midt i billedet med drivhuse.
Ejendommen underst th er formnentlig Ørbækvej
46, se lige herover. Matr.  2g ?
Ejendommen øverst th kunne være Ørbækvej
44, Mariendal, matr. 2f.
Smlgn. billede ovenfor.

 

HK  ..4.1.½


50

Lilliendal. Matrikel 2c, blev delt i 2c og 2h. Daværende Ørbækvej 50. Nu lyskryds Ørbækvej-Munkerisvej.       Se Oversigt over matrikelskort, realregistre og skøder.

På matrikelko?t Ejby 1810-1859 er på matrikel 2c påskrevet navnet Peder Christian Henningsen. Han ses i hus ved FT Vor Frue 1840-1850, f. ca. 1804, som hjulmand, klejnsmed, husmand mv. Peder Chr. Henningsen havde bl.a. sønner Hans Wilheln f. 1836 og Jacob/Theodor f. 1839
.*
Hans W. Henningsen, 24, og hans mor P. C. Henningsens enke, ses i hus i Ejby ved FT 1860, sammen med en anden familie.

Børn født i Lilliendal 1866, se længere nede..

Skøde 1867 (se mere nedenfor) til:
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby,
Lilliendal 68, 68 F1, FT-1870, D4621   matr. 2c

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Rasmus Rasmussen*  

54  

Gift  

Husfader  

Husmand  

Vissenbjerg, Odense Amt  

Sidsel Rasmussen f. Rasmussen  

63  

Gift  

Husmoder  

Hans kone  

Vejstrup, Odense Amt  

Karen Rasmussen  

85  

Enke  

Slægtning  

  

Vissenbjerg, Odense Amt  

Birthe Marie Jacobsen  

27  

Ugift  

  

Tjenestepige  

Vigerslev, Odense Amt  

* ses ikke ved FT Vor Frue 1860 og 1880.

 

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Lilliendal 68, 68 F2, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Elisabeth Christensen  

56  

Enke  

Husmoder  

  

Kragerup, Svendborg Amt  

Ane Kirstine Christensen  

49  

Enke  

Slægtning  

  

Kragerup, Svendborg Amt  


 Skøde 1872 til
Odense, Odense, Vor Frue, Eiby Mark, Frue Landsogn, et huus,
Lilliendahl, 13, FT-1880, B0227 matr. 2c

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Lars Nielsen  ses FT 1890 m. hustru

56  

Gift  

huusfader, huusejer  

  

Særslev sogn  1824

Abelonne Nielsen født Hansen  

48  

Gift  

hans hustru  

  

Skamby sogn  

Anne Katrine Larsen  

21  

Ugift  

deres barn  

  

do [Skamby sogn]  

Karoline Larsen  

11  

Ugift  

do [deres barn]  

  

Veflinge sogn  

Niels Peder Larsen  

6  

Ugift  

do [deres barn]  

  

her i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Simon Andersen  ses ikke FT 1870 og 1890

26  

Gift  

husfader, dagleier i agerbruget  

  

Ubberud sogn  

Kristine Magrete Andersen født Hansen  

31  

Gift  

hans hustru  

  

Odense  

Anders Jørgen Andersen  

3  

Ugift  

deres barn  

  

do [Odense]  

Johanne Kirstine Andersen  

under 1 aar  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Odense]  

Eskild Nielsen  ses ikke FT 1870 og 1890

36  

Gift  

husfader, arbeidsmand i agerbruget  

  

Valby sogn, Sjælland  

Maren Nielsen født Matinosen  

32  

Gift  

hans hustru  

  

Hjulby, Nyborg  

Agnes Katinka Nielsen  

7  

Ugift  

deres barn  

  

Ullerslev  

Hans Valdemar Nielsen  

5  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Ullerslev]  

Antoni Christoffer Nielsen  

4  

Ugift  

do [deres barn]  

  

Kirkeby sogn  

Anna Henriette Nielsen  

1  

Ugift  

do [deres barn]  

  

her i sognet [Vor Frue Landsogn]  

Christian Johannes Nielsen  

3  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Vor Frue Landsogn]  

udøbt drengebarn  

under 1 aar  

Ugift  

do [deres barn]  

  

do [Vor Frue Landsogn]  

Anne Kirstine Jensen født Christensen  

59  

Enke(mand)  

husleier  

  

Krarup sogn  

Elisabet Olsen født Christensen  

66  

Enke(mand)  

hendes fadster  

  

do [Krarup sogn]  

  Lars Nielsen ses som husejer ved FT 1890. sammen med hustruen.  

 Det var Lars Nielsen, f. ca. 1824 i Særslev, gift med Abelone Hansen. Der var også en Lars Nielsen på matr. 2b

  

Kirkebog Vor Frue 235, 1866, 2603, 26031866, Johanne Kirstine Mathilde Christensen, datter af dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Lilliendal i Eiby . Tvillingebror:  
Kirkebog Vor Frue 52, 26.3.1866 Hans Christian Christensen, forældre dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Lilliendal i Eiby.73 9.4.1866 døde han, far dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen Liliendal på Ejby marlk. Bror af delvis samme navn f. 1867 opkaldt efter ham?, se tabel.
Hans Jørgen Andreas Christensen var ved FT 1879 på Familens Haab, se herunder.

1883, 0204, 20051883, Maren Dorthea Rasmussen, datter af ugift Marie Kirstine Rasmussen, 22½, Lilliendal paa Eiby Mark og tjenestekarl Jørgen Rasmussen, i Næsby  

Realregister 25/63 Ejby 2c, 1867 skøde fra Hans Vilhelm Henningsen* til Rasmus Rasmussen på 2c (se FT 1870 ovenfor). Flere skødeskift, 1872 til Lars Nielsen. 1898 til Niels Peder Hansen, 1898 til Niels Peder Hansen, 1903 til Peder Pedersen. Smlgn. også FT 1870 og 1880 ovenfor.
FT Ejby 1901 114, matr. 2c Lilliendal, ejer Peder Hansen, beboet af arbejdsmand Niels Peder Hansen og Niels Sine Larsen
FT 1906 (70)
2c Lilliendal, Peter Petersen, f . 1880, gartner, husejer.
Do
2h Lilliendal, Jakob Hansen f. 1840, maskinbygger. husejer.
Peter Hansen ses samme sted FT
1911 (43), gartner og landbruger.
HK ..2.1. 1 3/4

Realregister 25/68,
Ejby  2h , Lilliendal, deklaration 1866 fra brødre Hans Vilhelm Henningsen* og Jacob Henning Theodor Henningsen, matr. 1u? 2h tilhørte nævnte Jacob. Jacob boede ved FT 1870 på Ejershaab som maskinarbejder, 30 år. . Ses som ugift husejer, maskinist på Ejby Mark ved FT 1880 og 1890-
FT 1901 (109) Th. Henningsen
FT
1906 (70) 2h Lilliendal, Jacob Henning Theodor Henningsen, ugift husejer, maskinbygger. Ses også FT 1911 (43) samme sted, ugift mekaniker.
Solgt
1918.  HK ..2.1.1½

FT Vor Frue
1921 (80) Liliendal 2c, Peter Petersen f. 1877, gartner, med hustru Karen f. 1880, og 7 børn, heriblandt Erik f. 1910. sidste født 1920.

FT Vor Frue Landsogn
1925 (177) Lilliensdal matr, 2c Peder Pedersen f. 1880, handelsgartner med familie.
Do
Lilliendal Adolf August Vilhelm Andersen f. 1886, lagerarbejder med familie
Do matr.
2h: Peter Johannes Andersen f. 1888, gasværksarbejder med familie.

FT Vor Frue Landsogn 1925 (177) ses på Lilienddal Peder Pedersen, handelsgartner, f. 1880 og Adolf August Vilhelm Andersen. lagerarbejder, f.  1886. begge med ret store familier.

FT Vor Frue Landsogn 1930 (125) matr. 2h:  Mads Christian Christensen, f. 1871, med kone og to sønner, en var mælkehandler.
? Niels Peder Hansen, f. 1898, tømrersvend med kone og 2 børn.

Odense 1940 Ørbækvej 50  (83-84), Peter Petersen f. 1880, 60 år gl., gartner, med hustru Karen f. 1880, og en søn Erik, f. 1910, som gartner.  2c ?
Do FT Odense 1940 Ørbækvej 50  (85, 86) Niels Erik M. Hansen, f. 1901, jord- og betonarbejder, med hustru og 3 børn f. 1927-1934, født andetsteds. 2h ?

Den oprindelige matrikel 2c blev nok delt i 2c og 2h omkring 1866-67.

Billede Liliendal 1939, gartner Pedersen:  Lå i nuværende lyskryds Munkerisvej-Ørbækvej.. Det må være Ørbækvej, der ses på billedet, ejendommen lå øst herfor, hvor nu Munkerisvej er. Det er nok matr. 2c øverst, og 2h i nedre, venstre hjørne.

 


 

Havelyst. Matr. 30c, daværende Ørbækvej 68.       Nu Carlsen-Skjødts Vej 37     Markerede navne ses også ved Rosenlund.
 

 Hans Madsen, f. ca. 1802, ses som husmand i Ejby FT 1834-1860, gift Birthe Henningsen, søn Henning Jørgen og tvillingebror Mads f. 6.21831, forældre husmand ved Gillestedgaard Hans Madsen og Barthe Kirstine Henningsen, flere børn.
Birthe døde 1883, 77 år, Hans Madsen i 1889, 87 år, arbejdsmand i
Gillestedhus. Så det var næppe forældrenes sted, som Henning Jørgen Hansen overtog.


Odense, Odense, Vor Frue, Eiby,
Havelyst 77, 77, FT-1870, D4621

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Henning Jørgen Hansen

38

Gift

Husfader

Skrædder

Odense Frue Sogn 1832

Ane Marie Hansen f. Christensen

29

Gift

Husmod/er

Hans kone

Munkeo, Odense Amt  1841

Hans Christian Henningsen

6

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn  1864

Jørgen Henningsen

5

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Inger Kirstine Henningsen

4

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Johanne Kirstine Henningsen

3

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Gerda Marie Henningsen

under 1 år

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

 
 
1867, 2708, 20101867, Johanne Kirstine Henningsen, datter af skrædder Henning Jørgen Hansen og Anne Marie Christiansen, 27, Havelysthuset paa Eiby Mark
 
Henning Jørgen Hansen ses også ved FT 1880 og 1890 som skrædder og husejer. Søn Hans Kristian Henningensen, f. 1864 ses som gift gartner ved FT 1890.
Realregister 25/148 matr. 30c Havelyst, 1862 skøde fra Hans Madsen til søn Henning Jørgen Hansen på Havelyst, matr. 30c.   
Ved FT Vor Frue
1901 (111) ses Henning Jørgen Hansen, f. 1831, på matr. 30c, bl.a. med en (ugift) Hans Kristian Henningsen.??
1903 skøde til Hans Christian Henningsen 30c, Havelyst.  
Ved FT
1906, Havelyst, matr. 30c (67) ses Hans Christian Henningsen som husejer og gartner. Han ses der også ved FT 1911, gartner (43)
Do
1925 Vor Frue Landsogn (178) Haugelyst 31c Hans Christian Henningsen f. 1863, handelsgartner med kone og datter. Se følgende link

Deres datter Mary Julie blev gift med gartner Søren Christian Sørensen, , f. 1900, 1926 skøde til ham til Ejby matr.  30c, 2e, 2i, 2g samt tilgrænsende Blangstedgaard matr. 1i og 2c. Dvs. omfattende husene Havelyst og Rosenlund.  De ses på Havelyst til efter FT 1940. Se mere i link.
Hans Christian Henningsen og Søren Christian Sørensen, ses også på de tilrænsende matrikler på Rosenlund, 2e, 2g, 2i,

Korsløkke kirkebog 1942 (91) Ellen Margrethe Sørensen, Ørvækvej 68, blev konfirmeret, forældre Søren Christian Sørensen,og Mary Julid Hennigsen.
Do 1945 (55) Betty Marie Sørensen, Ørbækvej 68, konfirmeret, samme forældre, 

Familien Hansen/Hennigsen/Sørensen  havde i 1945 været på Havelyst fra før 1870.

Havelyst var ved nuværende position Carlsen-Skjødts Vej 37, nu matr. 30f. Huset findes ikke nu.  Nr. 37 er nu Børnehus.  

Billede Havelyst 1939, gartner K. Sørensen:
 

Do 1958   Smlg. kort. Lå mod syd for stikvejen til Ørbækvej. Det er nok Ørbækvej, der ses øverst på billedet, gående mod N th., og med gården Rosengaarden vest herfor. Det kunne være Liliendal øverst th., liggende ud til Ørbækvej, og th herfor Ørbækvej 36.

 

.........................................................................................................................................................................................


Mellemlykkehus   
Nu Carlsen-Skjødts Vej 3

ses ved nabomatriklen til Havelyst, 30b ved FT Vor Frue Landsogn 1906 (67) med murersvend, husejer Hans Chr. Hansen, f. 8.8.1866, med en større familie,  og med Lars Chr. Nielsen f. 1879, tømmermand med famulie.
Ved FT Vor Frue Landsogn
1925 (178) matr. 30b ses Hans Chr. Hansen, f. 7.7.1866, murersvend og landmand, med familie.
Do
1930 (123) 30b Hans Chtistian Hansen, f. 1866, murersvend, med familkie.
FT
1940 Odense Ørbækvej 66 (93, 94) ses Christan Hansen f. 7.7.1866, med hustru. Han var da 74 år gl..

 

 Rosenlund  matr. 2e, 2i, 2g.   2e var nok den oprindelige matrikel, 2i og 2g (meget lille) blev udskilt.      Markerede navne ses også ved Havelyst.    Se Oversigt over matrikelskort, realregistre og skøder.
Ejby 2e var en lille matrikel, HK ..1.2.2,  -- 2g meget lille HK ...2 1/4,   ---  2i  ..2.1..  .  
Fra ca. 1926 samme ejer som Havelyst matr. 30c, som parcellerne nok blev sluttet sammen med.

 

På matrikelkort  Ejby 1810-1859 ses navnet på Peder Nielsen på nogle af matriklerne (2e, 2f, 2d). Peder Nielsen, f. 1790, ses som gårdmand og sognefoged i Ejby ved FT 1834 (med hustru, 6 børn og 2 tjenestefolk) ff. Måske har han ejet matriklerne, som så senere er blevet solgt.

 

Realregistre og skøder;

2e 25/65  

2g 25/67  

2i  25/69

Jørgen Nielsen 1861

Jørgen Nielsen

Jørgen Nkielsen  

 

Mads Olesen  1863

Lars Larsen Rosengaard og Niels Jørgensen på 2i  1870

 

Hans Jensen 1874

Hans Jensen 1875 2i 1875 sammen med matr. 29

H.C. Møller 1878

Anders Nielsen 1876 2g  2i

Anders Nielsen

Christian Johansen do

Christian Johansen 1878

Christian Johansen

H.C. Hennindsen

Gartner H. Christian Henningsen 1909 2g 2i 2e

H.C. Henneingsen

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen

Søren Christian Sørensen

gartner Søren Christian Sørensen,  f. 1900* i Grindløse, *der havde også været en Søren Christian Sørensen i sognet, f. 1842,  ses bl.a. i hus ved FT 1890 og 1906.
 

Ejby matr. 2e kan følges tilbage til Niels Madsen, f. ca. 1800, der ses i hus i Ejby ved FT 1834-1860
 

Odense, Odense, Vor Frue, Udflyttet fra Eibye, Et huus, 60, FT-1834, B5172

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Niels Madsen  

34  

Gift  

  

Huusmand og dagleier  

  f. 1800

Ane Pedersdatter  

41  

Gift  

  

Hans kone  

  

Johanne Nielsdatter  

6  

Ugift  

  

Deres børn  

  

Anne Maria Nielsdatter  

2  

Ugift  

  

Deres børn  

 

Realregister 25/65: 1861 skøde fra Niels Madsen til svigersøn Jørgen Nelsen, f. 1832, der FT 1870 ses som tømrer på Rosenlund, med svigerfaderen på aftægt:

 

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Rosenlund 76, 76, FT-1870, D4621 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jørgen Nielsen

38

Gift

Husfader

Tømrer

Odense Frue Sogn 1832

Johanne Nielsen

42

Gift

Husmoder

Hans kone

Odense Frue Sogn

Maren Kerstine Jørgensen

12

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Ane Nielsine Jørgensen

10

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Johanne Marie Jørgensen*

3

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Udøbt Drengebarn

under 1 år

Ugift

Barn


Odense Frue Sogn

Niels Madsen

74

Enkemand

Aftægtsmand

Svigerfar

Lumby,Odense Amt 1796

1863, 2409, 20111863, *Johanne Marie Jørgensen, datter af tømmersvend Jørgen Nielsen og Johanne Nielsen, 35, Rosenlundhuset paa Eiby Mark
Jørgen  Nielsen var ved FT 1880 som tømmersvend i Odense Kjøbstad, St. Jørgens Forstad 

 

Jørgen  Nielsen  ses oprindeligt  på alle 3 matrkiler, se tabellen herover.  Fra ca. 1863 ses andre personer på matriklerne, se Realregistre og skøder;


Fra ca. 1878 ses Christian Johansen på alle 3 matrikler.
Senere ses Gartner H. Christian Henningsen 1909 2g 2i 2e, og Søren Christian Sørensen

 

Christian Johansen ses i hus ved FT 1880, 1890 og 1901 (120, landbruger,  f. 1840).

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby Mark, Frue Landsogn, et huus, 7, FT-1880, B0227

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Kristian Johansen  

39  

Gift  

huusfader, huusejer  

  

Frørup sogn  f. 1841

Johanne Kirstine Johansen født Rasmussen  

42  

Gift  

hans hustru  

  

Fløstrup sogn  

Karen Marie Johansen  

9  

Ugift  

deres barn  

  

Frørup sogn  


FT
1906 (67) Skovlyst matr. 2g m.fl. ses Christtian Johansen f. 1840, husejer og agerbrug, med hustru.

 ...............

Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Rosenlund 23, 23 F1, FT-1870, D4621 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Nielsen

43

Gift

Husfader

Urtemand

Sct. Knuds Sogn 1827

Trine Nielsen f. Jensen

43

Gift

Husmoder

Hans kone

Søndersø, Odense Amts

Henriette Amalie Nelsen

14

Ugift

Datter


Sct. Knuds Sogn

Trine Nielsine Nielsen

12

Ugift

Datter


Frue Sogn

Ane Margrethe Nielsen

7

Ugift

Datter


Frue Sogn

Jens Lauritz Nielsen

5

Ugift

Søn


Frue Sogn

Hans Christian Nielsen

3

Ugift

Søn


Frue Sogn

Udøbt Drengebarn

under 1 år

Ugift

Søn


Frue Sogn

1864, 1403, 16101864, Jens Laurits Nielsen, søn af urtemand Jens Nielsen og Trine Jensen, 37, Rosenlundhuset (Kirkebog 24)
1870, 10.1, Marius Nicolai Nielsen, søn af urtemand Jens Nielsen og Trine Jensen, Rosenlundhuus Eiby Mark (bag gartner Olsen. Han var nok i huset Frydenlund, der lå i Blangstedgaard ejerlav, matr. 1e, 3e, ikke langt fra Ejby 2e).  (Kirkebog 112),
Jens Nielsen, gartner, ses i hus ved FT Vor Frue 860 og 1880, men ses ikke i sognet ved FT 1890


Der ser altså ud til ved FT 1870 at have været 2 familier i
Rosenlund.

 

--------------------
 

FT 1911 matr. 2g (44) Laurits Peter Andersen, f. 1864, fyrbøder.
1917 skøde til til 4. H. C. Henningsen og 5. Søren Christian Sørensen
FT
1921 2g (91) Laurits Hansen f. 1850, husejer. Med hustru og tyende.    Billede af 2g ?

Ejby 2e var en lille matrikel, HK ..1.2.2,  -- 2g meget lille HK ...2 1/4,   ---  2i  ..2.1..  .

 

 Realregister 25/148 Ejby: 1926 skøde til gartner Søren Christian Sørensen,  f. 1900* i Grindløse,  til Ejby matr.  30c, 2e, 2i, 2g samt Blangstedgaard matr. 1i og 2c.  Dvs. omfattende stederne Rosenlund og Havelyst.  
Søren Christian Sørensen  ses på Ørbækvej 68 ved FT Odense 1940.  Se mere i link.


H.C. Hennindsen og Søren Christian Sørensen  ses også på nabomatriklen Havelyst. matr. 30c, som 2e, 2i, 2g  nok hørte sammen med. Ørbækvej 68.

 

 

*der havde også været en Søren Christian Sørensen i sognet, f. 1842,  ses bl.a. i hus ved FT 1890 og 1906.

 


 

Ved FT Vor Frue Ejby, 1930 (125) ses på matr. 2?, sammen med øvrige matr. 2., Johannes Ludvig Knudsen, f. 1895, som tømrersvend, sammen med hustru, gift 1926, Ses ikke FT 1940 Odense Ørbækvej.

  
Familienshaab, hus ved Ørbækvej syd.

Hans Jørgen Andreas Christensen, Drænsmester, som fik børn på Lilliendali 1866, ses ved FT 1870Familienshaab med kone og en del børn
:

 Odense, Odense, Vor Frue, Eiby, Familienshaab 66, 66 F1, FT-1870, D4621 

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Hans Jørgen Andreas Christensen

35

Gift

Husfader

Drænsmester

? Næraa Sogn, Odense Amt

Maren Christensen f. Petersen

39

Gift

Husmoder

Kone

Horne Sogn, Svendborg Amt

Johanne Marie Hansen

16

Ugift

Datter


Horne Sogn, Svendborg Amt

Niels Peter Jørgensen

9

Ugift

Søn


Faaborg 1861

Christian Emil Christensen

6

Ugift

Søn


Fraugde Sogn  1864 

Carl Ludvig Christensen

6

Ugift

Søn


Fraugde Sogn1864

Hans Christian Andreas Christensen

2

Ugift

Søn


Frue Land Sogn  1868*

Vilhelm Christensen

under 1 år

Ugift

Søn


Frue Land Sogn  1869 **

*født 25.6.1867 (77) forældre drainmester  Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, Ejby Mark.
**født 13.9. 1869 (107), do
Hans Jørgen Andreas Christensen ses ved FT 1880 og 1890 som eng/dræningsmester i hus i Ejby,

Thrane, Anna Frederikke Natalie – 15, datter af slagter Thomas Wiingaard Thrane, han f. 1855, var på ’Familiens Haab’, paa Ejby Mark, Vor Frue Landsogn, 90. De ses ved FT Vor Frue 1890 i hus på Ejby Mark, hun 14 år. Søn Thomas Martin Thrane f. 31.10.1887 (109) på Ejby Mark .  De ses der ikke ved FT 1880.
1889, 2805, 0106, Carl Emil Valdemar Thrane, 10 uger, søn af slagtermester Thorvald Thrane, Familienshaab Ejby. Begravelsesregister Vor Frue 1886-1891, opslag 16. Carl Valdemar Thrane død 28.05 1889, 10 uger gl., søn af slagter Thrane. Familienhaab.
1888, 0101, 0701, Carl Christian Poulsen, død 6 uger gl., søn af tømrer Hans Vilhelm Poulsen, Ejby Mark (Familiens Haab). Do opslag 11.
1888, 0412, 1112, Sophus Poulsen, 3 uger, søn af tømrer Hans Vilhelm Poulsen, Familienshaab paa Ejby Mark. Do opslag 14,
Hans Vilhelm Poulsen, 36, ses i hus på Ejby Mark ved FT 1890.
( Ved FT Vor Frue 1901 (198) ses tømrer Hans Vilhellm Poulsen, f. 1853, på matr. 4j, sammen med  Emil Carl Nicolai Rasmussen, f. 1875, teglværksarbejder. Begge med familier. Måske var det ikke Familienhaab)

Ved FT 1901 Vor Frue Landsogn ejedes Familienhaab, Ejby matr. 10b, af Anders Nielsen, og der boede andre på stedet, bl.a. Hans Hansen, arbejdsmand ved Gasværk
Anders Nielsen lejede nok huset ud de følgende år, han boede senere selv på stedet, se herunder.

Familiens Haab ses ved FT 1906 (15) med Hans Marius Pedersen f. 1868 og Rasmus Rasmussen f. 1836 , begge på fattighjælp. Ikke set ved FT 1901.
Fammilienshaab ses FT 1911 (80)  med Hans Marius Petersen med familie, arbejdsmand og fattighjælp, (43) der ses også Rasmus Chresten Rasmussen, f. 1865, med familie, daglejer og fattighjælp.  


Fammilienshaab ses FT 1921 Vor Frue (76) med jernhandler Anders Nielsen f. 30.1.1864 med hustru Ane Bolette og pensionær, samt arbejdsmand Klaus Marius Petersen f, 1867, og landarbejder Christen M. Petersen f. 1886, med familier.
Vor Frue Landsogn
1925 (178, 179) Svendborg Ldv. Familienhaab, Mads Laurits Hansen f. 1892, savskærer med familie. -- Do Rasmus Peter Rasmussen f. 1881, arbejdsmand med famili, gift med Anne Kirstine f. 20.11.1880. -- Do Anders Nielsen f. 30.1.1865, 60 år gl., jernhandler med kone Ane Bolette og søn Peter Steffen f. 1906. -- Do Carl Frederik Nicolaj Balle f. 1881, smedesvend med familie.

Ved FT 1930 Vor Frue 157 ved Svendborg Landevej Anne Kirstine Rasmussen f. 1880 med navnet overstreget (ifølge Kirkebog Korsløkke 305 døde en Ane Kirstine Rasmussen dec 1930, men hun var født i 1842 og boede på Nyborg Landevej).

Ved FT Odense 1940 Ørbækvej daværende 170 (97, 98) ses landbejder Christian Elmann Christensen f. 1904, med kone og barn (f. 20.1.1940*)

*Kirkebog Sct. Knuds Sogn 1940, 255. f. 20.1.1940, forældre arbejdsmand Christian Elmann Christensen, f. 1908, og og Erna, Ørbækvej 170,

Måske har han overtaget og udvidet parcellen. se næste.

Elmann Christensen, gårdejer. 1958.   Familienshaab?  Øst for Ørbækvej, lidt SØ for Stærmosegaard. Parcellen omkransende selve huset er meget lille.
Se billede længere nede.

Familienhaab: lå ved Ørbækvej, nær nuværende vejnr. 167, 100A, 162X, under 1 km vest for Hovedgården Blangstedgaard. Nær Stærmosegaard. Det oprindelige vejnummer findes ikke mere. Nær ved nuværende plejecenter Rosengården. Nu matr. 5a?  Familinhaab lå godt en km sydligere end Lilliendal, Havelyst m.fl..

Nuværende position af daværende Famlienhaab, mellem Olfert Fischers Vej og Ørbækvej-indkørsel til Bilka mv., ud for mellemste bygning på Ørbækvej 100A

Rød prik nu Ørbækvej 100A.
 

Aftegningen ses også på kort 1842-1899. men uden navn  (Rød prik nuværende Ørbækvej 150)

 

På ældre matrikelskort ses matrilkler 1 (5a) , 21, 10d, 31a, 31b, 31c i det nævnte område, flere (25/76: 21, 31a, 31b) blev købt af ejere på Stæmosegaard (matr. 5).
Nu er alle matrikler nedlagte og hører under matr. 5.

På to følgende matrikelkort kunne aftegningerne på henholdsvis matr. 10d og 10ca være Familenhaab, smlgn. følgende billede.

Ejby 1884-1913

Ejby 1913-1954

 

Matr. 10 b lå vest for Ejby By, og 10 b f d (overstregede) også vest for Ejby By, senere udstykkede, til 10x 10xx, der findes bl.a. flere små 10ca. Der findes også små 10dx. Matr. 10 lå oprindeligt sammen med matr. 11, der var den større gård Ejerslykkegaard. Matr.  11 også udstykket. til 11xx. - Matr. 11a er nu Korsløkke Kirkegaard.
Måske har Familienhaab oprindligt hørt sammen hermed.

Marriklerne ejedes senere af  Stærmosegaard, matr. 5a, og de ovennævnte personer har måske været lejere/indsiddere?.  Se  under Lidenlyst herunder.
Området er nu udstykket.

1958
 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lidenlyst - Slagbro

Matr.
31c var Lidenlyst, 1867 skøde fra Niels Rasmussen til Ole Wilhelm Hansen på Lidenslyst matr. 31c (realregister 25/151), han ses på Lidenlyst som vejmand ved FT 1870. Ses også i hus på Ejby Mark ved FT 1880 og 1890. Ved FT 1901 (90) ses han på matr. 31c som ejer og arbejdsmand. HK kun 2 album.  

1917 skøde til Anders Laurits Nielsen.
Anders Laurits Nielsen f. 1876 ses ved FT 1925 Vor Frue 187 som gaardejer på nærliggende Slagbro med hustru Anna Sofie f. 1876 og flere børn.   
 
Anders Laurits Nielsen ses på Slagbro som barn fra FT 1870.
Ved FT 1940 Odense Ørbækvej 48 ses Anne Sofie Nielsen f. 1876 som gaardejerske på daværende Ørbækvej 233. Nuværende Ørbækvej 232 ses på målebordsblade 1901.. lige nord for Slagbro:

Lidenlyst var en meget lille matrkel lige nord for Slagbro, som Anders Laurits Nielsen var født og opvolset på. Se mere om Slagbro i linket.

Lave målebordsblade 1901-1971.  Vejen mod syd fører til Killerup.
Slagbrohus, daværende Ørbækvej 233, lå nok på den vestlige side af Ørbækvej og var nok matr. 24a og lå lige syd for Lidenlyst, se følgende kort.
Nuværende Ørbækvej 275 er nær Smedie i Killerup på tidligere kort.

s

Matr. 31a (25/149) 1877 skøde fra Mads Sørensen til Knud Ferdinand Møller. Peder Vilhelm Møller. Kun 2 album.
Matr. 31b (25/150) skøde 1863 fra Lars Chrisitan Hansen til Knud Ferdinand Møller, Peder Vilhelm Møller. Kun 2 album.
Knud Ferdinand og Peder Vilhelm Møller var ejere af
Stæremosegaard, som lå nær ved, og som altså overtog de små matrikler. De var nok uden beboelse.
De fik også i 1851 skøde til den 4 skæpper store matr. 21 (25/133).
Matr. 10d var Familienshaab, se ovenfor.

 

..........................................

På ovenfor viste matrikelkort ses også matr. 12, mellem 30c og 5a, lige vest for Blangstedgaard. Der var en større gård, oprindelig HK 3.5.3.2., der var næppe beboelse på den sydlige del, men selve gården matr. 12, der lå ved Ejby By. se link..  
30 c var Havelyst.

...................................................

Gamle huse i Ejby By, nu Toftevej

Top

......................................

Odense - Vor Frue, 1883-1887, fødte

Odense - Vor Frue, 1883-1887, fødte - Virgo-Fyn

www.virgo-fyn.dk › index.php › 459-odense-vor-frue-1884-1892-fodte...

www.virgo-fyn.dk › index.php › 456-odense-vor-frue-1863-1869-fodte