Æbler AP  *   Æbler AP+HCB+CM  *  Pærer *  Blomme  * Kirsebær *  Frugtsorter forside


Æblesorter  

fra


Danmarks Frugtsorter. I. del. Æbler.  Udgivet af  Fællesudvalget for Frugtavsløkønomi på Alm. Dansk Gartnerforenings Bogforlag. København 1950. Andet oplag. 

Ved Anton Pedersen, Professor ved Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole.

 

OVERSIGT OVER SORTSBESKRIVELSEN, SORTERNES EGENSKABER OG DYRKNINGSVÆRDI

LITTERATURFORTEGNELSE                                        REGISTER

De sorter i værket, som er illustreret med Ellen Backes håndmalede billeder, er mærket med * nedenfor. 


Dansk Frugt. Bind I, 264 sider. Bind II, 324 sider.  H. Hagerups forlag, København 1913. - Bind III, 256 sider. Samme forlag 1924

Ved C. Matthiessen.

FORORD og DANSKE SORTER                                     REGISTER

Ole Bjerre Eskelund Holm, Fousing Kirkeby, 7600 Struer har medvirket ved klargøring af materialet til Matthiesens bind III.


Haandbog i dansk Pomologi.  2det bind - Æbler. Hempelske Bog- og Papirhandels Forlag (J. C. Dreyer), Odense 1893. 493 sider.

Ved H. C. Bredsted.

INDHOLD OG INDLEDNING                                        REGISTER


 Må IKKE refereres uden ovennævnte kildehenvisninger.

I sortsnavnene er anvendt "aa" i stedet for "å", sådan som det er gjort i værkerne. I øvrige ord er "aa" erstattet med "å".  Ellers er der ikke redigeret i teksten, det vil bl.a. sige, at store forbogstaver i navneord er bibeholdt.--- Sortsnavne er skrevet med kursiv for sorter, som er omtalt hos flere forfattere.


 

Sorter alfabetiskA  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  YÆØ  Å                        Alternativt register

 

A.Pedersen

 H. C. Bredsted.

C. Matthiesen

 A

 

 

 Adams Pearmain*

 Adams Pearmain

 Albakæble

 Alexander *

  Alexander, Kejser

 Alexandraæble

 Alfred Hages Æble, se Maglemer

 

 

 Alfriston *

 Almindelig rød Pigeon

 

 Allington *

 American Mother

 Allerslevæble

 Allington Pippin, se Allington

 Amerikansk Melonæble

 Andersens Citronæble

 Ananas Reinet  *

 Ananas Reinet

 Ane Grete

 Ananas rouge, se Rød Ananas

 Ananasæble, Rødt, se  Rødt Ananasæble

 

 Ananasreinette, se Ananas Reinet

 

 Annas Æble

 Ananasrenett, se Ananas Reinet

 

 Anna Eltzholtz

 Annie Elizabeth *

 Annie Elisabeth

 Alsisk Melonæble

 Antonius, uden kilde

 

 

 Arreskov *

 Api

 Arnakkeæble

 Arreskovæble, se Arreskov

 Arreskov Gravensten

 Arreskovæble

 Astracan rouge, se Rød Astrakan

 

 Askeæble

 Astrachan Red, se Rød Astrakan

 Astrakan, Hvid

 Astrackan, Casper Wegeners         Astrachan, Hvid, se Isæble, Dansk

 Astrakan, se Rød Astrakan

 Astrakan, Rød

  Astrackan Ny

 B

 

 Top

 Beauté de Kent, se Beauty of Kent 

 Baumann's Reinet

 Bakkegaardsæble                           Bakkeæble

 Beauty of Bath

 

 Ballajda

 Beauty of Kent *

 Beauty of Kent

 Ballegaardsæble

 Belle de Boskoop *

 Belle de Boskoop

 Baronæble fra Stensballegaard

 Bellefleur de France, se Husmoder

 Bellefleur, Gul

 Baron Stampe

 Berner Rosenæble *

 

 Barritskovs Madæble

 Bismarck *

 

 Barths Æble

 Blangstedgaard nr. 156, uden kilde

 

 

 Blenheim *

 Blenheim Pippin

 Basnæsæble

 Blenheim Orange, Blenheim Pippin, Blenheims Renett, se Blenheim

 

 Bedstefars Æble

 Bismarckapfel, se Bismarck

 

 Berres Ras                                     Billeæble    

 Bismark, se Bismarck

 

 Bjerre Herredsæble                       Bjerreæble   

 

 

 Blangstedæble

 Bodil Neergaard *

 

 Bodil Neergaard                          Bodilsæble

 Boiken *

 Boiken

 Bollegaardsæble                           Bombardine Æble  

 

 

 Bomnetter                                      Borre Kærneæble

 Borgherre *

 Borgherreæble, se Flammet hvid Cardinal

 Borrevejle Stribling                        

 Borgherreäple, se Borgherre

 Borsdorf

 Borsdorf-Bastard                          Bredsteds Æble

 Borovitsky, Borowicki, se Charlamowsky

 

 Bredæble                                        Bredæble,Vemmenæs

 Bramley *

 

 Brahetrolleborgs Kalvil

 Bramleys Seedling, se Bramley

 

 Brandsbyæble

 Broholm *

 Broholm Rosenæble

 Broholmæble  

 Broholm Rosenæble, Broholms Rosenæble, Broholmsæble, se Broholm

 

 Brændekildeæble    

 

 Burchardt's Reinet

 Brøndæble

 

 

 Brøndumdamæble

 Bøghs Citronæble *

 

 Bøghs Citronæble, se Citronæble, Bøghs

 Bürgerherrnapfel, se Borgherre

 

 Bygholmsæble

 C

 

  Top

 Casseler Reinet *

 Canadisk Reinet                     Casseler Reinet, Stor

 Camilla Søndergaard

 Cellini *

 Calville des femmes               Cellini   

 Caroline

 Charlamowsky *

 Charlamowsky

 Casper Wegeners Astrackan

 Charles Ross *

 Champagner Reinet

 Christiane

 Cherry Cox, se Rød Cox's Orange

 

 Citronæble, Alsisk                             Citronæble, Andersens

 Citronæble, se Bøghs Citronæble 

 CitronæbleFynsk

 Citronæble, Bøghs

 Cousinotte rouge d'hiver, se Purpurrød Cousinot

 

 Citronæble, Haagerup

 Coulon *

 

 Citronæble, Vinter

 Coulons Reinet, se Coulon

 Cludius Høstæble

 

 Court-pendu, Court-pendu plat, se Rød Kortstilk

 

 

 Cox, se Cox's Orange

 Complette noble

 

 Cox's Orange *

 Cox's Orange Pippin

 

 Cox's Orange Pippin, Cox's Orangen Reinette, se Cox's Orange

 

 

 Cox's Pomona *

 Cox's Pomona

 

 Crimson Cox, *se Rød Cox's Orange

 Credes Pigon

 

 D

 

  Top

  Danziger Kantæble*

 Danziger Kantæble

 Dalby Mølles Æble    

 

 

 Dansk Ferskenæble,                      Daugaardsæble

 

 

 Dauglykkeæble

 

 

 Dauglykke Madæble

 

 

 Degneæble 

 Drejæble *

 Downton Pippin

 Drewsens Parmain , se Parmain  

 Dronning Louise  *

 Drap d'or

 Dronning Louise af Danmark   

 Dronning Louise af Danmark, se Dronning Louise

 

 Dronningeæble

 Duchess of Oldenburgh, se Charlamowsky

 

 Dronningholmæble

 Dueæble, se Ildrød Pigeon

 

 

 Dumelow *

 

 

 Dumelows Seedling, Dummelous Seedling, se Dumelow

 Dumelow's Seedlling

 Dyndegaards Æble

 Dutch Mignonne, se Casseler Reinet

 

 Dynæsæble

 E

 

  Top

 Early Victoria *

 

 Egeskovæble

 Ecklinville *

 Ecklinville

 Eksportæble, Dansk

 Ecklinville Pippin, Ecklinville Seedling, se Ecklinville

 

 Else Æble

 Ellisons Orange *

 

 Elvine Æble

 Elmelund *

 

 Elmelundsæble                              Emmas Æble

 Elmelundsæble, se Elmelund

 

 Engellundæble                                Enslevæble    

 Emperor Alexander, se Alexander

 

 Eriksnaueræble                               Ernestine Drewsen

 Emneth, Emneth Early, se Early Victoria

 

 Erslevæble

 Englische Wintergoldparmäne, se Guld Permain

 Engelsk Guldpippin

 Ernst Trier                                        Espe Hvidtop

 F

 

  Top

 Filippa *

 Filippa

 Filippa

 Flammet hvid Kardinal, se Borgherre

 

 Farbror Hanses Æble                     Farmors Æble

 

 

 Farumæble                                       Fasangaardens Æble

 

 Flammet hvid Cardinal

 Faurboæble 

 Flaskeæble*

 Fleiner, Konge

 Flaskehalser                                     Felthusens Æble  

 Flaskeæble, Hvidt, se Langeland

 

 Fejøæble

 

 

 Fensmarkæble

 

 

 Ferskenæble, Dansk                                       

 

 Ferskenrødt Sommeræble

 Ferskenæble, Vinter                        Fiskebækæble

 Frogmore *

 

 Fillerupæble                                      Flinterupæble

 Frogmore Prolific, se Frogmore

 Frogmore Prolific

 Flintingeæble                                   Flovlevæble

 Fruchtbarer von Frogmore, se Frogmore

 

 Fredensborg Slotsæble                   Fredericia Voldæble

 

 

 Frederiksgaveæble                          Fredskovsæble                                

 

 

 Fru Glahns Æble                              Fru Heineths Æble

 

 Fynsk Citronæble

 Frørupæble

 G

 

  Top

 Gascoine, se Gascoynes Scarlet

 

 Galtenæble

 Gascoynes Scarlet *

 

 Gangstedæble

 Geflammter Cardinal, Geflammter weisser Cardinal, se Borgherre

 

 Gavlæble

 Gelber Richard, se Gul Richard

 

 Generalæble                                      Gerlevæble

 Gladstone *

 Gladstone

 Gertruds Æble

 Golden Reinette, se Orleans Reinet

 Golden Noble

 Glumsø Kalvil, se Kalvil

 Goldparmäne, se Guld Permain

 Graa fransk Reinet

 Graabommer

 Goldreinette von Blenheim, se Blenheim

 Graa Høst Reinet

 Graa Mølles Æble

 Graasten *

 Gravensten (Graastener)

 Graasteneræble

 Graasten, falsk eller uægte, se Borgherre

 

 Graastener, Gul, se Graasteneræble

 Graasten-typer, * se Graasten

 

 Graastener-typer, se Graasteneræble

 Graastener, Graastenæble, se Graasten

 

 Graastener, Tidlig, fra Sønderborg

 

 

 Graasten i Danmark  ved Poul Hansen

 Grahams Königlicher Jubiläumsapfel, Grahams Jubiläumsapfel, se

 

 Grand Richard, Tidlig

 Grahams Royal Jubilee *

 Graa Bretagne Reinet

 Grandumburer                                 Granegaardsæble

 Gravenstein, Gravensteiner, Gravensten, se Graasten

 Gravensten (Graastener)            Gravensten,,Rød

 Gravensten m.v., se Graasteneræble

 Grosse Casseler Reinette, se Casseler Reinet 

 Grand Richard                               Gul Bellefleur

 Gravenfin                                         Greisdalens Æble

 Gul Richard *

 Gul Richard

 Grevinde Ahlefelts Æble               Grænge Kalvil, se Kalvil

 Guld Pearmain *

 Greenup's Pippin

 Grænseæble                                     Grønholtæble  

 Guldborg *

 

 Guldborgæble                                  

 Guldborgæble, se Guldborg

 

 Guldæble                                         

 Guldparmän, se Guld Permain

 Gult Augustæble

 Gul Graastener, se Graasteneræble        

 Guldrenett, se Orleans Reinet

 

 Gundsømagleæble                            Gurrebyæble

 H

 

  Top

 Hagedornapfel, se Hawthornden

 Hampus

 Halskovæble                                     Hallelystæble

 Hanging Pearmain, se  Adams Pearmain*

 

 Hannes Æble

 Hans Mathiesen *

 

 Hans Mathiesen        

 Harberts Reinet *

 Harbert's Reinette

 HansPeter Markussens Æble                            

 

 

 Hans Wassards Æble  

 Hausmüterchen, se Husmoder

 

 Hejreæble                        

 Hawthornden *

 Hawthornden

 Henrik Jensens Æble

 Herman*

 

 Hermannæble                                   Herschendsgaveæble

 Hermannsæble, se Herman

 Herefordshire Pearmain

 Herslebslund Æble                           Hesselageræble  

 

 Hindbæræble, Langt rødt

 Hillestedæble                                     Himmestrupæble

 

 Hirschfeld

 Hindselæble                                       Hjerne Æble

 

 Hjortholm Marieæble

 Hjortholm Marieæble                       Hjørlundeæble

 

 

 Hofman-Bang   

 

 

 Holmeæble                                          Holmstrupæble

 

 

 Holstenshusæble                               Honningæble fra Sønderborg

 

 Hughes Guldpippin

 Hoppegards Æble                             Hospitalæble

 Husmoder *

 Husmoderen, se Mère de Ménage

 Hudevadæble                                     Hulemoseæble

 Hvid Astrakan, se Rød Astrakan

 Hvid Sommer Pigeon

 Hullebækæble                                    Hvidkant  

 

 Hvid Vinter Pigeon

 Hægeræble                                         Højbjergæble

 

 Hvid Vinterkalvil

 Højslevæble                                       Hønseæble

 

 

 Hørmestedæble                                 Høstriver

 Høst-citronæble, se Bøghs Citronæble

 

 Høstæble, flere typer                         Høstæble, Thjele

 Høve Reinet *

 

 Høve Reinet                                    

 Høveæble, se Høve Reinet

 

 Høveæble

 

 

 Haagerup Citronæble                         Haarlyæble

 I

 

  Top

 Ildrød Pigeon  *

 

 Ildrød Pigeon

 Ingrid Marie *

 

 Ingrid Maries Æble                            Indslevæble

 Ingrid Maries æble, se Ingrid Marie

 

 Inge Køies Æble                                 

 Irischer Pfirsichapfel, se Irsk Ferskenæble

 

 Ingers Æble  

 Irish Peach, se Irsk Ferskenæble

 

 

 Irsk Ferskenæble *

 Irsk Ferskenæble

 Isæble, Dansk

 J

 

 Top

 James Grieve *

 Jacob Lebel

 Jacober                                                Jagtæble fra Als

 

 

 Jens Kusks Æble                                Jerusalemsæble, se Ildrød Pigeon

 Jerusalemsæble, se Purpurrød Cousinot

 Jerusalemsæble, se Mørkerød Pigeon

 Jomfrugaardæble

 Jonathan *

 

 Jordbæræble fra Kjær Mølle              Jordbæræble fra Lystrup 

 J. P. Bergius, se Sävstaholm

 

 Jordbæræble fra Tyrrestrup               Jordbæræble, Vinter

 K

 

 Top

 Karin Schneider, se Ingrid Marie

 Kalvil fra Boskoop                         kalvilKvinde-

 Kallundbaner   

 Kasseler Reinette, Kasselrenett, se Casseler Reinet

 kalvil, Hvid Vinter-                         kalvil, Rød Høst-

 Kalvil, forskellige typer

 

 Kalvil, Rød Vinter                           Kalvil fra Saint-Sauveur

 

 Kejser Alexander, se Alexander

 Kalvil, Lütticher Ananas               Kejser Alexander

 Kammaæble

 Keswick Codlin *

 

 Kansler- eller Kanselæble

 King, se Tompkins King

 

 Kantæble, Stribet

 King of Pippins,se Guld Permain

 

 Karen Hanses Æble                              Kariseæble

 King of Tompkins County, se Tompkins King

 Kerry Pippin

 Katrineæble fra Moesgaard                 Kellerupæble

 Kirsebæræblet fra Tyrrestrup, se Tyrrestrup

 

 Kirsebæræble fra Tyrrestrup               Kildebækæble

 Klaræble, se Transperente blanche

 

 Kirsten Andersens Æble                      Kirsten Hanses Æble

 Koldemosegaard *

 

 Kirsten Thomsens Æble                       Klintbyæble     

 Koldemosegaards Reinette, se Koldemosegaard

 

 Klosteræble, Vestervig                          Klosøæble

 

 

 Knud Lunn                                              Kommensæble

 Kongelig Kortstilk, se Rød Kortstilk

 Konge Fleiner

 Kofoeds Æble                                        Krags Æble

 

 

 Krigske Æbler (Kriger)

 Küchenapfel, se Keswick Codlin

 Kvindekalvil

 Kronprins Frederik                                Kronprinsesseæble

 Køkkenæble, se Keswick Codlin 

 

 Krukæble                                                Kruses Æble

 Königinapfel,se Oueen

 

 Kulekrigsker                                           Kædsebølleæble  

 Königlicher Kurzstiel, se Rød Kortstilk

 

 Kærehaveæble

 L

 

 Top

 Landsberger *, Landsberg

 Landsberger Reinet

 Langballeæble

 Landsberger Reinet, se Landsberger

 Langt rødt Hindbæræble

 Lars Lybos Æble

 Lanes, se Lanes Prince Albert

 Langton's Nonesuch

 

 Lanes Prince Albert *

 

 

 Langeland *

 

 Langelands Vildling

 Langelandsapfel, se Langeland

 Langelandsæble

 Langelandsæble   

 Langelandsæble(t), se Langeland

 

 Lanterisser                                           Lejleplug

 

 

 Limensæble                                          Lindevadsæble

 Laxtons Superb *

 

 Lise Leginds Æble                              Louiselundæble

 London Pippin *

 London Pippin

 Lundbytorpæble                                 Lundbækæble

 Lord Derby *

 Lord Grosvenor

 Lyngbyæble                                         Lysholmæble

 Lord Lambourne *

 Løgborsdorf

 Løgæble fra Fejø

 Lord Suffield *

 Lord Suffield                                  Luiken

 Lønholtæble

 

 Lütticher Ananas Kalvil

 

 M

 

 Top

 Maglemer *

 Maglemer Æblet

 Maglemer Æble                                   Mallingæble     

 Maglemer Stribling, Maglemer Stribæble, se Maglemer

 Manks Codlin

 Manfords orange Pippin,                    Maren Nisses Æble  

 Marie Grejsen*

 Margretheæble, Rødt

 Marie Grejsens Æble

 Marie Grejsens Æble, se Marie Grejsen

 Mecklenborger Kongeæble

 Marselisborg Marieæble                      Martas Æble

 Melonäpple, se Flaskeæble*

 Melonæble, se Nonnetitte                Melrose

 Mathildeæble                                         Mellerupæble

 Mère de ménage, se Husmoder

 Mère de Ménage

 Melløseæble                                          

 

 Millett's Baratte

 Melstedæble                                          Miangæble   

 Monsieur Gladstone, se Gladstone

 Morgendugæblet

 Mikkel Peders Æble                              Moesmands Æble

 Mr. Gladstone, se Gladstone

 Moringer Rosenæble

 Morbroders Æble                                  Mortens Æble

 

 Moskus-Reinet

 Munkeæble                                            Munkesøæble

 

 

 Muskatæble                                           Møllers Æble

  

 

 Møllegaardæble                                     Møllegaards Navnløse

 Mølleskov *

 Mølleskovæblet

 Mølleskovsæble

 Mölleskovapfel, Mølleskovæble, Mølleskovæblet, se Mølleskov

 

 Møske Æbler

 Mørkerød Pigeon, se Ildrød Pigeon

 Mørkerød Pigeon

 

 N

 

 Top

 Neuer Berner Rosenapfel, se Berner Rosenæble

 

 Nederbroæble                                        Niels Juuls Æble

 

 

 Niels Mortensens Æble

 

 

 Niels Rasks Æble

 

 Nonesuch                             Nonesuch, Peasgood's

 Ninas Æble

 Nonnetit Bastard *

 

 Nonnetit-Bastard  

 Nonnetitte, se Flaskeæble

 Nonnetitte

 Novemberæble, Hørbygaards

 

 

 Nyholms Æble  

 

 

 Nysø Æble

 

 

 Ny Astrackan                                         Næsbyholmæble

 Norfolk Pearmain, se Adams Pearmain

 

 Nøkkenæble                                           Nørre-Alslev Æble  

 

 

 Nørre-Brobyæble                                   Nørre-Nissumæble

 

 

 Nørregaards Æble

 O

 

 Top

 Oldenburgh Charlamowsky, se Charlamowsky

 Oberdieck's Pigeon                       Oberdieck's Reinet

 Ondrup Moseæble

 Orleans Reinet *

 Orleans Reinette

 Ormslevæble

 Orléans Reinette, se Orleans Reinet

 

 

 P

 

 Top

 Pêche d'Irlande, se Irsk Ferskenæble

 Pariser Rambour Reinet

 Paaæble

 

 Parker's Pippin

 Paraplyæble

 Pederstrup*

 

 Pederstrup Reinet  

 Pederstrup Reinet, se Pederstrup

 Passe pomme rouge                   Pearmain, Hereford

 Passe Pomme Rouge, Sildig

 Pearmain,  Adams*

 Pearmain,  Adams                      Pearmain, Skarlagen

 Parmain, forskellige typer    

 Pearmain dorée, se Guld Pearmain

 Pearmain, Sommer                       pearmain,Vinter Guld-   

 

 Persikeäpple, se Irsk Ferskenæble

 Peasgood's Nonesuch               Pfortenæble

 Per Mikkels Æble

 Pigeon, se Ildrød Pigeon

 Pigeon, Almindelig rød              Pigeon, Mørkerød

 Pigeon, Ildrød  

 

 Pigon,  Credes                             Pigeon, Oberdieck's

 Pigeon, forskellige typer  

 Pippin de Londres, se London Pippin

 Pigeon,  Hvid Sommer                Pigeon, Hvid Vinter    

 Pilehaveæble   

 Pomme de Londres, se London Pippin

 Pigeon, Schiebler's                     Pigeonnet Jérusalem.

 Pipling, fra Taasing                             Pippin, Manfords orange

 

 Pigeon fra Saint-Louis

 

 Pomona, se Cox's Pomona

 Pippin, Kerry                        Pippin, London

 Pippin, Palsgaards                               Pippin, Slettegaards

 Prinzenapfel, se Flaskeæble

  Pippin, Greenup's                       Pippin, Parker's 

 Plæneæble                                             Pommeræble  

 Purpurroter Cousinot, Purpurrother Winter Cousinot, se

  Pippin, Sturmer                           Princesse noble

 Pompehuleæble                                    Præsteæble, Æveldrup   

 Purpurrød Cousinot*

 Pæregaardsæble

 Pæregaardsæble

 Q

 

 Top

 Oueen*

 Queen

 

 R

 

 Top

 

 Rambour Papeleu

 

 Reinette Ananas, se Ananas Reinet           

 Red Juneating                       Reinet, Ananas 

 Radbjergæble   

  Reinet, Casseler*

 Reinette d'Anjou                   Reinet, Baumann's  

 

 Reinette Coulon, se Coulon

 Reinet, Burchardt's               Reinet, Champagner

 Rambour, Grøn Vinter

 Reinette de Blenheim, se Blenheim

 Reinet, Canadisk eller Pariser Rambour          

 Rambour, Risskov

 Reinette de Landsberg, se Landsberger

  Reinet,GraaBretagne           Reinet, Graa Høst     
 
Reinet, Landsberger           

 Regnholmæble

 Reinette d'Orléans, se Orleans Reinet          Reinet, Harberts*

 Reinette, Harbert's               Reinet, Moskus-  

 Reinet(te), forskellige typer

 Reinette von Orléans, se Orleans Reinet

 Reinet, Oberdieck's               Reinet, Stor Casseler  

 

 Reverend Wilks*

 Reinet, Tidlig gul                   Reinet, Wormsley

  

 Rev. W. Wilks, se Reverend Wilks

 Reinette grise                        Rhode Island Greening

 

 Ribston*

 Ribston

 Rifbjerg Gylling

 Ribston Pippin, se Ribston

 Ringkloster Kammerjunker

 Ringkloster Kammerjunker

 Richard jaune, se Gul Richard

 

 

 Rival*

 

 

 Rolund*

 Rolund Æblet

 Rolundæble

 Rolund Æblet, Rolundæble, se Rolund

 

 

 Rosenholm*

 Rosenhæger

 Rosenholms Æble

 Rosenholms Æble, se Rosenholm

 

 Rosenæble, Gammel Køgegaards

 Rother Ananasapfel, se Rød Ananas

 

 Rosenæble, Hillerup Høst-

 Roter Astrachan, se Rød Astrakan

 

 Rosenæble, Hollufgaards

 Royal Jubilee, se Grahams Royal Jubilee

 Purpurrød Cousinotte

 Rosenæble, Otterup

 Rød Ananas*

 Rødt Ananasæble

 Rosenæble, Ørregaards

 Rødt Ananasæble, se Rød Ananas

 

 Rugballegaards Kalvil, se Kalvil

 Rød Astrakan*

 

 Runddelens Æble

 Rød Boskoop, se Belle de Boskoops

 

 Rundter

 Rød Cox's Orange*

 

 Rye Æble

 Rød Cotonette, se Purpurrød Cousinot

 Rød Gravensten

 Rødbyæble

 Rød Graasten, se Graasten

 Rød Høstkalvil                            Rødt Jomfruæble

 Røddingeæble

 Rød Kortstilk*

 Rød Kortstilk

 Rødraner

 Rød Pederstrup, se Pederstrup

 Rød Vinter Kalvil

 

 Rød Tønnes, se Tønnes

 Rødt Margretheæble

 

 S

 

 Top

 Schöner aus Bath, se Beauty of Bath

 Schiebler's Pigeon

 Saksgaardsæble

 Schöner aus Boskoop, se Belle de Boskoop

 

 

 Schöner aus Kent, se Beauty of Kent

 

 

 Signe Tillisch*

 

 Signe Tillisch

 

 

 Silles Æble                                          Sjimleræble

 

 

 Skanderborgæble

 

 

 Skarridsøæble 

 

 

 Skensvedæble                                    Skibbyæble

 

 Skarlagen Pearmain

 Skippernixer                                        Skovboæble

 

 Skolemester

 Skovbyæble                                        Skovdalæble

 Skovfoged*

 Skovfogedæble fra Lou

 Skovfogedæble fra Lov                     Skovgaardæble

 Skovfogedæble, Skovfogedæble fra Lov, se Skovfoged

 

 Skrædderæble                                     Skuderløseæble

 

 

 Skænkelsøæble   

 Slotø, Slotøæble, se Annie Elizabeth

 

 Skærbækæble                                     Skønheden fra Langeland

 

 

 Skørpingeæble                                   Slamraæble

 Slibestensæble se Sønderskov

 Slesvigsk Jordbæræble

 Slibestensæble                                   Slotøæble

 Springgrove, Springgrove Codlin, se Beauty of Kent

 Small's Admirable

 Smedeæble                                         Smedskjærs Æble

 Stenballegaards Høst-citronæble, se Bøghs Citronæble

 Sommer Guldpippin

 Smidstrupæble                                    Soesmarkæble

 Stintenburger, se Gul Richard

 Sommer Pearmain

 Sofieæble                                            Sognefogden Jensens Æble

 

 Sommeræble, Ferskenrødt

 Sommeræble, forskellige typer 

 Stor grøn, se Alfriston

 Spansk Pippin                              Sperber  

 Sortegaardsæble                                 Sorøæble  

 Suffield, se Lord Suffield

 Stensballegaards franske Reinet.

 Staubyæble                                          Stenlilleæble

 

 Stor Casseler Reinet

 Stensbyæble                                        Stjerneæble

 

 Stor gul Bough

 Stokageræble                                       Store-Fugledeæble

 

 Sturmer Pippin

 Strandæble                                           Studstrupæble

 Säfstaholm rosenäpple, se Sävstaholm

 Sykehouse

 Storskovæble                                       Store Bukkegaards Æble

 Sämling aus Ecklinville, se Ecklinville

 

 Stødageræble                                       Sursænkegaards Æble 

 Sävstaholm*

 

 Svalekæræble                                       Svanningeæble

 

 

 Svebølleæble                                        Svindingeæble

 

 

 Sæddingegaaards Æble                      Sædingeæble  

 Sønderskov*

 

 Søbjergæble

 

 

 Søllingeæble                                         Sønderupæble

 T

 

 Top

 Taffelæble, se  Tyrrestrup*

 Taffelæble, se Thyrestrup Kirsebærbæble

 Taffelæble, Hvidt  

 The Queen, se Oueen

 

 Tagesmindeæble

 Thomas Andrew Knight, se Charles Ross *

 

 Tante Annas Æble 

 Thomas Høy, se Nonnetit Bastard

 

 Terndrupæble

 

 

 Tessebølleæble   

 

 

 Thjeleæble                                            Thoras Æble

 Tompkins County King, se Tompkins King

 Tidlig gul Reinet

 Thorsageræble                                     Tikøb Æble

 Tompkins King*

 

 Tingstedæble                                        Tjørnehøjæble

 Transperente blanche

 Transperente blanche

 Toustrupæble                                       Tranekær

 Transperente jaune, se Transperente blanche

 Transperente de Croncels

 Tuborgæble

 Tyrrestrup*

 

 Tullebølleæble                                      Tune Æble

 Tyrrestrup Kirsebæræble, se Tyrrestrup

 Thyrestrup Kirsebærbæble

 Tyra Matthiesen

 Tønnes*

 

 Tystofteæble

 U

 

 Top

 

 

 Udmarksmindeæble

 

 

 Ulderupæble

 

 

 Ullerslevæble

 V

 

 Top

 Vallekildeæble, se Beauty of Kent

 

 Vallekildeæble 

 

 

 Vejlbyæble                                          Vejløæble   

 Vallø Reinet*

 

 Vallø Reinet

 

 

 Vejringeæble                                      Vellensbyæble

 Vardeæble, se Bramley

 

 Vennekildegaardsæble 

 Venus*

 

 Venusæble                                         Vester-Skærningeæble 

 Venusæble, se Venus

 

 Vestervig Klosteræble                      Vetterslevæble

 

 

 Vibekka                                               Vimmeltofteæble

 

 

 Villads's Æble    

 

 

 Vinsur fra Als                                    Vinsur fra Pletten    

 

 Vinter Guldpearmain

 Vinteræbler, forskellige  

 

 

 Vinæble fra Hellested    

 

 Virginsk Rosenæble

 Vipperødæble

 

 

 Voksæbler, flere typer

 

 

 Voldæble, Fredericia

 

 

 Voldstrupæble                                   Voldstrupgaards-Æble

 

 

 Volmers                                              Væmmenæs Bredæble  

 

 

 Værløseæble

 W

 

 Top

 Warners King*

 Warner's King

 Walthers Æble

 Wealthy*

 

 

 Weisser Transperente, se Transperente blanche 

 Welford Park Nonesuch

 

 Wellington, se  Dumelow *

 Wellington , se Dumelow's Seedlling

 

 White Transperente, se Transperente blanche

 Williams Favorite

 

 Winter King, se Tompkins King

 Wormsley Reinet

 

 Worchester Pearmain*

 

 

 Wyker Pippin, se Orleans Reinet

 

 

 Y, Æ, Ø

 

 Top

 Yellow Transperente, se Transperente blanche

 

 Yduns Æble

 

 

 Æbeltoftæble                                   Ærteæble

 

 

 Ærø Æble                                          Ør(r)egaards Madæble

 

 

 Ørregaard Rosenæble                     Ørslevæble

 

 

 Ørstedæble

 Å, Aa

 

 Top

 

 Åkerøæblet

 Aabyæble                                        Aakirkebyæble

 

 

 Aarhus Mølles Æble

 

 

 Aarhus Kalvil