*poha    *Forside  *'Marie og Niels Hansen  *Deres børn og børnebørn  *Niels' aner  * Maries aner  *Bjerringgaard  *Bjerringgaard før 1890  *Martha og Sigvald  *Marthas aner   *Pouls barndom  Anekort 


Marie Serups aner

Marie Sørensen Serup, 1864, Sønder Rind - 1953, Ans (Elsborg).   Marie Serup var fra 1891 gift med Niels Hansen, de boede på Bjerringgaard, Elsborg.

Forældre

Bedsteforældre

Oldeforældre

Tipoldeforældre

Tiptipoldefprældre  (1600-1700 tal)

Søren Andersen Serup
1823 Sønder Rind
-1907 Sønder Rind.

Gårdejer, sognefoged
Sdr. Rind matr. 20a

 

Hans brødre::

Søren Andersen Serup, 1829-1900
Christen Andersen Serup,1833-1918

 

Hans søn:
Jens Søensen Serup 1872-1943
Sdr. Rind matr, 20a
                 .
                                    . 

Anders Sørensen Serup
1792 Sønder Rind
-1856 Sønder Rind. Gårdmand
Sdr. Rind mattr, 20

Søren Nielsen Serup 1750-1822 Sønder Rind. Gårdbeboer.
Sdr. Rind matr. 20

Else Andersdatter  f. 1713. S. Rind
Sdr. Rind matr. 20?

 

Niels Sørensen Serup? Sønder Rind

Søren Serup? Sønder Rind

Karen Jespersdatter? Mulige aner, 1600-tal

Ane Margrethe Christens Datter 1758 -1848 Sønder Rind

 

 

Maren Jensdatter 1801 Hjermind
-1871 Sønder Rind

Jens Christensen Huus 1767 Langaa
-1829 Hjermind. Skovfoged.

Søn Christen Jensen Huus 1805-1866. Hjermind. Skovfoged/landmand

Christen Jensen Huus 1739 -1815 Langaa, Gårdbeboer. Gift 1766.
Søn Søren Christensen Huus 1769-1824, Langaa, gmd., overtog gården, Langaa matr. 13a

Jens Christensen  1683-1743. Langaa

Maren Christensdatter Hædegaard f. før1690, d. 1763

Maren Christensdatter 1728-1811 Langaa.
først gift med Søren Christensen Huus ca. 1723-1765

Christen Pedersen Brygger 1687-1743. Langaa.

Inger Christensdatter Brøgger 1681-1750

Ki(e)rsten Christensdatter 1775 i Middelhede, S. Rind-1841 Hjermind

Christen Jensen 1750 i Middelhede - 1806 i Middelhede, S. Rind, Gårdbeboer. Matr. Middelhede 1a.

Efterfulgt på 1a af svigersøn Peder Christensen og derpå barnebarn Jens Andersen/Anders Jensen/Jens Andersen Jensen

Jens Christensen i Middelhede, S. Rind
Matr. Middelhede 1a.?

Kirsten Lydersdatter

Maren Jensdatter 1747 Odsgaard, Vinkel -1842 i Middelhede, S. Rind.

Jens Olesen Odsgaard, Vinkel sogn

Karen Christensdatter, do

Christiane Christens Datter (Christensen)
1831 Sønder Rind
-1912 Sønder Rind

Christen Jensen Middelhede
1785 Sønder Rind
-1863 Rind By, Sønder Rind. Gårdmand, sognefoged.
Matr. Sdr. Rind 6a
1856 skøde til søn Jens Christensen Middelhede, f. 1818,

Jens Middelhede (Christensen) 1746-1819 Rind By, Sønder Rind. Gårdbeboer

Matr. Sdr. Rind 6a

Christen Christensen Middelhede 1710 S. Rind -(d. før 1787 S. Rind). Gårdbeboer.

 

Else Sørensdatter 1716 S. Rind -(d. ml. 1787 og 1801, S. Rind)
Matr. Sdr. Rind 6a?

 

Else Christensdatter 1756-1813 Sønder Rind

 

 

Maren Jensdatter
1790 Sønder Rind
-1869 S.Rind

Jens Nielsen Torp  1743- nok død før 1813 (S. Rind). Gårdbeboer

 

 

Ane Marie Nielsdatter  1743-død mellem 1787 og 1801 (S. Rind)

Det er cirka-årstal for fødsel
Marie Sørensen Serup blev født den 8. November 1864. Sørensen er ud fra faderens fornavn, men man bruger ikke længere betegnelsen "datter" (det skulle så have været Sørensdatter).
Både hendes forældre, bedsteforældre og nok også de 3 par oldeforældre boede på gårde i Sønder Rind sogn.
Der var to sognefogeder blandt anerne.--
Maries farmor kom fra Hjermind, oldefaderen var skovfoged, og hans familie kom fra Langå (gårdbeboer).
Som det ses var der flere Christen Jensen/Jens Christensen blandt  anerne, dels i Sdr. Rind By med tilnavn Midddelhede,  dels i Middelhede, dels i Hjermind/Langaa med tilnavn Huus.

Se kort over sogne i Viborg Amt.   Se oversigt over Rind-familier    Kirkebøger i Sønder Rind sogn er kun tilgængelige fra 1813.
 


Marie Sørensen Serup, hendes forældre og søskende:

Marie Sørensen Serups forældre var gaardejer og sognefoged i Sønder Rind, Søren Andersen Serup,
født 1823, og Christiane Christensen, født 1831.  

Marie Sørensen Serup, se billeder, blev ifølge Kirkebogen for Rind født den 8. november 1864 som datter af gaardmand og sognefoged Søren Andersen Serup (ved dåben blev hun fremstillet af Pigen Ane Marie Andersen, der nok var hendes faster. Faddere var Søren Andersen Serup og Christen Serup, der nok var hendes farbrødre, Niels Middelhede, nok morbror, og Jens Chr. Sørensen, der kunne være moderens fætter. Se Rind-familier). Hun blev konfirmeret den 20. April 1879. For kundskab og opførsel fik hun karaktererne mg og mgx, der var på eller lidt over nivauet ved denne konfirmation..

Maries forældre, Søren Andersen Serup og Christiane Christensen blev ifølge Kirkebogen for Rind gift i 13.12.1859, de var her noteret som henholdsvis 36 og 28 år gamle. Sørens far var død. Forloveren Niels Hansen kunne være gommens svoger og Jens Christensen brudens bror.
(I 1859 den 18.3 viedes også Sørens 6 år yngre bror, som også bar navnet Søren Andersen Serup (se nedenfor), her noteret som 30-årig, han blev gift med enken Maren Christensen, 25 år gammel. I 1861 blev broderen Christen gift med Ane Marie Jensen)
Ifølge realregister fik Søren Andersen Serup skøde på gården mat. 20(a) i 1861.  Matrikel 20a 
Søren og Christiane ses også ved folketællingen i Rind i 1860 og 1870, i 1860 sammen med Sørens mor som gaardmandsenke, i 1870 ses de i med 4 børn. Søren var sognefoged. Sørens mor, Maren Jensdatter, 69 år, boede stadig hos dem i 1870, hun døde året efter, i 1871.

 Søren Andersen Serup var sognefoged , han bærer Dannebrogsordenen i knaphullet  Den fik man, når man havde været sognefoged i 25 år. På hans gravsten står der også DBMD, dannebrogsmand. Han ansøgte også om en erindringsmedalje for sin deltagelse i krigen 1849-50.

Sognefogedtitlen var nok gået i "arv" fra hans svigerfar

Hustru Christiane Christensen.

 

 

 

 

 

 

Ved folketællingen i 1880 optræder Marie Sørensen Serup som 15-årig, sammen med sine forældre,
Gaardejer og sognefoged Søren Andersen Serup og Christiane Christensen,
. de havde nu 7 børn. De boede på en gård i Sønder Rind:
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind By, Rind Sogn, No. 8. En Gaard, 27, FT-1880, C9790

 Navn:

Alder:

 

 

:

Fødested:

Fødeår:

Søren Andersen Serup

56

Gift

Gaardeier og Avlsbruger, Sognefoged

Maries far

Her i Sognet

1824

Christiane født Christensen

48

Gift

hans Hustru

Maries mor

Her i Sognet

1832

Anders Sørensen Serup

16

Ugift

Deres Barn

bror

Her i Sognet

25.7. 1863

Marie Sørensen Serup

15

Ugift

Deres Barn

 

Her i Sognet

8.11.1864

Maren Sørensen Serup

13

Ugift

Deres Barn

søster

Her i Sognet

12.5.1866

Ane Sørensen Serup

11

Ugift

Deres Barn

søster

Her i Sognet

6.6.1868

Christen Sørensen Serup

9

Ugift

Deres Barn

bror

Her i Sognet

22.6.1970

Jens Sørensen Serup

7

Ugift

Deres Barn

bror

Her i Sognet

3.4.1872

Jensine Sørensen Serup

5

Ugift

Deres Barn

søster

Her i Sognet

22.2.1874

Ifølge Kirkebogen for Rind havde Marie Serups forældre haft 2 børn mere end de viste, nemlig Anders Sørensen Serup, født 2.3.1860, knap 3 mdr. efter brylluppet, han døde 20.12.1862, samt Maren Sørensen Serup født 1.7.1861 og død 20.3.1866. (Blandt faddere ved børnenes dåb var bl.a. farbrødrene Søren og Christen Andersen Serup og morbrødrene Niels og Jens Christensen Middelhede, se Rind-familier. Se også Maries dåb ovenfor).

Der er i tabellen 5 søskende til Marie 
(Marie havde fætre og kusine
af samme navne som nogle af sine søskende  Anders Sørensen Serup, 1792-1856, boede med sin familie på en gård i Rind. Blandt hans sønner var der 2, der begge bar navnet Søren Andersen Serup. Flere af de to sønners børn bar også de samme navne, formentlig fordi det var almindeligt at opkalde børn efter bedsteforældrene (Anders, Maren på den fælles fædrene side og Christen på begge mødres side)) 

Ved folketællingen i 1890 i Rind boede Sognefoged Søren Andersen Serup og Christiane som nu 66- og 58-årige stadig på gården i Rind sammen med de to yngste børn, Jens og Jensine på henholdsvis 17 og 15 år.--Ved FT 1901 var de på matrikel 20a med Søren som gaardejer sammen med børnene Ane og Jens, desuden var der Søren Andersen Serup, født 1887, der var deres sønnesøn, han blev konfirmeret hos dem samme år.--
Ved FT 1906 var de aftægtsfolk hos sønnen Jens. der overtog gården i 1903.

Søren levede fra 24.9.1823 til 29.5.1907 og blev således 83 år gammel, og Christiane levede fra 30.9.1831 til 3.8.1912 og blev 81 år, se deres gravsten.

Marie Sørensen Serup befandt sig ved FT 1890 i Viborg som syerske sammen med søsteren Maren, de boede som logerende i Nikolajgade (Sct. Nikolaj Gade), der ligger nærved Domkirken. . Søsteren Ane var ved FT 1890 tjenstetyende på en gård i Navntoft, Vorde sogn, som er nabosogn til Kvols.
Marie Serup blev gift med Niels Hansen fra Nybro Kro, Kvols, den 8. juli 1891.

Se nærmere om gården og Marie Serups søskende og fætre/kusiner.

Marie Sørensen Serups forældre var altså gaardejer og sognefoged i Rind, Søren Andersen Serup født 1823, og Christiane Christensen født 1831.

Billeder, Marie Serups familie
 

Hovedoversigt


 Marie Serups fars familie

Marie Serups farfar og farmor var gaardmand Anders Sørensen Serup og Maren Jensdatter, født ca. 1792 og 1801.

Ifølge Kirkebogen for Rind blev Maries far Søren Andersen født den 24.9.1823 som søn af Anders Sørensen Serup og Maren JensDatter, udflyttede gårdfolk på Rind Bymark.

Ungkarl Anders Sørensen, Rind, og Pigen Maren Jensdatter, 20 år gammel, var blevet gift i Hjermind 14. juli 1821. Forlover var Jens Christensen, Sønder Tulstrup, Marens far. Den anden forlover Lave Sørensen kunne være Anders' bror også kaldet Laurs,  De overtog Anders' far, Søren Nielsen Serups gård, Søren døde i 1822. Ifølge realregister fik Anders Sørensen skøde på matr. 20 i 1820.

Anders og Maren ses ved flere folketællinger i Sønder Rind:

Familien i 1834 ses bl. a. med to sønner Søren:

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Byes Udflyttere, en Gaard, 7, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Serup

42

Gift


Gaardmand lever af Gaardens Drivt

1792

Maren JensDatter

33

Gift


hans Kone

1801

Søren Andersen

11

Ugift


Deres Børn

1823

Jens Andersen

9

Ugift


Deres Børn


Kirsten Andersdatter

7

Ugift


Deres Børn


Søren Andersen

5

Ugift


Deres Børn

1829

Christen Andersen

1

Ugift


Deres Børn


Margrethe ChristensDatter

76

Enke


Husfaders Moder, der af ham forsørges

1758

Jens Jensen Heilskov

27

Ugift


Tjenestekarl1840

Anders Serup

48

Gift

Selveier Gaardmand, lever af Gaardens Drivt

Marie Serups farfar født 1792

Maren Jensdatter

39

Gift

hans Kone

Marie Serups farmor født 1801

Søren Andersen

17

Ugift

Deres Børn

Marie Serups far, født 1823

Jens Andersen

15

Ugift

Deres Børn

Jens døde i 1841

Kirsten Andersen

13

Ugift

Deres Børn


Søren Andersen

11

Ugift

Deres Børn

Marie Serups farbror, født 1829

Christen Andersen

7

Ugift

Deres Børn


Ane Margrethe Andersen

5

Ugift

Deres Børn

1835

Ane Katrine Andersen

3

Ugift

Deres Børn


Ane Mari Andersen

2

Ugift

Deres Børn


Ane Margrethe Christensdatter

82

Enke

Husfaders Moder som af ham forsørges  

Marie Serups oldemor født 1758


Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind, En gaard, 18, FT-1845, b8047

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Anders Sørensen Serup

53

Gift


Gaardmand

Heri sognet 1792

Maren Knudsdatter*

43

Gift


Hans kone

Hjermind sogn 1802

Kirstine Andersen

18

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Søren Andersen

16

Ugift


Deres børn

Heri sognet 1829

Christen Andersen

12

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Ane Margrethe Andersen

10

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Ane Katrine Andersen

8

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Ane Marie Andersen

6

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Jensine Andersen

3

Ugift


Deres børn

Heri sognet

Ane Margrethe Christensdatter

86

Enke


Huusfaders moder,af ham forsørges

Heri sognet 1759

*Jensdatter?

Marie Serups far var ved FT 1845 ude at tjene på en anden gård i Rind.

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Peder Christensen

68

Gift


Gaardmand

Heri sognet

Søren Andersen

22

Ugift


Tjenestekarl

Heri sognet 1823


Ved Folketællingen i 1850 var sønnerne Søren og Søren noteret som henholdsvis 27- og 21-årige, den ældste Søren  var fraværende i krigstjeneste.
Søren Andersen Serup, f. 1823, Maries far, var menig ved Artelleriet 1846-1850, han deltog i krigen 1849-1850, han ansøgte senere om erindringsmedalje.

Ved Sønder Rind Folketælling 1855 var Anders og Maren der efterfulgt af deres her 32-årige søn, Søren, den ældste, Maries far. Maren Jensdatter stod også her som født i Hjermind, ca. 1801

Anders Sørensen Serup døde 3.9.1856, 65 år gl...

Ved FT 1860 ses Maren Jensdatter, 59 år, født 1801, som gårdmandsenke, efterfulgt af Maries far og mor, Søren og Christiane, 37 og 27 år gamle, de blev gift i 1859, og fik skøde på matr. 20(a) i 1861. Søren og Christiane havde endnu ikke nogen børn, det første barn blev født 2.3.1860, knap 3 mdr. efter brylluppet, se linket. Plejedatteren Karen (Anne?) Marie Christensen fra Hjermind var nok datter af Maren Jensdatters bror Christen Jensen Huus fra Hjermind).

Maren Jensdatter boede også hos sønnen og svigerdatteren i 1870, hun døde i 12.6.1871, 70 år gl..

Anders Sørensen Serup og Maren Jensdatter var som nævnt ovenfor blevet gift i Hjermind i 14.7.1821.
De fik ifølge Kirkebogen for Rind og folketællingerne ovenfor  12 børn. Faderen stod som Anders Serup eller Anders Sørensen Serup:

1. Annemargrethe Andersdatter 2.8.1822, død 1832. Opkaldt efter sin farmor.

2 Søren Andersen den 24.9.1823 (opkaldt efter farfar, ved dåben båret af mosteren Maren fra Hjermind, der havde samme navn som moderen), --som gaardmand Søren Andersen Serup i Rind overtog han faderens gård.
3. Jens 1825 (opkaldt efter morfar, ved dåben båret af mosteren Karen Marie Jensdatter), død i 1841 af tæring.
4. Kirsten/Kirstine 1827 (opkaldt efter mormor, som bar hende ved dåben), --blev lærerkone i Rind
5. Søren f. 1829 ved dåben fremstllet af Søren Hus' datter Maren fra Langaa, Søren Huus var morfaderen Jens Huus' bror, som han så muligvis er opkaldt efter. Søren Christensen Huus var død i 1824. Søren Andersen Serup blev gaardmand i Rind
6. Christen 1833 (ved dåben fremstillet af AneKirstine Pedersdatter fra Middelhede, der nok var moderens kusine, blandt faddere var Christen Seerup fra Lee og Christen Jensen fra Hjermind, der formentlig var henholdsvis farbror og morbror), --Christen Andersen Serup blev gaardmand i Rind
7. Ane Margrethe 1835 (opkaldt efter afdøde søster/farmor, fadder ved dåben bl.a. farbroderen Lauris Serup),-- blev snedkerkone i Rind, gift 1858 med Christen Jensen. De var der ved FT 1880 med 5 børn efternavn Jensen.  Søn Jens Kristian Jensen Serup f. 1875 blev stabssergent i Randers og boede senere på S. Rind matr. 39a, hvor også faderen havde boet.
8. Ane Katrine 1837 (fremstillet ved dåben af morbroderen Christen Huses hustru fra Hjermind, fadder bl.a. farbror Christen Serup af Lee), -- gift 1860 med Jens Christian Sørensen, gårdejer i Rind. De var der ved FT 1880 med 4 børn 18-1 år, med efternavn Sørensen
9. Ane Marie 1839, gift 1866 med saddelmager Peder Larsen, Hjermind, hvor de var ved FT 1880 og 1890. De fik bl.a., den 28.3.1869 en datter Ane Marei Larsen, og den 24.11.1883 en søn Karl Kristjan Anders Serup Larsen. - Ane Marie havde i Hjermind en morbror Christen Jensen Hus og fætre og kusiner, Christen Hus døde dog i 1866. Ane Maries mor kom som vist ovenfor fra Hjermind.
10. Niels født 1841 (ved dåben fremstillet af  Else Mari Pedersdatter fra Middelhede, der nok var moderens kusine, faddere blandt de allerede nævnte, måske opkaldt efter farbroderen Niels, der var død i 1834), Niels døde i 1843.
11. Jensine 1842 (opkaldt efter broderen Jens som døde i 1841?). --blev gårdmandskone i Rind, gift 1867 med enkemand, gmd. Thomas Christian Nielsen Møller, 34 år, af Rind. De ses ved FT 1880 med 4 fællesbørn 12-3 år, med efternavn Møller.  
12. Maren 1846, død 1848, moderen var ca. 47 år ved Marens fødsel.

4 børn døde altså som børn eller unge. De resterende 8 ser ud til at være blevet veletablerede, 5 af dem på gårde. Der er mange efterkommere.

Se kort    Matrikel 20a   Se nærmere om gården

Marie Serups farfar og farmor var gaardmand Anders Sørensen Serup og Maren Jensdatter, født ca. 1792 og 1801.

Hovedoversigt


Marie Serups farfar Anders Sørensen Serup og hendes oldeforældre, bonde og gaardbeboer i Sønder Rind, Søren Nielsen Serup, født ca. 1750, og Ane Margrethe Christensdatter, født ca. 1758.

Anders Sørensen Serup var ifølge folketællinger vist ovenfor født ca. 1792. Han ses ved FT 1801 sammen med sine forældre:
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 12, FT-1801, B5472

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Søren Nielsen

51

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

Maries oldefar, født ca. 1750

Margrethe Christensdatter*

44

Gift

Hands Kone

Maries oldemor, født ca. 1757

Niels Sørensen

14

Ugift

Deres Søn

født 1787, Niels døde 1834

Anders Sørensen

10

Ugift

Deres Søn

 

Maries farfar født ca. 1791

Christen Sørensen

4

Ugift

Deres Søn

konfir. 1814 17 år gl., f 1797, forældre Søren Serup og Margrethe C., Rind.

Laurids Sørensen

2

Ugift

Deres Søn

konfir. 1814, 14 år gl., f. 1800, far Søren Serup, Rind

Else Sørensdatter

12

Ugift

Deres Datter

f. 1789

Christiane Sørensdatter

7

Ugift

Deres Datter

f. 1794

*ses også som Ane Margrethe
 
Søren Nielsen og Margrethe boede der også 1787:
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Rind by, 8, FT-1787, C2062

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Søren Nielsen

38

Gift

husbonde

bonde og gårdbeboer, f. 1749

Margrethe Christensdatter

28

Gift

madmoder

f. 1759

Niels Sørensen

1

Ugift

deres barn

f. 1786, død 1834

Else Andersdatter

74

Enke

mandens moder

opholdes af sønnen. F. ca. 1713

Jens Thomasen

22

Ugift

tjenestefolk


Søren og Margrethe blev nok gift først-midt i 1780'erene, det ældste barn Niels (opkaldt efter farfar?) var født ca. 1786. Øvrige børn var Else 1789 (opkaldt efter farmor), Anders 1791, Christiane 1794, Christen 1797 (opkaldt efter morfar?), Laurids (Lauris, Laurs) 1799.     NB. Der findes først Kirkebog for Sønder Rind fra 1813.

Anders Sørensen (Serup) f. ca. 1791 overtog i 1820 fødegården matr. 20.
Christen blev gårdmand i Lee.
Niels og Lauris, Lauris var gårdmand i Rind, her var broderen Niels ved FT 1834 ugift tjenestekarl, han døde samme år som 47-årig. Laurs blev gift med Birthe Marie Christens Datter , De boede på Rind By matr. 16a.
Else blev gift i 1813 med husmand Peder Michelsen, f. 1778, i Rind. Hendes far gårdmand Søren Serup var en af forloverne. De havde børn og var der ved FT 1834 som Husmand lever af sin Jordlod. -
Christiane Sørensdatter blev gift i Rind i 1818 med Jens Hansen Kollerup, skomagermester i Randers, de fik barn Ane Magrethe i 1821. Men Christiane stod som enke ved FT 1834 Randers, boende hos skomager Jens Fischer/Fisker Kollerup, der nok var hendes mands slægtning. Christiane forblev enke og var bl.a. ved spækhøkeri.

Ifølge Kirkebogen for Rind døde Søren Nielsen Serup den 22.10.1822 som aftægsmand i Rind, 74 år gammel (f. 1748). - Anders Sørensen Serup overtog som nævnt gården i 1820.
Ane Margrethe Christensdatter, fødeår 1757-59, boede hos sin søn Anders Sørensen Serup ved FT 1834, 1840 og 1845.  Hun døde den 26.6.1848, 88 år gammel (f. 1760), aftægtskone i Rind efter gårdmand Søren Nielsen. .

Marie Serups oldeforældre på farfars side var bonde og gaardbeboer i Sønder Rind, Søren Nielsen Serup, født ca. 1750, og Ane Margrethe Christensdatter, født ca. 1758.

Se kort    Matrikel 20a  Se nærmere om gården

Hovedoversigt


Søren Nielsen Serups mulige aner:

Marie Serups farfar

Marie Serups oldefar

Marie Serups tipoldeforældre

Marie Serups tiptip

Marie Serups 3x tip

Anders Sørensen Serup f.ca. 1792
bror Niels Sørensen f. ca, 1786, som ældste søn opkaldt efter sin farfar

Søren Nielsen Serup f. ca. 1750

Niels Sørensen Serup?

Søren Serup * (Rind 1707)

 

Karen (J)espersdatter**

Jesper Hartvigsen død 1706

Elle(n) Jensdatter

Else Andersdatter f. ca.1713

 

 


*I 1706 (http://www.brejl.dk/hald.htm#jord  nr. 21) er nævnt en Søren Serup, Sønder Rind, gift med Karen Jespersdatter, i forbindelse med skifte efter hendes far, Jesper Hartvigsen, ejer af gadehus i Rind By, hans enke var Elle(n) Jensdatter.               Se kopi
Denne Søren Serup gift med Karen Jespersdatter kunne have haft en søn Niels Sørensen Serup, gift med Else Andersdatter f. ca. 1713. Deres søn ville så være Søren Nielsen Serup f. ca. 1750.

**Karen Jesperdatter havde en bror Ole Jespersen i Rind by. En søster Anne Jespersdatter blev gift med Anders Jensen i Stenhus, Vindum sogn. De fik  børn i Stenhuse i Vindum 1704-1710 (og måske tidligere), faddere var bl.a. Annes bror og søster, alias Ole Jespersen og Søren Serups hustru fra Rind.

Marie Serups tipoldemor var Else Andersdatter, født ca. 1713..-- Tipoldefar kunne være Niels Sørensen Serup.

Søren Serup
og Karen Jespersdatter kunne være Marie Serups tiptipoldeforældre, og

Jesper Hartvigsen, død ca. 1706, og Ellen Jensdatter, hendes 3 x tipoldeforældre.  De må alle fire være født tilbage i 1600-tallet og boede i Rind.

Serup-navnet i Sønder Rind ser ud til at gå tilbage til 1600-tallet.

Der er ca. 9 km øst for Sønder Rind, i Bjerring sogn, en Serupgaard, ses ved FT 1787 Bjerring og tidligere og på kort fra 1842...- Der ses ingen personer med navn Serup  ved dig. FT i Bjerring fra 1787.
Da personer ofte blev betegnet med stednavne, kan der på et tidspnkt være kommet en person fra Serupgaard til Sønder Rind, og som så er blevet betegnet med tilnavnet Serup.

Hovedoversigt


Ane Margrethe Christensdatter, var ifølge foranstående født ca. 1758, og ifølge FT 1845 blev hun født i Sønder Rind sogn.  Der var ved FT 1787 i Sønder Rind en 59-årig husmand og daglejer Christen Sørensen, men det kan ikke afgøres, om han kunne være hendes far. Hendes far kunne også være død ved FT 1787.


Maries farmor Maren Jensdatter og Maries oldeforældre skovfoged Jens Christensen Huus og Ki(e)rsten Christensdatter, Hjermind, født henholdsvis 1767 og ca. 1775:            Se nærmere om Skovfogedhuse og Hjermind Skov   

Kiersten Christensdatter kom fra Middelhede, Sønder Rind. De er nok gift i Sønder Rind sogn ca. 1800, men der findes ingen kirkebog for denne tid.

Maren Jensdatter er som angivet i FT ovenfor født i Hjermind ca. 1801. Der er også en Maren i Kirkebogen for Hjermind, født Nytaarsaften d. 31.dec.1801 som Skovfoged Jens Hu(u)s'es første datter (ingen faddere angivet).

Maren var 20 år gammel ved sit bryllup i 1821, det passer med at hun er født 31.12.1801. Som en af forloverne ved brylluppet ses Jens Christensen fra Sønder Tulstrup (Tulstrup Skov er den nordlige del af Hjermind Skov øst for Hjermind), det kan være hendes far og svare til følgende Jens ved folketællingen i Hjermind i 1801, selv om han her står eftenavnet Christensen, men begge steder står han som skovfoged, og han brugte begge efternavne Christensen/Huus, som også vist ved hans død, se herunder.

Marens forældre ses ved FT 1801:
viborg, Middelsom, Hjermind, Hiermind Bye, , 33te, FT-1801, b5469

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Christensen

34

Gift

Mand

Huusmand med Jord og Skovfoged

født ca. 1767, kirkebog 1767

Kiersten Christensdatter

26

Gift

Hans Kone

                            

født ca. 1775

det er nævnt, at de begge var i 1. ægteskab.
(Ved FT 1787 Hjermind ses Niels Pedersen som 64-årig skovfoged. Niels Pedersen døde 1797, 76 år gl.. Det kan passe med, at Jens Christensen  har afløst ham som skovfoged)


I Kirkebogen for Hjermind står Maren Jensdatter som vist ovenfor som født senere samme år, den 31.12. 1801. Maren havde flere søskende, en 2 år yngre søster, også med navnet Maren, født 6.okt.1803, fader skovfoged Jens Huus. Karen Marie blev født i 1808. Der var to brødre Kristen, født i henholdsvis 1806 og 1810, fader skovfoged Jens Huus. Anders blev født i 1813, Kierstine Marie i 1814. Se også tabellen 1834 nedenfor. -- Kirstens søster og svoger fra Middelhede, Sønder Rind, ses som gudmor og fadder.  -- Jens Christensen Huus' bror, Søren Huus fra Langaa (se nedenfor) var fadder ved flere af børnenes dåb,

Maren  f. 1801 blev konfirmeret i Hjermind i 1817 (29), far Jens Christensen Huus i Lundskovhuus.
Christen Jensen, f. 1806, i Lundskovhuus blev konfirmeret i 1821 (Lee 28), far skoufoged Jens Huus samme sted.
Maren f. 1801 blev som vist gift i 1821, forlover og far Jens Christensen fra Sønder Tulstrup.
Karen Marie Jensdatter, f. 1808, af Hjermind, blev konfirmeret i 1823 (Lee 30), far skovfoged Jens Huus i Hjermind Skovhus.
(Christen Jensen, f. 2.9.1807, af S. Tulstrup, blev konfimeret i 1824 (Lee 30), far gaardm. Jens Kristensen*, Tulstrup).
Maren Jensdatter, 22, f. 1803, af Lundskovhus, blev 22.10.1825 (40) gift med Kristen Kristensen Koue af Hjorthede.
Kristen Jensen, f. 1810, konfirmeret i 1825 (Lee 30),  far skovfoged Jens Huus i Hjermind Skovhus.
Anders Jensen i Hjermind Skouhuus blev konfirmeret i 1828 (31), far Jens Huus, Hjermind Skouhuus.
Karen Marie Jensdatter, 24, af Lundskovhus, blev den 10.12.1831 (41) gift med Jens Laursen Hollerup i Hjermind Præstegård.
Skovhuspige Kirsten Marie Jensdatter, 25, af Lundskovhus, blev 6.3.1841 (43) gift med Christen Jensen af Hjorthede.
Lund Skov var i det østlige Hjermind ejerlav, nær Sønder Tulstrup, se kort.
Betegnelserne Lundskovhus og Hjernind Skovhus bruges nok i flæng. Lundskovhus, Hjermind Skovhus var nok det samme. Se mere.
*Der vaf flere Jens Christensen/Christen Jensen i sognet.

Ifølge Kirkebogen for Hjermind døde Skovfoged i Hjermind Skov, Jens Christensen Huus, 62 år gammel, den 12.7.1829. som skovfoged i Hjermind Skorhus. Født ca. 1767.

Hans enke og søn:
Ved folketællingen i Hjermind i 1834 findes Kirsten Kristensdatter, 62 år, lever af sin jordlod, med 3 hjemmeværende og ugifte børn: Kristen Jensen 28 år, Kristen Jensen 24 år og Kirsten Marie Jensdatter 20 år, Maren Jensdatters søskende.
Viborg, Middelsom, Hjermind, Hjermind Udsogn, Et Huus, Nr. 35, FT-1834, C4996

Navn:

Alder:

Civilstand:

Erhverv:

Fødested:

Kirsten Kristensdatter

62

Enke

Lever af sin Jordlod

født 1772

Kristen Jensen

28

Ugift

hendes Børn

født 1806

Kristen Jensen

24

Ugift

hendes Børn

født 1810

Kirsten Marie Jensdatt

20

Ugift

hendes Børn

født 1814

Der ses ingen Skovhus/skovfoged ved FT 1834.   I tællingsrækkefølge ses lb.nr. 34, Kristen Kristensen Lind 40 år,  matr.19, nr. 35 62 år, enken, hus, matr. 34a?, nr, 36 Kristen Jensen Ladefoged 37 år. gård, matr.  18?. Se kort NØ Hjermind  og Hjermind. De 3 matrikler lå  nær hinanden.
Sønnen Christen Jensen, 32, i Lundskovhuset, blev 31.10.1835 gift med Ane Nielsdatter af Hjorthede (Kirkebog Hjorthede 29). Det kunne således tyde på, at de også var i Lundskovhuset ved FT 1834 ovenfor.

Christen Jensen, 28, f. 1811, afrejste fra Hjermind sogn 1.11.1839 (52), der står ikke hvorhen.

Ved FT 1840 boede Kirsten Christensdatter hos den ældste og nu gifte søn Christen, Maren Jensdatters bror, der nu var skovfoged som hans far havde været. Han ses i Skovfogedhuset som skovfoged og husfæster.

Søsteren, Skovhuspige Kirsten Marie Jensdatter, 25, af Lundskovhus, blev 6.3.1841 (43) gift med Christen Jensen af Hjorthede.
Christen fraflyttede Skovfogedhuset, der var et fæste. Ved FT 1860 var han gaardmand, han var på på Hjermind matr. 35a Sortehøjvej 16, navn Bækkelund

Der kom andre beboere i Skovhuset.

Nevøen Søren Andersen Serup f. 1829, fra Rind, var 1951 hos morbroderen Christen Huus i Hjermind,
Christen Jensen m. fl. medvirkede også
ved dåb af nogle af søsteren  Maren Jensdatters børn i Sdr. Rinf.

Kirsten Christensdatter døde 66 år gammel den 2.3.1841, som enke efter skovfoged Jens Huus (f. 1775). Hun døde året før sin 96-årige mor, Maren Jensdatter i Middelhede, Sønder Rind.

Maries oldeforældre på farmor Maren Jensdatters side var skovfoged Jens Christensen Huus og Ki(e)rsten Christensdatter, Hjermind, født henholdsvis 1767 og ca. 1775

Se nærmere om Skovfogedhuse og Hjermind Skov

HovedoversigtMaries tipoldeforældre på farmor Maren Jensdatters fars side kan være Christen Jensen Huus, bonde og gaardbeboer i Langaa, født 1739, og Maren Christensdatter, født ca. 1728.
De boede nok på Langaa matr. 13a, HK 5.4.3.½. dvs. en ret stor gård, se længere nede. Matrikel Langå By 13a er i dag Ulstrupvej 33.  Kort

Jens Christensen Huus' far burde hedde Christen til fornavn, hans efternavn kunne være Jensen (Huus). Ved folketællingerne i Viborg Amt 1801 og 1787, se nedenfor, er der kun en Christen Jensen Huus, i Langaa, med kone Maren Christensdatter.

Maren Christensdatters første mand var Søren Christensen Huus. Maren Christensdatter var blevet gift med Søren Christensen 1.10.1758, Søren Huus og Maren Christensdatter fik børnene Dorthe født 4.5.1760, Inger født i 1762, se tabellen nedenfor, og Maren 11.3.1764. Fadder var bl.a. Christen Brøgger, der var Marens halvbror, Inger kunne være opkaldt efter deres mor, sin mormor. Alt ifølge Kirkebogen for Langå. - Inger, Dorthe og Maren blev gift med gårdbeboere i Langaa sogn.
Søren Christensen Huus, f. ca. 1723, døde 14.9.1765, 42 år gl.. Se skifte, nr. 349. Enken står her som Maren Jensdatter, mens hun andre steder står som Christensdatter. Børn Inger 8 og Dorthe 6, smt et nyfødt barn, der døde kort efter. Lavværge Christen Jensen, hendes senere mand? Formynder børnenes farbror Søren Christensen Huus, som tjente på stedet.

Maren Christensdatter blev gift 2. gang, med den ca. 10 år yngre Christen Jensen, den 8.6.1766 i Langaa. Så Christen giftede sig nok til gården, hvor de ses ved FT 1787 nedenfor. Kort

Ifølge Kirkebogen for Langaa fik Christen Jensen Huus og Maren Christensdatter den 23.3.1767 en søn Jens, hvilket kan passe med Jens Christensen Huus' alder i FT 1801 ovenfor, hvor han som omtalt var gift skovfoged i Hjermind.  --
Jens' bror Søren (Christensen Huus) vist i tabellerne lige nedenfor, findes også som døbt i kirkebogen, i 1769, med de samme forældre som Jens, faderen stod her som Christen Hus. Moderen var da ca. 41 år gl..
Jens var nok opkaldt efter sin farfar, Søren efter moderens første mand. -- En fadder ved Jens' dåb, Jens Axelsen, kunne være hans fasters mand.
Blandt fadderne ved Jens' og Sørens dåb var en
Jens Huus eller dennes hustru, han ses andre steder som

Tilnavnet Huus, som Christen Jensen og hans sønner Jens og Søren brugte, er nok "overtaget" fra Marens første mand Søren Christensen Huus, hvis gård Christen Jensen overtog. Christen Jensens far, se næste sektion, brugte ikke navnet Huus.

Christen Jensen Huus og familie ses ved folketællinger:
Viborg, Middelsom, Langaa, Langaa sogn, Langaa by, 17, FT-1787, C2049

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Jensen Huus

48

Gift

husbonde

bonde og gårdbeboer

1739

Maren Christensdatter

58

Gift

kone

1729

Inger Sørensdatter

24

Ugift

hendes barn af 1. ægteskab

1763  1762

Søren Christensen

18

Ugift

deres barn

1769  1769

Peder Andersen

36

Ugift

tjenestefolk

Søn Jens Christensen, blev konfirmeret i Langaa i 1785. -- Jens, 20 år, var ikke hjemme ved FT 1787, der var ved FT 1787 en Jens Christensen 20 tjener på Ulstrup Hovedgaard i Sønder Vinge sogn, som er nær Langaa sogn. -- Jens var som vist ovenfor i Hjermnd ved FT 1801, som gift skovfoged. Hvordan han har mødt sin hustru, der kom far Middelhede i Sønder Rind sogn , og hvordan de er blevet bosat i Hjermind, vides ikke. Jens kan som helt jung have været andre steder på store gårde.

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, , 18de, FT-1801, B5474

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Christen Jensen Huus

63

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

1738

Maren ChristensdattRer

73

Gift

Hans Kone


1728

Søren Christensen

33

Ugift

Deres Søn


1768 1769

Christen Lauritsen

23

Ugift

TienestekarlNiels Jacobsen

14

Ugift

TienestekarlKirsten Pedersdatter

21

Ugift

TienstepigeDet er nok Søren f. 1769, der under navnet Søren Huus (Hus) fra Langaa senere optræder som fadder ved dåb af nogle af broderen Jens Christensen Huus's børn i Hjermind.
Han overtog nok forældrenes gård.  Kort
Søren Christensen Huus 1769-1824 fik børnene Christen 1809, Maren 1811 og Ane Marie 1813, Sørens bror, Jens Christensen Huus af Hjermind, Skovfoged, var fadder for alle 3 børn.. Søren døde i 1824 56 år gammel. Hans 43-årige enke Inger Jensdatter giftede sig igen, med Christen Christensen, de ses sammen med hendes 3 børn ved FT 1834, som gårdmand i Langaa By:

Viborg, Middelsom, Langaa, Langaae Bye, En Gaard, 30, FT-1834, C4998

Navn: 

Alder: 

Status: 

Stilling i familien: 

Erhverv: 

Fødested:

Christen Christensen  

53  

Gift  

  

Gaardmand  

  

Inger Jensdatter  

53  

Gift  

  

hans Kone  

  

Christen Sørensen  

25  

Ugift  

  f. 1809

deres Børn, som Tjenestefolk  

  

  hrndes børn

  

Maren Sørensdatter  

23  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

Ane Marie Sørensdatter  

21  

Ugift  

  

deres Børn, som Tjenestefolk  

Niels Nielsen  

18  

Ugift  

  

Tjenestedreng  


Søren og Ingers søn
Christen Sørensen Huus f. 1809 havde overtaget gården ved FT 1845. Ifølge realregister Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged, Langaa 1860.., 1. serie, 63, folio 34, fik Christian Sørensen Huus skøde på matr. 13a i 1841, han var gift med Mette Jensdatter, med børn Søren født 1843 og død 1849, Inger født 1848, hun døde få år senere. De ses ved FT 1860 med en 6-årig plejedatter Rassine. Hun blev gift med Jens Sørensen, der i 1879 fik skøde på matr. 13a, ved FT 1880 var Mette Kerstine Jensdatter som enke på aftægt hos dem . Jens Sørensen Fisker og Rassine var ved Langaa FT 1901 gårdejer på matr. 13a. Langaa 3a HK  5.4.3.½. dvs. en ret stor gård

På matrikelkort Langå By, Langå, 1815-1863, ses navnet Søren Huus, sammen med Christen Chr., der blev gift med Sørens enke, på matrikel 13, ses senere som 13a, der udgik fra en gård i den vestlige del af Langaa by. Søren Huus' navn ses også på en mindre matrikel med nummeret 13, nord for byen.
Navnet Jens Thomasen ses også på matrikelkortet, nr. 14, han ses ved FT 1787 i Langaa og var nok  nabo til Sørens far Christen Jensen Huus.
Matrikel Langå By 13a er i dag Ulstrupvej 33, gård lidt nordligere end den oprindelige placering. Det kunne altså have været der, Marie Serups tipoldeforældre havde boet.

Christen Jensen Huus døde ifølge Kirkebogen for Langå den 21.11.1815, 76 år gammel (født 1739), og Maren Christensdatter døde 1811 som Christen Huus' Maren, over 80 år gammel.

Maries tipoldeforældre på farmor Maren Jensdatters fars side kan derfor være Christen Jensen Huus, bonde og gaardbeboer i Langaa, født 1739, og Maren Christensdatter, født ca. 1728.

Hovedoversigt


Maries tiptipoldeforældre på tipoldefar Christen Jensen Huus' side kan være Jens Christensen, f. ca. 1683, og Maren Christensdatter Hædegaard (Hedegaard), f. før 1690. Langaa.

Christen Jensen (Huus) var som vist ovenfor født ca 1739.

I Kirkebogen for Langaa ses for 1739 Jens Christensen med sønnen Chresten (Jensen) døbt. Moderen var Maren Hædegaard (Hedegaard), ses også som Christensdatter, hendes fornavn ses tydeligere ved Chrestens søster Marens dåb i 1737.

Ifølge skifter 25, 33 var Jens Christensen først gift med Johanne Jensdatter, hun døde 1723, de havde da døtrene Maren Jensdatter på 7, f. ca. 1716, og Anne på 5 år, de var altså Christen Jensens halvsøstre. .
Maren Christensdatter var først gift med Niels Jørgensen, som døde 1723. De havde da børnene Christen Nielsen 15, f. ca. 1708, og Anne 12, som altså var Christens Jensens halvsøskende. Lavværge ved skiftet var Jens Christensen (Hedegaard), som ægtede enken og fæstede gården.

Jens Christensen og Maren Christensdatter fik børnene:
Johanne Jensdatter, f. ca. 1725 (opkaldt efter faderens første kone, g.m. Jens Jensen Axelsen i Langå), Jens Axelsen var fadder ved svogeren Christen Jensens søn, Jens Christensen Huus' dåb i 1767.
Anne Marie 1733
Karen 1735
De tre døtre blev gift, de to af dem i Langaa, se nærmere i 319.
Christen 1739 og Maren 1737 nævnt ovenfor (denne Maren døde samme år). Faddere ved disse børns dåb var Anders og Jens Hædegaard, de var nok moderens brødre  (Jens Christensen Hædegaard døde 1741, Jens Hedegaards enke døde i 1747, 70 år gl., f. ca. 1677, Anders Hædegaards hustru døde 1757, 68 år gl., f. ca. 1689, han døde 1773, 78 år gl., f. ca. 1695). --
Jens Christensen havde en bror Søren Christensen i Grensten (nabosogn til Langaa), han var også fadder. Det samme var Chresten Chrestensen, han kunne også være Jens' bror.
Christen Jensen var således den eneste søn. Han giftede sig i 1766 til en gård.

En Jens Christensen døde i Langaa som 60-årig 17.4.1743, f. ca. 1683, (skifte 177 ). - Få uger efter blev Maren Christensdatter Hædegaard trolovet, den 6.5., og gift den 28.6.1743, nu for 3. gang, med Søren Pedersen.
Maren Christensdatters døde 1763, se Skifte 319, der nævnes enkemand Søren Pedersen og hendes 4 børn nævnt ovenfor. Da hun fik et barn i 1708, må hun selv være født før 1690. Søren Pedersen ses ikke i sognet ved FT 1787.

Maries tiptipoldeforældre på tipoldefar Christen Jensens side kan derfor være Jens Christensen, f. ca. 1683, og Maren Christensdatter Hædegaard (Hedegaard), f. før 1690. Langaa.

Hovedoversigt


Maries tiptipoldeforældre  tipoldemor Maren Christensdatter(ca. 1728-1811) side kunne være 

Christen Pedersen (Brygger) f. ca. 1687, og Inger Christensdatter Brøgger (Brøger, Brygger, Bryger) f. ca. 1681. Langaa.

da de var Marens forældre ifølge link, se Christensdatter, Maren, 1727-1811.

Inger Christensdatter var først gift med Jens Brøgger, de fik børnene Christen Jensen Brøgger i 1716, og Søren Jensen Brøgger 1723.
Jens (Christensen?) Brøgger må være død mellem 1723 og 1727/28, hvor
Inger fik Maren Christensdatter (Brøgger), med far Christen Pedersen (Brygger). Moderen har været ca. 46 år ved Marens fødsel, så hun fik næppe flere børn. (En Jens Christensen Bryger døde 1785 som 51-årig. dvs. født ca. 1734. Der er ingen data fra kirkebøger på dette tidspunkt).
Christen og Søren var altså Marens halvbrødre.
Brøgger/Brygger-navnet kommer nok fra Ingers første mand Jens Brøgger.

Ifølge Kirkebogen for Langaa døde Christen Pedersen Brygger i 1743, 56 år gl., f. ca. 1687, Inger Bryger døde i 1750, 69 år gl., f. ca. 1681.-
De 3 nævnte børn ses som arvinger, se 244, 1750 , hvor Maren Jensdatter alias Maren Christensdatter og Søren Jensen havde fået udbetalt deres arv efter "forældrene af deres bror
Christen Jensen Brøger, som nu bebor deres salig forældres sted i Langå" (han døde 1765, mens hans børn endnu var mindreårige, se næste afsnit).

---------------


Maren Christendatter f. ca. 1728 døde som vist i 1811.
Hendes halvbrødre døde allerede i 1765:
Ifølge Kirkebogen for Langaa: Ovennævnte Christen Jensen Brøger, f. 1716, Maren Christensdatters halvbror, som overtog moderen og stedfaderens sted, og Maren Pedersdatter, var blevet gift i 1750. De fik børn i 1752 Jens (Christensen Brøger), 1753 Inger døde 11 uger gl., 1755 Maren, 1757 Peder, 1760 Christen, og i 1762 Johanne, hendes tvilligebror Mads døde få dg. gl.. Blandt fadderne var Christens søskende Søren Brøgger og Maren Brøgger.  
Christen Brøgger døde i Langaa
14.8.1765, 49 år gl., f. ca. 1716, hans kone Maren Pedersdatter 34 år gl, døde samme år den 3.8., f. ca. 1731. - Ved skiftet, nr. 347, efter Christen Brøgger og hustru, er nævnt børnene Jens, Maren, Peder, Christen, Johanne, 13-3 år gl., børnenes morbrødre Jens og Just Pedersen blev deres formyndere, Jens Christensen, Langaa, overtog fæstet, og børnene blev boende hos ham. (En Jens Christensen Bryger, 51, døde i 1785).
Ved FT 1787 Langaa By ses Christens datter
Johanne Christensdatter, 25, gift med gaardbeboer Christen Rasmussen, 54, trolovet 10.4.1784, Christen Bødkers hustru Anna, 55, var død 25.1.1784 . Deres barn Anne blev født 9.5.1786. Maren blev født i 1788, derudover ses 4 børn ved FT 1801 i Langaa By, Christen, 67, var da også sognefoged og lægdsmand. Han døde 25. 6.1809, 11.11. blev enken gift med Jens Sørensen, Johanne døde 1818. -- En datter Inger Christensdatter f. ca. 1793 blev i 1816 som 23-årig gift med Niels Rasmussen, 29.  De ses på en gård i Langaa By ved FT 1834 med flere børn, heriblandt 2 opkaldt efter Ingers forældre. Niels Rasmussens navn ses på matrikel 16a på matrikelkort Langaa By 1815-1863.
Søn ungkarl
Christen Christensen Brøgger døde i Langaa 1801, han havde boet hos sin søster Johanne Christensdatter g.m. Christen Rasmussen Bødker i Langaa, medens han havde været syg, se 905.  
De andre børns skæbne er uklar.

Søren Brøgger 42 år døde også i 1765, den 23.10., f. ca. 1723. Ved skiftet, nr. 348, efter den ugifte Søren Brøger død i 1765 er som arvinger nævnt hans nys afdøde bror Christen Jensen Brøgers børn, samt hans halvsøster Maren Christensdatter.

HovedoversigtKirsten Christensdatter f. ca. 1775, som står som kone til Jens Christensen ved folketællingen i Hjermind i 1801, og som mor til Maren Jensdatter, findes ikke i Hjermind sogn ved folketællingen i 1787.
Hun kom fra Middelhede, Sønder Rind sogn.
og Kirstens forældre,
Maries andet hold tipoldeforældre på farmors side, var

Christen Jensen, ca. 1750- ca. 1806, og Maren Jensdatter, ca. 1747-1842, fra Middelhede i Sønder Rind sogn. Gårdbeboer.
De havde her børnene Kirsten, Karen, Maren og Anne Marie. 

Se nærmere under linket Middelhede, Sønder Rind sogn.

Christen Jensen, ca. 1750-1806, boede som vist i Middelhede, en lokalitet i Sdr. Rind sogn, 3-4-km SV for Rind By.  
Bemærk, der i sognet, til dels samtidigt, også var en Christen Jensen Middelhede, ca. 1784-1863, hvor Middelhede var et tilnavn, han boede i Rind Bye, se nedenfor. Deres hustruer hed i begge tilfælde Maren Jensdatter.

Gården i Middelhede, som Christen Jensen f. 1750 boede på, og som Kirsten Christensdatter kom fra, fortsatte gennem slægten og var stadig i slægtens eje i 1930, se FT 1834. Middelhede ligger 3-4 km SV for Sønder Rind by. Christen Jensens gård var matrikel Middelhede 1a, nuværende Tostrupvej 63, Middelhede.

 


Christen Jensens (f. ca.1750) forældre skulle ifølge link være Jens Christensen og Kirsten Lydersdatter. Middelhede, Sønder Rind sogn.
Maren Jensdatters forældre skulle ifølge samme link være Jens Olesen, 1710-1787 og Karen Christensdatter, f. 1710. i Odsgaard, Vinkel sogn.

Christen Jensen og Maren Jensdatters 2 ældste døtre hed Kirsten og Karen, de var således efter tidens skik og brug opkaldt efter deres bedstemødre.

Disse 4 ville således være Marie Serups tiptipoldeforældre.

Hovedoversigt

.Marie Serups mors familie

Marie Serups morfar og mormor, gaardmand og sognefoged i Sønder Rind, Christen Jensen Middelhede og Maren Jensdatter, født ca. 1785 og 1790.

Ifølge Kirkebogen for Rind blev Maries mor Christiane Christensdatter født den 30.9.1831 som datter af Christen Jensen Middelhede og Maren JensDatter, gårdfolk i Rind  Se faddere længere nede.

Christen Jensen Middelhede, Rind, og Maren Jensdatter, Rind, blev ifølge kirkebogen for Sønder Rind gift der 17.8 1814, de er anført som henholdsvis 29 og 26(24?) år gamle .
Ingen af deres fædre ser ud til at stå som forlovere, i al fald Christens far var stadig levende på tidspunktet. Som forlovere står en degn Wistoft, ifølge folketællingen i 1801 var der i nabosognet Vinkel en sognedegn og skoleholder Søren Vistoft, f. 1754, han var skolelærer og sognedegn for Vinkel 1790-1820, Christen havde gennem sin faster Ane slægtninge i Vinkel  -.  Den anden forlover var Christen Skaun/Skavn/Schaun/Schavn, Rind, som var bruden Maren Jensdatters svoger, hun havde vist ikke andre nære, mandlige slægtninge.

Christen Jensen Middelhede stod som gårdmand i Rind ved sit første barn Jens Christensens dåb i 1815. Her var Christen Skaun også blandt faddere. Så Christen har nok ret hurtigt efter brylluppet overtaget faderens gård i Rind by. Christens mor var død 4.1.1814 godt ½ år før hans bryllup, og faderen døde i 1819 som aftægtsmand.

Christen Jensens navn ses på matrikel 6a på matrikelkort Sønder Rind  1813-1864. Selve gården lå i Rind By.

Christiane og forældre ses også ved følgende folketællinger:

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, en Gaard, 44, FT-1834, C5001

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Christen Middelhede

49

Gift


Sognefoged og Gaardmand hvoraf han lever

1785

Maren Jens Datter

44

Gift


hans Kone

1790

Elsemarie Christensdatter

18

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende


Jens Christensen

16

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende

1818

Else ChristensDatter

15

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende


Niels Christensen

13

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende

1821

Kirstine ChristensDatter

11

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende


Ane ChristensDatter

8

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende


Jens Christensen

7

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende

1827

Maren ChristensDatter

5

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende

1829

Christiane ChristensDatter

3

Ugift


deres Børn, som ogsaa anbringes som Tjenestetyende

1831

I 1845 og 1860 blev hun kaldt Christiane Christensen, dvs. der er man ved at forlade efternavnsbetegnelsen "datter" anført efter faderens fornavn.

Viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind, En gaard, 46, FT-1845, b8047

Navn:

Alder:

Civilstand:

 

Erhverv:

Fødested:

Chisten Jensen Middelhede

61

Gift


Gaardmand og sognefoged

Heri sognet 1784

Maren Jensdatter

55

Gift


Hans kone

Heri sognet 1790

Niels Christensen

23

Ugift


Deres børn

Heri sognet 1822

Maren Christensen

16

Ugift


Deres børn

Heri sognet 1829

Christiane Christensen

14

Ugift


Deres børn

Heri sognet 1831

Niels Christian Christensen

11

Ugift


Deres børn

Heri sognet


Ved folketællingen i Rind 1850 stod Christen og Maren stadig på gården med nogle af børnene boende hjemme, dog ikke den ca. 19-årige Christiane, hun var tjenestepige i Tapdrup sogn hos gaardmand Jørgen Sørensen . --
Ved folketællingen i 1855 stod Christen og Maren, nu 71 og 65 år gamle, stadig for gården, Christiane nu 24 år boede igen hjemme (hun blev gift i 1859), det gjorde bl.a. også de to brødre Jens og Jens nu 36 og 28 gamle og ugifte. --
Ved FT 1860 i Rind stod Christen Jensen Middelhede 76 år og Maren 70 år som boende på en gård hos ugift søn Jens Christensen Middelhede 42 år, f. 1818. Det må så være den ældste af de to sønner Jens vist i tabellen ovenfor. --

Christen og Marens børn:
Jens (opkaldt efter farfar?) blev født den 3.6.1815, han blev båret af faderens søster Maren Jensdatter og fadder var moderens søsters mand, Christen Skavn, Jens døde kun 9 mdr. gammel.
Øvrige børn, født i Rind, ses i tabellerne ovenfor, -
Elsemarie født 1816, Christen Middelhedes hustru af Vinkel en af fadderne. -
Jens (opkaldt efter den døde bror/farfar?) født 1818, -
Else 1819, gårdmand Christen Middelhede af Rind en fadderne. -
Niels 1821, Christen Middelhede, Rind, var en af fadderne-
Kirstine Marie 1823, båret af Thomas Hvams hustru af Rind, hun var Christen Christensen Middelhedes datter Maren. -
Ane (Anne) 1826, en af fadderne var hendes farbror Søren Jensen Middelhede, sasmt Christen Middelhede fra Vinkel. -
Jens (opkaldt efter morfar?) 1827, Søren J. Middelhede var fadder.
Maren 1829, Søren J.Middelhede, Rind, en af fadderne. -
Christiane 30.9.1831 -
Niels Christian 1834, båret af søsteren Else Marie. Der ser ud til at have været 11 børn ialt.
Se videre om dem nedenfor.
Faddere ved dåbene var især Christens slægtninge, hvoraf nogle boede i Vinkel sogn: Christiane blev ved dåben fremstillet af Jørgen Nielsens enke af Nabe, Vinkel sogn, enken hed Maren Jensdatter. Jørgen Nielsen, f. 1769, gårdejer Nabe matr, 1, Vinkel sogn, var også fadder for flere af Christianes søskende. Hans kone Maren Jensdatter, f. 1768, var nok Christen Jensen Middelhedes kusine, hun var datter af Ane Christensdatter, f. 1741 i Rind, gift  med Christen Rasmussen, f. 1744, Vinkel, matr.20.   Anes søn Christen Christensen Middelhede fra Vinkel, f. 1779, og dennes halvbror på deres faders side, Rasmus Christensen, Vinkel, f. 1777, var også blandt fadderne ved Christiane eller hendes søskendes dåb. Kilde Rasmus Andersen.  
Blandt Christianes faddere var også Peder Jensen Middelhede fra Hjorthede, der nok var Christens
bror, Christens bror Søren Jensen Middelhede, Rind, samt Christen Sørensen Middelhede og Søren Christensen Middelhede fra Rind, der kunne være Christens fætter og farbror. ---Se Rind-familier---
Moderen Maren Jensdatter havde vist kun en søster, og dennes mand Christen Skaun var som nævnt forlover ved hendes bryllup, han ses også som fadder, se Jens 1815 ovenfor.

Ifølge Kirkebogen for Rind døde Christen Jensen Middelhede den 12.5.1863, som gift, 78 år gammel, f. 1785, aftægsmand hos sønnen Jens Christensen Middelhede i Rind, se også FT 1860 lige ovenfor. -- 31.3.1869 døde Maren Jensdatter, 79 år gammel, f. 1790, aftægtskone hos sønnen Jens Christensen Middelhede i Rind. --

Christianes 13 år ældre bror Jens Christensen Middelhede, f. 1818, ses ved FT 1745 som 27-årig tyende på Himmelstrup Hovedggaaard, Lee sogn. Ved FT 1850 og 1855 var han igen hjemme hos forældrene. Han fik skøde på matr. 6a i 1856, Hartkorn  6a 2.1.0.2½, ved FT 1860 ses han som ugift gårdmand, han videreførte altså fødegården. Jens blev i 1861 som ungkarl og gårdmand i Rind, 42 år gammel, gift i Rind med Pige Nicoline Jensdatter, 26 år, af Rind. Hun var født i Ørslevkloster. De fik døtrene Christine Marie Christensen i 1862 (gift  1887 med den 12 år ældre enke-og gårdmand Jens Petersen, 37, Nabe. Overlund, stedfaderen var forlover) og datter Jensine Caroline Christensen i 1864 (gift 1891 med den 13 år ældre enkemand og gårdejer Claus Pedersen, 40 år, Rind, de fik Kirstine Marie i 1893 og Jens Peter Petersen i 1898). Faddere var bl.a. Jens' søskende Niels Christensen/Middelhede og Maren Christensdatter, samt svogeren Søren Andersen Serup
De ses ved FT
1870 og fik ikke flere børn. Jens Christensen Middelhede døde i februar 1874, 55 år gammel.
Den nu 40-årige
Nicoline Jensdatter blev gift igen, i januar 1875 med den 29 årige Peder Sørensen (vielsesattest læst 28. Marts 1889 som adkomst for Peder Sørensen).  I april 1877 fik de datteren Jensine Pedersen. De fik ikke flere børn. De var der ved FT 1880, hvor Jens og Nikolines datter Jensine Karoline endnu boede der. Nikoline og Peder var der også ved FT 1890 og 1906 sammen med deres fællesbarn Jensine.
Fællesbarnet
Jensine blev gift med den jævnaldrende Kresten Duelund Larsen, skøde på 6a 1908, de ses ved FT 1916 med en datter Lene Kirstine  f. 1909, og med Peder og Nikoline som aftægtsfolk hos datteren og svigersønnen. Jensine blev gift igen i 1925, med Harry Kristian Bitsch.

Gården, Sønder Rind matrikel 6 (6a), gled altså i 1874 ud af Christianes slægt, hvor den havde været tilbage til 1700- og måske 1600-tallet, se Middelhede-familien under Rind-familier. Nuværende adresse Skaunvej 14A. - Se kort

Christen Jensen Middelhede og Maren Jensdatters børn:

Tilnavnet Middelhede videreførtes nok især af slægtens mandlige efterkommere (nogle af dem i Rind fik som vist ikke børn). Ved FT 1930 i Sønder Rind ses der ingen med navnet Middelhede, derimod ses der navn Middelhede i Vinkel sogn, se ovenfor. Der er ingen med navnet Middelhede på gravsten på Rind kirkegård, sådan som der er på Vinkel kirkegård.
Ifølge Krak i 2012 var der under postnummer 8800 Viborg ingen personer med navn Middelhede i Sønder Rind og omegn, mens der var 2 i Vinkel. Der var en del Middelhede i Viborg By. 

Marie Serups morfar og mormor var gaardmand og sognefoged i Sønder Rind, Christen Jensen Middelhede og Maren Jensdatter, født ca. 1785 og 1790

Hovedoversigt


Maries oldeforældre på morfars side, gaardbeboer i Sønder Rind, Jens Christensen Middelhede og Else Christensdatter, født ca. 1746 og 1756:

Morfaderen Christen Jensen Middelhede var som vist ovenfor født ca. 1785. Det må derfor være ham, der stod som 15-årig ved folketællingen i 1801, sammen med sine forældre:
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 1, FT-1801, B5472

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:


Jens Middelhede

53

Gift

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

Maries oldefar, født ca. 1748

Else Christensdatter

45

Gift

Hans Kone

Maries oldemor, født ca. 1756

Christen Jensen

15

Ugift

Deres Søn

Maries morfar, født ca. 1786

Søren Jensen

14

Ugift

Deres Søn

Født 1787

Peder Jensen

10

Ugift

Deres Søn

Født 1791

Niels Jensen

6

Ugift

Deres Søn

Født 1795

Else Jensdatter

18

Ugift

Deres Datter

Født 1783

Maren Jensdatter

12

Ugift

Deres Datter

Født 1789

Der er her 4 sønner og 2 døtre.

De boede der også i 1787, hvor Maries oldefar stod som Jens Christensen i stedet for Jens Middelhede. Hans mor, Else Sørensdatter, enke og 71 år, boede hos dem:
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Rind by, 1, FT-1787, C2062

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Jens Christensen

41

Gift

husbonde        født ca. 1746

bonde og gårdbeboer

Else Christensdatter

31

Gift

madmoder      født ca. 1756

Else Jensdatter

5

Ugift

deres barn       født ca. 1782

Christen Jensen

4

Ugift

deres barn      født ca. 1783

Søren Jensen

1

Ugift

deres barn      født ca. 1786

Christen Pedersen

23

Ugift

tjenestefolk

Else Sørensdatter

71

Enke

mandens moder, Maries tipoldemor

opholdes af sønnen, f. ca. 1716


Jens og Else fik ifølge tabellerne børnene: Else 1782, Christen 1783, Søren 1786, Maren 1789, Peder 1791, Niels 1795 .  Se nærmere om børnene nedenfor (undt. Else).

Ifølge Kirkebogen for Rind døde Jens Christensen Middelhede den 24.9.1819 (alder ikke anført) som aftægsmand i Rind, og Else Christensdatter, 57 år gammel, f. 1756, den 4.1.1813 som bondekone i Rind.

Deres børn:

Se fætre og kusiner i linket Middelhede-familier., bl. a. Christen Christensen f. 1794, Christen Sørensen Middelhede f. 1798 og Christen Christensen Middelhede  f.1778, han boede i Vinkel

Maries oldeforældre på morfars side, gaardbeboer i Sønder Rind, Jens Christensen Middelhede og Else Christensdatter, født ca. 1746 og 1756

Hovedoversigt


Tipoldemoder var Else Sørensdatter, født ca. 1716.  Tipoldefaderen var nok Christen Christensen Middelhede, født ca. 1710.

Else Sørensdatter ses i tabellen ovenfor som Jens Christensen Middelhedes mor.
Ifølge http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=AHN&db=:2671846&id=I538450538 (se kopivar hun, Else Sørensdatter, f. ca. 1716, død mellem 1787 og 1801, gift med  Christen Christensen Middelhede, f. ca. 1710 (i Bitsch* gaard, Sønder Rind), død før 1787,
og de havde børnene
Jens Christensen Middelhede f. ca. 1746, han overtog sin fars gård, se lige ovenfor. Se kort
Christen Christensen Middelhede f. ca. 1754 blev gårdbeboer/almisselem i Rind, han havde bl.a. en søn Christen Christensen f. 1794, men hans efterkommere forlod sognet.
Søren Christensen Middelhede f. ca 1756 blev også gårdmand i Rind og havde efterkommere i Rind, men Middelhede-navnet forsvandt efterhånden ud af slægten.
Ane Christensdatter, f. ca 1741, som boede i Vinkel, var, ifølge Rasmus Andersen, datter af Christen Middelhede f. 1710 i Rind, hun fik bl.a. en søn
     Christen Christensen Middelhede f. 1779 i Vinkel, han havde efterkommere der, de bevarede Middelhede-tilnavnet der op gennem 1900-tallet.

Se nærmere om de nævnte i linket Middelhede-familier.
Børnene af Jens Christensen Middelhedes brødre som er nævnt i linket, såvel som søsteren Anes søn i Vinkel, var altså fætre-kusiner til Jens Christensen Middelhedes børn nævnt i forrige sektion. Christen Sørensen Middelhede var således blandt faddere for Christen Jensen Middelhedes børn, og vice versa.

Som det ses var Middelhede et almindeligt tilnavn op gennem 1700 og 1800 tallet i Marie Serups mors familie i Rind og med forgrening til Vinkel sogn.  Bemærk at der også er en lokalitet i Rind sogn, som hedder Middelhede, hvor ovennævnte personer dog ikke boede, men hvor familien nok oprindeligt kom fra. (Christen Christensen Middelhede f. ca. 1710 kunne teoretisk være bror til Jens Christensen, far til Christen Jensen f. 1750, som boede i Middelhede. I så fald ville nævnte Christen Jensen i Middelhede være fætter til Jens Christensen Middelhede f. 1746, gårdbeboer i Rind By).

* Bitsch var navnet på en af familierne, der kom fra Tyskland til den jyske hede som såkaldte kartoffeltyskere. De ser dog ud til at være kommet senere end 1710, Johann Peter Bitsch kom til Grønhøj ca. 1760. Bitsch/Pietsch/Pietschin familien ses i Frederiks Sogn fra FT 1787, med mange efterkommere. Navnet ses ikke på personer i Sønder Rind ved folketælling. Det er et spørgsmål. om oplysningen om Bitsch gaard i Sønder Rind er korrekt.

Mulig navneforbistring:
Ved FT 1787 i Sønder Rind var der også en
Søren Christensen, f. ca. 1725, husmand, ses ikke ved FT 1801,
- samt en
Søren Christensen, f. ca. 1758, gårdbeboer i Rind by, men han ses ved FT 1801 med navnet Søren Christensen Kiær, gift med Karen Sørensdatter, og med en søn Christen Sørensen, f. ca. 1791, der ved FT 1834 ses som Christen Sørensen Kjær, 46, gift husmand.
-
Søren Christensen f. ca. 1756, nævnt ovenfor, ses senere med navn/tilnavn Middelhede,  og med en søn Christen Sørensen også med tilnavn Middelhede, f. ca. 1795 (1798).
- Der var ved FT 1801 Sønder Rind også en
Søren Christensen, f. ca. 1754, Inderste og Muurmester, gift med Margrethe Jensdatter og med børn, herunder en søn Christen Sørensen, f. ca. 1791, med de ses ikke ved FT 1834 og forlod måske sognet.
(En Søren Nielsen og en Søren Nielsen Kloster fik også hver en søn Christen Sørensen, ca. 1797 og 1798) 

Hovedoversigt


 Maries oldeforældre på mormors side, bonde og gaardbeboer i Sønder Rind, Jens Nielsen Torp og Ane Marie Nielsdatter, begge født ca. 1743

Mormoderen Maren Jensdatter, gift med Christen Jensen Middelhede, var som vist ovenfor født ca. 1790 i Sønder Rind. Det kan derfor være hende, der i 1801 står som 12-årig sammen med sin far, Jens Nielsen Torp, der var enkemand (der var også en anden 12-årig Maren Jensdatter ved FT 1801, men det var Christen Jensens søster og kan derfor ikke have været hans kone)..
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Rind Bye, , 9, FT-1801, B5472

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

 

Jens Nielsen Torp

58

Enkemand

Huusbonde

Bonde og Gaardbeboer

Maries oldefar     født 1743

Kirsten Jensdatter

27

Ugift

Hands Datter

                              født 1774

Maren Jensdatter

12

Ugift

Hands Datter

Maries mormor     født 1789


I 1787 var Jens' kone, Ane Marie Nielsdatter, Marens Jensdatters Mor, også med.
viborg, Middelsom, Sønder Rind, Sønder Rind sogn, Rind by, 6, FT-1787, C2062  

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

  

Jens Nielsen

44

Gift

husbonde

bonde og gårdbeboer

Maries oldefar født 1743

Ane Marie Nielsdatter

44

Gift

madmoder

Maries oldemor født 1743

Anne Kirstine Jensdatter

13

Ugift

deres barn

                            født 1774

Jens Sørensen

23

Ugift

tjenestefolk

Niels Kjeldsen

11

Ugift

tjenestefolk


Jens Nielsen
Torp fik ifølge Navneregister til skøde- og panteprotokoller, Middelsom Herred (opslag 13) skøde på sin gård 23.6.1800. Ifølge Skøde- og panteprotokol, Middelsom-Sønderlyng 1796 - 1806 (opslag 106) solgte Lauritz Jørgen Gorm, Skaungaard, gården til ham.  13.12.1801 solgte Jens Nielsen Torp gården til svigersønnen Christen Pedersen Skaun. Se videre nedenfor.

Jens var muligvis bror til Laus Nielsen Terp (Torp) f. ca. 1745, han boede i Faarup,men kom fra Rind.

Jens Nielsen Torp døde nok mellem 1801 og 1813.
Ane Marie Nielsdatter må være død mellem 1789 og 1801. Der findes ikke kirkebog for Sønder Rind i disse perioder.


Maren Jensdatters søster og dennes mand:

Søsteren Kirsten/Anne Kirstine Jensdatter var der både ved FT 1801 og 1787, f. ca. 1774.
Annekirstine og Christen Skaun må formodes at være blevet gift mellem 1801 og 1804. De overtog hendes far Jens Nielsen Torps gård 13.12.1801.
Der var ikke nogen Christen Skaun ved FT 1801 i Rind, men derimod i nabosognet
Vinkel en 41-årig (født ca. 1760) , ugift tjenestekarl Kristen Skaun, det kunne være ham, der blev gift med Annekirstine Jensdatter i Rind. Fødeåret passer med fødeårene nævnt ovenfor.

Annekirstine Jensdatter, 58 (født 1773), døde i 1831 på aftægt hos svigersønnen.
Hendes mand
Christen Skaun/Schavn var ved FT 1834 i Rind, 74 år, født 1760, på aftægt hos svigersønnen, selvejer-gårdmand Lauris Sørensen Serup og dennes kone, altså Christen Skaun og Annekirstine Jensdatters datter, Birthe Marie Christensdatter, som havde overtaget gården. Christen Schaun døde der i 1838 78 år gammel (født 1760).
Birthe Marie Christensdatter blev født 29.11.1804, som det er anført ved hendes konfirmation i 1820, hvor faderen stod som Chresten Skaun, Rind. Christen Schavn var også forlover ved sin datter Birthemarie Christens Datters bryllup i 1825  
En anden datter
Inger Marie Christensdatter blev født i 6.11.1812 og konfirmeret i 1827, med far Christen Skaun, gaardmand i Rind. Inger Marie Christensdatter var ved FT 1834 tjenestepige hos søsteren Birthe Marie. Inger Marie blev i 1838 gift med husmand Niels Andersen, Sdr. Rind og fik der flere børn, bl.a. en søn  Jens Nielsen i 1845.
Birthe Marie og Inger Marie var altså Maren Jensdatters niecer.

Christen Skaun var altså Maren Jensdatters svoger, og han var forlover ved hendes bryllup i 1814, hvor hendes far formentlig var død, og fadder ved hendes søn Jens' dåb.

På matrikelkort Sdr. Rind By 1815-1863 ses på matrikel 16a navnene: Christen Pedersen Skaun, overstreget, og Lauritz Sørensen (= Laurs Serup), som altså viser, at Laurids/Laurs overtog Christen Skauns gård. Matrikel 16a er i dag Sdr. Rind 16, 8800 Viborg. De var nabo til matrikel 15, hvor Laurs Serups brodersøn Søren Andersen Serup, f. 1829, boede fra 1859. -
Skauns gård gik videre til deres datter Birthe Marie.
Birthe Marie og Laurs Serup blev blev som vist ovenfor gift i 1825, Christen Skaun stod stadig som gårdmand i i 1827, men var aftægtsmand i 1831, hvor Laurs var gårdmand..
Laurs og Birthe fik  datteren Ane Margrethe Laursdatter, i 1827, fadder var
Christen J. Middelhede, Birthe Maries mosters, Maren Jensdatters, mand. Andre børn døde som små. De ses på gården til og med FT 1845, Laurs døde samme år kun 46 år gl.. Se videre. 

Maries oldeforældre på mormors side, var bonde og gaardbeboer i Sønder Rind, Jens Nielsen Torp og Ane Marie Nielsdatter, begge født ca. 1743. De boede nok på matrikel Sdr. Rind By 16a, se lige ovenfor.

Det er uklart,  hvor tilnavnet Torp kommer fra, der er lokaliteter Torp flere steder, den nærmeste er nok Over Torp ca. 30 km vest for Rind, NV for Karup. Navnet Torp ses ikke i Sønder Rind sogn ved FT efter1801, se ovenfor, men Jens Nielsen Torp havde tilsyneladende heller ikke sønner til at føre navnet videre. Inden for Viborg Amt ses navnet Torp ved FT 1801 også i Salling og på Mors, ved senere FT ses navnet på flere lokaliteter i Viborg Amt. Jens Torps bror LarsTorp i Faarup fik 1808 en søn Niels Lausen Torp, han brugte stadig navnet Torp ved FT 1880 i Faarup. Han fik en søn Laurs/Lauritz Nielsen i 1843, han brugte dog næppe navnet Torp, ved FT 1880  var Lauris Nielsen, 36, f. i  Vindum sogn, jordbruger i Rødding sogn, Nørlyng herred.

HovedoversigtKilde: Rasmus Andersen. Historiske og genealogiske optegnelser fra Randrup gods.  Kopieret og afskrevet år 2000 af Niels Henry Jensen. Viborg (opr. 1907) 408 sider.

¨